DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003"

Transkript

1 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN Installationsdata support: Installationsdata fax: support: Hemsida: RSV DataService inlämningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Riksskatteverkets inläsningsställe Box Vänersborg Telefon: Installationsdata AB Sidan 1 av 18

2 Välkommen till årsskifteshanteringen i Entré Lön I oktober fick du information om CSR-förfrågan och övriga förberedelser inför årsskifteshanteringen. Om du inte har gjort dessa måste du göra dem innan du går vidare. Dokumenten finns att hämta på vår hemsida eller ring vår växel så kan vi faxa över dem till dig. När du gjort de förberedande uppgifterna enligt ovan, följer du vår checklista för årsuppdateringen. Checklistan måste utföras i turordning. Varje punkt har en hänvisning till mer utförlig beskrivning. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni följer detta dokument till punkt och pricka för att era kontrolluppgifter och avstämningar mot bokföringen ska bli korrekta. Januari är den månad då vi har flest samtal till supporten. För att snabba upp väntetiden uppskattar vi om ni har ert kundnummer till hands. Om ni inte vill vänta i telefonen kan ni maila in till oss på så ringer vi er enligt turordningen i vår kö. Innehållsförteckning CHECKLISTA ÅRSSKIFTESRUTINER...3 FORA...4 AVSTÄMNING...6 KONTROLLUPPGIFTER...9 UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFT...11 ÅRSBYTE...14 CHECKLISTA INSTÄLLNINGAR INFÖR NYTT LÖNEÅR NYHETER INFÖR FÖRSTA LÖN Installationsdata AB Sidan 2 av 18

3 CHECKLISTA ÅRSSKIFTESRUTINER INLÄSNING ÅRSUPPDATERING FÖR LÖN SIDA Sista lönen för året måste vara körd! Följ installationsanvisningen för uppdatering Se sep. blad Ta ut FORA-listan. Obs! lämnas på diskett. 4-5 Kontrollera att samtliga uppgifter kommit med till 6-8 kontrolluppgiftsackumulatorerna. Saknas någon ersättning lägg till nödvändiga recept och räkna om de berörda ackumulatorerna. Gå in under årsbearbetningar. Gå till "Ändra kontroll uppgifter". Kontrollera värdena på kontrolluppgifterna, lägg till eventuella meddelanden till myndigheten och de anställda. Skriv ut kontrolluppgifterna. Skapa gärna en speciell "KU-skrivare" som du använder speciellt för kontrolluppgifterna i lön. Skicka redovisningen på diskett till skattemyndigheten. 13 Se adressen på första sidan. Tag en säkerhetskopia som sparas i kassaskåpet, alternativt en bandbackup. Gör årsbyte. OBS! Detta innebär att man inte längre 14 kan räkna om ackumulatorerna. Nu skapas nya ackumulatorer för 2003 och löneraderna nollställs och dina löneperioder tas bort. Gå igenom checklistan över alla inställningar av 15 förändringar inför det nya löneåret Detta måste göras innan första lönen på året körs. Installationsdata AB Sidan 3 av 18

4 FORA Värden för intjänad bruttolön till FORA hämtas från ackumulator 320. Du bör kontrollera vilka värden som ackumuleras i 320 genom att ta ut en lista under ackumulatorer och anropande recept. Den visar alla lönearter som ackumulerar sitt värde till ackumulator 320. Det är lönegruppen som styr om den anställde ska redovisas som arbetare, tjänsteman, chef eller företagsägare. Gå igenom befattningskoderna och lönegrupperna på de anställda i personregistret. Om vi väljer arbetare så kommer varje person som tillhör lönegruppen att redovisas på första sidan i FORA med personnummer och med övriga löneuppgifter. När man väljer tjänstemän kommer man endast att redovisas på sida ett, med ett totalbelopp beroende på vilken befattningskod man tillhör. Installationsdata AB Sidan 4 av 18

5 Inställningar av FORA listan görs under LN 6 - Inställningar 2 - Rapporterinställningar 8 FORA-lista Fyll i uppgifterna som FORA skickat ut till dig som arbetsgivare. OBS! Fyller du i år 1981 kommer personer fyllda 82 med på listan för arbetare men enbart med namn och personnummer. Gå till LN, 4 och välj Fora lista. Tryck F5 för att redigera listan. Tryck F2 för att hämta in uppgifter från register. Vill du redigera uppgifterna på en anställd så ändrar du genom att trycka Enter när du står på personen ifråga. Tänk på att: För anställda som har semesterören ska bruttolönen för arbetare och slutliga uppgifter kompletteras med semesterersättningen. Har den anställde fyllt 21 år under året gäller speciella regler. Läs noga i broschyren från FORA. De värden som du sparat i samband med semesterskuldslistan finns sparade i ackumulator 911. Skriv ut innehållet för 911 under Listor & Statistik, Ackumulatorer och välj Innehåll. Vill du komplettera uppgifterna med en person som inte finns upplagd i personregistret så skapar du en ny post med F3. Du ska skicka en diskett tillsammans med deklarationen till FORA centralen. Du väljer med mellanslag på fältet destination. Installationsdata AB Sidan 5 av 18

6 AVSTÄMNING För att göra en kontroll av den utbetalda lönen och övriga ersättningar till dina anställda så skriver man ut en ackumulatorlista på de ackumulatorer som ingår in kontrolluppgiften. Exempel 1. Jag vill göra en avstämning av innehållet i mina kontrolluppgifts ackumulatorer. Gå till LN 4 Listor & statistik Välj ackumulatorer. Här finns ett flertal listor men projektackumulatorlistan är den som enklast kan visa innehållet både på period och person. Intervallet som innehåller dina uppgifter är från 110 betald skatt året till 157 Representation. =========================================================== ÅRSSKIFTE LÖN PROJEKT-ACKUMULATOR-LISTA Ackumulator : Personid : Lönetyp : Period : =========================================================== NR NAMN ID NAMN SUMMA AVDRAGEN A-SKATT 1001 Anders Johansson Peter Karlsson Eriksson Nils Johansson Ove KONTANT BRUTTOLÖN 1001 Anders Johansson Peter Karlsson Eriksson Nils Johansson Ove Installationsdata AB Sidan 6 av 18

7 Exempel 2. Jag vill göra en avstämning av mina lönearter som är använda under året Gå till LN 4 Listor & statistik Välj Lönearter Använda per period Listan visar alla transaktioner med antal och totalbelopp. ============================================================ LÖNEFÖRETAGET ANVÄNDA LÖNEARTER PER PERIOD Sida 1 Lönetyp : 3 Löneperiod : - Person-id.: CS :36 ============================================================ AVT.OMR. ART TEXT ANTAL SUMMA Tidlön Mon Månadslön Motkontering Restid Utanf.arb.tid Ackordslön Mon Övertidsers. A Mon Övertidsers. B Mon Övertidsers. C Mon Rikskuponger Prel Skatt-tab Kontrollavgift 0.5% Mon Fack avgift Mon Rikskuponger Installationsdata AB Sidan 7 av 18

8 ACKUMULATORER Dina ackumulatorer som ligger till grund för kontrolluppgiften är följande: SKATT 110 AVDRAGEN A-SKATT TJÄNST 111 KONTANT BRUTTOLÖN MM FÖRMÅNER 112 SK.PLIKT. FÖRM. EXL BIL & DRIVMEDEL 113 SK.PLIKT. BILFÖRM UTOM DRIVMEDEL 115 ANTAL MÅNADER MED BILFÖRMÅN 116 ANTAL KM MED MILERS VID BILFÖRMÅN 117 BETALT FÖR BILFÖRMÅN 118 DRIVMEDEL VID BILFÖRMÅN KOSTNADSERSÄTTNINGAR 120 KOSTN.ERS EJ KRYSS SKPLI ERS GRUND EGENAVG 130 TJÄNSTEPENSION 131 ANDRA SKPLI ERSÄTTNINGAR 135 VISSA EJ SKPL ERSÄTT- NINGAR TILL FORSKARE 137 VISSA AVDRAG KAPITAL 138 RÄNTA 139 HYRESERSÄTTNING FÖRMÅN 141 BOSTAD SMÅHUS 142 KOSTFÖRMÅN 143 BOSTAD EJ SMÅHUS 144 RÄNTA 147 ANNAN FÖRMÅN KOSTNADSERSÄTTNINGAR 150 BILERS ENLIGT SCHABLON 151 TRAKTAMENTE INOM RIKET 152 TRAKTAMENTE UTOM RIKET 153 TRAKTAMENTE INRIKES 154 TRAKTAMENTE UTRIKES 155 RESKOSTNADSERSÄTTNING 156 LOGI 157 REPRESENTATION Installationsdata AB Sidan 8 av 18

9 KONTROLLUPPGIFTER Årsbearbetning av lönerna görs under Se LN - 8 Årsbearbetning - 5 Ändra Kontrolluppgifter Sista lönen för året ska vara körd innan du börjar med dina kontrolluppgifter. Första gången du går in på meny valet för Ändra Kontrolluppgifter skapas ett nytt årsregister för årets redovisning. Tänk på att om du varit inne tidigare under löneåret så finns det redan uppgifter på de anställda, men totalbeloppen på uppgifterna är inte fullständiga. Du måste då uppdatera dina värden genom att trycka F2=Hämta från ackumulatorer. Hmmmmm! Installationsdata AB Sidan 9 av 18

10 ÄNDRA KONTROLLUPPGIFT Det går bra att ändra en enstaka anställds löneuppgifter direkt på kontrolluppgiften. Vissa uppgifter måste man lägga till eller korrigera direkt på kontrolluppgiften. Tex FÄLT 66 kostnadsersättning, FÄLT 70 mätavgift och FÄLT 14 förmånskod tjänstebil. Du som har använt dig av ett annat lönesystem under året kan summera de löneavräkningar som är utbetalda tidigare under året, till dem som är avräknade i Entré lön. Endast en kontrolluppgift behöver skickas till RSV. Stå i beloppsfältet och använd miniräknaren. Tryck F1 för att aktivera räknaren. Vissa avdrag i ruta 70 är tex avdragen mätavgift. Genom att använda sig av F4 menyn kan du enkelt uppdatera alla kontrolluppgifter med samma text. OBS! Glöm inte att ta bort texten på de personer som inte har något belopp redovisat i ruta 37. Installationsdata AB Sidan 10 av 18

11 Ta bort rättelsedatum! När du har justerat dina kontrolluppgifter, tryck F10 = Spara. Om korrigeringen endast gäller ändring innan första redovisningen till skattemyndigheten så skall rättelsedatum tas bort via F4 menyn. Efter korrigering gå tillbaka till 4 - Kontrolluppgifter och skriv ut den korrigerade kontrolluppgiften. UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFT Utskriften av kontrolluppgifterna kan du göra på vanligt vitt papper. Du får då med textinformation på de fält som innehåller värden för den anställde. Om du väljer att skriva ut på vanligt papper så går det bra att välja den skrivare som du normalt använder till rapportskrivare annars ska du använda din KU skrivare. Här får du en snygg laserutskrift men den kräver att du har en Hpkompatibel laserskrivare. Person Id: Inkomstår: Sortering: Destination: Fältet lämnas tomt för att ta med alla anställda. Avser det inkomståret du ska redovisa till skattemyndigheten. Dvs. år 2002 Valfritt Du kan dels lista uppgifterna på skärmen eller ta ut dem på skrivaren samt välja att skapa diskett. När dina uppgifter är klara och du ska redovisa dessa till skattemyndigheten skapar du en KU diskett. Installationsdata AB Sidan 11 av 18

12 SKAPA SKRIVARE TILL KONTROLLUPPGIFTEN När du står inne på kontrolluppgifter välj: F2 = Byt skrivare F3 = Skapa ny skrivare Du som vill skriva ut kontrolluppgiften på laserblanketten kan göra följande inställning. PUST!!! Ge inte upp! Du är nästan färdig! Installationsdata AB Sidan 12 av 18

13 SKAPA KU DISKETT Sätt i en tom och formaterad diskett i datorns diskettfack. Välj listtyp Diskett med mellanslag, du får då med Destination A: automatiskt. Tryck F10 för att starta. Disketten skickar du sedan till RSV dataservice. Se första sidan för adressen. Vill du titta på innehållet på disketten så väljer du Listtyp diskett och sedan trycker du mellanslag på Destination till texten Titta på A: visas. Nu ser du innehållet på disketten som du har skapat. Du kan även välja att skriva ut innehållet på papper. #DATA_START #POST_START UGNR #UG #POST_START KU10 #PERSONNR #NAMN Anders #ADRESS Sollentunavägen 58 #POSTNR #POSTORT TÄBY #UP #UP #UP #UP 70 MÄTAVGIFT #POST_SLUT KU10 #POST_SLUT UGNR #DATA_SLUT #FIL_SLUT Installationsdata AB Sidan 13 av 18

14 ÅRSBYTE I denna rutin avslutar du löneåret och tömmer ett flertal register samt nollställer perioderna. Detta måste göras före första lönen Årsbyte finns under LN - 8 Årsbearbetning - 1 Årsbyte Observera att denna rutin kan köras flera gånger men med olika delar. Du behöver inte genomföra hela bytet på en gång. Man kan förbereda inför första lönen på nya året genom att skapa ett nytt ackumulatorår och göra förberedande inställningar ända fram till avräkningen. Innan du gör avräkningen måste du ha bytt löneår och tömt föregående års lönerader. Följande punkter berörs inte vid nollställning: Datum för de perioder som inte är avräknade. Om du har börjat att registrera lön för januari så påverkas inte de lönerader som ligger registrerade i lönebearbetning. Tidsregistreringen påverkas inte av nollställning av perioder. Nytt årsregister skapas. Dvs att ackumulatorregistret är unikt för varje löneår. Detta innebär att man har alla ackumulatorer sparade tills man själv vill ta bort registret. Installationsdata AB Sidan 14 av 18

15 CHECKLISTA INSTÄLLNINGAR INFÖR NYTT LÖNEÅR 2003 SIDA Aktuell %-sats på arbetsgivaravgift Oförändrad 32,82 % 16 Aktuell %-sats på löneskatt Oförändrad 24,26 % 16 Ackumulatorår 3 MYCKET VIKTIGT! 16 Begränsningsdatum för det nya året t ex Fackavgift % Om ni fått ändrad fackföreningsavgift, ändra procent på löneart 941. Om ni fått ändrad grundavgift, gäller VVS, Isoler och Plåt. Ändra procent på löneart 942. Uppdatera semesterören för VVS, Isoler och Plåt i 17 befattningskodsregistret. Prisbasbelopp Kr 17 Inkomstbasbelopp Kr Gå igenom engångsskatten i personregistret. Gå igenom nya förmånsvärden för dina tjänstebilar. Kontrollera gärna på RSVs hemsida för bilförmånsberäkning. Gå igenom eventuella förändringar på lönearter som skall generera nya värden. Kontrollera inställningar för uppbördsdeklarationen 18 Läs in svaret från CSR efter att du har uppdaterat till 18 ny Entré version. Spara listorna som skrivs ut med de anställdas aktuella skatteberäkning och jämkning. Installationsdata AB Sidan 15 av 18

16 NYHETER INFÖR FÖRSTA LÖN 2003 Nedanstående ändringar ska utföras innan första lönen för 2003 körs. Se LN 6 - Inställningar 1 - Löneinställningar 1 Löneinställningar INSTÄLLNINGAR SOM SKA UPPDATERAS. ˆ Arbetsgivaravgifter % oförändrad ˆ Löneskatt % oförändrad ˆ Företagsstöd Stödområde A utökas med ett avdrag på 10 % på arbetsgivaravgiften upp till kr / månaden. Företagsstöd för övriga är oförändrat med 5 % upp till 3550 kr / månaden. ˆ Byt ackumulatorår till 3. Observera att du först måste skapa ett nytt löneår under LN - 8 Årsbearbetning - 1 Årsbyte ˆ Inställning av löneår. Löneårets begränsning Om företaget arbetar med redovisning av arbetstid för ett annat intervall i tidsregistreringen så anges det datum som avser första dagen i perioden. T. ex Installationsdata AB Sidan 16 av 18

17 Kontrollera följande inställningar under LN - 6, 4: Prisbasbeloppet kr Inkomstbasbelopp kr Uppdatera dina semesterören under LN - 7, 5: Kontrollera aktuella värden i ditt VVS, Isoler eller Plåt cirkulär. Se över dina lönearter som har fasta värden. T.ex. Typ av Förmån Löneartsgrupp Bilförmån&Matförmån 4xx FÖRMÅNER Bilförmåner nya värden Matförmån 60 kr Bil&Traktamenten skattefritt 7xx SKFRI ERSÄTTNING Skattefri milersättning egen bil Milersättning skattefri 16 kr Skattefri milersättning förmåns bil Milersättning bensin skattefri 9 kr Milersättning diesel skattefri 6 kr Traktamenten inrikes 190 kr Mil&Traktamenten skattepliktigt Endags traktamente Milersättning skattepliktig 8xx SKPL ERSÄTTNING Rikskuponger&övriga avdrag 9xx AVDRAG Värdet av fri kostförmån 150 kr Fack & kontrollavgift Installationsdata AB Sidan 17 av 18

18 KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR UPPBÖRDSDEKLARATIONEN Under LN 6, 2, 3 kommer du till inställningarna för uppbördsdeklarationen. Bruttoersättning 300 Förmånsackumulator 301 Full Arbetsgivaravgift 32,82 % Löneskatt 24,26 % Företagsstöd Belopp för företagsstöd 5 % kr Belopp för företagsstöd 10 % A utökat område kr CSR SVAR Svarsdisketten som myndigheterna skickat tillbaka, läser du in under LN 8 Årsbearbetning 3 Svar från CSR Den innehåller information om de anställdas skattetabeller och jämkning. Tänk på att du ska ha läst in den nya versionen av Entre innan disketten läses in. I årets svar får uppgifter om - Jämkningsunderlag - Skattetabell för den anställde Uppgifterna från RSV läggs upp automatiskt i personregistret Sätt i disketten i diskett stationen och tryck F10. Nu startar inläsningen och du får ett inläsningsresultat som du kan skriva ut på skrivaren. Inläsningsresultatet finns även sparat i din skrivarkö och kan skrivas ut igen. God fortsättning på det nya året! Önskar vi på Installationsdata. Installationsdata AB Sidan 18 av 18

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com AdmiPro Lön E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com 2 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Anställda registret (Huvudmeny, lön, anställda)... 6 Ny uppläggning... 6 Fältbeskrivningar... 6

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden) Sida 1 av 6 Allmänt DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram. Varför? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna. I stället för att komma ihåg och fylla i en kod

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11.

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11. Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2014/2015 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2014! Har du bråttom med januarilönen? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mini - LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 7 Löneparametrar 8 Personal 9 Lönearter uppläggning

Läs mer

Årsskiftesrutiner (november 2014) Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (november 2014) Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (november 2014) FLEX Reseräkning Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Res skulle vilja informera er kunder

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Kort kurs i Fazett Lön

Kort kurs i Fazett Lön Kortkurs för Fazett Lön Löneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter: - personal - lönearter Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Çrona Resenär iphone. Version 2.0

Çrona Resenär iphone. Version 2.0 Çrona Resenär iphone Version 2.0, c Crona Resenär iphone Med Crona Resenär iphone kan du på din iphone eller ipad registrera din reseräkning direkt när den faktiskt sker. Du klickar på telefonen vid avresa,

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram SPCS löneprogram Från 2.490:- Pris ca (moms och frakt tillkommer) 37 procent* av Sveriges småföretagare använder löneprogram från SPCS *Källa Sifo 2002 02-0355_SPCS_lonep_6-sid.i2.0 3 Special vårt mest

Läs mer

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Inför årsskifte i Mamut Lön

Inför årsskifte i Mamut Lön Innehåll sidan - Frågor & Svar 2 - Import av lönearter 3 - Förändringar i löneartstabellen 3 - CSR Förfrågan 4 - Aktuella värden 2005 5 - Nyheter och förändringar 6 - Säkerhetskopiera 8 - Uppdatera/Installera

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld

Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld (Uppdaterad 2011-11-27) Efter att den skarpa lönekörningen är genomförd men innan avslutad lönekörning bör eventuella skulder

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

13. Beskrivning av innehållet i fältnamnen i INFO.KU och KURED ATTRIBUT FÄLTNAMN KOMMENTAR

13. Beskrivning av innehållet i fältnamnen i INFO.KU och KURED ATTRIBUT FÄLTNAMN KOMMENTAR 86 13. Beskrivning av innehållet i fältnamnen i INFO.KU och KURED Här beskrivs vad de olika fältnamnen avser. I de flesta fall är fältnamnet lika med den kod som finns på respektive KU. På KU-blanketterna

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. 2015 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2014 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Nu är det snart dags att uppdatera Entré till version 5.2

Nu är det snart dags att uppdatera Entré till version 5.2 Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 03:2014 SEPTEMBER Nu är det snart dags att uppdatera Entré till version 5.2 Till version 5.2 av Entré har vi gjort en hel del nya och förfinade funktioner. På många

Läs mer

Visma Lön. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Lön. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Lön Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Lön För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

idrive Användarmanual för kilometerrapportering

idrive Användarmanual för kilometerrapportering idrive Användarmanual för kilometerrapportering Innehåll 1. Registrera ny användare till idrive 2. Introduktion till idrive 3. Information om Ditt fordon 4. Rapportera privata- och tjänstekilometer 5.

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail Manual Statistik Rapporter Sökfunktionen Upplägg av Kontaktpersoner Utskrifter Skicka mail 2 Innehållsförteckning Statistik Utskrift av statistik Urval Gruppering Rapporter Utskrift av rapporter Detaljerad

Läs mer