Nyhetsbrev från Visma Spcs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 / Proffs version Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version Viktiga blankettändringar 3 K2 ny blankett för ansökan om uppskov med skatt vid bostadsbyte 3 Ansökan om preliminärt uppskov sker på K5/K6 3 Använd programmets kalkyler för bostadsförsäljning och slutredovisning av uppskov 3 Om K2 skapas direkt i deklarationsdelen av programmet 3 Blankett K5 har omarbetats 4 Blankett K6 har omarbetats 5 Blankett 2252 för uppskov vid bostadsbyte har utgått 5 Blankett K3 blir hjälpblankett vid tax Skogskonto stöd för beräkning av utökad avdragsrätt 6 Privatbostadsföretag ny beräkningsbilaga till INK2 7 Förmånsvärdet för lätta lastbilar ändrat 8 Omprövning för anställda med lätt lastbil som tjänstebil 10 Lätt lastbil 2005 och tidigare för egenföretagare 11 Sammanställning över Skatteverkets blankettändringar 12

2 Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet Skatteverkets officiella deklarationsblanketter för taxeringen 2006 har i denna version lagts in i programmet. De uppgifter som lämnats på de preliminära deklarationsblanketterna i tidigare versioner, kommer att överföras till de nya blanketterna när du öppnar tidigare skapade skattfiler i den nya versionen av programmet. Överföringskontroll ger besked När du öppnar en deklarationsfil som senast sparats i version eller tidigare gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna. Resultatet av överföringskontrollen visas på skärmen och kan då skrivas ut. Överföringskontrollen meddelar när programmet har gjort automatiska ändringar. Kontrollen ger även besked om det kan behövas en manuell genomgång av tidigare lämnade uppgifter eller då gamla uppgifter måste skrivas in på nytt. Om överföringskontrollen inte hittar några poster som har ändrats eller bör kontrolleras, ges även besked om detta. Det är ytterst få ändringar av betydelse på officiella blanketter vid tax 2006 jämfört med de preliminära blanketterna i tidigare versioner av programmet. Det normala kommer därför att vara att överföringskontrollen inte hittar några ändringar. Obs: Vill du ha en utskrift av resultatet av överföringskontrollen måste utskriften göras när resultatet av överföringskontrollen visas på skärmen och framför allt innan du sparat den öppnade filen i den nya versionen av programmet. Överföringskontrollen sker enbart då du öppnar en fil som senast sparats i version eller i tidigare versioner av skatteprogrammet. När filen har sparats i version eller senare version kan överföringskontrollen inte återskapas. 2

3 Blankettändringar och överföringar i version Nedan beskrivs viktiga ändringar som gjorts på de olika deklarationsblanketterna i version Sist i nyhetsbrevet finns dessutom en sammanställning i tabellform över vissa mindre viktiga ändringar på blanketterna från Skatteverket. Viktiga blankettändringar Ett fåtal viktiga ändringar har gjorts på Skatteverkets blanketter jämfört med utseendet i föregående version av programmet. K2 ny blankett för ansökan om uppskov med skatt vid bostadsbyte Blankett K2 är en ny blankett från taxeringen 2006 som ska användas vid ansökan om slutligt uppskov av beskattning av kapitalvinst efter försäljning av småhus eller bostadsrätt. Den ska även användas för att slutredovisa ett preliminärt uppskov som medgetts föregående år. Uppgifter flyttas från gamla 2252 till K2 Blanketten K2 ersätter gamla blankett 2252 vid ansökan av slutligt uppskov. Om du i tidigare versioner av programmet fyllt i blankett 2252 kommer programmet i regel att kunna flytta över alla nödvändiga uppgifter till K2. Eftersom det är fråga om en helt ny blankett bör du dock kontrollera K2 efter överföringen. (Se även nedan.) Ansökan om preliminärt uppskov sker på K5/K6 Ansökan om preliminärt uppskov sker från taxeringen 2006 direkt på blankett K5 eller K6 som alltid måste lämnas då själva försäljningen av ursprungsbostaden deklareras. Om du i tidigare versioner av programmet fyllt i en ansökan om preliminärt uppskov på blankett 2252 och den blanketten varit kopplad till K5/K6, kommer programmet vid överföring till den nya versionen markera för ansökan om preliminärt uppskov på K5/K6. Använd programmets kalkyler för bostadsförsäljning och slutredovisning av uppskov Enklaste sättet att deklarera en fastighetsförsäljning liksom ansökan/slutredovisning om uppskov är att använda programmets kalkyler för bostadsförsäljning. Genom överföring från kalkylerna kan K2 och andra nödvändiga deklarationsblanketter om bostadsförsäljning och uppskov helt och hållet skapas av programmets kalkyler. Om K2 skapas direkt i deklarationsdelen av programmet Det är möjligt att skapa blankett K2 direkt i deklarationsdelen av programmet. Du måste då välja om blanketten ska användas för deklaration av ansökan om ett slutligt uppskov under försäljningsåret eller för en slutredovisning av ett preliminärt uppskov. Valet behövs för att programmet ska få möjlighet att låta K2 kopplas på rätt sätt till andra redan skapade blanketter i programmet. 3

4 Ansökan för försäljningsåret Om du skapar K2 för en ansökan om uppskov under försäljningsåret direkt i deklarationsdelen av programmet, ska K2-blanketten kopplas till K5 eller K6, beroende på vilken typ av bostad du sålt och som uppskov ska sökas för. Koppling sker till senast använda K5 eller K6 om en sådan blankett redan finns skapad. Om ingen K5/K6-blankett finns att koppla till när K2 skapas, kommer programmet även att skapa en K5- eller K6-blankett som kopplas samman med K2, beroende på hur du svarar på frågan om uppskovet gäller småhus eller bostadsrätt. Vilket val du gjort visas sedan upptill på K2-blanketten i de grönmarkerade interna fälten. Markeringarna i de gröna fälten styr även vilka avsnitt på K2-blanketten som är inmatningsbara. Slutredovisning av preliminärt uppskov på K2 När K2 året efter försäljningen av ursprungsbostaden ska användas för en slutredovisning av ett preliminärt uppskov kopplas K2 till blankett K1. Till K1 förs av programmet ev. uppgift om kapitalvinst och särskilt tillägg som ska betalas i fall då det slutliga uppskovet blir mindre än det preliminära uppskovet. Ej kopplad K2-blankett Om du i programmet låter K2-blanketten vara en ej kopplad blankett kommer inga värden att överföras från K2 till några andra blanketter i programmet. Blankett K5 har omarbetats Skatteverket har gjort en översyn av blankett K5 till taxeringen Vissa nya fält har tillkommit som inte fanns på gamla K5. En del fält på gamla K5 har tagits bort. Om du har skapat en blankett K5 i den gamla versionen av programmet bör du därför kontrollera blankett K5 och komplettera med de uppgifter som eventuellt kan saknas. I de flesta fall kommer dock programmet kunna flytta över samtliga nödvändiga uppgifter från gamla till nya K5. I programmets överföringskontroll ges även varningar i fall då uppgifter inte kan flyttas över eller behöver kompletteras. Bosatt på fastigheten Detta är ett nytt avsnitt, som bara i vissa fall kan fyllas i vid byte till den nya versionen av programmet. Kontrollera därför uppgiften. Enbart egen del av gamla uppskov anges på nya blanketten På den gamla K5-blanketten fanns två olika fält, ett för uppskov enligt gamla regler, ett annat fält för nya uppskov som ska återföras vid försäljningen. På den nya blanketten finns bara ett fält för återföring av uppskov. På den gamla blanketten angavs det totala uppskovet för den sålda bostaden. På den nya blanketten ska man enbart ange sin egen andel av gamla uppskov. Om två olika uppskovsbelopp angetts i föregående version av blanketten har programmet slagit ihop beloppen och därefter multiplicerat totalbeloppet med procentsatsen för Min andel. Resultatet anges av programmet i det nya fältet för återförda uppskov. 4

5 Blankett K6 har omarbetats Skatteverket har även gjort en motsvarande översyn av blankett K6 till taxeringen Vissa nya fält har tillkommit som inte fanns på gamla K6. Du bör därför kontrollera blankett K6 och komplettera de uppgifter som saknas. Du måste bl.a. alltid manuellt komplettera med lägenhetens beteckning i det inledande avsnittet om bostadsrättsföreningens namn. Mottagen ersättning för lägenhetsutrustning Raden Ersättning för lägenhetsutrustning som mottagits vid försäljningstillfället har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Försäljningspris på nya K6. Betald ersättning för lägenhetsutrustning Raden Ersättning för lägenhetsutrustning som betalats vid inköpet har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Inköpspris på nya K6. Särskilda avgifter till privatbostadsföretag Raden Särskilda avgifter till privatbostadsföretag har slopats. Belopp som på denna rad har angetts på gamla K6 förs av programmet till raden för Inköpspris på nya K6. Förbättringsutgifter måste anges på nytt Avsnittet om Förbättringsutgifter har delats upp på ett helt nytt sätt på nya K6. Inga uppgifter har därför kunnat överföras från gamla till nya K6, utan avsnittet måste manuellt fyllas i på nytt. Enbart egen del av gamla uppskov anges på nya blanketten På den gamla K6-blanketten angavs det totala uppskovet för den sålda bostaden. På den nya blanketten ska man enbart ange sin egen andel av gamla uppskov. Belopp som angetts i föregående version av blanketten har av programmet multiplicerats med procentsatsen för Min andel. Resultatet anges av programmet i det nya fältet för återförda uppskov. Om näringsbostadsrätt har sålts och underskott av annan näringsverksamhet har angetts När vinst på näringsbostadsrätt ska kvittas mot underskott av annan näringsverksamhet ska på den nya blanketten enbart den egna delen av ett sådant underskott anges. Belopp som angetts i föregående version av blanketten har av programmet multiplicerats med procentsatsen för Min andel. Kontrollera så att programmet kvoterat underskott av näringsverksamhet på korrekt sätt. Blankett 2252 för uppskov vid bostadsbyte har utgått Om du i tidigare versioner av årets program har skapat blankett 2252 för ansökan om uppskov med beskattning vid bostadsbyte kommer programmet att flytta över uppgifter till nya blankett K2 eller till blankett K5/K6 om 2252 avsåg ett preliminärt uppskov. I programmets överföringskontroll ges besked om vad som kan behöva kontrolleras efter överföringen till den nya versionen av programmet. 5

6 Blankett K3 blir hjälpblankett vid tax 2006 Blankett K3 är från och med taxeringen 2006 enbart en hjälpblankett som används vid beräkning av skattepliktig inkomst av uthyrning av privatbostad (småhus, bostadsrätt eller hyresrätt). Blanketten behöver inte lämnas in till Skatteverket, utan det räcker att skattepliktigt inkomstbelopp anges vid kod 51 på inkomstdeklarationen INK1. (Anvisningstexten på Skatteverkets blankett K10, sidan 4 vid kod 475 är således felaktig). Frivillig inlämning av blanketten möjlig Den som redan från början vill redovisa till Skatteverket hur den skattepliktiga hyresinkomsten har beräknats, kan naturligtvis skicka in blankett K3 till Skatteverket tillsammans med de övriga handlingarna i deklarationen som ska lämnas in. Använd K3 som beräkningshjälp i programmet Vi rekommenderar att du använder K3 som beräkningshjälp och dokumentation över beräkningen i deklarationsdelen av programmet. Normalt blir K3 då kopplad till INK1 i programmet och skattepliktig inkomst överförs därmed till kod 51 på INK1 med automatik. Överföring från skatteplanering Om du i Skatteplanering skrivit in uppgifter om hyresinkomster kan dessa uppgifter överföras till K3-blanketten. Om du både angett uppgifter om en uthyrd villa och en uthyrd lägenhet skapas två K3-blanketter vid överföring från Skatteplanering till Deklaration. På så vis finns det en dokumentation över beräkningarna också i deklarationsdelen av programmet, även om blankett K3 inte längre behöver lämnas till Skatteverket. Skogskonto stöd för beräkning av utökad avdragsrätt På beräkningsbilagan för skogskonto i programdelen Deklaration har i denna version lagts till stöd för att beräkna möjlig insättning på skogskonto enligt reglerna om utökad avdragsrätt vid skogsskador. Efter stormen Gudrun har det blivit aktuellt för åtskilliga skogsägare att utnyttja denna avdragsmöjlighet i deklarationen för inkomståret 2005, när skogsskadorna är omfattande utan att kraven för avdrag för insättning på skogskadekonto är uppfyllda. Om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse medför att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid, kan avdrag för en utökad insättning på skogskonto vara möjligt. Reglerna är samma som för vanligt skogskonto med den skillnaden att 80 % av skogsintäkten pga av upplåten avverkningsrätt får dras av. För avyttring av skogsprodukter och uttag av skogsprodukter får 50 % dras av. I normala fall är avdragsgränserna på skogskonto 60 respektive 40 procent av intäkterna. För att en insättning ska få göras på skogsskadekonto måste skadan på skogen ha medfört att mer än en tredjedel av skogen på fastigheten bör avverkas tidigare än man hade tänkt sig. För det andra krävs att huvuddelen av skogsintäkterna (minst omkring 75 procent) under beskattningsåret kommer från stormfällning, brand eller liknande. Försäkringsintäkter på grund av skador får inräknas i underlaget. Vid insättning på skogsskadekonto blir skattekrediten maximalt 20 år jämfört med max 10 år vid insättning på skogskonto. 6

7 Privatbostadsföretag ny beräkningsbilaga till INK2 Vid deklaration av privatbostadsföretag används blanketten INK2, som dock inte är anpassad på något bra sätt för detta ändamål vilket kan leda till problem. Det gäller bland annat de privatbostadsföretag som ska redovisa resultat av så kallad övrig verksamhet. Därför finns från denna version möjlighet i programmet att skapa en särskild beräkningsbilaga för deklaration av privatbostadsföretag som eliminerar många felkällor. Markera Privatbostadsföretag i Grunduppgifter Den nya bilagan undanröjer risken att belopp registreras dubbelt. Enklast låter du programmet skapa den särskilda bilagan Privatbostadsföretag genom att du på sidan Grunduppgifter markerar i kryssrutan för Privatbostadsföretag. Räkenskapsschemat kopplas till beräkningsbilagan När du skapar den särskilda beräkningsbilagan kommer även räkenskapsschemat av programmet att kopplas till bilagan. Bilagan tar då emot resultatet från räkenskapsschemat istället för att resultatet förs till koderna 605/606 på INK2. Skattemässiga justeringar på INK2 förs till bilagan När beräkningsbilagan är kopplad till INK2 kommer resultat av skattemässiga justeringar på INK2 att föras till bilagan. Det gäller samtliga poster från kod 652 till och med 641 (utom 809). Eftersom summan av korrigeringarna flyttas till beräkningsbilagan kommer koderna 777/778 på INK2 att visas tomma. Kod 809 på INK2 spärrad för inmatning Kod 809 för ingående underskott är inte inmatningsbar på INK2 när markering skett att deklarationen gäller ett privatbostadsföretag. Istället ska ett ingående underskott och ev justeringar av underskottet redovisas direkt på beräkningsbilagan, varefter de överförs till koderna 45 resp 69 på INK2. På så vis elimineras risken att ett ingående underskott felaktigt anges två gånger i samma deklaration. Överföring från bilagan till INK2 kod 59 m fl När beräkningsbilagan är kopplad till INK2 kommer bilagan att till INK2 överföra belopp till koderna 59, 44, 60, 45 och 69. Resultatet av överföringarna summeras vid kod 73/59 på sidan 2 av INK2 och förs av programmet vidare till sidan 1 på INK2, till avsnittet där slutligt beräknad skattepliktig vinst/ förlust ska redovisas (kod 58/70). 7

8 Förmånsvärdet för lätta lastbilar ändrat Förmånsvärdet för lätta lastbilar sänks med 25 procent för den som kör minst mil i tjänsten och har rätt till ett justerat förmånsvärde därför att inredning begränsar det privata användandet av tjänstebilen. Det beror på att Skatteverket i sina anvisningar för beräkning av förmånsvärden gjort några helt nya tolkningar för inkomståret 2006 på lätta lastbilar med justerade förmånsvärden. Programmets Bilkalkyl hanterar den nya beräkningen för Skatteverkets nya tolkning kan även komma att påverka förmånsvärden för 2005 och tidigare, eftersom inga som helst lagändringar påverkat Skatteverkets nya tolkning. (Läs mer om detta nedan.) I programmet har dock inga ändringar gjorts i beräkningarna för inkomståret Justering och nedsättning får nu kombineras Ändringen av sättet att beräkna förmånsvärden gäller lätta lastbilar vars förmånsvärde först justeras därför att de har sådan inredning att det privata användandet avsevärt begränsas och som dessutom körs minst mil i tjänsten. Fram till och med 2005 ansåg Skatteverket att lagreglerna för lätta lastbilar föreskrev att den som hade rätt till ett justerat förmånsvärde inte fick sätta ned det justerade förmånsvärdet med ytterligare 25 % därför att man körde minst tjänstemil. Antingen använde man ett justerat förmånsvärde eller ett förmånsvärde beräknat på vanligt sätt och därefter nedsatt till 75 % beroende på de tjänstemilen. Ett justerat förmånsvärde pga begränsad privat användning kunde alltså inte kombineras med en nedsättning till 75 procent pga tjänstemil. Denna tolkning av skattereglerna använder även skatteprogrammet också i bilkalkylen för Exempel på förmånsberäkning enligt SKV 2005 i programmets Bilkalkyl: En lätt lastbil med totalvikt under kg har ett nybilspris på kr (exempelvis Fiat Ducato med kod 05FI509). Bilen körs minst mil i tjänsten under året och har inredning som försvårar det privata användandet så att justerat förmånsvärde får beräknas. Förmånsvärdet får då antingen beräknas efter ett justerat nybilspris på 3 prisbasbelopp utan nedsättning pga mil i tjänsten eller efter nybilspriset kr, men med rätt till nedsättning till 75 % av fullt förmånsvärde pga tjänstemil. För en sådan lätt lastbil av årsmodell 2005 blir under 2005 det justerade förmånsvärdet kr. Om man istället beräknar ett vanligt förmånsvärde på nybilspriset kr och sätter ned det till 75 % pga tjänstemil blir förmånsvärdet kr, alltså något högre än det justerade förmånsvärdet. Bilkalkylen använder därför förmånsvärdet kr. 8

9 Ändrad tolkning i nytt meddelande I meddelandet SKV:M 2005:31 som publicerades strax före årsskiftet beskriver Skatteverket hur förmånsvärden ska beräknas under (Meddelandet finns i programmets Dokumentarkiv om du använder ). I punkt 4:9 i meddelandet intar Skatteverket en ny, mer generös attityd och anser att lagreglerna innebär att den som har ett justerat förmånsvärde på lätt lastbil och kör minst mil i tjänsten har rätt att få det justerade förmånsvärdet nedsatt till 75 procent pga den långa körsträckan i tjänsten. Exempel enligt SKV för inkomstår 2006 i programmets Bilkalkyl: Förutsättningarna är samma som i föregående exempel. Förmånsvärdet får 2006 då först beräknas efter ett justerat nybilspris på 3 prisbasbelopp, vilket ger ett förmånsvärde på totalt kr. Detta justerade förmånsvärde på kr får därefter sättas ned till 75 % pga tjänstemil. Förmånsvärdet under 2006 blir i detta fall alltså kr. Nya tolkningen bör kunna användas retroaktivt Den nya tolkningen måste rimligen innebära att man även för de föregående sex inkomståren ( ) borde kunna få nedsättning av ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar av det aktuella slaget om man uppnått gränsen på tjänstemil. Sedan 2000 har ingen ändring skett av reglerna för beräkning av bilförmån. Om Skatteverket nu anser sig ha kommit fram till den rätta tolkningen bör denna tolkning således även gälla före inkomståret 2006 om någon yrkar på det i en begäran om omprövning. Vad som man då kan begära att det justerade förmånsvärdet i efterhand ska sättas ned till 75 % i de fall då tjänstemilen uppgått till minst under inkomståret. 9

10 Exempel på ny beräkning för inkomståret 2005: Förutsättningarna är samma som i första exemplet. Det justerade förmånsvärdet är kr. Pga minst tjänstemil nedsätts förmånsvärdet till kr. Förmånsvärdet enligt det nya sättet att räkna blir således kr lägre än med tidigare tolkning. Omprövning för anställda med lätt lastbil som tjänstebil När en tjänstebil i den aktuella situationen körts av anställda gäller möjligheten till omprövning dels underlaget för arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalat och dels beräkningen av inkomstskatt för den anställde som fått bilförmånen. Arbetsgivarens omprövning När detta läses har arbetsgivaren redan hunnit lämna skattedeklarationen för december månad För år 2005 och tidigare år måste arbetsgivaren för sin del därför begära omprövning av beräkningen av företagets arbetsgivaravgifter hos Skatteverket för tidigare perioder. Det sker enklast i ett vanligt brev eller med blanketten för omprövning som finns i skatteprogrammet. Man förklarar då varför underlaget för arbetsgivaravgifter ska minskas och hänvisar till Skatteverkets nya meddelande om hur bilförmånen i det aktuella fallet ska beräknas. För en lätt lastbil med justerat förmånsvärde som körts minst mil i tjänsten under åren begär man då att det justerade förmånsvärdet i efterhand sänks med 25 procent. Kontrolluppgift för inkomståret 2005 Beslut om nedsättning av förmånsvärde fattas av arbetsgivaren. När det gäller inkomståret 2005 kan således arbetsgivaren fortfarande rätta ett förmånsvärde i årets kontrolluppgift. Om en kontrolluppgift redan skickats in till Skatteverket kan en rättad kontrolluppgift skickas in. Den som vill vara försiktig skickar i så fall samtidigt med ett brev till Skatteverket där man förklarar att det förmånsvärdet i den aktuella kontrolluppgiften minskats med 25 % på grund av att resorna i tjänsten uppgår till minst mil under Man hänvisar till Skatteverkets nya tolkning av reglerna. På så vis finns ingen risk för skattetillägg eller liknande om Skatteverket mot all förmodan skulle få för sig att underkänna nedsättningen av förmånsvärdet för Den anställdes beskattning För att den anställde ska kunna beskattas efter få ett lägre förmånsvärde enligt de nya reglerna gäller följande: Den anställdes deklaration för inkomståret 2005 Den anställde har alltid rätt att i sin egen deklaration begära att förmånsvärdet beräknas på det sätt denne finner rätt, oavsett vilken uppgift om förmånsvärde som finns på arbetsgivarens kontrolluppgift. För 2005 kan således den anställde ange ett förmånsvärde i sin deklaration som är reducerat med 25 % pga mil i tjänsten, även om arbetsgivaren inte gjort denna nedsättning på kontrolluppgiften. Den anställde bör då också bland övriga upplysningar i deklarationen hänvisa till den ändrade tolkningen som Skatteverket gjort i årets meddelande, SKV:M 2005:31. 10

11 Omprövning av tidigare inkomstår För inkomstår då den anställde kört mer än mil i tjänsten och inte fått sitt förmånsvärde nedsatt, kan den anställde begära omprövning av sin tidigare beskattning. Omprövning begärs i ett vanligt brev eller med blanketten för omprövning som finns i skatteprogrammet. Även i detta fall hänvisas till Skatteverkets nya tolkning enligt SKV:M 2005:31. Lätt lastbil 2005 och tidigare för egenföretagare Den som är egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag ska redovisa förmånsvärdet för tjänstebil i den egna deklarationen nu i vår. I det fallet får man själv sätta ned det justerade förmånsvärdet för den lätta lastbilen till 75 % om man kört minst mil i tjänsten. Även i detta fall är det klokt att för säkerhets skull göra en notering om att den nya tolkningen använts vid beräkningen bland övriga upplysningar i deklarationen. Den egenföretagare som vill blir beskattad för ett lägre förmånsvärde för tidigare år, får lämna in ansökan om omprövning av sina deklarationer för de tidigare åren. På så vis kommer både inkomstskatt och egenavgifter att kunna korrigeras retroaktivt. 11

12 Sammanställning över Skatteverkets blankettändringar Här är en tabell som visar hur programmet behandlar belopp som angetts vid SRU-koder på Skatteverkets gamla blanketter, i de fall då dessa SRU-koder på något sätt förändrats på de nya blanketterna. Vidare noteras de nya fält som lagts till eller tagits bort på deklarationsblanketterna. I programmets Överföringskontroll visas när varje enskild skattfil öppnas i version ett meddelande i de fall nedanstående ändringar är aktuella i filen. Blankett SRU-kod gammal blankett Berörd SRUkod på nya blanketten Kommentar INK Schablonintäkt från beräkningsbilagan för periodiseringsfond har av programmet angetts vid nya kod 602 på INK2. Detsamma gäller inmatat belopp för schablonintäkt från underdialog till kod 603 på gamla INK2. INK2 75 ingen Fältet vid kod 75 för schablonintäkt hos utländskt skadeföretag har slopats vid taxeringen Ev tidigare inmatat värde har inte förts nånstans. INK2R 616 ingen Skatteverket har slopat skyldigheten att lämna uppgift om årets kapitalförluster på delägarrätter som inte dragits av. Kod 616 finns inte längre på blankett INK2. Tidigare inmatat belopp har inte förts nånstans. N4 149 m fl ingen Avsnitt B1 på blanketten för begäran om uppskov vid koncerninterna avyttringar har slopats. Inskrivna uppgifter har inte kunnat överföras. K3 K8 Raderna för övriga upplysningar har tagits bort på blankett K3. Blanketten är numera en hjälpblankett och behöver inte lämnas in till Skatteverket. En rad för upplysningstext har tagits bort på blankett K8. Innehållet på den borttagna raden har därför inte kunnat överföras till den nya versionen av programmet. De förlorade uppgifterna måste återställas manuellt. Visma Spcs AB, SE Växjö Växel Försäljning Fax

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer