En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret."

Transkript

1 Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra lönen under din ledighet. Se även till att anhöriglistor samt checklistor vid krissituationer finns tillgängliga för den som är plats när du är ledig. Ju bättre dokumentation det finns, desto mer underlättar det för dina kollegor om det skulle inträffa något under sommaren. I det här utskicket har vi samlat en del information för många av våra produkter som du kan ha nytta av när du arbetar i dina program under sommaren. Titta gärna in på Kundtorget för att läsa mer matnyttig information under rubriken Aktuellt just nu för respektive produkt. HogiaLön Plus Viktiga inställningar för löneberedning av uttag av semester Med rätt inställning på dina lönearter kan du förenkla löneberedningen av semester. Dessa inställningar styr hur programmet kommer att hantera din löneberedning av uttag av semester. En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Det är först vid den definitiva avräkningen som antalet betalda semesterdagar uppdateras i anställdaregistret. 1

2 Löneberedning/Räkna upp dagar med personlig semesterfaktor När du lönebereder en person som arbetar intermittent deltid (t ex 4 dgr/vecka) ska du ta hänsyn till den anställdes semesterfaktor för att kunna räkna ut semesterersättningen korrekt samt räkna ner anställdes bruttosemesterdagar i anställdaregistret. Registrera den anställdes uttagna semesterdagar som Nettodagar i löneberedningen. När dessa registreras, räknar programmet per automatik upp dessa till Bruttodagar. Om du markerar Räkna upp dagar med personlig semesterfaktor (se ovan bild) händer följande i löneberedningen i samband med semesteruttag. I exemplet ovan har den anställde ett schema och hon arbetar 4 dagar i veckan, ledig på fredagar. Du lönebereder in datum Personen har semesterfaktor 1,25. De 4 arbetsdagar som den anställde tar ut som semester multipliceras med 1,25 vilket ger 5 bruttodagar. Antalet betalda dagar i anställdaregistret kommer att minskas med 5 dagar. Om du inte har schema på dina anställda, anger du antalet nettodagar i kolumnen Antal och programmet räknar själv upp dessa till bruttodagar. Automatisk uppdelning på semesterlönearter Informationen berör endast semesterlönearter och är tänkt att användas för att tala om i vilken ordning 2

3 programmet ska dra personens semesterdagar i anställdaregistret. Tanken är att du lägger turodningen på en semesterlöneart, t ex på löneart 510 Semestertillägg 0,8 % för månadsavlönade. Det finns möjlighet att koppla samman 5 olika lönearter för nedräkning av semesterdagar. Med turordningen i ovan bild räknar programmet först ner den anställdes Betalda dagar, därefter Sparade, Förskott och Obetalda semesterdagar i anställdaregistret. Som sista alternativ har vi Tjänstledighetsavdrag. Använder du inte samma lönearter för kollektivanställda, lägger du upp förslagsvis upp liknande turordning på lönearten 525, Semesterlön. Deltidssjukriven tar ut semesterdagar. Hur hanteras detta i programmet? Om en anställd är deltidssjukskriven fortlöper sjukskrivningen även under semestern. Som huvudregel gäller att en hel semesterdag avräknas oavsett arbetsdagens längd. Är en anställd sjukskriven på deltid, t ex 50 %, och därmed arbetar endast halva dagen, gäller att en hel semesterdag ska avräknas för varje arbetsdag. Eftersom en hel semesterdag avräknas, ska också semesterlön för en hel semesterdag betalas ut. Samtidigt med att den anställde får semesterlön för en hel semesterdag kan den sjukskrivne även erhålla sjukpenning från försäkringskassan för den del av dagen som han är sjukfrånvarande. Exempel 1: Erik är sjukskriven 50 % och arbetar därför enbart halva arbetsdagen. Erik tar 3 veckors semester i juli, vilket innebär att det går åt 15 hela semesterdagar. Du lönebereder enligt nedan: 1) Månadslön för juli. 2) Semestertillägg för 15 semesterdagar, 100 %. 3) Semesterlön för 15 semesterdagar med omfattning 50 %. Ny löneart, som ska se ut som Övningsföretaget löneart 530 men med formeln (P1-P6)* Se nedan löneart 532. Du kan döpa lönearten som du önskar. 3

4 4) Sjukavdrag för hela juli med omfattning 50 %. Exempel 2: I augusti är Erik sjukskriven 25 %. Han tar en vecka semester, d v s 5 semesterdagar. Du lönebereder enligt nedan: 1) Månadslön för augusti. 2) Semestertillägg för 5 semesterdagar, 100 %. 3) Semesterlön för 5 semesterdagar med omfattning 25 %. 4) Sjukavdrag för hela augusti med omfattning 25 %. Vid en deltidssjukskrivning på 75 % utgår semesterlönen med omfattning 75% och sjukavdraget med omfattning 75 %. 4

5 Skatt för skolungdomar Skolungdomar ska betala skatt om de tjänar kr eller mer under Eftersom skatteavdraget kan blir för stort om de bara arbetar extra under en begränsad period, kan de söka jämkning för att skatten ska bli rätt från början. I Skatteverkets broschyr SKV 430 finns ansökningsblankett för skattejämkning men snabbast och enklast söker man jämkning på webben Du anger i rutan Automatisk fr o m i Anställdaregistrets flik Allmänt Det betyder att programmet börjar automatiskt dra tabellskatt fr o m den anställde passerat kr. Om du inte anger något belopp i detta fält kommer skatten att beräknas från första kronan. Observera att du inte får ange både ett fribelopp och en procentsats utan antingen fribelopp eller procentsats. Anger du ett belopp, exempelvis det fribelopp som skolungdom får tjäna innan det ska dras skatt, dras ingen skatt på inkomst upp till detta belopp. Så fort personen har tjänat över det angivna beloppet, drar programmet tabellskatt på aktuell periods hela inkomst. Om skolungdom vet att de kommer att överskrida gränsbeloppet, bör dessa begära jämkning hos Skatteverket. Hogia Personal Business Manager (Portal) - Hur ser jag till att nya medarbetare får tillgång till Hogia Personal Business Manager? 1. Gå in i HogiaLön Plus och kontrollera att den anställde ligger upplagd med alla uppgifter som ni behöver. Som minst för att personen ska följa med över till Portalen/HR Admin så behövs följande uppgifter på den nyanställde: Anställdaregistret - Fliken Allmänt - Anställningsnummer - Fliken Allmänt - E-postadress - Fliken Allmänt - Anställningsdatum - Fliken PA - Användare PBM/Medarebetaren registrerar sina avvikelser och tid på webben. 2. Gå in i HR Admin Har ni slagit på ett automatiskt flöde av personuppgifter (dvs bockrutan Aktiv är markerad under Integration/Databas. Dubbelklicka på raden för applikationen Hogia.LönPlus och titta i nedre delen av rutan) så ska personen dyka upp automatiskt under Anställd/Lista/sök personen. 5

6 -Var ser jag om det automatiska flödet fungerar? Klicka här>> Har du inte ett automatiskt flöde utan personuppgifterna hämtas manuellt (d v s bockrutan Aktiv är inte markerad under Integration - Databas) Eller har det automatiska flödet inte fungerat kan du hämta in den/de anställda manuellt genom att gå in under menyalternativ Integration/HogiaLön Plus. Sök fram din Databasanslutning genom att klicka på fördjupningsknappen med tre punkter. Testa anslutningen. Byt flik till Auktorisation och kontrollera att bockarna Chef och Anställd är markerade. Hogia rekommenderar att E-post ska användas som Användarnamn. 6

7 Tryck OK för att starta hämtningen av nya användare. När sökningen efter nya användare är klar ser du hur många personer som importerats i den importlogg som visas med automatik. Vill du läsa mer om inställningarna i HR Admin Klicka här>> 3. Nu kan den anställde logga in i Hogia PBM Portal på webben. Sökvägen till webbadressen ska både finnas angivet i ert installationsdokument som skrevs av teknikerna i samband med installation och uppstart. Du som administratör kan i efterhand även finna webbadressen under Integration/Web. På raden för applikationsnamnet Hogia.Portal står webbadressen skriven i kolumnen "Länkar". 7

8 Hogia PBM Time & Attendance/Project - Hur ställer jag in så att en chef kan attestera personer över bolagsgränser, dvs i ett bolag hon själv inte är anställd i? 1. Gå till Integration Tool och välj det bolag där chefen är anställd. 2. Välj Verktyg/Behörigheter/(Register)/Användare. Markera chefen bland användarna och markera rutan Endast attestant på det bolag ("Kundföretaget") hon ska attestera i. 3. Byt sedan bolag i Integration Tool till det bolag där chefen inte är anställd ("Kundföretaget") och skapa en attestgrupp, nu finns chefen att välja på bland de övriga medarbetarna så att du kan lägga till henne som attestant. 4. Se till att den attesterande chefen även får tillgång till företaget i Portalen. Gå till HR Admin och välj Auktorisation/Detaljerad och sök fram användaren. Välj fliken Auktorisation och klicka på fördjupningsknappen till höger om raden Auktoriserad till företag. Markera företaget chefen ska attestera i ("Kundföretaget" enl exemplet ovan) och klicka på OK. Kom ihåg att klicka på Spara innan du stänger ned Användar-registret. 8

9 Hogia PBM Travel/Hogia Resa - Hur gör jag för att lägga in att en person ska ha attesträtt för ett antal personer? Gå in under Register/Personer. Markera den person det gäller och gå in under fliken Attest/Ombud. Markera den grupp som personen ska ha attesträtt för, och klicka på knappen Lägg till grupp. Du väljer Attest under rullisten Attest. En person kan ha attesträtt till flera grupper, gör då på samma sätt för samtliga grupper som personen ska ha attesträtt till. - Jag är attestperson, varför får jag inte upp några reseräkningar att attestera? Jag vet att det finns reseräkningar inlagda. Kontrollera först att reseräkningarna är definitiva. Om de är det, gå in på attestbilden (menyn attestera), knappen sök längst upp till vänster, och titta så att datumintervallet stämmer. Se exempel på bilden nedan. Om det stämmer kontrollerar man att personen ingår i den attestgrupp som du har attesträtt för. För att kunna göra det behöver administratören gå in under Register/Grupper. Där ser man vilka personer som ingår i olika grupper. Se exemplet nedan med grupp support. 9

10 För att lägga till en person i attestgruppen går administratören in under Register/Grupper. Markerar vilken grupp det gäller, markerar vilken person som ska läggas till, klickar på knappen Lägg till medlem så att personen kommer över till rutan Gruppmedlemmar. Klicka på knappen OK för att spara. Resenären går sedan in i attestbilden igen, då ska han kunna se reseräkningarna för personen som man lagt till i attestgruppen 10

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62)

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 2 (62) Innehållsförteckning Vad är Hogia HR Admin?... 6 tart och inloggning... 6 kapa ny databas... 6 Uppgradera databas... 6 Inloggning... 7 Menyalternativ tart...

Läs mer

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat.

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat. Åttonde utgåvan (december 2012) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller förändringar i denna bok

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. Versionsnytt Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. I höstens 14.2 versioner av Hogias PBM produkter har anpassningar gjorts

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer