21 september Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016"

Transkript

1 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

2 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande reformer inom hälso- och sjukvården i budgetpropositionen. Det finns en del bra förslag som satsningar på unga personers psykiska hälsa. Mestadels handlar det ändå om mindre poster som avgiftsfri mammografi och fri avgift inom primärvården för dem som fyllt 85 år. Med glädje kan konstateras att regeringen tillför en så kallad professionsmiljard för att stimulera bättre och effektivare användning av yrkesutövarnas kompetens, bland annat genom bättre administrativa stöd. Likaså tilldelas landstingen en miljard kronor extra år Anledningen är att stärka vården långsiktigt mot bakgrund av exempelvis demografi och kompetensförsörjning. Om budgetförslagen från regeringen blir verklighet kommer Sverige nästa år att få världens högsta marginalskatt på 60 procent. Avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att vissa löntagare endast får behålla 40 procent av sin nästa löneökning. Här följer några av förslagen i budgetpropositionen som rör hälso- och sjukvården samt läkarnas plånböcker. Heidi Stensmyren kommenterar kort de olika förslagen. Professionsmiljard för bättre använd kompetens Regeringen tillför vad som tidigare utlovats nämligen en så kallad professionsmiljard för att stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen, bland annat genom bättre administrativa stöd. Det här är en av de viktigaste reformerna, att låta proffsen få vara proffs som också uttryckligen sade i regeringsförklaringen, säger Heidi En miljard till landstingen Hälso- och sjukvården tilldelas 1 miljard kronor extra 2016 och 500 miljoner kronor extra per år från och med Anledningen är att stärka vården långsiktigt mot bakgrund av exempelvis demografi och kompetensförsörjning. Vården är i stort behov av tillskott så det är naturligtvis ett välkommet förslag, säger Heidi

3 Förbättrad psykisk hälsa för unga Förslaget innebär att den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år Satsningen består av två delar: 130 miljoner om året ska gå till ungdomsmottagningar, så att de kan utöka öppettider och anställa kvalificerad personal. 150 miljoner om året ska gå till nya initiativ, till exempel självinläggningsmottagningar. Det här är en viktig satsning för att stärkta den psykiska hälsan för barn och unga vuxna. Genom att förstärka ungdomsmottagningarna ökar tillgängligheten. Medlen ska också användas till att stimulera nya initiativ på området, säger Heidi Avgiftsfri öppenvård för äldre All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för äldre från 85 års ålder. För att kompensera landstingen avsätts 200 miljoner kronor per år. Ändringen träder i kraft i1 januari Patientavgiften för att ligga på sjukhus kommer dock att finnas kvar. Visst, det är bra att de som fyllt 85 år får avgiftsfri primärvård. En reform på marginalen dock, säger Heidi Investeringar i kvinnors hälsa Totalt kommer ytterligare 1,3 miljarder att gå till satsningar för att stärka kvinnors hälsa över de kommande fyra åren. Detta är utöver den satsning på 1,8 miljarder kronor (för ) på förlossningsvård och kvinnors hälsa som presenterades i vårbudgeten. 130 miljoner kronor per år till satsningar på kvinnors hälsa i primärvården. Mammografi görs avgiftsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting från den 1 juli På helår innebär detta en satsning på 207 miljoner kronor per år. Alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna görs avgiftsfria för kvinnor under 21 års ålder från den 1 januari Det här är väsentliga satsningar för kvinnors hälsa, bland annat har förlossningsvården varit eftersatt. Att göra mammografin avgiftsfri för många kvinnor är också lovvärt, säger Heidi Kö ska kortas för utlandsutbildad personal Väntetiderna för att få en utländsk vårdutbildning godkänd hos Socialstyrelsen växer. Regeringen skjuter till ytterligare 65 miljoner kronor år 2016 för att korta köerna och ta fram kunskapsprov för fler yrken. Det är mycket positivt att regeringen ska snabba på inträdet till arbetsmarknaden för dem med utländsk utbildning. Något Läkarförbundet velat se under en längre tid, säger Heidi

4 Life Science Det finns en del satsningar inom Life Science och den kliniska forskningen i budgetpropositionen. Under senare har forskningsverksamhet dock lagts ner eller att produktionen flyttat från Sverige. Ett allvarligt hinder för utveckling är också ökade svårigheterna att utföra kliniska prövningar inom svensk sjukvård. Regeringen har inte svarat upp mot de önskemål läkarkåren och branschens företrädare ställt om en nationell samling kring medicinsk forskning, vilket skett i många andra länder, säger Heidi Nya miljoner till Försäkringskassan Försäkringskassan ska få ett extra tillskott på 250 miljoner kronor årligen för att möta ökade kostnader för sjukskrivningar. Kostnaderna för sjukförsäkringen kommer att öka med 50 procent fram till 2019, samtidigt som antalet sjukpenningdagar är det högsta sedan Senare i höst planerar regeringen att lägga fram ett åtgärdsprogram för att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Det behövs mer resurser till rehabilitering så att människor ges större möjligheter att komma tillbaka till arbetet snabbare, säger Heidi Löften från tidigare budget som genomförs Den utlovade kommissionen för jämlik hälsa har tillsatts, likaså en utredning om att privata vårdföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen. Regeringen har också tillsatt utredningen som ska behandla den omdebatterade frågan om att begränsa vinster i välfärden. En proposition om meddelarskydd för privatanställda i offentligfinansierad välfärd är planerad i december, enligt regeringens lista över planerade propositioner under riksdagsåret. Offentlighetsprincipen och meddelarskydd inom all offentligfinansierad verksamhet är nödvändigt. Läkarförbundet välkomnar att regeringen vill underlätta öppenhet och granskning hos även de allt fler privata aktörerna som skattefinansieras, säger Heidi Den i vårbudgeten aviserade reformen om att alla läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska bli kostnadsfria för barn under 18 år genomförs också den 1 januari Löften som inte infrias i budgeten Bland löften som skjuts på framtiden är planerna på en ny stopplag som hindrar försäljning och privatisering av universitets- eller regionsjukhus. Även löftet om att privata försäkringspatienter ska hindras att gå före den offentligfinansierade vårdkön har gått i stå. Dessa frågor är kopplade till den stora utredningen om vinster i välfärden som leds av Ilmar Reepalu. Löftet att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska har regeringen också backat ifrån i budgeten. Det här har varit ett krav från Läkarförbundet. Nationella riktlinjer är ett mycket bra verktyg, men det måste gå att göra avsteg utifrån professionella bedömningar i de enskilda fallen. Annat vore absurt, säger Heidi

5 Förändringar på skatteområdet Förra året uppgick underskottet i de offentliga finanserna till 75 miljarder kronor. Det är regeringens förklaring till att det sker skattehöjningar. Om budgetförslagen från regeringen blir verklighet kommer Sverige nästa år att få världens högsta marginalskatt på 60 procent. Avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att vissa löntagare endast kommer att få behålla 40 procent av sin nästa löneökning. Den stora underfinansieringen av välfärden kan inte längre negligeras av partierna i riksdagen. Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna till välfärden måste garanteras bland annat genom en total översyn av skattesystemet, säger Heidi Här följer några skatteförändringar i statsbudgeten som har betydelse för Läkarförbundets medlemmar. Avtrappning av jobbskatteavdraget Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över cirka kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). Skatteintäkterna beräknas öka med 2,71 miljarder kronor Förslaget berör många av Läkarförbundets medlemmar. Vi menar att utbildning och stort ansvar på arbetsmarknaden ska löna sig bättre. Det här är ett steg åt fel håll, säger Heidi Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,67 miljarder kronor. Jämfört med förslaget inför budgetpropositionen för 2015 innebär nuvarande förslag att den nedre skiktgränsen inte sänks. Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,13 miljarder kronor. En lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt och dessutom att betala mer leder förstås till mindre pengar att röra sig med hos ett flertal av Läkarförbundets medlemmar, säger Heidi Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,09 miljarder kronor Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor 2016.

6 Särskild löneskatt för äldre Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år, men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor Förutom höjd skatt för löntagaren innebär det också höjda arbetsgivaravgifter som gör det mer oattraktivt att anställa seniora läkare. Om det genomförs drabbas patienterna som får sämre tillgång till erfarna läkare. Det innebär också att den stora erfarenhet och kompetens dessa läkare har inte kan överföras till de yngre läkarna. Det blir en väldig erfarenhets- och kunskapsförlust, säger Heidi Av riksdagen tidigare beslutade ändringar Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande. Det gäller nu att se över tidigare pensionssparande inför sin pension. Löneväxling kan vara ett sätt, säger Heidi Den 7 september höjdes taket i a-kassan för första gången på 13 år. Tidigare kunde man max få ut kronor i månaden efter skatt. Den nya maxersättningen efter skatt landar på kronor i månaden. Detta är bra och var på tiden. Taket i a-kasseersättningen har inte justerats på flera år, säger Heidi Sveriges läkarförbund Box 5610, Stockholm Telefon: E-post:

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Budgetproposition 2008. Analys

Budgetproposition 2008. Analys Budgetproposition 2008 Analys Fackförbundet ST 2007-10-02. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org Inger Ehn Knobblock, utredare: 070 663 51 44 inger@st.org Innehåll 1. Vad innebär

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015

Sysselsättningseffekter av budgetpropositionen för 2015 Sammanfattning Syftet med denna PM är att analysera sysselsättningseffekter av regeringens budgetförslag då en sådan redogörelse saknas i budgetpropositionen. En sådan redogörelse är central för att bedöma

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Trafikförsäkringen behöver förändras

Trafikförsäkringen behöver förändras Trafikförsäkringen NFT behöver 2/2008 förändras Trafikförsäkringen behöver förändras av Patricia Seidel Garpedal m.fl. Patricia Seidel Garpedal patricia.seidel-garpedal @lansforsakringar.se Ett av de stora

Läs mer