Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008"

Transkript

1 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning Bilförmån Beräkning av bilförmån Bostadsförmån Bostadsförmån för den anställde Brytpunkt Egenavgift Expansionsfond Fackföreningsavgift Fastighetsskatt Förmögenhetsskatt Förseningsavgifter Försäljning Privatbostad Försäljning Näringsfastighet Förvaltningsutgift Grundavdrag Grundavdrag för ideella föreningar Gåvor till anställda, skattefria Inkomstbasbelopp Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt

2 Sida 2 av 23 Kostförmån Kostnadsavdrag Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Moms - skattesatser Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Periodiseringsfond Prisbasbelopp Representation Reseavdrag Räntefördelning Ränteförmån Skattereduktion Kapital Skattetillägg Skiktgräns Statlig inkomstskatt, fysiska personer Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statslåneränta Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt på pensionskostnader Särskild löneskatt på vinstandel Taxerad inkomst Tillfälligt arbete Traktamente inom landet Traktamente utom landet Tävlingsvinster, idrottsutövare Tävlingsvinster, övriga Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Värdeminskningsavdrag för byggnader Byggnadstyp och procentsats Belopp och procentsatser på en A4-sida Belopp och procent inkomstår 2006 A-kassa

3 Sida 3 av 23 Skattereduktionerna för avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift har slopats fr.o.m Aktiekurser Deklarationskurser för inkomstår 2006 kommer att finnas tillgängliga från mitten av januari Deklarationskurser för inkomståret 2007 finns tillgängliga från mitten av januari 2008 Löpande aktiekurser finns hos Stockholmsbörsen. Allmän pensionsavgift 7 % av förvärvsinkomsten, högsta allmänna pensionsavgift kr. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet. Skatteverket tillgodoför skattereduktionen på beskedet om slutlig skatt. Arbetsgivaravgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 8,78 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 4,45 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 32,42 % För anställda som är födda ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

4 Sida 4 av 23 Är den anställde född 1937 eller tidigare ska man betala en särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 sätts arbetsgivaravgifterna ner för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Arbetsgivaravgiften blir 22,71 procent och består av ålderspensionsavgift och hälften av övriga avgifter. Nedsättningen gäller för löneutbetalningar som görs från 1 juli Nedsättning av arbetsgivaravgifter En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 2,5 % av avgiftsunderlaget (efter eventuellt kostnadsavdrag). För år 2007 är avdraget maximerat till kr per månad. Avdraget omfattar inte den allmänna löneavgiften eller den särskilda löneskatten. Om ett avdrag helt eller delvis inte kan utnyttjas en månad, får det inte dras av en annan månad. Nedsättningen beräknas på underlaget för fulla arbetsgivaravgifter. Basbelopp Prisbasbelopp Begravningsavgift Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Även de som inte är medlemmar i någon församling betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten. Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiftens storlek Beskattningsbar inkomst Taxerad inkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomst. Bilersättning

5 Sida 5 av 23 Skattefri bilersättning Egen bil: 18 kr/mil Förmånsbil: dieselolja 6 kr/mil, övrigt drivmedel 9 kr/mil. Bilförmån Bilprislista Bilförmånsberäkning Beräkning av bilförmån kr (0,3 x prisbasbelopp (40 300) + av nybilspriset x 75% av statslåneräntan + 9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp + 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp = Bilförmån att deklarera Bostadsförmån Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet. Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar årligen rekommendationer. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta. Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

6 Sida 6 av 23 Bostadsförmånsvärde i kronor/kvm Region År Månad Stor-Stockholm * Stor-Göteborg ** Kommuner i övrigt med mer än invånare Övriga kommuner Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning * Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län. **Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Bostadsförmån för den anställde Vid inkomsttaxeringen för den anställde ska värdet i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Brytpunkt Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader som man har för att få sin inkomst av tjänst. Enklare uttryckt, vilken bruttolön ska jag ha för att betala statlig inkomstskatt? Nedre brytpunkt: kr (20 %) Övre brytpunkt: kr (25 %)

7 Sida 7 av 23 Det motsvarar en månadslön före skatt på kr/mån respektive kr/mån. Egenavgift Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepension 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 9,61 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkring 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 1,91 % Allmän löneavgift 4,40 % Summa 30,71 % * * Om du har valt karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften. Som egenföretagare kan du välja 3 eller 30 karensdagar. Om du inte väljer karenstid har du 1 karensdag. Vid 1 karensdag är egenavgiften 30,71 % Vid 3 karensdagar är egenavgiften 28,96 % Vid 30 karensdagar är egenavgiften 28,09 % För personer som är födda betalas ålderspensionsavgift 10,21 %. För personer som är födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 24,26 %. Från 1 juli 2007 blir egenavgifterna för åringar som driver enskild firma eller handelsbolag 20,45 procent (om inte särskild karensdag begärts). Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Egenavgifter - nedsättning För en enskild näringsidkare (endast aktiv näringsverksamhet) får egenavgifterna sättas ned

8 Sida 8 av 23 med 2,5 % av underlaget, dock högst kr per år. Om man som enskilde näringsidkaren har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sammanlagt inte överstiga kr. För delägare i handelsbolag gäller att nedsättningen av egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte får överstiga kr och inte heller kr för varje delägare. Om handelsbolaget har betalat ut lön till anställda får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och bolagsdelägarnas egenavgifter avseende inkomsten från handelsbolaget sammanlagt inte överstiga kr. Expansionsfond Takbelopp (blankett N6) = Tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång. Högsta möjliga avsättning = Takbeloppet dividerat med 0,72, alternativt takbeloppet multiplicerat med 138,89 % Expansionsfondsskatten = 28 % Fackföreningsavgift Skattereduktion för fackföreningsavgift har slopats från Fastighetsskatt När det gäller småhus eller tomt för småhus finns en ny regel som sätter ett tak för skatten på markvärdet till högst 2 kr/m2 eller 5000 kr. Om skatten enligt tabellen nedan blir lägre gäller naturligtvis den beräkningen. - Fastighetstyp Värdeår Fastighetsskatt % Underlag Småhusenhet med bostadsbyggnad ,0 % Taxeringsvärdet** ,5 %* Taxeringsvärdet **

9 Sida 9 av %* Taxeringsvärdet ** Småhusenhet, obebyggd Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet** Privatbostad utomlands --- 1,0 % 75 % av marknadsvärdet Småhus på lantbruksenhet ,0 % Taxeringsvärdet ** ,5%* Taxeringsvärdet** %* Taxeringsvärdet** Hyreshusenhet, bostäder ,4 % Taxeringsvärdet ** ,2 %* Taxeringsvärdet ** %* Taxeringsvärdet ** Hyreshusenhet, lokaler Alla år 1,0 % Taxeringsvärdet Industrienhet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Elproduktionsenhet, övriga Alla år 1,7% Taxeringsvärdet Alla år 0,2% Taxeringsvärdet Alla år 0,5% Taxeringsvärdet * Gäller endast nyproducerade hus. **Dämpningsregeln gäller när taxeringsvärdet har höjts. En höjning slår inte igenom på fastighetsskatten direkt, utan delas upp och fördelas lika mellan åren fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. Från och med deklarationen 2008 (= inkomstår 2007) är underlagen för fastighetsskatt frysta när det gäller småhus, småhus på lantbruk och bostadshyreshus. De ska högst vara desamma som i deklarationen Det medför att efter deklarationen 2007 görs ingen uppräkning av underlaget med dämpningsregeln för dessa fastighetstyper.

10 Sida 10 av 23 Förmögenhetsskatt Underlaget för förmögenhetsskatten räknas på familjens samlade förmögenhet den 31 december. Som familj räknas makar respektive sammanboende med gemensamma barn under 18 år. Som beskattningsbar förmögenhet räknas förmögenhet som överstiger kr för ensamstående och för familj. Skatten är 1,5 % av det överstigande beloppet. För småhus och småhus på lantbruk gäller det dämpade taxeringsvärdet som förmögenhetsvärde. Förseningsavgifter Skattedeklaration: 500 kr och i vissa fall kr. Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2000 kr. Kvartalsredovisning: 1000 kr Inkomstdeklaration lämnad Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga Efter deklarationstidpunkten kr kr Tre månader efter deklarationstidpunkten Fem månader efter deklarationstidpunkten kr kr kr kr Försäljning Privatbostad Vid en vinst på försäljning av småhus och bostadsrätt beskattas 2/3 av vinsten och vid en förlust är 50 % av förlusten avdragsgill. Försäljning Näringsfastighet När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av

11 Sida 11 av 23 vinsten, vid en förlust är 63 % av förlusten avdragsgill. Förvaltningsutgift Avdragsgill till den del den överstiger kr. Grundavdrag Grundavdraget är ett avdrag som alla automatiskt får och som varierar beroende på den taxerade inkomsten. Det lägsta grundavdraget är kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är kr. För inkomster på kr och mer är grundavdraget kr. Grundavdrag för ideella föreningar Grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningar är kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet. Gåvor till anställda, skattefria Julgåva 400 kr inkl. moms Jubileumsgåva kr inkl. moms Minnesgåva kr inkl. moms Inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2007 har fastställts till kr.

12 Sida 12 av 23 Intäktsränta på skattekontot Intäktsränta på skattekontot Kommunalskatt Den kommunala inkomstskatten består numera bara av kommunalskatt och landstingsskatt. Kostförmån Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet. Frukost 32 kr/dag, lunch eller middag 64 kr/dag, helt fri kost 160 kr/dag (minst tre mål/dag). Kostnadsavdrag Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning. Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande; Fritidsombud hos försäkringsbolag Musiker och sångartister: Försäljare inomgravvårdsbranschen: Hemarbetare hos industriföretag m.fl medegen maskin för sömnad: Skogshuggare med egen motorsåg: Skogskörare med eget fordon eller häst 30 % av bruttolönen 30 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 15 % av bruttolönen 35 % av bruttolönen

13 Sida 13 av 23 Kostnadsränta på skattekontot Kostnadsränta på skattekontot Kyrkoavgift Kyrkoavgiften ersätter den tidigare församlingsskatten som medlemmar i svenska kyrkan betalade som en del av kommunalskatten. Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln, men särredovisas på slutskattsebeskedet. Den som inte är medlem i kyrkan betalar en begravningsavgift till församlingen där man bor. Denna avgift ska motsvara församlingens kostnad för begravningsverksamheten. Moms - skattesatser 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotelltjänster 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker Mer information i momsmenyn Normalbelopp för utrikes tjänsteresa Samlingsmeny Traktamente Periodiseringsfond Maximalt avdrag för avsättning: Juridisk person, utom dödsbon 25 %

14 Sida 14 av 23 Fysiska personer och dödsbon 30 % Återföring till beskattning: Avsättningar som görs under inkomståret 2007 återförs senast inkomstår En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar t.ex. Avdraget för avgift för pensionsförsäkring Värdet av bilförmån Maximalt skattefritt traktamente Deklarationspliktsgränsen Grundavdraget för löntagare Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling Prisbasbeloppet inkomstår 2007: kr Förhöjt prisbasbelopp: kr. Representation Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om

15 Sida 15 av 23 representationen är extern eller intern. Extern Momsredovisare Icke momsredovisare Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr Intern Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Hyra, underhållning etc vidpersonalfest 180 kr 225 kr Teater etc. 180 kr 190,80 kr Reseavdrag Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18 kr per mil. Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är kr. Har du förmånsbil medges avdrag med 9 kr per mil för en bensindriven bil och med 6 kr per mil för en som drivs med diesel. Räntefördelning Kapitalunderlag (blankett N6) = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång - kapitalunderlag > kr => Positiv räntefördelning (frivillig) - kapitalunderlag < kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

16 Sida 16 av 23 Räntesats - positiv räntefördelning 8,54 % - negativ räntefördelning 4,54 % Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång: Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54 % Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48 % Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64 % Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39 % Ränteförmån Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare. Fast ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Rörlig ränta Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december var statslåneräntan 3,54 %. Skattereduktion Kapital

17 Sida 17 av 23 Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till kr. På underskott över kr är skattereduktionen 21 %. Skattetillägg När den oriktiga uppgiften består i en: Skattetillägg på undanhållen skatt Inkomstskatt Moms -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits. -uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40% 20% 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - -uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial 10 % 5 % -en uppgift som hade medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 20% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört - Periodiseringsfel 10 % 5 % Skönstaxering 40 % - Skönsbeskattning - 20 % Skiktgräns Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

18 Sida 18 av 23 Nedre skiktgränsen: kr Övre skiktgränsen: kr Statlig inkomstskatt, fysiska personer Ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till kr. Mellan kr och kr är den statliga skatten 20 % på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara inkomsten som överstiger kr är den statliga inkomstskatten 25 %. Statlig inkomst skatt, juridiska personer Statlig inkomstskatt är 28 % för Aktiebolag, Stiftelser, Ekonomiska föreningar, Ideella föreningar och Livförsäkringsföretag. Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %. Statslåneränta Statslåneräntan bestäms den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret. Statslåneräntan : 3,54 %. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt: 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader

19 Sida 19 av 23 Särskild löneskatt: 24,26 %. Särskild löneskatt på vinstandel Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt. Särskild löneskatt: 24,26 %. Taxerad inkomst Bruttolönen minus de avdrag du har rätt att göra i inkomstslaget tjänst. Tillfälligt arbete Avdrag för måltider de tre första månaderna, 100 kr per dag. Avdrag för måltider för tid därefter, 60 kr per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om utgiften inte kan visas, 100 kr per natt. Traktamente inom landet Dagtraktamente är alltid skattepliktigt fullt ut. Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning: Resa med traktamente Hel dag 200 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före eller avslutats efter 19.00)

20 Sida 20 av 23 Halv dag Efter tre månader Nattschablon 100 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter eller avslutats före 19.00) 140 kr 100 kr Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön. Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån. Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa Schablonavdrag för ökade levnadskostnader Reducering för 200 kr 140 kr 100 kr 60 kr Reducering bör ske med: Frukost, lunch och middag 180 kr 126 kr 90 kr 54 kr Lunch och middag 140 kr 98 kr 70 kr 42 kr Lunch eller middag 70 kr 49 kr 35 kr 21 kr Frukost 40 kr 28 kr 20 kr 12 kr Traktamente utom landet Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Samlingsmeny traktamente Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

21 Sida 21 av 23 Minskning av normalbeloppet med: Helt fri kost 85 % Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % Tävlingsvinster, idrottsutövare Endast skattepliktigt om man vinner nyttovaror som har ett värde som överstiger 0,03 prisbasbelopp. Gränsen för skattefri tävlingsvinst är kr. Tävlingsvinster, övriga För andra tävlingar som frågesport, slogantävlingar m.m. gäller att vinsterna värderas till marknadsvärdet och beskattas i inkomstslaget tjänst. Uppskov med beskattning vid bostadsbyte Följande gäller för inkomstår Försäljningen av ursprungsbostaden, köpet av ersättningsbostaden och bosättningen på ersättningsbostaden ska ske inom följande tidsramar: Om du har köpt fastigheten/tomten före 2006 kan den räknas som ersättningsbostad om du gör ny-, till- eller ombyggnad på den (inte reparation). Det är kostnader du har haft mellan den 1 januari 2006 och den 2 maj 2009 som du får räkna som inköpspris. Har inte ersättningsbostad anskaffats före den 31 december 2008 och bosättning skett på denna före den 2 maj 2009 ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning vid 2009 års taxering, tillsammans med ett tillägg på tio procent. Är ersättningsbostaden en fastighet får kostnader för ny-, till- och ombyggnad räknas med i vederlaget om de nedlagts senast den 2 maj Blanketten Uppskovsavdrag => Broschyr

22 Sida 22 av 23 Värdeminskningsavdrag för byggnader Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes. Byggnadstyp och procentsats Småhus (120 och ) 2 % Hyreshus Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %. Kiosk (323) 5 %. Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %. Ekonomibyggnad Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % Övriga ( ) 4 % Industribyggnad Vattenkraftsbyggnader (720) 2 % Värmekraftsbyggnader ( ) 4 % Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, och 481) 4 % Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, och 481) 5 % Specialbyggnad ( och 890) 3 %

23 Sida 23 av 23

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 21 2017 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyhet för 2017 Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen. Hemreseavdrag

Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen. Hemreseavdrag Fickdata 1999 - Belopp, procentsatser och datum 1994-1999 Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen Inkomstår Kr/mil 1994 13:00 1995 13:00 1996 13:00 1997 13:00 1998 15:00 1999

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Kapitel 12 413 12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Sammanfattning Slutlig skatt enligt 2002 års taxering Av 11 kap. 9 SBL framgår

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas.

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas. Bostadsförmånsvärde med mera vid 2004 års taxering Allmänt Flerfamiljsfastigheter innehas i viss utsträckning som så kallade andelshus. Dessa kännetecknas av att de boende i regel till övervägande del

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år 2000 I fram- och baksidestexten till dessa tabeller används begreppet arbetsgivare. I dessa sammanhang avses härmed den som betalar ut ersättning för arbete

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning:

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: 2004-2:26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Arbetsgivarpolitiska avd. Sektion/Enhet: Förhandlingenheten

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt SKV 296 utgåva 17 Fastighetsskatt deklarationen 2008 framåt INKOMSTÅRET 2007 OCH FRAMÅT Nyheter Småhus småhus på lantbruk Deklarationen 2008 Underlaget för fastighetsskatten är fryst på förra årets nivå.

Läs mer

FÖRORD...5 SÖKORDSREGISTER...6. INLEDNING...8 Nyheter 2007...8 Skattskyldighet...9 Inkomstslag och beräkningsenheter...10

FÖRORD...5 SÖKORDSREGISTER...6. INLEDNING...8 Nyheter 2007...8 Skattskyldighet...9 Inkomstslag och beräkningsenheter...10 Skatteguiden 2007 1 INNEHÅLL FÖRORD...5 SÖKORDSREGISTER...6 INLEDNING...8 Nyheter 2007...8 Skattskyldighet...9 Inkomstslag och beräkningsenheter...10 SKATTER OCH AVGIFTER...11 Inkomstskatt - fysiska personer...11

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer