Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a"

Transkript

1 Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas möjligheten att visa projekt på lönespecifikationen, en ny publiceringsrutin för visning av specar i Flex HRM, samt möjlighet att visa löneartsnummer i bokföringsordern. Med vänlig hälsning Flex Datasystem

2 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 2 Innehåll Nyheter FLEX Lön... 3 Projekt och omfattning på lönespecifikationen... 3 Konteringsfyllnad enligt hemkontering eller konteringsfördelning... 3 Publiceringsrutin för lönespecar i Flex HRM samt FLEX App... 4 Rapporter Urval på fria register... 5 Tabellåsningar för lönekörning... 6 Fasta transaktioner med omfattning och barn... 6 Inställbart vilka anställda som exporteras till Flex HRM... 6 Exportera saldon till Flex HRM... 6 Löneartsnummer i bokföringsorder samt SIE-4 filen... 7 Företagsnummer i bokföringsfil (SIE-4 och generell)... 7 Utbetalningsdatum i filnamn för SIE-4 filen... 7 Bokföringsfil Tillåt ändring av filnamn vid export... 7 Generell bokföringsfil Stöd för posttyper... 8 Importmall för konteringsregister... 9 Lönestatistik till SCB för Svenska Kyrkan... 9 Utökad längd på sökvägar... 9 Rapport för antal lönespecar per företag flyttad... 9 Behörighet till funktionen för byte av anställningsnummer... 9 Importmallar Exportera/Importera inställningar... 10

3 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 3 Nyheter FLEX Lön Tänk på att du kan behöva göra inställningar under Arkiv Behörighetsgrupper FLEX Lön, flik Menyer, så att nya funktioner blir tillgängliga. Projekt och omfattning på lönespecifikationen I företag som arbetar mot projekt kan det vara väldigt praktiskt att visa projekt på lönespecifikationen. På så sätt kan den anställde enkelt se vilka projekt lönen avser. Att visa projekt och även omfattning per rad är nu möjligt på lönespecifikationen. Projekt är valbart att visa, medan omfattning alltid visas. För att projekt ska visas på lönespecifikationen behöver du först aktivera kolumnen för projekt under Inställningar Styruppgifter, flik Utskrifter där du kan välja att Visa kolumn för Projekt. Därefter väljer du för vilka lönearter du vill visa projekt på lönespecifikationen. Detta gör du genom att kryssa i rutan Visa Projekt i löneartsregistret under fliken Lön Allmänt under gruppen Visning på lönespecifikation. På lönespecifikationen kommer projektnummer visas på de lönerader som har projekt och vars löneart har inställningen att visa projekt. Om en lönerad är fördelad på flera projekt kommer det på lönespecifikationen stå %- fördelad. Om du vill visa projekt på lönespecifikationen behöver du dela upp sådana lönerader på flera rader. Konteringsfyllnad enligt hemkontering eller konteringsfördelning När lönetransaktioner importeras till lön från ett försystem eller matas in manuellt vill man oftast ha en automatisk konteringsfyllnad för att bokföringen ska bli korrekt på ett smidigt sätt. För att göra en konteringsfyllnad då en importerad transaktion helt eller delvis saknar kontering används lönekörningens huvudfördelning. I löneartsregistret kan du sedan tidigare välja om lönearten ska fördelas enligt lönekörningens konteringsfördelning eller inte. Detta gjordes i tidigare versioner med inställningen Tillåt konteringsfördelning enligt lönekörningens huvudfördelning under fliken Kontering i löneartsregistret.

4 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 4 Denna inställning har i denna version uppgraderats med följande tre val. De olika valen för konteringsfyllnad innebär följande: Konteringsfördelning enligt lönekörningens huvudfördelning Innebär att konteringsfyllnad görs utifrån lönekörningens huvudfördelning. Om en importerad lönetransaktion saknar exempelvis kostnadsställe kommer kostnadsställe från lönekörningens huvudfördelning att läggas in på löneraden. Detta motsvarar tidigare kryss i rutan Tillåt konteringsfördelning enligt lönekörningens huvudfördelning. Kontering från den anställdes hemkontering Innebär att konteringsfyllnad görs utifrån den anställdes hemkontering i personregistret, fliken Kontering. Detta alternativ har inte funnits i tidigare versioner. Ingen konteringsfyllnad Innebär att ingen kontering kommer läggas på denna löneart vid import då kontering saknas. Detta motsvarar att tidigare inte ha haft kryss i rutan Tillåt konteringsfördelning enligt lönekörningens huvudfördelning. Syftet med det nya valalternativet är att kunna välja att en löneart ska fördelas enligt den anställdes hemkontering istället för lönekörningens huvudfördelning. Beroende på hur ni arbetar med kontering kan detta ibland vara samma sak, men om ni arbetar med löneart för Rapportering av konteringsfördelning (Inställningar Styruppgifter, rad 41) skiljer sig normalt lönekörningens huvudfördelning mot den anställdes hemkontering. Det vanligaste användningsområdet för rapporteringslöneart för konteringsfördelning är om du vill fördela månadens kostnader mot denna månads arbetade tid per kostnadsställe/projekt. Det du då oftast vill konteringsfördela är månadslön och andra lönekostnader som ska belasta konteringen för arbetad tid, medan andra kostnader, som exempelvis semesterlön, inte ska göra det. Publiceringsrutin för lönespecar i Flex HRM samt FLEX App Som löneadministratör vill du ha full kontroll på när den anställde får sin lönespecifikation. Om du skriver ut lönespecifikationerna eller skickar dem via e-post är detta inget problem, men om du visar lönespecifikationerna i FLEX App eller i Flex HRM har specarna i tidigare versioner automatiskt visats då lönekörningen periodavräknas. I denna version kommer möjligheten att själv styra över när en lönekörning ska publiceras för visning i Flex HRM eller FLEX App. För att aktivera funktionen att manuellt styra när lönespecifikationerna publiceras går du in under Inställningar Styruppgifter, fliken Allmänt, och kryssar i valet Använd manuell publiceringsrutin för att visa lönespecar i App och HRM. Om denna funktion

5 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 5 inte är aktiverad kommer lönespecifikationerna publiceras i samband med periodavräkning som tidigare. När funktionen för manuell publicering är aktiverad kommer du i lönekörningen se ett nytt fält som visar om den anställdes lönespecifikation är publicerad eller ej. Alla avräknade lönekörningar blir automatiskt markerade som publicerade när du uppdaterar till version 15.2a. För att publicera eller avpublicera en lönekörning använder du rutinen Arbeta med Publicera lönespecifikationer. Högst upp väljer du om du vill publicera eller avpublicera lönespecifikationerna. Du kan också exportera lönespecifikationer till fil för visning i FLEX Portal som tidigare genom att kryssa i detta val. Sedan gör du urval för period och eventuellt urval på anställda om du exempelvis skulle vilja publicera/avpublicera några utvalda anställda. Detta kan vara användbart om du upptäcker att något blivit fel på en anställd och vill korrigera detta innan lönespecifikationen publiceras. Det är även möjligt att publicera preliminära lönespecifikationer. Rapporter Urval på fria register Vi har i denna version byggt in stöd för att på vissa rapporter kunna göra urval på fria begrepp som du själv kan definiera under Arbeta med Fria begrepp / Fria register. Detta ger en utökad möjlighet att kunna ta ut rapporter på en begränsad grupp anställda. De fria begrepp som du vill använda som urval i rapporterna enligt nedan måste ha inställningen Används i personregistret samt Används i rapporturval ikryssade. Detta ställs in under Arbeta med Fria begrepp. Fördelning av antal och belopp Denna rapport har kompletteras med både urval på fria begrepp samt möjlighet att gruppera på fria begrepp för grupperingsnivå 1-3. Detta kan vara mycket användbart om du vill ta ut statistik eller stämma av olika saker för grupper av anställda.

6 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 6 Turordningslista vid uppsägning När du tar ut turordningslistan kan det ofta vara intressant att ta ut listan för olika yrkesgrupper, orter eller om du grupperat anställda i olika LAS-kretsar. Om du har skapat egna register och delat in de anställda i olika grupper kan du nu använda dessa för urval för rapporten. Sjukstatistik samt Frånvarostatistik Även för rapporterna Sjukstatistik och Frånvarostatistik kan du nu göra urval på fria register som du definierat. Detta är användbart för att följa upp frånvaro för olika personalgrupper. Tabellåsningar för lönekörning Om ni är flera administratörer som arbetar med samma lönekörning i ett företag kan det ibland hända att ni arbetar med samma anställds lönespecifikation samtidigt utan att vara medvetna om det. Detta händer exempelvis om en användare hämtar transaktioner från Tid samtidigt som en annan användare arbetar i löneberedningen. I sällsynta fall kan det inträffa att lönekörningen sparas precis samtidigt vilket kan leda till att uppgifter går förlorade. För att förhindra detta har vi utökat låsningshanteringen och låser hela lönekörningen då du gör en komplettering under Arbeta med Skapa lönekörning. På så sätt förhindras att flera användare samtidigt är inne och arbetar med lönekörningen. Fasta transaktioner med omfattning och barn Om man vill att exempelvis föräldraledighet eller tjänstledighet ska dras innevarande månad istället för släpande månad är en lösning att lägga in frånvaron som en fast transaktion i personregistret. För att förbättra denna funktion har vi nu kompletterat med möjligheten att lägga in omfattning samt vilket barn man är föräldraledig för även här. På så sätt kan du hantera även deltidsfrånvaro och föräldraledighet på ett smidigt sätt. Inställbart vilka anställda som exporteras till Flex HRM Om du exporterar personuppgifter från FLEX Lön till Flex HRM kan du ibland ha behov av att förhindra att vissa anställda exporteras. Ett exempel är att du har förtroendevalda som du vill lägga upp i Lön men som du inte behöver ha i HRM om de inte rapporterar tid eller reseräkningar. Du kan nu i personregistret välja om den anställdes personuppgifter ska exporteras till Flex HRM. Som standard exporteras uppgifterna. Exportera saldon till Flex HRM För er som använder Flex HRM Time kan du nu exportera saldon till tidrapporterna från FLEX Lön. Exporten kan startas manuellt via Arbeta med Exportera saldon till Flex HRM, eller utföras automatiskt vid periodavräkning av en lönekörning. För att

7 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 7 aktivera den automatiska exporten vid periodavräkning går du in under Arbeta med Periodavräkning, knappen Inställningar. För mer information om hur du aktiverar integrationen mellan FLEX Lön och Flex HRM finns en separat instruktion som du kan få genom vår support. Du kan nu också exportera egna saldon till både Flex HRM om du har den integrationen aktiverad, eller till FLEX Tidredovisning om du har den modulen. Löneartsnummer i bokföringsorder samt SIE-4 filen Ibland kan det vara intressant att dela upp bokföringsposterna per löneart för uppföljning och/eller felsökning. Detta är nu möjligt både i bokföringsrapporten och i bokföringsfilen på SIE-4-format. Observera att löneartsnummer endast kommer med i bokföringsposter som kommer från lönetransaktioner i lönekörningen, och inte på bokföringsposter som avser arbetsgivaravgifter, semesterskuld, kompskuld, valbara uppbokningar och liknande. Bokföringsrapporten För att visa en kolumn med löneartsnummer i bokföringsrapporten går du in under Inställningar Styruppgifter, fliken Utskrifter, och väljer här Löneartsnummer för önskad nivå. Löneartsnummer kommer då visas i vald kolumn på rapporten. Bokföringsfil SIE 4 För att få med löneartsnummer som en konteringsdimension i SIE-4 filen går du in under Inställningar Styruppgifter, fliken Kommunikation, och knappen Inställningar för SIE-4 formatet. Här väljer du i listan, kolumnen Värde i FLEX, Löneartsnummer samt vilken SIE-dimension som ska användas i filen. Företagsnummer i bokföringsfil (SIE-4 och generell) Från och med version 15.2a kommer information om företagsnummer komma med i bokföringsfilen på SIE-4-format. Företagsnummer läggs in i taggen #FNR enligt SIEformatets standard. Du kan också välja att företagsnummer ska läggas in i filnamnet för bokföringsfilen vid export. Detta gäller både SIE-4 formatet samt den generella bokföringsfilen. Inställningen för detta finns under Inställningar Styruppgifter, flik Kommunikation, kryssrutan Lägg in företagsnummer i filnamn för bokföringsfil (SIE-4 och generell) under Övriga inställningar. Utbetalningsdatum i filnamn för SIE-4 filen För bokföringsfilen på SIE-4 format kan du välja att utbetalningsdatum ska läggas in i filnamnet vid export. Inställningen för detta finns under Inställningar Styruppgifter, flik Kommunikation, kryssrutan Lägg in utbetalningsdatum i filnamn för bokföringsfil enligt SIE-4 format under Övriga inställningar. Bokföringsfil Tillåt ändring av filnamn vid export När du skapar bokföringsfilen under Arbeta med Överföring till eftersystem kan du välja att ändra sökväg och filnamn. Om du vill förhindra detta kan du kryssa ur inställningen under Inställningar Styruppgifter, flik Kommunikation, kryssrutan Tillåt ändring av sökväg och filnamn vid skapande av bokföringsfil (överföring till eftersystem) under Övriga inställningar.

8 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 8 Generell bokföringsfil Stöd för posttyper Vår generella bokföringsfil där du i systemet kan ställa in hur en bokföringsfil ska se ut fungerar för de flesta bokföringssystem som inte kan ta emot standardformatet SIE-4. Dock har det funnits en begränsning som gör att vi endast har klarat filer där varje rad i filen är av samma format (posttyp). Detta har gjort att vi inte har kunnat hantera bokföringsfiler som har inledningsposter och slutposter. Därför har vi nu byggt ut hanteringen för den generella bokföringsfilen så vi nu också kan hantera detta. Inställningarna för den generella bokföringsfilen hittar du under Inställningar Styruppgifter, fliken Kommunikation, knappen Inställningar på raden för bokföringsorder generell. Under Fältinställningar definierar du vilka uppgifter som ska komma med i filen. Listan till vänster visar de olika posttyperna som ska finnas i filen. Varje posttyp representerar en viss typ av utseende på en rad och innehåller en definition av kolumner/fält. Varje posttyp ger du också ett ordningsnummer som avgör i vilken ordning posttyperna ska skrivas ut i filen samt en typ som anger om det är en startpost, detaljpost eller slutpost. Först i filen skrivs alla startposter ut i den ordning som Ordnr bestämmer. Därefter kommer alla detaljposter, och sist alla slutposter. Du kan ha obegränsat antal startposter, detaljposter och slutposter, men du måste ha minst en detaljpost. För att skapa en ny posttyp klickar du på knappen Ny, väljer sedan ett ordningsnummer samt vilken typ av post det ska vara. Därefter väljer du i listan vilka kolumner som ska finnas för denna posttyp. När allt är klart klickar du på Spara för att posttypen ska sparas i listan. Observera att uppgifterna inte sparas i databasen förrän du sparar styruppgifterna i huvudfönstret. En del bokföringsfiler, bland annat den till Aditros affärslösning, ska kodas enligt ett speciellt format som används av system byggda i COBOL. För att aktivera denna speciella kodning för beloppsfält i filen finns denna inställning.

9 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 9 Importmall för konteringsregister Ibland finns det behov av att kunna importera konteringsregister från fil, oftast i samband med produktionsstart av systemet. Denna möjlighet finns nu i FLEX Lön med hjälp av importmallar som du hittar under Register Importmallar. Här definierar du hur filen som ska importeras ser ut på motsvarande sätt som övriga importmallar. För att sedan starta själva importen kör du rutinen för respektive konteringsdimension under menyn Servicerutiner. Lönestatistik till SCB för Svenska Kyrkan Svenska Kyrkan har en specialanpassad version av lönestatistik till SCB. Vi har nu byggt stöd i FLEX Lön för att ta ut denna lönestatistik både för redovisningen via fil samt att du kan få ut redovisningen i Excel. För detaljerad instruktion om hur denna redovisning fungerar finns ett separat dokument. Instruktionen finns tillgänglig på vår hemsida, men det går också bra att vända sig till vår support för att få dokumentet. Utökad längd på sökvägar För att kunna ange längre sökvägar har följande inmatningsfält utökats till 150 tecken under Inställningar Styruppgifter, flik Kommunikation. Import av lönetransar Utbetalningsfil Rapport för antal lönespecar per företag flyttad Rapporten Antal lönespecar per företag som tidigare fanns under Arbeta med Rapporter, under gruppen Statistik, har flyttats till menyingången Servicerutiner Antal lönespecar per företag. Anledningen till detta är att du på det sättet via behörighetsgrupperna kan styra vilka användare som ska ha tillgång till denna rapport (menyingång). Behörighet till funktionen för byte av anställningsnummer Du kan i personregistret (Register Personuppgifter) ändra en anställds anställningsnummer. Om du inte vill att alla användare med behörighet att ändra uppgifter i personregistret ska kunna byta anställningsnummer kan du nu förhindra detta med en separat behörighet för denna funktion. Behörigheten kan sättas både på en enskild användare (Arkiv Användare, fliken Behörigheter) eller på en behörighetsgrupp (Arkiv Behörighetsgrupper FLEX Lön/Tid/Res, flik Övrigt). Inställningen heter Behörig till funktionen byte av anställningsnummer i personregistret.

10 FLEX Lön Användarmeddelande (maj 2015) 10 Importmallar Exportera/Importera inställningar När du arbetar med importmallar kan det ibland finnas behov av att spara flera olika mallar för en och samma typ av import. Ett exempel är om du har en befintlig mall för import av personuppgifter som du kanske kör schemalagt varje natt, och tillfälligt vill importera en annan fil med andra fält. För att lösa detta kan du nu exportera inställningarna för en sparad mall till fil, för att senare importera den igen. På så sätt kan du skapa flera mallar och relativt enkelt byta mellan dem. Knappen Töm alla rader används för att enkelt tömma alla rader i listan om du vill göra en ny mall.

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 14.2a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 13.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 13.2a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.2a Bäste Kund! I detta användarmeddelande kan du läsa om de nyheter som tillkommit i FLEX Reseräkning version 12.2a. Med vänlig

Läs mer

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Lön Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.2a. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under 2011 i FLEX Reseräkning. Med vänlig hälsning

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2 Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 14.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Plan i version 14.2. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.3. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.2

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.2 Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.2. Bland nyheterna

Läs mer

Analys - Rapportprofiler

Analys - Rapportprofiler Analys - Rapportprofiler Rapportering går ofta i cykler och det är vanligt att samma rapporter efterfrågas varje månad. För att underlätta detta kan du i löneprogrammet markera de rapporter du önskar och

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex Lön version 16.3a FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex Lön version 16.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön version 16.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion. Version 13.1a

Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion. Version 13.1a Användarmeddelande (januari 2013) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 13.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning under 2012. Bland nyheterna

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Ny programversion. Flex HRM Travel

Ny programversion. Flex HRM Travel Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 15.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Travel i version 15.3. Bland nyheterna

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 15.3

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 15.3 Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 15.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Plan i version 15.3. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Travel, version 171

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Travel, version 171 FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex HRM Travel, version 171 Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Travel, version 171. Bland nyheterna

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.1a

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.1a Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i under 2013. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus Schemala tt 6.0 - Export till HOGIA lo n plus Inledning Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema och lönetransaktioner från Schemalätt 6.0 till HOGIA Lön plus. Lathunden visar också

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Hogia Lön Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Innehåll Nyheter 2014.2... 1 Bilförmånsberäkning... 1 Anställningsnummer i anställdaregistret... 2 Uppdaterat filformat

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Employee, version 171

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Employee, version 171 FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex HRM Employee, version 171 Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Employee, version 171 under 2017.

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1 Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2 I webbgränssnittet är lördagar och söndagar korrigerade gällande schemahanteringen. Prestanda åtgärder är genomförda i Integration Tool. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.50 Version 2016.50 innehåller följande förändringar. Import från försystem Vid import av filformat PAxml (2.0) kan föräldraledighet anges per barn Om du använder filformatet

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Statistik till BAO. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Statistik till BAO Flex Lön 2016 Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestatistik för september 2016 till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Statistiken ska vara dem

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst Raindance Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst Innehåll Nyheter i version 2014 Höst... 3 Version 2014 Höst... 3 Raindanceportalen allmänt... 3 Inkorgar som favoriter... 3 Söka cirkulationsmallar...

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Uppläggning av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer