Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll"

Transkript

1 Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt Innehåll Visma Skatt Justeringar som gjorts i version Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering i ruta 142 på INK1 kom inte med vid utskrift... 3 Avsnitt B på blankett N3B för AB/stiftelse kunde innehålla belopp... 3 Underlag för fastighetsavgift för typen småhus på ofri grund överfördes inte till huvudblanketterna... 3 Visma Skatt Skatteverkets officiella deklarationsblanketter inlagda... 4 Blankettändringar... 4 Överföringskontroll till de nya blanketterna... 5 Deklarationskontroller uppdaterade... 5 Upplysningar om årsredovisning/årsbokslut... 6 Programhjälp för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift (JAU)... 7 SRU-filer till Skatteverket... 8 Medielämnare i skatteprogrammet... 8 Skapa SRU-fil och visa förteckning... 8 Automatisk SRU-kontroll... 9 Exportera SRU-filer i skatteprogrammet... 9 Rättade felaktigheter från version Grundavdrag för pensionärer år Fåmanskalkylen och föreslå totala löneunderlag Fel årtal på sidan Skatteinställningar för skattereduktion husarbete Övriga justeringar SRU-import tax Kommunalskattesatser för inkomstår Uppdaterad nybilsprislista Driftskostnader och värdeminskning 2011 i bilkalkyler Aktiehanteraren inga deklarationskurser Uppdatering av belopp i kalkylen för ökade levnadskostnader Informationsbanken uppdaterad Visma Skatt Preliminärt utseende på blanketter Regeringsförslag om skatteändringar 2011 som redan införts i programmet Allmänt om import och export Import av skattfil från föregående år Import från bokföring/bokslut m m Hämta bokföringsuppgifter utan föregående export Sie-import och SRU Export Generell nedsättning av egenavgifter Minst tre delägare kräver kompletterande uppgifter Separat dialogruta kvar för verksamhet i stödområde (regional nedsättning) 15 Uppgift om karenstider... 16

2 Hus-arbeten Ny utgåva av preliminärdeklarationen (4314) Resultatplaneringen i näringskalkylen Ny resultatplanering för 66-åringar Gemensam utskrift för Skatteuträkning och Kvarskatt/ överskott Sidan Lön, ersättningar m m i Skatteplaneringen har förtydligats Eget namn på utskrift i pdf-fil som ska skickas med E-post Adress, telefonnummer och öppettider Logga in på Min sida Kontakta oss Öppettider

3 Justeringar som gjorts i version Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad Skatteverket har kommit med en ny utgåva av blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (4620) som nu finns inlagd i programmet. Markering i ruta 142 på INK1 kom inte med vid utskrift Vid utskrift av blanketten INK1 för fysiska personer gjordes i föregående version inte någon markering på utskriften vid kod 142 på blankettens baksida. Utskriftsfelet är nu rättat. Avsnitt B på blankett N3B för AB/stiftelse kunde innehålla belopp När blankett N3B skapas för ett aktiebolag eller en stiftelse ska avsnitt B på blanketten inte innehålla några värden. I föregående version kunde programmet i vissa fall ange belopp i avsnitt B, som inte skulle finnas där. Felet är nu rättat. Underlag för fastighetsavgift för typen småhus på ofri grund överfördes inte till huvudblanketterna Ett fel i utskriften innebar att underlag för fastighetsavgift inte kom med för småhus på ofri grund. Utskriftsfelet är nu rättat. 3

4 Visma Skatt Skatteverkets officiella deklarationsblanketter inlagda Blankettändringar INK1 INK2 Skattereduktion enligt blankett K47 under punkt 4 Skattereduktion Husarbete borttagen. Ansökan ska göras om nedsättning av egenavgifter i aktiv näringsverksamhet under punkt 13. Den som ansöker om största möjliga nedsättning sätter ett kryss vid kod 142. Sedan räknar Skatteverket ut nedsättningsbeloppet. Den som bara har rätt till en begränsad nedsättning måste ange önskat nedsättningsbelopp vid kod 143. Uppgifter om koncernförhållande har tagits bort. Nytt fält (4.6.c) för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift. Nytt fält (4.22) för negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. INK3/INK3R INK4 Nytt fält (920 och 814) för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift. Nytt fält (921 och 825) för negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. Ruta 908 och 909 (resultat från handelsbolag) har fått ny text. Nya markeringar för upplysningar om årsredovisningen. Punkt 10 har fått ny text. Fältkoderna har delvis bytt plats. Punkt 14 har fått ny text. Momsbilaga NE Ruta 21 har ändrad text. Ruta 24 har ändrad text. Ruta 39 har ändrad text. Ruta 40 har ändrad text. Under övriga uppgifter har punkt 12 om expansionsfond tagits bort. Ny markering för upplysning om årsbokslutet. 4

5 N3A Punkt 6, tillägg av texten och andelar i handelsbolag. N3B N9 K2 K5/K6 K10 Punkterna 6 a och b, tillägg av texten kapital (kapitalvinst och kapitalförlust). Förra årets ruta 83a om återbetald expansionsfondsskatt är borttagen. I rubriken B. beräkning av anskaffningsutgiften för handelsbolaget, finns tillägg av texten (endast för handelsbolag som äger andel i handelsbolag). Ny ruta vid punkt 5 (fältkod 833) för utdelning som bokförts som intäkt i handelsbolaget och som inte ska tas upp. Ny blankett för nedsättning av egenavgifter om du (eller ett företag som du har intressegemenskap med) har fått statligt stöd. Blankett K2 har främst ändrats på sidan 2. Blanketten bör kontrolleras efter konvertering. Mindre textändringar. Avsnitt E om sparat lättnadsbelopp har tagits bort. Klyvningsregeln slopas fr.o.m. tax Det innebär att den gamla punkt 3.8 (kod 608) försvinner (anstånd) Anståndsblanketten har en rad mindre. Nu finns 19 rader per blankett. Skalbolagsdeklaration Skatteverket har gjort stora förändringar av blanketterna för skalbolag (blankett 2010 och 2011). Blanketterna kan inte konverteras, utan måste skapas på nytt. Bilagor Beräkningsbilagan Avyttring andel i HB (jur del). Sedan 1 januari 2010 är avyttring av andelar i handelsbolag normalt inte någon skattepliktig intäkt hos juridiska personer. Denna bilaga används för redovisning av avyttringar som är skattepliktiga genom övergångsbestämmelser till de nya reglerna. Bilagan har bytt namn till Skattepliktig avyttring av andel i HB (jur per). Överföringskontroll till de nya blanketterna När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i version , gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna. Resultatet av kontrollen visas på skärmen och kan då skrivas ut. Deklarationskontroller uppdaterade Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till. 5

6 Upplysningar om årsredovisning/årsbokslut På blankett INK2, INK3 och INK4 har Skatteverket infört frågor om revision samt medhjälp vid upprättandet av årsbokslut/årsredovisning. På blankett NE finns enbart en fråga om medhjälp vid årsbokslut. Vill du att programmet automatiskt ska föreslå Ja vid någon av markeringarna kan du ställa in det i Programinställningar vid fliken Deklaration. Har du inte besvarat frågorna blir du uppmärksammad på detta via programmets deklarationskontroll. 6

7 Programhjälp för återföring av negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) Nya regler gäller för aktiebolag och stiftelser som vid ingången av 2010 har negativ justerad anskaffningsutgift (negativ JAU) för en andel i ett eller flera handelsbolag som bolaget/stiftelsen är delägare i. Denna negativa JAU ska tas upp som intäkt taxeringen Man har 10 år på sig att återföra intäkten och den årliga återföringen måste uppgå till minst 10 procent av negativ JAU som fanns 1 januari 2010 till dess att hela beloppet är återfört. I programmet finns nu en beräkningshjälp för att återföra rätt intäkt och hålla reda på hur mycket som återstår att återföra kommande år. En underdialog har lagts till på blankett INK2S (fält 4.6.c och 4.22), INK3 (fält 920 och 921), INK3R (fält 814 och 825). 7

8 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Med denna funktion kan SRU-filer läggas på cd-skiva etc eller förberedas för leverans via Skatteverkets filöverföringstjänst. När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas till Skatteverket kan du låta programmet skapa SRU-filen för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen. Du måste ha deklarationen uppe på skärmen för att skapa SRU-filen. Medielämnare i skatteprogrammet I programmet måste du ange uppgifter om den som är medielämnare, dvs den som skickar in SRU-uppgifterna till Skatteverket. Uppgifter om Medielämnare lämnas på fliken SRU i Programinställningar som finns under menyn Arkiv. Skapa SRU-fil och visa förteckning Du skapar SRU-filen för deklarationen i skatteprogrammet i följande enkla steg: Välj alternativet Export i menyn Arkiv och sedan knappen Skapa SRU-fil till Skatteverket. Om du har två personer i samma deklarationsfil måste du också välja vilken person som SRU-filen ska skapas för. Vill du skapa SRU-filer för två personer i samma skattefil, måste du gå igenom stegen i två omgångar. En förteckning över SRU-filer visas även direkt på exportsidan. Du kan välja att visa alla som inte är exporterade eller alla som redan är exporterade. 8

9 Automatisk SRU-kontroll När du beordrat skatteprogrammet att skapa en SRU-fil sker en automatisk kontroll av innehållet som ska ingå i SRU-filen. Innehållet jämförs då med de detaljerade regler som Skatteverket ställt upp för SRU-filers utseende. Om programmet hittar uppgifter som inte lämnats på det sätt som är föreskrivet av Skatteverket, visas en ruta med felmeddelanden på skärmen. SRU-kontroll fungerar samma sätt som skatteprogrammets övriga deklarationskontroll. Du kan alltså markera felmeddelande och välja knappen Gå till och hamnar då på den plats i deklarationen där felaktigheten finns. Om SRU-kontrollen inte ger några felmeddelande kan du normalt räkna med att SRU-filen är helt korrekt. Exportera SRU-filer i skatteprogrammet De SRU-filer som du har skapat för olika deklarationer ska du leverera till Skatteverket. Du kan då välja att använda Skatteverkets filöverföringstjänst via internet eller att lägga SRU-filerna på ett datamedium som cd, dvd etc. I SRU-listan över filerna som ännu inte exporterats kan du enkelt markera den SRU-filen som du vill flytta till ett datamedium eller skicka med Skatteverkets filöverföringstjänst. Med valet Skicka SRU-fil kan välja mellan: Skicka med Skatteverkets filöverföringstjänst Skicka till annat media Skickar du via Skatteverkets filövertjänst så läggs SRU-filerna i mappen: Mina dokument\spcs\visma Skatt\ \SRU2011\Filöverföring\ 9

10 Rättade felaktigheter från version Grundavdrag för pensionärer år 2011 I version fanns ett fel i beräkningen av grundavdrag för pensionärer år Grundavdraget blev för lågt i inkomstintervallet Felet är nu rättat. Fåmanskalkylen och föreslå totala löneunderlag Funktionen för att föreslå belopp i fältet Summa totala kontanta löner under år 2009 på sidan Löneunderlag kunde föreslå ett för högt värde om man hade löneunderlag i dotterbolag. Har du använt ovanstående funktion och samtidigt har löneunderlag i dotterbolag, bör du kontrollera sidan Löneunderlag i aktuell fåmanskalkyl. Fel årtal på sidan Skatteinställningar för skattereduktion husarbete På sidan Skatteinställningar år 2010 angavs fel årtal i avsnittet för skattereduktion husarbete. I tidigare version stod det år 2011, men det ska vara år Övriga justeringar SRU-import tax 2011 Funktionen för SRU-import av uppgifter för taxeringen 2011 via SRU-filer gjorda i andra skatteprogram är nu klar att användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer. Kommunalskattesatser för inkomstår 2011 I programmet har skattesatser för år 2011 uppdaterats för alla landets kommuner enligt de beslut som tagits under december Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2011 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31,55 procent. Genomsnittlig avgift till Svenska kyrkan exklusive begravningsavgift är 0,99 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,22 procent. Uppdaterad nybilsprislista Nybilsprislistan är uppdaterad med tillverkningsår 2010 och 2011 enligt den nya föreskriften SKV FS 2010:11 och 2010:24. Även de olika miljöbilarna och dess jämförande bil är uppdaterade enligt SKV A 2010:21. Driftskostnader och värdeminskning 2011 i bilkalkyler Programmets bilkalkyl kan föreslå värden för värdeminskning och driftskostnader. Förslagen bygger på uppgifter om genomsnittliga bilkostnader som hämtats från den årligen återkommande undersökningen som görs av bilexperterna på Motormännens Riksförbund. Beräkningarna för inkomståret 2011 har uppdaterats med de värden som Motormännen vid årsskiftet sammanställt för år Aktiehanteraren inga deklarationskurser Förmögenhetsskatten avskaffades från inkomstår Skatteverket fastställer inte längre några slut- och deklarationskurser vid årets slut. I programmet finns dock slutkurser för de flesta aktier som finns i kurslistan. Några slutkurser för fonder finns inte inlagda. 10

11 Uppdatering av belopp i kalkylen för ökade levnadskostnader I kalkylen för Ökade levnadskostnader används uppgifter om utlandstraktamenten för ett antal olika länder. Inskrivna utlandstraktamenten för 2011 kommer av programmet automatiskt att uppdateras till officiellt fastställda belopp. Informationsbanken uppdaterad Uppgifterna i informationsbanken har uppdaterats med kända uppgifter fram till januari

12 Visma Skatt Preliminärt utseende på blanketter När version gjordes klar var inte deklarationsblanketterna för taxeringen 2011 slutligt fastställda av Skatteverket. Blanketterna finns i preliminär utgåva i programmets första versioner. Vi har dock redan från början utformat nästan alla deklarationsblanketter du finner i programmet med hänsyn till de regler som gäller vid deklarationen våren Observera dock att du inte bör skriva ut och skicka in blanketterna från denna version till Skatteverket, annat än som underlag för en begäran om återbetalning av för mycket betald preliminärskatt. Regeringsförslag om skatteändringar 2011 som redan införts i programmet De regeringsförslag som kommit under hösten om skatteändringar för år 2011 har vi redan lagt in i programmet, även om formella beslut i riksdagen kan saknas i vissa fall. Vi har dock enbart lagt in förslag där detaljer presenterats i formella propositioner eller lagrådsremisser inom rimlig tid före det att programmet släpps, så vi kunnat genomföra nödvändiga tester och kontroller. De regeländringar som redan finns i programmet för 2011 gäller det utökade grundavdraget för pensionärer liksom höjt avdrag vid uthyrning av privatbostad. Dessutom vissa förändringar av delavgifter för egenavgifter på aktiv näringsverksamhet. Naturligtvis har vi på sedvanligt sätt även lagt in förändringar av skatteberäkningen för år 2011 som följer av gällande lagstiftning, exempelvis uppräkning av skiktgränserna för uttag av statlig skatt etc. I ett nyhetsbrev som utkommer i månadsskiftet november/december 2010 kommer vi bland annat att berätta i detalj om dessa förändringar. Allmänt om import och export I denna årgång av programmet har vi valt att förtydliga och förbättra funktionerna för import och export. Numera finns det tre huvudsidor där du väljer olika alternativ för att importera och exportera uppgifter. De är: Import av skattfil från föregående år Import från bokföring/bokslut m m Export Import av skattfil från föregående år Denna sida ska du välja om du föregående år använde ett skatteprogram från Visma Spcs. I Visma Skatt Proffs finns möjlighet att på en och samma gång göra en förberedande import av samtliga skattfiler från föregående års årgång av programmet. Import från bokföring/bokslut m m 12

13 Denna sida använder du i första hand när du ska importera eller hämta bokföringsuppgifter från andra program. Hämta bokföringsuppgifter utan föregående export En nyhet i årets version är att du kan hämta bokföringsuppgifter direkt från Visma Administration, Visma Compact och Visma Bokslut utan att först behöva exportera några uppgifter från dessa program. En förutsättning för detta är att du har dessa program installerade på den dator som du har installerat skatteprogrammet på. Det är även viktigt att du har installerat de senaste versionerna av dessa tre program. I annat fall får du fortsätta med metoden där du först måste exportera en fil från Visma Bokslut, Visma Administration eller Visma Compact och sedan peka ut den filen vid importen till skatteprogrammet. Sie-import och SRU Liksom tidigare kan du förstås även importera bokföringsuppgifter via SIE-filer som skapats i andra bokföringsprogram än Visma Administration eller Visma Compact. Längst ned på sidan finns även möjligheten att importera sk SRU-filer. En förbättring har även gjorts så att du direkt kan peka ut filen Blanketter.sru. 13

14 Export På sidan Export har vi samlat ihop funktionerna för att både skapa SRU-filer och att skicka dem till Skatteverket. En lista över skapade SRU-filer visas direkt på sidan Export. Generell nedsättning av egenavgifter Från inkomstår 2010 har en generell nedsättning av egenavgifter på aktiv näringsinkomst återinförts. Nedsättningen är fem procentenheter av avgifterna, dock högst på ett avgiftsunderlag av kr. Avgiftsunderlaget måste överstiga kr för att en generell nedsättning överhuvudtaget kommer att beräknas. Det innebär att nedsättningen högst är kr och lägst kr. Programmet kan i regel beräkna denna generella nedsättning helt automatiskt, vilket sker när en enskild firma (enkelt bolag) eller ett handelsbolag har högst två delägare. 14

15 Minst tre delägare kräver kompletterande uppgifter I programmet finns för beräkningen av generell nedsättning en helt ny dialogruta, där du måste lämna kompletterande uppgifter om ett handelsbolag eller ett enkelt bolag har fler än två delägare. Du hittar den nya dialogrutan vid kod 142 på sidan två av blankett INK1 och på sidan Skatter och avgifter i näringsverksamhet i programmets kalkyl för enskild firma/handelsbolag. Separat dialogruta kvar för verksamhet i stödområde (regional nedsättning) För att programmet ska beräkna nedsättning av egenavgifter på grund av verksamhet inom stödområde, måste du liksom tidigare ange att denna nedsättning ska beräknas. Det sker i en separat dialogruta för verksamhet inom stödområde som funnits i programmet i många år. Du hittar den vid kod 143 på sidan två av blankett INK1 och på sidan Skatter och avgifter i näringsverksamhet i programmets kalkyl för enskild firma/handelsbolag. 15

16 Uppgift om karenstider Från 1 juli 2010 ändrades reglerna om sjukpenning vid aktiv näringsinkomst. Istället för tre olika karenstider infördes fem karenstider där 7 dagar är den lägsta karenstiden och 90 dagar den högsta. Uppgift om hur många dagar med olika karenstid som man haft under inkomståret lämnas i programmet från denna årgång i ett utfällbart avsnitt på sidan Egenavgifter, karensdagar m m som du hittar i navigeringsträdet längst till vänster på skärmen när du står i programdelen Skatteplanering eller Deklaration. Programmets standardinställning är att personen haft lägsta möjliga karenstid under hela året. Eftersom Skatteverket räknar på exakta dagar innebär det en karenstid på en dag för 181 dagar under första halvåret och en karenstid på sju dagar för 184 dagar under andra halvåret. Med tanke på den extremt lilla sänkning som för närvarande sker av sjukförsäkringsavgiften om man går från kortaste till längsta karenstid, är det närmst dumdristigt att välja något annat än kortast möjliga karenstid. Hus-arbeten För att programmet i sin skatteberäkning ska kunna ta hänsyn till erhållen preliminär skattereduktion för så kallade husarbeten under 2010 (ROT och RUT) måste uppgift lämnas om totalt erhållen preliminär skattereduktion för husarbeten under året. Uppgiften ska lämnas i ett utfällbart avsnitt på sidan Skatteinställningar som finns i programdelen Skatteplanering eller Deklaration. Den enskilde har från Skatteverket fått meddelanden om alla preliminära skattereduktioner som man fått under året. Om en person fått en total preliminär skattereduktion för husarbeten som överstiger den totala skatt som personen är skyldig att betala för inkomster under året, blir mellanskillnaden en restskatt som den enskilde får betala. Uppgifter om löneförmån för husarbeten kan också lämnas i samma utfällbara avsnitt om husarbeten på sidan Skatteinställningar. I avsnittet visas hur stor skattereduktion som kommer att lämnas om det finns skatt att reducera. Hur stor den verkliga skattereduktionen för husarbeten blivit visas i programmets skatteuträkning. Om totalt beräknad skatt inte räcker till för att utnyttja hela skattereduktionen kommer ett av programmets Skatteråd visa hur stor del av skattereduktionen som inte kunnat utnyttjas. Observera att vare sig egenavgifter eller allmän pensionsavgift kan reduceras genom vanliga skattereduktioner. Inte heller kyrkoavgift eller begravningsavgift räknas som skatt i detta sammanhang. 16

17 Ny utgåva av preliminärdeklarationen (4314) Skatteverket har gjort vissa förändringar på blankett 4314 för preliminärdeklaration för den som driver enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag. Blanketten finns i programmet. Nytt är att man har lagt till avsnitt där man kan ange hur stor generell nedsättning av egenavgifter man har rätt till. Det finns nu även möjlighet att lämna uppgift om det antal karensdagar i sjukförsäkringen som man har under året. Som tidigare rekommenderar vi att du först lämnar uppgifter i programmets skatteplanering och i kalkylen för näringsverksamhet. Därefter hämtar du uppgifterna till blankett Resultatplaneringen i näringskalkylen I programmets kalkyl för inkomst av näringsverksamhet från enskild firma respektive handelsbolag har du tillgång till en avancerad resultatplanering, som i år utökats ytterligare. I kalkylen hittar du resultatplaneringen på sidan Sammanställning. Ny resultatplanering för 66-åringar Inte minst har vi förbättrat resultatplaneringen för personer som fyller minst 66 år under inkomståret. Vi har tagit bort några av de vanliga inkomstalternativen som inte är så aktuella för inkomstgruppen. Istället har vi lagt till möjlighet att låta programmet räkna fram maximalt jobbskatteavdrag utan att det blir statlig skatt. Du kan även välja att enbart få en inkomst som ger maximalt jobbskatteavdrag enligt den högsta procentsatsen på 20 procent av inkomstunderlaget. Programmet tar i båda fallen förstås hänsyn till olika pensionsinkomster etc när programmet i sina beräkningar ska undvika statlig skatt. Hänsyn tas också till de nya, ytterst komplicerade reglerna för det extra grundavdraget för personer som är 66 år eller äldre. Detta grundavdrag medför att den här gruppen har en högre inkomstgräns än vanliga löntagare, innan det blir uttag av statlig skatt. Dessa olika inkomstgränser visas i skatteplaneringens analyser för den som är minst 61 år under aktuellt inkomstår. 17

18 Gemensam utskrift för Skatteuträkning och Kvarskatt/ överskott Sidan Lön, ersättningar m m i Skatteplaneringen har förtydligats I flera fall är det svårt att ange lön och ersättningar i rätt fält. I programmet har vi nu förtydligat ledtexter och lagt till extra fält för vissa uppgifter. Vi hoppas att ändringen ska förenkla inmatningen. En vanlig fråga har t ex varit var man ska ange ersättning från A-kassa. Eget namn på utskrift i pdf-fil som ska skickas med E- post Vid utskrift kan man för alla utskrifter välja PDF eller E-post. Väljer man E-post så läggs det en PDF-fil som bifogad fil i ett e-brev. Filen namngavs tidigare alltid till Utskrift.pdf. Från årgång 2011 kan du ändra namnet på filen som bifogas så att det bättre passar syftet med utskriften. 18

19 Adress, telefonnummer och öppettider Logga in på Min sida Under hösten har alla program från Visma Spcs fått ny startsida: Min sida. På Min sida får du anpassad information om den eller de produkter/tjänster du använder. I samband med version av skatteprogrammet öppnas också möjligheten att vara inloggad på Min sida. På så vis får du tillgång till ännu mer skräddarsydd information och kan även ladda ner senaste versionen av ditt program. Kontakta oss Visma Spcs AB Supportavdelningen VÄXJÖ Support: Växel: Fax: E-post: Internet: Öppettider Visma Spcs supportavdelning har öppet måndag fredag, under perioden 1 september 31 maj. Under perioden juni augusti har vi öppet måndag fredag, VISMA SPCS AB SE VÄXJÖ VÄXEL FÖRSÄLJNING SUPPORT FAX

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer