Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare"

Transkript

1 Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare

2 Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips och råd om ditt program hittar du på vismaspcs.se/support, där du kan få svar på dina frågor dygnet runt. Som kund hos Visma Spcs har du även en egen sida Min sida som du når direkt från programmet. Där hämtar du senaste versionen av programmet, får tillgång till internettjänster, nyheter med mera. För att dra nytta av alla fördelar med Min sida och för att börja arbeta med internettjänsterna måste du skapa ett konto. Det gör du enkelt på Min sida Logga in För att ladda ner senaste versionen av ditt program och få personligt anpassad information om den eller de produkter du använder måste du vara inloggad. Min sida innehåller även: Meddelanden Som inloggad får du personligt anpassad information som rör de program och tjänster du har från Visma Spcs. Visma Infoline Dagliga nyheter om företagande, redovisning, skatter och ekonomi. Nyhetsarkiv Sök efter tidigare publicerade nyhetsartiklar. Menyn Via huvudmenyn tar du dig enkelt vidare till exempelvis webbutiken och supportsidorna. Tips och aktuellt Råd och tips om hur du använder dina program och tjänster på bästa sätt. Vi påminner också om viktiga händelser som rör ditt ekonomiarbete. Ekonomifakta/Skattekalender Viktiga belopp och procentsatser samt snabb överblick över alla viktiga datum för skatte- och momsdeklarationer under året. Vismas internettjänster Härifrån når du direkt de internettjänster du är ansluten till och kan enkelt ansluta dig till övriga tjänster. Inspireras av andra Här kan du bland annat ta del av andra företagares tips och idéer. 2

3 Arbeta med Visma Skatt Arbeta med Visma Skatt I nedanstående illustration får du en översiktlig bild över arbetsflödet i Visma Skatt, från skatteplanering till inlämning av deklarationen. Använd gärna den här schematiska bilden som referens när du läser innehållet i häftet. Kalkyler Löpande arbete Skatteplanering Deklaration/ Inlämning av deklaration Skatteverket Aktiehanteraren Hämta enkelt uppgifter från Vismas och andra bokföringsprogram. Visma Skatt Proffs är integrerat med Visma Byråstöd. Börja så här Installera programmet 1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen som du har hämtat från Visma Spcs hemsida. 2. Välj Installera. En guide leder dig genom installationen. 3. Slutför installationen. En programikon läggs till på ditt skrivbord. 4. Starta programmet och aktivera ditt program. 3

4 Löpande arbete Skatteplanering Skatteplanera inför årsskiftet Översikt mellan åren Programmet har en skatteplaneringsdel för privatpersoner där du kan förbereda din deklaration och jämföra olika tänkbara situationer. På det viset får du en bra överblick, men du får också förslag på hur du sänker din skatt. Programmet ger dig automatiskt en mängd råd som baseras på dina inmatade uppgifter. Du får också analyser av exempelvis marginalskatter, avdragseffekter, sjukpenning och föräldrapenning. Visma Skatt genererar naturligtvis också en komplett skatteuträkning. I och med att det går att koppla ihop de flesta av programmets kalkyler med skatteplaneringen, kan du kontinuerligt hämta in uppgifter därifrån till skatteplaneringens olika sidor. Två personer samtidigt Förvärvsinkomst och kapital Fastigheter Skatteuträkning Sammanställning förvärvsinkomst Sammanställning kapitalinkomst Skatter och avgifter Skattereduktioner Skatteplaneringsråd Person: Kalle Svensson Programmet tar hänsyn till de uppgifter du matat in när det ger råd och genomför analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje skatteplaneringsalternativ. Inkomstår: 20XX Alternativ: 1 Aktuellt råd: Undvik avdragsbegränsning Skatteplanera inför årsskiftet Skatteplaneringsråd Via ikonen (pratbubblan med ett i) visas aktuella skatteplaneringsråd utifrån de uppgifter som är inmatade. Här visas råd om hur du kan undvika avdragsbegränsning. Skatteuträkning I översikten kan du jämföra två olika år eller två olika alternativ inom samma år. Översikten kan även visa två personer samtidigt. I skatteuträkningen kan du i detalj se alla inkomster och skatter. Längst ned visas den slutliga skatten. På sidan Kvarskatt/överskott visas om du ska betala eller få tillbaka några pengar. Nästa steg: Kalkyler 4

5 Löpande arbete Kalkyler Kalkyl - Fåmansbolag (AB) Aktieinnehav Utdelningsutrymme Programmet har flera kalkyler som hjälper dig i olika situationer. Genom Bilkalkylen får du reda på om det lönar sig bäst med en tjänstebil eller privatbil. Bostadsförsäljningsdelen räknar snabbt ut skatten för den som funderar på att sälja villan eller bostadsrätten. Här finns även kalkyler som visar hur inkomsten bäst ska planeras i enskild firma, samt för delägare i handelsbolag och fåmansbolag. Dessa kalkyler kan sedan automatiskt skapa blankett NE, N3A och K10. Årets utdelning Försäljning Uttagsanalys Kalkyl Näringsverksamhet (Firma/HB) Bokföring Skattemässiga justeringar Resultatplanering Inkomstanalys Det enklaste sättet att fylla i blankett K10 är att använda programmets fåmanskalkyl. Då skapas blanketten automatiskt. Kalkyl Fåmansbolag Kalkyl Näringsverksamhet Uttagsanalysen ger besked om det mest förmånliga sättet att ta utdelning, hur lönen ska bestämmas för att minimera skatten och vilka uttag av lön och förmåner som behöver ske för att maximala sociala rättigheter ska uppnås. Funktionen Resultatplanering innebär att programmet föreslår den skattemässigt bästa metoden att nå önskad inkomst av näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag, sedan du lämnat uppgifter om ingående värden och resultatet av årets verksamhet. Nästa steg: Aktiehanteraren 5

6 Löpande arbete Aktiehanteraren Försäljning av värdepapper Värdepapper: Ericsson Datum: 20XX Aktiehanteraren hjälper dig att hantera aktier, fonder och andra värdepapper. Du kan till exempel hämta aktuella aktie- och fondkurser via internet, samtidigt som du ständigt kan se marknadsvärdet på portföljen. Genom Portföljanalysen får du hjälp med att analysera den skattemässiga kvittningssituationen. Du kan också göra egna bevakningslistor för att på så sätt få larm vid olika kursnivåer eller datum. Aktiekontrollen hjälper dig att upptäcka avvikelser eller rena felaktigheter. Programmet håller även reda på den genomsnittliga anskaffningsutgiften för varje värdepapper. Vid försäljningar skapas blankett K4 automatiskt. Antal: Per/st: 90,60 Kapitalvinst: Aktieportfölj Löpande aktiekurser Depåer Portföljanalys Deklaration Skapa blankett K4 Aktiekontroll Det enklaste sättet att fylla i blankett K4 är att använda programmets aktiehanterare. Därifrån skapas blanketten automatiskt. Försäljning av värdepapper Aktieportfölj För att få en bra överblick över dina värdepapper kan du sortera och göra urval på många olika sätt. Kolumnen Kap.vinst/förlust visar tydligt om försäljningen medfört en vinst eller förlust. Deklaration Du får blankett K4 ifylld automatiskt vid överföring till deklaration. Nästa steg: Deklaration 6

7 Deklaration Deklaration Blankettöversikt Blankettkopplingar Deklarationsstatus Deklarationsdelen använder du antingen fristående eller tillsammans med de andra programdelarna. Uppgifterna som lämnas i deklarationsdelen granskas av programmets inbyggda deklarationskontroll. Denna känner av om något är fel eller om du bör kontrollera något. I deklarationsdelen finns även möjlighet att bland annat analysera inkomster, avdragseffekter, skatt och pensionseffekter. Om du använder programmets blankettguide behöver du aldrig bekymra dig över vilka deklarationsblanketter du ska använda. Allt du behöver göra är att svara på några frågor, sedan får du direkt veta vilka blanketter du ska använda. Blankettstatus Noteringar Skapa SRU-fil Deklarationskontroll Fel, varning, tips Utökad information per kontroll Klarmarkering Gå till felkällan I blankettöversikten får du full koll på hur blanketterna hänger ihop. Eventuella fel och varningar visas direkt i översikten samtidigt som anteckningar och deklarationsstatus visas. Blankettöversikt Deklarationskontroll Om det finns något fel eller varningar på en blankett visas det direkt i blankettöversikten. Du kan även se blankettnoteringar eller om en viss blankett är klar eller inlämnad. Vill du följa upp någon kontroll kan du via knappen Gå till hoppa direkt till felkällan. Är inte kontrollen aktuell kan du klarmarkera den för att få bort den från listan. Nästa steg: Inlämning av deklaration 7

8 Deklaration Inlämning av deklaration Färdigställ deklaration Kontrollera blankettöversikt Kontrollera deklarationskontrollen Visma Skatt ger dig möjlighet att skapa filer av deklarationsblanketterna. Filerna skickar du elektroniskt via Skatteverkets filöverföringstjänst istället för traditionella pappersutskrifter. Innan du skickar filerna kan du enkelt kontrollera blanketterna i en överskådlig blankettöversikt. Dessutom får du varningar och tips från en inbyggd deklarationskontroll. När du skickat filerna får du ett kvitto på att deklarationen är mottagen. Du kan även söka anstånd för deklarationer elektroniskt. Skapa SRU-fil Lås deklarationen Inlämning till Skatteverket SRU-lista Skicka SRU-fil Skatteverkets filöverföringstjänst Skriv ut på papper De flesta av Skatteverkets deklarationsblanketter kan skickas in digitalt. Genom att använda detta inlämningssätt säkerställer du att deklarationen är mottagen och i tid. Färdigställ deklaration Via funktionen deklarationstatus kan du låsa deklarationen för att undvika att av misstag göra ändringar i en klar deklaration. Inlämning till Skatteverket I SRU-listan får du en tydlig överblick på de SRU-filer som ännu inte skickats in till Skatteverket. Nästa steg: Integrerat med Visma Byråstöd 8

9 Integrerat med Visma Byråstöd Integrerat med Visma Byråstöd Avsnittet gäller dig som arbetar med Visma Skatt Proffs. Deklarationsstatus Kundnr: 1001 Namn: Jonas Åkeri AB När du arbetar med flera deklarationer och kunder samtidigt är det viktigt att ha koll på hur långt du kommit med varje deklaration. Genom integrationen mellan Visma Skatt Proffs och Visma Byråstöd får du hjälp med att överblicka de olika dokumentens status, vilket förenklar såväl deklarationsuppdraget som inlämningsförfarandet. När deklarationerna är klara kan du skicka ett utskriftspaket till dokumentdelen för varje kund. Det ger dig en samlad bild över deklarationerna i Visma Byråstöd utan att behöva öppna skatteprogrammet. När du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd kan du också skapa ett standardiserat följebrev till inkomstdeklarationen. Ett sådant brev bör alltid bifogas när deklarationen lämnas till uppdragsgivaren. Med ett knapptryck kan du direkt skicka över brevet till aktuell kund. Taxeringsår: 20XX Status: Färdigställd Deklarationsinlämning Beviljade byråstöd: 8 Inlämnade: 2 Kvar att lämna in: 6 Dokumentation Följebrev skapas automatiskt i Skatt Proffs Utskriftspaket för deklarationen kan skapas PDF skapas direkt på kundens dokumentflik Med integrationen får du en bra överblick och uppföljning över deklarationsarbetet. Deklarationsstatus Deklarationsinlämning I Visma Byråstöd får du en bra överblick av hur många deklarationer, i antal och i procent, som har lämnats in och hur många som är kvar att lämna. Dokumentation När du är klar med deklarationen sparas en deklarationsutskrift direkt under fliken Dokument. Detta medför att du enkelt kan titta på deklarationen utan att starta skatteprogrammet. 9

10 Tack för att du har valt att vara avtalskund hos Visma Spcs. Det är för din skull vi målmedvetet arbetar vidare med att förenkla företagandet. Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB Avtalet som ger dig mer! Nya versioner alltid uppdaterad Tjänster för dig med avtal Supporten till din tjänst Rabatt på program och utbildningar Lagar och regler ändras ständigt, vilket påverkar ditt program. Med Visma Spcs serviceavtal får du tillgång till nya programversioner så snart en förändring har gjorts, funktioner lagts till eller förfinats. Uppdateringarna hämtas direkt via vår hemsida. Du kan förenkla ditt företagande ytterligare genom att använda ett antal smarta internettjänster. Det gör du direkt via internet eller ännu hellre som en integrerad funktion i ditt program. på vad du kan göra är: kreditupplysningar, sköta dina backuper, skicka sms och rapportera reseräkningar och arbetstider. Läs mer på vismaspcs.se/ produkter. Ibland kör man fast och behöver hjälp. Det får du direkt av vår support, som nås på telefon eller e-post under kontorstid och dygnet runt via vår hemsida. För supporten är ingen fråga för enkel och våra medarbetare har gedigen programkunskap att dela med sig av. Med Visma Spcs serviceavtal får du köpa följande program till reducerat pris: Visma Analys Visma Anläggningsregister Visma Bokslut Visma Koncern Visma Revision Visma Skatt Visma Skatt Proffs Du får också 20 procent rabatt på våra lärarledda utbildningar som omfattar allt från teoriutbildningar till fördjupningskurser i specifika funktioner. Så här når du oss Supportavdelningen Avtalsavdelningen Försäljningsavdelningen Utbildningsavdelningen Telefon E-post Hemsida Telefon E-post Telefon E-post Hemsida produkter Telefon E-post Hemsida Visma Spcs butiker Göteborg Malmö Stockholm Växjö Första Långgatan 7, Göteborg Neptuniplan 9, Malmö Kungsbron 18, Stockholm Sambandsvägen 5, Växjö Telefon Telefon Telefon Telefon E-post E-post E-post E-post Sommaröppettider juni augusti se Systemkrav Internetanslutning Operativsystem: Windows 8, 7, Vista eller XP För fullständiga systemkrav se vismaspcs.se

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Enskild Firma Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Enskild Firma För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman!

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman! Visma Enskild Firma. Pris från 890:- (frakt och moms tillkommer). Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! Visma Enskild Firma allt för den enskilda firman! Nu kan du som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Det är enklare än du tror att sänka skatten

Det är enklare än du tror att sänka skatten PRODUKTBLAD SPCS skatteprogram Från 449:- Pris ca inkl moms och frakt Det är enklare än du tror att sänka skatten Skatteexperterna Anders Andersson och Jan-Erik W Persson ger i programmet råd och analyser

Läs mer

Visma Administration 1000

Visma Administration 1000 Visma Administration 1000. Pris från 9.990:- (12 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer) Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administration 1000 Visma Administration

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Visma Administation 500

Visma Administation 500 Visma Administration 500. Pris från 3.890:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administation 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering Visma Förening. Pris från 1.990:- (inklusive moms, frakt tillkommer). Ekonomiprogram för ideella föreningar Visma Förening Visma Förening är ett perfekt program för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Visma Administation 1000

Visma Administation 1000 Visma Administration 1000. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administation 1000 Visma Administration 1000 är ofta den bästa lösningen

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Allt för redovisningsbyrån

Allt för redovisningsbyrån Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Kostnadseffektiva helhetslösningar för redovisningsbyrån Vi är glada över att som enda leverantör

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer