Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi"

Transkript

1 Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015

2 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen med stöd av Vänsterpartiet kommer att få igenom sin politik fullt ut efter förra höstens budgetturbulens och decemberöverenskommelse (DÖ). Budgeten är i stort sett neutral vilket innebär att regeringen utgår från principen att den ska finansieras krona för krona. Tyngdpunkten ligger på fördelningspolitik och aktiv arbetsmarknadspolitik, med jobb, skola och klimat som de viktigaste budgetområdena. Nedan redovisas de viktigaste privatekonomiska förändringarna som kommer träda i kraft under 2016: Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Regeringen föreslår att uppräkningen av den nedre skiktgränsen, dvs den gräns där man börjar betala statlig inkomstskatt (20 procent), begränsas. Normalt brukar den räknas upp med KPI + 2 procentenheter. Nu föreslår regeringen i stället att frysa den nedre gränsen på 2015 års nivå, dvs på kronor. Det motsvarar en månadsinkomst på cirka kronor. För 2017 kommer den nedre skiktgränsen endast räknas upp med KPI + 1 procentenhet. Med denna förändring blir det fler som kommer att betala statlig inkomstskatt på 20 procent än det annars skulle vara. Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (5 procent) kommer räknas upp som vanligt och hamnar på kronor vilket motsvarar en månadsinkomst på cirka kronor. Jobbskatteavdraget trappas av för inkomster över kronor i månaden. Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget avtrappas för dem som är under 65 år och har arbetsinkomster över cirka kronor i månaden. Avtrappningen sker med tre procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger kronor. Det innebär att inkomster över cirka kronor per månad inte ger något jobbskatteavdrag. Maximalt jobbskatteavdrag 2016, vid den genomsnittliga kommunalskatten för 2015 på 31,99 procent, skulle bli cirka kronor. Det slopade jobbskatteavdraget höjer skatten med cirka 150 kronor per månad för den som tjänar , med 750 kr för den som tjänar och kronor per månad för den som tjänar ca kronor eller mer. För den som tjänar mindre än kronor i månaden har förslaget ingen effekt. För den som är över 65 år trappas också jobbskatteavdraget av för arbetsinkomster över kronor. Helt slopat jobbskatteavdrag för 65 + blir kronor per månad vid en arbetsinkomst på cirka kronor. Sänkt skatt för dem med lägst pensioner. Det förhöjda grundavdraget höjs för allasom har fyllt 65 år. På så sätt försvinner skillnaden helt i beskattning mellan lön och pension för inkomster upp till kronor i månaden. Även skatten för inkomster upp till kronor i månaden kommer att sänkas men inte tillräckligt för att helt utjämna skillnaden i beskattning mellan lön och pension. För en garantipensionär innebär det en skattesänkning 2

3 med mellan 116 och 191 kronor i månaden beroende på civilstånd och kommunalskattesats. Och för den som har en inkomst på kronor i månaden handlar det om mellan 150 och 275 kronor. Vid en månadsinkomst på kronor ( kronor i årsinkomst) blir skattesänkningen cirka 88 kronor per månad med förändringen av det förhöjda grundavdraget. Särskild löneskatt införs för dem som fyllt 65 år. Personer som arbetar och som vid årets ingång fyllt 65 år eller som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller som inte fyllt 65 men under hela året tagit ut hel allmän ålderspension skall betala särskild löneskatt. Lönekostnaden ökar genom att den s.k. särskilda löneskatten höjs med 6,15 procent. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas helt. Avdragsrätten för pensionssparande i pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) sänktes under 2015 och kommer försvinna helt Det maximala avdragsgilla beloppet är i år kronor. För anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller för dem som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att göra större avdrag (35 procent upp till en inkomst idag på kronor). Skärpt beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring. Förslaget innebär att kapitalunderlaget skall beskattas med 30 procent av statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus 0,75 procentenheter. Det införs även ett golv för räntan som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Idag multipliceras det s.k. kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret. Det är det som är schablonintäkten som skall beskattas med skattesatsen för inkomst av kapital med 30 procent. Exempel: 2015 beskattas ett kapitalunderlag på kronor med 270 kronor. (SLR 0,9 procent x x 30 procent) kommer samma kapitalunderlag att beskattas med minst 375 kronor ( x 1,25 procent x 30 procent). Avdragsrätten för förvaltningskostnader slopas Idag har den som har kostnader under inkomst av kapital möjlighet att dra av för s.k. förvaltningsutgifter som överstiger kronor. Exempel för förvaltningsutgifter är arvoden för depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter. Skattereduktionen för gåvor slopas. Skattereduktionen för gåvor upp till kronor per år till ideell förening slopas från och med den 1 januari Sänkningar av ROT- och RUT-avdraget. Det totala taket för skattereduktion för HUS (ROT + RUT) kommer dock även fortsättningsvis att vara kronor. Idag har den som köper ROT-tjänster en subventionsgrad med 50 procent av arbetskostnaden upp till maximalt kronor per person och år. Från och med 1 januari sänks skattereduktionen för ROT från 50 till 30 procent på arbetskostnaden men taket blir oförändrat på maximalt kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt kronor per år och person jämfört med idag kronor. RUT-avdragets maximala storlek kommer att halveras till kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Dessutom kommer t.ex. matlagning och bartendertjänster inte omfattas av RUT-avdraget och städarbetet skall vara av enklare slag 3

4 eller annat rengöringsarbete och flyttstädning, d v s städning av mer vardaglig karaktär. Subventionsgraden kommer fortsättningsvis även fortsättningsvis att vara 50 procent för RUT-tjänster men alltså upp till en lägre maxgräns på kronor. En tredje pappamånad införs från och med 2016 och jämställdhetsbonusen avskaffas fr.o.m Regeringen reserverar ytterligare en tredje månad för vardera föräldern inom föräldrapenningen från och med 1 januari Samtidigt aviserar regeringen att den avser att återkomma med förslag om att avskaffa jämställdhetsbonusen fr.o.m Grundnivån i föräldrapenningen höjs. Grundnivån höjs från dagens nivå på 225 kr per dag till 250 kronor per dag. Träder i kraft 1 januari Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som inträder efter två och ett halvt år, avskaffas. Träder ikraft från och med den 1 februari Vårdnadsbidraget kommer att avskaffas. Det kommunala vårdnadsbidraget som möjliggör för en förälder att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. Villkoret för att få vårdnadsbidrag är att barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid. Bidraget är maxierat till kronor per månad. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör den 1 februari Ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet. En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig. Därför föreslår regeringen nu en förändring. I de fall där den bidragsskyldiga föräldern under minst sex månader i följd fullgjort sina betalningar till Försäkringskassan för ett lämnat underhållsstöd, ska underhållsstöd inte längre lämnas, såvida det inte finns särskilda skäl. Gratis inträde införs på 17 statliga museer fr o m Kostnadsfria varor och läkemedel för barn. Varor och läkemedel inom de s.k. läkemedelsförmånerna skall bli kostnadsfria för barn under 18 år. Reformen ska träda i kraft 1 januari 2016 Mammografi görs avgiftsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 år från och med 1 juli Avgiftsfria preventivmedel ( som ingår i läkemedelsförmånerna )för kvinnor under 21 års ålder från den 1 januari 2017 Avgiftsfri öppenvård för äldre från och med 85 års ålder. Träder ikraft den 1 januari 2017 Taket i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjs och kommunerna ges möjlighet att höja sina avgifter till hemtjänst och särskilt boende. Maxtaxan för vård & omsorg (hemtjänst) höjs från kronor per månad till kronor och månadsgiften för bostad i särskilt boende från kronor till kronor per månad. 4

5 Fri tandvård längre upp i åldrarna men först från och med Idag gäller gratis tandvård upp till 19 års ålder. Från och med 2017 förlänger man det till 21 år och från och med 2018 upp till 23 års ålder. Glasögonbidrag skall gälla även för barn mellan 8-19 år. Bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas från och med den 1 januari Antalet dagar man kan få sjukpenning är idag begränsat till 914 dagar. 364 dagar med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och därefter sjukpenning på fortsättningsnivå, cirka 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ytterligare 550 dagar. Reducerad och sedan slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga. Arbetsgivaravgiften är idag 31,42 procent. För anställda som är yngre än 26 år betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift plus en fjärdedel av övriga avgifter, det vill säga sammantaget 15,49 procent. Från och med den 1 augusti 2015 till och med den 31 maj 2016 kommer nedsättningen att reduceras med arton tjugofemtedelar på alla avgifter utom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för totalt slopad nedsätting från och med den 1 juni Höjda energiskatter på bensin och dieselbränsle o o o Bensinskatten höjs med 48 öre per liter. Eftersom det även utgår moms på skatten blir den sammantagna skattehöjningen 60 öre per liter. Dieselskatten höjs med 53 öre per liter vilket inklusive moms innebär ca 66 öre per liter. Diesel inom jordbruk och skogsbruk får en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel. Från och med 2017 och framåt kommer skatten på bensin och diesel utöver den nuvarande årliga omräkningen av energi- och koldioxidskatterna med förändringen av KPI, även att räknas upp med en schablon på två procentenheter. Det blir billigare att köpa vissa posttjänser och att skicka brev då de skall undantas från moms. Detta en anpassning efter att Sverige blivit fälld i EU-domstolen. Dyrare att glömma bort att lämna in sin deklaration i tid. Skatteverket höjer försenings- och kontrollavgifterna med 25 procent. Det innebär att en kostnad för bortglömd deklaration på kronor. 5

6 Privatekonomi Jens Magnusson, privatekonom Susanne Eliasson, analytiker Américo Fernández, analytiker Claes Eliasson, presskontakt

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren SUMMERING...

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~400 000 arbetslösa Unga

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer