Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll"

Transkript

1 Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt Innehåll Visma Skatt Justeringar som gjorts i version Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering i ruta 142 på INK1 kom inte med vid utskrift... 3 Avsnitt B på blankett N3B för AB/stiftelse kunde innehålla belopp... 3 Underlag för fastighetsavgift för typen småhus på ofri grund överfördes inte till huvudblanketterna... 3 Visma Skatt Skatteverkets officiella deklarationsblanketter inlagda... 4 Blankettändringar... 4 Överföringskontroll till de nya blanketterna... 5 Deklarationskontroller uppdaterade... 5 Upplysningar om årsredovisning/årsbokslut... 6 Programhjälp för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift (JAU)... 7 SRU-filer till Skatteverket... 8 Medielämnare i skatteprogrammet... 8 Skapa SRU-fil och visa förteckning... 8 Automatisk SRU-kontroll... 9 Exportera SRU-filer i skatteprogrammet... 9 Rättade felaktigheter från version Grundavdrag för pensionärer år Fåmanskalkylen och föreslå totala löneunderlag Fel årtal på sidan Skatteinställningar för skattereduktion husarbete Övriga justeringar SRU-import tax Kommunalskattesatser för inkomstår Uppdaterad nybilsprislista Driftskostnader och värdeminskning 2011 i bilkalkyler Aktiehanteraren inga deklarationskurser Uppdatering av belopp i kalkylen för ökade levnadskostnader Informationsbanken uppdaterad Visma Skatt Preliminärt utseende på blanketter Regeringsförslag om skatteändringar 2011 som redan införts i programmet Allmänt om import och export Import av skattfil från föregående år Import från bokföring/bokslut m m Hämta bokföringsuppgifter utan föregående export Sie-import och SRU Export Generell nedsättning av egenavgifter Minst tre delägare kräver kompletterande uppgifter Separat dialogruta kvar för verksamhet i stödområde (regional nedsättning) 15 Uppgift om karenstider... 16

2 Hus-arbeten Ny utgåva av preliminärdeklarationen (4314) Resultatplaneringen i näringskalkylen Ny resultatplanering för 66-åringar Gemensam utskrift för Skatteuträkning och Kvarskatt/ överskott Sidan Lön, ersättningar m m i Skatteplaneringen har förtydligats Eget namn på utskrift i pdf-fil som ska skickas med E-post Adress, telefonnummer och öppettider Logga in på Min sida Kontakta oss Öppettider

3 Justeringar som gjorts i version Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad Skatteverket har kommit med en ny utgåva av blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (4620) som nu finns inlagd i programmet. Markering i ruta 142 på INK1 kom inte med vid utskrift Vid utskrift av blanketten INK1 för fysiska personer gjordes i föregående version inte någon markering på utskriften vid kod 142 på blankettens baksida. Utskriftsfelet är nu rättat. Avsnitt B på blankett N3B för AB/stiftelse kunde innehålla belopp När blankett N3B skapas för ett aktiebolag eller en stiftelse ska avsnitt B på blanketten inte innehålla några värden. I föregående version kunde programmet i vissa fall ange belopp i avsnitt B, som inte skulle finnas där. Felet är nu rättat. Underlag för fastighetsavgift för typen småhus på ofri grund överfördes inte till huvudblanketterna Ett fel i utskriften innebar att underlag för fastighetsavgift inte kom med för småhus på ofri grund. Utskriftsfelet är nu rättat. 3

4 Visma Skatt Skatteverkets officiella deklarationsblanketter inlagda Blankettändringar INK1 INK2 Skattereduktion enligt blankett K47 under punkt 4 Skattereduktion Husarbete borttagen. Ansökan ska göras om nedsättning av egenavgifter i aktiv näringsverksamhet under punkt 13. Den som ansöker om största möjliga nedsättning sätter ett kryss vid kod 142. Sedan räknar Skatteverket ut nedsättningsbeloppet. Den som bara har rätt till en begränsad nedsättning måste ange önskat nedsättningsbelopp vid kod 143. Uppgifter om koncernförhållande har tagits bort. Nytt fält (4.6.c) för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift. Nytt fält (4.22) för negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. INK3/INK3R INK4 Nytt fält (920 och 814) för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift. Nytt fält (921 och 825) för negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. Ruta 908 och 909 (resultat från handelsbolag) har fått ny text. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. Punkt 10 har fått ny text. Fältkoderna har delvis bytt plats. Punkt 14 har fått ny text. Momsbilaga NE Ruta 21 har ändrad text. Ruta 24 har ändrad text. Ruta 39 har ändrad text. Ruta 40 har ändrad text. Under övriga uppgifter har punkt 12 om expansionsfond tagits bort. Ny markering för upplysning om årsbokslutet. 4

5 N3A Punkt 6, tillägg av texten och andelar i handelsbolag. N3B N9 K2 K5/K6 K10 Punkterna 6 a och b, tillägg av texten kapital (kapitalvinst och kapitalförlust). Förra årets ruta 83a om återbetald expansionsfondsskatt är borttagen. I rubriken B. beräkning av anskaffningsutgiften för handelsbolaget, finns tillägg av texten (endast för handelsbolag som äger andel i handelsbolag). Ny ruta vid punkt 5 (fältkod 833) för utdelning som bokförts som intäkt i handelsbolaget och som inte ska tas upp. Ny blankett för nedsättning av egenavgifter om du (eller ett företag som du har intressegemenskap med) har fått statligt stöd. Blankett K2 har främst ändrats på sidan 2. Blanketten bör kontrolleras efter konvertering. Mindre textändringar. Avsnitt E om sparat lättnadsbelopp har tagits bort. Klyvningsregeln slopas fr.o.m. tax Det innebär att den gamla punkt 3.8 (kod 608) försvinner (anstånd) Anståndsblanketten har en rad mindre. Nu finns 19 rader per blankett. Skalbolagsdeklaration Skatteverket har gjort stora förändringar av blanketterna för skalbolag (blankett 2010 och 2011). Blanketterna kan inte konverteras, utan måste skapas på nytt. Bilagor Beräkningsbilagan Avyttring andel i HB (jur del). Sedan 1 januari 2010 är avyttring av andelar i handelsbolag normalt inte någon skattepliktig intäkt hos juridiska personer. Denna bilaga används för redovisning av avyttringar som är skattepliktiga genom övergångsbestämmelser till de nya reglerna. Bilagan har bytt namn till Skattepliktig avyttring av andel i HB (jur per). Överföringskontroll till de nya blanketterna När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i version , gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna. Resultatet av kontrollen visas på skärmen och kan då skrivas ut. Deklarationskontroller uppdaterade Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till. 5

6 Upplysningar om årsredovisning/årsbokslut På blankett INK2, INK3 och INK4 har Skatteverket infört frågor om revision samt medhjälp vid upprättandet av årsbokslut/årsredovisning. På blankett NE finns enbart en fråga om medhjälp vid årsbokslut. Vill du att programmet automatiskt ska föreslå Ja vid någon av markeringarna kan du ställa in det i Programinställningar vid fliken Deklaration. Har du inte besvarat frågorna blir du uppmärksammad på detta via programmets deklarationskontroll. 6

7 Programhjälp för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) Nya regler gäller för aktiebolag och stiftelser som vid ingången av 2010 har negativ justerad anskaffningsutgift (negativ JAU) för en andel i ett eller flera handelsbolag som bolaget/stiftelsen är delägare i. Denna negativa JAU ska tas upp som intäkt taxeringen Man har 10 år på sig att återföra intäkten och den årliga återföringen måste uppgå till minst 10 procent av negativ JAU som fanns 1 januari 2010 till dess att hela beloppet är återfört. I programmet finns nu en beräkningshjälp för att återföra rätt intäkt och hålla reda på hur mycket som återstår att återföra kommande år. En underdialog har lagts till på blankett INK2S (fält 4.6.c och 4.22), INK3 (fält 920 och 921), INK3R (fält 814 och 825). 7

8 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Med denna funktion kan SRU-filer läggas på cd-skiva etc eller förberedas för leverans via Skatteverkets filöverföringstjänst. När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas till Skatteverket kan du låta programmet skapa SRU-filen för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen. Du måste ha deklarationen uppe på skärmen för att skapa SRU-filen. Medielämnare i skatteprogrammet I programmet måste du ange uppgifter om den som är medielämnare, dvs den som skickar in SRU-uppgifterna till Skatteverket. Uppgifter om Medielämnare lämnas på fliken SRU i Programinställningar som finns under menyn Arkiv. Skapa SRU-fil och visa förteckning Du skapar SRU-filen för deklarationen i skatteprogrammet i följande enkla steg: Välj alternativet Export i menyn Arkiv och sedan knappen Skapa SRU-fil till Skatteverket. Om du har två personer i samma deklarationsfil måste du också välja vilken person som SRU-filen ska skapas för. Vill du skapa SRU-filer för två personer i samma skattefil, måste du gå igenom stegen i två omgångar. En förteckning över SRU-filer visas även direkt på exportsidan. Du kan välja att visa alla som inte är exporterade eller alla som redan är exporterade. 8

9 Automatisk SRU-kontroll När du beordrat skatteprogrammet att skapa en SRU-fil sker en automatisk kontroll av innehållet som ska ingå i SRU-filen. Innehållet jämförs då med de detaljerade regler som Skatteverket ställt upp för SRU-filers utseende. Om programmet hittar uppgifter som inte lämnats på det sätt som är föreskrivet av Skatteverket, visas en ruta med felmeddelanden på skärmen. SRU-kontroll fungerar samma sätt som skatteprogrammets övriga deklarationskontroll. Du kan alltså markera felmeddelande och välja knappen Gå till och hamnar då på den plats i deklarationen där felaktigheten finns. Om SRU-kontrollen inte ger några felmeddelande kan du normalt räkna med att SRU-filen är helt korrekt. Exportera SRU-filer i skatteprogrammet De SRU-filer som du har skapat för olika deklarationer ska du leverera till Skatteverket. Du kan då välja att använda Skatteverkets filöverföringstjänst via internet eller att lägga SRU-filerna på ett datamedium som cd, dvd etc. I SRU-listan över filerna som ännu inte exporterats kan du enkelt markera den SRU-filen som du vill flytta till ett datamedium eller skicka med Skatteverkets filöverföringstjänst. Med valet Skicka SRU-fil kan välja mellan: Skicka med Skatteverkets filöverföringstjänst Skicka till annat media Skickar du via Skatteverkets filövertjänst så läggs SRU-filerna i mappen: Mina dokument\spcs\visma Skatt\ \SRU2011\Filöverföring\ 9

10 Rättade felaktigheter från version Grundavdrag för pensionärer år 2011 I version fanns ett fel i beräkningen av grundavdrag för pensionärer år Grundavdraget blev för lågt i inkomstintervallet Felet är nu rättat. Fåmanskalkylen och föreslå totala löneunderlag Funktionen för att föreslå belopp i fältet Summa totala kontanta löner under år 2009 på sidan Löneunderlag kunde föreslå ett för högt värde om man hade löneunderlag i dotterbolag. Har du använt ovanstående funktion och samtidigt har löneunderlag i dotterbolag, bör du kontrollera sidan Löneunderlag i aktuell fåmanskalkyl. Fel årtal på sidan Skatteinställningar för skattereduktion husarbete På sidan Skatteinställningar år 2010 angavs fel årtal i avsnittet för skattereduktion husarbete. I tidigare version stod det år 2011, men det ska vara år Övriga justeringar SRU-import tax 2011 Funktionen för SRU-import av uppgifter för taxeringen 2011 via SRU-filer gjorda i andra skatteprogram är nu klar att användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Kommunalskattesatser för inkomstår 2011 I programmet har skattesatser för år 2011 uppdaterats för alla landets kommuner enligt de beslut som tagits under december Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2011 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31,55 procent. Genomsnittlig avgift till Svenska kyrkan exklusive begravningsavgift är 0,99 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,22 procent. Uppdaterad nybilsprislista Nybilsprislistan är uppdaterad med tillverkningsår 2010 och 2011 enligt den nya föreskriften SKV FS 2010:11 och 2010:24. Även de olika miljöbilarna och dess jämförande bil är uppdaterade enligt SKV A 2010:21. Driftskostnader och värdeminskning 2011 i bilkalkyler Programmets bilkalkyl kan föreslå värden för värdeminskning och driftskostnader. Förslagen bygger på uppgifter om genomsnittliga bilkostnader som hämtats från den årligen återkommande undersökningen som görs av bilexperterna på Motormännens Riksförbund. Beräkningarna för inkomståret 2011 har uppdaterats med de värden som Motormännen vid årsskiftet sammanställt för år Aktiehanteraren inga deklarationskurser Förmögenhetsskatten avskaffades från inkomstår Skatteverket fastställer inte längre några slut- och deklarationskurser vid årets slut. I programmet finns dock slutkurser för de flesta aktier som finns i kurslistan. Några slutkurser för fonder finns inte inlagda. 10

11 Uppdatering av belopp i kalkylen för ökade levnadskostnader I kalkylen för Ökade levnadskostnader används uppgifter om utlandstraktamenten för ett antal olika länder. Inskrivna utlandstraktamenten för 2011 kommer av programmet automatiskt att uppdateras till officiellt fastställda belopp. Informationsbanken uppdaterad Uppgifterna i informationsbanken har uppdaterats med kända uppgifter fram till januari

12 Visma Skatt Preliminärt utseende på blanketter När version gjordes klar var inte deklarationsblanketterna för taxeringen 2011 slutligt fastställda av Skatteverket. Blanketterna finns i preliminär utgåva i programmets första versioner. Vi har dock redan från början utformat nästan alla deklarationsblanketter du finner i programmet med hänsyn till de regler som gäller vid deklarationen våren Observera dock att du inte bör skriva ut och skicka in blanketterna från denna version till Skatteverket, annat än som underlag för en begäran om återbetalning av för mycket betald preliminärskatt. Regeringsförslag om skatteändringar 2011 som redan införts i programmet De regeringsförslag som kommit under hösten om skatteändringar för år 2011 har vi redan lagt in i programmet, även om formella beslut i riksdagen kan saknas i vissa fall. Vi har dock enbart lagt in förslag där detaljer presenterats i formella propositioner eller lagrådsremisser inom rimlig tid före det att programmet släpps, så vi kunnat genomföra nödvändiga tester och kontroller. De regeländringar som redan finns i programmet för 2011 gäller det utökade grundavdraget för pensionärer liksom höjt avdrag vid uthyrning av privatbostad. Dessutom vissa förändringar av delavgifter för egenavgifter på aktiv näringsverksamhet. Naturligtvis har vi på sedvanligt sätt även lagt in förändringar av skatteberäkningen för år 2011 som följer av gällande lagstiftning, exempelvis uppräkning av skiktgränserna för uttag av statlig skatt etc. I ett nyhetsbrev som utkommer i månadsskiftet november/december 2010 kommer vi bland annat att berätta i detalj om dessa förändringar. Allmänt om import och export I denna årgång av programmet har vi valt att förtydliga och förbättra funktionerna för import och export. Numera finns det tre huvudsidor där du väljer olika alternativ för att importera och exportera uppgifter. De är: Import av skattfil från föregående år Import från bokföring/bokslut m m Export Import av skattfil från föregående år Denna sida ska du välja om du föregående år använde ett skatteprogram från Visma Spcs. I Visma Skatt Proffs finns möjlighet att på en och samma gång göra en förberedande import av samtliga skattfiler från föregående års årgång av programmet. Import från bokföring/bokslut m m 12

13 Denna sida använder du i första hand när du ska importera eller hämta bokföringsuppgifter från andra program. Hämta bokföringsuppgifter utan föregående export En nyhet i årets version är att du kan hämta bokföringsuppgifter direkt från Visma Administration, Visma Compact och Visma Bokslut utan att först behöva exportera några uppgifter från dessa program. En förutsättning för detta är att du har dessa program installerade på den dator som du har installerat skatteprogrammet på. Det är även viktigt att du har installerat de senaste versionerna av dessa tre program. I annat fall får du fortsätta med metoden där du först måste exportera en fil från Visma Bokslut, Visma Administration eller Visma Compact och sedan peka ut den filen vid importen till skatteprogrammet. Sie-import och SRU Liksom tidigare kan du förstås även importera bokföringsuppgifter via SIE-filer som skapats i andra bokföringsprogram än Visma Administration eller Visma Compact. Längst ned på sidan finns även möjligheten att importera sk SRU-filer. En förbättring har även gjorts så att du direkt kan peka ut filen Blanketter.sru. 13

14 Export På sidan Export har vi samlat ihop funktionerna för att både skapa SRU-filer och att skicka dem till Skatteverket. En lista över skapade SRU-filer visas direkt på sidan Export. Generell nedsättning av egenavgifter Från inkomstår 2010 har en generell nedsättning av egenavgifter på aktiv näringsinkomst återinförts. Nedsättningen är fem procentenheter av avgifterna, dock högst på ett avgiftsunderlag av kr. Avgiftsunderlaget måste överstiga kr för att en generell nedsättning överhuvudtaget kommer att beräknas. Det innebär att nedsättningen högst är kr och lägst kr. Programmet kan i regel beräkna denna generella nedsättning helt automatiskt, vilket sker när en enskild firma (enkelt bolag) eller ett handelsbolag har högst två delägare. 14

15 Minst tre delägare kräver kompletterande uppgifter I programmet finns för beräkningen av generell nedsättning en helt ny dialogruta, där du måste lämna kompletterande uppgifter om ett handelsbolag eller ett enkelt bolag har fler än två delägare. Du hittar den nya dialogrutan vid kod 142 på sidan två av blankett INK1 och på sidan Skatter och avgifter i näringsverksamhet i programmets kalkyl för enskild firma/handelsbolag. Separat dialogruta kvar för verksamhet i stödområde (regional nedsättning) För att programmet ska beräkna nedsättning av egenavgifter på grund av verksamhet inom stödområde, måste du liksom tidigare ange att denna nedsättning ska beräknas. Det sker i en separat dialogruta för verksamhet inom stödområde som funnits i programmet i många år. Du hittar den vid kod 143 på sidan två av blankett INK1 och på sidan Skatter och avgifter i näringsverksamhet i programmets kalkyl för enskild firma/handelsbolag. 15

16 Uppgift om karenstider Från 1 juli 2010 ändrades reglerna om sjukpenning vid aktiv näringsinkomst. Istället för tre olika karenstider infördes fem karenstider där 7 dagar är den lägsta karenstiden och 90 dagar den högsta. Uppgift om hur många dagar med olika karenstid som man haft under inkomståret lämnas i programmet från denna årgång i ett utfällbart avsnitt på sidan Egenavgifter, karensdagar m m som du hittar i navigeringsträdet längst till vänster på skärmen när du står i programdelen Skatteplanering eller Deklaration. Programmets standardinställning är att personen haft lägsta möjliga karenstid under hela året. Eftersom Skatteverket räknar på exakta dagar innebär det en karenstid på en dag för 181 dagar under första halvåret och en karenstid på sju dagar för 184 dagar under andra halvåret. Med tanke på den extremt lilla sänkning som för närvarande sker av sjukförsäkringsavgiften om man går från kortaste till längsta karenstid, är det närmst dumdristigt att välja något annat än kortast möjliga karenstid. Hus-arbeten För att programmet i sin skatteberäkning ska kunna ta hänsyn till erhållen preliminär skattereduktion för så kallade husarbeten under 2010 (ROT och RUT) måste uppgift lämnas om totalt erhållen preliminär skattereduktion för husarbeten under året. Uppgiften ska lämnas i ett utfällbart avsnitt på sidan Skatteinställningar som finns i programdelen Skatteplanering eller Deklaration. Den enskilde har från Skatteverket fått meddelanden om alla preliminära skattereduktioner som man fått under året. Om en person fått en total preliminär skattereduktion för husarbeten som överstiger den totala skatt som personen är skyldig att betala för inkomster under året, blir mellanskillnaden en restskatt som den enskilde får betala. Uppgifter om löneförmån för husarbeten kan också lämnas i samma utfällbara avsnitt om husarbeten på sidan Skatteinställningar. I avsnittet visas hur stor skattereduktion som kommer att lämnas om det finns skatt att reducera. Hur stor den verkliga skattereduktionen för husarbeten blivit visas i programmets skatteuträkning. Om totalt beräknad skatt inte räcker till för att utnyttja hela skattereduktionen kommer ett av programmets Skatteråd visa hur stor del av skattereduktionen som inte kunnat utnyttjas. Observera att vare sig egenavgifter eller allmän pensionsavgift kan reduceras genom vanliga skattereduktioner. Inte heller kyrkoavgift eller begravningsavgift räknas som skatt i detta sammanhang. 16

17 Ny utgåva av preliminärdeklarationen (4314) Skatteverket har gjort vissa förändringar på blankett 4314 för preliminärdeklaration för den som driver enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag. Blanketten finns i programmet. Nytt är att man har lagt till avsnitt där man kan ange hur stor generell nedsättning av egenavgifter man har rätt till. Det finns nu även möjlighet att lämna uppgift om det antal karensdagar i sjukförsäkringen som man har under året. Som tidigare rekommenderar vi att du först lämnar uppgifter i programmets skatteplanering och i kalkylen för näringsverksamhet. Därefter hämtar du uppgifterna till blankett Resultatplaneringen i näringskalkylen I programmets kalkyl för inkomst av näringsverksamhet från enskild firma respektive handelsbolag har du tillgång till en avancerad resultatplanering, som i år utökats ytterligare. I kalkylen hittar du resultatplaneringen på sidan Sammanställning. Ny resultatplanering för 66-åringar Inte minst har vi förbättrat resultatplaneringen för personer som fyller minst 66 år under inkomståret. Vi har tagit bort några av de vanliga inkomstalternativen som inte är så aktuella för inkomstgruppen. Istället har vi lagt till möjlighet att låta programmet räkna fram maximalt jobbskatteavdrag utan att det blir statlig skatt. Du kan även välja att enbart få en inkomst som ger maximalt jobbskatteavdrag enligt den högsta procentsatsen på 20 procent av inkomstunderlaget. Programmet tar i båda fallen förstås hänsyn till olika pensionsinkomster etc när programmet i sina beräkningar ska undvika statlig skatt. Hänsyn tas också till de nya, ytterst komplicerade reglerna för det extra grundavdraget för personer som är 66 år eller äldre. Detta grundavdrag medför att den här gruppen har en högre inkomstgräns än vanliga löntagare, innan det blir uttag av statlig skatt. Dessa olika inkomstgränser visas i skatteplaneringens analyser för den som är minst 61 år under aktuellt inkomstår. 17

18 Gemensam utskrift för Skatteuträkning och Kvarskatt/ överskott Sidan Lön, ersättningar m m i Skatteplaneringen har förtydligats I flera fall är det svårt att ange lön och ersättningar i rätt fält. I programmet har vi nu förtydligat ledtexter och lagt till extra fält för vissa uppgifter. Vi hoppas att ändringen ska förenkla inmatningen. En vanlig fråga har t ex varit var man ska ange ersättning från A-kassa. Eget namn på utskrift i pdf-fil som ska skickas med E- post Vid utskrift kan man för alla utskrifter välja PDF eller E-post. Väljer man E-post så läggs det en PDF-fil som bifogad fil i ett e-brev. Filen namngavs tidigare alltid till Utskrift.pdf. Från årgång 2011 kan du ändra namnet på filen som bifogas så att det bättre passar syftet med utskriften. 18

19 Adress, telefonnummer och öppettider Logga in på Min sida Under hösten har alla program från Visma Spcs fått ny startsida: Min sida. På Min sida får du anpassad information om den eller de produkter/tjänster du använder. I samband med version av skatteprogrammet öppnas också möjligheten att vara inloggad på Min sida. På så vis får du tillgång till ännu mer skräddarsydd information och kan även ladda ner senaste versionen av ditt program. Kontakta oss Visma Spcs AB Supportavdelningen VÄXJÖ Support: Växel: Fax: E-post: Internet: Öppettider Visma Spcs supportavdelning har öppet måndag fredag, under perioden 1 september 31 maj. Under perioden juni augusti har vi öppet måndag fredag, VISMA SPCS AB SE VÄXJÖ VÄXEL FÖRSÄLJNING SUPPORT FAX

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011.

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer Visma Bokslut Versionsnyheter I denna text får du förklaringar och tips till programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt hänvisar vi till hjälpen i Visma Bokslut, som du når via F1. Dessutom

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Visma Skatt 2008/2009

Visma Skatt 2008/2009 Visma Skatt 2008/2009 Planera för dina och företagets skatter Visma Skatt är ett program för skatteplanering och deklaration för företag, företagare och privatpersoner. Installationsanvisning finns via

Läs mer

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare Vanliga frågor i Supporten för Norstedts Skatt: Om du stöter på problem i Norstedts Skatt börja alltid med att kontrollera att du har den senaste versionen av programmet, samt alla tillgängliga uppdateringar.

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt. I version 2012.3 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2012. Blanketter

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Enskild Firma Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till hjälptexterna.

Läs mer

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Eget AB har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter Hogia Skatt 2007.4 Det här är den fjärde versionen av Hogia Skatt för taxeringsåret 2007. Det är årets första "skarpa" version vilket bl.a. innebär att Skatteverkets deklarationsblanketter för taxeringsåret

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut. Norstedts

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman!

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman! Visma Enskild Firma. Pris från 890:- (frakt och moms tillkommer). Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! Visma Enskild Firma allt för den enskilda firman! Nu kan du som

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111 RIKTLINJER 1(5) Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 1 mars 2017, 2 maj 2017, 3 juli 2017, 1 nov 2017 och 15 december 2017 1 Nyheter

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut Företag. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut.

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 7 februari 2010 Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Samtliga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan har skyldighet att lämna inkomstdeklaration.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer