SEMESTERUPPDATERING 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEMESTERUPPDATERING 2016"

Transkript

1 Bilanco SEMESTERUPPDATERING 2016 SEMESTERUPPDATERING INLEDNING AVSTÄMNING INFÖR SEMESTERUPPDATERING Kontrollera arbetstiden Kontrollera tidsschema, se även bilaga Kontrollera semester rätten Kontrollera lönearter Avstämning inför semesteruppdatering SEMESTERTIMMAR SOM FRYSER INNE... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3: 1 Flytta tillbaka semestertimmar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3:2 Betala ut semestertimmar... Fel! Bokmärket är inte definierat. ARBETSTIDSFÖRKORTNING Avtalsförändring tjänstemän elektriker Kontrollera personalregistret Utbetalning av innestående timmar Kontrollera antal timmar UTBETALNING AV SEMESTER FÖR TIMAVLÖNADE :1 Skapa löneart för utbetalning av semesterpengar till timanställda BILAGA 1: SKAPA NYTT TIDSCHEMA a. Skapa ett rullande schema BILAGA 2: SKAPA LÖNEART FÖR UTBETALNING AV ARBETSTIDSFÖRKORTNING

2 Inledning De flesta företag har ett semesterår som sträcker sig under perioden 1/4 t.o.m. 31/3. I samband med att man börjar ett nytt semesterår så ska de anställda få de nya tilldelade semesterdagar som de har rätt till. För att systemet ska kunna hålla kontroll på detta krävs att man vid varje nytt semesterår gör en semesteruppdatering. Tidregistrering Semesteruppdatering Lönekörning Följande bör du tänka på i samband med semesterårsskiftet: Semesteruppdatering Kontrollera personalregistret avseende de anställdas arbetstid, heltid, deltid och halvtid etc. Kontrollera personalregistret avseende de anställdas semesterrätt. Gå igenom löneartsregistret och kontrollera att de lönearter som är semesterlönegrundande har markering för detta. Uppdateringen ska göras först efter det att samtliga timmar är registrerade t.o.m. 31 mars men inte lönekörda. Själva semesteruppdateringen går endast att utföra en gång, eventuella justeringar sker manuellt på respektive person i personalregistret. Arbetstidsförkortning Definiera under fackuppgifter de antal timmar som gäller för avtalet. Kontrollera att de anställda är kopplade till rätt avtal och därmed rätt antal timmar. Man gör uppdateringen för arbetstidsförkortningen separat men under samma funktion som semesteruppdateringen

3 Avstämning inför semesteruppdatering 2.1 Kontrollera arbetstiden Det är viktigt att arbetstiden är rätt definierad på varje person, det för att systemet ska kunna beräkna semestern korrekt. Välj Lön Personalregister, väj flik Personuppgifter. exempel på en heltidsanställd exempel på en halvtidsanställd exempel på en 75% anställd

4 Om det är fel angiven veckoarbetstid på någon anställd, klicka på - knappen. Följande dialogruta visas: Skriv in från vilket datum den nya veckoarbetstiden ska gälla samt aktuell veckoarbetstid. Klicka sedan på -knappen. Den nya veckoarbetstiden är nu registrerad

5 2.2 Kontrollera tidsschema, se även bilaga 1 För att systemet ska kunna räkna fram en korrekt semester så ska aktuellt tidsschema finnas definierad på respektive anställd. Välj Lön Personalregister. Välj fliken Tider/Övrigt. Troligen har du rätt tidschema knuten till den anställde, om inte klicka på -knappen och välj aktuell tidschema. Här är det viktigt att korrekt schema är aktuellt. Om personen arbetar t.ex. 20 timmar i veckan ska det alltså vara ett tidschema som baseras på t.ex. 4 timmar per dag. För att skapa nytt tidschema, se bilaga Kontrollera semester rätten Kontrollera att semester rätten stämmer för varje person, välj Lön Personalregister, välj flik Semestersaldon. De flesta personer har rätt till 25 dagars semester och om personen arbetar mindre än heltid kommer programmet att räkna ut antalet betalda semesterdagar baserat på deltidsprocenten som är angiven på personen under fliken Tider / Övrigt

6 2.4 Kontrollera lönearter Innan uppdateringen är det också viktigt att kontrollera att lönearterna är rätt inställda när det gäller vad som är semesterlönegrundande eller inte. För att veta vilka lönearter som du har använt under detta semesterår behöver du skriva ut en Löneartshistorik, välj Utskrifter Utskriftscentralen, välj utskrift Tid Löneartshistorik. Klicka på för att markera alla anställda. Klicka på för att markera alla lönearter. Ange From datum och Tom datum (ange datumintervallet för semesteråret). Rapporten visar alla lönearter som är använda under semesteråret, kontrollera lönearterna, dvs. vilka som är markerade som semesterlönegrundande eller inte

7 Välj Lön Löneartregister. Ovanstående bild visar en löneart som är semesterlönegrundande. Om du känner dig osäker på om en löneart ska vara semestergrundande eller inte, tveka inte att ringa supporten innan du gör ändringen. 2.5 Avstämning inför semesteruppdatering Semesteruppdateringen gör man när alla timmar är registrerade tom. 31 mars (semesteråret). Systemet räknar igenom hur många timmar som ligger till grund för semestersaldot, t.ex. ordinarie arbetstid, sjuk m.m. dvs. de lönearter som är markerade som semesterlönegrundande. Men innan uppdateringen föreslår vi att du gör en avstämning på respektive person. För att starta avstämningen: Välj Lön - Rutiner - Semesteruppdatering. Dialogrutan består av 4 flikar:

8 1. Efter uppdatering, systemet har räknat igenom hur många timmar som ligger som grund för semestersaldot. Förslaget baseras på tidsschemat (alltså hur många timmar varje person bör arbeta enligt tidschemat) minus de timmar som faktiskt inte är registrerade (s.k. ogiltig frånvaro) + hur många dagar som personen har i semesterrätt. Exempel (se ovanstående bild) Anställd 105 Amanda Jensen, har arbetat hela året och blir tilldelad 25 dagar semester. Anställd 106 Assar Rönnlund, arbetar deltid och blir tilldelad 19 semesterdagar. Anställd 308 Christer Odjur har inte tidregistrerat allt tid och blir endast tilldelad 22 dagar. Anställd 324 Palle Sundqvist, har arbetat hela året och är således berättigad till 25 dagars semester. Anställd 325 Tore Svensson, arbetar halvtid och blir alltså tilldelad 13 dagars semester. Anställd 326 Patricia Eriksson, arbetar som tjänsteman och registrerar inte sina arbetade timmar men blir tilldelad 25 dagars semester. Anställd 327 Kalle Kula, började sin anställning den 1 januari 2016 och arbetar 4 timmar per dag och blir tilldelad 3 dagars semester baserad på arbetade timmar. Anställd 328 Johan Westerlund började sin anställning den 1 januari 2016, arbetar heltid och blir tilldelad 7 dagars semester. Om förslaget inte stämmer överens med dina beräkningar kan det bero på att någon eller några lönearter inte är markerade korrekt, se punkt 2.4 Kontrollera Lönearter. Semesterrätt Ny semester Sparad år 1,2,3,4,5 Till tidsreg Fryser inne Antalet semesterdagar som personen har rätt till (kommer från personalregistret). Antalet semesterdagar som systemet föreslår till ny semester, baseras på de registrerade timmarna som är semesterlönegrundande. De eventuellt sparade dagarna redovisas år för år. Visar de totalt antal dagar som visas i tidsregistreringen. Om det finns fler sparade semesterdagar än 5 per år så kommer dessa att frysa inne försvinna. Dessa dagar måste antingen sparas ner på de andra åren alternativt betalas ut på nästkommande lön. Eventuella justeringar gör man i denna bild innan uppdateringen, om man behöver ändra i efterhand så gör man det i personregistret. Exempel: Om en person har lånat semesterdagar tagit ut mer semester föregående år än vad han egentligen hade rätt till kommer systemet att räkna ut det nya ingående värdet

9 2. Före uppdatering Systemet visar vad personen fick i semester förra semesteråret samt hur många semesterdagar som är uttagna under semesteråret. Sem Sparad 1-5 år Uttagen Antalet semesterdagar personen fick förra semesterårsbytet Antalet semesterdagar respektive person har sparat år för år. Antalet tidsregistrerade semesterdagar personen har tagit ut under semesteråret. I ovanstående exempel har anställd 326 Patricia Ericsson lånat 3 dagars semester vilket innebär att hennes nya saldo kommer att bli 25 dagar minus 3 dagar = 22 dagars semester att förfoga över. 3. Underlag Visar hur många timmar som är semesterlönegrundande (både närvaro och frånvaro), visar även uttagna semesterdagar under det gångna semesteråret. Tot semgr timmar Totalt antalet semestergrundande timmar, Schema timmar De timmar personen bör arbeta enligt sitt schema (1 april 31 mars). Semgr närvaro De totalt antalet timmar som är semesterlönegrundande. Semgr frånvar De registrerade frånvarotimmarna som är semesterlönegrundande. Ej semgr frånvaro De frånvarotimmar som inte är semestergrundande. När du är klar med avstämning och anser att varje person blir tilldelad korrekt antal semesterdagar klickar man på Uppdatera-knappen. Då uppdateras personalregistret med nya semesterdagar som även visas i tidregistreringsbilden

10 3. Arbetstidsförkortning Du kan på ett enkelt sätt få hjälp att uppdatera arbetstidsförkortningen. Antalet timmar baseras på: Vilket avtal den anställde är ansluten till. Installationsavtalet har tidbankstimmar och ska alltså inte tilldelas några arbetstidsförkortningstimmar. Däremot ska tjänstemän som är ansluta till Elektrikerförbundet ha 5 dagar (40 timmar), detta kan komma att förändras beroende på nytt avtal. Om personen är kollektivanställd eller tjänsteman Vilken arbetstidsfaktor den anställde arbetar efter = hur många procent som personen ska arbeta. 3.1 Avtalsförändring tjänstemän elektriker Tjänstemän som är ansluta till elektrikeravtalet ska ha 5 dagar (40 timmar) tilldelat sig den 1 april. Detta kan komma att förändras beroende på nya avtal. Välj Lön Fack. Markera Tjänstemän och ändra värdet till 40 och ändra datumet till , klicka på Om du har anställda med olika avtal - Glöm då inte att kontrollera de andra avtalen

11 3.2 Kontrollera personalregistret Kontrollera att personerna har rätt avtal kopplad till sig. Välj Lön Personalregister Personuppgifter. Uppgifterna om hur många arbetstidsförkortningstimmar som personen kommer att få finns under knappen. (Här visas det centrala avtalet enligt ovanstående punkt 3.1, om du ändrar så gäller ändringen för samtliga personer som har detta avtal definierat på sig.) Gå vidare till fliken Tider/övrigt och markera om personen ska få ta del av nya arbetsförkortningstimmar den 1 april. När man klickar i rutan Upparbetad arbetstidsförkortning, så öppnas en dialog ruta där man ska ange från och med vilket datum som arbetstidsförkortningstimmarna ska tilldelas (oftast anställningsdatumet)

12 Skriv in datum och markera rutan och klicka på Spara-knappen. Den procentuella veckoarbetstiden påverkar också det antal som personen får i arbetstidsförkortning. 3.3 Utbetalning av innestående timmar Timmar som inte är uttagna innan 31/3 bör betalas ut på nästkommande lön. Om man inte betalar ut timmarna kommer dessa att automatiskt att ackumuleras från föregående års saldo. För tjänstemännen, 1/175-del av den individuella månadslönen per timme. Använd en löneart som ökar lönen men minskar arbetstidsförkortningen. För att skapa en sådan löneart se bilaga Kontrollera antal timmar För att kontrollera de timmar som systemet kommer att tilldela respektive person, välj Lön Rutiner Semesteruppdatering. Välj Flik 4, Arbetstidsförkortning: Exempel Anställd 105 Amanda Jensen, har bytt avtalsområde under föregående år och hade inga arbetstidsförkortningstimmar. Hon arbetar inte 100% utan blir tilldelad 32 timmar

13 Antälld 109 Sixen Ståldahl, hade 96 timmar sparat från föregående år och blir tilldelad 40 nya timmar. Anställd 202 Lukas von Hare, är inte markerad i personalregistret att han ska ta del av arbetstidförkortningstimmar. Anställd 203 Strule Karlsson, hade sparat 65,75 timmar från föregående år och blir tilldelad 40 nya timmar. Anställd 204 Araldita Epoxydita kommer inte att bli tilldelad några arbetstidsförkortningstimmar. Insaldo Intjänande Nytt saldo Nytt saldo Visar hur många timmar som inte är uttagna (som alltså bör betalas ut) = det saldo som stod på den senaste lönespecifikationen. De timmar de kommer att få i arbetstidsförkortning baserat på arbetstiden. Summan av de timmar som inte är uttagna samt de nya timmarna. Den summan kommer att visas på lönespecifikationen. Summan av de timmar som inte är uttagna samt de nya timmarna. Den summan visas i tidregistreringsbilden. Eventuella justeringar gör man i denna bild innan uppdateringen, om man behöver ändra i efterhand så gör man det i personregistret. Klicka på knappen. De föreslagna timmarna flyttas till personalregistret, samtliga anställda uppdateras samtidigt. Observera att du bara kan uppdatera semestern en gång. Behöver man korrigera i efterhand så gör man det i personalregistret

14 4. Utbetalning av semester för timavlönade Om man inte har kommit överens med den anställda att semesterpengar ingår i timlönen måste semesterlön betalas ut antingen vid varje löneutbetalning eller när man gör semesterårsbyte. Alla lönearter som man registrerar tid på och ska ligga till grund för semester måste vara markerade med Grund för rörlig semesterersättning. Den upparbetade summan visas på semesterskuldlistan och beroende på vilken procentsats som har angivits på personens facktillhörighet så visas den upparbetade summan. Börja med att kontrollera i personalregistret under fliken Fack. För att kontrollera procentsatsen klickar man på knappen Fackuppg

15 I ovanstående fall kommer personer som till hör Bygg att få 13% på den upparbetade summan. På semesterskuldlistan visas den upparbetade summan men man ser även den upparbetade summan i personalregistret under fliken Semester. När semesterpengarna ska betalas ut måste man ha en specifik löneart

16 4:1 Skapa löneart för utbetalning av semesterpengar till timanställda 1) Gå in under Lön Löneartsregister. 2) Klicka på Ny 3) Ange ett löneartsnummer, skriv in en Benämning, markera Ökar lönen, ange konto (både kollektiv och tjänstemannakonto), klicka i Annat och välj Enheten st. 4) Ställ markören i Beloppskods-rutan och tryck på Insert-tangenten. 5) Nu öppnas en dialogruta där man anger fältet. 6) Klicka på knappen Ny rad. 7) Skriv in rsgia. Detta betyder rörlig semestergrund i år. OBSERVERA: det är viktigt att det står just rsgia. Man behöver inte skriva in paragraf-tecknet ( ). Det kommer dit med automatik

17 8) Klicka på Spara-knappen. 9) Dubbelklicka på raden så hämtas den in i beloppskoden. 10) Skriv *0,13 (om procentsatsen ska vara 13%) Välj fliken Skatter och övrigt

18 1) Markera Arbetsgivaravgifter 2) Markera Engångsskatt 3) Markera Fackföringsavgift 4) Markera Mätningsavgift 5) Markera AFA-grundande 6) Markera SAF Klicka på Spara-knappen. När sedan utbetalningen ska ske så anger man löneartsnumret och i antal-rutan skriver man 1. I nedanstående exempel har anställd 204 Araldita Epoxydita fått :- i timlön och får samtidigt ut sin semesterersättning baserat på :

19 5. Bilaga 1: Skapa nytt tidschema Välj Lön / Tidscheman Här anger man hur många timmar per dag respektive anställd ska arbeta, inkl. semester. Man behöver bara skapa ett tidschema till de personer som ska arbeta lika många timmar varje dag. Däremot måste man skapa individuella scheman om de anställda arbetar olika många timmar varje dag. Man behöver inte skapa nya tidscheman för varje år utan finns ett korrekt schema behöver man inte göra något. Skapa ett nytt tidschema. I exempel 1 kommer att visa hur man lägger upp ett standardschema (till de anställda som arbetar 8 timmar varje dag). Klicka på knappen Nytt

20 Skriv in ett lämpligt namn: t.ex. Standard År Periodicitet Intermittent Fyll i röda dagar Här talar programmet om vilket årtal som schemat kommer att gälla för. Om schemat ska användas av anställda som arbetar olika många timmar olika veckor ställer man in hur många veckor som är rullande. Markera om schemat är s.k. intermittent arbetar olika timmar olika veckor. Om schemat ska ta hänsyn till att ordinarie arbetstid även gäller för röda dagar (t.ex. påskafton, midsommarafton o.s.v.), ska en markering göras. I rutorna skriver man in hur många timmar per dag som schemat skapats för. Exemplet visar att man ska arbeta 8 timmar varje dag. Klicka på Årsarbetstid Den totala årsarbetstiden kommer att anges här när du har lagt in hur många timmar per dag schemat är skapat för. Samtidigt kommer rutorna att fyllas med de antal som är inskrivet. Längst ner redovisas en sammanställning per månad

21 Vill du göra någon förändring på schemat, t.ex. om ni jobbar efter sommartid, måste du först klicka på Spara-knappen och sedan på Ändra-knappen. Skriv in det nya arbetstimmarna i respektive datumruta och byt fokus från den datumrutan du har ändrat. När du sedan klickar på Spara-knappen räknas årsarbetstiden om och de totalt arbetade timmarna per månad ändras automatiskt. 5.1 Skapa ett rullande schema I exempel 2 kommer vi att visa hur man skapar ett rullande schema. Periodicitet betyder att du anger hur många veckor schemat går runt. I exemplet använder vi ett 3 veckors schema. År Periodicitet Intermittent Fyll i röda dagar Här talar programmet om vilket årtal som schemat kommer att gälla för. Om schemat ska användas av anställda som arbetar olika många timmar olika veckor ställer man in hur många veckor som är rullande. Markera om schemat är s.k. intermittent arbetar olika timmar olika veckor. Om schemat ska ta hänsyn till att ordinarie arbetstid även gäller för röda dagar (t.ex. påskafton, midsommarafton o.s.v.), ska en markering göras. Klicka på Årsarbetstid Den totala årsarbetstiden kommer att anges här när du har lagt in hur många timmar per dag schemat är skapat för. Samtidigt kommer rutorna att fyllas med de antal som är inskrivet. Längst ner redovisas en sammanställning per månad

22 6. Bilaga 2: Skapa löneart för utbetalning av arbetstidsförkortning Välj Lön / Löneartsregister Det finns två alternativ. Antingen kan du kopiera från en befintlig löneart och endast ändra benämningen och hur saldot ska påverkas eller skapa en ny från grunden. 1) Kopiera från en befintlig löneart: Klicka på förstoringsglaset och leta reda på en löneart som t.ex. utbetalning av komptid (eller liknande). Klicka på knappen Kopiera denna löneart till nytt nummer. Programmet föreslår automatiskt löneartsnumret efter den löneart du kopierade från. Ändra benämning till Utbetalning av atf-timmar. Ändra så att saldot minskar Arbetstidsförkortning (klicka på pilen och byt saldo). Klicka på Spara-knappen. Lönearten ska således användas när personen ska få utbetalning av arbetstidsförkortningstimmar

23 2) Skapa en ny löneart för utbetalning av arbetstidsförkortningstimmar Klicka på Ny-knappen. Ange ett löneartsnummer. Skriv in benämning t.ex. Utbetalning ATF. Ange konto, både för kollektivkonto och tjänstemannakonto. Ställ markören i beloppskoden och tryck på Insert -knappen. Dubbelklicka på raden Månadslön Ställ markören efter månadslön och skriv /175 Markera att lönearten ska öka lönen och att enheten ska vara i timmar. Under fliken Tidhantering ska det vara markerat med Annat. I saldorutan ska det markeras med Minskar samt Arbetstidsförkortning. Under fliken Skatter och övrigt ska det vara markerat med Arbetsgivaravgifter och Engångsskatt (eftersom det är en engångsutbetalning)

24 Markera även Fackföreingsavgift, Mätningsavgift, AFA-Grundande (AMF) samt Svenskt Näringsliv (SAF). Klicka på Spara-knappen och använd sedan lönearten vid utbetalning av timmar från arbetstidsförkortningen

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Inställningar semesterår

Inställningar semesterår Entré Inställningar semesterår Lön Semesterhantering Skapa/ändra semesterår Ett semesterår måste finnas för varje avtalsområde i företaget. Olika semesterår måste också finnas för anställda med timlön

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Bilanco Innehåll. Bilanco

Bilanco Innehåll. Bilanco Bilanco 2016-01-04 Bilanco 2.80 Innehåll INNEHÅLL... - 1 - OBJEKTREDOVISNING / OBJEKTSAMMANSTÄLLNING... - 2 - NYA REGLER FÖR ROT- OCH RUTAVDRAG 30 ELLER 50 %... - 4 - LEVERANTÖRSFAKTURA KREDIT... - 5 -

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och företag. Programmet levereras med en färdig löneartstabell som

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Nyheter i Byggavtalet från

Nyheter i Byggavtalet från Entré Nyheter i Byggavtalet från 2010-11-01 Innehållsförteckning Ny övertidsersättning... - 2 - Skapa nya lönepriskoder... - 2 - Skapa nya lönearter... - 4 - Korrigering av ackumulatorn för komptid, Komp_Tot...

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen...

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet?... 1 Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... 1 Lönevarningar... 1 Semestersteravstämning... 6 Kan man skapa en lista

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Statistik till BAO Flex Lön 2016 Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestatistik för september 2016 till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Statistiken ska vara dem

Läs mer

Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1

Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1 Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1 Förklaring Notering... 1 Notering... 1 Summeringar... 1 OB1-OB3... 2 Kost... 2 Rast... 2 Förklaring Personuppgifter...

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar in i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling: Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch:

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Lönearter vid semester

Lönearter vid semester Lönearter vid semester I detta dokument hittar du information om vilka lönearter du ska använda vid olika sorters semester när det gäller de olika semesterkategorierna vi har i programmet. Semesterkategori

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

Semesteromställning 2017

Semesteromställning 2017 Semesteromställning 2017 Instruktion Personec P Innehållsförteckning 1 Instruktion gällande semester januari 2017... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 Information om semesteromställning 2017... 4 2.1 Allmänt... 4

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer