Användarmeddelande FLEX Lön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande FLEX Lön"

Transkript

1 Användarmeddelande FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30 oktober 2015, Svenskt Näringsliv tillhanda senast 6 november 2015 och KFS tillhanda senast 14 november För att få ut statistiken krävs vissa förberedelser i FLEX Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör kontrollera/åtgärda innan du tar ut statistiken. Med vänlig hälsning Flex Appilcations

2 FLEX Lön - Användarmeddelande Lönestrukturstatistik till SN/SCB Redovisningsperioden för statistik till Svenskt näringsliv och SCB är 1 september 30 september 2015 (eller de löneperioder som närmast ansluter till september). För KFS-medlemmar: se också instruktioner på sidan 7. Rapporteringsperiod Rapporteringsperioden är 1 september 30 september. För att systemet ska veta att lönetransaktion avser denna period behöver du ange datum på transaktioner som är underlag för statistiken (se avsnitt nedan). Om du inte har datum på transaktionen, se Notering angående fält på sidan 4. Om du arbetar med löneperioder som sträcker sig över månadsskiftet (bruten löneperiod) är det några saker som du behöver tänka på. Om du har en transaktion med t.ex. arbetad tid mellan 15/8 14/9 kommer inte dessa timmar med i lönestatistiken när du för rapporten väljer perioden 1/9 30/9. Du har i detta läge två val: 1. Antingen delar du upp transaktionerna per månad så att du får en transaktion med timmar för perioden 15/8 31/8 och en för perioden 1/9-14/9. Detta måste alltså göras i löneberedningen innan lönekörningen avräknas. 2. Du kan även välja att ta ut lönestrukturstatistiken för perioden 15/8 14/9. Dock rekommenderar vi att du kontaktar Svenskt Näringsliv eller SCB innan du rapporterar på detta sätt. Vilka anställda kommer med? Rapporten tar med alla anställda som: 1. är mellan 18 och 67 år (personnummer måste finnas). 2. har en anställning under perioden (personregistret). 3. har arbetad tid under perioden (se nedan hur arbetad tid beräknas). 4. inte är markerad som Anställd redovisas ej i personregistret.

3 FLEX Lön - Användarmeddelande Rapportering till Svenskt Näringsliv (SN) Nedan beskrivs var uppgifter för respektive fält hämtas. Ange i rapportens urval att den avser Svenskt Näringsliv. Personregistret Följande uppgifter hämtas från personregistret: 1. Personnummer Flik Allmänt 2. Personalkategori Flik Statistik. 1 - Arbetare, 2 - Tjänstemän Om företaget tillhör bemanningsbranschen finns det fler olika personalkategorier enligt SNs instruktioner för bemanningsbranschen. För att kunna välja även dessa måste man gå in under Register Företagsuppgifter, flik Lön Medlemsuppgifter, och kryssa i rutan Bemanningsbranschen. 3a. Förbundsnummer Flik Statistik. 3b. Avtalskod Flik Statistik Om förbundsnummer eller avtalskod saknas på personen hämtas uppgifter från företagsregistret, flik Lön Medlemsuppgifter. 4. Yrkeskod (SSYK) Flik Statistik (4 + 2 tecken) 5. Löneform Flik Lön 6. Arbetstidsart Flik Statistik 7. Överenskommen veckoarbetstid: Arbetsmått Faktisk Flik Anställning 8. Veckoarbetstid för motsvarande heltid: Arbetsmått Heltid Flik Anställning 9. Semesterdagar: Semesterrätt Semesteravtalet Flik Semester 10. Fast Lön: Hämtar timlön eller månadslön enligt vald löneform i personregistret för det sista datumet i urvalsperioden. Om månadslön angivits så hämtas faktisk månadslön. Om man har fasta lönetillägg som ska redovisas som fast lön lägger man upp dessa som egna numeriska fält (N-fält). Under Inställningar Egna fält ska de numeriska fälten som avser lönetillägg markeras som lönetillägg enligt bild. Arbetsplatsnummer Arbetsplatsnummer är obligatoriskt vid redovisning till Svenskt Näringsliv och hämtas från fliken Statistik per anställd. Om arbetsplatsnummer saknas på personen hämtas uppgiften från företagsregistret, flik Lön Medlemsuppgifter. Observera att man i rapporten inte ser arbetsplatsnummer per anställd, men den kommer med i filen. Lönetransaktioner Uppgifter för fält hämtas från avräknade lönetransaktioner: 11. Arbetad tid totalt Arbetad tid hämtas från transaktioner utifrån inställning på löneart och datum på transaktionen. Lönearten ska ha inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Avser lön för arbetad tid. Om inga timmar hittades på transaktioner beräknas arbetad tid enligt följande: Överenskommen veckoarbetstid * antal veckor + över-/mertid - frånvaro på ordinarie tid.

4 FLEX Lön - Användarmeddelande Antal veckor beräknas som antal vardagar (måndag fredag) under perioden delat på 5. Timanställda: Timanställda som har en pågående anställning och som saknar transaktioner för närvarotid kommer att få timmar i Arbetad tid totalt enligt följande formel: Överenskommen veckoarbetstid * Antal veckor + övertid/mertid frånvaro på ordinarie tid. OBS! Sätt sysselsättningsgrad till 0 % för att få 0 som överenskommen veckoarbetstid. 12. Prestationslön: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Prestations- eller provisionslön på löneart och datum på transaktionen. 13. Summa tidlön och prestationslön OBS! Fält 13 gäller endast timavlönad. Om uppgift lämnas i fält 13 ska fält 10 och 12 inte användas. Inget stöd för fält 13 finns i systemet. 14. Övertidstimmar: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (timmar) på löneart och datum på transaktionen. 15. Övertids a) tillägg: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (tillägg) på löneart och datum på transen. b) ersättning: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (ersättning) på löneart och datum på transen. 16. OB och skifttillägg: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Skift/OB på löneart och datum på transaktionen. 17. Tillägg för speciella arbetsförhållanden: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Speciella arbetsförhållanden på löneart och datum på transaktionen. 18. Andra förmåner och ersättningar: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Förmåner/ersättningar på löneart och datum på transaktionen. 19. Län och kommun: OBS. Redovisas endast för arbetare inom byggindustrin. Annars är denna ej ifylld. Kod för län och kommun redovisas här. Har den anställda arbetat i flera län och kommuner under perioden så redovisas det län och kommun som den anställda har jobbat flest timmar på. Antal arbetade timmar beräknas för lönearter med inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Avser arbetad tid. Som användare måste man ange kod för län och kommun för projekt där det behövs. Detta görs under fliken Bygglösen i projektregistret.

5 FLEX Lön - Användarmeddelande Jobbstatus. Hämtas från personregistret, flik Statistik. 1 - Chef, 3 - Arbetsledare, 4 - Förman, 5 - Lärling, 0 - Övriga anställda. 21. Traktamente: OBS. Redovisas endast för arbetare inom byggindustrin. Annars är denna ej ifylld. Redovisa utbetalda traktamenten i kronor. Belopp för lönearter med bocken SCB/Svenskt Näringsliv Traktamente bockad summeras. (Löneartsregistret Lön Övrigt) 22. Reskostnadsersättning: OBS. Redovisas endast för arbetare inom byggindustrin. Annars är denna ej ifylld. Redovisa utbetald reskostnadsersättning i kronor vid dagliga resor till och från arbetsplatsen. Belopp för lönearter med bocken SCB/Svenskt Näringsliv Reskostnadsersättning bockad summeras. (Löneartsregistret Lön Övrigt) 23. Förrättningstillägg: OBS. Redovisas endast för arbetare inom byggindustrin. Annars är denna ej ifylld. I förekommande fall redovisas utbetalat förrättningstillägg till traktamentsberättigade. Belopp för lönearter med bocken SCB/Svenskt Näringsliv Förrättningstillägg bockad summeras. (Löneartsregistret Lön Övrigt) Notering angående fält Om datum saknas på transaktionen kan du ändå få med antal timmar/belopp, om du har inställningen Transaktioner utan datum tillhör avvikelser t o m datum. Denna inställning görs under Inställningar Styruppgifter. Se bild nedan:

6 FLEX Lön - Användarmeddelande Exempel på hur lönearterna ska vara inställda för att komma med i rapporten: Fält Löneartsinställningar för fält 21-23:

7 FLEX Lön - Användarmeddelande Varning ges om något av följande fält saknas för den anställde: Rapporten skapas under Arbeta med Rapporter Statistik Lönestrukturstatistik SCB/SN. Du kan välja att skapa en fil eller en rapport. Ska du skapa en rapport måste du rapportera in underlaget manuellt via Ska du skapa en fil måste du ha en sökväg angiven där filen sparas. Filen skickas sedan via Filen till Svenskt näringsliv döper du till Lönestrukturstatistik_SN. För att få ut en korrekt fil av lönestrukturstatistiken för KFS fyller du i medlemsnummer i KFS i fältet Medlemsnummer under Företagsuppgifter Lön

8 FLEX Lön - Användarmeddelande Medlemsuppgifter. När du sedan tar ut rapporten Lönestrukturstatistik SCB/SN får du göra det med valet Svenskt näringsliv. Filen som sparas på angiven sökväg kan sedan skickas in till KFS. Se anvisningar från Svenskt Näringsliv för detaljerad information.

9 FLEX Lön - Användarmeddelande Rapportering till Statistiska Centralbyrån SCB Nedan beskrivs var uppgifter för respektive fält hämtas. Ange i rapportens urval att den avser SCB. Personregistret Följande uppgifter hämtas från personregistret: 1. Personnummer Flik Allmänt 2. Yrkeskod (SSYK) Flik Statistik OBS! Endast de 4 första tecknen! 3. Yrkesbenämning Ej stöd 4. Personalkategori Flik Statistik. 1 - Arbetare, 2 - Tjänstemän, 5. Löneform Flik Lön 6. Fast Lön: Hämtar timlön eller månadslön enligt vald löneform i personregistret för det sista datumet i urvalsperioden. Om månadslön angivits så hämtas faktisk månadslön. Om man har fasta lönetillägg som ska redovisas som fast lön lägger man upp dessa som egna numeriska fält (N-fält). Under Inställningar Egna fält ska de numeriska fälten som avser lönetillägg markeras som lönetillägg enligt bild. 7. Veckoarbetstid faktiskt: Arbetsmått Faktisk Flik Anställning 8. Veckoarbetstid heltid: Arbetsmått Heltid Flik Anställning Arbetsställenummer Arbetsställenummer (CFAR) fylls i under fliken Statistik. Uppgiften är obligatorisk om du skickar lönestatistiken till SCB/KFS. Dessa uppgifter kommer endast med till filen. Lönetransaktioner Uppgifter för fält 9-13 hämtas från avräknade lönetransaktioner: 9. Arbetad tid inkl. övertid Arbetad tid hämtas från transaktioner utifrån inställning på löneart och datum på transaktionen. Lönearten ska ha inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Avser lön för arbetad tid. Om inga timmar hittades på transaktioner beräknas arbetad tid enligt följande: Överenskommen veckoarbetstid * antal veckor + över-/mertid - frånvaro på ordinarie tid. Antal veckor beräknas som antal vardagar (måndag fredag) under perioden delat på 5. Timanställda: Timanställda som har en pågående anställning och som saknar transaktioner för närvarotid kommer att få timmar i Arbetad tid totalt enligt följande formel: Överenskommen veckoarbetstid * Antal veckor + övertid/mertid frånvaro på ordinarie tid. OBS! Sätt sysselsättningsgrad till 0 % för att få 0 som överenskommen veckoarbetstid.

10 FLEX Lön - Användarmeddelande Övertids- Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån följande inställningar på lönearterna och datum på transaktioner. a) timmar: SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (timmar) b) tillägg: SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (tillägg) c) ersättning: SCB/Svenskt Näringsliv Övertid (ersättning) 11. Rörlig lön: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Prestations- eller provisionslön på löneart och datum på transaktionen. 12. Tilläggslön: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Skift/OB och SCB/Svenskt Näringsliv Speciella arbetsförhållanden på löneart och datum på transaktionen. 13. Förmånslön: Avräknad data hämtas från transaktioner utifrån inställningen SCB/Svenskt Näringsliv Förmåner/ersättningar på löneart och datum på transaktionen. 14. Därav förmåner: Värdet av de skattepliktiga förmåner, under september, som ingår i fält 13 ovan. Summering av belopp för de lönearter med löneartstyp: Förmånsart som ingår i fält 13. T.ex. bil, drivmedel, kost, bostadsförmåner, gratifikationer, etc. enligt Skatteverkets (SKV:s) normer. 15. Arbetstidsart Hämtas från personregistret, flik Statistik 16. Antal semesterdagar Den anställdas semesterrätt.

11 FLEX Lön - Användarmeddelande Notering angående fält 9-14 Om datum saknas på transaktionen kan du ändå få med antal timmar/belopp, om du har inställningen Transaktioner utan datum tillhör avvikelser t o m datum. Denna inställning görs under Inställningar Styruppgifter. Se bild nedan: Exempel på hur lönearterna ska vara inställda för att komma med i rapporten:

12 FLEX Lön - Användarmeddelande Fält 14: Exempel på löneart inställd som förmånsart: Varning ges om något av följande fält saknas för den anställde: Rapporten skapas under Arbeta med Rapporter Statistik Lönestrukturstatistik SCB/SN. Du kan välja att skapa en fil och/eller en rapport. Ska du skapa en rapport måste du rapportera in underlaget manuellt till SCB. Ska du skapa en fil måste du ha en sökväg angiven där filen sparas. Filen skickas sedan till SCB. Filen till SCB döps till Lönestrukturstatistik_SCB.

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Statistik till BAO Flex Lön 2016 Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestatistik för september 2016 till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Statistiken ska vara dem

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

SN/SCB/KFO statistik - inställningar

SN/SCB/KFO statistik - inställningar SN/SCB/KFO statistik - inställningar Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Konjunkturstatistik. I rapporten ska uppgifterna fördelas i 3 kategorier: 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 timlön.

Konjunkturstatistik. I rapporten ska uppgifterna fördelas i 3 kategorier: 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 timlön. Konjunkturstatistik För företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån finns i löneprogrammet rapporten Konjunkturstatistik. Rapporten ska lämnas in senast den

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Lönestrukturstatistik privat sektor 2016 (AM/SLP) Vad ska redovisas? Löneredovisning ska lämnas för varje person på företaget. Om företaget har flera

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 april - 30 juni

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Redovisningsperiod 1 juli - 30 september 2012 (eller

Läs mer

Löneuppgifterna presenteras i rapporten i fyra kolumner innehållande arbetare och tjänstemän.

Löneuppgifterna presenteras i rapporten i fyra kolumner innehållande arbetare och tjänstemän. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivån och dess förändring över tiden inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag vid

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 27093, SE-102 51 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (löneprogram)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (löneprogram) 1 (6) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (löneprogram) Tre kriterier måste primärt vara uppfyllda för att det ska gå att lämna statistikuppgifter enligt denna metod:

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar

Lönestatistik Anvisningar Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Redovisningsperiod Lönestatistik Anvisningar 1 september - 30 september 2014 (eller de löneperioder som närmast ansluter

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Lönestrukturstatistik för privat sektor

Lönestrukturstatistik för privat sektor Lönestrukturstatistik för privat sektor I oktober är det dags för utvalda företag att ta fram information till SCB:s årliga undersökning Lönestrukturstatistik privat sektor (SLP). Redovisningsperioden

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Inställningar i Personalregistret Inställningar för ByggLÖSEN Räkna lön Timavlönad Räkna lön Månadsavlönad...

Inställningar i Personalregistret Inställningar för ByggLÖSEN Räkna lön Timavlönad Räkna lön Månadsavlönad... Byggrapport (tidigare kallad modul Granskning) Inledning Sveriges Byggindustrier (BI), Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnads har i Byggavtalet respektive Entreprenadmaskinavtalet kommit överens om att

Läs mer

Lönestatistik Bemanningsföretagen Anvisningar

Lönestatistik Bemanningsföretagen Anvisningar Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Bemanningsföretagen Anvisningar Redovisningsperiod 1 september - 30 september 2017 (eller de löneperioder

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori Månadslön + rörliga lönedelar

Lönearter vid semester Semesterkategori Månadslön + rörliga lönedelar Lönearter vid semester Semesterkategori Månadslön + rörliga lönedelar Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Lön Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram Hjälpmedel för att skapa nya lönearter i Visma s löneprogram Innehållsförteckning Sid Starta med att kopiera lönearter 2 Benämning kopierade lönearter 3 Inställning av lönearter för övertid månadsavlönade

Läs mer

Instruktioner. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Innehåll. Version Datum Sammanfattning av förändringar

Instruktioner. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Innehåll. Version Datum Sammanfattning av förändringar Version 1.2 Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Innehåll 1. Övergripande... 2 1.1 Vad ska redovisas?... 2 1.2 Vilka ska ingå i löneredovisningen?... 2 1.3 Vilka ska inte ingå i löneredovisningen?...

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Instruktioner. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Innehåll. Version Datum Sammanfattning av förändringar

Instruktioner. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Innehåll. Version Datum Sammanfattning av förändringar Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Innehåll 1. Övergripande... 2 1.1 Vad ska redovisas?... 2 1.2 Vilka ska ingå i löneredovisningen?... 2 1.3 Vilka ska inte ingå i löneredovisningen?...

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

På Fora s hemsida finns förklaringar på vad och vilka som ska rapporteras.

På Fora s hemsida   finns förklaringar på vad och vilka som ska rapporteras. Entré FORA 2015 Rapporteringen sker via Fora s hemsida. Löner till arbetare bifogas via fil direkt i deras lönerapportering. På Fora s hemsida www.fora.se finns förklaringar på vad och vilka som ska rapporteras.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning under i version 14.3a.

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesteravtal 24, Säkerhetsavtalet avtal 49, timberäknad semester

Semesteravtal 24, Säkerhetsavtalet avtal 49, timberäknad semester Semesteravtal 24, Säkerhetsavtalet avtal 49, timberäknad semester Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Viktiga övergripande definitioner inom LÖSEN. Vilka ska ingå i underlaget? Exakt vilka av ovan anställda ska ingå i underlaget?

Viktiga övergripande definitioner inom LÖSEN. Vilka ska ingå i underlaget? Exakt vilka av ovan anställda ska ingå i underlaget? Viktiga övergripande definitioner inom LÖSEN Vilka ska ingå i underlaget? Exakt vilka av ovan anställda ska ingå i underlaget? Vilka ska INTE ingå i underlaget? Säkra Personuppgifter (PUL) Endast anställda

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Utbetalning av semesterersättning

Utbetalning av semesterersättning Utbetalning av semesterersättning Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) alternativt vid flera tillfällen per år till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Självservice. Personec P. Chef/Chefstöd. Placering på schema. Placering. Version

Självservice. Personec P. Chef/Chefstöd. Placering på schema. Placering. Version Självservice Placering på schema Chef/Chefstöd Personec P Placering Version 1.1 091009 2(11) Placering 3 Hur gör man en placering på ett schema 3 Placering pga en partiell frånvaro 8 Ändra eller ta bort

Läs mer

Uppdatera semesterdagar/timmar

Uppdatera semesterdagar/timmar Uppdatera semesterdagar/timmar För dig som har innevarande år som intjänandeår, finns en rutin för att kontinuerligt uppdatera betalda semesterdagar i anställdaregistret. Denna rutin bör utföras i direkt

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex Lön version 16.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön version 16.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Kontaktperson hos arbetsgivaren samt telefonnummer till honom eller henne:

Kontaktperson hos arbetsgivaren samt telefonnummer till honom eller henne: Lönefordran Använd den här mallen när du har en fråga som gäller lönefordran. Fyll i informationen nedan, spara dina ändringar och skicka in dokumentet via webbformuläret som du hittar här : www.ledarna.se/kontakta/.

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori Procent på intjänat belopp

Lönearter vid semester Semesterkategori Procent på intjänat belopp Lönearter vid semester Semesterkategori Procent på intjänat belopp Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har en semesterlön

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer