Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker"

Transkript

1 Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker i flera steg där första steget är att skapa databaser för PBM Time. Sedan skapas kopplingar i PBM Database Connector mot HogiaLön Plus och Hogia Ekonomi eller externt system beroende på om tidrapportering och ska göras på projekt och följas upp i ekonomisystemet. Hogia Messenger Service (HMS) används som meddelandehanterare mellan PBM Time & Project och Hogia Ekonomi/externa ekonomisystem. Om Hogia Ekonomi används är det en fördel om en synkronisering konfigureras för PBM Time & Project. Detta beskrivs längre fram i detta dokument. Installationsanvisning för HMS finns i dokumentet Installationsanvisning_HMS.pdf Innehåll Hogia PBM Database Connector... 2 Skapa nytt PBM Företag... 6 Koppling mot Hogia Ekonomi... 7 Checklista... 9 Nya parter i HMS Skapa en PBM part i HMS Kontrollera och spara PBM part Skapa en Ekonomipart i HMS Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Koppling mot HogiaLön Plus Koppling mot Externt System Checklista Ny part Externa system i HMS Kontrollera och spara extern part Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi HogiaLön Plus Externa system Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Hogia IntegrationTool Test av Import av Lönespecar... 61

2 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia PBM Database Connector Starta Hogia PBM Database Connector Logga in på databas server med sa behörighet. Tryck OK Tryck Yes för att skapa databasen

3 Hogia PBM Time & Project (64) Ange lösenord för användaren och bekräfta detta Tryck Spara Tryck OK Licensnyckel Tryck OK

4 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Hämta licens Fyll i formuläret Tryck Registrera

5 Hogia PBM Time & Project (64) Av nedanstående formulär framgår licensuppgifterna Tryck OK

6 Hogia PBM Time & Project (64) Huvudfönster i Hogia PBM Database Connector Skapa nytt PBM Företag Välj nytt företag Skriv in namnet du vill ge företaget. OBS! Det är viktigt att företagsnamnet inte är exakt det samma som ett befintligt företagsnamn i HogiaLön Plus eller i ekonomisystemet.

7 Hogia PBM Time & Project (64) OBS! Var noga med att organisationsnummer överensstämmer exakt med organisationsnumret som finns på företaget i HogiaLön Plus och Ekonomisystemet. Tryck Nästa Koppling mot Hogia Ekonomi Välj Affärssystem och den server där databaserna för Affärssystemet finns. Ange användare och lösen med rätt att läsa i Ekonomis databaser. Tryck Nästa

8 Hogia PBM Time & Project (64) Välj det Ekonomiföretag som skall kopplas till Time & Project Tryck Nästa Ange datornamn där HMS finns och tryck sedan på [Uppdatera]

9 Hogia PBM Time & Project (64) Checklista Kopiera Checklistan till exempelvis Notepad, uppgifterna i checklistan behövs i HMS när du lägger upp parter. Informationen visar vilka två parter som saknas i HMS; Part mot Hogia PBM och part mot Hogias ekonomisystem. När du har kopierat in checklistan i Notepad stänger du fönstret Checklista HMS.

10 Hogia PBM Time & Project (64) Nya parter i HMS Starta HMS. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck OK

11 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en PBM part i HMS Klicka på Ny part under Arkiv menyn Klicka på knappen Importera guide

12 Hogia PBM Time & Project (64) Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden Hogia.PBM.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

13 Hogia PBM Time & Project (64) Guiden för Parten Hogia PBM börjar nu med att fråga efter den server där PBM:s databaser finns De uppgifter du behöver finns i Checklistan Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

14 Hogia PBM Time & Project (64) Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

15 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Slutför Kontrollera och spara PBM part Markera PBM parten, gå till fliken Kommunikationssätt till parten Markera kommunikationssättet som visas och tryck Ändra

16 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera att URL ser riktig ut, tryck Testa Om kopplingen fungerade. Tryck OK och OK i nästa fönster Tryck på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för parten

17 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en Ekonomipart i HMS Välj Arkiv/Ny part Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.Hogia.Economy.Base.XmlSync.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

18 Hogia PBM Time & Project (64) Öppna Checklistan igen och kopiera sökvägen för ekonomisystemets databasserver IEA-adaptrarna ligger oftast på samma dator som ekonomisystemets databasserver Kopiera och klistra in sökvägen och tryck Nästa Välj COM om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på samma server alternativt Webservice om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på olika datorer.

19 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnamn och företagsnummer framgår av checklistan, kopiera och klistra in och tryck Nästa Klicka sedan på knappen Slutför (ny part)

20 Hogia PBM Time & Project (64) Vi har nu två parter enligt nedan Markera Ekonomiparten och välj fliken Kommunikationssätt till part Aktivera kommunikationssättet som visas i listan och tryck Ändra Tryck Testa för att testa att kommunikationssättet fungerar. Tryck OK och OK i nästa fönster Slutligen tycker du på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för ekonomiparten

21 Hogia PBM Time & Project (64) Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS 1. Börja i ekonomisystemet. Fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem kan du markera vilka register som ska synkroniseras ut till Time & Project (PBM parten), detta görs i ekonomisystemet under menyn Arkiv/Företagsinställningar/fliken HMS Export. 2. När du har markerat de tre registren enligt bilden nedan klickar du på knappen OK.

22 Hogia PBM Time & Project (64) 3. Gå till fliken HMS Import, markera Tidstransaktioner, klicka sedan OK. 4. Gå sedan till Hogia Messenger Service. Klicka på fliken Synkronisering: 5. Markera synkroniseringen som redan visas i listan (se ovan) och klicka på Ändra. Fyll sedan i formuläret som visas enligt följande: Eftersom det fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem går att markera vilka register som ska synkroniseras ut till PBM parten så kan du i synkroniseringsbilden nu välja Part under Mottagare och ange den PBM part som information (registerförändringar) ska synkas ut till. I tidigare versioner av Ekonomi fick man använda Distributionslista. Du anger också från vilket

23 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnummer i ekonomisystemet som registerförändringarna kommer ifrån (se checklistan i Notepad). Fundera över vilket synkroniseringsintervall som kan vara lämpligt, lägger du inte upp projekt, kunder och uppdragsarter så ofta räcker det med ett synkroniseringsintervall på 1-2 gånger om dygnet. Klicka sedan OK. Gå tillbaka till Hogia DB Connector, stäng Checklistan Tryck [Uppdatera] igen och parterna som vi skapade i HMS skall nu visas i fälten Från Part ID / Till Part ID. Tryck Nästa Tryck Slutför

24 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu är kopplingen till Hogia Ekonomi (Affärssystem) klar.

25 Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Starta Databaskopplingar, se katalogen: C:\Program Files (x86)\hogia\ekonomisystem\ieaadaptrar\bin Tryck Ny Kopiera informationen i fältet Koppling till Notepad genom högerklick på musen och välj kopiera Byt ut _1 till: Företagsnummer Markera och kopiera med högerklick:

26 Hogia PBM Time & Project (64) Klistra in i Kopplingsfältet Stega ned med Tab-tangenten till fältet Användarnamn, fyll i detta samt Lösenord, tryck Testa anslutning, om det är OK tryck Spara & Stäng

27 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot HogiaLön Plus Öppna Database Connector, välj ny koppling under Arkiv/Nytt/Ny koppling Välj system HogiaLön Plus, ange SQL-server samt inloggningsuppgifter Tryck Nästa

28 Hogia PBM Time & Project (64) Välj den databas som skall användas. Tryck Nästa. Tryck [Uppdatera]

29 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Nästa Tryck Slutför

30 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu skall det finnas två kopplingar under företaget PBM

31 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot Externt System Starta Hogia.PBM.Admin, välj Ny koppling Klicka Annat system, skriv ett namn för systemet, företagsnamn skall vara unikt. Företagsid skall vara unikt och bör vara företagets organisationsnummer. Tryck Nästa

32 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera] Checklista Kopiera checklistan till Notepad.

33 Hogia PBM Time & Project (64) Ny part Externa system i HMS Starta HMS, lägg till ny part

34 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Importera guide Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.ExternalSystem.xml Tryck Open

35 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Nästa

36 Hogia PBM Time & Project (64) Skriv in Databas server enligt checklistan, tryck Nästa Ange Namn på externt företag enligt checklistan, tryck Nästa

37 Hogia PBM Time & Project (64) Ange organisationsnummer eller annan identifikation, tryck Nästa Ange sökväg där HMS skall läsa filer från externt system till PBM Tryck Nästa

38 Hogia PBM Time & Project (64) Ange sökväg där HMS skall skriva fil från PBM till externt system Tryck Nästa Tryck Slutför

39 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera och spara extern part Markera externt företagsnamn och välj fliken Kommunikationssätt till part Kontrollera att mapp är rätt och finns Tryck Ändra Tryck Testa Tryck OK och OK igen

40 Hogia PBM Time & Project (64) Markera fliken Kommunikationssätt från parten Tryck Ändra Kontrollera att mapp finns, markera att mottagaren inte är angiven i meddelandet. Välj den part som meddelande skall gå till (PBM parten) Ange med vilket intervall HMS skall läsa i mappen. Tryck Testa

41 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Spara ändringar (knappen med diskettsymbolen i knappraden)

42 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera], tryck Nästa Tryck Slutför

43 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta

44 Hogia PBM Time & Project (64) Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi Högerklicka på kopplingen Affärssystem

45 Hogia PBM Time & Project (64) Markera det som skall importeras (fråga kunden, användare kan importeras från Ekonomisystemet). Markera Export Tidstransaktion (användaruppgifter kan inte exporteras till Ekonomi), Klicka på Uppdatera (den lilla knappen med gröna pilar) och sedan på Spara

46 Hogia PBM Time & Project (64) HogiaLön Plus Markera HogiaLön Plus kopplingen och högerklicka enligt bild

47 Hogia PBM Time & Project (64) Markera Löneart (om den används), Avvikelseart och Användare (om de skall importeras från Lön), Markera Export Lönetransaktion, Användaruppgifter (om användare valts i Import från lön) Ange sökväg till Statiska rapporter (lönespecar från HogiaLön Plus) mapp som måste finnas på samma server som Hogia.PBM.Admin finns installerad på, den måste delas ut till Löneadministratör(er). Tryck uppdatera och Spara

48 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Externa system Markera extern koppling och välj Inställningar

49 Hogia PBM Time & Project (64) Markera vad som skall importeras, exporteras och ev statiska rapporter Tryck uppdatera (Liten knapp med gröna pilar) Tryck Spara Tryck OK

50 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning Klicka OK Hämtning från HogiaLön Plus pågår

51 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Klicka Inställningar enligt bild

52 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Här står vad som hämtats från HogiaLön Plus

53 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning enligt bild Tryck OK

54 Hogia PBM Time & Project (64) Hämtning pågår Tryck OK Välj Inställningar enligt bilden ovan

55 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Nu kan vi se allt som vi importerat från Ekonomi och Lön

56 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia IntegrationTool Starta Hogia IntegrationTool Om Windows Autentisering skall användas måste den lokala användaren läggas upp i SQLserver med dbowner behörighet mot PBM:s databaser Annars logga in enligt ovan med behörig användare (behöver inte vara sa)

57 Hogia PBM Time & Project (64) Användare: Lösenord: hogia sysadmin Välj PBM Företag, tryck OK

58 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck meny Arkiv/Inställningar

59 Hogia PBM Time & Project (64) Ange i Servernamn Ange sökväg där HogiaLön Plus hämtar filer, fysisk mapp på samma server som Hogia.PBM.Admin är installerad på (serverns sökväg) den skall delas ut till Löneadministratör(er). Ange SMTP server (för att mailhantering skall fungera) Ange Avsändare Tryck Spara

60 Hogia PBM Time & Project (64) Nu kan vi testa om IntegrationTool fungerar Högerklicka på parten HogiaLön Plus och välj Hämta/Välj register att hämta Tryck hämta Tryck OK och gör sedan samma sak med Ekonomikopplingen

61 Hogia PBM Time & Project (64) Test av Import av Lönespecar Öppna HogiaLön Plus och välj Rapporter Markera Lönespecifikation Välj Definitiv eller Preliminär Välj någon (anstnr) som fått lön Blankettyp Webrapport Tryck OK

62 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Bildskärm Välj mappen vi angav i DatabaseConnector Tryck OK

63 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK

64 Hogia PBM Time & Project (64) Mappen på server skall nu se ut så här med en tom Err mapp Om filen skulle ligga kvar, gå till servern och starta om WinService Hogia.PBM.StaticReports.WinService Övrigt beskrivs i dokumentationen för WebClient och IntegrationTool Produktgruppen Hogia Business Products

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer