för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor"

Transkript

1 för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

2 Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet i vården har varit bra. Men när Stockholms vård nu står inför stora utmaningar har de bara en idé: fler privatiseringar och lägre skatter. Valet 2014 är tydligt: en fortsatt privatiseringslinje står mot en ny vårdpolitik som sätter vårdpersonalens tid med sina patienter framför nya privatiseringar. Vi vill skapa ordning och reda i vården och ge Stockholms läkare mer tid med sina patienter. För att kunna möta framtidens krav på sjukvården krävs långsiktig planering och ett tydligt politiskt ansvar för vården. Gemensamma resurser för välfärd ska också gå till välfärd. Vårt mål är att Stockholms sjukvård ska ge alla länets medborgare en jämlik tillgång till god vård. Det målet ska vi nå genom en ny vårdpolitik som utarbetas i nära samarbete med experter från både privata och offentliga vårdgivare, professionen, patientföreningar och läkemedelsindustrin. 1

3 Ordning och reda i sjukvården Sjukvården dras med en allt större byråkrati som stjäl tid från patienterna Stockholms befolkning växer, vi lever allt längre och den tekniska utvecklingen gör att sjukvården blir allt bättre. Det är en fantastisk utveckling. Samtidigt som vi lever längre blir vi allt fler multisjuka, fler kroniker och fler äldre, grupper som är i stort behov av en väl fungerande sjukvård. 2 Denna utveckling leder till nya utmaningar för vården. För att kunna möta framtidens krav på sjukvården krävs långsiktig planering, och ett konsekvent och målmedvetet arbete för att effektivisera vårdens arbetssätt. Procentuell utveckling av antal personer per åldersgrupp i Sverige Det ökande antalet äldre ställer höga krav på Stockholms sjukvård Källa: Socialdepartementet, 2010, Den ljusnande framtid är vård Den ökade marknadsstyrningen av vården har lett till en snabbt växande administrativ börda för läkarna och vårdpersonalen utan att det går att se några kvalitetsförbättringar. 3 Alltför stor del av läkarnas och vårdpersonalens arbetstid går till administrativt arbete som skulle kunna utföras av någon annan, förenklas eller inte utföras alls. 4 Ersättningsystemen i

4 vårdvalen 5 gör att läkare och annan vårdpersonal måste ägna sig åt att fylla i olika listor för att få ersättning istället för att träffa patienter. 6 Det är mer lönsamt med många korta läkarbesök än att ta hand om en patient med flera eller svåra besvär som tar längre tid. Sjukvården har blivit uppstyckad mellan olika aktörer som konkurrerar med varandra istället för att samarbeta för patientens bästa. För att kontrollera och följa upp det stora antalet vårdgivare krävs en stor central byråkrati. 7 Läkarbesök per invånare 2010 Trots många läkare har svenska läkare väldigt lite tid för sina patienter Källa: Vårdanalys, 2013, Ur led är tiden Det råder brist på personal inom flera områden vilket innebär att all sjukvård inte är öppen och tillgänglig för patienterna och sliter hårt på personalen. Flera prognoser från bl.a. Socialstyrelsen och landstinget pekar mot ett ökande underskott de kommande åren av tjänstekategorier som allmänläkare, barnmorskor och specialistsjuksköterskor och barnläkare. 8 Ansvaret för bemanningen ligger idag uteslutande på utförarna, en sammanhållen strategi för hur hela sjukvården ska kunna bemannas så att all vård kan hållas öppen och tillgänglig saknas. Ersättningsystemens utformning har också inneburit att

5 forskningen har fått det svårare, t.ex. eftersom patientunderlaget delas upp på flera olika enheter med olika ägare. 9 Socioekonomisk bakgrund, kön, bostadsort, ålder, ursprung eller sexuell läggning spelar idag roll för såväl hälsa som behandling inom hälso- och sjukvården. På grund av etableringsfriheten har vi inom många vårdvalsområden sett att en överetablering av nya mottagningar sker i Stockholms innerstad trots att merparten av befolkningen bor utanför tullarna. 10 Detta innebär att utbudet av hälso- och sjukvård inte fördelas utefter människors behov av hälso- och sjukvård utan utefter de enskilda utförarnas vilja att etablera sig. Det skapar en ojämlik tillgång till denna sjukvård i länet och innebär också längre resor för länets medborgare för att nå vården. Våra förslag Vi anställer mer personal i sjukvården Investeringar i sjukhusen är oerhört viktiga för en växande region, men den viktigaste resursen i vården är personalen. Stockholms läns landsting saknar idag helt en strategi för kompetensförsörjningen i framtiden. Det är grunden till att landstinget har ett stort behov av personal inom ett flertal yrken, t ex. läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fram till år 2020 kommer mer än en fjärdedel av de som jobbar i sjukvården att ha nått pensionsålder. För att vända detta och klara framtidens vård krävs ansvarstagande och helhetstänk. Landstingets sjukvårdsverksamheter måste återigen bli attraktiva arbetsplatser. Därför går vi till val på att: Anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor i vården. Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Stockholms läns landsting. Förbättra löneutvecklingen för våra sjuksköterskor och undersköterskor. Kunskap, erfarenhet och kompetensutveckling ska premieras. Öka möjligheten för undersköterskor att specialisera sig. Vi ger vårdpersonalen mer tid med patienten genom minskad administration Målet för Socialdemokraterna är en god och jämlik hälso- och sjukvård för samtliga invånare i Stockholms län. För det krävs att man ser och förstår sambandet mellan en människas hälsa och omgivande förhållanden. Den enskilde patientens hälsa behöver återigen bli den vägledande principen när vi som politiskt förtroendevalda tillsammans med professionen bygger upp hälso- och sjukvårdens strukturer. Våra gemensamma resurser ska styras och fördelas utifrån varje enskild individs behov av vård.

6 Socialdemokraterna vill se en mer värdebaserad vård. Idag styrs sjukvården i allt för stor utsträckning mot att fokusera på många och korta läkarbesök, snarare än att ta ett helhetsansvar kring patienten. Ersättningssystemen hämmar utvecklingen av sjukvården då den detaljreglerar hur vårdpersonalen ska arbeta. Vi vill minska detaljstyrningen och på så vis skapa utrymme för proffsen att vara just proffs. Vårdpersonalen måste få mer tid med patienterna och mer tid att själva utveckla verksamheterna. Därför går vi till val på att: Minska detaljstyrningen och administrationen så att proffsen kan få vara proffs. Vi kommer att anställa fler medicinska sekreterare och annan personal i vårdnära miljö som kan avlasta läkare och övrig vårdpersonal så att de får mer tid för patienten. Ändra ersättningssystemen så att vården ersätts efter patientens behov och efter vårdens kvalitet istället för antal ingrepp eller antal ifyllda enkäter. Vi minskar trycket på akutmottagningarna genom ökade insatser i öppenvården Det pågår en stor omstrukturering av sjukvården i Stockholms län. Det är den största förändringen inom svensk sjukvård och en unik möjlighet för regionen att utveckla högspecialiserad sjukvård. Den mest avancerade sjukvården ska centreras till det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska sjukhuset (NKS), och specialistsjukvård som idag huvudsakligen finns på akutsjukhusen ska flyttas ut till närsjukhusen och på vårdval. Moderaternas inriktning för omstruktureringen är att all sjukvård som ska flyttas ut från akutsjukhusen ska utföras på vårdval. Socialdemokraterna vill att denna omstrukturering bättre ska skapa nytta för patienterna. Det genom ökad specialisering på t ex kroniska sjukdomar, närhet för behandling och minskad risk för vårdskador som vårdrelaterade infektioner. Våra sjuka äldre lider ofta av kroniska sjukdomar, de ska inte behöva åka till akuten utan direkt få plats på vårdavdelningar utanför slutenvården. För att uppnå en integrerad och patientcentrerad vård måste samverkan mellan akutsjukvård, geriatrik (äldresjukvård) och primärvård förstärkas. Det ska inte vara patientens uppgift att se till att den får rätt vård. Därför går vi till val på att: Sätta mål för sjukvården som styr mot ökad integration av vårdens aktörer för en patientcentrerad vård Upprätta ett helhetsansvar för patienternas sjukvård med ansvarig läkare Tydliggöra och definiera närakuternas uppdrag. Ökad övergång från slutenvård till öppenvård. Öka direktinskrivningen av sjuka äldre på vårdavdelningar så att de inte behöver vänta på akutmottagningarna på vård.

7

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer