Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra Trattenmanual doc Axfood IT 1 (16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)"

Transkript

1 Trattenmanual doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra

2 Trattenmanual doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER NORMAL ARBETSTID MED MER ÄN 15% VARNINGSMEDDELANDEN SCHEMATIDEN UNDERSTIGER/ÖVERSTIGER DEN NORMALA ARBETSTIDEN ANTAL ÖVERSTIGER GRÄNS FÖR VARNING FRÅNVARO BÖRJAR EJ PÅ SCHEMADAG DATUM I LÖNETRANS (= LÖNEFIL) UTANFÖR LÖNEPERIODEN FELMEDDELANDE FELAKTIGT ANSTÄLLNINGSNUMMER SCHEMA SAKNAS DATUM I SCHEMA LIGGER UTANFÖR LÖNEPERIODEN SCHEMADATUM FRÅN YYYY-MM-DD LIGGER UTANFÖR ANSTÄLLNINGSPERIOD EJ SAMMANHÄNGANDE FRÅNVARO DUBBEL FRÅNVAROREGISTRERING FRÅNVARORAPPORTERING MED 0 TIMMAR DUBBLETT AV ANSTÄLLNINGSNUMMER EJ GODKÄND LÖNEART FINNS INGEN SCHEMATID UNDER FRÅNVARO ANTAL ÖVERSTIGER GRÄNSVÄRDE ÄR TIMANSTÄLLD MEN DET FINNS INGA LÖNETRANSAR SAKNAR GRUNDSCHEMA I TIL-TID DAGFRÅNVARO RAPPORTERAD MED TIMMAR TIMFRÅNVARO RAPPORTERAD MED DAGAR ÄR MÅNADSANSTÄLLD MEN RAPPORTERATS MED TIMLÖN SKA EJ RAPPORTERAS VIA TIL-TID ORDLISTA LÖNEARTER FRÅNVAROKODER... 16

3 Trattenmanual doc Axfood IT 3 (16) 2 Informationsmeddelande Kan, men behöver inte vara någon felaktig rapportering. Meddelandet är till för att upplysa den som är ansvarig för tidrapporteringen om eventuell åtgärd. 2.1 Schematiden överstiger normal arbetstid med mer än 15% Schematiden för en timanställd med tillsvidareanställning överstiger månadens arbetstid (antal vardagar * 7,65) med mer än 15% efter att hänsyn tagits till medarbetarens sysselsättningsgrad. Schematiden överstiger dock inte arbetstiden för en heltidsanställning. Kan i slutändan, om en medarbetare arbetar för mycket i förhållande till sin sysselsättningsgrad under en längre period resultera i att medarbetaren har rätt till högre sysselsättningsgrad. Medarbetaren har fått högre sysselsättningsgrad, men butiken har inte anmält detta till SSC. Anmäl till SSC om medarbetaren fått högre sysselsättningsgrad. 3 Varningsmeddelanden Felaktig tidrapportering. Transaktionerna som är kopplade till varningsmeddelanden kommer dock vidare till lönesystemet. Kan bli fel på semesterberäkning. 3.1 Schematiden understiger/överstiger den normala arbetstiden Schematiden för en tillsvidareanställd understiger månadens arbetstid (antal vardagar * 7,65) med mer än 15% efter att hänsyn tagits till medarbetarens sysselsättningsgrad. Schematiden för en tillsvidareanställd med månadslön överstiger månadens arbetstid(antal vardagar * 7,65) med mer än 15% efter att hänsyn tagits till medarbetarens sysselsättningsgrad. Schematiden för tillsvidareanställd med timlön överstiger månadens arbetstid.

4 Trattenmanual doc Axfood IT 4 (16) Felaktig sysselsättningsgrad kan resultera i utfyllnad av semesterlön. Alla har rätt till lägsta semesterlön (garantilön) upp till sin sysselsättningsgrad. Är medarbetaren månadsavlönad får denne för hög lön utbetald. Medarbetaren kan få felaktiga avdrag vid frånvaro. Kan resultera i att medarbetaren har rätt till högre sysselsättningsgrad. Butiken har tagit bort schematid (istället för att koda frånvaro) eller medarbetaren har fått förändrad sysselsättningsgrad men butiken har inte skickat ändringen till SSC. Kan vara att medarbetaren har för mycket schematid mot kontrakterad tid. Kan även vara att två olika butiker rapporterar in schema för samma medarbetare. Schematiden för tillsvidareanställd med timlön överstiger schematiden för en heltidsanställning. Åtgärd Kontrollera att eventuell frånvaro är kodad. Ring SSC och kontrollera att medarbetarens sysselsättningsgrad överensstämmer med vad som ligger i TIL-Tid. Kontrollera i personalregistret att timmarna i grundschemat snittar mot kontrakterad tid. Om medarbetaren är tjänstledig i en butik och jobbar i en annan butik i samma bolag skall medarbetaren bockas ur Personen skall ingå i lönekörningar under programdelar där personen ska hanteras. Kontrollera med SSC att medarbetaren har rätt sysselsättningsgrad. 3.3 Antal överstiger gräns för varning Antal timmar överstiger följande gränser: a. Arbetade timmar överstiger månadens normala arbetstid (normal arbetstid = 7.65 * antal vardagar). b. Mertid + övertid är 50 timmar eller mer. Kan generera att dubbla timmar utbetalas till medarbetaren. Kan i slutändan, om en medarbetare arbetar för mycket i förhållande till sin sysselsättningsgrad under en längre period resultera i att medarbetaren har rätt till högre sysselsättningsgrad. Tänk på att medarbetaren inte får arbeta mer än 200 mertid- övertidstimmar per år. Håll koll på mertid- och övertidsjournalen! I personalregistret under fliken "Lönearter" ligger medarbetaren med löneart "Timlön" i båda fälten istället "Mertid". Medarbetaren har arbetat för många timmar i förhållande till månadens normala arbetstid. Mertid- övertid överstiger 50 timmar eller mer för en medarbetare.

5 Trattenmanual doc Axfood IT 5 (16) Åtgärd Kontrollera i personalregistret att lönearterna ligger rätt. Ligger medarbetaren med rätt sysselsättningsgrad hos SSC? Kontrollera att godkänd mertid och övertid verkligen stämmer i rätta tider. 3.5 Frånvaro börjar ej på schemadag. Frånvarokod är inlagd på dag då det saknas schema. Semesterberäkningen blir fel avseende semesterdagarna. Även den lediga dagen räknas in i semestern. Vid sjukrapportering räknas den lediga dagen felaktigt in i sjukperioden. Medarbetaren förlorar sjuklön för en dag. Kan exempelvis uppstå då medarbetaren är kodad Tjänstledig/Föräldraledig och arbetar enstaka dagar under en i övrigt sammanhängande frånvaroperiod, de dagar som ligger mellan arbetad dag och nästa dag med schematid ska inte ha någon frånvarokod inlagd. Ta bort frånvarokodningen på ej schemalagd dag och låt frånvarokodningen börja på schemalagd arbetsdag. 3.6 Datum i lönetrans (= Lönefil) utanför löneperioden Uppstår då man måste datera lönefil manuellt. Gå in under Arkiv > egenskaper > periodhantering. Här ska hantering av periodbrytningar månadsvis vara i bockad. 4 Felmeddelande Felaktig rapportering som anses så allvarlig att transaktionerna som är kopplade till meddelandet stoppas, dvs. felaktig eller ingen lön utbetalas. OBS! Alla felmeddelanden måste åtgärdas och en ny lönefil skall skickas när felen är rättade. 4.1 Felaktigt anställningsnummer Anställningsnummer är felaktigt.

6 Trattenmanual doc Axfood IT 6 (16) Medarbetaren går inte med i lönefilen och ingen lön utbetalas. Kan uppstå om butiken valt att lägga ett tillfälligt anställningsnummer på en medarbetare och låter denna gå med i lönefilen. Om det finns mellanslag innan eller i anställningsnumret. Om anställningsnumret inte är upplagt i lönesystemet Personec L. Om det är en medarbetare som inte ska gå med i lönefilen, gå in under programdelar där personen ska hanteras och kontrollera så att personen skall ingå i lönekörningar är urbockad. Kontrollera att det inte finns mellanslag innan eller i anställningsnumret. Kontakta SSC och kontrollera anställningsnumret, att det finns upplagt i lönesystemet och att anställningsnumret butiken skrivit in i TIL-Tid är korrekt. 4.2 Schema saknas Inget schema och inga lönetransar för tillsvidareanställd medarbetare kommer med in till lön. Om medarbetaren är månadsavlönad blir det inget avdrag vid frånvaro. Medarbetaren tjänar in semesterdagar. Kan vara en medarbetare som slutat men inte blivit avslutad hos SSC. Kan vara avslutad medarbetare med månadslön som är arbetsbefriad. Kan vara nyanställd medarbetare som inte blivit upplagd med schema i TIL-Tid. Butikschef inte rapporterad till SSC att han/hon ska gå via lönesystemet eller är felaktig upplagd i lönesystemet. Medarbetaren är urbockad att inte gå med till lön i personalregistret men inte avslutad hos SSC. Meddela till SSC att Butikschef skall gå via lönesystemet, ej TIL-Tid. Anmäl avslutade medarbetare i rätt tid (sista arbetsdagen) till SSC. Obs! tänk på att inte bocka ur personen skall ingå i lönekörningar under programdelar samt sätt inte slutdatum förrän lönefilen är skickad. Om en medarbetare är behovsanställd finns inget krav på att schema måste skickas för perioder som medarbetaren inte arbetar. Anledningen kan vara att medarbetaren är felaktigt upplagd i lönesystemet. Kontrollera med SSC.

7 Trattenmanual doc Axfood IT 7 (16) 4.3 Datum i schema ligger utanför löneperioden Fel eller ingen löneperiod är rapporterad till SSC. Inga löner utbetalas. Angett fel datum när man sänt iväg lönefilen. Det kan vara att periodhantering är veckovis, ska vara månadsvis. Ingen lönefil är sänd till SSC. Sänd om lönefil och kontrollera att det är rätt period. Gå under arkiv > egenskaper > periodhantering, där skall hantering av periodbrytningar månadsvis" vara ibockad. 4.5 Schemadatum från yyyy-mm-dd ligger utanför anställningsperiod. Det finns en schematid utanför anställningsperioden. Medarbetaren kommer inte att få full lön för månaden. Att ha felaktiga startdatum/slutdatum kan också påverka semesterberäkningar, LAS-listor etc. Start- och slutdatum i TIL-Tid stämmer inte överens med start- och slutdatum i lönesystemet Personec L. Exempelvis kan en nyanställd medarbetare ligga med startdatum i lönesystemet Personec L men har tider från och med i TIL-Tid. Ändra start- eller slutdatum i TIL-Tid eller hos SSC beroende på vilket av dem som är det felaktiga. Är det fel datum i TIL-Tid behöver inte SSC kontaktas, det räcker då att ändra datum och skicka om filen. Stämmer uppgifterna i TIL-Tid kontakta SSC för en ändring i lönesystemet Personec L. 4.6 Ej sammanhängande frånvaro Frånvarokodningen är ej sammanhängande.

8 Trattenmanual doc Axfood IT 8 (16) För månadsavlönad som skall ha frånvaroavdrag för exempelvis sjukdom blir det inget avdrag och hela månadslönen betalas ut. För timavlönad blir semesterberäkningen fel. Frånvaron går inte vidare till lön. Om medarbetaren är sjuk eller har semester betalas inga pengar ut. Om medarbetaren är tjänstledig blir detta semestergrundande istället. Medarbetaren kan även få felaktigt utbetald semestergaranti. När man kodat frånvaro för exempelvis semester så har man missat att koda ej schemalagda dagar i schemat inom frånvaroperioden. Koda alla dagar även ej schemalagda dagar under frånvaroperioden. Som exempel kan nämnas att om man har två veckors semester och dessa innehåller 4 schemalagda dagar per vecka (=8 dagar), så skall samtliga 14 kalenderdagar ha frånvarokoden semester. 4.7 Dubbel frånvaroregistrering Två eller flera frånvarokoder med omfattning, 1/2, 1/4, 3/4 och 1/8 har använts under samma dag. Månadsavlönad får full betalning eller felaktigt avdrag för denna dag om detta ej åtgärdas. Timavlönad kan förlora eller tjäna in semesterersättning. Exempel: Medarbetaren är 1/2 sjukskriven och blir hemma för vård av barn på sin friska del. Om man kodar den delen med 1/2 vård av barn så fastnar det i tratten för att bägge dessa koder styrs av en omfattning. Använd två frånvarokoder. I exemplet ovan ska man koda med sjukfrånvaro (kortnr 50) och vård av sjukt barn (kortnr 54). För ytterligare information eller hjälp, kontakta TIL-Tidsansvarig eller referensperson på respektive bolag. 4.8 Frånvarorapportering med 0 timmar Ingen frånvarotid är registrerad.

9 Trattenmanual doc Axfood IT 9 (16) Ingen lön utbetalas till medarbetaren för den dagen där man lagt frånvarokoden. Ses ofta i samband med exempelvis utbildning med lön, där medarbetaren har frånvarokoden lagd i schemat. Sedan har medarbetaren stämplat in eller ansvarig på butik lagt in tider manuellt. Koden känner då av att ingen tid finns att lägga frånvaro på. Om man använt kod utbildning med lön, tag bort de manuellt inlagda tiderna (timmarna kommer inte med på kostnadställerapporten). Vill man ha med timmarna på kostnadställerapporten tag bort koden utbildning med lön gå in i kostnadsställes- och rastplanering och använd där kostnadsställe utbildning för aktuell dag. 4.9 Dubblett av anställningsnummer Mer än ett schema har rapporterats för medarbetare i samma fil. Ingen lön utbetalas till medarbetaren. Man har i personalregistret angivit samma anställningsnummer för mer än en medarbetare. Åtgärd Kontrollera vilket anställningsnummer som är korrekt och ändra i personalregistret Ej godkänd löneart : En löneart som inte är godkänd i lönesystemet har gått med i lönefilen. : Ingen lön utbetalas till medarbetaren. Som exempel kan vara att man valt en felaktig kod manuellt från löneartsregistret som tillhör annat bolag inom Axfood. Kan också vara så att man i rätta tider har kodat med felaktig löneart eller lagt fel löneart i personalregistret då man lagt upp en ny eller gjort ändringar på medarbetaren.

10 Trattenmanual doc Axfood IT 10 (16) : Ta ut en saldosummering under löneunderlag och se hur mycket tid och vilken felaktig löneart du ska leta efter. I trattenlistan framgår vilken löneart som är felaktig. Ta ut ett löneunderlag för samtliga medarbetare, där kan du se vilken person som har den felaktiga lönearten. Därefter gå in i rätta tider/personalregister och åtgärda Finns ingen schematid under frånvaro Frånvaro har rapporterats för en period då medarbetaren saknar arbetsdagar i schemat. Ingen lön utbetalas till medarbetaren då det inte finns något schema. Syns ofta på t ex semestervikarier/behovsanställda som har en/flera veckor utan schema, där butiken lägger ex semester/tjänstledigt. Gå in i planeringen och ta bort frånvarokodningen Antal överstiger gränsvärde Antal timmar som överstiger följande gränser. a. Arbetstiden är större än 250 timmar för månaden. b. Mertid + övertid 100 timmar eller mer. Tänk på att felmeddelandet inte kommer upp i tratten varje gång utan endast då arbetstiden överstiger 250 timmar eller mertid + övertid 100 timmar eller mer. Exempelvis, har man en medarbetare som arbetar 10tim/vecka så kan butiken få betala 20 tim/vecka utan att tratten ger signal om felkodning. Det fel som syns i samband med detta felmeddelande är att man i personalregistret under fliken Lönearter har lagt dubbla lönearter. Medarbetaren ligger med löneart timlön 010 i båda fälten istället för mertid 211. (kan även vara 070 Månadslön) Kontrollera i personalregistret att lönearterna ligger rätt.

11 Trattenmanual doc Axfood IT 11 (16) 4.16 Är timanställd men det finns inga lönetransar Detta innebär att inga arbetade timmar eller frånvarokodning för medarbetaren har sänts med lönefilen. Denna kod generar 2 dagars semesterersättning per månad. Observera att medarbetaren tjänar in semesterdagar för alla dagar man är anställd oavsett om man jobbat eller inte. Ingen lön utbetalas. Kan vara en behovsanställd som tillfälligt gått upp i fast sysselsättningsgrad t ex över sommaren och butiken har glömt att ändra detta hos SSC när sommaren är slut. En semestervikarie/timanställd som har slutat men butiken har inte anmält det till SSC. Att man har olika slutdatum för medarbetaren i TIL-Tid och hos SSC. Att medarbetaren under programdelar är urbockad i rutan personen skall ingå i lönekörningar. Grundschema finns, dock inga stämplingar eller frånvarokodning. Kontrollera med SSC att medarbetaren har rätt anställningsform. Kontrollera att slutdatum för medarbetaren är samma i TIL-Tid och hos SSC. Gå in under programdelar där personen skall hanteras i personalregistret och kontrollera att personer som skall ingå i lönekörningar är ibockad. Om medarbetaren inte har arbetat koda frånvaro, t.ex. tjänstledig Saknar grundschema i TIL-Tid Grundschema saknas för en tillsvidareanställd med stämplingar som finns upplagd i lönesystemet. Månadslön utbetalas men ingen frånvaro, exempelvis sjukavdrag, är avdragen och ingen ob ersättning har utbetalats. Ingen lön utbetalas för timavlönad. Den tillsvidareanställda saknar grundschema i personalregistret. Butiken har tagit bort grundschemat i personalregistret för en medarbetare som ska avslutas innan lönefilen skickas. Kan vara en behovsanställd som ej ska ha grundschema.

12 Trattenmanual doc Axfood IT 12 (16) Lägg in ett grundschema i personalregistret som motsvarar medarbetarens kontrakterade tid och sänd om lönefilen. Kontrollera med SSC att medarbetaren har rätt anställningsform Dagfrånvaro rapporterad med timmar Frånvaro har rapporterats med timmar (del av dag) istället för med hel dag. Transaktionen går inte vidare till lön och inga avdrag görs för månadsavlönad. Frånvarokod som avser timmar (del av dag) har använts istället för kod som avser hel dag. Gå in i rätta tider och byt till frånvarokod som avser hel dag Timfrånvaro rapporterad med dagar Frånvaro har rapporterats med hel dag istället för med timmar (del av dag). Transaktionen går inte vidare till lön och inga avdrag görs för månadsavlönad. Frånvarokod som gäller hel dag har använts istället för timmar (del av dag). Gå in i rätta tider och byt till frånvarokod som avser timmar (del av dag) Är månadsanställd men rapporterats med timlön En månadsavlönad har rapporterats in med timlön för den aktuella perioden. Månadslön betalas ut men ingen OB och ingen frånvarorapportering går vidare till lön. Schemat går inte heller vidare till lön.

13 Trattenmanual doc Axfood IT 13 (16) Medarbetaren har bytt anställningsform, men ligger fortfarande kvar med timlön i personalregistret. Exempelvis medarbetare har bytt från timlön till månadslön. Kör igenom Generella databasjusteringar, kontrollera både lönekategori samt fliken med lönearter i personalregistret, lägg in rätt löneart. Gå in i rätta tider till den 1:e i månaden, klicka på varje dag och varje stämplingskloss och ändra löneart. Följ dina justeringar i rutan löneunderlag och kontrollera att ändringen blir korrekt Ska ej rapporteras via TIL-Tid Medarbetaren ska inte rapportera sin lön via TIL-Tid utan via lönesystemet IFS. Om medarbetaren är kodad med frånvaro går detta inte vidare till lön. I personalregistret, under programdelar där personen ska hanteras är medarbetaren ibockad i rutan personen skall ingå i lönekörningar. Detta felmeddelande gäller ofta Butikschefen som skall rapportera sin lön via lönesystemet IFS. Om en medarbetare har bytt anställning och inte längre ska rapporteras via IFS utan via TIL-Tid istället och Ssc inte har tagit bort denna medarbetare ur SSC:s register (Tratten tabellen). : Bocka ur personen ska ingå i lönekörning under Programdelar där personen ska ingå i personalregistret. Kontakta SSC så att rätt uppgifter är inlagda hos dem.

14 Trattenmanual doc Axfood IT 14 (16) 5 Ordlista Anställningsform Hur man är anställd enligt anställningsbeviset Behovsanställd Arbetstopp med semester direkt (utan grundschema) Dagfrånvaro Frånvaro hela dagar IFS System för tidrapportering tjänstemän Kalenderdagar Alla dagar i kalendern Kontrakterad tid Grundschema* (de tim/v personen är anställd på) Mer- och övertidsjournal Rapport ur TIL-Tid som redovisar antal mer- och övertidstimmar. Personec-L Lönesystem Sysselsättningsgrad % av heltid 38,25 timmar. Heltid = 38,25 timmar/v=100 %. Om man exempelvis jobbar 20 timmar/v blir syssgraden 20/38,25x100 = 52,29% Semestergaranti Garanterad semesterlön enl. avtalet upp till syssgraden Semesterlön Intjänad semesterlön Semesterlönegrundande Lön som är semesterlönegrundande enl. avtal Semesterberäkning Framräkning av semesterlönen Timfrånvaro Frånvaro del av dag Tratten Försystem för kontroll av lönegrundande transaktioner * Viktigt att månadsavlönade kommer med rätt grundschema både vad gäller timmar/vecka och dagar/vecka. Timmar/vecka, (38.15 i TIL-Tid) för att OB ersättningen skall bli rätt. Dagar/vecka, snitt 5 dgr/v för att avdragen skall bli rätt beräknade.

15 Trattenmanual doc Axfood IT 15 (16) 6 Lönearter Kortnr Benämning lönearter Löneart 010 Timlön Månadslön KTID 211 Mertid Övertid kontant 50% Övertid kontant 70% Övertid kontant 100% Mertid ledighet 1: Övertid ledighet 1:1.5 arb Övertid ledighet 1:1.7 arb Övertid ledighet 1:2.0 arb Övertid kontant 70% tjm Övertid kontant 92% tjm Övertid kontant 126% tjm Övertid kontant 1:1.5 tjm Övertid kontant 1:2.0 tjm Mertid kontant tjm Mertid ledighet 1:1.0 tjm Övertid ledighet 1:1.5 tjm Övertid ledighet 1:2.0 tjm % Förskjuten arbetstid % Förskjuten arbetstid % Förskjuten arbetstid % Förskjuten arbetstid Förskjuten arbetstid div Förskjuten arbetstid div Förskjuten arbetstid div Förskjuten arbetstid div % Förskjuten arbetstid tjm % Förskjuten arbetstid tjm % Förskjuten arbetstid tjm Anställningstidstillägg (S) Kassatjänsttillägg (S) Ansvarstillägg (S) Beredsskapstillägg Rörl del Helglön Sjuk Förskjuten arbetstid % Förskjuten arbetstid sjuk % Förskjuten arbetstid sjuk % Förskjuten arbetstid sjuk % Förskjuten arbetstid sjuk tjm 806

16 Trattenmanual doc Axfood IT 16 (16) % Förskjuten arbetstid sjuk tjm % Förskjuten arbetstid sjuk tjm Frånvarokoder Kortnr Benämning frånvarokoder Löneart 48 Kompledighet - prioriterat övertidsuttag Smittorisk Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet hel dag Tjänstledig Vård av sjukt barn Semester vid sjukdom F06 56 Permission Utbildning med lön Havandeskapsledighet /4 Sjukfrånvaro /4 Sjukfrånvaro /2 Sjukfrånvaro /2 Föräldraledighet /4 Föräldraledighet Ogiltig frånvaro (ej beviljad ledighet) /4 Föräldraledighet Chefskod /2 Vård av sjukt barn /4 Vård av sjukt barn /4 Vård av sjukt barn Vård av närstående /8 Föräldraledighet Militärtjänst Repövn/Civilförsvar Vård av annans barn Pappaledighet (barns födelse) Facklig tid med lön Facklig tid utan lön Ogiltig frånvaro månad Flexavdrag Ej tillgänglig (endast tillfällig arbetstopp) 880

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind.

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Innehållsförteckning Logga in... Via mobil/surfplatta... Via dator... 3 Tidrapportera... 3 Registrera tid...

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE FÖR DIG SOM FLEXAR Redigerad 2015-02-06 INLOGGNING... 3 STÄMPLA IN/UT, MANUELL TID... 3 STÄMPLA IN/UT VID DUBBLA ANSTÄLLNINGAR... 3 TJÄNSTE IN/UT... 4 GLÖMT ATT STÄMPLA...

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar in i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling: Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch:

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Lönestrukturstatistik privat sektor 2016 (AM/SLP) Vad ska redovisas? Löneredovisning ska lämnas för varje person på företaget. Om företaget har flera

Läs mer

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen...

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet?... 1 Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... 1 Lönevarningar... 1 Semestersteravstämning... 6 Kan man skapa en lista

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Statistik till BAO Flex Lön 2016 Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestatistik för september 2016 till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Statistiken ska vara dem

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857 PM 2015-12-07 Dnr 2015/0857 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1

Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1 Anställda... 1 Förklaring av anställdafliken... 1 Behörighet till anställdafliken... 1 Förklaring Notering... 1 Notering... 1 Summeringar... 1 OB1-OB3... 2 Kost... 2 Rast... 2 Förklaring Personuppgifter...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer