Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester"

Transkript

1 Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår. Istället ska dessa värderas till sysselsättningsgraden för senaste intjänandeår. Detta gör Entré automatiskt vid semesterårsbytet genom att spara sysselsättningsprocent för senaste intjänandeår på de tilldelade betalda och sparade dagarna (istället för att som tidigare flytta med sysselsättningsprocenten för respektive intjänandeår). Företag som har kollektivavtal som överrider den nya semesterlagen skall därför aktivera en inställning på semesteråret för aktuella avtalsområden. Skapa löneart för sysselsättningsjusterad månadslön Gå till Lön/Register och löneinställningar/lönearter/söka Lönearter. Klicka på Skapa ny, skriv in löneartsnummer 550 eller annat nummer om detta nummer är upptaget. Obs! Lönearten måste vara angiven med Lönehantering = Bruttolön. Se till att den nya lönearten har alla inställningar enligt nedan. Inställningar på Semesteråret Gå till Lön/Semesterhantering/Skapa/ändra semesterår Välj de semesterår som skall påverkas av ändringen och klicka på Ändra, välj flik 2. Markera alternativet Behåll varierande deltidsprocent och justera månadslön efter denna för att överrida den nya semesterlagen. Ange därefter lönearten 550 i fältet Löneart för justering av månadslön vid

2 Önskar ni hantering enligt nya semesterlagen gör ni ingenting. Lönepriskoden Gå till Lön/Register och löneinställningar/lönearter/söka lönepriskoder. Markera Semlon och klicka Ändra. Denna lönepriskod bestämmer prissättningen av den sysselsättningsjusterade månadslönen, i vårt fall Månadslön *4,6 %. Kontrollera även att lönepriskoden Månadslön har samma inställning för deltidsbaserad. Se till att lönepriskoderna har alla inställningar enligt nedan

3 Förutsättningar Uttag av semesterdagar måste registreras via Entrés semestermall, i tidregistrering eller lönebearbetning. Registrering direkt på lönearten kommer inte att ge en sysselsättningsjusterad semesterlön. Beräkning Entré använder följande värden för beräkningen: Aktuell månadslön från personens prissättning Gå till Lön/Register och löneinställningar/personer/söka personunika priser. Aktuell deltidsprocent från personens anställningsinformation Gå till Lön/Register och löneinställningar/personer/söka i personregister. Klicka Ändra och sedan Anställningsinfo

4 Genomsnittlig sysselsättningsprocent på betalda och sparade semesterdagar på semesterkortet Gå till Lön/Register och löneinställningar/personer/söka i personregister. Klicka Ändra och sedan Semester. Beräkningen görs enligt nedan per uttagen betald och sparad semesterdag: (Aktuell Månadslön * Syss proc intjänande år)-(aktuell Månadslön*Nuvarande syss. proc) Den framräknade summan prissätts sedan med lönepriskoden, i vårt exempel genom att multiplicera med 0,046 (4,6 %). Om aktuell sysselsättningsprocent är lägre än intjänandeårets resulterar det i ett tillägg per semesterdag. Om aktuell sysselsättningsprocent är högre än intjänandeårets resulterar det i ett avdrag per semesterdag

5 Exempel 1 Månadslön Syss.proc nuvarande 75 % (0,75) Syss.proc intj.år 100 % (1) Prissättning 4,6 % ((30000*1)-(30000*0,75))*0,046 = 345 kr/semesterdag (Tillägg) Exempel 2 Månadslön Syss.proc nuvarande 100 % (1) Syss.proc intj.år 75 % (0,75) Prissättning 4,6 % ((30000*0,75)-(30000*1))*0,046 = kr/semesterdag (Avdrag) Registrering Registrering sker som vanligt med Entrés semestermall, i tidregistrering eller lönebearbetning. Programmet skapar en extra lönerad med den sysselsättningsjusterade månadslönen. Om sysselsättningsgraden är oförändrad mellan nuvarande år och intjänandeår skapas ingen extrarad

6 Sysselsättningsjusterat semestertillägg Skall även semestertillägget för betald/sparad semester ta hänsyn till sysselsättningsgraden för det år då semestern tjänades in, se respektive kollektivavtal, skall nedan inställning göras på lönepriskoden som är kopplad till lönearten/lönearterna för semestertillägg: Gå till Lön/Register och löneinställningar/lönearter/söka lönepriskoder. Markera Semtill, eller eventuellt annan lönepriskod, och klicka Ändra. Se till att lönepriskoden har alla inställningar enligt nedan. Exempel 1 Månadslön Syss.proc nuvarande 75 % (0,75) Syss.proc intj.år 100 % (1) Semestertillägg 0,8 % 30000*1*0,008 = 240 kr/semesterdag Exempel 2 Månadslön Syss.proc nuvarande 100 % (1) Syss.proc intj.år 75 % (0,75) Semestertillägg 0,8 % 30000*0,75*0,008 = 180 kr/semesterdag

7 Uträkning Semesterskuld - definitioner För att kunna göra en korrekt semesterberäkning krävs det att man vet vilka delar som ingår i semesterersättningen samt hur dessa räknas fram. För att få en så korrekt semesterskuld som möjligt vid löneavräkningen använder Entré samma beräkning vid löneavräkning som vid utskrift av semesterskuldlistan. Värden hämtas från personregistret och semesterårets inställningar. Observera att ändrade förutsättningar under ett semesterår kommer att leda till en differens mellan semesterskuldlista och redovisning. Detta eftersom semesterskuld till redovisning bokas upp vid varje löneavräkning. Förändrade förutsättningar när dessa uppbokningar redan är utförda kommer då att få genomslag i semesterskuldlistan men inte i redovisningen. Ett vanligt exempel på detta är när månadslöner höjs under semesteråret. Semesterskuldlistan räknar skuld för hela semesteråret på den nya månadslönen medan det till redovisning redan bokats upp skuld enligt gamla månadslönen. Ett annat exempel är när man haft felaktiga inställningar på personer och/eller semesterår. När dessa åtgärdas blir semesterskuldlistan annorlunda medan skulden i redovisningen redan är uppbokad. I dessa fall måste en bokföringsorder göras i redovisningen där mellanskillnaden mellan redovisning och semesterskuldlista bokförs (med utgångspunkt från att det är semesterskuldlistan som visar den korrekta semesterskulden). Grunddefinitioner Semesterrätt = Det antal semesterdagar som den anställde skulle tjäna in under ett helt semesterår vid 100 % sysselsättningsgrad. Intjänade semesterdagar (betalda dagar). Antalet anställningsdagar under intjänandeåret (läs löneperioden vid löneavräkning) Antal kalenderdagar under intjänandeåret * avtalad semesterrätt Hela dagar Semester räknas i hela dagar. Undantag från detta är kontering av semesterskuld vid löneavräkning, då man räknar med delar av dagar. Semesterersättningen/semesterlönen kan bestå av flera delar För uträkning av de olika delarna av semesterersättningen används ofta ett antal olika begrepp. Flera av dessa har sin grund i semesterlagen. Då semesterlagen endast anger miniminivåer har dessa siffror i många kollektivavtal omförhandlats till andra högre siffror

8 Semesterersättningen består av följande delar: Semesterlönen som är 4,6 % av månadslön 4,6 % är en framräknad siffra som talar om hur stor del av månadslönen en vanlig arbetsdag motsvarar av månadslön. Den korrekta uträkningen för de 4,6 % en är som följer: Månadslönen *12 (=årslönen) 365 * 5 (=arbetsdagar per vecka) 7 = Månadslön *0,046 (=4,6 %) Semestertillägg på 0,8 % av månadslön per semesterdag 0,8 % är tänkt som ett tillägg för ökade levnadskostnader under semestern och är i grunden definierat som 20 % av en månadslön fördelat på semesterdagarna. Denna siffra är fast och lagstadgad och skall inte räknas om vid kortare perioder eller annan semesterrätt. Semestertillägg på 0,5 % av rörliga lönedelar per semesterdag Siffran 0,5 % är ett tillägg för rörliga lönedelar som är definierad enligt följande: 12,5 % Antalet semesterdagar i perioden (dock max 25) Eventuellt tillägg för rörliga lönedelar som skulle ha tjänats in under semesterlönegrundande frånvaro. Utfyllnad upp till garantibelopp I flera kollektivavtal har man bestämt ett garantibelopp som är en minsta garanterad semesterersättning. Garantibelopp gäller oftast bara de lägre inkomstskikten och brukar variera med den anställdes befattningskod. Om den uträknade semesterlönen (daglönen) för en person är lägre än garantibeloppet så höjs den till garantibeloppet (utfyllnad till garantibeloppet)

9 Heltid, deltid och intermittent deltid Vid heltid erhåller den anställde full semesterersättning för fullt antal dagar. Vid deltid där den anställde arbetar 5 dagar i veckan erhåller den anställde fullt antal semesterdagar men med en lägre ersättning per dag (än motsvarande person som arbetar heltid). Vid intermittent deltidsarbete (den anställde arbetar färre än dagar 5 i veckan) erhåller den anställde nettosemesterdagar där istället ersättningen per dag blir högre (än motsvarande person med samma deltidsprocent som arbetar 5 dagar i veckan). Nettosemesterdagar räknas ut enligt följande: Antalet arbetsdagar per vecka 5 * Den anställdes semesterrätt Tänk på att avrundning sker uppåt till närmaste heltal dagar utom vid löneavräkning då man räknar med delar av dagar

10 Uträkning rörlig del Semestertillägg för månadsavlönade för rörlig del beräknas på underlag för intjänat belopp rörlig del semesterlönegrundande frånvaro rörlig del (Vissa avtal beräknar rörlig del bara på intjänat belopp). Intjänat belopp rörlig del Denna summa hämtas från ackumulatorn angiven i Rörlig del. Semesterlönegrundande frånvaro rörlig del Ett antal faktorer påverkar denna beräkning Semesterlönegrundande frånvarodagar under semesteråret Ej semesterlönegrundande frånvarodagar under semesteråret Antal anställningsdagar under semesteråret Uttagna semesterdagar under semesteråret Semesterlönegrundande frånvarodagar under semesteråret Antal dagar hämtas i första hand från ackumulatorn angiven i Sem.grundande frånvarodagar. Är denna inte angiven hämtas istället antal från ackumulatorn angiven i Semgrundande frånvarotimmar som sedan divideras med personens arbetstimmar per dag för att få fram antal dagar. Är inga av dessa ackumulatorer angivna beräknas ingen rörlig del på semesterlönegrundande frånvaro

11 Ej semesterlönegrundande frånvarodagar under semesteråret Antal dagar hämtas från ackumulatorn angiven i Ej sem.grundande frånvarodagar. Antal anställningsdagar under semesteråret Summan av dagar på anställningsperioder som är upplagda på personen. Uttagna semesterdagar under semesteråret Uttag av samtliga typer av semester (obetald, betald, sparad etc.) under semesteråret. Observera att detta gäller enbart om man på semesteråret (flik 3) markerat Ta hänsyn till uttagna semesterdagar. Exempel beräkning rörlig del %-sats rörlig del per semesterdag 0,5 % Summa i Rörlig del Antal i Semgr.frånvarotimmar 176 Arbetstid per dag 8 Semestergrundande frånvarodagar 22 (176/8) Antal i Ej Sem.grundande frånvarodagar 40 Antal anställningsdagar enligt anställningsinfo 365 Antal uttagna semesterdagar 35 Intjänade semesterdagar 23 Till underlag rörlig del intjänat belopp ( kr) läggs underlag rörlig del semesterlönegrundande frånvaro enligt: /( ) * 22 = 2 626,87 Totalt underlag rörlig del = ,87= , ,87 * 0,5 % = 173,13 per semesterdag. Beloppet räknas alltid upp för att motsvara 25 dagar (semesterrätt). 173,13 * 25 (semesterrätt) / 23 (intjänade semesterdagar) = 188,19 per intjänad semesterdag. 188,19 * 23 = 4 328,37 i totalt semestertillägg rörlig del

12 Intermittent deltidsanställd En intermittent deltidsanställd är en person som inte arbetar alla dagar i veckan (mindre än 5 dagar per vecka). En intermittent deltidsanställd intjänar nettosemesterdagar medan en person som arbetar alla dagar i veckan intjänar bruttosemesterdagar (oavsett om denna person arbetar heltid eller deltid). Nettosemesterdagar beräknas genom att räkna om bruttosemesterdagar med den aktuella intermittensen. Exempel: En person som har 25 bruttosemesterdagar (semesterrätt 25 dagar) och arbetar 3 dagar i veckan har 25 * 3/ 5 = 15 nettosemesterdagar. Huvudsyftet är att alla personer med samma semesterrätt ska få lika lång sammanhängande semesterledighet. En person som arbetar 3 dagar i veckan (15 nettosemesterdagar) och tar ut all semester kan vara ledig i 5 veckor. Detta motsvarar en person som arbetar alla dagar i veckan (25 bruttosemesterdagar) och tar ut all semester (personen kan vara ledig i 5 veckor). Eftersom en intermittent deltidsanställd intjänar färre semesterdagar innebär detta att semesterlön/semestertillägg blir högre per dag jämfört med motsvarande person som arbetar alla dagar i veckan. En intermittent deltidsanställd har samma totala semesterskuld som motsvarande person som arbetar alla dagar i veckan. Med motsvarande menas att personerna har samma deltidsprocent och samma månadslön. Alla beräkningar för en intermittent deltidsanställd baseras på att personen är detta nu. Det finns alltså ingen historik inblandad utan så fort en person blir/upphör att vara intermittent så skall beräkningarna för nettosemesterdagar starta/upphöra att gälla. Detta är av särskild betydelse för kvarvarande betalda och sparade semesterdagar samt sparade personliga lönepriser för semester. Hanteringen av detta beskrivs nedan

13 Ange person som intermittent deltidsanställd i Entré Entré hanterar en person som intermittent deltidsanställd när den aktuella anställningsperioden är angiven med Arbetsdagar per vecka mindre än 5 dagar. (Undantaget är om Arbetsdagar per vecka är angivet med 0 dagar, vilket Entré tolkar som 5 dagar). Det är självfallet viktigt att även ange Arbetstid per vecka och Deltidsprocent med korrekta värden för att samtliga beräkningar skall fungera korrekt. För korrekt hantering vid tidsregistrering av semester och frånvaro måste schema anges på en person som jobbar intermittent

14 Intjänade semesterdagar Entré gör följande automatiskt för intjänad semester för en person som nu är intermittent deltidsanställd: Räknar om bruttosemesterdagar till nettosemesterdagar. Räknar om daglön, semestertillägg och rörlig del per dag. Vid semesterårsbyte tilldelar nettosemesterdagar till nya semesteråret. Vid semesterårsbyte räknar om daglön, semestertillägg och rörlig del per dag som ska sparas som lönepriser. Exempel nedan på semesterskuldlista där person 112 är intermittent deltidsanställd, 3 dagar per vecka, medan anställd 113 arbetar alla dagar i veckan. Personerna har samma månadslön ( kr) och samma deltidsprocent (60 %) Totalt intjänad semesterlön är samma för båda personerna. Anställd 112 intjänar nettosemesterdagar och har därför en högre daglön, semestertillägg och rörlig del per semesterdag

15 Betalda och sparade semesterdagar Entré räknar automatiskt om värdet på betalda och sparade semesterdagar för personer där dessa dagar värderas efter aktuell lön (semestertyperna Tjänstemannasemester och Månadsavlönade med tjänstemannavillkor ). För personer där betald och sparad semester beräknas efter ett vid semesterårsbytet sparat lönepris ( Arbetare med procentuell semester semesterersättning per dag) sker ingen sådan omräkning eftersom det sparade priset redan är omräknat vid semesterårsbytet med hänsyn till intermittens. Exempel nedan på semesterskuldlista där person 112 är intermittent deltidsanställd, 3 dagar per vecka, medan anställd 113 arbetar alla dagar i veckan. Personerna har samma månadslön ( kr) och samma deltidsprocent (60 %). Personerna har samma antal kvarvarande betalda samt sparade dagar. (15 betalda nettosemesterdagar motsvarar 25 betalda bruttosemesterdagar och 9 sparade nettosemesterdagar motsvarar 15 sparade bruttosemesterdagar). Värdet på de betalda och sparade semesterdagarna för anställd 112 är justerad med aktuell intermittens. Den totala skulden för de betalda och sparade dagarna blir därmed samma för båda personerna

16 Hantering när person byter till/från intermittent eller ändrar intermittens Semesterlagen säger att eventuellt kvarvarande betalda och sparade semesterdagar för en person som blir intermittent/upphör att vara intermittent/ändrar intermittens skall räknas om från eller till nettosemesterdagar/bruttosemesterdagar. I Entré får man därför ett meddelande när man i anställningsinformationen ändrar en person vad gäller intermittent deltid: Meddelandet skiljer sig något om man ändrar till/från intermittent eller om man ändrar befintlig intermittens. Justering av eventuellt kvarvarande betalda och sparade semesterdagar samt eventuellt sparade lönepriser måste göras manuellt enligt nedan beskrivning

17 Justering kvarvarande betalda och sparade semesterdagar vid byte intermittens Detta görs direkt på personens semesterkort genom att tilldela nya dagar/lägga till uttag av dagar beroende på hur personens intermittens har förändrats. Observera att man inte kan registrera detta i semestermallen eftersom detta kommer att resultera i lönerader. I alla exempel nedan gäller att på de dagar som läggs till som uttag/tilldelning ska anges samma sysselsättningsprocent som för de befintliga tilldelade betalda respektive sparade dagarna:

18 Exempel 1 Person byter till intermittent, 3 dagar i veckan från att inte ha varit intermittent. Personen har 12 kvarvarande betalda semesterdagar. 12 bruttosemesterdagar motsvarar 12 * 3/5 = 7,2 nettosemesterdagar vilket avrundas till 8 (semesterdagar är alltid hela dagar). Lägg till ett uttag av betald semester på 4 semesterdagar (12-4=8) på det datum när personen blev intermittent. Finns kvarvarande sparade semesterdagar görs samma sak för dessa. Exempel 2 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan, till att vara inte intermittent. Personen har 12 kvarvarande betalda semesterdagar. 12 nettosemesterdagar motsvarar 12 * 5/3 = 20 bruttosemesterdagar. Lägg till tilldelning av betald semester på 8 semesterdagar (12+8=20) på det datum när personen blev intermittent. Finns kvarvarande sparade semesterdagar görs samma sak för dessa. Exempel 3 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan, till intermittent, 4 dagar i veckan. Personen har 12 kvarvarande betalda semesterdagar. 12 * 4/3 = 16 nettosemesterdagar. Lägg till tilldelning av betald semester på 4 semesterdagar (12+4=16) på det datum när personen blev intermittent. Finns kvarvarande sparade semesterdagar görs samma sak för dessa. Exempel 4 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan, till intermittent, 2 dagar i veckan. Personen har 12 kvarvarande betalda semesterdagar. 12 * 2/3 = 8 nettosemesterdagar. Lägg till uttag av betald semester på 4 semesterdagar (12-4=8) på det datum när personen blev intermittent. Finns kvarvarande sparade semesterdagar görs samma sak för dessa

19 Justering sparade lönepriser för semester vid byte intermittens Personliga lönepriser som skapats vid semesterårsbyte och sparats som lönepriser måste också justeras vid ändring av intermittens. Främst gäller det semestertillägg rörlig del (Månadsavlönade) samt semesterersättning per dag (Arbetare med procentuell semester). Exempel 1 Person byter till intermittent, 3 dagar i veckan från att inte ha varit intermittent. Personen har sparat lönepris för rörlig del på 150 kr. 150 * 5/3= 250 kr Ändra det personliga lönepriset för rörlig del till 250 kr. Finns andra sparade personliga lönepriser för semester görs samma sak med dessa. Exempel 2 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan till att inte vara intermittent. Personen har sparat lönepris för rörlig del på 150 kr. 150 * 3/5 = 90 kr Ändra det personliga lönepriset för rörlig del till 90 kr. Finns andra sparade personliga lönepriser för semester görs samma sak med dessa. Exempel 3 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan, till intermittent, 4 dagar i veckan. Personen har sparat lönepris för rörlig del på 150 kr. 150 * 3/4 = 112,50 kr Ändra det personliga lönepriset för rörlig del till 112,50 kr. Finns andra sparade personliga lönepriser för semester görs samma sak med dessa. Exempel 4 Person byter från intermittent, 3 dagar i veckan, till intermittent, 2 dagar i veckan. Personen har sparat lönepris för rörlig del på 150 kr. 150 * 3/2 = 225 kr Ändra det personliga lönepriset för rörlig del till 225 kr. Finns andra sparade personliga lönepriser för semester görs samma sak med dessa

20 Inställning intermittent deltid lönepriser semester som beräknas på aktuell lön Lönepriser för semester som utgår från aktuell månadslön (och inte sparas som personligt pris vid semesterårsbyte) skall vara kopplad till en lönepriskod som räknar om priset med personens aktuella intermittens. Det vanligaste exemplet är semestertillägg för månadsavlönade. Sådan lönepriskod skall vara markerad i Justera för intermittent deltidsanställd. Exempel: Person som är intermittent, 3 dagar i veckan, med månadslön kr och med deltidsprocent = 60 % får: * 60 % * 0,008 * 5/3 = 240 kr i semestertillägg per uttagen semesterdag vid löneregistrering. (15 nettosemesterdagar * 240 = kr) Motsvarande person som inte är intermittent får: * 60 % * 0,008 = 144 kr i semestertillägg per uttagen semesterdag vid löneregistrering. (25 bruttosemesterdagar * 144 = kr)

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Inställningar semesterår

Inställningar semesterår Entré Inställningar semesterår Lön Semesterhantering Skapa/ändra semesterår Ett semesterår måste finnas för varje avtalsområde i företaget. Olika semesterår måste också finnas för anställda med timlön

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Nyheter i Byggavtalet från

Nyheter i Byggavtalet från Entré Nyheter i Byggavtalet från 2010-11-01 Innehållsförteckning Ny övertidsersättning... - 2 - Skapa nya lönepriskoder... - 2 - Skapa nya lönearter... - 4 - Korrigering av ackumulatorn för komptid, Komp_Tot...

Läs mer

SEMESTERUPPDATERING 2016

SEMESTERUPPDATERING 2016 Bilanco SEMESTERUPPDATERING 2016 SEMESTERUPPDATERING 2016... - 1 - INLEDNING... - 2 - AVSTÄMNING INFÖR SEMESTERUPPDATERING... - 3-2.1 Kontrollera arbetstiden... - 3-2.2 Kontrollera tidsschema, se även

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Lönearter vid semester

Lönearter vid semester Lönearter vid semester I detta dokument hittar du information om vilka lönearter du ska använda vid olika sorters semester när det gäller de olika semesterkategorierna vi har i programmet. Semesterkategori

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen...

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet?... 1 Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... 1 Lönevarningar... 1 Semestersteravstämning... 6 Kan man skapa en lista

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Den som med anledning av deltidsanställning, delpension eller partiell ledighet har nedsatt arbetstid räknas som deltidsarbetande. Om arbetstiden

Läs mer

OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare

OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket 1 Om semester - en vä gledning fö r stätligä ärbetsgiväre 2 Innehållsförteckning Sammanställning av berörda författningar och kollektivavtal...

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm,

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm, Almega express på Semester och annan ledighet Stockholm, 2017-03-09 Louise Bjarnestam Klicka louise.bjarnestam@almega.se här för att ändra format Anders Bergqvist på anders.bergqvist@almega.se Mål för

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll AB 98 1999-11-01 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser AB 98 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan,

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer