Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1"

Transkript

1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen Beräkningar i moduler kan göras, importer till och ifyllnad av blanketter kan göras. Observera att utskrifterna fortfarande kan vara utkast. Detta eftersom en del av årets blanketter fortfarande inte är fastställda av SKV. Observera också att SRU inte är påslagen i denna version utan aktiveras först i version 2011.C. Du måste alltså öppna och spara om de filer som ska exporteras till SKV i version 2011.C. I version 2011.B.1 rekommenderar vi att du arbetar med beräkningsmodulerna. I år har vi lagt in flera kraftfulla analyser och beräkningar. Läs nedan och i programmets hjälpsystem om hur du på bästa sätt kan använda programmet för planering och förberedelse för deklarationen. Om du använder beräkningsmodulerna kan du med en knapptryckning föra över uppgifter till deklarationen i vår. Nyheter/förändringar i blanketterna Det är relativt få och små ändringar på de flesta blanketterna till taxeringen Nedan kommer en kort sammanfattning av vad som gjorts, för mer detaljerad information hänvisas till respektive blanketts hjälpsidor. Huvudblanketter INK1 P4 husarbeten ändrad Blankett K47 borttagen. Förtryckta uppgifter om ROT/RUT ska ses som att man kvitterar erhållen skattereduktion enligt fakturamodellen genom att skriva på deklarationen. P6 textändringar för fastighetsavgift (användarlägenhet mm) P13 Nedsättning egenavgifter. Nytt X-fält för enskild firma, måste fylla i belopp vid enkelt bolag eller HB. N9 ny blankett för nedsättning av nedsättningen... INK2 Textändringar för fastighetsuppgifterna Koncernuppgifterna borta på INK2S Nya punkter för negativ JAU i HB (p 4.6c och 4.22) Kryssrutor angående årsredovisningen har lagts in på alla näringsblanketter, dvs man ska ange om årsredovisningen reviderats och om man haft hjälp vid upprättandet av årsredovisningen. INK3 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) R3 sid 3 Nya fält för negativ JAU på sidan 2 och R3 sidan 3 P617 flyttad och textändrad (sid 4) INK4 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) Ändringar vid p 10 och p14 avseende HB:s avyttring av HB-andelar (slår igenom även på N3A/N3B) Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

2 T-blanketter T1/T2 endast årsuppdaterade K-blanketter K5, K6 mfl Vissa textändringar (tex rubriken till pb) Ändringar mht ändrade uppskovsregler (takbelopp och slopat tillägg) K2 Blankett K2 har ändrats en del till denna version. Krysset för uppgift om ersättningsbostaden finns i utlandet har flyttats från sidan 1 till sidan 2 och är nu avsnitt I. Vidare har ett nytt avsnitt för återföring av preliminärt uppskovsbelopp skapats när man ska återföra hela beloppet. Det gör man nu under avsnitt F på sidan 2. Avsnitt G har också ändrats. Här beräknas det slutliga uppskovsbeloppet när det var preliminärt vid förra årets taxering. K4/K9 Ny text om summering av kolumnerna K10 mfl Klyvningregeln borta på K10 Utgående uppgifter för lättnadsregeln borta på K10 N-blanketter NE N3A N3B N9 P88/89 Upplysningar om årsbokslutet (se ovan) Övriga uppgifter p12 om expansionsfond borta. R30 Positiv räntefördelning är flyttad överst i högerkolumnen isf längst ner till vänster. Ändrad text i p 6 och 7 avseende HB:s avyttring av HB-andelar P83a borttagen Ny punkt 5 avseende HB:s avyttring av HB-andelar Textändringar i avsnitt B (JAU) På N3B finns en fördjupningsdialog som visar din ingående negativa justerade anskaffningsutgift (JAU). I taxeringen 2011 ska den negativa JAUen tas upp som en intäkt på INK2 eller INK3. Du har möjlighet att fördela intäkten på taxeringarna I fördjupningsdialogen finns denna valmöjlighet. Ny blankett för nedsättning av egenavgifter. P.g.a. EU bestämmelser om maximala stöd till vissa branscher. Övriga blanketter MB Anpassad efter skattedeklarationen 2196 Övergångsreglerna för expansionsfond borttagna (sidan 3 förra året) 2604 En rad mindre än förra året! 2010/2011 Inga materiella ändringar, har bara anpassats till INK2/INK4:s utseenden. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

3 4639 Ansökan/anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter finns nu i programmet. Mer om blankett K10 Tidigare deklarationssäsong fick vi mycket frågor om hur gåvomottagare skulle deklarera på blankett K10 för att kunna addera det sparade utdelningsutrymmet som övertogs i och med gåvan. Genom diskussioner med Skatteverket har vi nu fått detta klarlagt och nya anvisningar finns på Skatteverkets hemsida (du kan även via en länk på K10:ans hjälpsida navigera dig till dessa anvisningar). Följande gäller från taxeringssäsong 2011 och framåt givetvis har vi anpassat blankett K10 för att stödja denna hantering: Gåvogivare/Gåvoöverlåtare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året behöver inte givaren lämna in någon blankett K10. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Dock viktigt att gåvogivaren lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 2. Om givaren ger bort samtliga sina aktier eller en del av sina aktier och har tagit utdelning under året före gåvan/överlåtelsen skall givaren lämna en blankett K10 och därefter under punkt 1.10/2.18 fylla i det sparade utdelningsutrymmet som övergår till mottagaren. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 3. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning inte har skett under året fyller givaren i den delen av sparat utdelningsutrymme som övergår till mottagaren vid punkt 1.4/2.5. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. Gåvomottagare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året eller om utdelning har lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. I detta fallet skall gåvomottagaren lämna in en blankett K10 som om man ägt andelarna vid årets ingång. OBS! Lämnar också en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 2. Om utdelning har lämnats under året och utdelningen lyfts av gåvogivaren, dvs utdelning har tagits före själva överlåtelsen, då skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 3. Om gåvogivaren har gett bort en del av sina aktier och någon utdelning inte skett under året skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 4. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning har lyfts under året efter gåvan. I detta fall skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.5/2.6. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året som därefter tagit utdelning samma år? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.5/2.6. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dyl. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

4 Nyheter i Skatteberäkningen Till denna version har skatteberäkningen uppdaterats med kända nyheter. En nyhet för året är att reglerna för karensdagar i sjukförsäkringssystemet ändrats från och med 1/ Det innebär att från denna tidpunkt så är karenstiden 7 dagar i stället för som tidigare 1 dag. Du kan nu välja om du vill ha 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Eftersom ändringen inträffar mitt under inkomståret så måste vi veta hur många dagar du haft respektive karenstid och hur stor del av inkomsten som belöper på tid före respektive efter 1/ Längst ner på bassidan fyller du i uppgifterna om hur många dagar du haft respektive karenstid. Vi förutsätter att inkomsterna fördelas lika mellan första och andra halvåret. Vill du ha en annan fördelning kan du ändra detta på sidan för egenavgifter. Vi har även lagt till en sida där egenavgifterna specificeras på ett överskådligt sätt. Nedsättning av egenavgifter Från och med 2011 års taxering kan enskilda näringsidkare under vissa förutsättningar få nedsättning av egenavgifterna. Detsamma gäller för fysiska personer som är delägare i handelsbolag. För att kunna få nedsättning ska du vara 26 men inte 65 år och ha ett överskott av näringsverksamhet som överstiger kr. Nedsättning av egenavgifterna medges med 5 procent av avgiftsunderlaget och du kan få nedsättning med högst kr per år. Om avgiftsunderlaget är hänförligt till överskott från handelsbolag eller gemensamt bedriven verksamhet (enkelt bolag) begränsas nedsättningen. Nedsättning för samtliga delägare får inte överstiga kr. Nedsättningen ska fördelas i proportion till hur inkomsten fördelas mellan de avgiftspliktiga delägarna. Hur hanteras nedsättningen i inkomstdeklarationen? Om du endast har inkomst av enskild näringsverksamhet och vill ha nedsättning av egenavgifterna måste du sätta ett kryss vid kod 142 på sidan 2. Har du inkomst från handelsbolag eller enkelt bolag fyller du i stället i nedsättningen vid kod 143. Om du har inkomst från både enskild näringsverksamhet och handelsbolag fyller du i den sammanlagda nedsättningen vid kod 143 men sätter inget kryss vid kod 142. Det kan således inte både vara ett belopp vid kod 143 och ett kryss vid kod 142. Skiktgränserna för 2011 Den nedre skiktgränsen antas bli kronor och den högre skiktgränsen kronor. Nyheter/förändringar i beräkningsmodulerna Nyheter i Resultatplaneringsmodulen Resultatplanering Enskild Näringsidkare Vi har utvecklat Resultatplaneringsmodulen mycket till denna säsong. I modulen finns flera olika möjligheter att planera och analysera sitt företag. Arbetar du med enskild firma så har modulen utökats med flera bra beräkningar och analyser. Nedan beskrivs både nya och gamla resultatplanerings- och analysmöjligheter för enskild firma. Resultatanalys enskild näringsverksamhet (ENRA) I resultatanalys kan du se utfallet av årets och de tre föregående års intäkter och kostnader samt resultat. Du kan också se det egna kapitalets förändring. Uppgifter till analysen hämtas från årets och de tre tidigare årens siffror för resultatposter på NE blanketten. Sammanställning av resultat Eget kapital enligt NE blanketten minskas med bokfört resultat samt bil- och bostadsförmån. Resterande blir kvar till egna uttag och skatt. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

5 Lön <-> Resultat (ENLR) I beräkningen kan du få fram motsvarigheten mellan att få ut lön som anställd och det överskott före avsättningar som krävs från din enskilda näringsverksamhet. Jämförelse av nettolön som anställd med motsvarande överskott som näringsidkare. Utgångspunkten är en önskad nettomånadslön, som ska jämföras med ett resultat i näringsverksamhet före avsättningar. Fyll i din nuvarande eller önskade nettomånadslön. Nu beräknas skatt och sociala avgifter. Detta ger ett resultat per månad i näringsverksamheten före avsättningar och egenavgifter. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning. Jämförelse av överskott som näringsidkare med motsvarande nettolön som anställd. Utgångspunkten är resultatet i näringsverksamhet före avsättningar, som ska jämföras med om du varit anställd och fått ut en nettomånadslön. Fyll i ditt nuvarande eller önskade överskott av näringsverksamhet före avsättningar. Skatt och sociala avgifter dras av från ditt överskott. Det ger en uppskattad nettomånadslön av anställning. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning Inkomstplanering (ENIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Du hämtar utgångspunkten från ditt resultat på NE-blankettens första sida. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoresultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. Om det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött. Du kan presentera de olika förslagen på ett lättförståligt sätt via grafik. När du känner dig nöjd med något av alternativen så kan resultatet överföras till NE blanketten. Beräkning av pensionsförsäkring i näringsverksamhet (NPF) Vi har tagit fram en beräkningshjälp för hur stort avdrag man kan göra för egen pensionsförsäkring i näringsverksamhet. Beräkningen är en del i resultatplaneringsmodulen men för enkel åtkomst finns länkar till den på blankett NE och N3A. Du får hjälp att räkna fram maximal pensionspremie baserat på årets eller föregående års näringsinkomst (som hämtas automatiskt om du konverterat filen från föregående år). Till nästa år kommer beräkningen också att hålla reda på eventuella outnyttjade premier m.m. Förbered NE Förbered enskild firma I förbered enskild firma kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Till skillnad mot inkomsplaneringen, så har du här redan bestämt ditt resultat. Överföring till aktuell deklarationsblankett är möjlig. Sparad räntefördelning Här kan du manuellt lägga in värden för att kunna beräkna historiskt kapitalunderlag för räntefördelning. Resultatplanering Aktiebolag Arbetar du med aktiebolag så kan du förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanera i Förbered AB. Här kan du arbeta med två taxeringar. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. När din deklaration för aktiebolaget är klar kan du se en analys av ditt resultat (ABRA Resultatanalys aktiebolag), beräknad skatt samt uppskjuten skatt för de senaste fyra åren. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

6 Resultatplanering Handelsbolag Arbetar du med handelsbolag så kan du även här förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanering i Förbered HB. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. Behöver du upprätta historiska uppgifter för justerad anskaffningsutgift eller räntefördelning avseende en enskild person, så finns möjligheten i JAUHB Inkomstplanering för fysisk delägare i handelsbolag (HBIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av handelsbolag som är bedriven av en fysisk person. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoreultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. När det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött Du kan överföra siffror från N3A blanketten till inkomstplaneringen. Vill du justera ytterligare går du vidare till min andel av HB:s överskott/underskott. Markera det resultat som passar dig bäst. Gå till N3A blanketten och tryck på överföring från Inkomstplanering. Nu överförs siffrorna till första sidan på N3A. Se även grafik på de olika alternativen. Ombildning av enskild firma till aktiebolag (ENAB) Fr.o.m den 1 april 2010 är det möjligt att ha ett aktiekapital på kr för aktiebolag. Vi har lagt in en beräkning, där du kan kontrollera skatteeffekterna av en ombildning av enskild firma till aktiebolag. Överföring av värden kan göras från aktuell NE blankett samt upprättad N6 eller Du kan se en aktuell balansräkning från NE blanketten samt de belopp som överförs till en balansräkning för aktiebolaget och det som kvarstår på NE blanketten. Du ser skattekonsekvenserna av överföring av gjorda avsättningar såsom periodiseringsfonder och expansionsfond. Det framgår också när överföringar av avsättningar inte är möjliga att göra. Du kan själv bestämma hur stor del av periodiseringsfonder och expansionsfond som ska överföras till aktiebolaget. Resultatet för den enskilda firman visas före och efter en eventuell ombildning. Beräkningen ingår i Resultatplaneringsmodulen. Nyheter i Fåmansföretagsmodulen Från och med inkomstår 2010 har vi lagt in fullvärdig hantering av gåvor och de konsekvenser detta innebär. Som gåvogivare (då använder man händelsen Gåva-) får du redovisat hur mycket av sparat utdelningsutrymme, underlag m.m. som övergår till gåvomottagaren. Som gåvomottagare (då använder man händelsen Gåva+) kan du fylla i hur mycket sparat utdelningsutrymme och diverse underlag som du tar över från gåvogivaren. OBS! Hanteringen av gåvor gäller enbart gåvor från 2010 och framåt. Resterande gåvor fram till 2009 hanteras som tidigare. I övrigt har navigeringen och avyttringarna ändrats enligt nedan. Avyttringar 2010/2011 Numera skall man lägga in dessa avyttringar som en händelse. Fyll i en ny rad med händelsen "Avyttring" och därefter fyller du i året 2010 eller I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i försäljningsuppgifterna. När du avslutar dialogen med OK överförs bl.a. beloppen för konsumerad sparad utdelning och sparad lättnad. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Avyttring" och året 2010 eller 2011) och trycker på knappen "Kapitalvinst 2010" eller "Kapitalvinst 2011". Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

7 Ändring av hanteringen innebär att du kan fylla i flera avyttringar under ett och samma kalenderår. Nu skapas flera K10-blanketter upp om du gjort flera avyttringar. Utdelning före eller efter en händelse fr.o.m och framåt Från och med i år kan du ange om utdelning har tagits före en viss händelse. Programmet tar då hänsyn till detta och anpassar beräkningarna utifrån förutsättningarna. Om utdelning har gjorts före en händelse så kan du bocka för detta längst bort till höger i beräkningsfältet -> Rubriken är "Utd före?" Om du bockar i tolkar programmet det som att utdelning har gjorts före, i övrigt att så inte är fallet. Kan användas på alla typer av händelser. Viktigt är att alla händelser läggs i kronologisk ordning. Gåva+ fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvomottagare "Gåva+" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva+" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i antal aktier som har mottagits och dess omkostnadsbelopp, eventuellt antal aktier anskaffade för 1992 och dess kapitalunderlag och sparat utdelningsutrymme som tillkommer från gåvogivaren. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Gåva+" och året och trycker på knappen "Gåva+/IB". Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. Gåva- fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvogivare "Gåva-" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva-" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du ser konsekvenserna av gåvan. Antal aktier, omkostandsbelopp, eventuellt kapitalunderlag, sparat utdelningsutrymme och sparat lättnadsutrymme som övergår till gåvomottagaren enligt kontinuitetsprincipen. Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. IB Om du inte vill beräkna hela historiken i FA2 kan du använda dig av händelsen IB och där fylla i alla ingående värden och starta ifrån de underlag du har framräknat sedan tidigare. Gåvor fr.o.m och framåt Om du skapar en helt ny fåmansföretagsmodul kan du använda dig av gåvor och IB redan från år Däremot om den konverteras (läses in från tidigare år) kan du använda dig av gåvor och IB från 2010 och framåt. Anledningen till detta är att vi inte retroaktivt kan ändra värden från redan ifyllda fåmansföretagsmoduler. Beräkning av gränsbelopp fr.o.m och framåt Sparat utdelningsutrymme och lättnadsutrymme beräknas numera ända fram till nästa år. Genom att trycka på knappen för utdelning 2010 respektive 2011 kan du gå in på respektive års beräkning av gränsbelopp. I beräkningarna kan du se hur eventuella avyttringar och gåvor påverkar beräkningarna. Här kan du också ange eventuell utdelning som tagits under året. OBS! Programmet hanterar enbart ett utdelningstillfälle per år som tidigare. Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital I modulen finns en ny beräkning avseende Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital. Detta är en beräkning som klart skiljer sig från den övriga logiken av gränsbelopp m.m. Vi har lagt in en separat beräkning för detta som du finner på fördjupning "Inlösen". Här kan du beräkna vilken kapitalvinst som skall tas upp som utdelning utifrån marknadsvärdet på bolaget. Eftersom detta bör vara ytterst sällsynt påverkar inte denna beräkning övriga delar av fåmansföretagsmodulen utan är enbart en separat Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

8 beräkning. Noterbart är att om du minskat ditt aktiekaptial utan indragning/inlösen av aktier så noterar du det erhållna beloppet som en vanlig utdelning. Nyheter i Fastighetsöverlåtelsemodulen Generationsskifte av fastighet På beräkningen av generationsskifte av fastighet (FSG) har vi lagt till vissa förklarande texter och ett flertal fördjupningsdialoger för att tydligare visa hur beräkningarna är gjorda. FSV/FSB För att ytterligare förenkla ifyllnaden av modulerna vid försäljning av fastighet/bostadsrätt finns knappar för att visa grunduppgifter. Alla uppgifter som hänförs till den sålda bostaden läggs in på fördjupningssidan för Grunduppgifter såld bostad. Uppgifterna flyttas sedan till första sidan som nu är en resultatsida. För att eventuellt uppskov ska beräknas vid ansökan om slutligt uppskov måste man först fylla i uppgifterna på fördjupningssidan för Grunduppgifter ny bostad. För att se beräkningen av uppskovet går man till fördjupningssidan för Uppskovsbelopp. Här ser man vilket belopp som är maximalt uppskov. Schablonintäkt Det finns också en ny fördjupningssida som heter Schablonintäkt uppskovsbelopp. Här visas den schablonränta som ska betalas beroende på uppskovets storlek. I samma dialog visas också den totala skatten på kapitalvinsten. Deklarationskontrollen I denna version är deklarationskontrollen påslagen och uppdaterad med flera nya och viktiga kontroller. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt. I version 2012.3 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2012. Blanketter

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Nyheter i Kapitalvinstberäkning

Nyheter i Kapitalvinstberäkning Nyheter i Kapitalvinstberäkning 2006.1 I denna version av Kapitalvinstberäkning har vi lagt stor vikt vid användarvänligheten. Vi har förändrat i strukturen och sett över ordval. Sådant som används ofta

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kapitalvinst För Säljstöd VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR: BOX

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut I samband med övergången till K3 ska du, i stort sett, redovisa hela årsredovisningen som om du alltid hade tillämpat K3. Det finns många olika

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare Vanliga frågor i Supporten för Norstedts Skatt: Om du stöter på problem i Norstedts Skatt börja alltid med att kontrollera att du har den senaste versionen av programmet, samt alla tillgängliga uppdateringar.

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr: 131 625836-08/113 2008-10-27 Promemoria Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp www.skatteverket.se Postadress Telefon

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Fi2002/319

Fi2002/319 Promemoria 2002-01-17 Fi2002/319 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Christina Rosén Telefon 08-405 16 79 Telefax 08-405 14 66 E-post christina.rosén@finance.ministry.se

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer