Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008"

Transkript

1 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning Bilförmån Beräkning av bilförmån Bostadsförmån Bostadsförmån för den anställde Brytpunkt Egenavgift Expansionsfond Fackföreningsavgift Fastighetsskatt Förmögenhetsskatt Förseningsavgifter Försäljning Privatbostad Försäljning Näringsfastighet Förvaltningsutgift Grundavdrag Grundavdrag för ideella föreningar Gåvor till anställda, skattefria Inkomstbasbelopp Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt

2 Sida 2 av 23 Kostförmån Kostnadsavdrag Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Moms - skattesatser Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Periodiseringsfond Prisbasbelopp Representation Reseavdrag Räntefördelning Ränteförmån Skattereduktion Kapital Skattetillägg Skiktgräns Statlig inkomstskatt, fysiska personer Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statslåneränta Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt på pensionskostnader Särskild löneskatt på vinstandel Taxerad inkomst Tillfälligt arbete Traktamente inom landet Traktamente utom landet Tävlingsvinster, idrottsutövare Tävlingsvinster, övriga Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Värdeminskningsavdrag för byggnader Byggnadstyp och procentsats Belopp och procentsatser på en A4-sida Belopp och procent inkomstår 2006 A-kassa

3 Sida 3 av 23 Skattereduktionerna för avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift har slopats fr.o.m Aktiekurser Deklarationskurser för inkomstår 2006 kommer att finnas tillgängliga från mitten av januari Deklarationskurser för inkomståret 2007 finns tillgängliga från mitten av januari 2008 Löpande aktiekurser finns hos Stockholmsbörsen. Allmän pensionsavgift 7 % av förvärvsinkomsten, högsta allmänna pensionsavgift kr. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet. Skatteverket tillgodoför skattereduktionen på beskedet om slutlig skatt. Arbetsgivaravgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 8,78 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 4,45 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 32,42 % För anställda som är födda ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

4 Sida 4 av 23 Är den anställde född 1937 eller tidigare ska man betala en särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 sätts arbetsgivaravgifterna ner för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Arbetsgivaravgiften blir 22,71 procent och består av ålderspensionsavgift och hälften av övriga avgifter. Nedsättningen gäller för löneutbetalningar som görs från 1 juli Nedsättning av arbetsgivaravgifter En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 2,5 % av avgiftsunderlaget (efter eventuellt kostnadsavdrag). För år 2007 är avdraget maximerat till kr per månad. Avdraget omfattar inte den allmänna löneavgiften eller den särskilda löneskatten. Om ett avdrag helt eller delvis inte kan utnyttjas en månad, får det inte dras av en annan månad. Nedsättningen beräknas på underlaget för fulla arbetsgivaravgifter. Basbelopp Prisbasbelopp Begravningsavgift Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Även de som inte är medlemmar i någon församling betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten. Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiftens storlek Beskattningsbar inkomst Taxerad inkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomst. Bilersättning

5 Sida 5 av 23 Skattefri bilersättning Egen bil: 18 kr/mil Förmånsbil: dieselolja 6 kr/mil, övrigt drivmedel 9 kr/mil. Bilförmån Bilprislista Bilförmånsberäkning Beräkning av bilförmån kr (0,3 x prisbasbelopp (40 300) + av nybilspriset x 75% av statslåneräntan + 9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp + 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp = Bilförmån att deklarera Bostadsförmån Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet. Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar årligen rekommendationer. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta. Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

6 Sida 6 av 23 Bostadsförmånsvärde i kronor/kvm Region År Månad Stor-Stockholm * Stor-Göteborg ** Kommuner i övrigt med mer än invånare Övriga kommuner Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning * Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län. **Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Bostadsförmån för den anställde Vid inkomsttaxeringen för den anställde ska värdet i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Brytpunkt Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader som man har för att få sin inkomst av tjänst. Enklare uttryckt, vilken bruttolön ska jag ha för att betala statlig inkomstskatt? Nedre brytpunkt: kr (20 %) Övre brytpunkt: kr (25 %)

7 Sida 7 av 23 Det motsvarar en månadslön före skatt på kr/mån respektive kr/mån. Egenavgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 9,61 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 1,91 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 30,71 % * * Om du har valt karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften. Som egenföretagare kan du välja 3 eller 30 karensdagar. Om du inte väljer karenstid har du 1 karensdag. Vid 1 karensdag är egenavgiften 30,71 % Vid 3 karensdagar är egenavgiften 28,96 % Vid 30 karensdagar är egenavgiften 28,09 % För personer som är födda betalas ålderspensionsavgift 10,21 %. För personer som är födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 blir egenavgifterna för åringar som driver enskild firma eller handelsbolag 20,45 procent (om inte särskild karensdag begärts). Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Egenavgifter - nedsättning För en enskild näringsidkare (endast aktiv näringsverksamhet) får egenavgifterna sättas ned

8 Sida 8 av 23 med 2,5 % av underlaget, dock högst kr per år. Om man som enskilde näringsidkaren har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sammanlagt inte överstiga kr. För delägare i handelsbolag gäller att nedsättningen av egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte får överstiga kr och inte heller kr för varje delägare. Om handelsbolaget har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och bolagsdelägarnas egenavgifter avseende inkomsten från handelsbolaget sammanlagt inte överstiga kr. Expansionsfond Takbelopp (blankett N6) = Tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång. Högsta möjliga avsättning = Takbeloppet dividerat med 0,72, alternativt takbeloppet multiplicerat med 138,89 % Expansionsfondsskatten = 28 % Fackföreningsavgift Skattereduktion för fackföreningsavgift har slopats från Fastighetsskatt När det gäller småhus eller tomt för småhus finns en ny regel som sätter ett tak för skatten på markvärdet till högst 2 kr/m2 eller 5000 kr. Om skatten enligt tabellen nedan blir lägre gäller naturligtvis den beräkningen. - Fastighetstyp Värdeår Fastighetsskatt % Underlag Småhusenhet med bostadsbyggnad ,0 % Taxeringsvärdet** ,5 %* Taxeringsvärdet **

9 Sida 9 av %* Taxeringsvärdet ** Småhusenhet, obebyggd Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet** Privatbostad utomlands --- 1,0 % 75 % av marknadsvärdet Småhus på lantbruksenhet ,0 % Taxeringsvärdet ** ,5%* Taxeringsvärdet** %* Taxeringsvärdet** Hyreshusenhet, bostäder ,4 % Taxeringsvärdet ** ,2 %* Taxeringsvärdet ** %* Taxeringsvärdet ** Hyreshusenhet, lokaler Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet Industrienhet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Elproduktionsenhet, övriga Alla år 1,7% Taxeringsvärdet Alla år 0,2% Taxeringsvärdet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet * Gäller endast nyproducerade hus. **Dämpningsregeln gäller när taxeringsvärdet har höjts. En höjning slår inte igenom på fastighetsskatten direkt, utan delas upp och fördelas lika mellan åren fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. Från och med deklarationen 2008 (= inkomstår 2007) är underlagen för fastighetsskatt frysta när det gäller småhus, småhus på lantbruk och bostadshyreshus. De ska högst vara desamma som i deklarationen Det medför att efter deklarationen 2007 görs ingen uppräkning av underlaget med dämpningsregeln för dessa fastighetstyper.

10 Sida 10 av 23 Förmögenhetsskatt Underlaget för förmögenhetsskatten räknas på familjens samlade förmögenhet den 31 december. Som familj räknas makar respektive sammanboende med gemensamma barn under 18 år. Som beskattningsbar förmögenhet räknas förmögenhet som överstiger kr för ensamstående och för familj. Skatten är 1,5 % av det överstigande beloppet. För småhus och småhus på lantbruk gäller det dämpade taxeringsvärdet som förmögenhetsvärde. Förseningsavgifter Skattedeklaration: 500 kr och i vissa fall kr. Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2000 kr. Kvartalsredovisning: 1000 kr Inkomstdeklaration lämnad Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga Efter deklarationstidpunkten kr kr Tre månader efter deklarationstidpunkten Fem månader efter deklarationstidpunkten kr kr kr kr Försäljning Privatbostad Vid en vinst på försäljning av småhus och bostadsrätt beskattas 2/3 av vinsten och vid en förlust är 50 % av förlusten avdragsgill. Försäljning Näringsfastighet När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av

11 Sida 11 av 23 vinsten, vid en förlust är 63 % av förlusten avdragsgill. Förvaltningsutgift Avdragsgill till den del den överstiger kr. Grundavdrag Grundavdraget är ett avdrag som alla automatiskt får och som varierar beroende på den taxerade inkomsten. Det lägsta grundavdraget är kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är kr. För inkomster på kr och mer är grundavdraget kr. Grundavdrag för ideella föreningar Grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningar är kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet. Gåvor till anställda, skattefria Julgåva 400 kr inkl. moms Jubileumsgåva kr inkl. moms Minnesgåva kr inkl. moms Inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2007 har fastställts till kr.

12 Sida 12 av 23 Intäktsränta på skattekontot Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt Den kommunala inkomstskatten består numera bara av kommunalskatt och landstingsskatt. Kostförmån Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet. Frukost 32 kr/dag, lunch eller middag 64 kr/dag, helt fri kost 160 kr/dag (minst tre mål/dag). Kostnadsavdrag Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning. Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande; Fritidsombud hos försäkringsbolag Musiker och sångartister: Försäljare inomgravvårdsbranschen: Hemarbetare hos industriföretag m.fl medegen maskin för sömnad: Skogshuggare med egen motorsåg: Skogskörare med eget fordon eller häst 30 % av bruttolönen 30 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 35 % av bruttolönen

13 Sida 13 av 23 Kostnadsränta på skattekontot Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Kyrkoavgiften ersätter den tidigare församlingsskatten som medlemmar i svenska kyrkan betalade som en del av kommunalskatten. Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln, men särredovisas på slutskattsebeskedet. Den som inte är medlem i kyrkan betalar en begravningsavgift till församlingen där man bor. Denna avgift ska motsvara församlingens kostnad för begravningsverksamheten. Moms - skattesatser 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotelltjänster 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker Mer information i momsmenyn Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Samlingsmeny Traktamente Periodiseringsfond Maximalt avdrag för avsättning: Juridisk person, utom dödsbon 25 %

14 Sida 14 av 23 Fysiska personer och dödsbon 30 % Återföring till beskattning: Avsättningar som görs under inkomståret 2007 återförs senast inkomstår En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar t.ex. Avdraget för avgift för pensionsförsäkring Värdet av bilförmån Maximalt skattefritt traktamente Deklarationspliktsgränsen Grundavdraget för löntagare Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling Prisbasbeloppet inkomstår 2007: kr Förhöjt prisbasbelopp: kr. Representation Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om

15 Sida 15 av 23 representationen är extern eller intern. Extern Momsredovisare Icke momsredovisare Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr Intern Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Hyra, underhållning etc vidpersonalfest 180 kr 225 kr Teater etc. 180 kr 190,80 kr Reseavdrag Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18 kr per mil. Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är kr. Har du förmånsbil medges avdrag med 9 kr per mil för en bensindriven bil och med 6 kr per mil för en som drivs med diesel. Räntefördelning Kapitalunderlag (blankett N6) = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång - kapitalunderlag > kr => Positiv räntefördelning (frivillig) - kapitalunderlag < kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

16 Sida 16 av 23 Räntesats - positiv räntefördelning 8,54 % - negativ räntefördelning 4,54 % Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång: Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54 % Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48 % Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64 % Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39 % Ränteförmån Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare. Fast ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Rörlig ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december var statslåneräntan 3,54 %. Skattereduktion Kapital

17 Sida 17 av 23 Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till kr. På underskott över kr är skattereduktionen 21 %. Skattetillägg När den oriktiga uppgiften består i en: Skattetillägg på undanhållen skatt Inkomstskatt Moms -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits. -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40% 20% 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - -uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial 10 % 5 % -en uppgift som hade medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 20% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - Periodiseringsfel 10 % 5 % Skönstaxering 40 % - Skönsbeskattning - 20 % Skiktgräns Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

18 Sida 18 av 23 Nedre skiktgränsen: kr Övre skiktgränsen: kr Statlig inkomstskatt, fysiska personer Ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till kr. Mellan kr och kr är den statliga skatten 20 % på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara inkomsten som överstiger kr är den statliga inkomstskatten 25 %. Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt är 28 % för Aktiebolag, Stiftelser, Ekonomiska föreningar, Ideella föreningar och Livförsäkringsföretag. Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %. Statslåneränta Statslåneräntan bestäms den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret. Statslåneräntan : 3,54 %. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt: 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader

19 Sida 19 av 23 Särskild löneskatt: 24,26 %. Särskild löneskatt på vinstandel Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt. Särskild löneskatt: 24,26 %. Taxerad inkomst Bruttolönen minus de avdrag du har rätt att göra i inkomstslaget tjänst. Tillfälligt arbete Avdrag för måltider de tre första månaderna, 100 kr per dag. Avdrag för måltider för tid därefter, 60 kr per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om utgiften inte kan visas, 100 kr per natt. Traktamente inom landet Dagtraktamente är alltid skattepliktigt fullt ut. Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning: Resa med traktamente Hel dag 200 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före eller avslutats efter 19.00)

20 Sida 20 av 23 Halv dag Efter tre månader Nattschablon 100 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter eller avslutats före 19.00) 140 kr 100 kr Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön. Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån. Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa Schablonavdrag för ökade levnadskostnader Reducering för 200 kr 140 kr 100 kr 60 kr Reducering bör ske med: Frukost, lunch och middag 180 kr 126 kr 90 kr 54 kr Lunch och middag 140 kr 98 kr 70 kr 42 kr Lunch eller middag 70 kr 49 kr 35 kr 21 kr Frukost 40 kr 28 kr 20 kr 12 kr Traktamente utom landet Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Samlingsmeny traktamente Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

21 Sida 21 av 23 Minskning av normalbeloppet med: Helt fri kost 85 % Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % Tävlingsvinster, idrottsutövare Endast skattepliktigt om man vinner nyttovaror som har ett värde som överstiger 0,03 prisbasbelopp. Gränsen för skattefri tävlingsvinst är kr. Tävlingsvinster, övriga För andra tävlingar som frågesport, slogantävlingar m.m. gäller att vinsterna värderas till marknadsvärdet och beskattas i inkomstslaget tjänst. Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Följande gäller för inkomstår Försäljningen av ursprungsbostaden, köpet av ersättningsbostaden och bosättningen på ersättningsbostaden ska ske inom följande tidsramar: Om du har köpt fastigheten/tomten före 2006 kan den räknas som ersättningsbostad om du gör ny-, till- eller ombyggnad på den (inte reparation). Det är kostnader du har haft mellan den 1 januari 2006 och den 2 maj 2009 som du får räkna som inköpspris. Har inte ersättningsbostad anskaffats före den 31 december 2008 och bosättning skett på denna före den 2 maj 2009 ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning vid 2009 års taxering, tillsammans med ett tillägg på tio procent. Är ersättningsbostaden en fastighet får kostnader för ny-, till- och ombyggnad räknas med i vederlaget om de nedlagts senast den 2 maj Blanketten Uppskovsavdrag => Broschyr

22 Sida 22 av 23 Värdeminskningsavdrag för byggnader Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes. Byggnadstyp och procentsats Småhus (120 och ) 2 % Hyreshus Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %. Kiosk (323) 5 %. Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %. Ekonomibyggnad Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % Övriga ( ) 4 % Industribyggnad Vattenkraftsbyggnader (720) 2 % Värmekraftsbyggnader ( ) 4 % Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, och 481) 4 % Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, och 481) 5 % Specialbyggnad ( och 890) 3 %

23 Sida 23 av 23

Skatteguiden. TMHorwath

Skatteguiden. TMHorwath Skatteguiden 2005 TMHorwath REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 14 Skatteregler för enskilda näringsidkare TAXERINGSÅR 2010 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 11.1 Innehåll...1 11.2 Definitioner...1 11.2.1 Regelbunden ersättning...1 11.2.2 Huvudinkomst...2 11.3 Underlag för beräkning av skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer