Nyhetsbrev från Visma Spcs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 / Proffs version Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version Viktiga blankettändringar 3 K2 ny blankett för ansökan om uppskov med skatt vid bostadsbyte 3 Ansökan om preliminärt uppskov sker på K5/K6 3 Använd programmets kalkyler för bostadsförsäljning och slutredovisning av uppskov 3 Om K2 skapas direkt i deklarationsdelen av programmet 3 Blankett K5 har omarbetats 4 Blankett K6 har omarbetats 5 Blankett 2252 för uppskov vid bostadsbyte har utgått 5 Blankett K3 blir hjälpblankett vid tax Skogskonto stöd för beräkning av utökad avdragsrätt 6 Privatbostadsföretag ny beräkningsbilaga till INK2 7 Förmånsvärdet för lätta lastbilar ändrat 8 Omprövning för anställda med lätt lastbil som tjänstebil 10 Lätt lastbil 2005 och tidigare för egenföretagare 11 Sammanställning över Skatteverkets blankettändringar 12

2 Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet Skatteverkets officiella deklarationsblanketter för taxeringen 2006 har i denna version lagts in i programmet. De uppgifter som lämnats på de preliminära deklarationsblanketterna i tidigare versioner, kommer att överföras till de nya blanketterna när du öppnar tidigare skapade skattfiler i den nya versionen av programmet. Överföringskontroll ger besked När du öppnar en deklarationsfil som senast sparats i version eller tidigare gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna. Resultatet av överföringskontrollen visas på skärmen och kan då skrivas ut. Överföringskontrollen meddelar när programmet har gjort automatiska ändringar. Kontrollen ger även besked om det kan behövas en manuell genomgång av tidigare lämnade uppgifter eller då gamla uppgifter måste skrivas in på nytt. Om överföringskontrollen inte hittar några poster som har ändrats eller bör kontrolleras, ges även besked om detta. Det är ytterst få ändringar av betydelse på officiella blanketter vid tax 2006 jämfört med de preliminära blanketterna i tidigare versioner av programmet. Det normala kommer därför att vara att överföringskontrollen inte hittar några ändringar. Obs: Vill du ha en utskrift av resultatet av överföringskontrollen måste utskriften göras när resultatet av överföringskontrollen visas på skärmen och framför allt innan du sparat den öppnade filen i den nya versionen av programmet. Överföringskontrollen sker enbart då du öppnar en fil som senast sparats i version eller i tidigare versioner av skatteprogrammet. När filen har sparats i version eller senare version kan överföringskontrollen inte återskapas. 2

3 Blankettändringar och överföringar i version Nedan beskrivs viktiga ändringar som gjorts på de olika deklarationsblanketterna i version Sist i nyhetsbrevet finns dessutom en sammanställning i tabellform över vissa mindre viktiga ändringar på blanketterna från Skatteverket. Viktiga blankettändringar Ett fåtal viktiga ändringar har gjorts på Skatteverkets blanketter jämfört med utseendet i föregående version av programmet. K2 ny blankett för ansökan om uppskov med skatt vid bostadsbyte Blankett K2 är en ny blankett från taxeringen 2006 som ska användas vid ansökan om slutligt uppskov av beskattning av kapitalvinst efter försäljning av småhus eller bostadsrätt. Den ska även användas för att slutredovisa ett preliminärt uppskov som medgetts föregående år. Uppgifter flyttas från gamla 2252 till K2 Blanketten K2 ersätter gamla blankett 2252 vid ansökan av slutligt uppskov. Om du i tidigare versioner av programmet fyllt i blankett 2252 kommer programmet i regel att kunna flytta över alla nödvändiga uppgifter till K2. Eftersom det är fråga om en helt ny blankett bör du dock kontrollera K2 efter överföringen. (Se även nedan.) Ansökan om preliminärt uppskov sker på K5/K6 Ansökan om preliminärt uppskov sker från taxeringen 2006 direkt på blankett K5 eller K6 som alltid måste lämnas då själva försäljningen av ursprungsbostaden deklareras. Om du i tidigare versioner av programmet fyllt i en ansökan om preliminärt uppskov på blankett 2252 och den blanketten varit kopplad till K5/K6, kommer programmet vid överföring till den nya versionen markera för ansökan om preliminärt uppskov på K5/K6. Använd programmets kalkyler för bostadsförsäljning och slutredovisning av uppskov Enklaste sättet att deklarera en fastighetsförsäljning liksom ansökan/slutredovisning om uppskov är att använda programmets kalkyler för bostadsförsäljning. Genom överföring från kalkylerna kan K2 och andra nödvändiga deklarationsblanketter om bostadsförsäljning och uppskov helt och hållet skapas av programmets kalkyler. Om K2 skapas direkt i deklarationsdelen av programmet Det är möjligt att skapa blankett K2 direkt i deklarationsdelen av programmet. Du måste då välja om blanketten ska användas för deklaration av ansökan om ett slutligt uppskov under försäljningsåret eller för en slutredovisning av ett preliminärt uppskov. Valet behövs för att programmet ska få möjlighet att låta K2 kopplas på rätt sätt till andra redan skapade blanketter i programmet. 3

4 Ansökan för försäljningsåret Om du skapar K2 för en ansökan om uppskov under försäljningsåret direkt i deklarationsdelen av programmet, ska K2-blanketten kopplas till K5 eller K6, beroende på vilken typ av bostad du sålt och som uppskov ska sökas för. Koppling sker till senast använda K5 eller K6 om en sådan blankett redan finns skapad. Om ingen K5/K6-blankett finns att koppla till när K2 skapas, kommer programmet även att skapa en K5- eller K6-blankett som kopplas samman med K2, beroende på hur du svarar på frågan om uppskovet gäller småhus eller bostadsrätt. Vilket val du gjort visas sedan upptill på K2-blanketten i de grönmarkerade interna fälten. Markeringarna i de gröna fälten styr även vilka avsnitt på K2-blanketten som är inmatningsbara. Slutredovisning av preliminärt uppskov på K2 När K2 året efter försäljningen av ursprungsbostaden ska användas för en slutredovisning av ett preliminärt uppskov kopplas K2 till blankett K1. Till K1 förs av programmet ev. uppgift om kapitalvinst och särskilt tillägg som ska betalas i fall då det slutliga uppskovet blir mindre än det preliminära uppskovet. Ej kopplad K2-blankett Om du i programmet låter K2-blanketten vara en ej kopplad blankett kommer inga värden att överföras från K2 till några andra blanketter i programmet. Blankett K5 har omarbetats Skatteverket har gjort en översyn av blankett K5 till taxeringen Vissa nya fält har tillkommit som inte fanns på gamla K5. En del fält på gamla K5 har tagits bort. Om du har skapat en blankett K5 i den gamla versionen av programmet bör du därför kontrollera blankett K5 och komplettera med de uppgifter som eventuellt kan saknas. I de flesta fall kommer dock programmet kunna flytta över samtliga nödvändiga uppgifter från gamla till nya K5. I programmets överföringskontroll ges även varningar i fall då uppgifter inte kan flyttas över eller behöver kompletteras. Bosatt på fastigheten Detta är ett nytt avsnitt, som bara i vissa fall kan fyllas i vid byte till den nya versionen av programmet. Kontrollera därför uppgiften. Enbart egen del av gamla uppskov anges på nya blanketten På den gamla K5-blanketten fanns två olika fält, ett för uppskov enligt gamla regler, ett annat fält för nya uppskov som ska återföras vid försäljningen. På den nya blanketten finns bara ett fält för återföring av uppskov. På den gamla blanketten angavs det totala uppskovet för den sålda bostaden. På den nya blanketten ska man enbart ange sin egen andel av gamla uppskov. Om två olika uppskovsbelopp angetts i föregående version av blanketten har programmet slagit ihop beloppen och därefter multiplicerat totalbeloppet med procentsatsen för Min andel. Resultatet anges av programmet i det nya fältet för återförda uppskov. 4

5 Blankett K6 har omarbetats Skatteverket har även gjort en motsvarande översyn av blankett K6 till taxeringen Vissa nya fält har tillkommit som inte fanns på gamla K6. Du bör därför kontrollera blankett K6 och komplettera de uppgifter som saknas. Du måste bl.a. alltid manuellt komplettera med lägenhetens beteckning i det inledande avsnittet om bostadsrättsföreningens namn. Mottagen ersättning för lägenhetsutrustning Raden Ersättning för lägenhetsutrustning som mottagits vid försäljningstillfället har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Försäljningspris på nya K6. Betald ersättning för lägenhetsutrustning Raden Ersättning för lägenhetsutrustning som betalats vid inköpet har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Inköpspris på nya K6. Särskilda avgifter till privatbostadsföretag Raden Särskilda avgifter till privatbostadsföretag har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Inköpspris på nya K6. Förbättringsutgifter måste anges på nytt Avsnittet om Förbättringsutgifter har delats upp på ett helt nytt sätt på nya K6. Inga uppgifter har därför kunnat överföras från gamla till nya K6, utan avsnittet måste manuellt fyllas i på nytt. Enbart egen del av gamla uppskov anges på nya blanketten På den gamla K6-blanketten angavs det totala uppskovet för den sålda bostaden. På den nya blanketten ska man enbart ange sin egen andel av gamla uppskov. Belopp som angetts i föregående version av blanketten har av programmet multiplicerats med procentsatsen för Min andel. Resultatet anges av programmet i det nya fältet för återförda uppskov. Om näringsbostadsrätt har sålts och underskott av annan näringsverksamhet har angetts När vinst på näringsbostadsrätt ska kvittas mot underskott av annan näringsverksamhet ska på den nya blanketten enbart den egna delen av ett sådant underskott anges. Belopp som angetts i föregående version av blanketten har av programmet multiplicerats med procentsatsen för Min andel. Kontrollera så att programmet kvoterat underskott av näringsverksamhet på korrekt sätt. Blankett 2252 för uppskov vid bostadsbyte har utgått Om du i tidigare versioner av årets program har skapat blankett 2252 för ansökan om uppskov med beskattning vid bostadsbyte kommer programmet att flytta över uppgifter till nya blankett K2 eller till blankett K5/K6 om 2252 avsåg ett preliminärt uppskov. I programmets överföringskontroll ges besked om vad som kan behöva kontrolleras efter överföringen till den nya versionen av programmet. 5

6 Blankett K3 blir hjälpblankett vid tax 2006 Blankett K3 är från och med taxeringen 2006 enbart en hjälpblankett som används vid beräkning av skattepliktig inkomst av uthyrning av privatbostad (småhus, bostadsrätt eller hyresrätt). Blanketten behöver inte lämnas in till Skatteverket, utan det räcker att skattepliktigt inkomstbelopp anges vid kod 51 på inkomstdeklarationen INK1. (Anvisningstexten på Skatteverkets blankett K10, sidan 4 vid kod 475 är således felaktig). Frivillig inlämning av blanketten möjlig Den som redan från början vill redovisa till Skatteverket hur den skattepliktiga hyresinkomsten har beräknats, kan naturligtvis skicka in blankett K3 till Skatteverket tillsammans med de övriga handlingarna i deklarationen som ska lämnas in. Använd K3 som beräkningshjälp i programmet Vi rekommenderar att du använder K3 som beräkningshjälp och dokumentation över beräkningen i deklarationsdelen av programmet. Normalt blir K3 då kopplad till INK1 i programmet och skattepliktig inkomst överförs därmed till kod 51 på INK1 med automatik. Överföring från skatteplanering Om du i Skatteplanering skrivit in uppgifter om hyresinkomster kan dessa uppgifter överföras till K3-blanketten. Om du både angett uppgifter om en uthyrd villa och en uthyrd lägenhet skapas två K3-blanketter vid överföring från Skatteplanering till Deklaration. På så vis finns det en dokumentation över beräkningarna också i deklarationsdelen av programmet, även om blankett K3 inte längre behöver lämnas till Skatteverket. Skogskonto stöd för beräkning av utökad avdragsrätt På beräkningsbilagan för skogskonto i programdelen Deklaration har i denna version lagts till stöd för att beräkna möjlig insättning på skogskonto enligt reglerna om utökad avdragsrätt vid skogsskador. Efter stormen Gudrun har det blivit aktuellt för åtskilliga skogsägare att utnyttja denna avdragsmöjlighet i deklarationen för inkomståret 2005, när skogsskadorna är omfattande utan att kraven för avdrag för insättning på skogskadekonto är uppfyllda. Om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse medför att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid, kan avdrag för en utökad insättning på skogskonto vara möjligt. Reglerna är samma som för vanligt skogskonto med den skillnaden att 80 % av skogsintäkten pga av upplåten avverkningsrätt får dras av. För avyttring av skogsprodukter och uttag av skogsprodukter får 50 % dras av. I normala fall är avdragsgränserna på skogskonto 60 respektive 40 procent av intäkterna. För att en insättning ska få göras på skogsskadekonto måste skadan på skogen ha medfört att mer än en tredjedel av skogen på fastigheten bör avverkas tidigare än man hade tänkt sig. För det andra krävs att huvuddelen av skogsintäkterna (minst omkring 75 procent) under beskattningsåret kommer från stormfällning, brand eller liknande. Försäkringsintäkter på grund av skador får inräknas i underlaget. Vid insättning på skogsskadekonto blir skattekrediten maximalt 20 år jämfört med max 10 år vid insättning på skogskonto. 6

7 Privatbostadsföretag ny beräkningsbilaga till INK2 Vid deklaration av privatbostadsföretag används blanketten INK2, som dock inte är anpassad på något bra sätt för detta ändamål vilket kan leda till problem. Det gäller bland annat de privatbostadsföretag som ska redovisa resultat av så kallad övrig verksamhet. Därför finns från denna version möjlighet i programmet att skapa en särskild beräkningsbilaga för deklaration av privatbostadsföretag som eliminerar många felkällor. Markera Privatbostadsföretag i Grunduppgifter Den nya bilagan undanröjer risken att belopp registreras dubbelt. Enklast låter du programmet skapa den särskilda bilagan Privatbostadsföretag genom att du på sidan Grunduppgifter markerar i kryssrutan för Privatbostadsföretag. Räkenskapsschemat kopplas till beräkningsbilagan När du skapar den särskilda beräkningsbilagan kommer även räkenskapsschemat av programmet att kopplas till bilagan. Bilagan tar då emot resultatet från räkenskapsschemat istället för att resultatet förs till koderna 605/606 på INK2. Skattemässiga justeringar på INK2 förs till bilagan När beräkningsbilagan är kopplad till INK2 kommer resultat av skattemässiga justeringar på INK2 att föras till bilagan. Det gäller samtliga poster från kod 652 till och med 641 (utom 809). Eftersom summan av korrigeringarna flyttas till beräkningsbilagan kommer koderna 777/778 på INK2 att visas tomma. Kod 809 på INK2 spärrad för inmatning Kod 809 för ingående underskott är inte inmatningsbar på INK2 när markering skett att deklarationen gäller ett privatbostadsföretag. Istället ska ett ingående underskott och ev justeringar av underskottet redovisas direkt på beräkningsbilagan, varefter de överförs till koderna 45 resp 69 på INK2. På så vis elimineras risken att ett ingående underskott felaktigt anges två gånger i samma deklaration. Överföring från bilagan till INK2 kod 59 m fl När beräkningsbilagan är kopplad till INK2 kommer bilagan att till INK2 överföra belopp till koderna 59, 44, 60, 45 och 69. Resultatet av överföringarna summeras vid kod 73/59 på sidan 2 av INK2 och förs av programmet vidare till sidan 1 på INK2, till avsnittet där slutligt beräknad skattepliktig vinst/ förlust ska redovisas (kod 58/70). 7

8 Förmånsvärdet för lätta lastbilar ändrat Förmånsvärdet för lätta lastbilar sänks med 25 procent för den som kör minst mil i tjänsten och har rätt till ett justerat förmånsvärde därför att inredning begränsar det privata användandet av tjänstebilen. Det beror på att Skatteverket i sina anvisningar för beräkning av förmånsvärden gjort några helt nya tolkningar för inkomståret 2006 på lätta lastbilar med justerade förmånsvärden. Programmets Bilkalkyl hanterar den nya beräkningen för Skatteverkets nya tolkning kan även komma att påverka förmånsvärden för 2005 och tidigare, eftersom inga som helst lagändringar påverkat Skatteverkets nya tolkning. (Läs mer om detta nedan.) I programmet har dock inga ändringar gjorts i beräkningarna för inkomståret Justering och nedsättning får nu kombineras Ändringen av sättet att beräkna förmånsvärden gäller lätta lastbilar vars förmånsvärde först justeras därför att de har sådan inredning att det privata användandet avsevärt begränsas och som dessutom körs minst mil i tjänsten. Fram till och med 2005 ansåg Skatteverket att lagreglerna för lätta lastbilar föreskrev att den som hade rätt till ett justerat förmånsvärde inte fick sätta ned det justerade förmånsvärdet med ytterligare 25 % därför att man körde minst tjänstemil. Antingen använde man ett justerat förmånsvärde eller ett förmånsvärde beräknat på vanligt sätt och därefter nedsatt till 75 % beroende på de tjänstemilen. Ett justerat förmånsvärde pga begränsad privat användning kunde alltså inte kombineras med en nedsättning till 75 procent pga tjänstemil. Denna tolkning av skattereglerna använder även skatteprogrammet också i bilkalkylen för Exempel på förmånsberäkning enligt SKV 2005 i programmets Bilkalkyl: En lätt lastbil med totalvikt under kg har ett nybilspris på kr (exempelvis Fiat Ducato med kod 05FI509). Bilen körs minst mil i tjänsten under året och har inredning som försvårar det privata användandet så att justerat förmånsvärde får beräknas. Förmånsvärdet får då antingen beräknas efter ett justerat nybilspris på 3 prisbasbelopp utan nedsättning pga mil i tjänsten eller efter nybilspriset kr, men med rätt till nedsättning till 75 % av fullt förmånsvärde pga tjänstemil. För en sådan lätt lastbil av årsmodell 2005 blir under 2005 det justerade förmånsvärdet kr. Om man istället beräknar ett vanligt förmånsvärde på nybilspriset kr och sätter ned det till 75 % pga tjänstemil blir förmånsvärdet kr, alltså något högre än det justerade förmånsvärdet. Bilkalkylen använder därför förmånsvärdet kr. 8

9 Ändrad tolkning i nytt meddelande I meddelandet SKV:M 2005:31 som publicerades strax före årsskiftet beskriver Skatteverket hur förmånsvärden ska beräknas under (Meddelandet finns i programmets Dokumentarkiv om du använder ). I punkt 4:9 i meddelandet intar Skatteverket en ny, mer generös attityd och anser att lagreglerna innebär att den som har ett justerat förmånsvärde på lätt lastbil och kör minst mil i tjänsten har rätt att få det justerade förmånsvärdet nedsatt till 75 procent pga den långa körsträckan i tjänsten. Exempel enligt SKV för inkomstår 2006 i programmets Bilkalkyl: Förutsättningarna är samma som i föregående exempel. Förmånsvärdet får 2006 då först beräknas efter ett justerat nybilspris på 3 prisbasbelopp, vilket ger ett förmånsvärde på totalt kr. Detta justerade förmånsvärde på kr får därefter sättas ned till 75 % pga tjänstemil. Förmånsvärdet under 2006 blir i detta fall alltså kr. Nya tolkningen bör kunna användas retroaktivt Den nya tolkningen måste rimligen innebära att man även för de föregående sex inkomståren ( ) borde kunna få nedsättning av ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar av det aktuella slaget om man uppnått gränsen på tjänstemil. Sedan 2000 har ingen ändring skett av reglerna för beräkning av bilförmån. Om Skatteverket nu anser sig ha kommit fram till den rätta tolkningen bör denna tolkning således även gälla före inkomståret 2006 om någon yrkar på det i en begäran om omprövning. Vad som man då kan begära att det justerade förmånsvärdet i efterhand ska sättas ned till 75 % i de fall då tjänstemilen uppgått till minst under inkomståret. 9

10 Exempel på ny beräkning för inkomståret 2005: Förutsättningarna är samma som i första exemplet. Det justerade förmånsvärdet är kr. Pga minst tjänstemil nedsätts förmånsvärdet till kr. Förmånsvärdet enligt det nya sättet att räkna blir således kr lägre än med tidigare tolkning. Omprövning för anställda med lätt lastbil som tjänstebil När en tjänstebil i den aktuella situationen körts av anställda gäller möjligheten till omprövning dels underlaget för arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalat och dels beräkningen av inkomstskatt för den anställde som fått bilförmånen. Arbetsgivarens omprövning När detta läses har arbetsgivaren redan hunnit lämna skattedeklarationen för december månad För år 2005 och tidigare år måste arbetsgivaren för sin del därför begära omprövning av beräkningen av företagets arbetsgivaravgifter hos Skatteverket för tidigare perioder. Det sker enklast i ett vanligt brev eller med blanketten för omprövning som finns i skatteprogrammet. Man förklarar då varför underlaget för arbetsgivaravgifter ska minskas och hänvisar till Skatteverkets nya meddelande om hur bilförmånen i det aktuella fallet ska beräknas. För en lätt lastbil med justerat förmånsvärde som körts minst mil i tjänsten under åren begär man då att det justerade förmånsvärdet i efterhand sänks med 25 procent. Kontrolluppgift för inkomståret 2005 Beslut om nedsättning av förmånsvärde fattas av arbetsgivaren. När det gäller inkomståret 2005 kan således arbetsgivaren fortfarande rätta ett förmånsvärde i årets kontrolluppgift. Om en kontrolluppgift redan skickats in till Skatteverket kan en rättad kontrolluppgift skickas in. Den som vill vara försiktig skickar i så fall samtidigt med ett brev till Skatteverket där man förklarar att det förmånsvärdet i den aktuella kontrolluppgiften minskats med 25 % på grund av att resorna i tjänsten uppgår till minst mil under Man hänvisar till Skatteverkets nya tolkning av reglerna. På så vis finns ingen risk för skattetillägg eller liknande om Skatteverket mot all förmodan skulle få för sig att underkänna nedsättningen av förmånsvärdet för Den anställdes beskattning För att den anställde ska kunna beskattas efter få ett lägre förmånsvärde enligt de nya reglerna gäller följande: Den anställdes deklaration för inkomståret 2005 Den anställde har alltid rätt att i sin egen deklaration begära att förmånsvärdet beräknas på det sätt denne finner rätt, oavsett vilken uppgift om förmånsvärde som finns på arbetsgivarens kontrolluppgift. För 2005 kan således den anställde ange ett förmånsvärde i sin deklaration som är reducerat med 25 % pga mil i tjänsten, även om arbetsgivaren inte gjort denna nedsättning på kontrolluppgiften. Den anställde bör då också bland övriga upplysningar i deklarationen hänvisa till den ändrade tolkningen som Skatteverket gjort i årets meddelande, SKV:M 2005:31. 10

11 Omprövning av tidigare inkomstår För inkomstår då den anställde kört mer än mil i tjänsten och inte fått sitt förmånsvärde nedsatt, kan den anställde begära omprövning av sin tidigare beskattning. Omprövning begärs i ett vanligt brev eller med blanketten för omprövning som finns i skatteprogrammet. Även i detta fall hänvisas till Skatteverkets nya tolkning enligt SKV:M 2005:31. Lätt lastbil 2005 och tidigare för egenföretagare Den som är egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag ska redovisa förmånsvärdet för tjänstebil i den egna deklarationen nu i vår. I det fallet får man själv sätta ned det justerade förmånsvärdet för den lätta lastbilen till 75 % om man kört minst mil i tjänsten. Även i detta fall är det klokt att för säkerhets skull göra en notering om att den nya tolkningen använts vid beräkningen bland övriga upplysningar i deklarationen. Den egenföretagare som vill blir beskattad för ett lägre förmånsvärde för tidigare år, får lämna in ansökan om omprövning av sina deklarationer för de tidigare åren. På så vis kommer både inkomstskatt och egenavgifter att kunna korrigeras retroaktivt. 11

12 Sammanställning över Skatteverkets blankettändringar Här är en tabell som visar hur programmet behandlar belopp som angetts vid SRU-koder på Skatteverkets gamla blanketter, i de fall då dessa SRU-koder på något sätt förändrats på de nya blanketterna. Vidare noteras de nya fält som lagts till eller tagits bort på deklarationsblanketterna. I programmets Överföringskontroll visas när varje enskild skattfil öppnas i version ett meddelande i de fall nedanstående ändringar är aktuella i filen. Blankett SRU-kod gammal blankett Berörd SRUkod på nya blanketten Kommentar INK Schablonintäkt från beräkningsbilagan för periodiseringsfond har av programmet angetts vid nya kod 602 på INK2. Detsamma gäller inmatat belopp för schablonintäkt från underdialog till kod 603 på gamla INK2. INK2 75 ingen Fältet vid kod 75 för schablonintäkt hos utländskt skadeföretag har slopats vid taxeringen Ev tidigare inmatat värde har inte förts nånstans. INK2R 616 ingen Skatteverket har slopat skyldigheten att lämna uppgift om årets kapitalförluster på delägarrätter som inte dragits av. Kod 616 finns inte längre på blankett INK2. Tidigare inmatat belopp har inte förts nånstans. N4 149 m fl ingen Avsnitt B1 på blanketten för begäran om uppskov vid koncerninterna avyttringar har slopats. Inskrivna uppgifter har inte kunnat överföras. K3 K8 Raderna för övriga upplysningar har tagits bort på blankett K3. Blanketten är numera en hjälpblankett och behöver inte lämnas in till Skatteverket. En rad för upplysningstext har tagits bort på blankett K8. Innehållet på den borttagna raden har därför inte kunnat överföras till den nya versionen av programmet. De förlorade uppgifterna måste återställas manuellt. Visma Spcs AB, SE Växjö Växel Försäljning Fax

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Säljstöd VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR: BOX

Läs mer

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr: 131 625836-08/113 2008-10-27 Promemoria Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp www.skatteverket.se Postadress Telefon

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER AA BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 18 maj 2009 i mål nr 295-08 och

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:771 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Definitioner...3 Bra att veta...3 Broschyrer och blanketter... 3 Ny adress m.m.... 3 Avveckling

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer