Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008"

Transkript

1 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning Bilförmån Beräkning av bilförmån Bostadsförmån Bostadsförmån för den anställde Brytpunkt Egenavgift Expansionsfond Fackföreningsavgift Fastighetsskatt Förmögenhetsskatt Förseningsavgifter Försäljning Privatbostad Försäljning Näringsfastighet Förvaltningsutgift Grundavdrag Grundavdrag för ideella föreningar Gåvor till anställda, skattefria Inkomstbasbelopp Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt

2 Sida 2 av 23 Kostförmån Kostnadsavdrag Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Moms - skattesatser Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Periodiseringsfond Prisbasbelopp Representation Reseavdrag Räntefördelning Ränteförmån Skattereduktion Kapital Skattetillägg Skiktgräns Statlig inkomstskatt, fysiska personer Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statslåneränta Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt på pensionskostnader Särskild löneskatt på vinstandel Taxerad inkomst Tillfälligt arbete Traktamente inom landet Traktamente utom landet Tävlingsvinster, idrottsutövare Tävlingsvinster, övriga Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Värdeminskningsavdrag för byggnader Byggnadstyp och procentsats Belopp och procentsatser på en A4-sida Belopp och procent inkomstår 2006 A-kassa

3 Sida 3 av 23 Skattereduktionerna för avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift har slopats fr.o.m Aktiekurser Deklarationskurser för inkomstår 2006 kommer att finnas tillgängliga från mitten av januari Deklarationskurser för inkomståret 2007 finns tillgängliga från mitten av januari 2008 Löpande aktiekurser finns hos Stockholmsbörsen. Allmän pensionsavgift 7 % av förvärvsinkomsten, högsta allmänna pensionsavgift kr. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet. Skatteverket tillgodoför skattereduktionen på beskedet om slutlig skatt. Arbetsgivaravgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 8,78 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 4,45 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 32,42 % För anställda som är födda ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

4 Sida 4 av 23 Är den anställde född 1937 eller tidigare ska man betala en särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 sätts arbetsgivaravgifterna ner för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Arbetsgivaravgiften blir 22,71 procent och består av ålderspensionsavgift och hälften av övriga avgifter. Nedsättningen gäller för löneutbetalningar som görs från 1 juli Nedsättning av arbetsgivaravgifter En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 2,5 % av avgiftsunderlaget (efter eventuellt kostnadsavdrag). För år 2007 är avdraget maximerat till kr per månad. Avdraget omfattar inte den allmänna löneavgiften eller den särskilda löneskatten. Om ett avdrag helt eller delvis inte kan utnyttjas en månad, får det inte dras av en annan månad. Nedsättningen beräknas på underlaget för fulla arbetsgivaravgifter. Basbelopp Prisbasbelopp Begravningsavgift Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Även de som inte är medlemmar i någon församling betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten. Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiftens storlek Beskattningsbar inkomst Taxerad inkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomst. Bilersättning

5 Sida 5 av 23 Skattefri bilersättning Egen bil: 18 kr/mil Förmånsbil: dieselolja 6 kr/mil, övrigt drivmedel 9 kr/mil. Bilförmån Bilprislista Bilförmånsberäkning Beräkning av bilförmån kr (0,3 x prisbasbelopp (40 300) + av nybilspriset x 75% av statslåneräntan + 9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp + 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp = Bilförmån att deklarera Bostadsförmån Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet. Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar årligen rekommendationer. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta. Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

6 Sida 6 av 23 Bostadsförmånsvärde i kronor/kvm Region År Månad Stor-Stockholm * Stor-Göteborg ** Kommuner i övrigt med mer än invånare Övriga kommuner Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning * Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län. **Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Bostadsförmån för den anställde Vid inkomsttaxeringen för den anställde ska värdet i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Brytpunkt Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader som man har för att få sin inkomst av tjänst. Enklare uttryckt, vilken bruttolön ska jag ha för att betala statlig inkomstskatt? Nedre brytpunkt: kr (20 %) Övre brytpunkt: kr (25 %)

7 Sida 7 av 23 Det motsvarar en månadslön före skatt på kr/mån respektive kr/mån. Egenavgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 9,61 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 1,91 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 30,71 % * * Om du har valt karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften. Som egenföretagare kan du välja 3 eller 30 karensdagar. Om du inte väljer karenstid har du 1 karensdag. Vid 1 karensdag är egenavgiften 30,71 % Vid 3 karensdagar är egenavgiften 28,96 % Vid 30 karensdagar är egenavgiften 28,09 % För personer som är födda betalas ålderspensionsavgift 10,21 %. För personer som är födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 blir egenavgifterna för åringar som driver enskild firma eller handelsbolag 20,45 procent (om inte särskild karensdag begärts). Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Egenavgifter - nedsättning För en enskild näringsidkare (endast aktiv näringsverksamhet) får egenavgifterna sättas ned

8 Sida 8 av 23 med 2,5 % av underlaget, dock högst kr per år. Om man som enskilde näringsidkaren har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sammanlagt inte överstiga kr. För delägare i handelsbolag gäller att nedsättningen av egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte får överstiga kr och inte heller kr för varje delägare. Om handelsbolaget har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och bolagsdelägarnas egenavgifter avseende inkomsten från handelsbolaget sammanlagt inte överstiga kr. Expansionsfond Takbelopp (blankett N6) = Tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång. Högsta möjliga avsättning = Takbeloppet dividerat med 0,72, alternativt takbeloppet multiplicerat med 138,89 % Expansionsfondsskatten = 28 % Fackföreningsavgift Skattereduktion för fackföreningsavgift har slopats från Fastighetsskatt När det gäller småhus eller tomt för småhus finns en ny regel som sätter ett tak för skatten på markvärdet till högst 2 kr/m2 eller 5000 kr. Om skatten enligt tabellen nedan blir lägre gäller naturligtvis den beräkningen. - Fastighetstyp Värdeår Fastighetsskatt % Underlag Småhusenhet med bostadsbyggnad ,0 % Taxeringsvärdet** ,5 %* Taxeringsvärdet **

9 Sida 9 av %* Taxeringsvärdet ** Småhusenhet, obebyggd Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet** Privatbostad utomlands --- 1,0 % 75 % av marknadsvärdet Småhus på lantbruksenhet ,0 % Taxeringsvärdet ** ,5%* Taxeringsvärdet** %* Taxeringsvärdet** Hyreshusenhet, bostäder ,4 % Taxeringsvärdet ** ,2 %* Taxeringsvärdet ** %* Taxeringsvärdet ** Hyreshusenhet, lokaler Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet Industrienhet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Elproduktionsenhet, övriga Alla år 1,7% Taxeringsvärdet Alla år 0,2% Taxeringsvärdet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet * Gäller endast nyproducerade hus. **Dämpningsregeln gäller när taxeringsvärdet har höjts. En höjning slår inte igenom på fastighetsskatten direkt, utan delas upp och fördelas lika mellan åren fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. Från och med deklarationen 2008 (= inkomstår 2007) är underlagen för fastighetsskatt frysta när det gäller småhus, småhus på lantbruk och bostadshyreshus. De ska högst vara desamma som i deklarationen Det medför att efter deklarationen 2007 görs ingen uppräkning av underlaget med dämpningsregeln för dessa fastighetstyper.

10 Sida 10 av 23 Förmögenhetsskatt Underlaget för förmögenhetsskatten räknas på familjens samlade förmögenhet den 31 december. Som familj räknas makar respektive sammanboende med gemensamma barn under 18 år. Som beskattningsbar förmögenhet räknas förmögenhet som överstiger kr för ensamstående och för familj. Skatten är 1,5 % av det överstigande beloppet. För småhus och småhus på lantbruk gäller det dämpade taxeringsvärdet som förmögenhetsvärde. Förseningsavgifter Skattedeklaration: 500 kr och i vissa fall kr. Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2000 kr. Kvartalsredovisning: 1000 kr Inkomstdeklaration lämnad Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga Efter deklarationstidpunkten kr kr Tre månader efter deklarationstidpunkten Fem månader efter deklarationstidpunkten kr kr kr kr Försäljning Privatbostad Vid en vinst på försäljning av småhus och bostadsrätt beskattas 2/3 av vinsten och vid en förlust är 50 % av förlusten avdragsgill. Försäljning Näringsfastighet När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av

11 Sida 11 av 23 vinsten, vid en förlust är 63 % av förlusten avdragsgill. Förvaltningsutgift Avdragsgill till den del den överstiger kr. Grundavdrag Grundavdraget är ett avdrag som alla automatiskt får och som varierar beroende på den taxerade inkomsten. Det lägsta grundavdraget är kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är kr. För inkomster på kr och mer är grundavdraget kr. Grundavdrag för ideella föreningar Grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningar är kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet. Gåvor till anställda, skattefria Julgåva 400 kr inkl. moms Jubileumsgåva kr inkl. moms Minnesgåva kr inkl. moms Inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2007 har fastställts till kr.

12 Sida 12 av 23 Intäktsränta på skattekontot Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt Den kommunala inkomstskatten består numera bara av kommunalskatt och landstingsskatt. Kostförmån Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet. Frukost 32 kr/dag, lunch eller middag 64 kr/dag, helt fri kost 160 kr/dag (minst tre mål/dag). Kostnadsavdrag Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning. Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande; Fritidsombud hos försäkringsbolag Musiker och sångartister: Försäljare inomgravvårdsbranschen: Hemarbetare hos industriföretag m.fl medegen maskin för sömnad: Skogshuggare med egen motorsåg: Skogskörare med eget fordon eller häst 30 % av bruttolönen 30 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 35 % av bruttolönen

13 Sida 13 av 23 Kostnadsränta på skattekontot Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Kyrkoavgiften ersätter den tidigare församlingsskatten som medlemmar i svenska kyrkan betalade som en del av kommunalskatten. Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln, men särredovisas på slutskattsebeskedet. Den som inte är medlem i kyrkan betalar en begravningsavgift till församlingen där man bor. Denna avgift ska motsvara församlingens kostnad för begravningsverksamheten. Moms - skattesatser 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotelltjänster 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker Mer information i momsmenyn Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Samlingsmeny Traktamente Periodiseringsfond Maximalt avdrag för avsättning: Juridisk person, utom dödsbon 25 %

14 Sida 14 av 23 Fysiska personer och dödsbon 30 % Återföring till beskattning: Avsättningar som görs under inkomståret 2007 återförs senast inkomstår En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar t.ex. Avdraget för avgift för pensionsförsäkring Värdet av bilförmån Maximalt skattefritt traktamente Deklarationspliktsgränsen Grundavdraget för löntagare Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling Prisbasbeloppet inkomstår 2007: kr Förhöjt prisbasbelopp: kr. Representation Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om

15 Sida 15 av 23 representationen är extern eller intern. Extern Momsredovisare Icke momsredovisare Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr Intern Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Hyra, underhållning etc vidpersonalfest 180 kr 225 kr Teater etc. 180 kr 190,80 kr Reseavdrag Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18 kr per mil. Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är kr. Har du förmånsbil medges avdrag med 9 kr per mil för en bensindriven bil och med 6 kr per mil för en som drivs med diesel. Räntefördelning Kapitalunderlag (blankett N6) = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång - kapitalunderlag > kr => Positiv räntefördelning (frivillig) - kapitalunderlag < kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

16 Sida 16 av 23 Räntesats - positiv räntefördelning 8,54 % - negativ räntefördelning 4,54 % Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång: Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54 % Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48 % Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64 % Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39 % Ränteförmån Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare. Fast ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Rörlig ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december var statslåneräntan 3,54 %. Skattereduktion Kapital

17 Sida 17 av 23 Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till kr. På underskott över kr är skattereduktionen 21 %. Skattetillägg När den oriktiga uppgiften består i en: Skattetillägg på undanhållen skatt Inkomstskatt Moms -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits. -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40% 20% 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - -uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial 10 % 5 % -en uppgift som hade medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 20% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - Periodiseringsfel 10 % 5 % Skönstaxering 40 % - Skönsbeskattning - 20 % Skiktgräns Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

18 Sida 18 av 23 Nedre skiktgränsen: kr Övre skiktgränsen: kr Statlig inkomstskatt, fysiska personer Ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till kr. Mellan kr och kr är den statliga skatten 20 % på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara inkomsten som överstiger kr är den statliga inkomstskatten 25 %. Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt är 28 % för Aktiebolag, Stiftelser, Ekonomiska föreningar, Ideella föreningar och Livförsäkringsföretag. Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %. Statslåneränta Statslåneräntan bestäms den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret. Statslåneräntan : 3,54 %. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt: 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader

19 Sida 19 av 23 Särskild löneskatt: 24,26 %. Särskild löneskatt på vinstandel Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt. Särskild löneskatt: 24,26 %. Taxerad inkomst Bruttolönen minus de avdrag du har rätt att göra i inkomstslaget tjänst. Tillfälligt arbete Avdrag för måltider de tre första månaderna, 100 kr per dag. Avdrag för måltider för tid därefter, 60 kr per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om utgiften inte kan visas, 100 kr per natt. Traktamente inom landet Dagtraktamente är alltid skattepliktigt fullt ut. Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning: Resa med traktamente Hel dag 200 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före eller avslutats efter 19.00)

20 Sida 20 av 23 Halv dag Efter tre månader Nattschablon 100 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter eller avslutats före 19.00) 140 kr 100 kr Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön. Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån. Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa Schablonavdrag för ökade levnadskostnader Reducering för 200 kr 140 kr 100 kr 60 kr Reducering bör ske med: Frukost, lunch och middag 180 kr 126 kr 90 kr 54 kr Lunch och middag 140 kr 98 kr 70 kr 42 kr Lunch eller middag 70 kr 49 kr 35 kr 21 kr Frukost 40 kr 28 kr 20 kr 12 kr Traktamente utom landet Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Samlingsmeny traktamente Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

21 Sida 21 av 23 Minskning av normalbeloppet med: Helt fri kost 85 % Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % Tävlingsvinster, idrottsutövare Endast skattepliktigt om man vinner nyttovaror som har ett värde som överstiger 0,03 prisbasbelopp. Gränsen för skattefri tävlingsvinst är kr. Tävlingsvinster, övriga För andra tävlingar som frågesport, slogantävlingar m.m. gäller att vinsterna värderas till marknadsvärdet och beskattas i inkomstslaget tjänst. Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Följande gäller för inkomstår Försäljningen av ursprungsbostaden, köpet av ersättningsbostaden och bosättningen på ersättningsbostaden ska ske inom följande tidsramar: Om du har köpt fastigheten/tomten före 2006 kan den räknas som ersättningsbostad om du gör ny-, till- eller ombyggnad på den (inte reparation). Det är kostnader du har haft mellan den 1 januari 2006 och den 2 maj 2009 som du får räkna som inköpspris. Har inte ersättningsbostad anskaffats före den 31 december 2008 och bosättning skett på denna före den 2 maj 2009 ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning vid 2009 års taxering, tillsammans med ett tillägg på tio procent. Är ersättningsbostaden en fastighet får kostnader för ny-, till- och ombyggnad räknas med i vederlaget om de nedlagts senast den 2 maj Blanketten Uppskovsavdrag => Broschyr

22 Sida 22 av 23 Värdeminskningsavdrag för byggnader Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes. Byggnadstyp och procentsats Småhus (120 och ) 2 % Hyreshus Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %. Kiosk (323) 5 %. Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %. Ekonomibyggnad Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % Övriga ( ) 4 % Industribyggnad Vattenkraftsbyggnader (720) 2 % Värmekraftsbyggnader ( ) 4 % Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, och 481) 4 % Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, och 481) 5 % Specialbyggnad ( och 890) 3 %

23 Sida 23 av 23

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Skatteguiden. TMHorwath

Skatteguiden. TMHorwath Skatteguiden 2005 TMHorwath REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1998:9 Utkom från trycket den 29 juni 1998 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad;

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 14 Skatteregler för enskilda näringsidkare TAXERINGSÅR 2010 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går Från år 2013 är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Skattenyheter från Visma Spcs Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Aktuella regler inför julen... 2 450 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda...

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer