Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteberäkning Beskattningsår 2015"

Transkript

1 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala in: Du behöver inte göra någon kompletteringsbetalning före den 13 februari 216. Senast den 3 maj 216: kr. Göteborg Göteborgs Masthugg Skatter Kommunal inkomstskatt Kyrkoavgift Avgift till registrerat trossamfund Begravningsavgift Statlig inkomstskatt förvärvsinkomst Statlig inkomstskatt kapital Statlig fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Egenavgifter Löneskatt, näringsverksamhet Löneskatt på pensionskostnader m.m. Allmän pensionsavgift Expansionsfondsskatt Avkastningsskatt Summa skatt Avgår: Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för arbetsinkomster Skattereduktion underskott kapital Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för gåva Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Slutlig skatt Preliminär skattereduktion för husarbete Preliminär skatt Kompletteringsbetalning av skatt Underskott exkl. ränta Intäktsränta/kostnadsränta Underskott inkl. ränta Skattesats % 32,6,, Beskattningsbar inkomst Inkomst av tjänst Inkomst av näringsverksamhet Allmänna avdrag Fastställd förvärvsinkomst Grundavdrag Sjöinkomstavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst Inkomst av kapital Överskott/underskott av kapital Pensionsgrundande inkomst Inkomst av anställning Inkomst av annat förvärvsarbete Summa pensionsgr. inkomst Hogia Skatt :3

2 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Skattskyldigs namn Gatuadress Postnummer och ort Skevik, Anna Kaptensgatan 29 B Göteborg Personnummer Hemortskommun Församling Kommunalskattesats Kyrkoavgift Göteborg Göteborgs Masthugg 32,6 Avgift till registrerat trossamfund, Begravningsavgift,135 Dödsbo Dödsår Antal månader i Sverige m.m. Bosatt i Sverige (112) 12 Kommunal fastighetsavgift Avgift småhus värdeår före 25 Avgift småhus värdeår 2529 Avgift hyreshus bostäder värdeår före 25 Avgift hyreshus bostäder värdeår 2529 Begränsat skattskyldig med rätt till grundavdrag enligt regler för obegränsat skattskyldig 362 x) varav underlag för skattereduktion x) endast om bosatt på fastigheten hela beskattningsåret och ägt fastigheten hela beskattningsåret (ej dödsbo) Erhållit ersättning jämförbar med sjuk eller aktivitetsersättning från annan EESstat Underlag fastighetsskatt Underlag tomt för småhus/småhus under uppförande Underlag tomt för hyreshus/bostäder under uppförande Underlag hyreshus, lokaler Underlag industrienhet Underlag vattenkraftverk Underlag vindkraftverk Skattereduktion för husarbete Skattereduktion, enligt beslut/meddelande eller förmån Preliminär skattereduktion, enligt meddelande Skattereduktion för gåva Underlag för skattereduktion för gåva Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Underlag för skattereduktion, kilowattimmar Allmänna avdrag Pensionsförsäkringar, pensionssparkonto Periodiska understöd m.m. Kvittningsbart underskott nystartad näringsverksamhet Summa allmänna avdrag 1 1 Sjöinkomst Uppburit sjöinkomst från svenskt handelsfartyg Antal dagar Antal dagar Närfart Fjärrfart Skevik, Anna , Skatteberäkning fysisk person, sida 2(4) Hogia Skatt :3

3 Skatteberäkning Beskattningår 215 Inkomst av tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. varav ersättning från arbetsgivare som understiger 1 kr (ej sjukpenning m.m.) varav ersättningskod 12 (inkomstrelaterad sjuk och aktivitetsersättning) varav arbetsinkomst enl. IL 67 kap 6 (underlag skattered. arbetsinkomst) Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster som du själv ska betala egenavgifter för Vissa inkomster från fåmansföretag Avgår: Resor till och från arbetet Tjänsteresor Summa inkomst av tjänst Inkomst av anställning (underlag för allm. pensionsavgift) Arbetsinkomst (underlag för skattereduktion arbetsinkomst) Inkomst av kapital Schablonintäkter Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst marknadsnoterade aktier m.m. Vinst ej marknadsnoterade aktier m.m. Kapitalvinster privatbostäder Kapitalvinster näringsbostäder Positiv räntefördelning Summa inkomst av kapital 1 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 5 Avgår: Ränteutgifter m.m. Förvaltningsutgifter 1 Förlust marknadsnoterade aktier m.m. Förlust ej marknadsnoterade aktier m.m. Kapitalförluster privatbostäder Kapitalförluster näringsbostäder Negativ räntefördelning Investeraravdrag Vinster Förluster Rest.förlust x 22/3 x 9% x 7% x 7% x 5% x 63% varav arbetsinkomst Avkastningsskatt utländsk försäkring Skatteunderlag Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring Avräkningsbar utländsk skatt Skevik, Anna , Skatteberäkning fysisk person, sida 3(4) Hogia Skatt :3

4 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Inkomst av näringsverksamhet Enskild näringsverksamhet Inkomst Varav sjukpenning Anges endast om proportionerlig fördelning inte ska ske: Varav inkomst Varav sjukpenning aktiv inkomst före 215 AKTIV PASSIV aktiv inkomst aktiv inkomst passiv inkomst före 215 Handelsbolag Inkomst Varav sjukpenning AKTIV PASSIV Anges endast om proportionerlig fördelning inte ska ske: Varav inkomst Varav sjukpenning aktiv inkomst före 215 aktiv inkomst aktiv inkomst passiv inkomst före 215 Förändring av expansionsfond Underlag för vilka uppdragsgivaren betalar sociala avgifter Arbetsinkomst (underlag för skattereduktion arbetsinkomst) Uppgifter för beräkning av egenavgifterlöneskatt m.m Anmäld karenstid (dagar) för sjukpenning: X Hel sjukersättning/aktivitetsersättning (OBS! Ej sjuklön/sjukpenning) hela eller del av 215 Hel ålderspension hela 215 Inga egenavgifter/löneskatt Nedsättningsbelopp för egenavgifter, generell nedsättning Nedsättningsbelopp för egenavgifter, stödområde Underlag för löneskatt på pensionskostnader m.m. varav beskattningsår påbörjat före 215 Underlag för löneskatt på pensionskostnader, egen varav beskattningsår påbörjat före 215 Underlag för avkastningsskatt i näringsverksamhet Preliminär skatt, ränta slutlig skatt Tjänst Kapital Fskatt/särskild Askatt Övriga inbetalningar Summa erlagd preliminär skatt för 215 Kompletteringsbetalningar: Datum Summa inbetalad skatt Beräkna över/underskott inkl. ränta per Avgift som ej ska betalas enligt skatteavtal m.m. Datum Sjukförsäkringsavgift Efterlev.pensionsavgift Ålderspensionsavgift Föräldraförs.avgift Bruttoinkomst Beslutsdag för slutlig skatt: Juni Kostnader Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift Tidig, aug Sen, aug November Förfallodatum, underskott Återbet.datum, överskott Basränta from Basränta from Basränta from Specifikation ränta: Intäktsränta Kostnadsränta Summa ränta Över/underskott inkl. ränta Datum % , X , Skevik, Anna , Skatteberäkning fysisk person, sida 4(4) Hogia Skatt :3

5 Skatteverket Senast den 2 maj 216 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inläsningscentralen Inkomstdeklaration 1 bilagor FE Stockholm Inkomstdeklaration Inkomståret 215 Namn och adress Skevik, Anna Kaptensgatan 29 B Göteborg På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer M Inkomster Tjänst 1 OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp. Ange belopp i hela kronor 7 Inkomster Kapital Ange belopp i hela kronor 1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 7.1Schablonintäkter 1.2Kostnadsersättningar 1.3Allmän pension och tjänstepension m.m. 1.4Privat pension och livränta Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt C m.m. 7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad 1.5Andra inkomster som inte är pensionsgrundande 7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt A och B, K1, K1A, K11, K12 avsnitt B och K Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 1.7Inkomst från bilaga K1, K1A och K13 7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m. 2 Avdrag Tjänst 2.1Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 kr. Fyll i totalbeloppet. 7.6Vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K2. 7.7Vinst från bilaga K7 och K8 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 211: Tjänsteresor 2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 2.4Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 kr. Fyll i totalbeloppet. 3 Allmänna avdrag 3.1Pensionssparande m.m. 4 Skattereduktioner 4.1Rot/rutarbete enligt meddelande eller som förmån 1 8 Avdrag Kapital 8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt C m.m. 8.2Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 kr. Fyll i totalbeloppet. 8.3Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K1, K12 avsnitt B och K Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K1A, K12 avsnitt E och K15A/B. 4.2Underlag för skattereduktion för gåva 8.5Förlust från bilaga K5 och K6 4.3Underlag för skattereduktion för förnybar el. Ange antal kilowattimmar. 8.6Förlust från bilaga K7 och K8 SKV 2 25 sv M 7 5 Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor 5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift,75 % 5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift,375 % 6 Underlag för fastighetsskatt 6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1, % Investeraravdrag från bilaga K11 9 Utländsk försäkring Avkastningsskatt 9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring INK1M125215P4

6 Person/organisationsnummer Samråd enligt SFS1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet 1 Näringsverksamhet 1.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet 1.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet 1.3 Överskott av passiv näringsverksamhet 1.4 Underskott av passiv näringsverksamhet 1.5Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter 1.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Belopp från NE Belopp från NE Belopp från NE Belopp från NE Bruttoinkomst Eget 1.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 11 Räntefördelning 11.1Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R3) eller N3A (p.15). 11.2Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). 12 Belopp från N3A Belopp från N3A Belopp från N3A Belopp från N3A Kostnader Anställdas Underlag för expansionsfondsskatt 12.1Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21). 12.2Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22). 13 Nedsättning av egenavgifter 13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde 14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 14.1Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt Underlag för fastighetsavgift 15.1 Hyreshus: bostäder,3 % 15.2 Hyreshus: bostäder,15 % Underlag för fastighetsskatt 16.1 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 % 16.2 Hyreshus: lokaler 1, % 16.3 Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk,5 % 16.4 Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 % 16.5 Elproduktionsenhet: vindkraftverk,2 % Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under Övriga upplysningar Kryssa här om du begär omfördelning av rot/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras. Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen skatt. Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet. Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Övrigt SKV 2 25 sv M 7 18 Underskrift Namnteckning Skevik, Anna Telefonnummer INK1M225215P4

7 Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor. Namn Skatteverket Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare Räkenskapsår Fr.o.m. Datum när blanketten fylls i T.o.m Personnummer NE Skevik, Anna Verksamhetens art Psykoterapi Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet Ja Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut 1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NEblanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. Balansräkning/räkenskapsschema Anläggningstillgångar X Eget kapital Personnummer redovisningsansvarig 1 B1 Immateriella anläggningstillgångar B1 Eget kapital (tillgångar skulder) B2 B3 Byggnader och markanläggningar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Obeskattade reserver 2 B11 Obeskattade reserver B4 Maskiner och inventarier Avsättningar 2 B5 Övriga anläggningstillgångar B12 Avsättningar Omsättningstillgångar Skulder B6 Varulager B13 Låneskulder B7 Kundfordringar 5 2 B14 Skatteskulder B8 Övriga fordringar B15 Leverantörsskulder B9 Kassa och bank Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter B16 R9 Övriga skulder 2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut. Avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar 8 SKV sv 3 R2 R3 R4 Kostnader R5 R6 R7 R8 Momsfria intäkter Bil och bostadsförmån m.m. Ränteintäkter m.m. Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Anställd personal Räntekostnader m.m. Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1, R1 Årets resultat Bokfört resultat R11 (förs över till sidan 2 R12) (/) Upplysningar om årsbokslutet Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet X Ja Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar Nej NEM18215P

8 Personnummer Skattemässiga justeringar av bokfört resultat Bokfört resultat R12 (förs över från R11 sidan 1) (/) Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R3 R29 (beloppet förs även till p på INK1) R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av Negativ räntefördelning (beloppet förs även till p på INK1) 2 R31 R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp R32 Återföring av periodiseringsfond R15 Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp R33 Överskott ()/Underskott () före avsättning till periodiseringsfond R16 Kostnader som inte bokförts men som ska dras av R34 Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 3 % av överskott vid R33 R17 Sammanlagt resultat av verksamheten R35 Överskott ()/Underskott () före ökning av expansionsfond R18 Gemensam verksamhet överskott redovisad av annan 3a eller min andel av underskott 3b R36 Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till p på INK1) Gemensam verksamhet underskott redovisad R19 av annan 3a eller min andel av överskott 3b Minskning av expansionsfond (beloppet förs även R37 till p på INK1) R2 R21 Min andel som medhjälpande make () och andel till medhjälpande make () Min andel av resultatet från verksamheten/erna Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet) R Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten R38 (beloppet förs även till p. 1.6 på INK1) R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38 R4 R41 Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår R23 Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel R42 Överskott ()/Underskott () före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt R24 Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett) R43 Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt R25 Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8 Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet R44 R26 R27 Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) Uttag från skogs, skogsskade eller upphovsmannakonto Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott R45 (beloppet förs även till p på INK1). Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt R46 och underskott i andelshus R28 R29 Inbetalning till skogs, skogsskade eller upphovsmannakonto Överskott ()/Underskott () före räntefördelning 3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12. Övriga uppgifter R47 R48 Överskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p. 1.1 eller 1.3 Underskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p. 1.2 eller 1.4. Nästa år förs beloppet till R24. 3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NEblanketten SKV sv 3 1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? 2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,5 kr/mil), ange beloppet 3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp 4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning och utrangering 5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende byggnader 6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende markanläggningar 4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R3 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår. 5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond. Ja 7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång 8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4 9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 4 1. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5 NEM28215P

9 Den skattskyldiges namn Skevik, Anna Person/Organisationsnummer Räntefördelning och expansionsfond Bilaga till blanketten NE RE A. Beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och fördelningsbelopp Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets ingång B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond samt förändring av expansionsfond Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång 1.1 Hälften av medel på skogskonto m.m. 2.1 Hälften av medel på skogskonto m.m. 1.2 Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 2.2 Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 1.3 Värde av fastighet enligt sidan Värde av fastighet enligt sidan Bostadsrätt (anskaffningsutgift) 2.4 Bostadsrätt (anskaffningsutgift) 1.5 Övriga tillgångar Övriga tillgångar Skulder Skulder Ersättningsfonder 2.7 Ersättningsfonder 1.8 Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång 2.8 Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång 1.9 Andra obeskattade reserver 2.9 Andra obeskattade reserver 1.1 Outnyttjat underskott av näringsverksamhet vid beskattningsårets ingång enligt NE 2.1 Outnyttjat underskott vid beskattningsårets utgång enligt NE 1.11 Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2 års taxering) % av expansionsfonden vid beskattningsårets ingång 2.12 Särskild post 1.13 Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2 års taxering) 2.13 Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret Särskild post Kapitalunderlag 2.14 Överskott (positivt) Sparat fördelningsbelopp från föregående beskattningsår Kapitalunderlag för räntefördelning Beräkning av fördelningsbelopp * 1.18 Positivt kapitalunderlag x6,9 % ( positivt fördelningsbelopp) 1.19 Negativt kapitalunderlag x1,9 % ( negativt fördelningsbelopp) 1.2 Sparat fördelningsbelopp från föregående beskattningsår Summa fördelningsbelopp 1.21 Positivt fördelningsbelopp 1.22 Negativt fördelningsbelopp 1.16 Överskott (positivt) 1.17 Underskott (negativt) 1.23 Utnyttjat positivt fördelningsbelopp 1.24 Ev. kvarvarande positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa års deklaration * Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (/) 5 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad Beräkning av expansionsfond 2.16 Positivt kapitalunderlag vid beskattningsårets utgång enligt ovan Kronor multiplicerat med 128,21 % Expansionsfond 2.17 Expansionsfond vid årets ingång Från annan fysisk person 2.18 övertagen expansionsfond Av annan fysisk eller juridisk 2.19 person övertagen expansionsfond 2.2 Ökning av expansionsfond 2.21 Minskning av expansionsfond 2.22 Expansionsfond vid årets utgång ** Inkomstdeklaration Underskott (negativt) Hogia Skatt :3

10 Värde av fastighet Har flera fastigheter funnits under året, eller tillämpas både huvud och alternativregeln för en fastighet, beräknas uppgifterna på blanketten SFRE. Valfrihet finns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varje separat fastighet eller del av fastighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Huvudregel Anskaffningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar vid beskattningsårets ingång Värdeminskningsavdrag t.o.m. beskattningsår 214 Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning) Anskaffningar under beskattningsåret Värdeminskningsavdrag för beskattningsåret 215 Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond) Alternativregeln(endast för fastigheter anskaffade före ) Taxeringsvärde 1993 Procentsats för omräkning (se nedan) Del av taxeringsvärde Värdeminskningsavdrag m.m. vid års taxering för de år avdraget överstiger 1 % av "Del av taxeringsvärde" Tillkommer anskaffningsvärde avseende ny, till och ombyggnad som utförts på fastigheten fr.o.m till beskattningsårets ingång x % Värdeminskningsavdrag på fastigheten för taxeringsåren 1994 t.o.m. beskattningsår 214 Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning) Anskaffningar under beskattningsåret Värdeminskningsavdrag för beskattningsåret 215 Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond) Procentsats för omräkning 54 % för småhus 48 % för hyreshus 64 % för industrihus 39 % för lantbruk 2 Skevik, Anna , Räntefördelning och expansionsfond, sida 2(2) Hogia Skatt :3

11 Skattskyldigs namn Skevik, Anna Personnummer NEDSÄTTNING EGENAVGIFTER Beskattningsår 215 Bilaga nr Bilaga till Inkomstdeklaration 1 Hel sjuk/aktivitetsersättning hela eller del av året Hel ålderspension hela året Generell nedsättning Underlag egenavgifter enskild näringsverksamhet Underlag egenavgifter handelsbolag Summa underlag nedsättning egenavgifter Beräknad nedsättning (7,5 % av underlag) Summa nedsättning för den skattskyldige (max 15 kr) Regional nedsättning Enskild näringsverksamhet m.m. Nedsättningsberättigad verksamhet inom stödområde Underlag egenavgifter Underlag egenavgifter T1/T2 Avdrag från sociala avgifter för anställda Handelsbolag Nedsättningsberättigad verksamhet inom stödområde Delägarens underlag för egenavgifter från bolaget Total skattepliktig inkomst för bolaget Delägarens del av totala inkomsten Avdrag från sociala avgifter för anställda Maximal nedsättning för delägarna Ej utnyttjat avdrag av annan delägare Dennes del av inkomsten Maximal nedsättning delägaren Beräkning nedsättning Beräknad nedsättning underlag enskild näringsverksamhet Beräknad nedsättning underlag handelsbolag Summa nedsättning (max 18 kr) Avgår pga avdrag från sociala avgifter Summa nedsättning för den skattskyldige Hogia Skatt :3

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Skatteverket Inkomstdeklaration 1

Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Senast den 2 maj 216 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomståret 215 Namn och adress Atina Karantoniou 216 Oktobergatan 11BV 1 I "Dags att deklarera" får du

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3)

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3) Skatteberäkning Tax 2010 Sida 1(3) Resultat Kommunalskatt 4 440 Pensionsavgift 2 300 Egenavgifter 9 802 Summa skatter och avgifter 16 542 Skattereduktion allmän pensionsavgift 2 300 Skattereduktion arbetsinkomster

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 2016 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 Innehåll Deklarera med elegitimation 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration enskild firma

Inkomst- och momsdeklaration enskild firma Inkomst och momsdeklaration enskild firma Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och komponist. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2016 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2017 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2015 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2016 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Deklaration. när får man dra räntan? Reglerna för äkta bostadsrättsföreningar. enklare generationsskifte. Dom i Högsta förvaltningsdomstolen om

Deklaration. när får man dra räntan? Reglerna för äkta bostadsrättsföreningar. enklare generationsskifte. Dom i Högsta förvaltningsdomstolen om deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration 2012 en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2012 Pris: 135 kronor exkl. moms när får man dra räntan? Reglerna för äkta bostadsrättsföreningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren 2016 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2015 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 20

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 24 2018 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2017 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

SKV 306 utgåva Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel

SKV 306 utgåva Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel SKV 306 utgåva 11 2019 Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår

Skatteberäkning Beskattningsår Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn Org.nr Luleå Segel Sällskap, ny 89781 21511 2151231 Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta Företaget behöver inte göra någon kompletteringsbetalning.

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat om din omsättning normalt

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland Inget personligt ansvar Enklare att planera och se skattemässiga effekter Lägre beskattning vid höga uttag (utdelning) Upplevs som mer seriöst Personalvårdsförmåner kan nyttjas Enklare förfarande vid sjukdom

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Deklarationer 2017 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Deklarationer 2017 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer