Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker"

Transkript

1 Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker i flera steg där första steget är att skapa databaser för PBM Time. Sedan skapas kopplingar i PBM Database Connector mot HogiaLön Plus och Hogia Ekonomi eller externt system beroende på om tidrapportering och ska göras på projekt och följas upp i ekonomisystemet. Hogia Messenger Service (HMS) används som meddelandehanterare mellan PBM Time & Project och Hogia Ekonomi/externa ekonomisystem. Om Hogia Ekonomi används är det en fördel om en synkronisering konfigureras för PBM Time & Project. Detta beskrivs längre fram i detta dokument. Installationsanvisning för HMS finns i dokumentet Installationsanvisning_HMS.pdf Innehåll Hogia PBM Database Connector... 2 Skapa nytt PBM Företag... 6 Koppling mot Hogia Ekonomi... 7 Checklista... 9 Nya parter i HMS Skapa en PBM part i HMS Kontrollera och spara PBM part Skapa en Ekonomipart i HMS Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Koppling mot HogiaLön Plus Koppling mot Externt System Checklista Ny part Externa system i HMS Kontrollera och spara extern part Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi HogiaLön Plus Externa system Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Hogia IntegrationTool Test av Import av Lönespecar... 61

2 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia PBM Database Connector Starta Hogia PBM Database Connector Logga in på databas server med sa behörighet. Tryck OK Tryck Yes för att skapa databasen

3 Hogia PBM Time & Project (64) Ange lösenord för användaren och bekräfta detta Tryck Spara Tryck OK Licensnyckel Tryck OK

4 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Hämta licens Fyll i formuläret Tryck Registrera

5 Hogia PBM Time & Project (64) Av nedanstående formulär framgår licensuppgifterna Tryck OK

6 Hogia PBM Time & Project (64) Huvudfönster i Hogia PBM Database Connector Skapa nytt PBM Företag Välj nytt företag Skriv in namnet du vill ge företaget. OBS! Det är viktigt att företagsnamnet inte är exakt det samma som ett befintligt företagsnamn i HogiaLön Plus eller i ekonomisystemet.

7 Hogia PBM Time & Project (64) OBS! Var noga med att organisationsnummer överensstämmer exakt med organisationsnumret som finns på företaget i HogiaLön Plus och Ekonomisystemet. Tryck Nästa Koppling mot Hogia Ekonomi Välj Affärssystem och den server där databaserna för Affärssystemet finns. Ange användare och lösen med rätt att läsa i Ekonomis databaser. Tryck Nästa

8 Hogia PBM Time & Project (64) Välj det Ekonomiföretag som skall kopplas till Time & Project Tryck Nästa Ange datornamn där HMS finns och tryck sedan på [Uppdatera]

9 Hogia PBM Time & Project (64) Checklista Kopiera Checklistan till exempelvis Notepad, uppgifterna i checklistan behövs i HMS när du lägger upp parter. Informationen visar vilka två parter som saknas i HMS; Part mot Hogia PBM och part mot Hogias ekonomisystem. När du har kopierat in checklistan i Notepad stänger du fönstret Checklista HMS.

10 Hogia PBM Time & Project (64) Nya parter i HMS Starta HMS. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck OK

11 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en PBM part i HMS Klicka på Ny part under Arkiv menyn Klicka på knappen Importera guide

12 Hogia PBM Time & Project (64) Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden Hogia.PBM.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

13 Hogia PBM Time & Project (64) Guiden för Parten Hogia PBM börjar nu med att fråga efter den server där PBM:s databaser finns De uppgifter du behöver finns i Checklistan Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

14 Hogia PBM Time & Project (64) Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

15 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Slutför Kontrollera och spara PBM part Markera PBM parten, gå till fliken Kommunikationssätt till parten Markera kommunikationssättet som visas och tryck Ändra

16 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera att URL ser riktig ut, tryck Testa Om kopplingen fungerade. Tryck OK och OK i nästa fönster Tryck på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för parten

17 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en Ekonomipart i HMS Välj Arkiv/Ny part Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.Hogia.Economy.Base.XmlSync.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

18 Hogia PBM Time & Project (64) Öppna Checklistan igen och kopiera sökvägen för ekonomisystemets databasserver IEA-adaptrarna ligger oftast på samma dator som ekonomisystemets databasserver Kopiera och klistra in sökvägen och tryck Nästa Välj COM om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på samma server alternativt Webservice om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på olika datorer.

19 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnamn och företagsnummer framgår av checklistan, kopiera och klistra in och tryck Nästa Klicka sedan på knappen Slutför (ny part)

20 Hogia PBM Time & Project (64) Vi har nu två parter enligt nedan Markera Ekonomiparten och välj fliken Kommunikationssätt till part Aktivera kommunikationssättet som visas i listan och tryck Ändra Tryck Testa för att testa att kommunikationssättet fungerar. Tryck OK och OK i nästa fönster Slutligen tycker du på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för ekonomiparten

21 Hogia PBM Time & Project (64) Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS 1. Börja i ekonomisystemet. Fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem kan du markera vilka register som ska synkroniseras ut till Time & Project (PBM parten), detta görs i ekonomisystemet under menyn Arkiv/Företagsinställningar/fliken HMS Export. 2. När du har markerat de tre registren enligt bilden nedan klickar du på knappen OK.

22 Hogia PBM Time & Project (64) 3. Gå till fliken HMS Import, markera Tidstransaktioner, klicka sedan OK. 4. Gå sedan till Hogia Messenger Service. Klicka på fliken Synkronisering: 5. Markera synkroniseringen som redan visas i listan (se ovan) och klicka på Ändra. Fyll sedan i formuläret som visas enligt följande: Eftersom det fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem går att markera vilka register som ska synkroniseras ut till PBM parten så kan du i synkroniseringsbilden nu välja Part under Mottagare och ange den PBM part som information (registerförändringar) ska synkas ut till. I tidigare versioner av Ekonomi fick man använda Distributionslista. Du anger också från vilket

23 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnummer i ekonomisystemet som registerförändringarna kommer ifrån (se checklistan i Notepad). Fundera över vilket synkroniseringsintervall som kan vara lämpligt, lägger du inte upp projekt, kunder och uppdragsarter så ofta räcker det med ett synkroniseringsintervall på 1-2 gånger om dygnet. Klicka sedan OK. Gå tillbaka till Hogia DB Connector, stäng Checklistan Tryck [Uppdatera] igen och parterna som vi skapade i HMS skall nu visas i fälten Från Part ID / Till Part ID. Tryck Nästa Tryck Slutför

24 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu är kopplingen till Hogia Ekonomi (Affärssystem) klar.

25 Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Starta Databaskopplingar, se katalogen: C:\Program Files (x86)\hogia\ekonomisystem\ieaadaptrar\bin Tryck Ny Kopiera informationen i fältet Koppling till Notepad genom högerklick på musen och välj kopiera Byt ut _1 till: Företagsnummer Markera och kopiera med högerklick:

26 Hogia PBM Time & Project (64) Klistra in i Kopplingsfältet Stega ned med Tab-tangenten till fältet Användarnamn, fyll i detta samt Lösenord, tryck Testa anslutning, om det är OK tryck Spara & Stäng

27 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot HogiaLön Plus Öppna Database Connector, välj ny koppling under Arkiv/Nytt/Ny koppling Välj system HogiaLön Plus, ange SQL-server samt inloggningsuppgifter Tryck Nästa

28 Hogia PBM Time & Project (64) Välj den databas som skall användas. Tryck Nästa. Tryck [Uppdatera]

29 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Nästa Tryck Slutför

30 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu skall det finnas två kopplingar under företaget PBM

31 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot Externt System Starta Hogia.PBM.Admin, välj Ny koppling Klicka Annat system, skriv ett namn för systemet, företagsnamn skall vara unikt. Företagsid skall vara unikt och bör vara företagets organisationsnummer. Tryck Nästa

32 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera] Checklista Kopiera checklistan till Notepad.

33 Hogia PBM Time & Project (64) Ny part Externa system i HMS Starta HMS, lägg till ny part

34 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Importera guide Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.ExternalSystem.xml Tryck Open

35 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Nästa

36 Hogia PBM Time & Project (64) Skriv in Databas server enligt checklistan, tryck Nästa Ange Namn på externt företag enligt checklistan, tryck Nästa

37 Hogia PBM Time & Project (64) Ange organisationsnummer eller annan identifikation, tryck Nästa Ange sökväg där HMS skall läsa filer från externt system till PBM Tryck Nästa

38 Hogia PBM Time & Project (64) Ange sökväg där HMS skall skriva fil från PBM till externt system Tryck Nästa Tryck Slutför

39 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera och spara extern part Markera externt företagsnamn och välj fliken Kommunikationssätt till part Kontrollera att mapp är rätt och finns Tryck Ändra Tryck Testa Tryck OK och OK igen

40 Hogia PBM Time & Project (64) Markera fliken Kommunikationssätt från parten Tryck Ändra Kontrollera att mapp finns, markera att mottagaren inte är angiven i meddelandet. Välj den part som meddelande skall gå till (PBM parten) Ange med vilket intervall HMS skall läsa i mappen. Tryck Testa

41 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Spara ändringar (knappen med diskettsymbolen i knappraden)

42 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera], tryck Nästa Tryck Slutför

43 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta

44 Hogia PBM Time & Project (64) Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi Högerklicka på kopplingen Affärssystem

45 Hogia PBM Time & Project (64) Markera det som skall importeras (fråga kunden, användare kan importeras från Ekonomisystemet). Markera Export Tidstransaktion (användaruppgifter kan inte exporteras till Ekonomi), Klicka på Uppdatera (den lilla knappen med gröna pilar) och sedan på Spara

46 Hogia PBM Time & Project (64) HogiaLön Plus Markera HogiaLön Plus kopplingen och högerklicka enligt bild

47 Hogia PBM Time & Project (64) Markera Löneart (om den används), Avvikelseart och Användare (om de skall importeras från Lön), Markera Export Lönetransaktion, Användaruppgifter (om användare valts i Import från lön) Ange sökväg till Statiska rapporter (lönespecar från HogiaLön Plus) mapp som måste finnas på samma server som Hogia.PBM.Admin finns installerad på, den måste delas ut till Löneadministratör(er). Tryck uppdatera och Spara

48 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Externa system Markera extern koppling och välj Inställningar

49 Hogia PBM Time & Project (64) Markera vad som skall importeras, exporteras och ev statiska rapporter Tryck uppdatera (Liten knapp med gröna pilar) Tryck Spara Tryck OK

50 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning Klicka OK Hämtning från HogiaLön Plus pågår

51 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Klicka Inställningar enligt bild

52 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Här står vad som hämtats från HogiaLön Plus

53 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning enligt bild Tryck OK

54 Hogia PBM Time & Project (64) Hämtning pågår Tryck OK Välj Inställningar enligt bilden ovan

55 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Nu kan vi se allt som vi importerat från Ekonomi och Lön

56 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia IntegrationTool Starta Hogia IntegrationTool Om Windows Autentisering skall användas måste den lokala användaren läggas upp i SQLserver med dbowner behörighet mot PBM:s databaser Annars logga in enligt ovan med behörig användare (behöver inte vara sa)

57 Hogia PBM Time & Project (64) Användare: Lösenord: hogia sysadmin Välj PBM Företag, tryck OK

58 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck meny Arkiv/Inställningar

59 Hogia PBM Time & Project (64) Ange i Servernamn Ange sökväg där HogiaLön Plus hämtar filer, fysisk mapp på samma server som Hogia.PBM.Admin är installerad på (serverns sökväg) den skall delas ut till Löneadministratör(er). Ange SMTP server (för att mailhantering skall fungera) Ange Avsändare Tryck Spara

60 Hogia PBM Time & Project (64) Nu kan vi testa om IntegrationTool fungerar Högerklicka på parten HogiaLön Plus och välj Hämta/Välj register att hämta Tryck hämta Tryck OK och gör sedan samma sak med Ekonomikopplingen

61 Hogia PBM Time & Project (64) Test av Import av Lönespecar Öppna HogiaLön Plus och välj Rapporter Markera Lönespecifikation Välj Definitiv eller Preliminär Välj någon (anstnr) som fått lön Blankettyp Webrapport Tryck OK

62 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Bildskärm Välj mappen vi angav i DatabaseConnector Tryck OK

63 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK

64 Hogia PBM Time & Project (64) Mappen på server skall nu se ut så här med en tom Err mapp Om filen skulle ligga kvar, gå till servern och starta om WinService Hogia.PBM.StaticReports.WinService Övrigt beskrivs i dokumentationen för WebClient och IntegrationTool Produktgruppen Hogia Business Products

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Handbok Hogia PBM Payslip

Handbok Hogia PBM Payslip Handbok Innehållsförteckning Vad är... 2 Portalens uppbyggnad... 2 Hem... 2 Mina uppgifter... 2 pråk (Tilläggsmodul Hogia PBM)... 2 Användaruppgifter... 2 Personlig information... 3 Vänster meny... 3 Portalyta...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus Schemala tt 6.0 - Export till HOGIA lo n plus Inledning Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema och lönetransaktioner från Schemalätt 6.0 till HOGIA Lön plus. Lathunden visar också

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är Hogia PBM?... 2 Inloggning... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Hem... 4 Mina uppgifter... 4 Hjälp... 6 Logga ut... 6 Företag... 7 Visningsläge...

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är Hogia PBM?... 2 Inloggning... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Hem... 3 Mina uppgifter... 3 Hjälp... 5 Logga ut... 5 Företag... 6 Visningsläge...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso För att kunna använda tjänsten behövs ett avtal med Lindorff, fakturering, kundreskontra i Hogias ekonomi/affärssystem och tillägget Elektronisk finans. Kommunikation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows.

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows. Dokument namn: WebVision - Dokumentation Utfärdare: Anders Engberg Projekt nr.: Dok ID: Version:.0 Datum: 00-0-9 Sidan av Inledning Detta dokument beskriver konfigurering samt grundläggande handhavande

Läs mer

Handbok Hogia PBM Integration Tool

Handbok Hogia PBM Integration Tool Handbok Vad är Integration Tool?... 3 Arkiv... 4 Inställningar... 4 Visa...12 Registerägare...12 Behörighet...13 Visa Registreringar...13 Visa Loggar...15 Verktyg...16 Tidigare överföringar...16 Behörighet/Register/Kategorier...17

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Kom igång med LUPP 6

Kom igång med LUPP 6 Kom igång med LUPP 6 Introduktion... 1 Installation... 3 Vad börjar jag med?... 4 Logga in... 4 Skapa användare... 5 Lägg in organisation, stationer och enheter... 6 Öppna Verksamhetsöversikten... 8 Hjälp

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Analys - Rapportprofiler

Analys - Rapportprofiler Analys - Rapportprofiler Rapportering går ofta i cykler och det är vanligt att samma rapporter efterfrågas varje månad. För att underlätta detta kan du i löneprogrammet markera de rapporter du önskar och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Resultat 3000 Kom igång med programmet

Resultat 3000 Kom igång med programmet Detta dokumentet beskriver hur du kommer igång med programmet och gör de övergripande inställningarna. Välj i vilken mapp databasen skall sparas. Tryck på knappen för att välja mapp om Du inte vill ha

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Installation av Kontek Lön vid datorbyte

Installation av Kontek Lön vid datorbyte Installation av Kontek Lön vid datorbyte 1 (10) Installation av Kontek Lön vid datorbyte Denna dokumentation är framtagen för att ni själva eller med hjälp av er IT-avdelning ska kunna flytta över Kontek

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer