Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning"

Transkript

1 Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i löneprogrammet så att de anställda får sina nya, betalda dagar. Semesterberäkningen görs vanligtvis efter att aprillönen är definitivavräknad. I LöneNytt får du information om vad semesterlagen reglerar och hur semesterhanteringen fungerar i programmet. Till att börja med finns en kortfattad checklista som beskriver hur du går tillväga för att göra en semesterberäkning. Längre fram kan du läsa mer om vilka inställningar som gäller för just de beräkningssätt ni har på företaget, löneprogrammet hanterar beräkningen för åtta olika semesterkategorier. En kortfattad checklista för semesterberäkning En mer utförlig beskrivning av varje punkt hittar du med start på nästa sida. Läs även mer om inställningarna som gäller för varje enskild semesterkategori. Du behöver bara läsa om de semesterkategorier som berör ditt företag. 1. När avvikelser för mars är definitivt avräknade ska du göra semesterberäkning, vanligtvis efter april månads utbetalning. 2. Gå igenom registret anställda så att du har rätt inställningar på fliken Allmänt, Personliga lönefält och Semester. Att det finns korrekta uppgifter här är en förutsättning för att du ska kunna göra en semesterberäkning. 3. Om du vill ha en semesterskuld per 31/3 ska du ta ut den INNAN semesterberäkningen uppdaterar registret Anställda med nya, betalda semesterdagar. Listan hittar du under Verktyg/Semesterskuldsberäkning. 4. Ta en säkerhetskopia av ditt företag. 5. Nu kan du börja med semesterberäkningen för dina anställda. Rutinen för semesterberäkning finns under menyn Verktyg/Semesterberäkning. Du gör semesterberäkningen i två steg, först Endast lista, där du får en rapport där du kan kontrollera de framräknade värdena på varje person. Sedan väljer du Lista+uppdatering av dina register, då uppdateras registret Anställda med nya semesterdagar. 6. Nollställ ackumulator för semesterlönegrundande sjukfrånvarodagar. 7. Nu är semesterberäkningen klar i ditt löneprogram. 1 Innehållsförteckning Checklista punkt för punkt... 2 Tänk på att frånvaro påverkar semesterberäkningen... 4 Månadslön... 5 Månadslön + rörliga lönedelar... 6 Procent på intjänat belopp... 7 Detaljhandelsavtalet Månadslön + rörliga lönedelar... 9 Detaljhandelsavtalet Timlön Teknikavtalet Metall Månadslön + rörliga lönedelar Teknikavtalet Metall Timlön + rörliga lönedelar Vård- och omsorgsavtalet timberäknad semester Vad säger semesterlagen... 16

2 Checklista - punkt för punkt 1. När avvikelser för mars är definitivt avräknade ska du göra semesterberäkning. Har du för vana att alltid lönebereda avvikelserna från en månad på nästföljande månads lön ska du utföra semesterberäkningen när lönen för april är avräknad och klar. Betalda dagar i anställdaregistret har då räknats ner med eventuell semester som de anställda utnyttjat i mars. När semesterberäkningen är gjord skriver du ut april månads lönespecifikationer och får då med de nya semesterdagarna på dessa. 2. Gå igenom registret Anställda så att du har rätt inställningar. Fliken Allmänt: Anställningsdatum och ev avgångsdatum. Fliken Personliga lönefält: P1 Månadslön faktisk och P2 Månadslön heltid P8 arbetstid/vecka och P9 arbetstid/vecka heltid Fliken Semester: Kontrollera att du valt rätt Semesterkategori, saknas den sker ingen semesterberäkning på den anställde. På anställda som slutat under året och som fått sin semestersättning utbetald kan du välja kategorin Ingen semesterberäkning. Semesterrätt, minst 25 enligt semesterlagen. Kontrollera att antalet kvarvarande Betalda och Obetalda semesterdagar stämmer. Om anställda har sparade dagar i år 6 kommer dessa att raderas då semesterberäkningen utförs. Enligt semesterlagen ska sparade dagar tas ut inom 5 år. Medges inte ledighet ska dagar i år 6 betalas ut som semesterersättning eller manuellt flyttas till år 5 så att de inte raderas. Kollektivavtal kan medge att dagar sparas i fler år. Företag som följer Teknikavtalet Metall eller avtalet för Detaljhandeln ska markera vilka anställda som uppfyller villkoret för Lägsta semesterlön per dag, d v s två års sammanhängande anställningstid (Metall) respektive 3 års branschvana (Detaljhandeln). 3. Om du vill ha en semesterskuld per 31/3 ska du ta ut den INNAN semesterberäkningen uppdaterar registret Anställda med nya, betalda semesterdagar. Listan hittar du under Verktyg/Semesterskuldsberäkning. 4. Ta en säkerhetskopia. Det gör du under Arkiv/Säkerhetskopiering. OBS! Om du upptäcker att något blivit fel efter att semesterberäkningen är utförd och registret anställda blivit uppdaterade med nya semesterdagar kan du endast återställa registret genom att återkopiera en säkerhetskopia tagen innan semesterberäkningen utfördes. 5. Nu kan du börja med semesterberäkningen för dina anställda. Rutinen för semesterberäkning finns under menyn Verktyg/Semesterberäkning. Du utför semesterberäkningen i två steg. Steg 1 Endast lista Börja med att välja Metod Endast lista för att få fram en rapport där du kan kontrollera framräknade värden på varje person. Detta innebär att du först kan förhandsgranska en rapport utan att registret uppdateras. Kontrollera om någon anställd eventuellt har sparade dagar i år 6 då dessa dagar raderas från personkortet när steg 2 Lista+uppdatering utförs. Följer företaget ett kollektivavtal bör du ha detta till hands eftersom det kan innehålla uppgifter om lägsta semesterlön per dag och annat som du behöver veta. Den senaste versionen hämtar du enkelt från våra supportsidor 2

3 Du väljer vilka lönearter som ska komma med i beräkningen genom att trycka på fördjupningsknappen [>>]. Genom att hålla ner Ctrl-tangenten kan du välja flera lönearter på en gång. Listan som visas innehåller endast de lönearter som du har använt dig av under beräkningsperioden. Skriv gärna ut listan och spara den så att du har den som underlag när du utför Steg 2. De ändringar du gör på de anställda i Steg 1 måste även göras i Steg 2. Steg 2 Lista+uppdatering av dina register När du väljer metoden Lista+uppdatering av dina register uppdateras registret Anställda med nya semesterdagar. Om ditt företag har anställda som tillhör olika semesterkategorier utför du semesterberäkningen för en semesterkategori i taget. När du fyllt i dina inställningar klickar du på knappen OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen för vald semesterkategori. Om en anställd har betalda dagar kvar från förra semesteråret ska du svara på om dessa dagar ska överföras till sparade semesterdagar. Svarar du Ja kommer antalet Betalda dagar i registret Anställda att tömmas och istället flyttas över till Sparad semester, år 1. Väljer du Nej kommer de kvarvarande dagarna att ligga kvar i fältet Betalda tillsammans med de nya semesterdagarna för året. OBS! Kontrollera om någon av de anställda har sparade dagar i år 6 som kommer att försvinna. Beräkningsperiod för semesterdagar: Om ni följer semesterlagen med föregående år som intjänande år av semester ska beräkningsperiod för semesterdagar vara Beräkningsperiod för semesterlön Det är mest vanligt att avvikelser avräknas månaden efter tex mars avvikelser har utbetalningsdatum i april och då ska beräkningsperiod för semesterlön vara Om däremot avvikelser hanteras innevarande månad ska beräkningsperiod för semesterlön vara densamma som för beräkning av semesterdagar, Vid beräkning av den anställdes antal intjänade semesterdagar utgår programmet från datumen du anger i Beräkningsperiod för semesterdagar samt tar hänsyn till: Personens semestergrundande anställningstid (anställningsdatum och ev avgångsdatum i registret Anställda). Semesterlönegrundande och Ej semesterlönegrundande frånvaro, såsom tjänstledighet och semesterlönegrundande frånvaro över gräns, t ex sjukfrånvaro i mer än 180 dagar. Läs mer under avsnittet Tänk på att frånvaro påverkar semesterberäkningen på nästa sida. När du fyllt i uppgifterna klickar du på Spara för att slippa lägga in detta på nytt. OBS! Det är viktigt att du följer samma beräkningsperioder som tidigare år och att perioden omfattar 12 månader. 6. Nollställ ackumulator för semesterlönegrundande sjukfrånvarodagar När alla semesterkategorier är beräknade ska du nollställa ackumulator 262 Semesterlönegrundande Sjukfrånvarodagar (frivillig ackumulator). Rutinen för att nollställa ackumulatorer hittar du under menyn Register/ Registervård och knappen Nollställ. I ackumulatorurvalet väljer du Urval och markerar ackumulator 262, klicka sedan på knappen Nollställ. Sjukdom är semesterlönegrunande i 180 dagar under ett intjänandeår, max 2 år utöver insjuknandeåret. 7. Nu är semesterberäkningen klar i ditt löneprogram. Nu har registret Anställda blivit uppdaterat med nya semesterdagar och eventuella semesterlöner. När du nu skriver ut de anställdas lönespecifikationer kommer de nya semesterdagarna med. 3

4 Tänk på att frånvaro påverkar semesterberäkningen Med hjälp av passiva lönearter kan du på ett enkelt sätt hålla reda på frånvarodagar och frånvarotimmar som påverkar beräkningen av de anställdas antal betalda semesterdagar samt semesterlön. För att programmet ska kunna ta hänsyn till dessa lönearter krävs det att du har använt dem löpande under intjänandeåret. Ej semesterlönegrundande frånvaro De ej semesterlönegrundande frånvarodagarna används i semesterberäkningen för att reducera de anställdas semesterlönegrundande anställningsdagar och sänker därmed antalet betalda semesterdagar som den anställde får. Det gäller både för tjänstemän och kollektivanställda, t ex när någon har passerat 180 dagar i sjukfrånvaro eller vid tjänstledighet. Vid sjukdom ska löneart 563 Ej semlönegr sjukfrånvdgr användas och vid annan frånvaro som ej är semesterlönegrundande tex tjänstledighet ska löneart 561 Ej sem.löngr frånv.dgr användas. Beräknar du semester på intjänat belopp? Oavsett om de anställda har månadslön eller timlön ska frånvarotimmar som är semesterlönegrundande löneberdas vid t ex sjukdom, tillfällig vård av barn, pappa- eller föräldraledighet. Frånvarotimmarna som du registrerar används sedan för att räkna fram ett uppräkningsunderlag i semesterberäkningen för de timmar som är semesterlönegrundande. Använd löneart 550 Semlöngr. frånvtimmar. Har dina tjänstemän rörliga lönedelar? För att kunna räkna upp semesterunderlaget för rörliga lönedelar med frånvaron ska passiva lönearter registreras vid t ex sjukdom, tillfällig vård av barn, pappa- och föräldraledighet. Använd dig av lönearterna; 560 Sem.lönegr frånvarodagar, 562 Sem.lönegr sjukfrånvarodagar, 673 Sem.lönegr. föräldraled. Tips! Saknar du någon av lönearterna kan du gå in i Övningsföretaget och kopiera dessa till ditt eget företags löneartsregister. Registrera datum i löneberedningen Registrera datum när du använder passiva lönearter i löneberedningen så kommer frånvaron att påverka antal intjänade semesterdagar i rätt intjänande år. Lönebereder du t ex frånvaro i mars och den avräknas i april så jämförs beräkningsperiod för semesterdagar som anges i semesterberäkningen mot det datum som finns i historiken på lönearten för frånvaro. Har du inte registrerat DATUM på dessa frånvarolönearter utgår programmet istället ifrån vilka utbetalningsdatum transaktionerna tillhör. När Utbetalningsdatum används görs jämförelsen istället med beräkningsperioden för semesterlön. Det är också viktigt att lönebereda de passiva lönearterna för frånvaro med rätt antal i löneberedningen eftersom det påverkar den anställdes semestergrundande anställningsdagar och därmed även antalet nya intjänade betalda semesterdagar. Var noggrann med att kontrollera vilken enhet lönearten ska registreras i, om det är timmar eller dagar. Efterfrågas dagar i löneberedning ska det avse kalenderdagar i fältet Antal (inte timmar eller månader). Du kan själv ändra den anställdes semestergrundande anställningsdagar om dessa inte stämmer. Detta gör du när du får fram utfallet för varje person som visas i samband med semesterberäkningen. Följer ni avtalet Teknikavtalet Metall För semesterkategorierna Teknikavtalet Metall Månadslön + rörliga lönedelar och Teknikavtalet Metall Timlön gäller följande för ej semesterlönegrundande frånvaro: Om DATUM FINNS registrerat på ej semesterlönegrundande frånvaro används detta och jämförs med beräkningsperiod för semesterdagar. Om DATUM SAKNAS utgår programmet istället ifrån vilka utbetalningsdatum dessa transaktioner tillhör. Utbetalningsdatum jämförs med beräkningsperiod för semesterdagar eftersom intjänade semesterdagar ska beräknas från 1 april 31 mars istället för föregående kalenderår. 4

5 Genomgång av inställningarna för de olika semesterkategorierna Innan du påbörjar semesterberäkningen ska du gå igenom checklistan som finns på sidan 1-3 och kontrollera att du har rätt inställningar i dina register. Har du det kan du utföra en smidig och korrekt semesterberäkning. OBS! Det finns 8 stycken olika semesterkategorier i programmet så du behöver endast läsa igenom de som berör ditt företag! Semesterberäkning för Månadslön När du valt semesterkategori anger du datum för Beräkningsperiod för semesterdagar (i exemplet ). Om du har släpande avvikelser ska du tänka på att uttagna semesterdagar för mars regleras på aprillönen och de påverkar semesterskulden först efter den definitiva avräkningen av april. Skriv då under Beräkningsperiod för semesterlön. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan Påbörja semesterberäkningen Klicka OK i beställningsbilden för att påbörja semesterberäkningen. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under året reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semesterlönegrundande dagar kan du själv ändra detta. Utifrån antalet semesterlönegrundande dagar och den anställdes semesterrätt beräknas antalet betalda och obetalda semesterdagar för den anställde. Tillämpar ditt företag förskottssemester anger du dagarna i fältet Förskottsdagar (dvs ta bort dagarna i fältet Obetalda dagar och lägg dessa i Förskottsdagar). OBS! Alla fält på den här bilden kan justeras manuellt om behov finns. Genom att klicka OK godkänner du semesterberäkningen på den anställde. Semesterfältet i registret Anställda uppdateras då med nya värden och programmet fortsätter med semesterberäkningen för nästa anställd inom semesterkategorin. Vill du hoppa över en anställd och istället semesterberäkna nästa person svarar du Nej på frågan om sparade dagar och klickar istället på knappen Hoppa över. Det sker då ingen semesterberäkning på den person du valt att hoppa över. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats. 5

6 Semesterberäkning för Månadslön + rörliga lönedelar När du valt semesterkategori anger du Beräkningsperiod för semesterdagar (i exemplet ). Om du har släpande avvikelser ska du tänka på att uttagna semesterdagar för mars regleras på aprillönen och de påverkar semesterskulden först efter den definitiva avräkningen av april. Skriv då under Beräkningsperiod för semesterlön. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar Här anger du lönearter som hanterar kalenderdagar (inte timmar eller månader) och ligger till grund för att räkna upp underlaget för rörliga lönedelar. När du gör timavdrag vid frånvaro (t ex sjukfrånvaro, vård av barn mm) ska du även lönebereda antalet frånvarodagar på en passiv löneart (t ex 560) vars nummer du sedan anger här. Dessa används för beräkning av ett uppräkningsunderlag för de rörliga lönedelarna (alltså vad man skulle kunna tjänat i rörliga lönedelar om man hade arbetat). Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan 4. Semesterlön rörlig del per semesterdag Enligt många tjänstemannaavtal är procentsatsen för de rörliga lönedelarna 0,5 % per semesterdag. Lönearter för semesterlönegrundande rörlig lön Ange de lönearter du använt under året för att betala ut rörliga lönedelar. Som exempel på rörlig lön kan nämnas provision, bonus och tantiem. Övertid räknas oftast inte som rörlig del eftersom semesterlönen redan är inkluderad i övertidsersättningen. 2. Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under året reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semesterlönegrundande dagar kan du själv ändra detta. Uttagna semesterdagar beräknas utifrån semesteruppgifterna i anställdaregistret: Semesterrätt (Kvarvarande Betalda dagar + Obetalda dagar) = Uttagna semesterdagar. Utifrån antalet semesterlönegrundande dagar och angiven semesterrätt räknar programmet ut antalet betalda och obetalda semesterdagar den anställde har tillgång till. Tillämpar ditt företag förskottssemester anger du dagarna i fältet Förskottsdagar (d v s ta bort dagarna i fältet Obetalda dagar och lägg dessa i Förskottsdagar). OBS! Alla fält på den här bilden kan justeras manuellt om behov finns. Det framräknade värdet uppdaterar fältet Semesterlön rörlig under fliken Semester i registret Anställda (betalas normalt sett ut vid ett tillfälle som en klumpsumma). 6

7 Genom att klicka OK godkänner du semesterberäkningen på den anställde. Semesterfältet i registret Anställda uppdateras då med nya värden och programmet fortsätter med semesterberäkningen för nästa anställd inom semesterkategorin. Vill du hoppa över en anställd och istället semesterberäkna nästa person svarar du Nej på frågan om sparade dagar och klickar istället på knappen Hoppa över. Det sker då ingen semesterberäkning på den person du valt att hoppa över. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. Semesterberäkning för Procent på intjänat belopp När du valt semesterkategori anger du Beräkningsperiod för semesterdagar (i exemplet ). Om du har släpande avvikelser ska du tänka på att uttagna semesterdagar för mars regleras på aprillönen och de påverkar semesterskulden först efter den definitiva avräkningen av april. Skriv då under Beräkningsperiod för semesterlön. Lägsta semesterlön per dag Om ert semesteravtal innehåller en lägsta semestergarantilön anger du beloppet här. Likaså om det är ett annat belopp för anställda under en viss ålder, kontrollera i ditt kollektivavtal. Beloppet för lägsta semesterlön per dag kommer att läggas i registret Anställda i de fall den intjänade semesterlönen per dag blir lägre än detta belopp. Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Semesterlön I fältet anger du vilken procentsats som gäller för ert avtal (enligt semesterlagen minst 12 %). Lönearter för semesterlönegrundande inkomst Ange de lönearter som skall ingå i beräkningen (t ex timlön, månadslön, övertid, ob-ersättning m m). Har du månadsavlönade anställda måste du tänka på att även ta med lönearter för frånvaro så att dessa reducerar inkomsten. De anställda kompenseras för semesterlönegrundande frånvaro i ett fält längre ned som genererar ett uppräkningsunderlag. Lönearter för arbetade timmar Ange vilka lönearter ni har använt för arbetade timmar (t ex timlön och periodens arbetade timmar). 7

8 Semesterlönegrundande frånvarotimmar Ange de lönearter som du har på ditt företag för detta ändamål. Exempel på semesterlönegrundande frånvaro är sjukfrånvaro och tillfällig vård av barn. Vanligtvis löneart 550 Semesterlönegrundande frånvarotimmar, då denna ska användas vid alla frånvarotillfällen där timmarna är semesterlönegrundande. Har du inte använt dig av löneart 550 får du ange de lönearter som gör avdrag i timmar, t ex löneart 610 Sjukavdrag, 655 Vård av barn, föräldraledighet i timmar o s v. Ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under året reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semestergrundande dagar kan du själv ändra detta. Värdena i fälten Semesterlönegrundande inkomst och Arbetad tid hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden. Fältet Tillägg/ avdrag använder du om den anställdes semesterlönegrundande inkomst ska ökas eller minskas med ett belopp som av någon anledning inte kan hämtas från programmets historik. Semesterlönegrundande frånvarotimmar hämtas från lönearterna du angav i beställningsbilden och multipliceras med den Genomsnittliga timlönen för att få fram uppräkningsunderlaget för Semesterlönegrundande frånvarobelopp. Eventuellt belopp i fältet Justering hämtas också från de lönearterna som du eventuellt angav tidigare. Detta belopp räknas inte upp med semesterlönegrundande frånvarotimmar. Semesterlöneunderlaget kommer, när alla fält är ifyllda, att bestå av summan av semesterlönegrundande inkomst +/- tillägg/avdrag + semesterlönegrundande frånvarobelopp och eventuella justeringar. Om du angivit ett belopp för Lägsta semesterlön per dag och den anställdes framräknade semesterlön understiger detta belopp kommer programmet automatiskt att föreslå Lägsta semesterlön per dag. Vid jämförelsen tas hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad. Du ser även hur stor semesterlönen är per dag, beräknat på det intjänade beloppet. När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och du får upp nästa person. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen, men observera att de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. 8

9 Semesterberäkning för Detaljhandelsavtalet Månadslön + rörliga lönedelar Semesterberäkningen för semesterkategorin Detaljhandelsavtalet, Månadslön + rörliga lönedelar är anpassad efter kollektivavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund avseende detaljhandeln. När du valt semesterkategori anger du Beräkningsperiod för semesterdagar (i exemplet ). Om du har släpande avvikelser ska du tänka på att uttagna semesterdagar för mars regleras på aprillönen och de påverkar semesterskulden först efter den definitiva avräkningen av april. Skriv då under Beräkningsperiod för semesterlön. Lägsta semesterlön per dag Fyll i avtalad lägsta semesterlön för anställda med tre års branschvana samt avtalad lägsta semesterlön för anställda som fyllt 18 år, kontrollera i ditt kollektivavtal. Beloppet för lägsta semesterlön per dag kommer att läggas i registret Anställda i de fall den intjänade semesterlönen per dag blir lägre än detta belopp. Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Semesterlön I fältet anger du procentsatsen för semesterlönen, 13 %. Lönearter för semesterlönegrundande inkomst Semesterlöneunderlaget utgörs av arbetstagarens lön under intjänandeåret. Ange de lönearter som utgör semesterlönegrundande inkomst, t ex månadslön och utbetald semesterlön för sparad semester. Ta med avdrag som gjorts från månadslönen p g a. semesteruttag (4,6 % per uttagen semesterdag) och reducera också med lönearter för ej semesterlönegrundande frånvaro såsom t ex tjänstledighet. I detaljhandelsavtalets semesterberäkning görs ingen separat uppräkning av löneunderlaget med avdrag som gjorts på lönen p g a semesterlönegrundande frånvaro och därför ska inte lönearterna för bruttolöneavdrag anges. Lönearter för arbetsdagar Ange därefter lönearter för arbetad tid. OBS! Anges i dagar. Lönearter för semestergrundande frånvarodagar Här anger du lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar (sjukfrånvaro, tillfällig vård av barn mm). Dessa används för beräkning av ett uppräkningsunderlag för de rörliga lönedelarna (alltså vad man skulle kunna tjänat i rörliga lönedelar om man hade arbetat). Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan 4. Lönearter för semesterlönegrundande rörlig lön Slutligen fyller du i lönearter för rörlig lön t ex övertid, ob-tillägg m m. De rörliga lönedelarna ska räknas upp med en genomsnittlig dagslön för semesterlönegrundande frånvarodagar varför det är viktigt att du löneberett arbetade dagar och semesterlönegrundande frånvarodagar under året. OBS! Ha ditt kollektivavtal till hands när du gör semesterberäkningen. 9

10 2. Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under året reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semestergrundande dagar kan du själv ändra detta. Värdena i fälten Semesterlönegrundande inkomst, Rörliga lönedelar och Arbetade dagar hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden. Beloppen kan ändras manuellt vid behov liksom övriga fält i bilden. Genomsnittlig rörlig lön/dag beräknas som Rörliga lönedelar dividerat med antalet Arbetade dagar. Semesterlönegrundande frånvarodagar hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden och multipliceras med Genomsnittlig rörlig lön/dag för att få fram Semesterlönegrundande frånvarobelopp för rörliga delar. Semesterlöneunderlaget för rörliga lönedelar består av: Semesterlönegrundande rörlig lön + semesterlönegrundande frånvarobelopp samt eventuella justeringar. Om någon anställd, som är berättigad till Lägsta semesterlön för tre års branschvana inte uppnår beloppet ersätts beräknad semesterlön per dag med avtalad lägsta semesterlön per dag. Vid jämförelsen tas hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad. När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och du får upp nästa person. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen, men observera att de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. Behöver du kontakta supporten är det bra om du tittat igenom följande punkter innan du ringer: Läs LöneNytt noga! Vilket intjänandeår har ni för semester? Kontrollera i ert kollektivavtal hur semesterberäkning ska hanteras t ex lägsta semesterlöner. Om ni inte är bundna av kollektivavtal är det semesterlagen som gäller. Mer information om den hittar du på sidan 15. Enligt vilket sätt/vilken semesterkategori ska semesterlön och semesterdagar beräknas för era anställda? Om du ringer oss, sitt vid datorn och ha löneprogrammet igång och kundnummer tillhands. Skickar du frågor via e-post var noga med att uppge ditt företags namn, kundnummer och kontaktperson, för att vi ska kunna besvara din fråga så snabbt som möjligt. Frågor som kommer in via e-post besvaras endast med svar via e-post. 10

11 Semesterberäkning för Detaljhandelsavtalet Timlön Semesterberäkningen för semesterkategorin Detaljhandelsavtalet Timlön är anpassad efter kollektivavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund avseende detaljhandeln. När du valt semesterkategori anger du Beräkningsperiod för semesterdagar (i exemplet ). Om du har släpande avvikelser ska du tänka på att uttagna semesterdagar för mars regleras på aprillönen och de påverkar semesterskulden först efter den definitiva avräkningen av april. Skriv då under Beräkningsperiod för semesterlön. Lägsta semesterlön per dag Fyll i avtalad lägsta semesterlön för anställda med tre års branschvana samt avtalad lägsta semesterlön för anställda som fyllt 18 år, kontrollera i ditt kollektivavtal. Beloppet för lägsta semesterlön per dag kommer att läggas i registret Anställda i de fall den intjänade semesterlönen per dag blir lägre än detta belopp. Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Semesterlön I fältet anger du procentsatsen för semesterlönen, 13 %. Lönearter för semesterlönegrundande inkomst Semesterlöneunderlaget utgörs av arbetstagarens lön under intjänandeåret. Ange de lönearter som utgör semesterlönegrundande inkomst, t ex timlön, övertid, ob-ersättning och utbetald semesterlön för sparad semester. Lönearter för semesterlönegrundande frånvarotimmar Ange de lönearter som du har på ditt företag för detta ändamål. Exempel på semesterlönegrundande frånvaro är sjukfrånvaro och tillfällig vård av barn. Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under året reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semestergrundande dagar kan du själv ändra detta. Värdena i fälten Semesterlönegrundande inkomst, Tillägg/avdrag och Arbetad tid hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden. Beloppen kan ändras manuellt vid behov liksom övriga fält i bilden. 11

12 Genomsnittlig timlön beräknas genom att Semesterlönegrundande inkomst + Tillägg/-avdrag divideras med Arbetad tid. Semesterlönegrundande frånvarotimmar hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden och multipliceras med Genomsnittlig timlön för att få fram Semesterlönegrundande frånvarobelopp. Om någon anställd som är berättigad till Lägsta semesterlön för tre års branschvana inte uppnår beloppet ersätts beräknad semesterlön per dag med avtalad lägsta semesterlön per dag. När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och du får upp nästa person. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen, men observera att de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. Semesterberäkning för Teknikavtalet Metall Månadslön + rörliga lönedelar Enligt Teknikavtalet Metall behåller arbetstagaren sin månadslön och fasta lönetillägg under semestern samt får ett semestertillägg. Semestertillägget utbetalas sista ordinarie löneutbetalningstillfälle före huvudsemestern om inte de lokala parterna enas om annat. Semestertillägget per betald semesterdag är: 0,8 % av månadslönen och fasta lönetillägg per månad. 13 % på summan av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren erhållit under närmast föregående kalenderår dividerat med antalet betalda semesterdagar. Om arbetstagaren haft semesterlönegrundande frånvaro ska arbetsgivaren göra en uppskattning av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren till följd av den frånvaron inte erhållit och ta med detta belopp i beräkningen. Avtalet är skrivet mellan Teknikarbetsgivarna (VF) och Industrifacket Metall (IF Metall) och gäller vid verkstäder anslutna till Sveriges Verkstadsförening. Fyll i Beräkningsperiod för semesterdagar Enligt kollektivavtalet ska den rörliga delen beräknas på närmast föregående kalenderårs transaktioner. Beräkningsperiod för semesterlön ska därför vara Lägsta semesterlön per dag Fyll i avtalad lägsta semesterlön för anställda med två års sammanhängande anställningstid samt avtalad lägsta semesterlön för minderåriga arbetstagare, kontrollera i ditt kollektivavtal. Om den anställde inte kommer upp i avtalad lägsta semesterlön per dag justeras den rörliga lönedelen. Fasta lönetillägg per månad/fasta löneavdrag per månad Om de anställda har några fasta lönetillägg/avdrag ska du ange i vilka frivilliga personliga lönefält dessa uppgifter finns i. 12

13 Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Årets intjänade dagar: 5,4 % Procent på intjänad rörlig lön: 13 % Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar Här anger du lönearter som hanterar kalenderdagar (inte timmar eller månader) och ligger till grund för att räkna upp underlaget för rörliga lönedelar. När du gör timavdrag vid frånvaro (t ex sjukfrånvaro, vård av barn mm) ska du även lönebereda antalet frånvarodagar på en passiv löneart (t ex 560) vars nummer du sedan anger här. Lönearter för semesterlönegrundande rörlig lön Ange ert företags lönearter (t ex ob-tillägg, övertid, beredskap och jourersättning mm). Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvaro Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Fältet Semesterlönegrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej semesterlönegrundande frånvarodagar under intjänandeåret (Beräkningsperiod för semesterdagar) reduceras också antalet dagar. Stämmer inte antalet semesterlönegrundande dagar kan du själv ändra detta. Uttagna semesterdagar beräknas utifrån semesteruppgifterna i anställdaregistret: Semesterrätt (Kvarvarande Betalda dagar + Obetalda dagar) = Uttagna semesterdagar. Värdena i Semesterlönegrundande rörlig lön och Semesterlönegrundande frånvarodagar hämtas från de lönearter som du angav i beställningsbilden. Dessa uppgifter kan ändras vid behov. Arbetad tid (dagar) används för att räkna fram en Genomsnittlig rörlig lön per dag som sedan multipliceras med den anställdes Semesterlönegrundande frånvarodagar. Stämmer inte uppgiften i Arbetad tid kan du justera antalet dagar genom att antingen reducera eller öka Semesterlönegrundande dagar, Uttagna semesterdagar eller Semesterlönegrundande frånvarodagar. Jämförelse mot lägsta semesterlön Om någon anställd som är berättigad till Lägsta semesterlön inte kommer upp i lägsta semesterlön per dag höjs den rörliga semesterlönen per dag. Avtalad lägsta semesterlön jämförs med beloppet som motsvarar: 5,4 % av aktuell månadslön + fasta lönetillägg per månad. Vid jämförelsen tas hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad. När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda under fliken Semester och du får upp nästa person. Om någon arbetstagare som inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen, men observera att de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. 13

14 Semesterberäkning för Teknikavtalet Metall Timlön Semesterkategorin används för att semesterberäkna de anställda som är anslutna till Teknikarbetsgivarna/Metalls kollektivavtal och som är timavlönade. Fyll i Beräkningsperiod för semesterdagar Enligt kollektivavtalet ska den rörliga delen beräknas på närmast föregående kalenderårs transaktioner. Beräkningsperiod för semesterlön ska därför vara Lägsta semesterlön per dag Fyll i avtalad lägsta semesterlön för anställda med två års sammanhängande anställningstid samt avtalad lägsta semesterlön för minderåriga arbetstagare, kontrollera i ditt kollektivavtal. Beloppet för lägsta semesterlön per dag kommer att läggas i registret Anställda i de fall den intjänade semesterlönen per dag blir lägre än detta belopp. Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Semesterlön och uppräkning motsvarande helglön Procentsatserna för Semesterlön och Helglön hittar du i ditt kollektivavtal. Lönearter för semesterlönegrundande inkomst Ange Lönearter för semesterlönegrundande inkomst som tidlön, ackord, ob-tillägg, övertidsersättning m m samt Lönearter för arbetad timmar. Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar Se generell information för samtliga semesterkategorier på sidan Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar. Värdena i Semesterlönegrundande inkomst och Arbetad tid hämtas från de lönearter som du angav i beställningsbilden. Fältet Tillägg/Avdrag använder du om den anställdes semesterlönegrundande inkomst ska ökas eller minskas med ett belopp som av någon anledning inte kan hämtas från programmets historik. Genomsnittlig timlön beräknas som Semesterlönegrundande inkomst +/- Tillägg/Avdrag dividerat med Arbetad tid. Beloppet kan ändras manuellt vid behov, liksom övriga fält i bilden. I fältet Uppräkning till daglön anges den anställdes normala arbetstid/dag i timmar. Daglönen, d v s genomsnittlig timlön * arbetstid/dag, visas till höger om detta fält. 14

15 Fältet Sem-lön/dag innehåller det uppräknade värdet av daglönen enligt de procentsatser som du angav i beställningsbilden. Beräkningen sker enligt följande (Daglön * Helglöneuppräkning) * Semesterlöneuppräkning = Semesterlön/dag. Fältet Semesterlön innehåller värdet av samtliga betalda dagar, d v s Semesterlön/dag * Betalda semesterdagar. Om någon anställd som är berättigad till Lägsta semesterlön inte uppnår den höjs Semesterlön/dag upp till detta belopp. Programmet tar hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad vid jämförelsen. När du semesterberäknat en anställd klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och nästa person kan beräknas. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas beräkningen, men de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på OK eller Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan så har du ett underlag på vilka som har semesterberäknats och spara den. Semesterberäkning för Vård- och omsorgsavtalet Timberäknad semester Det här kollektivavtalet har ett semesteravtal som följer kalenderåret och semesterberäkningen ska redan vara gjord. Vi har därför valt att inte ha med det här avtalet i LöneNytt. 15

16 Vad säger semesterlagen? Löneprogrammet hjälper dig med arbetet att beräkna semester men det är bra att känna till hur programmet räknar om du vill kontrollera de framräknade värdena. Semesterlagen är på många sätt dispositiv, d v s man kan avtala om hur man tillämpar olika bestämmelser likväl som man kan avtala om bättre förmåner än vad lagen föreskriver. Avtal som ingåtts mellan arbetsgivare och arbetstagare kan inte försämra villkoren i lagens regler, däremot förbättra dem. Semesterlagen anger de minimiförmåner som en arbetstagare har rätt till. Semesterrätt Varje anställd har rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår, utan krav på intjänad tid. Antalet dagar kan variera efter olika avtal men får inte understiga minimirätten på 25 dagar. Undantag är om personen har påbörjat sin anställning efter den 31 augusti då har den anställde t ex bara har rätt till 5 lediga dagar det första semesteråret. Semesterlön Semesterlönen ska utgöra minst 12 % av intjänad semestergrundande lön från föregående intjänande år om inte annat är avtalat. För tjänstemän avtalas som regel den ordinarie månadslönen vid betald semesterledighet samt ett semestertillägg på 0,8 % per betald semesterdag. Semesterersättning Semesterersättning betalas ut när en person slutar sin anställning och räknas ut på samma sätt som semesterlön, men inkluderar även ej uttagna semesterdagar med semesterlön och sparade dagar. För tjänstemän beräknas semesterersättningen med 5,4 % av aktuell lön (varav 0,8 % utgör semestertillägget) multiplicerad med antalet intjänade, kvarvarande och sparade semesterdagar. Semesterår Enligt semesterlagens tredje paragraf är ett semesterår 12 månader och infaller under perioden 1 april till 31 mars nästkommande år. Motsvarande period året innan kallas för intjänandeår och det är då den anställde tjänar in de pengar som blir underlag för semesterlönen. Lagen medger också att du genom avtal kan ha intjänandeår som sammanfaller med semesterår, d v s semestern tjänas in under samma år som den tas ut. Antalet betalda semesterdagar ska utgå i den omfattningen som den anställde tjänat in dem under intjänandeåret. Intjänandeår Semesterår 1/ / / / Antal sem.lönegrundande anställningsdagar under intjänandeåret x Semesterrätt (25) 365 (366) kalenderdagar Så här räknas antalet betalda semesterdagar fram: Antalet betalda semesterdagar ska alltid avrundas uppåt till närmaste heltal. De semesterdagar som inte utgår med semesterlön är obetalda semesterdagar. Rätten till ledighet kvarstår alltså men den anställde erhåller ingen lön under de obetalda dagarna. Vid deltidsarbete När det gäller vanlig deltid, d v s när den anställde arbetar varje dag men färre antal timmar, behöver du inte göra något annorlunda i semesterberäkningen. Den anställde har rätt till och får 25 dagar. Semesterlönen per dag blir däremot lägre än för en heltidsanställd eftersom den beräknas på heltids månadslön * sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden är det samma som den procentsats av en heltid som den anställde har arbetat under året. Programmet föreslår automatiskt P8 Arbetstid/vecka delat med P9 Arbetstid v/heltid. Om den anställde har gått upp eller ner i tid under året kan du få hjälp att räkna ut den genomsnittliga sysselsättningsgraden under Verktyg/Beräkna sysselsättningsgrad. Vid intermittent Att arbeta intermittent innebär att den anställde arbetar färre dagar i veckan eller färre veckor i månaden än en dagtidsarbetande heltidsanställd. Den anställde arbetar därmed inte lika många dagar under kalenderåret som en normalanställd. Många kunder väljer att arbeta med semesterkvot, vilket kort innebär att man även för intermittent anställd utgår från bruttodagar (d v s semesterrätten vid fullt intjänande), men vid uttag av semesterdagarna dras mer än 1 dag. 16

17 Om en anställd t ex är ledig varje fredag uppgår sysselsättningsgraden till 80 % och kvoten blir då 5/4=1,25 (Semesterrätt/Semesterrätt enligt sysselsättningsgrad). När arbetstagaren tar ut 1 semesterdag lägger löneadministratören in 1 dag, vilken räknas ner från nettosemestern. Dagen räknas samtidigt om till 1,25 brutto semesterdagar. Grundprincipen för beräkning av semesterlön (procent på intjänat belopp) Semesterlönen beräknas på den anställdes semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret, uppräknat med semesterlönegrundande frånvaro. Du får fram en medeltimlön genom att dividera den semesterlönegrundande inkomsten med antalet arbetade timmar under intjänandeåret. Semesterlönegrundande inkomst = Medeltimlön Antal arbetade timmar Med hjälp av medeltimlönen räknar programmet fram värdet av den semesterlönegrundande frånvaron (programmet tar de semesterlönegrundande frånvarotimmarna och multiplicerar dessa med medeltimlönen). Du får då ett uppräkningsunderlag som adderas med den semesterlönegrundande inkomsten. Uppräkningsunderlaget kan liknas vid de pengar den anställde skulle kunna ha tjänat om denne hade arbetat. Semesterlönegrundande frånvarotimmar x Medeltimlön = Uppräkningsunderlag Semesterlönen räknas fram genom att multiplicera den totala semesterlönegrundande inkomsten med procentsatsen enligt ditt kollektivavtal, lägst 12 % enligt Semesterlagen. (Semesterlönegrundande inkomst + uppräkningsunderlag) x 12 % = Semesterlön Semesterlön per dag beräknas genom att dividera semesterlönen med antalet betalda semesterdagar. OBS! Tänk på att inte räkna med sjuklön eller semesterlön i den semesterlönegrundande inkomsten. Sjukfrånvaron tar du redan hänsyn till genom de semesterlönegrundande frånvarotimmarna. Semesterlönen = Semesterlön/dag Antal betalda semesterdagar Andra beräkningssätt Beräkningen av semesterlön för tjänstemän avviker från semesterlagen så till vida att tjänstemän får sin ordinarie månadslön även under semesterledigheten. De får dessutom ett semestertillägg per betald semesterdag. Tillägget är vanligtvis 0,8 % av den aktuella månadslönen. Beräkningen kan dock variera beroende på kollektivavtal. Telefonnummer till supporten hittar du i ditt program. Ansvarig utgivare Martin Hogmalm. Skribent Malin Samuelsson. 17

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Lönearter vid semester

Lönearter vid semester Lönearter vid semester I detta dokument hittar du information om vilka lönearter du ska använda vid olika sorters semester när det gäller de olika semesterkategorierna vi har i programmet. Semesterkategori

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer