Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behöver du fördjupa dig i din avstämning?"

Transkript

1 Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning inte stämmer. Det kan exempelvis bero på om någon löneart eller anställd har en felaktig inställning och på så sätt påverkat beloppen. Dokumentet Årsskiftesrutiner med den kompletta checklistan finns att ladda ner från vårt Kundtorg. Här får du ytterligare punkter som kan ge dig klarhet i varför det är olika belopp om du jämför ackumulatorer för kontrolluppgifter mot rutor på arbetsgivardeklarationen som avser hela året. I de allra flesta fall finns det naturliga orsaker till varför beloppen är olika i din avstämning och det är inget som du behöver göra någon korrigering på utan bara konstatera att beloppen skiljer sig åt. Om du använt de lönearter som vi har i våra grundregister och inte förändrat några inställningar under året så ska dina kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationer blir riktiga. Följande ackumulatorer för kontrolluppgifter och rutor på arbetsgivardeklaration för hela året ska stämmas av innan du skapar kontrolluppgifter till Skatteverket: Ackumulatorer: Avdragen prel. skatt (101) Kontant bruttolön (111) Förmånsvärden (113,118, ) Arbetsgivardeklaration ruta nr: Avdragen skatt (82) Bruttolön utom förmåner (50) Avgiftspliktiga förmåner (51) Om differensen enbart är på några kronor beror det på öresavrundningen som tillämpas av Skatteverket vid beräkning av underlag till arbetsgivardeklarationen. Har du haft någon anställd som det har blivit fel på under året ska du genomföra korrigeringarna innan du genomför årsskiftet i programmet. Det är olika värden i ackumulator 111 mot ruta 50 på arbetsgivardeklarationen Anställda som tjänat under kr eller ½ prisbasbelopp under året Om du har anställda som tjänat under kr eller ett ½ prisbasbelopp (idrottsutövare), kommer beloppet att bli högre i ackumulator 111 än i ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. Det beror på att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på inkomster som totalt under inkomståret understiger 1000 kr eller ½ prisbasbelopp (idrottsutövare). Det är alltid viktigt att säkerställa om en differens beror på detta. Om du har anställda som under året inte passerat gränsen för arbetsgivaravgift, ska du därför vid din avstämning räkna bort beloppet som motsvarar deras lönesumma under året från värdet i ackumulator 111. Därefter stämmer du av värdet mot ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. 1

2 Är differensen av denna orsak är den naturlig och det är inget du behöver korrigera för rapporteringen av kontrolluppgifterna. Inställningen som styr gränsen för arbetsgivaravgift hittar du i registret Anställda, fliken Allmänt. När du lägger upp en ny anställd läggs alltid automatiskt gränsen kr, vilket är vanligast förekommande. Du kan vid behov ange gränsen ½ basbelopp. Om du av misstag i registret Anställda har markerat att gräns för arbetsgivaravgift på en anställd är ½ basbelopp istället för kr, kommer värdet i ackumulator 111 att vara högre än i ruta 50, om den anställdes lönesumma under året totalt understiger ½ basbelopp. Då har underlaget för arbetsgivaravgift varit för lågt och företaget betalat in för lite arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklarationen behöver rättas, kontakta Skatteverket för information hur ni ska gå tillväga. Har ni anställda som är födda 1937 eller tidigare Har du anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren inte arbetsgivaravgift, vilket innebär att dessa anställda inte redovisas på arbetsgivardeklarationen. Lön till anställda som är födda 1937 eller tidigare ska redovisas i ruta 031 Skattepliktiga ersättningar ej soc. avg. För korrekt avstämning gällande dessa anställda måste värdet i ackumulator 111 räknas bort, annars har du ett för högt värde i ackumulator 111 i jämförelse mot ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. Har du löneberett ersättning till anställda födda 1937 eller tidigare på en löneart kopplad till ackumulator 111 Kontant bruttolön, flyttar programmet värdet med automatik från ruta 011 på kontrolluppgiften till ruta 031 i samband med att du skapar dina kontrolluppgifter. Är ni en idrottsförening och ska stämma av ackumulatorer för kontrolluppgift mot arbetsgivardeklaration Har du betalt ut ersättning (lön + förmån) till idrottsutövare som överstiger ½ prisbasbelopp, ska du för korrekt avstämning, summera värdet av ackumulator 131 Skattepliktiga ersättningar ej soc avg och eventuellt ackumulator 111 Kontant bruttolön mot ruta 50 Avgiftspliktig bruttolön på arbetsgivardeklarationen. Har ni även förmåner i ackumulator 113, 118 och ska dessa stämmas av mot ruta 51 Avgiftspliktiga förmåner på arbetsgivardeklarationen. I samband med att du skapar register för kontrolluppgifterna kan programmet flytta värdet i ruta 031 till ruta 011 för dessa anställda. Har du betalt ut ersättning (lön + förmåner) till idrottsutövare som understiger ½ prisbasbelopp, redovisas värdet i ruta 031 på kontrolluppgiften. Anställda med Socialavgiftsavtal En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige kan träffa en överenskommelse (Socialavgiftsavtal) med den anställde om att den anställde ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna i arbetsgivarens ställe. 2

3 Har du anställda med socialavgiftsavtal betalar inte arbetsgivaren någon Vilket innebär att dessa anställda inte redovisas på arbetsgivardeklarationen. Deras lön finns med i ackumulator 111 Kontant bruttolön men inte i ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. Har du löneberett med en löneart som är underlag för skatt, ej underlag för arbetsgivaravgift och kopplad till ackumulator 111 kontant bruttolön, uppstår en differens när du gör din avstämning mellan ackumulator 111 kontant bruttolön och ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. För korrekt avstämning ska eventuella värden i ackumulator 111 räknas bort annars har du ett för högt värde i ackumulator 111 i jämförelse mot ruta 50 Avgiftspliktig bruttolön utan förmåner på arbetsgivardeklarationen. Det är ett högre belopp i ackumulatorer för förmåner än i ruta 51 på arbetsgivardeklarationen Har ni drivmedelsförmån En vanlig orsak till differens vid avstämning av förmåner är om företaget har drivmedelsförmån och företaget betalar drivmedlet för arbetstagaren (den anställde ska beskattas för de privat körda milen) då uppstår en differens eftersom en del av förmånen inte utgör underlag för sociala avgifter. Värdet från löneart 873 Drivmedelsförmån ej sociala avgifter ska inte redovisas i ruta 51 på arbetsgivardeklarationen men värdet är med i ackumulator 118 Drivmedelsförmån (hamnar i ruta 018 på kontrolluppgiften). Ta ut löneartshistorik för hela året på löneart 873 Drivmedelsförmån ej sociala avgifter under menyn Analys - Historik så vet du exakt hur stort beloppet är. Exempel - Drivmedelsförmån vid bilförmån. Den anställde beskattas för 120 %, uppräkningen med 20 % ligger som underlag för förmånsbeskattning men ej som underlag för soc avgifter mil*9,50 kr per mil*1,2 = redovisas på kontrolluppgiften i ruta 18 (ackumulator 118) mil *9,50 kr per mil*1 = redovisas på arbetsgivardeklarationen i ruta 51. Om ni har anställda födda 1937 eller tidigare, har Socialavgiftsavtal eller idrottsutövare som tjänat under ½ prisbasbelopp, ska värdet av förmåner räknas bort från det totala ackumulerade värdet för en korrekt avstämning, annars får du ett för högt värde av förmåner i jämförelse mot ruta 51 Avgiftspliktiga förmåner på arbetsgivardeklarationen. Det finns ingen logisk förklaring - använd dessa rapporter Om det inte finns någon logisk förklaring till varför beloppen skiljer sig åt kan du behöva se igenom inställningar i registret Anställda, Lönearter eller Ackumulatorer, för att ringa in var felet ligger. Bra rapporter att använda vid avstämning: Lönearter per Ack - här ser du vilka lönearter som finns kopplade till varje ackumulator. Genom att ta ut den här rapporten ser du snabbt om någon löneart inte summeras till rätt ackumulator. 3

4 Löneartsfördelning - här ser du vilka lönearter du använt under året. Används med fördel för att ta reda på om en löneart har varit felkopplad under året. Markera att du vill visa ackumulerade värden och kontrollera att lönearterna du får ut på rapporten har rätt inställningar under menyn Register - Lönearter. Egna rapporter Transaktionshistorik - används som en avstämningsrapport. Du anger alla lönearter som är knutna till den ackumulator du är intresserad av. Här kan du ta hjälp av rapporten Lönearter per ack på fliken Register. Du kan skapa flera olika rapporter för avstämning mot olika ackumulatorer. Rapporten läser transaktionernas värden, som du sedan kan jämföra med det värde som summerats i respektive ackumulator. Ackumulatorvärden för kontrolluppgifter - ta ut ackumulatorlistor för ackumulatorer som ska redovisas på kontrolluppgiften under menyn Analys - Ackumulatorvärden. Jämför dessa uppgifter mot respektive ruta på arbetsgivardeklarationen för hela året. Arbetsgivardeklaration - välj hela året i rullistan Löneutbetalningsmånad och stäm av mot ackumulatorer för kontrolluppgifter. På sidan 2 specificeras vad de olika differenserna kan bero på, står där ett anställningsnummer kan du med fördel ange detta när du tar ut ackumulatorvärden för kontrolluppgifter ovan. Specifikation till arbetsgivardeklaration - här ser du hur varje person påverkat alla värden i arbetsgivardeklarationens rutor. Förkortad löneartslista - du får en lista med alla lönearter och ser vilka ackumulatorer och bokföringskonton de är kopplade mot. Är du osäker på hur någon ersättning du betalat ut under året ska redovisas, hänvisar vi till Skatteverkets informationsblad, SKV304 Kontrolluppgifter - lön, förmåner mm. Jämför gärna inställningar på dina lönearter och ackumulatorer mot Övningsföretaget. Kontrollera inställningar i registret Lönearter Kontrollera att de lönearter du använt under året har rätt inställning i rutorna för löneartstyp, underlag för arbetsgivaravgift och ackumulatorer. Ta ut rapporten Löneartsfördelning som visar vilka lönearter som använts under året och hur mycket som registrerats på respektive löneart, den finns under menyn Analys - Rapporter - fliken Periodens & månadens och kan tas ut med olika sorteringar och urval. Gå sedan till menyn Register - Lönearter och kontrollera att du har rätt inställningar på lönearterna när det gäller Löneartstyp, Underlag eller ej underlag för arbetsgivaravgift samt eventuell summering till ackumulatorer för kontrolluppgift. På så sätt ringar du in om det är fel inställning på någon av dina lönearter du använt under året och på vilket sätt detta påverkat dina kontrolluppgifter eller arbetsgivardeklaration. Fälten Löneartstyp och Arbetsgivaravgift påverkar arbetsgivardeklarationen. Summering vid avräkning till ackumulator för kontrolluppgift påverkar värdet på kontrolluppgiften. 4

5 Kontrollera dessa fält på lönearten: Korrigering Värden i arbetsgivardeklarationen är rätt Om du upptäcker att du har lönearter som ligger som grund för skatteberäkning och arbetsgivaravgift men inte är kopplade till någon ackumulator för kontrolluppgift, då har dessa lönearter under året redovisats på arbetsgivardeklarationen och du har erlagt rätt skatt och arbetsgivaravgift men värden finns inte med i ackumulatorn för kontrolluppgift. Börja med att ta en säkerhetskopia under menyn Arkiv - Säkerhetskopiering, innan du ändrar ett ackumulatorvärde. Du kan själv korrigera genom att ändra manuellt på aktuell ackumulator. Det gör du under menyn Register - Registervård rubriken ackumulatorvärde knappen Ändra. Du måste sedan skapa om registret för kontrolluppgifter för att få med ändringen på kontrolluppgiften. Om du redan har skapat underlag för kontrolluppgifter kan du ändra direkt i rutan på den anställdes kontrolluppgift. Det gör du under menyn Arbeta med - Kontrolluppgifter. Välj Ändra/komplettera kontrolluppgifter. Du kan också använda dig av funktionen Räkna om ackumulatorvärden. Koppla först rätt ackumulator till lönearten. Gå sedan till menyn Register - Registervård och välj Räkna om ackumulatorvärden. Du väljer själv vilken/vilka ackumulatorer som ska räknas om. Programmet går då igenom hela transaktionshistoriken från årets början på de lönearter som ska nollställas vid årsskifte och lägger varje värde till rätt ackumulator enligt förutsättningarna på lönearten. Observera dock att om du har gjort några manuella förändringar på någon ackumulator under året så försvinner dessa ändringar när du räknar om ackumulatorvärdet. Kom ihåg att skapa nytt register för kontrolluppgifter om du gjort några ändringar. Kom ihåg att även ändra inställningarna på lönearten i det nya innevarande året. 5

6 Fel ackumulator kopplad till löneart Om du råkat koppla en ackumulator fel på någon löneart kan det ge oväntat höga eller låga värden i jämförelse mot arbetsgivardeklarationens rutor. För att se vilka lönearter som påverkar värdet i ackumulatorerna kan du ta fram rapporten Löneart per ack under menyn Analys - Rapporter - fliken Register. Här ser du alla ackumulatorer och vilka lönearter dessa är kopplade till. Är du osäker på om inställningarna på dina lönearter är rätt kan du skriva ut samma rapport i Övningsföretaget och sedan jämföra och göra eventuella ändringar i ditt företag. Exempel: Om löneart 031 Periodens arbetade timmar summeras vid avräkning till exempelvis ackumulator 111 Kontant bruttolön får du ett för högt värde i ackumulator 111 i jämförelse mot ruta 50 på arbetsgivardeklarationen. Detta eftersom lönearten är passiv och inte ska vara med på vare sig kontrolluppgifter eller arbetsgivardeklaration. När du kopplat rätt ackumulator till lönearten kan du med fördel använda funktionen Räkna om ackumulatorvärden för att få rätt värde i ackumulatorn. Tänk på att ta en säkerhetskopia innan du räknar om ackumulatorvärdet under menyn Register - Registervård knappen Räkna om ackumulatorvärden. Välj där att räkna om den ackumulator som var felaktig. Rutinen går igenom årets alla transaktioner och räknar om värdet enligt de nuvarande inställningarna på lönearten. Det är endast ackumulatorer med inställningen Automatisk nollställning vid årsskiftet som går att räkna om. Använd inte den här funktionen om du har gjort manuella justeringar direkt i ackumulatorerna under året, de manuella justeringarna kommer då att försvinna ur ackumulatorerna! Värden i ackumulatorer för kontrolluppgift är rätt Om det har varit fel inställning på lönearten när det gäller löneartstyp och underlag för arbetsgivaravgift måste du ändra manuellt på arbetsgivardeklarationen. Summeringen vid avräkningen har dock gjorts till rätt ackumulator för kontrolluppgift. Kontakta Skatteverket eftersom du behöver göra en rättelse då det under året varit fel på arbetsgivardeklarationen. Tänk på att ändra inställningarna på lönearten i ditt nya innevarande år och att justera i din bokföring. Kvarstår differens Om du tittat igenom alla lönearter som du använt under året och sett att det är korrekt inställning på dessa kan du behöva felsöka bakåt i tiden och månadsvis jämföra arbetsgivardeklaration mot en löneartsfördelning uttagen för samma period. På så sätt kan du avgöra om det är arbetsgivardeklarationen för hela året eller värden i ackumulatorer för kontrolluppgifter som är de korrekta. Gör så här: Gå in i rapporten Specifikation till arbetsgivardeklaration för varje månad, som du hittar under menyn Analys Rapporter fliken Periodens & månadens. Här ser du vilka belopp varje person har bidragit med till arbetsgivardeklarationens rutor. Skriv ut rapporten. Skriv även ut rapporten Löneartsfördelning för varje månad, den visar vilka lönearter som använts och hur mycket som registrerats på respektive löneart. Dessa kan du jämföra mot arbetsgivardeklarationens rutor. Du hittar rapporten Löneartsfördelning under menyn Analys - Rapporter, fliken Periodens & månadens. Har du haft trängselskatt - bilförmån Trängselskatt för privata resor ska ingå i värdet för bilförmån enligt en dom i Regeringsrätten Har du anställda som berörs av detta bör du kontakta Skatteverket för att få information om hur du ska göra eventuell justering. 6

7 Har du haft husarbete (RUT/ROT) som är underlag för skattereduktion Den anställde kan få skattereduktion för den del som avser arbetskostnad men inte för resor eller material. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på den skattepliktiga löneförmånen av hushållsarbete och ROTarbete och för den anställde blir det skattereduktion. Det finns en maxgräns på hur mycket som kan vara underlag för skattereduktion, vilket du kan läsa mer om på Skatteverkets hemsida. För att hantera detta korrekt ska Löneartstypen: Ej skattegrundande förmån användas. (Löneart Hushållsarbete) Om du använt en löneart med löneartstypen Ej skattegrundande förmån kommer ruta 53 Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgift och särskild löneskatt att ha ett högre värde än ruta 81 Lön och förmåner. Detta eftersom löneförmånen av hushållsarbete inte är med i beräkningsunderlaget för skatt men är däremot med i underlag för För mer information, kontakta Skatteverket. På nästa sida följer ett kortfattat felsökningsschema. 7

8 Orsak Hur påverkas ackumulator för kontrolluppgift och kontrolluppgift Hur påverkas Arbetsgivardeklarationen Åtgärd Anställda har tjänat under 1000 kr eller ½ ackumulator Är ej underlag för Drivmedelsförmån (anställd förmånsbeskattas för privat körda mil). Ackumulator 118 har ett högre värde som avser 20 %, som är underlag för skatt men ej underlag för 51. Anställda som är födda 1937 eller tidigare. Anställda med Socialavgiftsavtal. ackumulator Är ej underlag för Anställda som är födda 1937 eller tidigare. ackumulator 113, 118, Är ej underlag för Idrottsutövare som tjänat under ½ ackumulator 131 och ev Är ej underlag för Reducera understigande värde i ackumulator 111 från totalsumman i 111. Idrottsutövare som tjänat under ½ ackumulator 113,118, Är ej underlag för Reducera understigande värde i ackumulator 113, 118, från totalsumman i motsvarande ackumulatorer. Idrottsutövare som tjänat över ½ ackumulator 131 och ev 111. Värde kommer med på 50. Idrottsutövare som tjänat över ½ ackumulator 113,118, Värde kommer med på 51. Löneart summeras vid avräkning till fel ackumulator. Kan ge ett högre alternativt lägre värde. Värde hamnar i rätt ruta om löneart har rätt inställning för arbetsgivaravgift och skatteberäkning. Korrigera ackumulatorvärdet. Fel inställning på ackumulator för kontrolluppgift under menyn Register - Ackumulatorer. Ackumulatorer för kontrolluppgift ska nollställas vid årsskifte. Det blir ett högre värde på ackumulatorer. Värde hamnar rätt på arbetsgivardeklarationen. Korrigera ackumulatorvärdet. Ingen summering till ackumulator för kontrolluppgift på löneart. Inget värde i ackumulator. Värde hamnar rätt på arbetsgivardeklaration. Korrigera ackumulatorvärdet. 8

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2017. Bråttom med lönen i januari? Betalar du ut lön tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018

Checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2017! Har du bråttom med lönen i januari? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Entré KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifterna vara Skatteverket tillhanda. På Skatteverkets hemsida finner du mycket information. I deras broschyr SKV_304,

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Checklista för Årsskiftesrutiner 2016/2017

Checklista för Årsskiftesrutiner 2016/2017 Checklista för Årsskiftesrutiner 2016/2017 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2016! Har du bråttom med lönen i januari? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11.

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11. Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2014/2015 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2014! Har du bråttom med januarilönen? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 9/2012 Datum 2012-10-12 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

1 Allmän information 1. 2 Lönearter 2. 3 Anställningsbevis 3. 4 Följebrev Hogia Kyrklön 5. 5 Aktuellt 6. 6 Kurser/Konferenser 11.

1 Allmän information 1. 2 Lönearter 2. 3 Anställningsbevis 3. 4 Följebrev Hogia Kyrklön 5. 5 Aktuellt 6. 6 Kurser/Konferenser 11. Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia PA-system Nr 7/2011 Datum 2011-10-14 1 Allmän information 1 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 1 2 Lönearter

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 21 2017 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyhet för 2017 Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Inställningar för Rapportering till Collectum

Inställningar för Rapportering till Collectum Inställningar för Rapportering till Collectum Ska du rapportera pensionsförmedlande lön till Collectum för anställda som omfattas av ITP-avtalet ITP1 och/eller ITP2? I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q: Vem betalar ut lönegaranti? A: Länsstyrelsen är utbetalande myndighet av lönegarantibeslut. Länsstyrelsen beskattar och upprättar kontrolluppgifter

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 8/2012 Datum 2012-08-21 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Information från Visma Spcs

Information från Visma Spcs Kontrolluppgift och Fora-rapportering i Installation 1 Viktigt att tänka på innan du installerar 1 Så här gör du installationen 2 Årsavslut i 4 Checklista 4 1. Avsluta årets lönekörningar för 2012 4 2.

Läs mer