Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a"

Transkript

1 Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas hantering av företrädesrätt vid återanställning, rehablista samt möjligheten att slå ihop lönetransaktioner vid import från försystem. Med vänlig hälsning Flex Applications

2 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 2 Innehåll Nyheter Flex Lön... 3 Rehablista... 3 Företrädesrätt vid återanställning... 4 Sammanslagning av lönetransaktioner vid import... 7 Ta bort frånvaro på ledig dag vid import... 9 ATF Avrundning och maxvärde... 9 Registrering på avslutade projekt i löneberedningen Beräkningstidpunkt för semesterskuld Lönespecifikationer och KU på engelska Styruppgifterna Nya flikar Fler fält i rapportredigeraren och egna lönestatistikrapporter Exportera sparad semester per år till HRM Time och Flex Tid Fler personuppgifter i export från Flex Lön till Flex HRM Pension Inställbart vilka rapporteringar som används Pensionsrapportering KPA Direkt Pensionsvalet (PA-KFS 09) 7,5 ibb Ny datumväljare... 14

3 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 3 Nyheter Flex Lön Tänk på att du kan behöva göra inställningar under Arkiv Behörighetsgrupper FLEX Lön, flik Menyer, så att nya funktioner blir tillgängliga. Rehablista En av många efterlängtad nyhet är rehablistan för att underlätta bevakningen av rehabarbetet. Som arbetsgivare ska man bevaka anställdas sjuktillfällen och sätta in en rehabiliteringsutredning vid behov. Vanliga riktlinjer är att man ska bevaka en period på rullande 12 månader och söka anställda som har haft 6 sjuktillfällen eller fler samt anställda som varit sjukfrånvarande i 4 sammanhängande veckor eller mer. Rapporten hittar du under rapportgruppen Statistik, och när du tar upp den föreslår systemet urval enligt riktlinjerna ovan. Observera att rapporterad sjukfrånvaro hämtas från avräknade lönekörningar, vilket innebär att denna rapport lämpligen tas ut efter avslutad lönekörning. I rapporten får du en röd markering på anställda som överstiger gränsvärdena. Om du vill ta ut rapporten med andra gränsvärden kan du ändra dessa i urvalen innan du tar ut rapporten. Du kan också göra urval på olika grupper av personal. Vi har också kompletterat denna rapport samt rapporterna Frånvarostatistik och Sjukstatistik med summering per kolumn. På så sätt kan du få en översiktlig summering även för olika sjukperioder eller frånvarotyper.

4 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 4 Företrädesrätt vid återanställning När anställningar avslutas på grund av arbetsbrist eller då tidsbegränsade anställningar avslutas ska man, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), erbjuda de anställda som uppfyller vissa villkor företrädesrätt till återanställning när företaget börjar anställa igen. För att bli erbjuden en anställning måste man ha arbetat minst 12 månader under de senaste 3 åren, och för erbjudande om säsongsanställning 6 månader under de senaste 2 åren. Den anställde måste i vissa fall anmäla intresse för återanställning för att bli erbjuden sådan. Det finns också en tidsgräns för hur länge man har rätt till återanställning. Tidsperioden för företräde gäller från det att meddelande om uppsägning har gjorts till 9 månader efter anställningens upphörande. För säsongsanställda gäller dock företrädet fram till 9 månader efter det att den nya säsongen har börjat. Anställningsformer som underlag För att hantera beräkningen i systemet krävs det först att du ser över inställningarna under Inställningar Anställningsformer. En ny kryssruta har tillkommit, där du anger vilka anställningsformer som ska vara underlag för beräkning av anställningstid som är grundande för företrädesrätt. Normalt är de flesta anställningsformer underlag, men du kan eventuellt ha en anställningsform för t.ex. förtroendevalda eller liknande som inte räknas som anställd i företaget. Rapport Företrädesrätt till återanställning Denna rapport hittar du under Arbeta med Rapporter, noden Personal, och den tar du ut i samband med att anställningen avslutas för att ta reda på vilka som ska erbjudas företrädesrätt till återanställning. Följande urval finns på rapporten: Avgångsdatum fr o m och t o m Här anger du en datumperiod då de anställda har slutat sin anställning för att välja vilka som ska tas med på listan. Om du t.ex. väljer datumperioden till får du med alla anställda som har slutat under januari månad Simulerat avgångsdatum När det gäller anställda som inte har ett avgångsdatum i personregistret kan du få med dessa på listan genom att ange ett simulerat avgångsdatum. Detta datum kommer då att användas vid beräkning för de anställda i urvalet som saknar avgångsdatum.

5 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 5 Krävda anställningsmånader Här anger du hur många anställningsmånader som krävs för att bli erbjuden företrädesrätt (se inledande stycke). Under senaste X åren Här anger du hur många år bakåt man ska räkna arbetstiden för kvalificering (se inledande stycke). Senaste anställningsform Du kan här välja att endast ta med anställda som under sin senaste anställning har haft en viss anställningsform. Avgångsorsak Här kan du välja att endast ta med anställda med en viss avgångsorsak som t.ex. Uppsagd pga. arbetsbrist. Anställningsnummer, Personalkategori, Hemkostnadsställe, Befattning samt urval på fria begrepp Dessa urval kan användas för att begränsa urvalet till en grupp av anställda. Rapporten visar en lista på de anställda som uppfyller villkoren enligt urvalet. Listan visar anställningsform för den senaste anställningsperioden, befattning, antal anställningsdagar som ligger till grund för företrädesrätten samt den anställdes avgångsdatum. Personregistret Accepterad företrädesrätt För att hålla reda på vilka anställda som har accepterat sin företrädesrätt matar du in uppgifter i personregistret, fliken Anställning, under knappen Företrädesrätt. Överst kan du kryssa i Företrädesrätt bortförhandlad, som innebär att den anställde inte ska komma med i någon av rapporterna för företrädesrätt. Detta används då man har förhandlat bort företrädesrätten eller av någon annan anledning inte har rätt till företräde. Under rubrikerna Återanställning och Återanställning Säsong kryssar du i Accepterat företrädesrätt samt anger datumperiod då företrädesrätten gäller. Detta gör att den anställde kommer med på rapporten enligt nästa avsnitt.

6 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 6 Längst ner finns också en kryssruta för anställda som Önskar ökad sysselsättningsgrad. Detta kan användas för att hålla reda på vilka anställda som önskar gå upp i tjänst med hjälp av rapporten enligt avsnitt nedan. Dessa uppgifter går också att importera via importmallen för personuppgifter och kan även hämtas som fält i rapportredigeraren för utskrift och export. Rapport Turordning företrädesrätt samt Turordning företrädesrätt säsong Dessa rapporter används när företaget återigen börjar anställa personal och vill ta reda på om någon tidigare anställd som accepterat företrädesrätt ska återanställas i första hand. Följande urval finns på rapporten: Datum för nyanställning Här anger du det datum då den nya anställningen är tänkt att påbörjas. Rapporten kommer då att visa alla anställda som detta datum har en gällande företrädesrätt enligt uppgifterna i personregistret (se föregående avsnitt). Skillnaden på rapporten Turordning företrädesrätt och Turordning företrädesrätt säsong är att rapporterna går mot sin respektive kryssruta och datumperiod för företrädesrätt i anställdaregistret. Senaste anställningsform Du kan här välja att endast ta med anställda som under sin senaste anställning har haft en viss anställningsform. Avgångsorsak Här kan du välja att endast ta med anställda med en viss avgångsorsak som t.ex. Uppsagd pga. arbetsbrist. Anställningsnummer, Personalkategori, Hemkostnadsställe, Befattning samt urval på fria begrepp Dessa urval kan användas för att begränsa urvalet till en grupp av anställda. Rapporten visar sedan en lista på de anställda som har en gällande företrädesrätt för datumet då du avser nyanställa. Listan visar turordningen som de anställda ska erbjudas det nya jobbet. Turordningen baseras på den anställdes totala antal anställningsdagar i företaget som också visas på rapporten. På rapporten visas också t.o.m.-datum för den anställdes gällande företrädesrätt.

7 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 7 Rapport Turordning företrädesrätt deltidsanställda Denna rapport används för att få en lista på anställda som önskar ökad tjänstgöringsgrad enligt kryssruta i personregistret (se tidigare avsnitt). Listan visar de anställda i turordning efter totalt antal anställningsdagar samt den anställdes aktuella sysselsättningsgrad. Sammanslagning av lönetransaktioner vid import När man använder ett tidredovisningssystem för tidrapportering förs uppgifter från tidrapporten över till lön genom att tidssystemet skapar lönetransaktioner som sedan importeras till lön. En del enklare tidredovisningssystem som inte har schema eller som av annan anledning inte kan slå ihop sammanhängande transaktioner, såsom frånvaroperioder, skapar ofta en transaktion per dag. Detta innebära att det blir många rader i löneberedningen och på lönespecifikationen om en anställd t.ex. har varit sjuk en hel månad. Dessutom saknas information om den anställde var frånvarande över lediga dagar eller inte (vilket behövs för t.ex. semesterberäkning). För att undvika manuellt arbete och bättre kunna tolka importerad frånvaro har vi byggt en funktion för att slå ihop lönetransaktioner vid import från försystem. Denna sammanslagning fungerar oberoende av vilket system transaktionerna importeras från. Funktionen för sammanslagning av lönetransaktioner aktiveras per löneart i löneartsregistret under fliken Lön Buntning. Om du t.ex. vill slå ihop alla lönetransaktioner som avser sjukdom går du in på lönearten för sjukdom som kommer i filen (vanligtvis löneart 401), och markerar inställningen Tillåt att transaktioner slås ihop vid import. Därefter finns en rad inställningar för att bestämma hur denna sammanslagning av transaktioner ska utföras.

8 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 8 Regel för sammanslagning av transaktioner med olika datum Här väljer du hur transaktioner med olika datum ska slås ihop. Slå inte ihop transaktioner med olika datum Med detta val kommer endast transaktioner som har samma datum eller som saknar datum att slås ihop. Slå ihop alla rader, även de som inte ligger i datumföljd (datum tas bort) Detta kan vara användbart för transaktioner där datum inte spelar så stor roll. Om man t.ex. får restidsersättning dag för dag kan man använda denna inställning för att slå ihop alla transaktioner med restidsersättning och ta bort datum. Slå ihop alla rader, även de som inte ligger i datumföljd (behåll första och sista datumet) Fungerar på liknande sätt som ovan, men behåller det första och det sista datumet från transaktionerna som har slagits ihop. Om man t.ex. vill slå ihop övertid då man har jobbat övertid 2h den 5 april, 2h den 7 april och 3h den 10 april får man en hopslagen transaktion med 7h med datum 5 april till 10 april. Slå ihop rader i datumföljd, lediga dagar bryter datumföljd Detta val är användbart för t.ex. frånvaro där man inte vill ha transaktioner som sträcker sig över lediga dagar. Om man t.ex. vill att semester ska bli en transaktion per vecka kan detta alternativ användas. Slå ihop rader i datumföljd, lediga dagar bryter inte datumföljd Detta val är det som normalt används för frånvaro. Om en anställd har varit sjuk hela månaden, och försystemet skickar en sjuktransaktion per arbetsdag, vill man ju i lön brygga över lediga dagar för att få ett korrekt sjukavdrag för hela månaden. Regel för att inkludera lediga dagar i början av period Ett problem som kan uppstå är om en löneperiod inleds med en ledig dag, och det kommer en transaktion med sjukdom den första arbetsdagen. Ska man då tolka den första dagen i perioden som sjuk eller inte? Om vi som exempel tänker oss att den 1 januari är en ledig dag, och den 2 och 3 januari är arbetsdagar som man har varit sjuk på, kan du välja mellan följande alternativ: Inkludera aldrig lediga dagar Innebär att den 1 januari i exemplet inte kommer att räknas som sjukdom. Detta val är mer intressant om transaktionen inte avser sjukdom, utan t.ex. övertid. Inkludera alltid lediga dagar Innebär att den 1 januari kommer att räknas som sjukdom. Sök efter sammanhängande frånvaro i tidigare period för att inkludera lediga dagar Om lönearten är kopplad till en frånvaroorsak kan du även välja detta alternativ. Då kommer systemet att söka efter samma frånvaroorsak i slutet av föregående period i kalendariet. Om vi då hittar sjukdom i slutet av december kommer systemet förstå att den 1 januari ska räknas som sjukdom.

9 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 9 Observera att detta alternativ kommer innebära något sämre prestanda vid sammanslagning, då mer omfattande data behöver analyseras. Inkludera lediga dagar i slutet av perioden om transaktionen inkluderar sista arbetsdagen i perioden På motsvarande sätt som ovan kan även en dag i slutet av perioden vara ledig dag, vilket leder till samma frågeställning. Om t.ex. den 30 april är en ledig dag, och vi får in en sjuktransaktion för den 29 april, ska då den 30 april räknas som sjukdag? Detta kan vi omöjligt veta då vi inte har tillgång till tidrapporten för nästkommande månad, och därför får vi här välja hur vi vill hantera denna situation. Tillåt att transaktioner med olika omfattning slås ihop När det handlar om att slå ihop frånvarotransaktioner vill man normalt inte slå ihop transaktioner med olika omfattning. Om man t.ex. är sjuk halva onsdagen och hela torsdagen och fredagen är det (beroende på kollektivavtalets regler) den halva onsdagen som blir karens, och torsdag och fredag kan slås ihop som en transaktion. Om försystemet skickar en transaktion per dag, 4 timmar på onsdagen och 8 timmar på torsdagen och fredagen kan vi inte slå ihop dessa först, då vi i så fall får en transaktion med 20 timmar som sträcker sig från onsdag till fredag. Då kommer systemet att uppfatta detta som att dessa 20 timmar är jämt fördelade över dessa tre dagar, vilket ju inte stämmer. Enklare tidssystem hanterar normalt inte omfattning för frånvaro (deltidsfrånvaro), utan skickar istället antalet frånvarotimmar utan omfattning. Om transaktionen saknar omfattning vid sammanslagning räknar vi i så fall transaktionens antal timmar mot schemat för att avgöra omfattningen. Observera att omfattningen fortfarande inte kommer att läggas ut på den sammanslagna transaktionen. Om du så önskar kan du istället skriva en formel på lönearten som beräknar omfattningen. Om lönearten som importeras avser något annat än frånvaro, t.ex. övertid, vill man normalt slå ihop transaktioner även om de har olika omfattning (olika antal timmar) och kryssar då i denna inställning. Ta bort frånvaro på ledig dag vid import När man importerar lönetransaktioner från ett enklare tidssystem händer det att det skapas frånvarotransaktioner även för lediga dagar. Då detta kan ge oönskade konsekvenser gällande frånvarokedjor, främst sjukfrånvaro, har vi byggt en funktion som tar bort frånvarotransaktioner vid import om de helt ligger på lediga dagar. För att aktivera denna funktion går du in under Inställningar Styruppgifter, fliken Allmänt. I listan markerar du sedan inställningen Ta bort frånvarotransaktioner på lediga dagar vid import. ATF Avrundning och maxvärde När det gäller arbetstidsförkortning (ATF) kan det vara olika regler i olika kollektivavtal hur intjänandet ska beräknas. Oftast beskrivs intjänandet som antal minuter per vecka (heltidsvecka), men ibland står det i avtalet hur många timmar en heltidsarbetande ska få per år, om man har varit anställd hela året. Om man då översätter detta till antal minuter per vecka för att hantera de som inte har varit anställda hela året går det inte alltid jämt upp, utan det blir en liten skillnad på några

10 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 10 decimaler. För att hantera detta har vi därför byggt in avrundningsregel och maxvärde för intjänad ATF under ett år. Följande uppgifter finns under Inställningar Styruppgifter, fliken ATK/ATF: Avrundningsregel Här kan du välja om årets intjänade timmar ska avrundas, sänkas eller höjas. Du kan också ange om avrundning ska göras till närmaste hel timme genom att ange 1.00 i rutan bredvid avrundningsregeln. Om du här anger 0.50 får du avrundning till närmaste halvtimme, anger du 5.00 får du avrundning till närmaste 5 hela timmar (5, 10, 15, 20, 25 osv). Maxvärde I tabellen till höger kan du också ange maxvärde för olika arbetsmått motsvarande en heltidsanställd. En anställd med heltidsmåttet 40 h/vecka skulle då ha ett maxvärde på 50 timmar enligt bildens inställning. När du i systemet gör rutinen under Arbeta med ATK/ATF Påbörja ny intjänandeperiod kommer systemet att justera årets intjänade timmar till aktuellt maxvärde då maxvärdet överskridits. Hänsyn tas också till den anställdes sysselsättningsgrad. Registrering på avslutade projekt i löneberedningen Om du arbetar med projekt och manuellt lägger in projektnummer på lönetransaktioner i löneberedningen kan det vara svårt att hitta rätt projekt i listan. Om du har slutdatum på projekt eller sätter status till Avslutad på projekten har vi nu gjort det möjligt att inte visa dessa projekt i söklistan. För att välja om det ska vara tillåtet att registrera på avslutade projekt i löneberedningen går du in under Inställningar Styruppgifter, fliken Konteringsuppg. och ändrar denna inställning. Om du avmarkerar denna inställning kommer systemet endast att tillåta registrering på projekt med ett datumintervall som stämmer med lönetransaktionens datum. Transaktioner som saknar datum räknas tillhöra avvikelser t.o.m. datum.

11 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 11 Beräkningstidpunkt för semesterskuld Ibland händer det att man tar ut en semesterskuld i förväg, innan en lönekörning är helt färdig. Eftersom skulden beräknas första gången du tar ut den, och sedan sparas ner, måste du då komma ihåg att räkna om skulden när lönekörningen är färdig, då detta kan påverka skuldberäkningen. För att enklare se om semesterskulden har beräknats innan lönekörningen var färdigställd har vi nu sparat ner beräkningstidpunkten. Om du tar ut semesterskulden och väljer att visa uträkning, kan du se vem som tog ut rapporten i samband med beräkningen samt tidpunkten för detta. Lönespecifikationer och KU på engelska Det finns nu möjlighet att få lönespecifikationen och kontrolluppgifter (KU10, KU13 samt KU25) på engelska. Inställningen hittar du under Inställningar Styruppgifter, fliken Lönespec/KU. Val av språk kommer att gälla hela företaget. Styruppgifterna Nya flikar När ni har uppdaterat till version 16.2a kommer ni att upptäcka att det inte riktigt ser ut som tidigare under Inställningar Styruppgifter. Vi har gjort lite förändringar för att få plats med nya inställningar och förhoppningsvis en mer logisk gruppering. Uppgifterna om bokföringskonton har flyttat från fliken Allmänt till den nya fliken Bokföring/Skuld. Den gamla fliken Utskrifter har delats upp i två nya flikar, Bokföring/Skuld, samt Lönespecar/KU. Fler fält i rapportredigeraren och egna lönestatistikrapporter Både rapportredigeraren, tabell Personuppgifter, och egna lönestatistikrapporter har fyllts på med fler fält. Kön finns nu att välja som ett fält både i rapportredigeraren och i egna lönestatistikrapporter. Fria begrepp som du definierat under Register Fria begrepp kan nu väljas som fält i rapportredigeraren samt i egna lönestatistikrapporter.

12 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 12 Exportera sparad semester per år till HRM Time och Flex Tid För att de anställda enklare ska kunna se vilka sparade semesterdagar som måste tas ut under året även i saldot i tidredovisningen behöver du där dela upp sparad semester per år. För att göra detta möjligt har vi anpassat exporten från Flex Lön så att du kan exportera sparad semester per år. Observera dock att det krävs en del ändringar i tidredovisningen innan ni kan börja exportera sparad semester per år. Boka en av våra konsulter på tidredovisning för att se över detta. Givetvis går det fortfarande bra att exportera sparad semester till ett gemensamt saldo i Flex Tidredovisning genom att ange samma saldo för alla år. Ni som använder denna funktion och inte vill förändra något behöver inte ändra några inställningar. Fler personuppgifter i export från Flex Lön till Flex HRM Vi har nu kompletterat exporten av personuppgifter från Flex Lön till Flex HRM med fler uppgifter. Följande uppgifter går nu att exportera: Löneuppgifter (löneform, månadslön, timlön) Löneform samt månadslön och timlön med fullständig historik. Om du använder lönekoder för månadslön eller timlön kommer lönekodens värde att exporteras till Flex HRM. Export av löneuppgifter kräver Flex HRM, version 153 eller senare. Skatteuppgifter Skatteuppgifter inkluderar skattetabell, skattekolumn, jämkning (kr eller %), jämkning t.o.m. belopp samt datumintervall för jämkning. Export av skatteuppgifter kräver Flex HRM, version 162 eller senare. Närmast anhöriga Hela listan av närmast anhöriga i Flex HRM ersätts av listan i Flex Lön, inklusive namn, relation och kontaktinfo. Export av närmast anhöriga kräver Flex HRM, version 153 eller senare. Barnregister Uppgifter om den anställdes barn upplagda i Flex Lön exporteras till Flex HRM. Observera att personnummer/identifikationsnummer som används i Lön används för att avgöra om barnet finns i Flex HRM eller inte. Om du t.ex. har lagt upp uppgifter om barn med fullständigt personnummer i Lön, och samtidigt lagt upp uppgifter med födelsedatum i Flex HRM kommer aktivering av denna export göra att du i Flex HRM får dubbletter. Barnuppgifter i Flex HRM som inte finns i Flex Lön kommer inte att tas bort i Flex HRM vid export på grund av att föräldraledighet kan vara rapporterat på detta barn i Flex HRM. Export av barnregister kräver Flex HRM, version 162 eller senare.

13 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 13 Om du använder export av personuppgifter från Flex Lön till Flex HRM och vill att någon av uppgifterna enligt ovan ska exporteras behöver du först aktivera detta under Inställningar Styruppgifter, fliken Kommunikation, knappen Anslutningar, fliken Flex HRM. Här kan du välja vilka delar du väljer att exportera utöver de grunduppgifter som alltid går över. Observera att modulen Flex HRM Employee krävs för att du i Flex HRM kunna se Löneuppgifter samt Skatteuppgifter och att modulen Flex HRM Time krävs för att se Barnregister i Flex HRM. Pension Inställbart vilka rapporteringar som används Flex Lön har stöd för en rad olika pensionsrapporteringar som succesivt har byggts ut under åren. Dock är det ju så att ett företag endast använder en eller ibland två olika rapporteringar, vilket innebär att många uppgifter som visas under fliken Pension i personregistret är ointressant information. För att göra det enklare att hitta rätt information har vi nu gjort det inställbart vilka pensionsrapporteringar man vill aktivera i ett företag. I listan över rapporter kommer endast aktiverade pensionsrapporter att visas. För att välja pensionsrapporteringar går du in under Register Företagsuppgifter, fliken Lön Medlemsuppgifter. Här kan du nu kryssa i endast de pensionsalternativ som är aktuellt i företaget. I exemplet nedan har vi aktiverat Fora och Collectum (om företaget har försäkringar via Fora, och pensionslösningen via Collectum). Vid uppdatering till version 16.2a ska systemet automatiskt kryssa i de pensionslösningar ni använder. Om ni t.ex. har angivit ett försäkringsnummer hos Fora antar vi att ni använder denna lösning. När ni har uppdaterat till 16.2a kan det vara bra att göra en extra kontroll för att säkerställa att rätt pensionsrapporteringar är aktiverade i företaget.

14 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2016) 14 Pensionsrapportering KPA Direkt 2.0 Inför årsskiftet 2015/2016 lanserade vi en ny tilläggsmodul för pensionsrapportering till KPA. Vi har nu byggt ut denna rapportering till KPA med stöd för ytterligare ett filformat. Om man ska rapportera pensionsunderlag till KPA kan man som företag ligga i två olika systemlösningar hos KPA. Beroende på vilken systemlösning man ligger i hos KPA ska man rapportera pensionsunderlag med olika filformat som skiljer sig ganska mycket åt. Flex Lön har nu alltså stöd för båda dessa filformat (KPA Direkt samt KPA Direkt 2.0). För att veta vilken fil som gäller ert företag behöver ni ta kontakt med KPA. För mer info om pensionsrapportering till KPA från Flex Lön finns en separat instruktion (en per filformat). Observera att denna rapportering kräver en tilläggsmodul i Flex Lön. Pensionsvalet (PA-KFS 09) 7,5 ibb I vissa speciella fall kan man avtala speciella pensionslösningar för vissa anställda som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (ibb). En variant är att man för lönedelar upp till 7,5 ibb rapporterar till Pensionsvalet (PA-KFS 09), och att resterande hanteras i en separat pensionslösning. För att endast rapportera pensionsgrundande lön upp till 7,5 ibb har det därför tillkommit en kryssruta i personregistret för detta. Observera att denna endast ska användas i speciella fall där man har avtalat en speciell pensionslösning. Ny datumväljare För att göra det enklare att välja datum via en kalender samt för att systemet ska fungera stabilare på framtida Windows-versioner har vi bytt kalenderkomponent för dialogrutan där man väljer datum i systemet. Den nya kalendern visar både veckonummer och har en enklare navigering. Prova gärna att navigera med tangentbordets piltangenter samt tangenterna PgUp och PgDn.

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.2a Bäste Kund! I detta användarmeddelande kan du läsa om de nyheter som tillkommit i FLEX Reseräkning version 12.2a. Med vänlig

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under 2011 i FLEX Reseräkning. Med vänlig hälsning

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Information om ändringar i Självservice Juni 2010

Information om ändringar i Självservice Juni 2010 Information Självservice 1 (5) Tel: 0495-24 13 30 monika.frangen@hultsfred.se Information om ändringar i Självservice Juni 2010 Ny version av Självservice 9.9.0.1 Ny signal vid kollision Om du lägger in

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Kortmanual Adato Chef

Kortmanual Adato Chef Kortmanual Adato Chef 2014-12-09 Miljödata AB www.miljodata.se BG 5504-4325 Besöksadress: Ronnebygatan 46 371 87 Karlskrona 0455-33 35 30 PG 17141-3 Org. Nr 556324-4036 Om rehabsystemet Adato Arbetsgivaren

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera

Läs mer

PALASSO LÖN Användarhandbok

PALASSO LÖN Användarhandbok PALASSO LÖN Användarhandbok Version 5.0 Rev L 2007-10-22 Användarhandbok LÖN Sida 0-2 PALASSO LÖN Tolfte utgåvan Oktober 2007 Dokumentbeteckning: Användarhandbok WM-data AB Box 1 Magasin 3, Löfbergskajen

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rumshantering i Resebyra -modulen

Rumshantering i Resebyra -modulen Rumshantering i Resebyra -modulen 2012-06-08 Åbergs DataSystem AB I Rebus finns det två olika sätt att hantera resenärer och rumskopplingar så att man kan skriva ut rumslistor att skicka till leverantörerna.

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Heroma. Prod 2015-09-17

Heroma. Prod 2015-09-17 Heroma Prod 1 Heroma Prod Heroma Prod består av två versioner, Heroma med lön och Heroma. I versionen Heroma med lön registrerar man personer, lägger in anställningsuppgifter, rörliga tillägg/avdrag, fasta

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

Version 2.2 2014-06-04

Version 2.2 2014-06-04 Version 2.2 2014-06-04 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

KeyControl Efterbeställning av nycklar och cylindrar

KeyControl Efterbeställning av nycklar och cylindrar 2 Efterbeställning av nycklar och cylindrar 2.1 Efterbeställning av nycklar Efterbeställning gör man när en redan befintlig nyckelstämpling ska utökas vad avser antalet kopior. Om en nyckelstämpling ska

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Start Startsidan är lika för alla. För att komma vidare fyll i användarnamn (förnamn.efternamn) och lösenord högst upp till höger. Har

Läs mer

Kortmanual Adato Version 5.8 2011-12-14

Kortmanual Adato Version 5.8 2011-12-14 Kortmanual Adato Version 5.8 2011-12-14 Miljödata AB www.miljodata.se BG 5504-4325 Besöksadress: Ronnebygatan 46 371 87 Karlskrona 0455-33 35 30 PG 17141-3 Org. Nr 556324-4036 Rehabsystemet Adato Enligt

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer