Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1"

Transkript

1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen Beräkningar i moduler kan göras, importer till och ifyllnad av blanketter kan göras. Observera att utskrifterna fortfarande kan vara utkast. Detta eftersom en del av årets blanketter fortfarande inte är fastställda av SKV. Observera också att SRU inte är påslagen i denna version utan aktiveras först i version 2011.C. Du måste alltså öppna och spara om de filer som ska exporteras till SKV i version 2011.C. I version 2011.B.1 rekommenderar vi att du arbetar med beräkningsmodulerna. I år har vi lagt in flera kraftfulla analyser och beräkningar. Läs nedan och i programmets hjälpsystem om hur du på bästa sätt kan använda programmet för planering och förberedelse för deklarationen. Om du använder beräkningsmodulerna kan du med en knapptryckning föra över uppgifter till deklarationen i vår. Nyheter/förändringar i blanketterna Det är relativt få och små ändringar på de flesta blanketterna till taxeringen Nedan kommer en kort sammanfattning av vad som gjorts, för mer detaljerad information hänvisas till respektive blanketts hjälpsidor. Huvudblanketter INK1 P4 husarbeten ändrad Blankett K47 borttagen. Förtryckta uppgifter om ROT/RUT ska ses som att man kvitterar erhållen skattereduktion enligt fakturamodellen genom att skriva på deklarationen. P6 textändringar för fastighetsavgift (användarlägenhet mm) P13 Nedsättning egenavgifter. Nytt X-fält för enskild firma, måste fylla i belopp vid enkelt bolag eller HB. N9 ny blankett för nedsättning av nedsättningen... INK2 Textändringar för fastighetsuppgifterna Koncernuppgifterna borta på INK2S Nya punkter för negativ JAU i HB (p 4.6c och 4.22) Kryssrutor angående årsredovisningen har lagts in på alla näringsblanketter, dvs man ska ange om årsredovisningen reviderats och om man haft hjälp vid upprättandet av årsredovisningen. INK3 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) R3 sid 3 Nya fält för negativ JAU på sidan 2 och R3 sidan 3 P617 flyttad och textändrad (sid 4) INK4 Textändringar på fastighetsskatt/avgift (ägarlägenhet mm) Upplysningar om årsbokslutet (p ) Ändringar vid p 10 och p14 avseende HB:s avyttring av HB-andelar (slår igenom även på N3A/N3B) Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

2 T-blanketter T1/T2 endast årsuppdaterade K-blanketter K5, K6 mfl Vissa textändringar (tex rubriken till pb) Ändringar mht ändrade uppskovsregler (takbelopp och slopat tillägg) K2 Blankett K2 har ändrats en del till denna version. Krysset för uppgift om ersättningsbostaden finns i utlandet har flyttats från sidan 1 till sidan 2 och är nu avsnitt I. Vidare har ett nytt avsnitt för återföring av preliminärt uppskovsbelopp skapats när man ska återföra hela beloppet. Det gör man nu under avsnitt F på sidan 2. Avsnitt G har också ändrats. Här beräknas det slutliga uppskovsbeloppet när det var preliminärt vid förra årets taxering. K4/K9 Ny text om summering av kolumnerna K10 mfl Klyvningregeln borta på K10 Utgående uppgifter för lättnadsregeln borta på K10 N-blanketter NE N3A N3B N9 P88/89 Upplysningar om årsbokslutet (se ovan) Övriga uppgifter p12 om expansionsfond borta. R30 Positiv räntefördelning är flyttad överst i högerkolumnen isf längst ner till vänster. Ändrad text i p 6 och 7 avseende HB:s avyttring av HB-andelar P83a borttagen Ny punkt 5 avseende HB:s avyttring av HB-andelar Textändringar i avsnitt B (JAU) På N3B finns en fördjupningsdialog som visar din ingående negativa justerade anskaffningsutgift (JAU). I taxeringen 2011 ska den negativa JAUen tas upp som en intäkt på INK2 eller INK3. Du har möjlighet att fördela intäkten på taxeringarna I fördjupningsdialogen finns denna valmöjlighet. Ny blankett för nedsättning av egenavgifter. P.g.a. EU bestämmelser om maximala stöd till vissa branscher. Övriga blanketter MB Anpassad efter skattedeklarationen 2196 Övergångsreglerna för expansionsfond borttagna (sidan 3 förra året) 2604 En rad mindre än förra året! 2010/2011 Inga materiella ändringar, har bara anpassats till INK2/INK4:s utseenden. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

3 4639 Ansökan/anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter finns nu i programmet. Mer om blankett K10 Tidigare deklarationssäsong fick vi mycket frågor om hur gåvomottagare skulle deklarera på blankett K10 för att kunna addera det sparade utdelningsutrymmet som övertogs i och med gåvan. Genom diskussioner med Skatteverket har vi nu fått detta klarlagt och nya anvisningar finns på Skatteverkets hemsida (du kan även via en länk på K10:ans hjälpsida navigera dig till dessa anvisningar). Följande gäller från taxeringssäsong 2011 och framåt givetvis har vi anpassat blankett K10 för att stödja denna hantering: Gåvogivare/Gåvoöverlåtare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året behöver inte givaren lämna in någon blankett K10. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Dock viktigt att gåvogivaren lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 2. Om givaren ger bort samtliga sina aktier eller en del av sina aktier och har tagit utdelning under året före gåvan/överlåtelsen skall givaren lämna en blankett K10 och därefter under punkt 1.10/2.18 fylla i det sparade utdelningsutrymmet som övergår till mottagaren. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. 3. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning inte har skett under året fyller givaren i den delen av sparat utdelningsutrymme som övergår till mottagaren vid punkt 1.4/2.5. Detta gäller även om utdelning lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. OBS! Viktigt att gåvogivaren även lämnar en övrig upplysning om att aktierna överlåtits och till vem. Gåvomottagare (även vid arv): 1. Om givaren ger bort samtliga sina aktier och utdelning inte har skett under året eller om utdelning har lämnats under året, men att utdelningen lämnades efter gåvan, dvs det är gåvomottagaren som lyft utdelningen under året. I detta fallet skall gåvomottagaren lämna in en blankett K10 som om man ägt andelarna vid årets ingång. OBS! Lämnar också en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 2. Om utdelning har lämnats under året och utdelningen lyfts av gåvogivaren, dvs utdelning har tagits före själva överlåtelsen, då skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 3. Om gåvogivaren har gett bort en del av sina aktier och någon utdelning inte skett under året skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.9/2.17. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året efter utdelning eller utdelning ej har skett? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.9/2.17. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dylikt. 4. Om givaren ger bort en del av sina aktier och utdelning har lyfts under året efter gåvan. I detta fall skall gåvomottagaren lägga till den övertagna sparade utdelningen vid punkt 1.5/2.6. I programmet sätter du en bock i Ja efter texten Gåvomottagare under året som därefter tagit utdelning samma år? Då öppnas beloppsfältet till höger om texten upp och du kan fylla i det belopp som övertagits vid gåvan. Beloppet blir då adderat till beloppsfältet vid punkt 1.5/2.6. OBS! Viktigt att gåvomottagaren också lämnar en övrig upplysning om att man övertagit aktierna genom gåva, arv eller dyl. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

4 Nyheter i Skatteberäkningen Till denna version har skatteberäkningen uppdaterats med kända nyheter. En nyhet för året är att reglerna för karensdagar i sjukförsäkringssystemet ändrats från och med 1/ Det innebär att från denna tidpunkt så är karenstiden 7 dagar i stället för som tidigare 1 dag. Du kan nu välja om du vill ha 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Eftersom ändringen inträffar mitt under inkomståret så måste vi veta hur många dagar du haft respektive karenstid och hur stor del av inkomsten som belöper på tid före respektive efter 1/ Längst ner på bassidan fyller du i uppgifterna om hur många dagar du haft respektive karenstid. Vi förutsätter att inkomsterna fördelas lika mellan första och andra halvåret. Vill du ha en annan fördelning kan du ändra detta på sidan för egenavgifter. Vi har även lagt till en sida där egenavgifterna specificeras på ett överskådligt sätt. Nedsättning av egenavgifter Från och med 2011 års taxering kan enskilda näringsidkare under vissa förutsättningar få nedsättning av egenavgifterna. Detsamma gäller för fysiska personer som är delägare i handelsbolag. För att kunna få nedsättning ska du vara 26 men inte 65 år och ha ett överskott av näringsverksamhet som överstiger kr. Nedsättning av egenavgifterna medges med 5 procent av avgiftsunderlaget och du kan få nedsättning med högst kr per år. Om avgiftsunderlaget är hänförligt till överskott från handelsbolag eller gemensamt bedriven verksamhet (enkelt bolag) begränsas nedsättningen. Nedsättning för samtliga delägare får inte överstiga kr. Nedsättningen ska fördelas i proportion till hur inkomsten fördelas mellan de avgiftspliktiga delägarna. Hur hanteras nedsättningen i inkomstdeklarationen? Om du endast har inkomst av enskild näringsverksamhet och vill ha nedsättning av egenavgifterna måste du sätta ett kryss vid kod 142 på sidan 2. Har du inkomst från handelsbolag eller enkelt bolag fyller du i stället i nedsättningen vid kod 143. Om du har inkomst från både enskild näringsverksamhet och handelsbolag fyller du i den sammanlagda nedsättningen vid kod 143 men sätter inget kryss vid kod 142. Det kan således inte både vara ett belopp vid kod 143 och ett kryss vid kod 142. Skiktgränserna för 2011 Den nedre skiktgränsen antas bli kronor och den högre skiktgränsen kronor. Nyheter/förändringar i beräkningsmodulerna Nyheter i Resultatplaneringsmodulen Resultatplanering Enskild Näringsidkare Vi har utvecklat Resultatplaneringsmodulen mycket till denna säsong. I modulen finns flera olika möjligheter att planera och analysera sitt företag. Arbetar du med enskild firma så har modulen utökats med flera bra beräkningar och analyser. Nedan beskrivs både nya och gamla resultatplanerings- och analysmöjligheter för enskild firma. Resultatanalys enskild näringsverksamhet (ENRA) I resultatanalys kan du se utfallet av årets och de tre föregående års intäkter och kostnader samt resultat. Du kan också se det egna kapitalets förändring. Uppgifter till analysen hämtas från årets och de tre tidigare årens siffror för resultatposter på NE blanketten. Sammanställning av resultat Eget kapital enligt NE blanketten minskas med bokfört resultat samt bil- och bostadsförmån. Resterande blir kvar till egna uttag och skatt. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

5 Lön <-> Resultat (ENLR) I beräkningen kan du få fram motsvarigheten mellan att få ut lön som anställd och det överskott före avsättningar som krävs från din enskilda näringsverksamhet. Jämförelse av nettolön som anställd med motsvarande överskott som näringsidkare. Utgångspunkten är en önskad nettomånadslön, som ska jämföras med ett resultat i näringsverksamhet före avsättningar. Fyll i din nuvarande eller önskade nettomånadslön. Nu beräknas skatt och sociala avgifter. Detta ger ett resultat per månad i näringsverksamheten före avsättningar och egenavgifter. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning. Jämförelse av överskott som näringsidkare med motsvarande nettolön som anställd. Utgångspunkten är resultatet i näringsverksamhet före avsättningar, som ska jämföras med om du varit anställd och fått ut en nettomånadslön. Fyll i ditt nuvarande eller önskade överskott av näringsverksamhet före avsättningar. Skatt och sociala avgifter dras av från ditt överskott. Det ger en uppskattad nettomånadslön av anställning. Du ser också motsvarande omräknat med 12 månader, som ger en årsberäkning Inkomstplanering (ENIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Du hämtar utgångspunkten från ditt resultat på NE-blankettens första sida. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoresultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. Om det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött. Du kan presentera de olika förslagen på ett lättförståligt sätt via grafik. När du känner dig nöjd med något av alternativen så kan resultatet överföras till NE blanketten. Beräkning av pensionsförsäkring i näringsverksamhet (NPF) Vi har tagit fram en beräkningshjälp för hur stort avdrag man kan göra för egen pensionsförsäkring i näringsverksamhet. Beräkningen är en del i resultatplaneringsmodulen men för enkel åtkomst finns länkar till den på blankett NE och N3A. Du får hjälp att räkna fram maximal pensionspremie baserat på årets eller föregående års näringsinkomst (som hämtas automatiskt om du konverterat filen från föregående år). Till nästa år kommer beräkningen också att hålla reda på eventuella outnyttjade premier m.m. Förbered NE Förbered enskild firma I förbered enskild firma kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av enskild näringsverksamhet. Till skillnad mot inkomsplaneringen, så har du här redan bestämt ditt resultat. Överföring till aktuell deklarationsblankett är möjlig. Sparad räntefördelning Här kan du manuellt lägga in värden för att kunna beräkna historiskt kapitalunderlag för räntefördelning. Resultatplanering Aktiebolag Arbetar du med aktiebolag så kan du förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanera i Förbered AB. Här kan du arbeta med två taxeringar. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. När din deklaration för aktiebolaget är klar kan du se en analys av ditt resultat (ABRA Resultatanalys aktiebolag), beräknad skatt samt uppskjuten skatt för de senaste fyra åren. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

6 Resultatplanering Handelsbolag Arbetar du med handelsbolag så kan du även här förbereda ditt deklarationsarbete och skatteplanering i Förbered HB. När du är klar, kan du överföra till aktuell deklaration. Behöver du upprätta historiska uppgifter för justerad anskaffningsutgift eller räntefördelning avseende en enskild person, så finns möjligheten i JAUHB Inkomstplanering för fysisk delägare i handelsbolag (HBIP) I inkomstplanering kan du få hjälp med att räkna ut din nettointäkt av handelsbolag som är bedriven av en fysisk person. Det finns fyra alternativ att välja på. De är högsta möjliga inkomst utan statlig skatt, pensionsgrundande inkomst, lägsta möjliga resultat och önskat nettoreultat. Vid önskat nettoresultat får du själv ange vad du vill att nettointäkten ska uppgå till. När det förväntade resultatet inte uppfylls, blir beloppet i rutan rött Du kan överföra siffror från N3A blanketten till inkomstplaneringen. Vill du justera ytterligare går du vidare till min andel av HB:s överskott/underskott. Markera det resultat som passar dig bäst. Gå till N3A blanketten och tryck på överföring från Inkomstplanering. Nu överförs siffrorna till första sidan på N3A. Se även grafik på de olika alternativen. Ombildning av enskild firma till aktiebolag (ENAB) Fr.o.m den 1 april 2010 är det möjligt att ha ett aktiekapital på kr för aktiebolag. Vi har lagt in en beräkning, där du kan kontrollera skatteeffekterna av en ombildning av enskild firma till aktiebolag. Överföring av värden kan göras från aktuell NE blankett samt upprättad N6 eller Du kan se en aktuell balansräkning från NE blanketten samt de belopp som överförs till en balansräkning för aktiebolaget och det som kvarstår på NE blanketten. Du ser skattekonsekvenserna av överföring av gjorda avsättningar såsom periodiseringsfonder och expansionsfond. Det framgår också när överföringar av avsättningar inte är möjliga att göra. Du kan själv bestämma hur stor del av periodiseringsfonder och expansionsfond som ska överföras till aktiebolaget. Resultatet för den enskilda firman visas före och efter en eventuell ombildning. Beräkningen ingår i Resultatplaneringsmodulen. Nyheter i Fåmansföretagsmodulen Från och med inkomstår 2010 har vi lagt in fullvärdig hantering av gåvor och de konsekvenser detta innebär. Som gåvogivare (då använder man händelsen Gåva-) får du redovisat hur mycket av sparat utdelningsutrymme, underlag m.m. som övergår till gåvomottagaren. Som gåvomottagare (då använder man händelsen Gåva+) kan du fylla i hur mycket sparat utdelningsutrymme och diverse underlag som du tar över från gåvogivaren. OBS! Hanteringen av gåvor gäller enbart gåvor från 2010 och framåt. Resterande gåvor fram till 2009 hanteras som tidigare. I övrigt har navigeringen och avyttringarna ändrats enligt nedan. Avyttringar 2010/2011 Numera skall man lägga in dessa avyttringar som en händelse. Fyll i en ny rad med händelsen "Avyttring" och därefter fyller du i året 2010 eller I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i försäljningsuppgifterna. När du avslutar dialogen med OK överförs bl.a. beloppen för konsumerad sparad utdelning och sparad lättnad. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Avyttring" och året 2010 eller 2011) och trycker på knappen "Kapitalvinst 2010" eller "Kapitalvinst 2011". Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

7 Ändring av hanteringen innebär att du kan fylla i flera avyttringar under ett och samma kalenderår. Nu skapas flera K10-blanketter upp om du gjort flera avyttringar. Utdelning före eller efter en händelse fr.o.m och framåt Från och med i år kan du ange om utdelning har tagits före en viss händelse. Programmet tar då hänsyn till detta och anpassar beräkningarna utifrån förutsättningarna. Om utdelning har gjorts före en händelse så kan du bocka för detta längst bort till höger i beräkningsfältet -> Rubriken är "Utd före?" Om du bockar i tolkar programmet det som att utdelning har gjorts före, i övrigt att så inte är fallet. Kan användas på alla typer av händelser. Viktigt är att alla händelser läggs i kronologisk ordning. Gåva+ fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvomottagare "Gåva+" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva+" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du fyller i antal aktier som har mottagits och dess omkostnadsbelopp, eventuellt antal aktier anskaffade för 1992 och dess kapitalunderlag och sparat utdelningsutrymme som tillkommer från gåvogivaren. Om du återigen vill gå in på dialogen markerar du ovan nämnda rad (dvs med händelsen "Gåva+" och året och trycker på knappen "Gåva+/IB". Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. Gåva- fr.o.m och framåt Om du lägger upp en händelse som gåvogivare "Gåva-" kommer du numera få hjälp hela vägen med beräkningarna. Fyll i en ny rad med händelsen "Gåva-" och därefter året (2010 och framåt) samt antalet aktier. I och med detta så öppnas en fördjupningsdialog där du ser konsekvenserna av gåvan. Antal aktier, omkostandsbelopp, eventuellt kapitalunderlag, sparat utdelningsutrymme och sparat lättnadsutrymme som övergår till gåvomottagaren enligt kontinuitetsprincipen. Ändring av hanteringen innebär att du numera får beräknat gåvan fullt ut i programmet och behöver inte göra några övriga justeringar. IB Om du inte vill beräkna hela historiken i FA2 kan du använda dig av händelsen IB och där fylla i alla ingående värden och starta ifrån de underlag du har framräknat sedan tidigare. Gåvor fr.o.m och framåt Om du skapar en helt ny fåmansföretagsmodul kan du använda dig av gåvor och IB redan från år Däremot om den konverteras (läses in från tidigare år) kan du använda dig av gåvor och IB från 2010 och framåt. Anledningen till detta är att vi inte retroaktivt kan ändra värden från redan ifyllda fåmansföretagsmoduler. Beräkning av gränsbelopp fr.o.m och framåt Sparat utdelningsutrymme och lättnadsutrymme beräknas numera ända fram till nästa år. Genom att trycka på knappen för utdelning 2010 respektive 2011 kan du gå in på respektive års beräkning av gränsbelopp. I beräkningarna kan du se hur eventuella avyttringar och gåvor påverkar beräkningarna. Här kan du också ange eventuell utdelning som tagits under året. OBS! Programmet hanterar enbart ett utdelningstillfälle per år som tidigare. Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital I modulen finns en ny beräkning avseende Inlösen med indragning av aktier vid minskning av aktiekapital. Detta är en beräkning som klart skiljer sig från den övriga logiken av gränsbelopp m.m. Vi har lagt in en separat beräkning för detta som du finner på fördjupning "Inlösen". Här kan du beräkna vilken kapitalvinst som skall tas upp som utdelning utifrån marknadsvärdet på bolaget. Eftersom detta bör vara ytterst sällsynt påverkar inte denna beräkning övriga delar av fåmansföretagsmodulen utan är enbart en separat Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

8 beräkning. Noterbart är att om du minskat ditt aktiekaptial utan indragning/inlösen av aktier så noterar du det erhållna beloppet som en vanlig utdelning. Nyheter i Fastighetsöverlåtelsemodulen Generationsskifte av fastighet På beräkningen av generationsskifte av fastighet (FSG) har vi lagt till vissa förklarande texter och ett flertal fördjupningsdialoger för att tydligare visa hur beräkningarna är gjorda. FSV/FSB För att ytterligare förenkla ifyllnaden av modulerna vid försäljning av fastighet/bostadsrätt finns knappar för att visa grunduppgifter. Alla uppgifter som hänförs till den sålda bostaden läggs in på fördjupningssidan för Grunduppgifter såld bostad. Uppgifterna flyttas sedan till första sidan som nu är en resultatsida. För att eventuellt uppskov ska beräknas vid ansökan om slutligt uppskov måste man först fylla i uppgifterna på fördjupningssidan för Grunduppgifter ny bostad. För att se beräkningen av uppskovet går man till fördjupningssidan för Uppskovsbelopp. Här ser man vilket belopp som är maximalt uppskov. Schablonintäkt Det finns också en ny fördjupningssida som heter Schablonintäkt uppskovsbelopp. Här visas den schablonränta som ska betalas beroende på uppskovets storlek. I samma dialog visas också den totala skatten på kapitalvinsten. Deklarationskontrollen I denna version är deklarationskontrollen påslagen och uppdaterad med flera nya och viktiga kontroller. Mamut AB Telefon: Telefax: Kungsgatan 24, Box 7654, Stockholm, Sverige

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Nyheter i Norstedts Skatt 2011.2/B Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller en del blankettförändringar och uppdaterade modulberäkningar. Förutom

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt. I version 2012.3 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2012. Blanketter

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU)

SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU) SKV 271 utgåva 10 Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU) 2004-02-22 INK3S Inkomstdeklaration 3, sid 2 och 4 FÖRORD Uppgifter om inkomst av näringsverksamhet

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter Hogia Skatt 2007.4 Det här är den fjärde versionen av Hogia Skatt för taxeringsåret 2007. Det är årets första "skarpa" version vilket bl.a. innebär att Skatteverkets deklarationsblanketter för taxeringsåret

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 17 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2012 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Aktiebolag m.fl. och delägare i fåmansföretag Blankett SD2

Aktiebolag m.fl. och delägare i fåmansföretag Blankett SD2 Aktiebolag m.fl. och delägare i fåmansföretag Blankett SD2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. är alltid deklarationsskyldiga oavsett inkomstens storlek. Det innebär att deklaration ska lämnas om t.ex.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 14 Byte av företagsform Byte av företagsform 1631 Byte av företagsform aktualiserar ett antal skattefrågor, t.ex. om uttagsbeskattning ska ske vid överföringar av tillgångar samt vilka möjligheter det

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Enskild Firma Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till hjälptexterna.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2 Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Läs om vad som är nytt i version 2012.2 och bli ännu mer effektiv. Bland annat har vi

Läs mer