Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar"

Transkript

1 Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta innebär att om du alltid lönebereder avvikelserna månaden efter, ska du göra semesterberäkning när aprils lön är klar. Du kan vänta med att skriva och skicka ut lönespecifikationerna till efter semesterberäkningen. 2. Viktiga inställningar inför semesterberäkningen Det är viktigt att du är konsekvent hur du anger datum vid semesterberäkning. Ta fram underlagen från förra årets semesterberäkning och kontrollera vilka datum som användes då. Behöver du hjälp med datumangivelserna kan du läsa vårt dokument om detta genom att klicka här» Det finns en hel del inställningar i programmet som påverkar semesterberäkningen. Vi har samlat alla inställningarna i separata dokument. Läs mer om inställningar på nedan länkar. Läs om inställningar under menyn Arkiv Inställningar fliken Semester genom att klicka här» Läs om allmänna inställningar i semesterberäkningen genom att klicka här» 3. Semesterskuldlista för Skriv ut en semesterskuldlista per 31 mars med datum innan du börjar med semesterberäkningen. Läs om rutinen Semesterskuld genom att klicka här» 4. Säkerhetskopia före semesterberäkning En säkerhetskopia ska tas före semesterberäkningen. Om någonting skulle gå fel vid semesterberäkningen är återläsning av säkerhetskopia det enda sättet att återställa programmet. Säkerhetskopian kan vara antingen automatiskt eller manuellt tagen. Läs om inställningar för automatiska säkerhetskopior genom att klicka här» Läs om manuella säkerhetskopior genom att klicka här» 5. Semesterberäkning, Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Den nya huvudregeln i Semesterlagen heter Sammalöneprincipen och innebär att semesterlönen ska bestå av bibehållen månadslön + ett semestertillägg (0,43 %) per uttagen semesterdag. Värdet av en sparad semesterdag blir nu samma som värdet av en betald semesterdag, dvs. dåvarande sysselsättningsgrad är från och med nu ointressant. Det finns vissa undantag som åsidosätter Sammalöneprincipen och då ett annat beräkningssätt istället ska gälla, den så kallade Procentregeln. Procentregeln innebär att en semesterdag inte längre är värd bibehållen lön och semestertillägg utan att en semesterlön ska beräknas och betalas ut istället för ordinarie lön. Semesterlönen beräknas 12 % på intjänad lön och ska betalas ut per uttagen semesterdag. 1

2 I vissa fall är Sammalöneprincipen aldrig aktuell utan Procentregeln ska användas. Detta gäller om den anställde: inte har fast månads-, eller veckolön. har en kombination av fast och rörlig lön, där den rörliga lönedelen uppskattas till mer än 10 % av den totala lönen. I andra fall är Sammalöneprincipen huvudregeln men på grund av händelser under pågående semesterår ska ett byte göras från Sammalöneprincipen till Procentregeln. Det är om: arbetstagaren har en varierande sysselsättningsgrad under intjänandeåret. arbetstagaren har haft en annan sysselsättningsgrad under intjänandeåret än under semestertillfället. arbetstagaren har, under intjänandeåret, haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande, exempelvis tjänstledighet. Om du följer avtal 18 eller 19 beräknar programmet både enligt Sammalöneprincipen och Procentregeln parallellt. För att programmet ska använda rätt beräkning för de anställda, exempelvis på semesterskulden måste du manuellt bocka i och ur Procentregeln på semesterfliken på just den person som är aktuell för bytet. Markera gärna även vilken orsak som ligger till grund för bytet så att det finns en notering om detta. Observera att du själv ansvarar för att byta beräkningsprincip om en förändring på personen kräver det enligt Semesterlagen. Alternativen 1-5 i ovan bild har ingen betydelse för programmets beräkning utan är enbart för din egen information. I löneprogrammet finns vissa kontroller inbyggda som hjälper dig att fånga upp när ett sådant byte kan behöva göras. 2

3 Arkiv Inställningar - fliken Semester Här anger du vilka generella semesterregler som ska gälla för företaget. De flesta företag utnyttjar möjligheten att fördela sparad semester per år. Du ska då ange hur många semesterdagar per år som de anställda får spara, hur många år de får sparas, samt hur många som får sparas totalt. Lönearter för Överskriden betald semester samt Överskriden sparad semester Överskriden betald semester = kvarvarande betald semester som inte kan sparas pga. att du uppnått max antal sparade dagar eller att du har fler betalda dagar kvar än du får spara per år. Överskriden sparad semester = de äldsta sparade semesterdagarna som sparats i mer än 5 år. Observera att lönearterna som anges för överskriden semester får inte vara inställda att räkna ner semesterdagar vid avräkningen eftersom semesterberäkningen raderar dessa semesterdagar automatiskt i anställdaregistret efter utbetalningen. I övrigt kan dessa lönearter vara upplagda enligt de vanliga semesterlönearternas inställningar i löneartsregistret. 3

4 Anställda - fliken Semester Här är det viktigt att du väljer rätt semesterrätt och semesteravtal. Om personen har barn ska dessa namnges i fälten Barn 1, Barn 2 osv. Detta gör att du kan välja för vilket barn den anställda är hemma och är föräldraledig för när du lönebereder. Då kan programmet räkna rätt när det gäller semestergrundande frånvarodagar för föräldraledigheten. Kontroller i Anställdaregistret Vid byte av sysselsättningsgrad på person med semesteravtal 19 får du en varning. Kontroller i Löneberedning/Avräkning Vid löneberedning/avräkning kontrolleras om personen hade en annan sysselsättningsgrad under intjänandeåret än den har nu, om rörliga lönedelar överstiger 10 % av den totala lönen under semesteråret och om personen har haft lönearter markerade Ej semesterlönegrundande frånvaro under intjänandeåret. Vid kontroll om rörliga lönedelar överstiger 10 % av den totala lönen hittills under semesteråret summerar programmet transaktioner utifrån löneperiod på lönearter som utgör underlag för Semesterlönegrundande ersättning/avdrag respektive Semesterlönegrundande ersättning rörlig lön vid fast månadslön. För att avgöra vilket år som är intjänandeår respektive semesterår tittar programmet på datum för senast genomförda semesterberäkning. Om datum saknas utgår programmet från att intjänandeår är föregående år inkomstår och att semesterår är inkomstår och är pågående. 4

5 Kontroller vid Semesterskuld Vid beräkning av Semesterskuld kontrolleras om personen hade en annan sysselsättningsgrad under intjänandeåret och om rörliga lönedelar överstiger 10 % av den totala lönen under semesteråret, och om personen har haft ej semesterlönegrundande frånvaro under intjänandeåret. Exempel på varningsmeddelande från semesterskuldsberäkningen. Förutsättningar Vanligast är att man lönebereder utfall och avvikelser påföljande månad dvs. man har lön i efterskott. Beräkningen är vanlig bland dem som saknar kollektivavtal. Beräkning av antalet semesterdagar När semesterdagarna beräknas utgår man från Den anställdes anställningsdatum i förhållande till det intjänande år man beräknar. Ej semesterlönegrundande frånvaro som beretts med datum. Infaller datumet inom intjänandeperioden reduceras antalet intjänande dagar. Den anställdes semesterrätt. Exempel: Anställd nummer har varit föräldraledig från första februari till 15 juni. Programmet känner av att 135 dagar tagits ut och att de 120 dagar som är semestergrundande har passerats och att det då är 15 dagar som ej är semesterlönegrundande. I stället för 25 dagar som det skulle blir eftersom den här personen har 25 dagars semesterrätt blir det istället 24, 350/365*25 =23,97=24 semesterdagar. 5

6 För att detta ska ske med automatik måste lönearter för frånvaro vara inställd så här på semesterfliken. Inställningar på lönearter för rörliga lönedelar Under semesterfliken på en löneart som används vid registrering av rörliga lönedelar är det viktigt att välja Semesterlönegrundande ersättning - rörliga lönedelar vid fast månadslön om det utbetalade beloppet ska ligga till underlag för beräkningen av 12 % av rörliga lönedelar. Kontrollera vad som ska räknas som rörliga lönedelar. Beräkning av semesterlön Om du väljer avtal 19 beräknar programmet både enligt Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar och Procentregeln parallellt. För att programmet ska göra rätt beräkning av semesterlön per dag för personen måste du manuellt bocka i och ur Procentregeln på semesterfliken på just den person som är aktuell för bytet. Markera gärna även vilken orsak som ligger till grund för bytet så att det finns en notering om detta. Semesterlönen beräknas på summan av transaktioner märkta semesterlönegrundande inkomst/avdrag och summa transaktioner märkta semlönegrundande ersättning-rörl lön vid fast månadslön. 6

7 Semesterlönegrundande inkomst Semesterlönegrundande inkomst hämtas från lönearter med den här inställningen på semesterfliken. Det kan gälla både ersättningar och avdrag. När det gäller personer med månadslön är det viktigt att se till att även avdragen ligger som semesterlönegrundande ersättning/avdrag. Programmet läser transaktioner som har datum inom perioden. Saknas datum på transaktionerna går programmet på de transaktioner som infaller inom angiven löneperiod. Semesterlönegrundande ersättning rörliga lönedelar Underlag för Semesterlönegrundande ersättning rörliga lönedelar hämtas från lönearter med den här inställningen på semesterfliken. 7

8 Arbetad tid För att semesterberäkningen ska kunna komma fram till en snittlön behövs uppgift om arbetade timmar. Programmet läser transaktioner som har datum inom perioden. Saknas datum på transaktionerna går programmet på de transaktioner som infaller inom angiven löneperiod. Semesterlönegrundande frånvarotimmar/dagar För att få en korrekt framräkning av semesterlönegrundande belopp behövs uppgift om antalet semesterlönegrundande frånvarotimmar. Dessa hämtas från lönearter med de här inställningarna. 8

9 Oftast använder man här en passiv löneart för detta men det kan också vara en löneart som man lönebereder frånvarotimmarna med och som ska generera ett avdrag. Observera att om du använder dig av brutna perioder, som inte överensstämmer med intjänandeåret, måste du justera intjänandeperiodens datum så att de överensstämmer med löneperioderna eftersom semesterlönegrundande frånvarotimmar kontrolleras mot intjänandeperiod trots att de handlar om transaktioner. Exempel Företaget har löneperioden och vill ta med de avvikelser som löneberetts under den perioden. Intjänandeperioden är För att få med frånvarotransaktionerna räcker det inte med att ange att transaktionerna ska läsas från Du måste även ändra intjänandeperioden till samma datum för att semesterlönegrundande frånvarotransaktioner ska tas med. Om du inte använder dig av brutna perioder anger du datum enligt bilden nedan: Egna anteckningar specifikt för din semesterberäkning: Ej intjänad semester sparas som förskottsdagar för nyanställda Om ej intjänad semester ska sparas som förskottsdagar för de anställda som anställts under intjänandeåret, markerar du rutan Ej intjänad semester sparas som förskottsdagar för nyanställda. Exempelvis om en anställd hunnit tjäna in 17 betalda dagar, har en semesterrätt på 25 dagar och du vill att dagarna upp till 25, alltså 8 dagar, ska sparas som förskottsdagar. Ej uttagen betald semester ligger kvar i betalda dagar upp till semesterrätten Om en anställd inte tagit ut alla sina betalda semesterdagar kan du markera denna ruta om du vill att dessa ska ligga kvar i rutan Betalda dagar i anställdaregistret upp till semesterrätten. 9

10 Läs transaktioner i första hand på from/tom datum Om du markerar denna ruta kommer programmet i första hand använda sig av inmatat Datum på transaktionerna (löneraderna) i löneberedningen. Har du inte löneberett med Datum och då inte heller markerar ovanstående bockruta så delar programmet istället in dessa efter vilken löneperiod de tillhör. Löneperiod anges i samband med definitiv avräkning. Har du arbetsschema på dina anställda behöver du inte lönebereda in arbetade timmar och semesterlönegrundande frånvarotimmar utan dessa hämtas från kalendariet. Markera då i semesterberäkningsbilden, under Visa underlag, att arbetad tid och semesterlönegrundande frånvarotid hämtas från kalendarium om schema finns på person. Observera att om schema saknas på person måste du lönebereda arbetade timmar, semesterlönegrundande och ej semesterlönegrundande timmar. I semesterlöneskuldsbilden finns motsvarande funktion. För att ha kontroll på när du ska sluta lönebereda semesterlönegrundande frånvarotimmar går du in under menyn Arkiv - Inställningar i löneberedningen och markerar att du vill ha en varning i löneberedningen när antalet semesterlönegrundande frånvarodagar har överskridits. När du får ett varningsmeddelande i löneberedningen om att semesterlönegrundande frånvaro har överskridits måste du byta löneart och lönebereda frånvaron med en löneart markerad Ej semesterlönegrundande dagar. Du måste lönebereda med datum. Semesterlön enligt Procentregeln I fältet för procentsatsen Total semesterlön anges den procentsats som enligt Semesterlagen är lägst 12 %. Parallellt med beräkning av semesterdagar räknar programmet fram en Semesterlön. Semesterlön används vid uttag av betald semester om personen övergår till Procentregeln under semesteråret. Semesterlönen betalas ut som semesterlön per dag. 10

11 Läs Transaktioner När programmet ska göra en beräkning av semesterersättning på rörliga lönedelar anger du i fältet Läs transaktioner vilket datumintervall som ska ligga till grund för denna beräkning. Då det är semestergrundande lön samt semestergrundande arbetad tid/frånvarotid som programmet ska hitta kan det ibland behövas en viss justering av datumen för att rätt lön/tid ska komma med i beräkningen. Har du bruten löneperiod exempelvis från den 16:e en månad till den 15:e månaden efter är det denna period som ska anges. Det viktiga är att du anger 12 månader och att du alltid gör samma inställning varje semesterårsskifte så att du inte tappar någon löneberedning. Välj det P-fält i fältet Sem-lön/dag (procentregel) skrivs till som den framräknade semesterlönen/dag ska skrivas till. Välj även P-fält som Total semesterlön för rörlig lön ska skrivas till. Den framräknade semesterlönen samt total semesterlön på rörlig lön sparas i de angivna P-fälten i anställdaregistret vid semesterberäkningen. Om det redan finns ett belopp i det fält du väljer, skrivs detta över eftersom P-fältet inte töms med automatik i anställdaregistret genom att du betalar ut semesterlönen. För att beloppet i P-fältet ska tas bort och för att semesterskuldslistan ska bli korrekt, efter att du betalat ut semesterlönen, måste du ta bort beloppet i P-fältet i anställdaregistret genom att gå in under menyn Register - Registervård och klicka på knappen Rensa under Personliga löneuppgifter. 11

12 Tar du inte bort beloppet får du istället ta bort det valda P-fältet i beställningsbilden för semesterskuldslistan, alltså i rutan längst ner till höger i bilden ovan. På så sätt kommer det inte med på semesterskulden längre. Programmet visar underlaget för rörliga lönedelar och den framräknade semesterlönen. Semesterlön för rörliga lönedelar betalas ut vid ett tillfälle månaden efter semesterårsskiftet. Den framräknade semesterlönen per dag sparas i det angivna P-fältet i anställdaregistret. Semesterlön för rörliga lönedelar sparas i det Personliga lönefält som du angivit. I bilden nedan är det P11. 12

13 Sparad semester De sparade semesterdagarna får samma sysselsättningsgrad och samma semesterlön per dag som betalda dagar. Dialogrutor vid semesterberäkningen När du angivit Intjänandeperiod och Läs transaktioner och har kontrollerat att du har med alla frånvarolönearter i rätt inmatningsfält klickar du på OK. Du kan välja att ta ut semesterberäkning enbart på lista och stämma av uppgifterna innan du går vidare och låter programmet beräkna nya dagar och uppdatera anställdaregistret. Väljer du kontrollera och godkänna varje person får du upp en bild på varje anställd som du kan korrigera och godkänna. Observera att du ska trycka Enter när du kommer in på den första anställde för att programmet ska börja sin beräkning. När du kommer in på första personen talar programmet om för dig hur många betalda dagar personen har kvar och hur många som kan sparas. Detta grundar sig på vad du har fyllt i för gränser under menyn Arkiv - Inställningar - fliken Semester. Där ställer du in max antal sparade dagar per år, i hur många år man får spara samt hur många dagar som får sparas totalt. Nästa kontroll som programmet gör är att se hur många semesterdagar som kan sparas per år. 13

14 Programmet talar om hur många dagar som kan sparas, resterande betalas ut (såvida du har lönearter för utbetalning av överskriden semester under menyn Arkiv - Inställningar - fliken Semester) och kommer att läggas på lönearten för Överskriden sparad semester i löneberedningen med antal. Om den anställde har betalda dagar kvar, får du frågan om de ska föras över till sparade. När du godkänt förslagen kan du se totalt antal sparade dagar fördelade på semesterår. Till sist får du upp en bild där du kan korrigera om det behövs. När du är nöjd med beräkningen klickar du OK & Nästa för att godkänna personen. Det är då uppdatering av den anställdes semesteruppgifter sker i anställdaregistret. Om du tycker att det är något som inte stämmer, gå in under Visa logg i beställningsbilden för att se hur programmet gjort semesterberäkningen. 6. Skriv ut och skicka lönespecifikationer Nu kan du skriva ut och skicka dina lönespecifikationer för aprils lön. Eftersom anställdaregistret har uppdaterats med de nya semesterdagarna kommer nu dessa ut på lönespecifikationen till de anställda. 14

15 7. Semesterskuldsberäkning för Programmet räknar fram antal intjänade dagar under angiven period. Dessa dagar adderas med kvarvarande och sparade dagar samt multipliceras med angiven procentsats, exempelvis 5,03 % beräknad på den anställdes månadslön. Observera att olika procentsatser kan anges för intjänade dagar respektive kvarvarande och sparade dagar. I beräkningsunderlaget används följande information: Lönearter för semesterlönegr frånvarodagar (kalenderdagar) Lönearter för ej semesterlönegr frånvarodagar (kalenderdagar) Lönearter för semesterlönegr inkomst Lönearter för semesterlönegrundande rörlig lön Efter att du har fyllt i och godkänt första beställningsbilden till Semesterskulden, visas nedanstående fönster. Egna anteckningar specifikt för din semesterskuld: 15

16 Komptid Ange den/de ackumulatorer som du vill redovisa på semesterskuldsrapporten. Medeltimlön Ange ett medelvärde i kr/timma alternativt ett personligt fält för beräkning av de anställdas komptid i kronor. För anställda med månadslön sker beräkningen automatiskt genom att månadslönen divideras med den divisor du anger här. Sem-ersättning på fast mån-lön, intjänade dagar Här anger du procentsats för beräkning på fast månadslön (ex 5,03 %). Detta värde multipliceras sedan med antal intjänade semesterdagar i beräkningsperioden. Sem-ersättning på fast mån-lön, kvarvarande dagar Här anger du procentsats för beräkning på fast månadslön. Detta värde multipliceras sedan med antal kvarvarande semesterdagar. 4,6 % används när semestertillägget betalas som en klumpsumma oavsett om semesteruttag skett eller inte. 5,03 % används när semestertillägget utbetalas vid semesteruttaget. Sem-ersättning på fast mån-lön, sparade dagar Här anger du procentsats för beräkning på fast månadslön. Detta värde multipliceras sedan med antal Sparade dagar. 4,6 % används när semestertillägget har betalats ut som en klumpsumma oavsett om personen har tagit semester eller ej. 5,03 % anges om semestertillägget betalas ut i samband med att personen tar semester. Sem-ersättning på intjänad lön/procentregeln Ange procentsats för semesterlön (enligt lag minst 12 %). Denna multipliceras sedan med semestergrundande inkomst. Du behöver ange procentsatsen därför att anställda som under semesteråret exempelvis byter sysselsättningsgrad ska beräknas enligt Procentregeln. Du får ett varningsmeddelande i Semesterskulden om någon person bör byta semesteravtal. Sem-ersättning på rörliga lönedelar Ange procentsats för de med fast månadslön och rörlig del. Denna multipliceras sedan med den rörliga delen enligt formel för personens semesteravtal. Om du tycker att det är något som inte stämmer, gå in under Visa logg i beställningsbilden för att se hur programmet gjort beräkningen. Observera att du inte kan återskapa semesterskulden efteråt, det vill säga att det är för sent att ta ut semesterskuldslistan exempelvis per efter att du registrerat uttagen semester i maj eller senare. 16

17 Plats för egna anteckningar: 17

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Inställningar semesterår

Inställningar semesterår Entré Inställningar semesterår Lön Semesterhantering Skapa/ändra semesterår Ett semesterår måste finnas för varje avtalsområde i företaget. Olika semesterår måste också finnas för anställda med timlön

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Lönearter vid semester

Lönearter vid semester Lönearter vid semester I detta dokument hittar du information om vilka lönearter du ska använda vid olika sorters semester när det gäller de olika semesterkategorierna vi har i programmet. Semesterkategori

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

SEMESTERUPPDATERING 2016

SEMESTERUPPDATERING 2016 Bilanco SEMESTERUPPDATERING 2016 SEMESTERUPPDATERING 2016... - 1 - INLEDNING... - 2 - AVSTÄMNING INFÖR SEMESTERUPPDATERING... - 3-2.1 Kontrollera arbetstiden... - 3-2.2 Kontrollera tidsschema, se även

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen...

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet?... 1 Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... 1 Lönevarningar... 1 Semestersteravstämning... 6 Kan man skapa en lista

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer