Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01"

Transkript

1 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP ITP1 gäller för födelseår och senare ITP1 antal IBB som utgör brytpunkt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Ska pensionskostnaderna beläggas med särskild löneskatt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska övriga premier beläggas med särskild löneskatt? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej ITP1 premier under brytpunkt ITP1 premier under brytpunkt ålderspension (>= 25 år) 12,67 11,38 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ITP1 premier under brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (%) 0 0 0,03 0,06 0, ,34 0,34 0,083 ITP1 premier under brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (%) 0 0 0,12 0,23 0, ,18 0,18 0,058 ITP1 premier under brytpunkt TGL (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2 0,2 ITP1 premier under brytpunkt TFA (%) 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, ITP1 premier under brytpunkt TRR (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,3 0,3 0,3 ITP1 premier under brytpunkt summa (%) 13,18 11,89 5,16 5,3 5, ,53 5,53 5,151 Premier över brytpunkt ITP1 premier över brytpunkt ålderspension (från 25 år) (%) ITP1 premier över brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (%) 0 0 1,1 3,5 1, ,08 2,08 0,57 ITP1 premier över brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (%) 0 0 0,5 0,5 0, ,69 0,69 0,32 ITP1 premier över brytpunkt TGL (%) 0 0 0, ITP1 premier över brytpunkt TFA (%) 0 0 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, ITP1 premier över brytpunkt TRR (%) 0 0 0,3 0,3 0, ,3 0,3 0,3 ITP1 premier över brytpunkt summa (%) ,11 34,31 32, ,08 33,08 31,2 ITP1 ålder ITP1 ålder

2 Andel av pensionspremier som ska placeras i en tradlivförsäkring Andel av pensionspremier som ska placeras i en fondförsäkring Ålder då pensionspremier börjar betalas in i ITP1-systemet ITP2 ITP2 ålderspension, sjukförsäkring m.m (%) 12,67 11, ,1 12, ,8 0 12,7 ITP2 TGL (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ITP2 TFA (%) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ITP2 TRR (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ITP2 summa premier (%) 13,18 11,89 10,51 11,61 12,61 0,51 0,51 12,31 0,51 13,21 ITP2 premiekompensation (%) ,1 0, ITP2 summa premier som faktureras (%) 13,18 11,89 10,51 11,51 12,51 0,51 0,51 12,31 0,51 13,21 Socialförsäkringsavgifter Ålderspensionsavgift - Arbetsgivaravgift 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 - Egenavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10, Arbetsgivaravgift > 65 år men < 72 år 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 - Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,21 10,21 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,21 10,21 - Arbetsgivaravgift < 23 år ,21 10,21 Sjukförsäkringsavgift - Arbetsgivaravgift 8,64 8,78 7,71 6,71 5,95 5,02 5,02 4,35 4,35 4,35 - Egenavgift 9,61 9,61 7,93 6,93 6,78 5,11 5,11 4,44 4,44 4,44 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 8,64 4,39 3,855 1,6775 1,6775 1,255 1,255 1,

3 Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,0875 1, Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,35 Arbetsskadeavgift - Arbetsgivaravgift 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,3 0,3 0,3 0,3 - Egenföretagare 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,3 0,3 0,3 0,3 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 0,68 0,34 0,34 0,17 0,17 0,17 0,075 0, Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,075 0,075 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,3 Arbetsmarknadsavgift - Arbetsgivaravgift 4,45 4,45 2,43 2,43 4,65 2,91 2,91 2,91 2,91 2,64 - Egenföretagare 1,91 1,91 0,5 0,5 2,11 0,37 0,37 0,37 0,37 0,1 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 4,45 2,225 1,215 0,6075 0,6075 0,7275 0,7275 0, Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,7275 0,66 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,64 Efterlevandepensionsavgift Arbetsgivaravgift 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 - Egenavgift 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 1,7 0,85 0,85 0,425 0,425 0,2925 0,2925 0, Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,2925 0, Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,17 3

4 Föräldraförsäkringsavgift - Arbetsgivaravgift 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6 - Egenavgift 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 2,2 1,1 1,1 0,055 0,055 0,55 0,65 0, Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,65 0,65 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,6 Allmän löneavgift - Arbetsgivaravgift 4,4 4,4 7,49 7,49 6,03 9,23 9,21 9,88 9,88 10,15 - Egenavgift 4,4 4,4 7,49 7,49 6,03 9,23 9,21 9,88 9,88 10,15 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 4,4 2,2 3,745 1,8725 1,8725 2,3075 2,3025 2, Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år ,47 2,53 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,15 Summa socialförsäkringsavgifter (%) - Arbetsgivaravgift 32,28 32,42 32,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 - Egenavgift 30,71 30,71 30,71 29,71 29,71 28,97 28,97 28,97 28,97 28,97 - Arbetsgivaravgifter < 26 år 32,28 21,315 21,315 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15, Arbetsgivaravgift > 65 år men < 72 år 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 - Arbetsgivaravgift > 23 år men < 25 år , ,505 - Arbetsgivaravgift > 25 år men < 65 år ,42 31,42 - Arbetsgivaravgift < 23 år ,21 10,21 4

5 Kostnadsersättningar och förmåner Skattefria traktamenten (övernattning krävs) Skattefritt traktamente (hel dag) Skattefritt traktamente (halv dag) Efter tre månader Efter två år Skattefritt traktamente (natt) Kostförmån, som ska tas upp som inkomst av tjänst, betingar socialförsäkringsavgifter hos arbetsgivaren. Genomsnittspriset för en normal lunch i Sverige Procent av genomsnittspriset som är förmån för fri kost hel dag Procent av hel dags förmån för lunch Procent av hel dags förmån för frukost Förmånsvärde hel dag kost Förmånsvärde lunch Förmånsvärde frukost Bostadsförmån (arbetsgivarens redovisning, per m2 och år) Bostadsförmån per m2 och år Stor-Stockholm Bostadsförmån per m2 och år Stor-Göteborg Bostadsförmån per m2 och år övriga kommuner > invånare Bostadsförmån per m2 och år övriga kommuner Bostadsförmån per m2 och år utanför tätort med närmaste omgivning Bilförmån, som ska tas upp som inkomst av tjänst, betingar socialförsäkringsavgifter hos arbetsgivaren. Antal prisbasbelopp 0 0 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0 Bilförmån andel av SLR vid beräkning av förmånsbils räntedel Bilförmån antal PBB som definierar normal bils prisnivå 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 Bilförmån förmånsvärde av ny bils pris upp till normal bils prisnivå Bilförmån förmånsvärde av ny bils pris över normal bils prisnivå Bilförmån nedsättning av förmånsvärde om bil drivs med el eller annan gas än gasol

6 Bilförmån nedsättning av förmånsvärde om bil drivs med alkohol Bilförmån max nedsättning i kronor av förmånsvärde om bil drivs med el Bilförmån max nedsättning i kronor av förmånsvärde om bil drivs med alkohol Ränteförmån Ränteförmån ska ränteförmån beräknas som skillnaden mellan SLR + 1 % - Förmånsränta? 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ränteförmån räntemarginal + SLR (%) Ska ränteförmånskostnaden inkluderas i beräkningen av underskott av kapital? 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ska utbildningsförmån beskattas som tjänst om anställd blivit arbetslös eller riskerar arbetslöshet Ja Nej Nej 0 Antal år som risk för arbetslöshet ska beakta Avdrag Grundavdrag Förhöjt grundavdrag Expert SINK Automatiskt och progressivt avdrag för alla. Automatiskt och progressivt avdrag för +65 år. Proportionellt avdrag som ansöks. Arbetsresor i kronor golv Arbetsresor kronor per mil egen bil ,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Bränsleavdrag i kr / km för bensinutgifter med tjänstebil och bränsle betalas av skattskyldig ,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Bränsleavdrag i kr / km för dieselutgifter med tjänstedieselbil och diesel betalas av skattskyldig ,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Är avdragsrätten för arbetsresor med egen/företagsbil schablonberäknad av Skatteverket? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Avdrag för individuellt pensionssparande tak i kronor Avdrag för aktiv näringsverksamhet

7 Avdrag för övriga kostnader golv Skatter Skiktgränser (utgår från beskattningsbar inkomst = taxerad inkomst - grundavdrag - sjöinkomstavdrag) Nedre skiktgräns Övre skiktgräns Brytpunkter (utgår från taxerad inkomst = månadslön x 12) Brytpunkt för statlig inkomstskatt Brytpunkt för statlig värnskatt Brytpunkter 65 år eller äldre (utgår från taxerad inkomst = pension x 12) Brytpunkt för statlig inkomstskatt (>= 65 år) Brytpunkt för statlig värnskatt (>= 65 år) Statlig inkomstskatt (%) Statlig värnskatt (%) Enkelt medelvärde av kommunal skatt (290 olika kommuner) 21,47 21,47 21,48 21,52 21,56 21,56 21,45 21,55 21,59 21,60 Enkelt medelvärde av landstingsskatt (20 landsting) 10,50 10,51 10,48 10,59 10,60 10,60 10,82 10,92 11,04 11,14 Enkelt medelvärde församlingsavgift 0,00 1,12 1,12 Enkelt medelvärde stiftsavgift 0,31 0,05 Enkelt medelvärde begravningsavgift 0,31 0,31 Särskild löneskatt på pensionsavsättningar (%) 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 7

8 Skattereduktioner Skattereduktiion allmän pensionsavgift Fastighetsavgift max fastighetsavgift villor i procent av inkomst (>= 65 år) 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Skattereduktion förvärvsinkomster (jobbskatteavdraget) Automatiskt regressiv skattereduktion på förvärvsinkomster Kapital brytpunkt för skattereduktion tjänst m.a.a. underskott av kapital Kapital skattereduktion i % av underskott av kapital under brytpunkt (%) Skattereduktion i % av underskott av kapital över brytpunkt (%) Minimigräns för gåva Maximigräns per gåva per beskattningsår Skattereduktion i % Maximal skattereduktion per år RUT/ROT max reduktion i kronor per år och person (under 65 år) RUT/ROT max % av lönekostnader (%) Maximal skattereduktion reparation, ombyggnad, tillbyggnad i kronor (inklusive moms) Maximal skattereduktion reparation, ombyggnad, tilllbyggnad i % av lönekostnaderna RUT/ROT max reduktion i kronor per år och person Får man ROT om småhuset är undantagen kommunal fastighetsavgift? Nej 0 Berättigar läxhjälp till RUT-avdrag? Ja Ja Nej RUT/ROT max reduktion i kronor per år och person (över 65 år) Maximal skattereduktion för personer som inte har F-skattsedel

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Nyheter Lag & Avtal Övrigt

Nyheter Lag & Avtal Övrigt Nyheter Lag & Avtal Övrigt Peter Raak 2010 November Årsvärden 2012 2011 Statslåneränta 30/11 1,65 % 2,84 % Inkomstbasbelopp 54.600 52.100 Förhöjt prisbasbelopp 44.900 43.700 Prisbasbelopp 44.000 42.800

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 1 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer