Visma Avendo Ekonomi 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Avendo Ekonomi 40"

Transkript

1 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag. Programmet innehåller alla de grundfunktioner som ett mindre företag behöver. Samtidigt har du tillgång till flera specialfunktioner som till exempel förenklad kassaförsäljning och likviditetsplanering. Bokföring Visma Avendo Ekonomi 40 tar dig direkt till de tre grundläggande funktionerna i din bokföring. Här väljer du om du vill skapa en ny verifikation, öppna tidigare verifikat eller titta på ett specifikt konto. Om du glömt något, t ex skriva ut månadens momsrapport, får du en påminnelse på startsidan. När du skapar ett nytt företag i Visma Avendo Ekonomi 40 anger du vilken profil företaget har, t ex aktiebolag, handelsbolag, byggföretag eller jordbruk. Programmet skapar då färdiga konteringsmallar som passar för din verksamhet, och du får förslag på den kontoplan du bör använda. I programmet hittar du ett antal anpassningsbara kontoplaner enligt BASgruppens standard. Kontoplanerna är kompletta med momskoder och SRU-koder, som bl a ligger till grund för utskrift av momsrapporter och räkenskapsschema. Att registrera verifikationer i programmet är mycket smidigt. Färdiga konteringsmallar ger dig förslag på hur din verifikation ska registreras. På så sätt minskar du risken för felkonteringar, eftersom programmet gör själva jobbet. Det är också ett mycket tidsbesparande och enkelt sätt att kontera. Du kan även kontera dina verifikationer själv, utan hjälp av programmets konteringsmallar. Att registrera verifikationer i programmet är mycket smidigt. I tillägg till den vanliga verifikationsregistreringen kan du med hjälp av funktionen Snabbinmatning registrera flera verifikationer på en gång, utan att du behöver byta fönster efter varje verifikation. Alla verifikationer du har i fönstret är ändringsbara fram tills dess att du avslutar arbetet. 1

2 För varje konto kan du välja om du vill arbeta med resultatenhet och/eller medarbetare. Det innebär att du kan budgetera och kontera på tre nivåer. På så vis blir det enkelt att göra detaljerade uppföljningar och sammanställningar. Funktionen Fråga konto ger dig snabba svar om vilka transaktioner som är gjorda på ett eller flera konton. All information presenteras direkt på bildskärmen även som diagram. Med hjälp av programmets momskontroll får du en överskådlig sammanställning över dina olika momssatser och eventuella momsavvikelser. Det blir lätt att spåra eventuella avvikelser samtidigt som programmet kontrollerar att du inte missat att redovisa moms. För att importera och exportera redovisningsdata till t ex revisor eller skatteoch analysprogram finns det färdiga kopplingar i SIE-format. SIE står för standardiserad import och export, och är ett filformat som används för att flytta redovisningsdata mellan olika typer av program. Konteringsmallar I Visma Avendo Ekonomi 40 finns färdiga konteringsmallar som bland annat underlättar arbetet med registrering av verifikat och leverantörsfakturor. Det går exempelvis att skapa en konteringsmall för ofta förekommande verifikat och sedan använda mallen varje gång det är aktuellt att registrera ett liknande verifikat. Budget För att planera ditt företags framtida verksamhet och för att underlätta beslut och styrning är programmets budgetfunktion mycket användbar. Budgeten registreras i en matris, där du ser alla konton och resultatenheter/medarbetare samtidigt. Du kan även importera en budget via en SIE-fil, t ex från ett analysprogram. I Visma Avendo Ekonomi 40 kan du även arbeta med likviditetsbudget. Denna ger dig en bild av företagets betalningsströmmar in och ut och är viktig för kontroll av betalningsförmågan under den närmaste framtiden. En likviditetsbudget svarar på frågan Har jag pengar när jag behöver det?. Offert Programmet hanterar även offerter. Layouten på offerten kan du ändra med hjälp av programmets malleditor. Om din kund accepterat din offert kan du med en knapptryckning göra om offerten till en order. All information följer med och du kan naturligtvis göra ändringar på ordern. Budgeten registreras i en matris, där du ser alla konton och resultatenheter/medarbetare samtidigt. Order I Visma Avendo Ekonomi 40 skapar du dina order på ett snabbt och enkelt sätt. Konteringar görs för att en faktura ska kunna skapas automatiskt. Förutom att skriva ut orderbekräftelsen direkt kan du även e-posta dokumentet direkt från programmet. Med programmet följer ett ordermallar för orderbekräftelse och följesedel. Utseendet på dessa kan enkelt anpassas med programmets grafiska malleditor, t ex om du vill lägga in en egen logotyp. Programmet innehåller även en restorderhantering vilket för det enkelt för dig att hålla ordning på ditt lager och bevaka eventuella restorder. 2

3 Fakturering Här väljer du om du vill skapa kundfakturor, kontantnotor eller kreditfakturor, oavsett om du säljer varor eller tjänster. Obegränsat antal försäljningsprislistor ger dig möjlighet att anpassa programmet till ditt företags prissättning per kund. Försäljningsprislistorna kan bearbetas med prisomräkning så att du enkelt kan uppdatera och på så sätt alltid ha aktuella priser till dina kunder. I programmets fakturaarkiv hittar du tidigare fakturor. Om du har kunder som ofta köper samma saker av dig kan du på ett enkelt sätt kopiera hela eller delar av tidigare fakturor och på så sätt skapar du snabbt en ny faktura till kunden Förutom att skriva ut fakturorna direkt kan du även e-posta dokumentet direkt från programmet. Med programmet följer ett antal fakturamallar. Utseendet på dessa kan enkelt anpassas med programmets grafiska malleditor, t ex om du vill lägga in en egen logotyp på dina fakturor. Från artikelregistret får du besked om hur många artiklar du har på lager, samt statistik på vilka artiklar som är lönsamma. Från kundregistret kan du hämta information om vilken omsättning kunderna har och vilka som är mest lönsamma. Om du vill kan du koppla noteringar eller bilder till dina artiklar och kunder. Programmet hanterar kundfakturor, kontantnotor och kreditfakturor, oavsett om du säljer varor eller tjänster. Samlingsfakturering Vill du fakturera flera order på en och samma faktura kan du skapa en samlingsfaktura. Förenklad kassaförsäljning I Visma Avendo Ekonomi 40 kan du snabbt och enkelt registrera kassaförsäljning. I inmatningsfältet läggs artiklarna in och summeringar sker. När du lägger in artiklarna kan du använda antingen artikelnummer, EAN-kod eller PLU-nummer. Om du har en streckkodsläsare kopplad till kassadatorn kan du även läsa in streckkoden med hjälp av den. I artikelregistret finns fält för EAN-kod och PLU-nummer. Programmet hanterar både kort-, och kontantbetalning och du kan enkelt omvandla en upplagd affär till en order. När kundförsäljningen är avslutad skrivs ett kassakvitto ut, vid dagens slut gör du en avstämning av kassan och när den är gjord bokförs dagens försäljning. Kundreskontra I programmets kundreskontra registrerar du inbetalningar från dina kunder. Färdiga konteringsmallar hjälper dig att hantera eventuella bortskrivningar på ett snabbt och enkelt sätt. Kundreskontran och bokföringen uppdateras direkt när du är klar med registreringen. Arbetar du med OCR-fakturor kan du läsa in en återrapporteringsfil som hjälper dig att automatiskt pricka av dina inbetalda fakturor. Visma Avendo Ekonomi 40 påminner dig om de kunder som inte betalt sina fakturor i tid. Förutom att skriva ut kraven kan du även e-posta dem direkt från programmet. 3

4 Kunder som betalat för sent kan du fakturera dröjsmålsränta. Du slipper nästan allt arbete med räntefakturering och får ändå in dina pengar eftersom dröjsmålsräntan kan faktureras på nästa vanliga faktura till kunden. Leverantörsreskontra Visma Avendo Ekonomi 40 hjälper dig att hålla ordning på dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Du kan registrera såväl debet- som kreditfakturor. För att du snabbt ska få en överblick över reskontran ger programmet information om det finns fakturor som har förfallit eller håller på att förfalla. Precis som i programmets bokföringsdel finns även här färdiga konteringsmallar. Dessa hjälper dig att få en snabbare och säkrare kontering av återkommande typer av leverantörsfakturor. Programmet hanterar även utländsk valuta. I Visma Avendo Ekonomi 40 blir varje registrerad leverantörsfaktura en verifikation, på så sätt får du bättre kontroll på vad som ligger till grund för olika saldon. Funktionen Fråga leverantör ger dig information om hur mycket du köpt från en viss leverantör, vilka fakturor som är betalda och hur tidigare konteringar är gjorda. Konteringsmallar hjälper dig att få en snabbare och säkrare kontering av återkommande typer av leverantörsfakturor. Minireskontra Programmets minireskontra är en mycket användbar funktion för dig som registrerar kund- och leverantörsfakturor för klienters räkning, t ex om du arbetar som redovisningskonsult. När du aktiverar funktionen visas extra fält i verifikationsregistreringen och i snabbinmatningen, när du konterar på kontot för leverantörsskulder eller kontot för kundfordringar. De fälten kan du använda för att registrera försäljning, leverantörsfakturor, utbetalningar och inbetalningar, alltså i stället för att använda de separata funktioner programmet erbjuder. Leverantörsfakturorna du lägger in i minireskontran kan du betala med hjälp av programmets vanliga utbetalningsrutin. Periodisering I programmet kan du välja att få hjälp med att lägga upp periodisering av kostnader. Ett bra exempel på när detta är användbart är när en hyresfaktura registreras i leverantörsreskontran. Det är vanligt att man betalar hyra i förskott, t ex tre månader i taget. En sådan faktura ska periodiseras för de månader fakturan gäller om månadsresultatet ska bli rätt. Den här funktionen kan du använda i leverantörsfaktura- och verifikationsregistreringen och även i snabbinmatningen. Utbetalningar Programmet hanterar dina utbetalningar med minsta möjliga arbetsinsats och hjälper dig att hålla reda på hur mycket och när du ska betala. Du kan göra betalningar via postgiro, bankgiro eller kontant. Betalningsordern kan skickas via modem. Då bevakas dina betalningsuppdrag, samtidigt som de utförs på rätt dag. Om du vill betala annat än leverantörsfakturor, t ex skatt, hanterar programmet det lika smidigt. Programmet hanterar även utlandsbetalningar. 4

5 Utskrifter En hel rad färdiga rapporter följer med i programmet balansrapport, resultatrapport, huvudbok, verifikationslista, momsrapport m m. I programdelen dynamisk rapportering kan du enkelt skapa helt egna balans- och resultatrapporter. Statistik Statistikdelen är uppdelad i två områden bokföring och försäljning. Du väljer vilka delar du vill granska och bestämmer hur detaljerat ditt urval ska vara och hur rapporten ska se ut. Urvalen du gör kan du spara för att senare komma tillbaka till det och titta på utfallet. All information presenteras direkt på bildskärmen även som diagram. Behöver du en snabb översikt över hur det står till med företagets intäkter och kostnader kan programmets Företagstermometer vara mycket användbar. Välj vilken period du vill ta tempen på och programmet presenterar informationen både grafiskt och i tabellformat. Grafiska presentationer I Visma Avendo Ekonomi 40 har du möjlighet att göra grafiska presentationer av transaktioner på kontonummer. De grafiska presentationerna kan du sedan kopiera till exempelvis Excel, Word eller PowerPoint. Språk- och valutahantering I Visma Avendo Ekonomi 40 kan du med hjälp av språkfunktionen skriva ut artikelrader på t ex en faktura på olika språk. Valutahanteringen hjälper dig att hantera in- och utbetalningar i utländsk valuta med automatisk beräkning och kontering av kursdifferenser. Om du har en internet-uppkoppling kan du uppdatera valutakurserna automatiskt genom att hämta dem över internet. Valutakurserna som hämtas kommer från Riksbankens hemsida. Valutakurser kan hämtas hem för en specifik valuta eller för alla tillgängliga valutor. Du kan även välja vilken dag som kurserna ska hämtas hem för. I Visma Avendo Ekonomi 40 har du möjlighet att göra grafiska presentationer av transaktioner på kontonummer. Infoline Visma Infoline är en internetbaserad informationstjänst som ingår i programmet. Tjänsten nås direkt från programmet och ger dig färska nyheter och tips direkt på din bildskärm. Här finns aktuell information såsom nya regler och lagar, aktuella kurser och seminarier samt tips och idéer kring bokföringsarbetet. Visma Infoline arbetar genom datorns internetanslutning. Har du en fast uppkoppling kan du ha Infoline aktiverad hela tiden och har du en uppringd Internetanslutning kan du koppla ner Infoline när du läst dagens nyheter. Anpassat för Visma EDI Med hjälp av Visma EDI blir din hantering av fakturor, ordererkännanden och beställningar effektivare eftersom du skickar och tar emot dokumenten helt elektroniskt, direkt mellan ditt ekonomiprogram och det ekonomiprogram som dina kunder och leverantörer använder. Visma EDI är en tjänst som du kan abonnera på om du har Visma Avendo. Mer information om Visma EDI hittar du på 5

6 Anpassat för Visma Kreditupplysning Med hjälp av Visma Kreditupplysning kan du överföra aktuella kunduppgifter till ditt kundregister, göra anmärkningskontroll och ta kreditupplysning både på privatpersoner och på företag. Mer information om Visma Kreditupplysning hittar du på Systemkrav Dator: Pentium III-processor eller bättre. Fleranvändarversion: Serverns prestanda är beroende av vilket nät verk du väljer, antalet samtidiga användare samt vilka andra program som ska köras. Vi rekommenderar att du har en dator med minst Pentium III-processor eller bättre och minst 256 MB arbetsminne. Operativsystem: Windows 2000, XP eller Vista. Fleranvändarversion: Windows 2000, XP Professional, Server 2003 eller senare. Arbetsminne: Minst 128 MB arbetsminne. Hårddisk: Minst 200 MB ledigt utrymme behövs för installa tion, ytterligare utrymme behövs under användan det. Leveransmedia: Cd-skiva Bildskärm: Minst 1024x768, 16 bitars färgkvalitet eller högre. Visma Avendo Ekonomi 40 Program 4.990:- Program + 1 års serviceavtal 6.980:- Serviceavtal följande år: 1.590:- Ytterligare användare inkl 1 års serviceavtal 2.990:- Serviceavtal följande år: 990:- Frakt och moms tillkommer. Beställ direkt! Klicka här» 6

7 I ett serviceavtal hos Visma Spcs ingår massor av fördelar! Som avtalskund hos Visma Spcs kan du känna dig trygg och säker det förenklar din vardag helt enkelt. Vare sig det gäller support, nya versioner eller att spara en backup på vår säkra server, så ingår det såklart! Dessutom har du tillgång till många andra fördelar, såsom internettjänster och rabatter. Börja ta del av dem redan idag! 1 Supporten till din tjänst Ibland kör man fast och behöver hjälp. Det får du direkt av vår support, som nås på telefon eller e-post under kontorstid och dygnet runt via vår hemsida. För supporten är ingen fråga för enkel och våra medarbetare har gedigen programkunskap att dela med sig av. 2 Nya versioner alltid uppdaterad Lagar och regler ändras ständigt, vilket påverkar ditt program. Med Visma Spcs Serviceavtal får du tillgång till nya programversioner så snart en förändring har gjorts, funktioner lagts till eller förfinats. Uppdateringarna hämtas direkt från vår hemsida eller skickas hem till dig via post. 3 Tjänster för dig med avtal Du förenklar ditt företagande ytterligare genom att du får tillgång till ett antal smarta internettjänster. På Visma Online, där alla tjänster är samlade, kan du exempelvis göra kreditupplysningar, sköta dina backuper, skicka sms, rapportera reseräkningar och arbetstider direkt via internet var du än befinner dig. 4 Rabatt på program och utbildningar Med Visma Spcs Serviceavtal får du köpa följande program till reducerat pris: Visma Anläggningsregister Visma Revision Visma Analys Visma Skatt Visma Bokslut Visma Skatt Proffs Visma Koncern Du får också 20 procent rabatt på våra lärarledda utbildningar som omfattar allt från teoriutbildningar till fördjupningskurser i specifika funktioner. Beställ direkt på eller direkt hos din återförsäljare. Visma Spcs försäljningsavdelning Tel Fax E-post Öppet: mån fre Internet Återförsäljare Visma Spcs butiker Växjö Sambandsvägen 5 Tel Fax Öppet: mån fre Göteborg Första Långgatan 7 (Järntorget) Tel Öppet: mån fre Stockholm Brunkebergstorg 2 Tel Fax Öppet: mån fre Malmö Skeppsbron 7 Tel Fax Öppet: mån fre kl Sommaröppettider juni augusti se

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Hogia Fakturahantering

Hogia Fakturahantering Hogia Fakturahantering En rationell och säker hantering av kundfordringar Rätt betalt i rätt tid Kundreskontran är designad för en effektiv och säker hantering av både dina kunder och fordringar med utgångspunkt

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer