Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a"

Transkript

1 Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.3a. Bland nyheterna kan nämnas möjligheten att skapa egna register som kopplas till person- och/eller projektregistret, en ny funktion för hantering av anställda med skyddad identitet samt ett antal nya bevakningar i bevakningscentralen. Med vänlig hälsning Flex Datasystem

2 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 2 Innehåll Register för avgångsorsak... 3 Periodens rapporter Ny logik... 4 Kolumner för kontering i löneberedningen... 4 Skatteberäkning för anställd med flera anställningsnummer... 5 Skuldrapporter Visa anställda utan skuld... 6 Exportera kompsaldo till FLEX Tidredovisning... 7 Valbara uppbokningar Kontering från lönekörningen... 7 Bevakningscentralen Export till Excel... 8 Bevakningscentralen Nya bevakningar... 8 Pensionsrapportering KAP-KL Svenska Kyrkan... 9 FORA Datum för byte av personalkategori... 9 Fördelning av antal och belopp Gruppering på personnummer... 9 Turordningslistan Urval på befattning och yrkeskod (SSYK)... 9 Årsbyte förbättrad prestanda... 9 Egna lönestatistikrapporter Flera fält... 9 Lönearter Avrundning på antalsfältet Lönearter Nya formelvariabler Uppdatera betalda semesterdagar Välj samtliga avtal Personregistret anställda med flera anställningsnummer Skyddad identitet Fria register Milersättning på KU med enhet mil/km... 14

3 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 3 Nyheter FLEX Lön Tänk på att du kan behöva göra inställningar under Arkiv Behörighetsgrupper FLEX Lön, flik Menyer, så att nya funktioner blir tillgängliga. Register för avgångsorsak När anställda slutar är det ofta viktigt att hålla koll på orsaken till att anställningen avslutades. För att underlätta detta i systemet har vi byggt ett register för avgångsorsaker där du kan lägga in de avgångsorsaker du önskar hantera. Avgångsorsakerna hittar du under Inställningar Avgångsorsaker. När du anger avgångsdatum i personregistret anger du även avgångsorsaken. I registret för avgångsorsaker kan du också ange följande: Avgångsorsaker för PA-KFS 09 Vid pensionsrapportering för PA-KFS 09 ska du ange avgångsorsak enligt regelverk då en anställning upphör. För dina egna definierade avgångsorsaker väljer du här vilken av avgångsorsakerna för PA-KFS 09 denna motsvarar. Avgångsorsaker för KAP-KL Svenska Kyrkan Vid pensionsrapportering för KAP-KL Svenska Kyrkan ska du ange avgångsorsak enligt regelverk då en anställning upphör. För dina egna definierade avgångsorsaker väljer du här vilken av avgångsorsakerna för KAP-KL Svenska Kyrkan denna motsvarar.

4 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 4 Periodens rapporter Ny logik Syftet med periodens rapporter är att på ett smidigt sätt kunna ta ut rapporter på den senaste avräknade löneutbetalningen. Om man har flera utbetalningsgrupper med olika utbetalningsdatum, eller om man har en gammal utbetalningsgrupp som man inte gör nya utbetalningar med, har man dock fått med sig uppgifter för flera olika utbetalningsdatum då man använder periodens rapporter. Detta har inneburit att man måste göra urval på utbetalningsgrupp för att få ut önskad rapport. För att förenkla hanteringen av periodens rapporter har vi därför gjort om logiken för dessa så att de nu bara hämtar uppgifter som hör till det högsta avräknade utbetalningsdatumet i företaget. Det innebär att man inte kan få med sig uppgifter för flera olika utbetalningsdatum i periodens rapporter. Kolumner för kontering i löneberedningen Om du arbetar med att stansa många lönetransaktioner direkt i lön, eller om du enkelt vill kunna se vilken kontering som finns på en lönerad, kan du nu välja att visa kolumner för respektive konteringsnivå direkt i löneberedningen. För att göra detta går du in under Inställningar Styruppgifter, flik Konteringsuppg, och kryssar i Visa kolumn för de konteringsnivåer du vill se direkt i löneberedningen. I löneberedningen kommer du nu att se kolumner för de valda konteringsnivåerna. Här visas motsvarande kontering som under DK-knappen. Du kan även ändra konteringen direkt i löneberedningen utan att gå in under DK-knappen. Konteringsfördelade lönerader Om löneraden är %-fördelad på t.ex. flera kostnadsställen under DK-knappen, kommer du i kolumnen för kostnadsställe i löneberedningen att se texten %-fördelad. För att se den aktuella fördelningen måste du klicka på DK-knappen som tidigare. Om du skriver över texten %-fördelad i löneberedningen och anger

5 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 5 ett kostnadsställe kommer %-fördelningen under DK-knappen att ersättas av det inmatade kostnadsstället. Skatteberäkning för anställd med flera anställningsnummer I vissa branscher är det vanligt att man har anställda med flera samtidiga anställningar. Ett vanligt sätt att hantera detta är att lägga upp flera anställningsnummer för samma person (personnummer). Ett problem med detta är att tabellskatteberäkningen görs per anställningsnummer, vilket innebär att den totala tabellskatten för den anställdes olika anställningsnummer kommer att bli för låg. Exempel: En anställd har två anställningsnummer och får lön och tabellskatt dragen enligt följande: Anställning 1 Bruttolön Tabellskatt enligt tabell kr kr Anställning 2 Bruttolön Tabellskatt enligt tabell kr 293 kr Om man däremot beräknar tabellskatt på den totala bruttolönen på ( ) får man en skatt på kr, men den totalt dragna skatten blir i detta fall endast kr ( ). Detta innebär att man har dragit 831 kr för lite i skatt. För att hantera detta i systemet har vi byggt en funktion för att justera tabellskatten då en anställd har flera anställningsnummer. Du aktiverar denna funktion genom att gå in under Inställningar Systemfasta lönearter, och på rad 14 ange en löneart som ska användas för skattejustering. Lönearten som används måste vara av löneartstypen skatteart (vanligtvis ska den vara inställd precis som lönearten för tabellskatt). Om det finns flera anställningsnummer i en lönekörning med samma personnummer kommer systemet automatiskt att skapa en lönerad med det justerade skattebeloppet enligt uträkningen ovan. Skattejusteringen kommer att läggas ut på det anställningsnummer som har högst bruttolön.

6 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 6 Om den anställde har skattejämkning måste du lägga in samma jämkningsuppgifter på dennes samtliga anställningsnummer i personregistret. Visa skatteuträkning Ibland vill man se på vilket underlag systemet har beräknat tabellskatt och engångsskatt. För att enkelt kunna ta del av dessa uppgifter har vi lagt in en ny knapp i löneberedningen under fliken Övrigt som heter Visa skatteuträkning. Här kan du se detaljerad information om skatteuträkning. Skuldrapporter Visa anställda utan skuld Om du inte vill visa anställda som saknar skuldvärde på skuldrapporter kan du nu i urval till samtliga skuldrapporter välja att ta med dessa eller inte. Ett vanligt exempel är om du har timanställda som får semesterersättning utbetald löpande så att ingen semesterskuld byggs upp. Det är då ofta ointressant att ta med dessa anställda i semesterskulden.

7 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 7 Exportera kompsaldo till FLEX Tidredovisning Vi har nu utökat saldoexporten till FLEX Tidredovisning med möjligheten att exportera kompsaldo. Detta är användbart när du påverkar kompsaldot i FLEX Lön, som t.ex. utbetalning av komp i pengar, och behöver justera kompsaldot i FLEX Tidredovisning. Funktionen hittar du under Arbeta med Exportera saldon till FLEX Tidredovisning. Valbara uppbokningar Kontering från lönekörningen Valbara uppbokningar är funktionen som används för att få med t.ex. pensionskostnader i bokföringsordern. Tidigare kunde man endast kontera dessa bokföringstransaktioner enligt personens hemkontering (bortsett från konto). Problemet med detta är att om man har en väldigt rörlig verksamhet och har behov av att följa upp kostnaden utifrån månadens konteringsfördelning så blir detta lite missvisande. För att lösa detta har vi nu infört möjligheten att istället fördela en valbar uppbokning enligt lönekörningens huvudfördelning. Inställningen för detta gör du under Inställningar Styruppgifter, fliken Utskrifter, knappen Valbara uppbokningar. Om du väljer att fördela enligt Lönekörningens huvudfördelning kommer den valbara uppbokningen fördelas enligt den kontering som lönekörningen har under knappen vågen enligt bild.

8 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 8 Bevakningscentralen Export till Excel Ibland kan man vilja ta ut en lista med bevakningarna i bevakningscentralen för att skicka till någon annan eller skriva ut. Detta har vi nu tillgodosett genom att bygga in en funktion som gör det möjligt att exportera listan med bevakningar till Excel. Du får ut listan genom att i bevakningscentralen klicka på knappen Excel. I Excel kan du sedan sortera eller gruppera listan samt skriva ut den. Bevakningscentralen Nya bevakningar Vi har kompletterat bevakningscentralen med flera typer av bevakningar. Följande bevakningar är nya: Låsta lönerader (Retroaktiv lön) Denna bevakning varnar om du har ett lås på en lönerad som är underlag för beräkning av retroaktiv lön. En låst lönerad kommer inte att tas med vid beräkning av retroaktiv lön, därför är det viktigt att du följer upp detta. Lönearter Du kan nu få olika bevakningar på lönearterna. Bevakningsinställningarna hittar du i löneartsregistret under fliken Lön Bevakningar. Löneart Datum saknas Om du markerar denna inställning kommer systemet att varna om en transaktion saknar datum. Detta kan vara användbart för frånvarolönearter och lönearter som används som underlag för t.ex. arbetsgivarintyg där datum är viktigt att ange. Löneart Antal förekomster Ibland kan det vara bra att få en varning om man har använt en löneart flera gånger i samma löneperiod. Lönearten för månadslön vill man normalt inte använda mer än en per lönekörning, och därför kan det vara bra med en varning om den har kommit med flera gånger. Löneart Avvikande belopp Om du vill få en bevakning på avvikande belopp på en löneart kan du aktivera denna varning. Du anger då det intervall som beloppet ska tillåtas vara inom. Om beloppet skulle avvika från detta intervall får du en varning i bevakningscentralen. Löneart Avvikande antal

9 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 9 Om du vill få en bevakning på avvikande antal på en löneart kan du aktivera denna varning. Du anger då det intervall som antalet ska tillåtas vara inom. Om löneradens antalsfält skulle avvika från detta intervall får du en varning i bevakningscentralen. Pensionsrapportering KAP-KL Svenska Kyrkan Svenska Kyrkan har en helt egen pensionsrapportering till Kyrkans pensionskassa enligt avtalet KAP-KL Svenska Kyrkan. Denna pensionsrapportering har vi nu stöd för i FLEX Lön. En instruktion för hur denna rapportering fungerar finns i ett separat dokument. Om du är intresserad av denna instruktion är du välkommen att kontakta vår support. FORA Datum för byte av personalkategori För att hantera att anställda byter personalkategori för rapportering till FORA under rapporteringsåret kan du nu i personregistret (flik Statistik mm Flik Pension) ange vilket datum bytet av personalkategori skedde. På så sätt kan systemet räkna ut vilken del av året som de anställda har varit tjänstemän och vilken del av året de har varit arbetare när underlaget för FORA beräknas. Fördelning av antal och belopp Gruppering på personnummer Rapporten Fördelning av antal och belopp har kompletterats med möjligheten att gruppera på personnummer. Detta kan vara användbart för att stämma av rapporteringen till FORA och få listan sorterad på personnummer istället för anställningsnummer. Det kan också vara praktiskt om du har anställda med flera anställningsnummer och vill stämma av totaler per personnummer. Turordningslistan Urval på befattning och yrkeskod (SSYK) Rapporten Turordningslista vid uppsägning har kompletterats med möjligheten att göra urval på Befattning och yrkeskod (SSYK). Detta är användbart om du behöver ta ut listan för en viss befattning eller yrkeskod. Årsbyte förbättrad prestanda Vid årsskiftet 2013/2014 tog årsskiftet betydligt längre tid än vanligt. Många kunder upplevde dessutom att programmet låste sig och trodde därför att programmet hade slutat fungera. Vi har nu sett över årsskiftesrutinen och förbättrat prestandan. Vi har dessutom förbättrat återkopplingen till användaren, så att du hela tiden ska se att programmet fortfarande arbetar. Egna lönestatistikrapporter Flera fält Möjligheten att bygga egna lönestatistikrapporter har nu blivit ännu bättre. Vi har kompletterat med fler valbara fält från personregistret. Exempel på nya fält är Timlön, Egna textfält (T1-T99), Befattning, Adressfält m.m.

10 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 10 Lönearter Avrundning på antalsfältet Ibland kan man behöva avrunda antalsfältet på en lönerad för att följa vissa regler. Ett exempel är om man per månad ska avrunda antalet OB-timmar till närmaste hel eller halv timme. För att lösa detta kan man på lönearten för OB nu lägga en avrundningsregel som säger att antalet ska avrundas till närmaste 0,50 timmar. Inställningen hittar du i löneartsregistret under fliken Lön Allmänt. Lönearter Nya formelvariabler Vi har lagt till nya formelvariabler som kan användas för lönearternas formler. De nya formelvariablerna är Semesterkvot, KompIng, KompPer, och KompUtg. Uppdatera betalda semesterdagar Välj samtliga avtal Om du har semesteravtal med innevarande intjänandeår är det rekommenderat att regelbundet köra rutinen Arbeta med Semester Uppdatera betalda semesterdagar. Om du har många semesteravtal behövde du tidigare köra denna rutin en gång per semesteravtal. Nu har vi gjort det möjligt att välja (samtliga avtal) och på så sätt förenklat hanteringen. Personregistret Anställda med flera anställningsnummer För att du enklare ska kunna se om en anställd har flera anställningsnummer har vi kompletterat personregistret med en lista som visar alla anställningsnummer som är kopplade till samma personnummer. Du kan enkelt gå till ett annat anställningsnummer genom att klicka på det i listan.

11 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 11 Skyddad identitet Skyddad identitet är egentligen ett samlingsnamn för tre olika typer av sekretesskydd, nämligen sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Alla tre typer är till för att skydda personer som riskerar att råka illa ut om uppgifter om t.ex. adress lämnas ut. Läs gärna mer om dessa sekretesskydd på Skatteverkets hemsida. För att förenkla hantering av anställda med skyddad identitet i FLEX har vi kompletterat personregistret med en markering om den anställde har en skyddad identitet. På så sätt kan administratören enkelt hålla koll på vilka som har en skyddad identitet. För att en skyddad adress inte ska komma med på rapporter i systemet har vi lagt till en knapp för skyddad adress där du på ett separat ställe kan lägga in känsliga uppgifter, såsom skyddad adress och andra kontaktuppgifter. De uppgifter som sparas här kommer inte att komma med på några rapporter eller exponeras på något annat ställe i systemet. Uppgifterna krypteras också innan de lagras i databasen, så det går inte heller att koppla något tredjepartsverktyg till FLEX databas för att hitta dessa uppgifter. För att kunna se och ändra uppgifter under skyddad adress krävs det att användaren har en speciell behörighet för detta. Behörigheten ställs in på användaren (Arkiv Användare, flik Behörigheter) eller på behörighetsgruppen (Arkiv- Behörighetsgrupper, flik Övrigt). Hur man väljer att hantera anställda med skyddad identitet i FLEX beror främst på vilken typ av sekretesskydd den anställde ska ha. Ett generellt råd är dock att alla uppgifter som ska skyddas bör läggas under skyddad adress. Ett problem kan dock vara skydd av personnummer som ju krävs för många funktioner i systemet (t.ex. beräkning av arbetsgivaravgifter, KU, utbetalning via bankfil m.fl.). Här kan man behöva se över för vilka i företaget ett personnummer kan bli exponerat, eller möjligen om man kan använda sig av ett fiktivt personnummer i vissa sammanhang. Fria register Det finns nu möjlighet att skapa egna register som sedan kopplas till anställda och/eller projektregistret. Det kan vara användbart om antalet tecken för konteringarna redan är förbrukade. Det första du gör är att under Register Fria begrepp definiera de begrepp du vill skapa. I exemplet nedan skapar vi begreppen Region och Kön. Begreppet Region kan användas i både personregistret och i projektregistret. Kön kan endast användas i personregistret.

12 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 12 Under Register Fria register lägger du sedan upp registren i de olika begreppen. I detta exempel lägger vi upp fyra regioner och två kön. Eftersom både region och kön kunde kopplas till personregistret så finns de begreppen synliga under Register Personuppgifter, flik Kontering.

13 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 13 I projektregistret (Register Projekt (utökad), flik Fria register) visas endast de begrepp som används där, i detta fall Region:

14 FLEX Lön Användarmeddelande (november 2014) 14 Milersättning på KU med enhet mil/km På kontrolluppgiften KU 10 och KU 13 ska du i ruta 16 rapportera Antal km med milersättning vid bilförmån. Det är dock vanligt att man på lönearten rapporterar antal körda mil då ersättningen beräknas per mil. Om du då ackumulerar antalet mil i en ackumulator behöver denna omvandlas till km vid redovisning på kontrolluppgiften. För att på ett enkelt sätt hantera detta har vi kompletterat ackumulatorregistret med ett val att omvandla löneartens värde från mil till km vid redovisning på kontrolluppgiften. Detta kräver att acken är styrd till ruta 16 på kontrolluppgiften.

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 14.2a. Bland

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex Lön version 16.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön version 16.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Lön Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 13.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 13.2a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.1a

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.1a Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i under 2013. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under 2011 i FLEX Reseräkning. Med vänlig hälsning

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2 Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 14.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Plan i version 14.2. Bland nyheterna

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Statistik till BAO Flex Lön 2016 Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestatistik för september 2016 till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Statistiken ska vara dem

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion. Version 13.1a

Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion. Version 13.1a Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 13.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning under 2012. Bland nyheterna

Läs mer

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1 Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2 I webbgränssnittet är lördagar och söndagar korrigerade gällande schemahanteringen. Prestanda åtgärder är genomförda i Integration Tool. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 8/2012 Datum 2012-08-21 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.2a Bäste Kund! I detta användarmeddelande kan du läsa om de nyheter som tillkommit i FLEX Reseräkning version 12.2a. Med vänlig

Läs mer

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com AdmiPro Lön E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com 2 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Anställda registret (Huvudmeny, lön, anställda)... 6 Ny uppläggning... 6 Fältbeskrivningar... 6

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.3. Bland nyheterna

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer