Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1"

Transkript

1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen Beräkningar i moduler kan göras, importer till och ifyllnad av blanketter kan göras. Observera att utskrifterna fortfarande kan vara utkast. Detta eftersom en del av årets blanketter fortfarande inte är fastställda av SKV. Observera också att SRU inte är påslagen i denna version utan aktiveras först i version 2011.C. Du måste alltså öppna och spara om de filer som ska exporteras till SKV i version 2011.C. I version 2011.B.1 rekommenderar vi att du arbetar med beräkningsmodulerna. I år har vi lagt in flera kraftfulla analyser och beräkningar. Läs nedan och i programmets hjälpsystem om hur du på bästa sätt kan använda programmet för planering och förberedelse för deklarationen. Om du använder beräkningsmodulerna kan du med en knapptryckning föra över uppgifter till deklarationen i vår. Nyheter/förändringar i blanketterna Det är relativt få och små ändringar på de flesta blanketterna till taxeringen Nedan kommer en kort sammanfattning av vad som gjorts, för mer detaljerad information hänvisas till respektive blanketts hjälpsidor. Huvudblanketter INK1 P4 husarbeten ändrad Blankett K47 borttagen. Förtryckta uppgifter om ROT/RUT ska ses som att man kvitterar erhållen skattereduktion enligt fakturamodellen genom att skriva på deklarationen. P6 textändringar för fastighetsavgift (användarlägenhet mm) P13 Nedsättning egenavgifter. Nytt X-fält för enskild firma, måste fylla i belopp vid enkelt bolag eller HB. N9 ny blankett för nedsättning av nedsättningen... INK2 Textändringar för fastighetsuppgifterna Koncernuppgifterna borta på INK2S Nya punkter för negativ JAU i HB (p 4.6c och 4.22) Kryssrutor angående årsredovisningen har lagts in på alla näringsblanketter, dvs man ska ange om årsredovisningen reviderats och om man haft hjälp vid upprättandet av årsredovisningen. INK3 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) R3 sid 3 Nya fält för negativ JAU på sidan 2 och R3 sidan 3 P617 flyttad och textändrad (sid 4) INK4 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) Ändringar vid p 10 och p14 avseende HB:s avyttring av HB-andelar (slår igenom även på N3A/N3B) Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

2 T-blanketter T1/T2 endast årsuppdaterade K-blanketter K5, K6 mfl Vissa textändringar (tex rubriken till pb) Ändringar mht ändrade uppskovsregler (takbelopp och slopat tillägg) K2 Blankett K2 har ändrats en del till denna version. Krysset för uppgift om ersättningsbostaden finns i utlandet har flyttats från sidan 1 till sidan 2 och är nu avsnitt I. Vidare har ett nytt avsnitt för återföring av preliminärt uppskovsbelopp skapats när man ska återföra hela beloppet. Det gör man nu under avsnitt F på sidan 2. Avsnitt G har också ändrats. Här beräknas det slutliga uppskovsbeloppet när det var preliminärt vid förra årets taxering. K4/K9 Ny text om summering av kolumnerna K10 mfl Klyvningregeln borta på K10 Utgående uppgifter för lättnadsregeln borta på K10 N-blanketter NE N3A N3B N9 P88/89 Upplysningar om årsbokslutet (se ovan) Övriga uppgifter p12 om expansionsfond borta. R30 Positiv räntefördelning är flyttad överst i högerkolumnen isf längst ner till vänster. Ändrad text i p 6 och 7 avseende HB:s avyttring av HB-andelar P83a borttagen Ny punkt 5 avseende HB:s avyttring av HB-andelar Textändringar i avsnitt B (JAU) På N3B finns en fördjupningsdialog som visar din ingående negativa justerade anskaffningsutgift (JAU). I taxeringen 2011 ska den negativa JAUen tas upp som en intäkt på INK2 eller INK3. Du har möjlighet att fördela intäkten på taxeringarna I fördjupningsdialogen finns denna valmöjlighet. Ny blankett för nedsättning av egenavgifter. P.g.a. EU bestämmelser om maximala stöd till vissa branscher. Övriga blanketter MB Anpassad efter skattedeklarationen 2196 Övergångsreglerna för expansionsfond borttagna (sidan 3 förra året) 2604 En rad mindre än förra året! 2010/2011 Inga materiella ändringar, har bara anpassats till INK2/INK4:s utseenden. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

3 4639 Ansökan/anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter finns nu i programmet. Mer om blankett K10 Tidigare deklarationssäsong fick vi mycket frågor om hur gåvomottagare skulle deklarera på blankett K10 för att kunna addera det sparade utdelningsutrymmet som övertogs i och med gåvan. Genom diskussioner med Skatteverket har vi nu fått detta klarlagt och nya anvisningar finns på Skatteverkets hemsida (du kan även via en länk på K10:ans hjälpsida navigera dig till dessa anvisningar). Följande gäller från taxeringssäsong 2011 och framåt givetvis har vi anpassat blankett K10 för att stödja denna hantering: Gåvogivare/Gåvoöverlåtare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året behöver inte givaren lämna in någon blankett K10. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Dock viktigt att gåvogivaren lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 2. Om givaren ger bort samtliga sina aktier eller en del av sina aktier och har tagit utdelning under året före gåvan/överlåtelsen skall givaren lämna en blankett K10 och därefter under punkt 1.10/2.18 fylla i det sparade utdelningsutrymmet som övergår till mottagaren. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 3. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning inte har skett under året fyller givaren i den delen av sparat utdelningsutrymme som övergår till mottagaren vid punkt 1.4/2.5. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. Gåvomottagare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året eller om utdelning har lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. I detta fallet skall gåvomottagaren lämna in en blankett K10 som om man ägt andelarna vid årets ingång. OBS! Lämnar också en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 2. Om utdelning har lämnats under året och utdelningen lyfts av gåvogivaren, dvs utdelning har tagits före själva överlåtelsen, då skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 3. Om gåvogivaren har gett bort en del av sina aktier och någon utdelning inte skett under året skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 4. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning har lyfts under året efter gåvan. I detta fall skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.5/2.6. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året som därefter tagit utdelning samma år? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.5/2.6. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dyl. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

4 Nyheter i Skatteberäkningen Till denna version har skatteberäkningen uppdaterats med kända nyheter. En nyhet för året är att reglerna för karensdagar i sjukförsäkringssystemet ändrats från och med 1/ Det innebär att från denna tidpunkt så är karenstiden 7 dagar i stället för som tidigare 1 dag. Du kan nu välja om du vill ha 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Eftersom ändringen inträffar mitt under inkomståret så måste vi veta hur många dagar du haft respektive karenstid och hur stor del av inkomsten som belöper på tid före respektive efter 1/ Längst ner på bassidan fyller du i uppgifterna om hur många dagar du haft respektive karenstid. Vi förutsätter att inkomsterna fördelas lika mellan första och andra halvåret. Vill du ha en annan fördelning kan du ändra detta på sidan för egenavgifter. Vi har även lagt till en sida där egenavgifterna specificeras på ett överskådligt sätt. Nedsättning av egenavgifter Från och med 2011 års taxering kan enskilda näringsidkare under vissa förutsättningar få nedsättning av egenavgifterna. Detsamma gäller för fysiska personer som är delägare i handelsbolag. För att kunna få nedsättning ska du vara 26 men inte 65 år och ha ett överskott av näringsverksamhet som överstiger kr. Nedsättning av egenavgifterna medges med 5 procent av avgiftsunderlaget och du kan få nedsättning med högst kr per år. Om avgiftsunderlaget är hänförligt till överskott från handelsbolag eller gemensamt bedriven verksamhet (enkelt bolag) begränsas nedsättningen. Nedsättning för samtliga delägare får inte överstiga kr. Nedsättningen ska fördelas i proportion till hur inkomsten fördelas mellan de avgiftspliktiga delägarna. Hur hanteras nedsättningen i inkomstdeklarationen? Om du endast har inkomst av enskild näringsverksamhet och vill ha nedsättning av egenavgifterna måste du sätta ett kryss vid kod 142 på sidan 2. Har du inkomst från handelsbolag eller enkelt bolag fyller du i stället i nedsättningen vid kod 143. Om du har inkomst från både enskild näringsverksamhet och handelsbolag fyller du i den sammanlagda nedsättningen vid kod 143 men sätter inget kryss vid kod 142. Det kan således inte både vara ett belopp vid kod 143 och ett kryss vid kod 142. Skiktgränserna för 2011 Den nedre skiktgränsen antas bli kronor och den högre skiktgränsen kronor. Nyheter/förändringar i beräkningsmodulerna Nyheter i Resultatplaneringsmodulen Resultatplanering Enskild Näringsidkare Vi har utvecklat Resultatplaneringsmodulen mycket till denna säsong. I modulen finns flera olika möjligheter att planera och analysera sitt företag. Arbetar du med enskild firma så har modulen utökats med flera bra beräkningar och analyser. Nedan beskrivs både nya och gamla resultatplanerings- och analysmöjligheter för enskild firma. Resultatanalys enskild näringsverksamhet (ENRA) I resultatanalys kan du se utfallet av årets och de tre föregående års intäkter och kostnader samt resultat. Du kan också se det egna kapitalets förändring. Uppgifter till analysen hämtas från årets och de tre tidigare årens siffror för resultatposter på NE blanketten. Sammanställning av resultat Eget kapital enligt NE blanketten minskas med bokfört resultat samt bil- och bostadsförmån. Resterande blir kvar till egna uttag och skatt. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

5 Lön <-> Resultat (ENLR) I beräkningen kan du få fram motsvarigheten mellan att få ut lön som anställd och det överskott före avsättningar som krävs från din enskilda näringsverksamhet. Jämförelse av nettolön som anställd med motsvarande överskott som näringsidkare. Utgångspunkten är en önskad nettomånadslön, som ska jämföras med ett resultat i näringsverksamhet före avsättningar. Fyll i din nuvarande eller önskade nettomånadslön. Nu beräknas skatt och sociala avgifter. Detta ger ett resultat per månad i näringsverksamheten före avsättningar och egenavgifter. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning. Jämförelse av överskott som näringsidkare med motsvarande nettolön som anställd. Utgångspunkten är resultatet i näringsverksamhet före avsättningar, som ska jämföras med om du varit anställd och fått ut en nettomånadslön. Fyll i ditt nuvarande eller önskade överskott av näringsverksamhet före avsättningar. Skatt och sociala avgifter dras av från ditt överskott. Det ger en uppskattad nettomånadslön av anställning. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning Inkomstplanering (ENIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Du hämtar utgångspunkten från ditt resultat på NE-blankettens första sida. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoresultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. Om det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött. Du kan presentera de olika förslagen på ett lättförståligt sätt via grafik. När du känner dig nöjd med något av alternativen så kan resultatet överföras till NE blanketten. Beräkning av pensionsförsäkring i näringsverksamhet (NPF) Vi har tagit fram en beräkningshjälp för hur stort avdrag man kan göra för egen pensionsförsäkring i näringsverksamhet. Beräkningen är en del i resultatplaneringsmodulen men för enkel åtkomst finns länkar till den på blankett NE och N3A. Du får hjälp att räkna fram maximal pensionspremie baserat på årets eller föregående års näringsinkomst (som hämtas automatiskt om du konverterat filen från föregående år). Till nästa år kommer beräkningen också att hålla reda på eventuella outnyttjade premier m.m. Förbered NE Förbered enskild firma I förbered enskild firma kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Till skillnad mot inkomsplaneringen, så har du här redan bestämt ditt resultat. Överföring till aktuell deklarationsblankett är möjlig. Sparad räntefördelning Här kan du manuellt lägga in värden för att kunna beräkna historiskt kapitalunderlag för räntefördelning. Resultatplanering Aktiebolag Arbetar du med aktiebolag så kan du förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanera i Förbered AB. Här kan du arbeta med två taxeringar. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. När din deklaration för aktiebolaget är klar kan du se en analys av ditt resultat (ABRA Resultatanalys aktiebolag), beräknad skatt samt uppskjuten skatt för de senaste fyra åren. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

6 Resultatplanering Handelsbolag Arbetar du med handelsbolag så kan du även här förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanering i Förbered HB. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. Behöver du upprätta historiska uppgifter för justerad anskaffningsutgift eller räntefördelning avseende en enskild person, så finns möjligheten i JAUHB Inkomstplanering för fysisk delägare i handelsbolag (HBIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av handelsbolag som är bedriven av en fysisk person. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoreultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. När det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött Du kan överföra siffror från N3A blanketten till inkomstplaneringen. Vill du justera ytterligare går du vidare till min andel av HB:s överskott/underskott. Markera det resultat som passar dig bäst. Gå till N3A blanketten och tryck på överföring från Inkomstplanering. Nu överförs siffrorna till första sidan på N3A. Se även grafik på de olika alternativen. Ombildning av enskild firma till aktiebolag (ENAB) Fr.o.m den 1 april 2010 är det möjligt att ha ett aktiekapital på kr för aktiebolag. Vi har lagt in en beräkning, där du kan kontrollera skatteeffekterna av en ombildning av enskild firma till aktiebolag. Överföring av värden kan göras från aktuell NE blankett samt upprättad N6 eller Du kan se en aktuell balansräkning från NE blanketten samt de belopp som överförs till en balansräkning för aktiebolaget och det som kvarstår på NE blanketten. Du ser skattekonsekvenserna av överföring av gjorda avsättningar såsom periodiseringsfonder och expansionsfond. Det framgår också när överföringar av avsättningar inte är möjliga att göra. Du kan själv bestämma hur stor del av periodiseringsfonder och expansionsfond som ska överföras till aktiebolaget. Resultatet för den enskilda firman visas före och efter en eventuell ombildning. Beräkningen ingår i Resultatplaneringsmodulen. Nyheter i Fåmansföretagsmodulen Från och med inkomstår 2010 har vi lagt in fullvärdig hantering av gåvor och de konsekvenser detta innebär. Som gåvogivare (då använder man händelsen Gåva-) får du redovisat hur mycket av sparat utdelningsutrymme, underlag m.m. som övergår till gåvomottagaren. Som gåvomottagare (då använder man händelsen Gåva+) kan du fylla i hur mycket sparat utdelningsutrymme och diverse underlag som du tar över från gåvogivaren. OBS! Hanteringen av gåvor gäller enbart gåvor från 2010 och framåt. Resterande gåvor fram till 2009 hanteras som tidigare. I övrigt har navigeringen och avyttringarna ändrats enligt nedan. Avyttringar 2010/2011 Numera skall man lägga in dessa avyttringar som en händelse. Fyll i en ny rad med händelsen "Avyttring" och därefter fyller du i året 2010 eller I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i försäljningsuppgifterna. När du avslutar dialogen med OK överförs bl.a. beloppen för konsumerad sparad utdelning och sparad lättnad. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Avyttring" och året 2010 eller 2011) och trycker på knappen "Kapitalvinst 2010" eller "Kapitalvinst 2011". Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

7 Ändring av hanteringen innebär att du kan fylla i flera avyttringar under ett och samma kalenderår. Nu skapas flera K10-blanketter upp om du gjort flera avyttringar. Utdelning före eller efter en händelse fr.o.m och framåt Från och med i år kan du ange om utdelning har tagits före en viss händelse. Programmet tar då hänsyn till detta och anpassar beräkningarna utifrån förutsättningarna. Om utdelning har gjorts före en händelse så kan du bocka för detta längst bort till höger i beräkningsfältet -> Rubriken är "Utd före?" Om du bockar i tolkar programmet det som att utdelning har gjorts före, i övrigt att så inte är fallet. Kan användas på alla typer av händelser. Viktigt är att alla händelser läggs i kronologisk ordning. Gåva+ fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvomottagare "Gåva+" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva+" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i antal aktier som har mottagits och dess omkostnadsbelopp, eventuellt antal aktier anskaffade för 1992 och dess kapitalunderlag och sparat utdelningsutrymme som tillkommer från gåvogivaren. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Gåva+" och året och trycker på knappen "Gåva+/IB". Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. Gåva- fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvogivare "Gåva-" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva-" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du ser konsekvenserna av gåvan. Antal aktier, omkostandsbelopp, eventuellt kapitalunderlag, sparat utdelningsutrymme och sparat lättnadsutrymme som övergår till gåvomottagaren enligt kontinuitetsprincipen. Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. IB Om du inte vill beräkna hela historiken i FA2 kan du använda dig av händelsen IB och där fylla i alla ingående värden och starta ifrån de underlag du har framräknat sedan tidigare. Gåvor fr.o.m och framåt Om du skapar en helt ny fåmansföretagsmodul kan du använda dig av gåvor och IB redan från år Däremot om den konverteras (läses in från tidigare år) kan du använda dig av gåvor och IB från 2010 och framåt. Anledningen till detta är att vi inte retroaktivt kan ändra värden från redan ifyllda fåmansföretagsmoduler. Beräkning av gränsbelopp fr.o.m och framåt Sparat utdelningsutrymme och lättnadsutrymme beräknas numera ända fram till nästa år. Genom att trycka på knappen för utdelning 2010 respektive 2011 kan du gå in på respektive års beräkning av gränsbelopp. I beräkningarna kan du se hur eventuella avyttringar och gåvor påverkar beräkningarna. Här kan du också ange eventuell utdelning som tagits under året. OBS! Programmet hanterar enbart ett utdelningstillfälle per år som tidigare. Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital I modulen finns en ny beräkning avseende Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital. Detta är en beräkning som klart skiljer sig från den övriga logiken av gränsbelopp m.m. Vi har lagt in en separat beräkning för detta som du finner på fördjupning "Inlösen". Här kan du beräkna vilken kapitalvinst som skall tas upp som utdelning utifrån marknadsvärdet på bolaget. Eftersom detta bör vara ytterst sällsynt påverkar inte denna beräkning övriga delar av fåmansföretagsmodulen utan är enbart en separat Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

8 beräkning. Noterbart är att om du minskat ditt aktiekaptial utan indragning/inlösen av aktier så noterar du det erhållna beloppet som en vanlig utdelning. Nyheter i Fastighetsöverlåtelsemodulen Generationsskifte av fastighet På beräkningen av generationsskifte av fastighet (FSG) har vi lagt till vissa förklarande texter och ett flertal fördjupningsdialoger för att tydligare visa hur beräkningarna är gjorda. FSV/FSB För att ytterligare förenkla ifyllnaden av modulerna vid försäljning av fastighet/bostadsrätt finns knappar för att visa grunduppgifter. Alla uppgifter som hänförs till den sålda bostaden läggs in på fördjupningssidan för Grunduppgifter såld bostad. Uppgifterna flyttas sedan till första sidan som nu är en resultatsida. För att eventuellt uppskov ska beräknas vid ansökan om slutligt uppskov måste man först fylla i uppgifterna på fördjupningssidan för Grunduppgifter ny bostad. För att se beräkningen av uppskovet går man till fördjupningssidan för Uppskovsbelopp. Här ser man vilket belopp som är maximalt uppskov. Schablonintäkt Det finns också en ny fördjupningssida som heter Schablonintäkt uppskovsbelopp. Här visas den schablonränta som ska betalas beroende på uppskovets storlek. I samma dialog visas också den totala skatten på kapitalvinsten. Deklarationskontrollen I denna version är deklarationskontrollen påslagen och uppdaterad med flera nya och viktiga kontroller. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 20 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2011 taxeringsår 2012 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer