Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto"

Transkript

1 Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en viss procentsats av löneunderlaget som är kopplat till ordinarie arbetstid eller så sker avsättning genom att tid avsätts till en tidbank löpande under året som sedan kan disponeras i form av betald ledighet eller pensionspremie. Av kollektivavtalen framgår hur avsättning ska göras, vilka lönearter som ska ingå i löneunderlaget, vilken procentsats som gäller och vilka valmöjligheter medarbetarna har. För medarbetare som väljer att utnyttja arbetstidskontot som betald ledig tid framgår också hur många ledighetstimmar alternativt ledighetsdagar som avsättningen innebär. Inställningar... 2 Importera Lönearter... 3 Frånvaroregler för Arbetstidskonto... 5 Programrutinen Arbetstidskonto... 6 Avsättning sker med procentsats på löneunderlaget... 8 Avsättning sker utifrån tidbank Skapa fil till Fora Kontroll av fil Skicka fil

2 Inställningar För att du ska kunna använda funktionen Arbetstidskonto måste du markera detta under Arkiv > Inställningar > flik Allmänt. Denna markering ger dig valet Arbetstidskonto under Årsrutiner i menyraden. Den skapar också två saldon (Arbetstidskonto) i Personalregistret på flik Löner. Saldot till vänster kommer att lagra det totala värdet för Arbetstidskonto som den anställde har tjänat in, och saldot till höger lagrar antal intjänade timmar eller dagar. Saldona kommer att användas om avsättning till Arbetstidskonto beräknas med procentsats på löneunderlaget (och den anställde väljer att spara som betald ledighet). Även Ingående värden som finns under Arkiv i menyraden kompletteras med fält för att kunna lagra uppgifter för beräkning av Arbetstidskonto. Ingående värden används endast om du nyligen har börjat med vårt löneprogram och därmed inte har registrerat alla löner som berörs i programmet. 2

3 Importera Lönearter Lönearter för hantering av Arbetstidskonto importeras via register Lönearter. Under Menyknappen väljer du Importera lönearter. Välj Övriga exempel, och markera de lönearter som du behöver. Lönearterna för Arbetstidskonto sträcker sig från nummer Används om avsättning till arbetstidskonto sker med procentsats på löneunderlaget. 930 och 938 Används om avsättning till arbetstidskonto sker utifrån tidbank. 3

4 Kontrollera inställning på lönearten för pensionspremie (930) Det är reglerna i ert avtal som avgör om uppräkning av pensionspremien ska göras eller inte. Inställning för hur lönearten ska hanteras görs i lönetypens tredje val. Kontrollera beräkningsformler på lönearterna som gör avdrag (932, 933, 934, 935) så att avdrag görs enligt ert kollektivavtal. Kontrollera om lönearterna är korrekt markerade som Semesterlönegrundande, Medeltimlönegrundande och Arbetstidskontogrundande enligt ert kollektivavtal. Kontrollera lönearten för uttag tidbank (938) som används för nedräkning av tidssaldo (kontrollera att rätt tidssaldo påverkas). Det är lönetypens andra val som styr vilket tidssaldo som ska räknas ner. 4

5 Frånvaroregler för Arbetstidskonto Om du brukar registrera frånvaro via Frånvaroknappen i löneberäkningen, eller om du importerar frånvaro från ett försystem, ska du komplettera dina Frånvaroregler för frånvaro orsak Arbetstidskonto. Att registrera Arbetstidskonto som frånvaro blir endast aktuellt då Arbetstidskonto beräknas med procentsats på löneunderlaget och de anställda har valt att spara som betald ledighet. Frånvaroregler hittar du i Löneartsregistret under Menyknappen. Välj Frånvaro orsak Arbetstidskonto (i listan till höger) samt den Frånvarogrupp du avser att lägga in frånvaroregeln för. Via den röda pilen vid Inställning för grupp & orsak vald ovan, når du följande formulär. I vårt exempel är frånvaroregel inlagd för Frånvarogrupp Timavlönad då avsättning görs i timmar. Lägg in frånvaroregler för de Frånvarogrupper som är berörda. Följande lönearter gäller enligt Konteks standard: - Timavlönad med avsättn. i timmar= 932, Dagintervall, Fr o m 1 - Timavlönad med avsättn. i dagar= 933, Dagintervall, Fr o m 1 - Månadsavlönad med avsättn. i timmar= 934, Dagintervall, Fr o m 1 - Månadsavlönad med avsättn. i dagar= 935, Dagintervall, Fr o m 1 5

6 Programrutinen Arbetstidskonto Under Årsrutiner finns rutinen Arbetstidskonto, välj Avsättning arbetstidskonto. Om du aldrig har använt dig av den här rutinen tidigare är formuläret tomt. Klicka på Ny beräkningsunderlag. för att skapa ett Benämning Här anger du ett namn på din arbetstidskontoberäkning. Om ni har flera avtal på företaget som innehåller olika regler för arbetstidskonto lägger du upp så många varianter som krävs. Benämningen på ditt arbetstidskontoupplägg måste vara unikt. 6

7 Avsättning till arbetstidskonto Det första du måste bestämma utifrån ditt kollektivavtal är om avsättning ska ske med procentsats på löneunderlaget eller utifrån ett saldo i en tidbank. Urval Standardurvalet är enligt nedan. Har du egna kategorier som omfattas av arbetstidskonto markerar du dessa. Vill du använda annat urval än kategorier kan du göra det. På nästa sida följer en beskrivning av hur du lägger upp arbetstidskonto då Avsättning sker med procentsats på löneunderlaget. Längre fram i dokumentationen kommer motsvarande beskrivning då Avsättning sker utifrån tidbank. 7

8 Avsättning sker med procentsats på löneunderlaget Steg 1 Här görs beräkning samt utskrift av besked till medarbetarna. 8

9 Uttagsmöjligheter på besked I kollektivavtalet framgår vilka uttagsmöjligheter de anställda ska kunna välja mellan. Markera de uttagsmöjligheter som är aktuella för ert avtal. I programmet finns följande uttagsmöjligheter. Pengarna tas ut: som pensionspremie som betald ledighet betalas ut kontant Avsättning i % av underlaget Här anger du den procentsats som ska gälla för beräkning av den summa pengar som ska sättas av. Procentsatsen är vanligtvis samma för de olika uttagsmöjligheterna, men kan vara olika, kontrollera vad ditt kollektivavtal anger. Tidpunkter När du har markerat vilka uttagsmöjligheter som gäller för ditt företag går du till rutan Tidpunkter och fyller i vilka datum som gäller för ert företag. Det är obligatoriskt att fylla i när man senast ska meddela sitt val. Betald ledighet ska tas ut före respektive Kontant ersättning utbetalas senast är endast aktuella om du har markerat dessa uttagsmöjligheter. Underlag för avsättning till arbetstidskonto Beräkningsperiod Kontrollera vad ditt kollektivavtal anger om beräkningsperiod, dvs för vilken period arbetstidskonto ska beräknas. Datumintervallet för beräkningsperioden anger du i datumfälten. Ledig tid i timmar Om de anställda enligt kollektivavtalet har möjlighet att få arbetstidskonto som betald ledighet ska du ange om den lediga tiden ska beräknas i timmar eller i dagar. Om du markerar timmar ska följande formulär fyllas i: 9

10 Här anger du hur många timmar per vecka som motsvarar heltidsarbete (Normalarbetstid/vecka) och hur många timmar som ska avsättas till arbetstidskonto (Avsättning i timmar). Om skiftarbete inte förekommer på arbetsplatsen kan dessa värden utelämnas. Det som avgör om en anställd ska beräknas enligt Dagtidsarbete, Tvåskiftsarbete eller Annat skiftarbete är uppgiften för Arbetstidsart. Den här uppgiften finns i Personalregistret, flik Årsuppgifter m.m. Ledig tid i - dagar Om de anställda enligt kollektivavtalet har möjlighet att få arbetstidskonto som betald ledighet ska du ange om den lediga tiden ska beräknas i timmar eller i dagar. Om du markerar dagar ska efterkommande fält fyllas i med det antal dagar som ska erhållas: Lönearter som påverkar löneunderlag Av kollektivavtalen framgår vilka lönedelar som ska ingå i löneunderlaget, i normalfallet lönearter för arbetad tid. Tänk på att om månadslön markeras som arbetstidskontogrundande ska även lönearter för frånvaro i många fall ligga till grund för beräkningen, i annat fall kan löneunderlaget bli för högt. De lönearter som ska påverka löneunderlaget markerar du i listan som finns under knappen med röd pil. 10

11 Markering av lönearter som är Arbetstidskontogrundande kan även göras direkt på lönearten i Löneartsregistret. Fria textrader meddelande till den anställde I textrutan har du möjlighet att skriva ett meddelande till de anställda. Texten skrivs ut på valbeskeden (precis ovanför den streckade linjen). Omräkning av ledig tid med hänsyn till aktuell sysselsättningsgrad Markering är endast möjlig då ledig tid avsätts i timmar (inte i dagar). En markering här innebär att anställda med lägre sysselsättningsgrad än 100% får färre antal timmar. Om en heltidsanställd får t ex 40 timmar, får en anställd som arbetar 50% endast 20 timmar. Antal timmar anpassas till aktuell sysselsättningsgrad (den som gäller per dagens datum). För anställda med lägre sysselsättningsgrad än 100%, beräknar programmet fram antal timmar genom uppgiften Veckoarbetstid enl avtal, som finns i Personalregistret. Det är endast antal timmar som reduceras. Det totala intjänade värdet påverkas inte. Resultatet blir att de reducerade timmarna får ett högre värde per timma. Omräkning av ledig tid med hänsyn till aktuell timlön/daglön Genom att markera detta alternativ görs en jämförelse mellan värdet av en arbetstidskontotimma/dag och normal ersättning per timma/dag. Om du har avsättning i timmar Ange en formel för anställda med Timlön ersättning per timme (normalt endast [Timlön]). Ange en formel för anställda med Månadslön ersättning per timme (här måste du kontrollera i kollektivavtalet hur en timlön räknas fram för anställda med månadslön). Programmet kan nu jämföra normal ersättning per timma med värdet per timma för arbetstidskonto. Om det krävs, görs en 11

12 reducering av antalet arbetstidskontotimmar, så att värdet per timma aldrig är lägre än normal ersättning per timma. Exempel: Axel har tjänat 40 timmar till arbetstidskontot med ett värde på 135:- /timma. Totalt värde för arbetstidskonto är 40 x 135 = 5400:-. Hans normala timlön är 150:-/timma. Eftersom hans normala timlön är högre än 135:- kommer en reducering av antal arbetstidskontotimmar göras, så att en arbetstidskontotimma blir lika mycket värd som normal timlön. Omräkningen kommer att ge honom endast 36 arbetstidskontotimmar fast med ett värde av 150:-/timma. (5400:- / 150 = 36 timmar). Om du har avsättning i dagar Ange en formel för anställda med Timlön ersättning per dag. Formeln ska beräkna normal lön per dag. Ange en formel för anställda med Månadslön ersättning per dag (här måste du kontrollera i kollektivavtalet hur en dagslön räknas fram för anställda med månadslön). Programmet kan nu jämföra normal ersättning per dag med värdet per dag för arbetstidskonto. Om det krävs, görs en reducering av antalet arbetstidskontodagar, så att värdet per dag aldrig är lägre än normal ersättning per dag. Procentuell uppräkning av pensionspremie Det är reglerna i kollektivavtalet som avgör om uppräkning av pensionspremie ska göras eller inte. I programmet finns två val för hur uppräkning kan göras: 12

13 Om du väljer Enl. standard, kommer intjänat värde till pension räknas upp med mellanskillnaden av arbetsgivaravgift och särskild löneskatt. Om du väljer det andra alternativet anger du själv vilken procentsats som pensionspremien ska räknas upp med. Det är först vid inläsning (steg 3) som uppräkningen sker. Kontrollera inställning på den löneart som används för pensionspremie (vår standard 930). Det är lönetypens sista val som styr om uppräkning ska göras eller inte. Mer information om inställning av löneart 930 finns på sidan 4 i denna dokumentation. Utskrift Besked till den anställde kan skrivas ut på: Blankt papper Limspec Det är även möjligt att spara utskriften som pdf-fil för senare utskrift. Om du brukar skicka lönespecifikationer via e-post är det även möjligt att skicka beskeden för arbetstidskonto via e-post. Du skickar beskeden som e-post via knappen som finns överst i formuläret. Vid utskrift av besked till de anställda finns möjlighet att ta med e- postmottagare. En markering vid innebär att även de anställda som normalt får sin lönespecifikation via e-post kommer med vid utskriften. Sammandrag skriver du lämpligen ut på blankt papper. 13

14 Exempel på besked till den anställde. 14

15 Steg 2 Här registrerar du medarbetarnas val. När valet är gjort ska kolumnen Klar för inläsning markeras. Använd knappen (markera alla) som har gjort ett val. så får du en markering för alla anställda Det går att komma vidare i rutinen Arbetstidskonto även om alla anställda ännu inte har meddelat sitt val. Man kan göra en inläsning (steg 3) för ett antal anställda och senare, vid ett annat tillfälle, läsa in resultatet för resterande. I kolumnen Inläst, kommer datum att lagras för de som har lästs in (steg 3). Det går bara att läsa in en gång per anställd. Om du vill återanvända ditt upplägg för Arbetstidskonto även nästa år, raderar du de tidigare datumen för inläsning genom att klicka på papperskorgen ovanför kolumnen Inläst. I steg 2 finns utskriftsmöjlighet av de anställdas val. Via knappen för utskrift finns följande listor: Listorna skrivs ut med sidbrytning mellan de olika valalternativen (Pension, Tid, Kontant). På alla listor finns en summering av den totala kostnaden. Om Summera per kostnadsställe markeras, redovisar listan även en summering per kostnadsställe. 15

16 Steg 3 Här väljer du lönearter för inläsning samt läser in resultatet i löneberäkningen. I det sista steget ska löneart för avsättning till pensionspremie (vår standard 930) och löneart för kontant ersättning (vår standard 931) anges. Mer information om inställning av löneart 930 finns på sidan 4 i denna dokumentation. Välj i vilken löneperiod du vill göra inläsningen (om du har flera perioder uppstartade). Om ingen löneperiod är startad är knappen Läs in gråad. Inläsning kan då inte göras förrän löneperioden har startats upp. 16

17 Vi rekommenderar att du tar en vanlig säkerhetskopia före inläsning. Då har du möjlighet att backa inläsningen och göra om den om det skulle behövas. Vid inläsning erhålls en sammanfattning (lista) som visar för vilka anställda det har lästs in transaktioner. Du får även en kontrollista som i detalj redovisar vad som har lästs in för respektive person. De anställda som har valt pensionspremie eller kontant ersättning har nu fått in en lönerad för sitt val i löneberäkningen. De som har valt ledighet har fått en informationsrad i löneberäkningen som redovisar totalt värde och antal timmar/dagar. Dessutom har saldon för Arbetstidskonto uppdaterats i register Personal flik Löner. Pensionspremie: Kontant ersättning: Ledig tid: Ledig tid uppdaterad i Personalregistret på flik Löner i fälten för Arbetstidskonto (belopp till vänster, timmar till höger): 17

18 Avsättning sker utifrån tidbank Steg 1 Här görs beräkning samt utskrift av besked till medarbetarna. Kontek Lön stödjer endast uttag från en tidbank men vid beräkningen är det möjligt att addera flera tidbanker. 18

19 Uttagsmöjligheter på besked Kontrollera i kollektivavtalet vilka val medarbetarna ska ges och markera dessa. Tidpunkt Ange datum för när medarbetarna senast ska meddela sitt val. Underlag för avsättning till pensionspremie Inställningarna ändrar du genom att trycka på knappen bakom respektive fält. Välj vilket eller vilka tidssaldon som ska användas för avsättning till pensionspremie. Ange också formel för värdet av en timma (normalt [Timlön] för timavlönade). För månadsavlönade ska formel anges för hur en timlön beräknas enligt ert kollektivavtal. Programmet behöver formlerna för ersättning per timme (vid Timlön och vid Månadslön) för att kunna beräkna värdet av de timmar som de anställda vill avsätta till pensionspremie. Lönearter Ange vilka lönearter som ska användas vid inläsning av uppgifter. Om du ännu inte har importerat lönearter för Arbetstidskonto görs detta i register Lönearter under Övriga exempel: 930 för avsättning till pension (kontrollera inställning på lönearten). Mer information om inställning av löneart 930 finns på sidan 4 i denna dokumentation. 938 för nedräkning av tidssaldo (kontrollera på lönearten att rätt tidssaldo påverkas). Det är lönetypens andra val som styr vilket tidssaldo som ska räknas ner. 19

20 Procentuell uppräkning av pensionspremie Det är reglerna i kollektivavtalet som avgör om uppräkning av pensionspremie ska göras eller inte. I programmet finns två val för hur uppräkning kan göras: Om du väljer Enl. standard, kommer intjänat värde till pension räknas upp med mellanskillnaden av arbetsgivaravgift och särskild löneskatt. Om du väljer det andra alternativet anger du själv vilken procentsats som pensionspremien ska räknas upp med. Det är först vid inläsning (steg 3) som uppräkningen sker. Kontrollera inställning på den löneart som används för pensionspremie (vår standard 930). Det är lönetypens sista val som styr om uppräkning ska göras eller inte. Mer information om inställning av löneart 930 finns på sidan 4 i denna dokumentation. Utskrift Besked till den anställde kan skrivas ut på blankt papper. Det är även möjligt att spara utskriften som pdf-fil för senare utskrift. Om du brukar skicka lönespecifikationer via e-post är det även möjligt att skicka beskeden för arbetstidskonto via e-post. Du skickar beskeden som e-post via knappen som finns överst i formuläret. Vid utskrift av besked till de anställda finns möjlighet att ta med e- postmottagare. En markering vid innebär att även de anställda som normalt får sin lönespecifikation via e-post kommer med vid utskriften. Vid utskrift erhålls ett sammandrag som redovisar en rad per anställd samt ett totalbelopp. 20

21 Exempel på besked till den anställde. 21

22 Steg 2 Här registrerar du medarbetarnas val. När valet är gjort ska kolumnen Klar för inläsning markeras. Använd knappen (markera alla) som har gjort ett val. så får du en markering för alla anställda Det går att komma vidare i rutinen Arbetstidskonto även om alla anställda ännu inte har meddelat sitt val. Man kan göra en inläsning (steg 3) för ett antal anställda och senare, vid ett annat tillfälle, läsa in resultatet för resterande. I kolumnen Inläst, kommer datum att lagras för de som har lästs in (steg 3). Det går bara att läsa in en gång per anställd. Om du vill återanvända ditt upplägg för Arbetstidskonto även nästa år, raderar du de tidigare datumen för inläsning genom att klicka på papperskorgen ovanför kolumnen Inläst. Steg 3 Här läser du in resultatet i löneberäkningen. Välj i vilken löneperiod du vill göra inläsningen (om du har flera perioder uppstartade). Om ingen löneperiod är startad är knappen Läs in gråad. Inläsning kan då inte göras förrän löneperioden har startats upp. 22

23 Vi rekommenderar att du tar en vanlig säkerhetskopia före inläsning. Då har du möjlighet att backa inläsningen och göra om den om det skulle behövas. Vid inläsning erhålls en sammanfattning (lista) som visar för vilka anställda det har lästs in transaktioner. Du får även en kontrollista som i detalj redovisar vad som har lästs in för respektive person. De anställda som har valt att avsätta timmar till pensionspremie har nu fått in lönerader för sitt val i löneberäkningen. Den ena löneraden (930) redovisar vilket belopp som har avsatts till pensionspremie och den andra löneraden (938) räknar ner timmar från det tidssaldo som du valde på lönearten. Exempel: 27,38 timmar har avsatts till pensionspremie. 23

24 Skapa fil till Fora Under Årsrutiner > Arbetstidskonto > Skapa fil, kan du skapa fil för redovisning av pensionspremier till Fora. Fil kan skapas först efter att inläsning till löneberäkningen är gjord och lönen är fastställd. Om fler inläsningar har gjorts under året för samma Arbetstidskontoberäkning, fast till olika löner, kommer samtliga inlästa transaktioner att summeras i samma fil. OBS! Det är endast möjligt att skapa fil för transaktioner som har lästs in via rutinen Arbetstidskonto. Om du har gjort manuella registreringar direkt i löneberäkningen kommer dessa inte att medtas när fil skapas. Arbetstidspension Årets intjänade värde i Arbetstidskontot kan beroende på avtal betalas ut i pengar, ledighet eller som arbetstidspension. Det som ska redovisas till Fora är uppgifter för de personer som har valt pension. Redovisning görs en gång per år. Fora tillhandahåller information om detta. Denna premie ska inte förväxlas med Extra premierapportering - informationen i filerna är olika. 24

25 Extra premierapportering Tillfällig pensionsöverenskommelse kan undantagsvis förekomma. För att beräkna detta extra belopp används funktionen Arbetstidskonto i Kontek Lön. Du väljer själv när redovisning av Extra pensionsavsättning ska göras till Fora. Denna extra premie ska inte förväxlas med Arbetstidspension - informationen i filerna är olika. Uppgifter till Fora/Företagets kontakt Ange vilken Pensionsöverenskommelse (avtal) som företaget tillhör, vilket Intjänandeår som avses samt företagets Försäkringsnummer. Du ska även uppge en Kontaktperson och Telefonnr. OBS! Vid Extra premierapportering anges inte Pensionsöverenskommelse. Fältet byter namn till Extra premie (produkt+kod) och programmet anger automatiskt nummer Mapp där filen skrivs Om du väljer aktuell företagsmapp anger programmet automatiskt en sökväg som filen kommer att skapas på. Om du vill att filen skapas på annan plats ska du välja valfri mapp och ange sökvägen via knappen. När filen är skapad erhålls en fråga om du vill kontrollera filen. Du väljer själv om du vill kontrollera filen nu, annars finns det möjlighet att göra en kontroll senare. Se nästa sida. 25

26 Kontroll av fil När filen skapas får du en fråga om filen ska kontrolleras. Om du valde att inte kontrollera filen då, har du möjlighet att kontrollera filen senare via Kontroll av fil. Gå till Årsrutiner > Arbetstidskonto > Kontroll av fil. Mapp Ange sökvägen till filen som du har skapat för rapportering till Fora. Skriv ut till skärm eller skrivare. Filkontrollen ger en lista på de anställda som ingår i filen. Du ser de anställdas namn, personnummer samt den totala summan för pensionspremie som finns i filen. 26

27 Skicka fil Gå till Årsrutiner > Arbetstidskonto > Skicka fil. För att skicka fil till Fora klickar du på knappen Internet, som tar dig till Foras hemsida där filöverföringen ska göras. Mapp Ange sökvägen till filen som du har skapat för rapportering till Fora. Sökvägen kopieras till klippbordet när du klickar på knappen Internet. När du befinner dig på Foras hemsida och ska leta upp din fil, kan du trycka Ctrl+v för att klistra in sökvägen och på så sätt enkelt hitta rätt fil. 27

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram Hjälpmedel för att skapa nya lönearter i Visma s löneprogram Innehållsförteckning Sid Starta med att kopiera lönearter 2 Benämning kopierade lönearter 3 Inställning av lönearter för övertid månadsavlönade

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.50 Version 2016.50 innehåller följande förändringar. Import från försystem Vid import av filformat PAxml (2.0) kan föräldraledighet anges per barn Om du använder filformatet

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Anställningsavtal med mallar från Kontek

Anställningsavtal med mallar från Kontek Denna beskrivning visar hur du kan använda Konteks rapport i Rapportgeneratorn för att skapa fil med personaluppgifter som sedan infogas i de anställningsavtal (Word dokument) som finns att ladda hem.

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Periodisering... 13 Övrigt i registreringsbilden... 18 Browserrapporter för kontroll... 20 Agresso

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Kort kurs i Fazett Lön

Kort kurs i Fazett Lön Kortkurs för Fazett Lön Löneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter: - personal - lönearter Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex.

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

SEMESTERUPPDATERING 2016

SEMESTERUPPDATERING 2016 Bilanco SEMESTERUPPDATERING 2016 SEMESTERUPPDATERING 2016... - 1 - INLEDNING... - 2 - AVSTÄMNING INFÖR SEMESTERUPPDATERING... - 3-2.1 Kontrollera arbetstiden... - 3-2.2 Kontrollera tidsschema, se även

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Generera Lön (lönekörning) (TaxiLogg 2008 Shareware)

Generera Lön (lönekörning) (TaxiLogg 2008 Shareware) Generera Lön (lönekörning) (TaxiLogg 2008 Shareware) Innehåll: punkt ämne 1-54 Lönekörning 15-50 Verifiering av lön och generering av färdigt lönebesked 15-35 Komplettera verifieringsunderlag 15-16 Ersättningar,

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Övrigt i registreringsbilden... 9 Browserrapporter för kontroll... 10 Agresso Planering - Kostnads-

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer