Versionsnyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter 2013.1"

Transkript

1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Med denna funktion kan SRU-filer läggas på media för datalagring eller förberedas för leverans via Skatteverkets filöverföringstjänst. När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas till Skatteverket kan du låta programmet skapa SRU-filen för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen. Du måste ha deklarationen uppe på skärmen för att kunna skapa SRU-filen. Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd. Nya utgåvor av preliminärdeklarationer Följande blanketter för preliminärdeklarationer finns i ny utgåva: - Blankett 4302 (Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag) - Blankett 4313 (Preliminär inkomstdeklaration 2) - Blankett 4314 (Preliminär inkomstdeklaration 1) Obs! Om du skapat preliminärdeklarationer för år 2013 i version av programmet och ännu inte skickat in dem till Skatteverket, bör du kontrollera dessa blanketter innan du skriver ut dem från version , då blanketterna kan ha ändrats. Resultatplaneringen för beskattningsår 2013 Funktionen Resultatplanering finns endast i Visma Skatt Proffs I programdelen Resultatplanering kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag och handelsbolag med räkenskapsår som avslutas under Blanketterna och bilagorna är i viss mån anpassade till den nya Skatteförfarandelagen. Bland annat är begreppet taxeringsår borttaget. Beräkningsbilagan för Periodiseringsfond har till exempel ändrats så att alla årtal för tidigare avsättningar avser beskattningsår istället för taxeringsår. Visma Skatt och Visma Skatt Proffs, februari 2013

2 Ny funktion för att markera inlämningssätt i blankettöversikten I version finns en ny funktion för att visuellt förenkla för dig som vill ha kontroll över vilka blanketter som skickas in till Skatteverket via SRU-fil och vilka som har skickats via papper. Huvudblanketterna INK1 och INK2 kan även markeras som inlämnad via e-deklaration. När du står i blankettöversikten kan du via höger musknapp välja Visa färgmarkering för blankettinlämning. De blanketter som skickas via så kallad SRU-fil markeras då med grön färg. För övriga blanketter kan du göra en extra markering (orange) för de blanketter som lämnas in till Skatteverket via papper. För huvudblanketterna INK1 och INK2 kan även en speciell markering (lila) göras för e-deklaration. I nedanstående exempel lämnas K10 och NE via SRU-fil. INK1, bilagan för räntefördelning samt noteringsbilagan lämnas via papper. Via utskrift på färgskrivare får du en snabb överblick på hur respektive blankett har lämnats in till Skatteverket. Visma Skatt och Visma Skatt Proffs, februari

3 Övriga justeringar SRU-import tax 2013 Funktionen för SRU-import av uppgifter för taxeringen 2013 via SRU-filer gjorda i andra skatteprogram är nu klar att användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Kommunalskattesatser för inkomstår 2013 I programmet har skattesatser för år 2013 uppdaterats för alla landets kommuner enligt de beslut som tagits under december Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2013 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31,73 procent. Genomsnittlig avgift till Svenska kyrkan exklusive begravningsavgift är 1,00 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,22 procent. Uppdaterad nybilsprislista Nybilsprislistan är uppdaterad med tillverkningsår 2013 enligt den nya föreskriften SKV FS 2012:23. Även de olika miljöbilarna och dess jämförande bil är uppdaterade enligt SKV A 2012:29. Nedsättning av egenavgifter i sjukförsäkringen Egenavgift till sjukförsäkringen avseende år 2013 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång. På inkomster över denna nivå gäller alltid 4,44% (motsvarar 7 dagars karens). - 1 karensdag (4,98%) - 7 karensdagar (4,44%) - 14 karensdagar (4,35%) - 30 karensdagar (4,18%) - 60 karensdagar (3,97%) - 90 karensdagar (3,82%) Övriga uppdaterade belopp och värden - Bilagan Lager i jordbruk har nya värden - Genomsnittliga statslåneräntan för 2012 blev 1,52 % - Statslåneräntan vid utgången av november 2012 blev 1,49 % - Utlandstraktamenten 2013 för ökade levnadskostnader - Konsumentverkets siffror för hushållskostnader är uppdaterade i kalkylen Budget - Informationsbanken har uppdaterats med kända uppgifter fram till januari 2013 Visma Byråstöd 5.4 Du som använder Visma Byråstöd tillsammans med Visma Skatt Proffs och ska skicka in SRU-filer för deklaration tax 2013 bör använda lägst version 5.4 av Visma Byråstöd. Kontrollera att du använder senaste versionen av Visma Byråstöd. Visma Skatt och Visma Skatt Proffs, februari

4 Visma Bokslut 2013 Om du importerar eller hämtar bokföringsuppgifter via Visma Bokslut är det viktigt att bokslutet är sparat i lägst version Visma Bokslut är från anpassat fältkoder osv till deklarationsblanketterna för taxeringen En nyhet i Visma Skatt är att du numera även kan importera bokslut som ska lämna Inkomstdeklaration 3 (stiftelse). Justerade problem från version Utskrift av preliminärdeklaration 4314 år 2013 grönt fält På blanketten 4314 för inkomstår 2013 finns ett grönt fält för Expansionsfond vid årets ingång. Felet som finns i version är att beloppet som anges i det gröna fältet även kommer med vid utskrift. Uppgiften används endast för skatteberäkningen för att beräkna återbetalning av skatt för tidigare avsättning till expansionsfond. Detta är nu justerat i version Underlaget för avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar Nya regler från och med innebär att underlaget för avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar ska baseras på värdet i försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som betalats in under året. De premier som betalats in under den senare hälften av året ska bara räknas med till hälften. Underlaget ska multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Bilagan för Löneskatt har nu anpassats till de nya reglerna. Visma Skatt och Visma Skatt Proffs, februari

5 Visma Skatteprogram Versionsnyheter Regeringsförslag om skatteändringar 2013 som redan införts i programmet I de fall som regeringen lämnat lagförslag i höstbudgeten om skatteändringar för år 2013 har vi lagt in dessa i programmet, även om formella beslut i riksdagen ännu saknas. Följande ändringar är inlagda för 2013: Bolagsskatten och expansionsfondskatt sänks till 22 procent Höjd gräns för skattefri uthyrning till kr. Ökning av extra grundavdrag till 66-åringar och äldre Sänkt fastighetsavgift för hyreshus Ändrad fördelning av avgiftssatser för egenavgifter Dessutom har vi på sedvanligt sätt även lagt in förändringar av skatteberäkningen för år 2013 som följer av gällande lagstiftning, exempelvis uppräkning av skiktgränserna för uttag av statlig skatt etc. Vi återkommer med alla detaljer kring ändringar för år 2013 i ett nyhetsbrev senare i höst. Skatteverkets officiella deklarationsblanketter inlagda Redan i denna första version av programmet 2012/2013 finns Skatteverkets fastställda blanketter för taxeringen 2013 inlagda. Blankettändringar Här beskriver vi de viktigaste blankettändringarna för taxeringen Utöver vad som anges nedan har diverse textjusteringar skett på blanketterna. Numera har alla deklarationsblanketter försetts med streckkoder längst ned till höger.

6 Blankett INK1 Skatteverket har tagit bort större delen av tomraderna för övriga uppgifter. Istället har tillkommit en rad kryssrutor för Övriga upplysningar. De gäller anhållan om ändring av ROT/RUT, uppgifter vid ansökan om avräkning av utländsk skatt, komplettering av kontrolluppgift samt uppgift om utländsk inkomst. Samtliga kryssrutor måste användaren fylla i manuellt i programmet. Utrymmet på blanketten medger inte att programmet anger någon text automatiskt. Blankett INK2 På blankett INK2R har man slopat fältet Övriga skatter bland kostnadsposterna. En ny punkt 4.6 b har införts på blankett INK2S. Där ska man ange schablonintäkt på investeringsfonder ägda vid kalenderårets ingång. Blankett INK3 En ny punkt 2.10 har införts på blankett INK3K. Där ska man ange schablonintäkt på investeringsfonder ägda vid kalenderårets ingång. En ny punkt 7.5.b har lagts till på blankett INK3S. Där ska man ange beräknad schablonintäkt på investeringsfonder ägda vid kalenderårets ingång. 2

7 Blankett INK4 En ny punkt 4.6 b har införts på blankett INK4, sidan 4. Där ska man ange schablonintäkt på investeringsfonder ägda vid kalenderårets ingång. Blanketten för delägaruppgifter har fått nytt utseende. Det är dock samma uppgifter som tidigare som ska redovisas. Vid import från föregående år anger programmet samma namnuppgifter som lämnades förra året. Blankett N3A Ett förtydligande har gjorts vid punkt 72 på blanketten som rör beräkningen av justerad anskaffningsutgift. Där poängteras nu att det bara är ej bokförda uttag som ska anges. De tresiffriga SRU-koderna som visades direkt på blanketten har nu tagits bort och följer numera upplägget för övriga blanketter. Blankett K9 Skatteverket har ersatt blankett K9 med två hjälpblanketter som båda nu finns i programmet. De har namnen Övriga personliga tillgångar respektive Skuld i utländsk valuta. Dessa hjälpblanketter ska normalt inte skickas in till Skatteverket. De nya hjälpblanketterna kan kopplas till blankett INK1. K10A De tresiffriga SRU-koderna som visades direkt på blanketten har nu tagits bort och följer numera upplägget för övriga blanketter. K10 På blankett K10 har en hel del ändringar gjorts på grund av de ändrade regler för utdelning i fåmansbolag som infördes under år Precis som tidigare år kan programmet dock fylla i en komplett K10-blankett helt automatiskt om du använder kalkylen Fåmansbolag i programmet och sedan låter programmet överföra uppgifterna från kalkylen till deklarationen. Vi avråder ifrån att överhuvudtaget försöka fylla i K10-blanketten direkt i deklarationsdelen av programmet. Använd alltid kalkylen Fåmansbolag. Läs mer om nyheter i kalkylen nedan. 3

8 De tresiffriga SRU-koderna som visades direkt på blanketten har nu tagits bort och följer numera upplägget för övriga blanketter. Hjälp att importera från föregående år Import av skattfil från föregående år När du första gången startar detta årets version av programmet kommer programmet att leta efter föregående år skattfiler. Om programmet finner några sådana filer kan du göra en förberedande import av alla dina skattfiler från föregående år. När du valt att göra denna import så visas de importerade skattfilerna på sidan Öppna och har beteckningen Förberedd import. Första gången du sedan öppnar en sådan fil kommer den definitiva importen att göras. Om du nu väljer att avstå från en förberedande import kan denna istället göras senare. Du kommer då åt den förberedande importen via menyvalet Arkiv Import av skattfil från föregående år Importera alla samtidigt. 4

9 Kalkylen fåmansbolag I kalkylen för Fåmansbolag finns sedan tidigare inlagt alla ändringar av reglerna som gäller från år Dessutom har vi gjort en ändring efter ett nytt ställningstagnade från Skatteverket. Den historiska beräkningen i fåmanskalkylen för år 2013 har också anpassats till de nya reglerna som kom Bara ett schablonbelopp per person och år från 2012 Om en och samma person äger andelar i flera olika fåmansbolag får den så kallade schablonregeln enbart användas i ett av dessa bolag från år För de bolag där schablonregeln inte ska användas i programmets beräkningar och överföringar till K10-blanketten, måste detta markeras på kalkylens startsida. Ny möjlighet att ange tillskott som inte ska påverka gränsbeloppet Från 2012 infördes också regler om att vissa tillskott till ett fåmansbolag inte får ingå i omkostnadsbeloppet som är underlag för beräkningen av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. Uppgift om sådana tillskott kan i fåmanskalkyler anges i ett utfällbart avsnitt nedtill på sidan Aktiehändelser. 5

10 Nytt tak för tjänstebeskattad utdelning från 2012 Från år 2012 infördes också ett nytt tak för hur stor del av årets utdelning från ett fåmansbolag som kan beskattas som inkomst av tjänst. Det taket är 90 av årets inkomstbasbelopp, det vill säga 4,914 miljoner kr under Programmet tar hänsyn till den nya regeln på sidan Utdelning i kalkylen Fåmansbolag. På utdelning utöver taket för tjänstebeskattning beskattas utdelningen som inkomst av kapital med 30 procent i skatt. Dessa gränser framgår av sammanställningen på sidan Utdelning i kalkylen. Om du vill att programmet ska göra en komplett beräkning av taket för tjänstebeskattad utdelning måste du i ett utfällbart avsnitt på sidan Utdelning ange om närstående till ägaren som du gör fåmanskalkylen för, har fått någon utdelning under året från bolaget. Sådan utdelning får nämligen läggas till när taket för tjänstebeskattad utdelning beräknas. Nya regler vid anskaffning av aktier året före aktuellt inkomstår Om en ägare av ett fåmansbolag sedan tidigare innehavt aktier i fåmansbolaget och har anskaffat ytterligare aktier i samma bolag under året som föregick inkomståret, måste löneunderlaget enligt Skatteverket beräknas separat för dessa nyanskaffade aktier (ställningstagande dnr /111). Vid beräkningen av löneunderlaget för dessa aktier får du bara ta med lönesummor som utbetalats under den tid av året före inkomståret för kalkylen, då man ägt aktierna. Statliga stöd etc som erhållits för att betala löner under den tid man ägt aktierna ska dras bort. 6

11 Sedan ska en separat beräkning av gränsbeloppet göras på detta löneunderlag enligt Skatteverket. När du summerat sådana lönesummor ska de i programmet därför anges på raden: Varav lönedelar som avser aktier som anskaffats under år XXXX. Beloppet ifråga blir det löneunderlag som får användas vid beräkningen av egen del av gränsbeloppet för aktier som bara ägts under en del av året före inkomståret. Beräkningen för dessa aktier visas i förekommande fall i en egen kolumn på sidan Löneunderlag. Funktionen för att skapa SRU-filer Skatteverket har inte fastställt SRU-koder till de nya blanketterna och broschyr SKV269 är inte klar. Funktionen för att skapa och skicka sru-filer är inte med i denna version (2013.0), men kommer med i version som kommer att vara tillgänglig för nedladdning senast i februari

12 Funktionen för att skriva ut på tryckt blankett I normala fall finns det en utskriftsfunktion där man kan skriva ut huvudblanketterna på s k tryckt papper. Det vill säga att man sätter i en tryckt blankett från Skatteverket. Denna funktion finns inte med i version , då Skatteverket ännu inte tryckt några blanketter. Blanketterna är endast fastställa och framtagna i s k PDF-format. Funktionen kommer i nästa version som kommer att vara tillgänglig för nedladdning senast i februari Deklarationskontroller uppdaterade Programmets deklarationskontroller har anpassats till de nya fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till. Ändrad beräkning av kostnadsränta vid kvarskatt Den nya Skatteförfarandelagen kommer att medföra olika förändringar i programmet de närmaste åren. Lagen införs successivt och påverkar framför allt nästa årgång av programmet. Redan från 1 januari 2013 kommer dock Skatteverket att beräkna intäktsränta och kostnadsränta på överskott/kvarskatt på ett delvis nytt och enklare sätt som införts via Skatteförfarandelagen. Dessa beräkningsändringar har också införts i programmet i denna årgång kr ny gräns Från 2013 gäller för den som ska lämna deklarationen senast 2 maj att kostnadsränta under tiden 12 februari 3 maj inte beräknas på en kvarskatt som är högst kr. Fyllnadsbetalning måste däremot göras senast 12 februari för att undvika kostnadsränta på kvarskatt överstigande kr. Två räntenivåer för kostnadsränta från 2013 Från 2013 kommer kostnadsränta bara att tas ut enligt två olika nivåer, som i sin tur är beroende av basräntan. Basräntan ska motsvara räntesatsen på sexmånaders statsskuldväxlar, men får från år 2013 vara lägst 1,25 procent. Basräntan kan ändras från månad till månad, men ändras först då räntesatsen på 6- månaders statsskuldväxlar har ökat eller minskat med minst en procentenhet sedan basräntan senast ändrades. Uppgift om basräntans storlek finns i Informationsbanken. De två nivåerna på kostnadsräntan är följande: Normal kostnadsränta = basräntan. Hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter. Hög kostnadsränta tas enbart ut under viss tid på skatteskulder som förfallit till betalning. 8

13 Övriga ändringar Fondutbudet i Aktiehanteraren Tidigare fanns ett oöverskådligt fondutbud i programmets kurslista. Från version kommer vi via Morningstar att uppdatera fonder som är öppna för svenska småsparare. Det rör sig om ca st fonder. Från sommaren 2012 har det funnits problem med att uppdatera vissa fonder, då de inte kom med i uppdateringen. Detta är nu åtgärdat i version Schablonintäkt på investeringsfonder Utökade fält för schablonintäkt på investeringsfonder finns i Aktiehanteraren och sidan Inkomsträntor i Skatteplaneringen. Motsvarande fält finns även i underdialogen vid kod 53 på Inkomstdeklaration 1. Grunduppgifter på preliminärdeklarationen för år 2013 I version fanns ett fel på preliminärdeklarationen 4313 för inkomstår Problemet var att grunduppgifterna (namn, adress och organisationsnummer) inte kom med. Detta är nu åtgärdat. Ändrade F-skattebesked i preliminära inkomstdeklarationen En viss förändring har gjorts av skatteberäkningen på blanketterna för preliminärdeklarationer. Ändringarna följer de regler som från 2013 gäller för sådan skatteberäkning enligt den nya Skatteförfarandelagen. 9

14 Utökad visning av värden från K-blanketter till Inkomstdeklaration 1 Till blankett INK1 överförs uppgifter om skattepliktig kapitalinkomst från K10-blanketter som kopplats till INK1. Vilka uppgifter som överförts till INK1 från olika K10-blanketter kan du i årets program se i en särskild specifikation på nedanstående sätt. Utökad visning finns även i dialogen Kapitalvinst/förlust. 10

15 Adress, telefonnummer och öppettider Kontakta oss Visma Spcs AB Supportavdelningen VÄXJÖ Support: Växel: Fax: E-post: Internet: Öppettider Visma Spcs supportavdelning har öppet måndag fredag, under perioden september maj. Under perioden juni augusti har vi öppet måndag fredag, För dig som har avtal har vi utökade öppettider på tisdagar och torsdagar till under perioden september-april. 11

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer Visma Bokslut Versionsnyheter I denna text får du förklaringar och tips till programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt hänvisar vi till hjälpen i Visma Bokslut, som du når via F1. Dessutom

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111 RIKTLINJER 1(5) Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 1 mars 2017, 2 maj 2017, 3 juli 2017, 1 nov 2017 och 15 december 2017 1 Nyheter

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter Hogia Skatt 2007.4 Det här är den fjärde versionen av Hogia Skatt för taxeringsåret 2007. Det är årets första "skarpa" version vilket bl.a. innebär att Skatteverkets deklarationsblanketter för taxeringsåret

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011.

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland Inget personligt ansvar Enklare att planera och se skattemässiga effekter Lägre beskattning vid höga uttag (utdelning) Upplevs som mer seriöst Personalvårdsförmåner kan nyttjas Enklare förfarande vid sjukdom

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014!

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! SKATTEHUSET INFORMATION Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! Här kommer ditt första utskick av Skattehuset Proffs Information år 2014. Vi har som målsättning att komma ut med nyheterna

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information För att beräkna din avgift vad gäller insatser inom vård, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende med mera, behöver vi ha uppgifter från dig rörande din inkomst. Uppgifter som

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Visma Skatt 2008/2009

Visma Skatt 2008/2009 Visma Skatt 2008/2009 Planera för dina och företagets skatter Visma Skatt är ett program för skatteplanering och deklaration för företag, företagare och privatpersoner. Installationsanvisning finns via

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

3:12-reglerna det här gäller 2016

3:12-reglerna det här gäller 2016 3:12-reglerna det här gäller 2016 3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. I dagsläget anses regelverket vara gynnsamt och det på

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

UTSKICK Nr 2 2014-02-07

UTSKICK Nr 2 2014-02-07 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Eget AB har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut. Norstedts

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 INFORMATION 1 (6) Lönenytt nr 6 INNEHÅLL 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 2 FÖRTYDLIGANDEN... 2 2.1 Utbetalning av bilersättning... 2 2.2 Kontrolluppgifter... 2 2.2.1 Rätta negativa

Läs mer

Deklarationsteknik 2016

Deklarationsteknik 2016 Deklarationsteknik 2016 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer