Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl."

Transkript

1 SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan,, 5 och 6. Personuppgifter m.m. Namn och adress Person-/Organisationsnummer Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, eget pensionssparande Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader SKV -0 Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 5 Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Nedsättningsbelopp 5 %, högst kr, för inkomst av aktiv näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Inkomster - Tjänst 7 Inkomster hittills under året Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar Avdragen A-skatt 8 Inkomster resten av året Inkomsten avser tiden Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs 0 - Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar 9 Inkomst från utländsk arbetsgivare Inkomst där jag själv betalar egenavgifter Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan och. Inkomst av näringsverksamhet 0 0 Personuppgifter m.m. Namn och adress 05 Överskott av näringsverksamhet Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Räkenskapsår Kalenderår Brutet Underlag för avkastningsskatt 5 % avsatt till pensioner Underlag för avkastningsskatt 0 % utländska kapitalförsäkringar Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Övriga upplysningar Fr.o.m. T.o.m Preliminär inkomstdeklaration Aktiebolag och handelsbolag m.fl. Beskattningsår Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Hel avgift Tomt för småhus/under uppförande Organisationsnummer SKV 05-0 Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö

2 Vad är preliminärskatt och vem ska betala sådan skatt? Redan det år du får inkomster ska du betala preliminärskatt på dem. Är du anställd eller pensionär drar arbetsgivaren/pensionsutbetalaren av skatt på ersättningen. På ränteinkomster och aktieutdelningar drar utbetalaren (t.ex. banken) av den preliminära skatten. Som företagare är du själv ansvarig för att betala in dina skatter och avgifter. Skatten ska du betala med lika stora belopp varje månad, s.k. debiterad preliminärskatt (fortsättningsvis kallad preliminärskatt). Informationen i den här broschyren är översiktlig och rör endast dig som själv ska betala in din preliminärskatt. Vilken typ av preliminärskatt ska du betala? Det finns olika former av preliminärskatt: A-skatt löntagare/pensionär (behandlas inte i denna broschyr) F-skatt F-skatt i kombination med A-skatt (FA-skatt) Särskild A-skatt (SA-skatt) Vilken typ av preliminärskatt du ska betala beror bl.a. på om du bedriver näringsverksamhet eller inte. F-skatt Du som bedriver enskild näringsverksamhet bör som regel vara godkänd för F skatt. Det innebär att du själv betalar dina skatter och socialavgifter varje månad. Juridiska personer, som exempelvis aktiebolag och handelsbolag, har normalt också F-skatt. FA-skatt Du som har både enskild näringsverksamhet och anställning ska normalt ha F-skatt i kombination med A-skatt, s.k. FA-skatt. Din arbetsgivare drar då av skatt på din lön, men du ska själv betala preliminärskatt och egenavgifter på inkomsterna som hör till näringsverksamheten. Att du har F-skatt får du endast hänvisa till vad gäller inkomster från din näringsverksamhet. Särskild A-skatt Du som har A-skatt kan även ha en särskilt debiterad A-skatt (SA-skatt). Om du har SA-skatt och dessutom har en arbetsgivare drar denne av skatt som vanligt vid löneutbetalning. Dessutom ska du själv betala in den SA-skatt som Skatteverket beslutat om. SA-skatt är vanligast för delägare i handels- och kommanditbolag personer som har inkomster som inte arbetsgivare, bank eller någon annan gör skatteavdrag för. Hur ska du göra för att få en debiterad preliminärskatt? I samband med att du ansöker om att bli godkänd för F-/FA-skatt hos Skatteverket får du också ett beslut om debiterad preliminärskatt. Du ansöker enklast via e-tjänsten Registrera företag på Du kan även lämna in din ansökan på papper (blankett SKV 60) som du kan ladda ner från Är du redan godkänd för F-/FA-skatt men inte har någon debitering av preliminärskatt får du det om du lämnar in en preliminär inkomstdeklaration. Detsamma gäller för SA-skatt. Hur mycket ska du betala i preliminärskatt? Den preliminärskatt du betalar ska så nära som möjligt stämma överens med vad din slutliga skatt kommer att bli. Skatteverket beslutar hur mycket preliminärskatt du ska betala till ditt skattekonto. Beräkningen baseras på alla dina inkomster (t.ex. företagets beräknade överskott, tjänste- och kapitalinkomster), eventuellt fastighetsinnehav m.m. Preliminärskatten du ska betala grundas normalt antingen på uppgifter du lämnar i en preliminär inkomstdeklaration eller i samband med ansökan om godkännande för F-skatt en schablonberäkning om du inte lämnat någon preliminär inkomstdeklaration. I normalfallet beräknas schablondebiteringen till 0 procent av den slutliga skatten. Om den slutliga skatten understiger den preliminära skatten beräknas schablondebiteringen till 05 procent av den slutliga skatten. För handelsbolag beräknas schablondebiteringen till det belopp som motsvarar den slutliga skatten. Schablonberäkningen får aldrig understiga den senast debiterade preliminärskatten. Besluten om schablonberäknad preliminärskatt skickas ut i januari, maj, juli och september. De som har ett brutet räkenskapsår får sitt beslut vid något av dessa fyra tillfällen beroende på när räkenskapsåret slutar. Enskilda näringsidkare och företag som har räkenskapsår som motsvarar kalenderår får sitt beslut i mitten av januari. När den schablonmässigt beräknade preliminärskatten grundas på den slutliga skatten innebär det att tillfälliga inkomster (t.ex. vinst vid försäljning av fastighet) ingår i preliminärskatten som du ska betala. Detta kan innebära att den schablonberäknade preliminärskatten blir för hög. För att undvika en felaktig debitering bör du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Detta kan du göra i förväg, d.v.s. redan innan du får beslutet. För att Skatteverket ska

3 kunna ta hänsyn till dina uppgifter bör du lämna din preliminära inkomstdeklaration några månader innan beskattningsårets början. Hur gör du för att ändra preliminärskatten Om du behöver ändra preliminärskatten ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska lämna blankett SKV. Aktiebolag, handelsbolag m.fl. ska lämna blankett SKV. Om du har e-legitimation kan du lämna in din preliminära inkomstdeklaration genom e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Blanketterna kan du ladda ner från vår webbplats eller beställa via Skatteverkets servicetelefon på Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt preliminärskatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Behöver den preliminära skatten justeras jämfört med de uppgifter du tidigare lämnat kan du när som helst under det år du har inkomsten (beskattningsåret) lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. I slutet av denna broschyr kan du se hur du ska fylla i den preliminära inkomstdeklarationen. Mer information hittar du i e-tjänsten och på respektive blanketts informationsblad. Du kan också kontakta Skatteupplysningen på När ska du betala den preliminära skatten? Skattesystemet bygger på att den preliminära skatten betalas under samma år som man har inkomsten (beskattningsåret). Du får alltså inte själv välja att betala in skatten i efterhand. Året efter beskattningsåret deklarerar du inkomsterna i en inkomstdeklaration. Med denna som grund fastställer Skatteverket en slutlig skatt. Den slutliga skatten stäms av mot den preliminärskatt du betalat in. Vid avstämningen uppkommer ibland ett överskott (överskjutande skatt) eller ett underskott (kvarskatt) på ditt skattekonto. Överskjutande skatt betalas ut året efter beskattningsåret. Kvarskatt ska du betala in i början av andra året efter beskattningsåret. Se figuren. Nya regler från Endast du som har brutet räkenskapsår berörs av detta under. Förändringarna, vad gäller den preliminära skatten, innebär i huvudsak att beskattningsåret alltid är detsamma som räkenskapsåret det för varje räkenskapsår finns en bestämd debiteringsperiod, det finns fyra debiteringsperioder momsen inte ingår i preliminärskatten, den redovisas i en mervärdesskattedeklaration. Mer information finns i broschyren SKV 7 som du laddar ner från Så här betalar du din preliminärskatt! Av Skatteverkets beslut framgår vilket belopp du ska betala varje månad och vilket datum betalningen ska ha kommit in på ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan betala via internet, genom automatisk överföring från banken eller med inbetalningskort. Inbetalningskort kan du beställa på Kontrollera att du angett rätt OCR-nummer om du betalar via internet. Ditt OCR-nummer finns på ditt beslut om debiterad preliminärskatt. Tidsaxel för hur preliminärskatten betalas. Beskattningåret Året efter beskattningsåret Andra året efter beskattninsgåret Det år du får inkomsten. Inkomsterna deklareras Eventuell kvarsskatt och inbetald preliminärskatt (avseende år ) betalas in (för år ) stäms av mot den. senast tre månader efter du fått slutskattebeskedet. Preliminärskatt (för år ) Eventuell överskjutande Preliminärskatt (för år ) betalas in varje månad. skatt (för år ) betalas ut. betalas in varje månad. Preliminärskatt (för år ) betalas in varje månad.

4 Har du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt? Om du under beskattningsåret konstaterar att du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt bör du snarast lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket fattar då ett nytt beslut om hur mycket preliminärskatt du ska betala. Om du upptäcker detta efter beskattningsårets slut kan du också lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration inom sex månader efter beskattningsårets utgång. När måste du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration? Du bör lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du har anledning att tro att den slutliga skatten kommer att bli högre än den preliminära. Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 0 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas så snart som möjligt efter det att förhållandena ändrats. Skyldigheten att lämna preliminär inkomstdeklaration gäller ända fram till det att en månad återstår av beskattningsåret. När Skatteverket räknat ut den nya skatten får du ett nytt beslut om preliminärskatt där det framgår hur mycket du ska betala och när. Om du anser att Skatteverkets beslut är fel Om du har fått ett beslut om preliminärskatt som du anser är felaktigt kan du begära omprövning av beslutet. Detta gör du genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du har också möjlighet att överklaga. Hur du ska göra framgår av beslutet. Om du har lämnat in en preliminär inkomstdeklaration eller begärt omprövning gäller det gamla beslutet tills du har fått ett nytt beslut. Så här gör du när du avslutar din verksamhet! När du avslutar din verksamhet ska du lämna en anmälan om avregistrering på Du kan även lämna denna anmälan på blankett SKV 69. Du ska också lämna in en preliminär inkomstdeklaration där du anger vad resultatet av verksamheten beräknas bli för hela beskattningsåret samt att verksamheten kommer att avslutas. Vad händer om du inte betalar preliminärskatten? Om du inte betalar preliminärskatten i rätt tid leder det normalt till att den obetalade skatten överlämnas till Kronofogden. Obetalda skatter är även ett skäl för återkallelse av F-skatt. En återkallelse av F-skatten påverkar dina möjligheter att bedriva näringsverksamhet. Blanketter Preliminär inkomstdeklaration för fysiska personer (SKV ) Preliminär inkomstdeklaration för juridiska personer (SKV ) Hjälpblankett preliminär resultatberäkning (SKV 5) Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 60) Ansökan/anmälan avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 69)

5 Så här fyller du i sidan på blanketten Preliminär inkomstdeklaration! Fyll i det år som du får Fyll i namn och fullständig adress. # Redovisa resultatet av verksamheten, efter avdrag för verksamhetens samtliga kostnader här. Beroende på hur och i vilken form verksamheten bedrivs ska resultatet redovisas i respektive ruta. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. För att beräkna verksamhetens resultat kan du använda blankett SKV 5. $ Om du gör avdrag för egen pensionsförsäkringspremie i näringsverksamheten eller betalar pensionskostnader för anställda ska beloppen som betalats redovisas i respektive ruta. % Under vissa förutsättningar (beroende av verksamhet och var den bedrivs) kan egenavgifterna sänkas. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. ^ Ange antalet karensdagar. Kontrollera med Försäkringskassan om du inte är säker på vad du anmält. Det vanligaste är sju dagar. & Om du redovisar moms i inkomstdeklarationen ska du redovisa den här. SKV -0 % # $ Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan,, 5 och 6. Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, eget pensionssparande Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 5 Personuppgifter m.m. Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Nedsättningsbelopp 5 %, högst kr, för inkomst av aktiv näringsverksamhet 0 50 Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Inkomster - Tjänst 7 Inkomster hittills under året Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar Avdragen A-skatt Inkomsten avser tiden Lön och förmåner Pensioner Inkomster resten av året Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs 0 - Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar 9 8! Namn och adress Person-/Organisationsnummer Inkomst från utländsk arbetsgivare Inkomst där jag själv betalar egenavgifter Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter * ( & ) * Moms på försäljningen. ( Moms på inköpen. ) Ange dina tjänsteinkomster hittills under året i respektive ruta. Inkomster som redovisas i näringsverksamheten ska du inte ta upp här. Ange avdragen skatt hittills under året. Ange beräknade inkomster under resten av året. Dock inte inkomster som hör till näringsverksamheten. Om du fyllt i någon av rutorna 07, 08 eller måste du fylla i denna ruta. Ange beloppet som avser ersättningen som kommer från den utbetalare du har högst ersättning från. Här fyller du i inkomst från utländsk arbetsgivare. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. 5

6 Så här fyller du i sidan på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 5 Ange avdrag för kostnader som du haft och som avser tjänsteinkomsterna. Reseavdrag m.m. som avser resor i näringsverksamheten ska ingå i resultatet från näringsverksamheten. 6 Ange pensionsförsäkringspremie som inte dras av i näringsverksamhet. 7 Ange inkomsträntor, aktieutdelning m.m.. Dock inte de som avser näringsverksamheten. Dessa ska i stället ingå i näringsverksamhetens resultat. 8 Här fyller du i vinster på t.ex. aktier. 9 Här fyller du i utgiftsräntor, dock inte de som avser näringsverksamheten. Dessa ska ingå i resultatet från näringsverksamheten. 0 Här fyller du i förluster på t.ex. aktier. o Fastighetsavgift och fastighetsskatt betalas av den som äger fastigheten den januari beskattningsåret. Fyll i värdet vid respektive typ av fastighet. 5 Övriga tjänsteinkomster Hobbyinkomster Vissa inkomster från fåmansbolag Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet Tjänsteresor Dubbel bosättning, tillfälligt arbete m.m. Övriga utgifter Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. 0 Kapital Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag görs från Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag inte görs från Schablonintäkt uppskovsbelopp Inkomst uthyrning av privatbostad Kapitalvinster Utgiftsräntor Förvaltningsutgifter Kapitalförluster Övriga upplysningar Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk 6 Uppgifter för sjömän Antal sjödagar, närfart Antal sjödagar, fjärrfart Person-/Organisationsnummer Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Underlag för kapitalförsäkring Underlag för pensionsförsäkring 5 Hel avgift Tomt för småhus/ägarlägenheter och småhus/ägarlägenheter under uppförande o p Skriv under och ange telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid. SKV 0-0 p Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 6

7 Så här fyller du i blanketten Preliminär inkomstdeklaration! Fyll i det år som verksamheten får Fyll i namn och fullständig adress. # Redovisa resultatet av verksamheten, efter avdrag för verksamhetens samtliga kostnader här. $ Om verksamheten drar av pensionskostnader för anställda ska beloppet som betalats redovisas här. % Om verksamheten redovisar moms i inkomstdeklaration ska den redovisas här. ^ Fyll i moms på försäljningen. & Fyll i moms på inköpen. * Fastighetsavgift och fastighetsskatt betalas av den som äger fastigheten den januari beskattningsåret. Fyll i rätt värde vid respektive typ av fastighet. Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan och. Inkomst av näringsverksamhet Överskott av näringsverksamhet Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Personuppgifter m.m. Namn och adress Räkenskapsår Kalenderår Brutet Underlag för avkastningsskatt 5 % avsatt till pensioner Underlag för avkastningsskatt 0 % utländska kapitalförsäkringar Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Övriga upplysningar Fr.o.m. T.o.m # $ ^ & Preliminär inkomstdeklaration Aktiebolag och handelsbolag m.fl. Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Beskattningsår! Hel avgift Tomt för småhus/under uppförande Organisationsnummer * ( Skriv under (behörig firmatecknare) och ange telefonnummer där vi kan nå företaget under dagtid. SKV 05-0 ( Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 7

8 Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: SKV 0 utgåva. Utgiven i september. Denna utgåva finns bara som pdf-fil på

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

55 Beslut om preliminär skatt... 1

55 Beslut om preliminär skatt... 1 Innehåll 55 Beslut om preliminär skatt... 1 55.1 Innehåll... 1 55.2 55.2.1 Beslut om debitering av preliminär skatt... 2 Beräkning enligt schablon... 3 55.2.2 Beräkning enligt tillgängliga uppgifter...

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2016 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 739 kronor eller mer under år 2016. Skatteavdraget

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Frisöryrket och skatter. i samverkan med

Frisöryrket och skatter. i samverkan med Frisöryrket och skatter i samverkan med Det svenska skattesystemet Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information Kontroll Vad är skatt? Pengar som vi alla betalar till kommun, landsting

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer