Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster."

Transkript

1 Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

2 Under fliken Företag skall du börja med att lägga upp en administratörsdatabas. Gör så här: Klicka på knappen Nytt och fyll i information som rör din databas i HogiaLön Plus. Databasen som skapas i PA-admin hämtar information från ditt företags databas i HogiaLön Plus, och för att PA-admin skall kunna hitta denna databas måste du fylla i ovanstående information. Om du är osäker på vad som skall fyllas i bör du stämma av dessa uppgifter med företagets nätverkstekniker. Du väljer mellan filformaten HogiaLön-företag och HogiaLön Plus-företag beroende på vilket av programmen som du arbetar med.

3 När du loggar in i PA-admin första gången efter att du ställt in företagsuppgifterna, får du meddelande om sökväg till föregående års databas saknas eller är felaktig i lönedatabasen. Varje gång som du startar PA-admin börjar programmet med att synkronisera databaserna från HogiaLön Plus med databasen i PA-admin så att de innehåller samma information gällande de anställda. Klicka OK för att starta synkroniseringen. Har du flera företag? Om du har flera företag får du svara på nedanstående fråga innan synkroniseringen startar.

4 Du kan välja att synkronisera alla dina upplagda företag eller göra urval. Klickar du Nej visas ett fönster med dina upplagda företag: Välj vilka företag som du vill uppdatera i listan till vänster, du får markera ett företag i taget och sedan klicka på pilknappen för att flytta över företaget till listan till höger (Uppdatera). Klicka OK när du gjort ditt val. Nästa fråga du får är om du vill synkronisera alla urvalskategorier i ditt företag. Svarar du Ja här får du upp en lista över de urvalskategorier du kan välja att synkronisera. När du är klar med ditt urval klickar du OK för att starta synkroniseringen av databaser. En anledning till att man inte vill uppdatera alla företag kan vara att det finns flera löneadministratörer för de olika bolagen. En löneadministratör som endast sköter lönerna för några specifika företag väljer förslagsvis dessa i listan och hoppar över resten. Har den anställde gjort några ändringar i sina personuppgifter (adress- och telefonuppgifter) på PAintranet kommer dessa med i registret Anställda i HogiaLön Plus efter att du godkänt uppgifterna.

5 I samband med synkroniseringen sker kontroller av anställdaregistret i HogiaLön Plus. Om PAintranet körs för flera företag och en anställd byter bolag och läggs upp med samma namn och anställningsnummer i det nya företaget, uppmärksammas detta vid synkroniseringen. T ex Erik Åkerlund har bytt anställning från företaget Övningsföretaget till Hogia PA-system AB. I lönesystemet finns han upplagd med samma namn och anställningsnummer i båda företagens anställdaregister. Vid synkroniseringen visas följande två kontrollfrågor:

6 Väljer du att kopiera personens användarkonto från den tidigare anställningen till det nya företaget görs en liten justering av personens användarkonto i det gamla företaget, siffran 1 läggs till efter användarnamnet (Erik Åkerlund1) i PA-admin. Detta görs för att programmet skall kunna avgöra till vilket företag personens kommande tidrapporter skall föras till. Anställda Under fliken Anställda visas de anställda som finns i aktuellt företag. Du som sköter PA-admin måste kontrollera att den anställdes Användarnamn stämmer överens med det användarnamn som han/hon anger vid inloggning på nätverket. Stavningen måste stämma överens exakt. Användarnamn I nedanstående exempel ligger den anställde (101 Åkerlund Erik) upplagd med Efternamn före Förnamn i anställdaregistret, men på nätverket loggar personen in med sitt Förnamn först. Detta har korrigerats i fältet Användarnamn.

7 Lösenord Programmet föreslår personens fyra sista siffror i personnumret som lösenord. Låt gärna de anställda använda dessa siffror som lösenord vid första inloggningen på PA-intranet. Efter att de har loggat in bör de byta lösenord så snart som möjligt. Det gör användaren själv i PAintranet under Inställningar. Om en anställd glömmer bort sitt lösenord kan du gå in här och ge personen ett nytt lösenord.

8 Lösenordets längd samt giltighetstid Under Arkiv Inställningar, fliken PA-intranet ställer du in hur många tecken som lösenordet skall bestå av samt hur många dagar det skall gälla. Du talar även om ni använder er av avancerad lösenordskontroll.

9 Sök Du kan söka efter anställda genom att antingen ange anställningsnummer eller namn i fältet Sök. Attesträtt Om en person skall kunna attestera tidrapporter för en eller flera anställda i PA-intranet måste personen läggas upp med attesträtt. Detta gör du under fliken Attesträtt. Attesträtter per anställd Först anger du vilken person du vill ge attesträtt till. Du kan antingen välja personen genom att klicka på pilen och välja aktuell anställd i listan som visas eller så söker du på namn, skriv in detta direkt i fältet vid Anställd och tryck Enter. Därefter bestämmer du vilka anställda personen skall attestera. Vill du att personen skall ha attesträtt för samtliga anställda klickar du på knappen med dubbelpilen åt höger, då flyttas namnen på alla anställda över från listan Attesterar inte till listan på högersidan Attesterar följande anställda. Skall personen bara kunna attestera vissa anställda markerar du dessa i listan till vänster samtidigt som du håller nere Ctrl-tangenten, klicka sedan på knappen med enkelpil åt höger. Du kan också välja en person genom att dubbelklicka på hans/hennes namn. Shift-tangenten använder du om du vill göra ett intervall-urval av personer. När du har fyllt i ditt val klickar du på knappen Spara.

10 Ändra attesträttigheter Om du vill radera en persons samtliga attesträttigheter klickar du knappen med dubbelpilar åt vänster. Samtliga anställdas namn hamnar då i listan till vänster Attesterar inte. Knappen med enkelpil åt vänster används för att ta bort vissa anställda från attestlistan. Gör så här för att ta bort en anställd från attestlistan: markera aktuell anställd i listan till höger och klicka sedan på knappen med enkelpil åt vänster. Är det flera personer som skall tas bort håller du nere Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar dessa personer, klicka sedan på knappen med enkelpil åt vänster. Du kan också ta bort en person genom att dubbelklicka på hans/hennes namn. När du är klar med dina förändringar klickar du på Spara. Du kan också Kopiera attesträtt mellan användare.

11 Massrapportering Om en person även skall kunna tidrapportera för andra anställda än sig själv anger du detta under fliken Massrapportering. Välj först vilken anställd som skall ha rättighet att tidrapportera för andra personers räkning. Du kan antingen välja personen genom att klicka på pilen och välja aktuell anställd i listan som visas eller så söker du på namn eller anställningsnummer. Skriv in detta direkt i fältet vid Anställd följt av Enter. Därefter anger du vilka anställda som personen skall kunna tidrapportera för. Skall personen kunna tidrapportera för samtliga anställda som visas i listan till vänster klickar du på knappen med dubbelpilar åt höger. Namnen på alla anställda flyttas då över från listan Massrapporterar inte till listan Massrapporterar följande anställda förutom sig själv. Skall personen bara kunna tidrapportera för vissa anställda markerar du dessa i listan till vänster samtidigt som du håller nere Ctrl-tangenten, klicka sedan på knappen med enkelpil åt höger. Du kan också välja en person genom att dubbelklicka på hans/hennes namn. Shift-tangenten använder du om du vill göra ett intervall-urval av personer. När du har fyllt i ditt val klickar du på knappen Spara. Ändra rättigheter för massrapportering Om du vill radera en persons samtliga rättigheter att massrapportera klickar du på knappen med dubbelpilar åt vänster. Samtliga anställdas namn hamnar då återigen i listan till vänster Massrapporterar inte. Knappen med enkelpil åt vänster används för att ta bort vissa anställda från listan till höger. Är det flera personer som skall tas bort håller du nere Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar dessa personer. Du kan också ta bort en person genom att dubbelklicka på hans/hennes namn. När du är klar med dina förändringar klickar du på Spara. Du kan också genom Kopiera massrapportering kopiera rätt att massrapportera mellan användare.

12 Rättigheter att rapportera Om du har anställda som endast skall erhålla sin lönespecifikation och inte ha möjlighet att tidrapportera för egen del via PA-intranet, anger du dessa under fliken Rättighet att rapportera. Tidrapporteringen för dessa personer sköts istället av någon som har rätt att massrapportera och finns angiven under fliken Massrapportering. Genom att klicka på knappen Utför hämtar programmet automatiskt alla personer vars tidrapportering sköts av någon annan och markerar dessa. Informationen hämtas från fliken Massrapportering. Markerar du ett namn i listan till vänster och sedan klickar på knappen med enkelpil åt höger flyttas personen över till listan över anställda som inte får tidrapportera via PA-intranet. Klickar du istället på knappen med dubbelpilar åt höger hamnar samtliga anställda i listan över vilka som inte får tidrapportera via PA-intranet. Knappen med enkelpil åt vänster används om du vill ge enskild anställd rättighet att tidrapportera och knappen med dubbelpilar åt vänster används för att flytta över samtliga anställda från höger till vänsterlistan, d.v.s. alla får rättighet att tidrapportera. När du har fyllt i ditt val klickar du på knappen Spara.

13 Grupper Du kan gruppera dina anställda för att t ex kunna dela upp vilka lönearter de skall se vid tidrapportering i PA-intranet. Markerar du ett namn i listan till vänster och sedan klickar på knappen med enkelpil åt höger flyttas personen över till listan över anställda som tillhör den aktuella gruppen. Klickar du istället på knappen med dubbelpilar åt höger hamnar samtliga anställda i listan över vilka som inte tillhör gruppen. Knappen med enkelpil åt vänster används om du vill flytta enskild anställd och knappen med dubbelpilar åt vänster används för att flytta över samtliga anställda från höger till vänsterlistan, d.v.s. alla tillhör gruppen. När du har fyllt i ditt val klickar du på knappen Spara.

14 Lönearter För att skapa en mer överskådlig lönespecifikation för de med stora mängder lönetransaktioner finns alternativet summering av lönearter. Då skapas en rad med summan av den valda lönearten.

15 Arkiv - Inställningar - PA-admin Sökväg för säkerhetskopior Under Arkiv-menyn finns ett menyalternativ som heter Inställningar. Här talar du om var dina säkerhetskopior av PA-intranet skall hamna när du utför en säkerhetskopiering. Observera att detta endast gäller access-databaser. Du som använder SQL server får per default PA-admins programmapp som målkatalog för säkerhetskopior. Vid en säkerhetskopiering kopieras både tidrapporter från tidigare perioder och användarnas inneliggande tidregistreringar i PA-intranet. E-postadressen till LöneAdmin Om användarna skall kunna skicka e-post till löneadministratören från PA-intranet anger du hans/hennes e-postadress. Visa endast anställda med domän i listor m.m. Om du har anställda som av olika anledningar inte skall ha åtkomst till PA-intranet lägger du upp dessa utan att ange Domän under fliken Anställda. Vill du inte att dessa personer visas i PAadmins diverse listor markerar du alternativet Visa endast anställda med domän i listor. Personuppgifter hämtas och skrivs till Här väljer du mellan HogiaLön Plus och Hogia Personal. Ta bort ODBC Om kopplad odbc koppling är felaktig eller du valt fel odbc koppling kan du här ta bort den och få möjlighet att välja en ny vid nästa uppstart utav PA-admin.

16 Radera avslutade anställningar För att inte anställda som slutat skall ligga kvar i PA-admin kan du välja om de skall raderas från PA-admin efter ett visst antal dagar vid synkroniseringen. Arkiv - Inställningar - PA-intranet Ingen tidrapportering över månadsskifte Om användarna inte skall kunna registrera en avvikelse som sträcker sig över ett månadsskifte, t ex semesteruttag från 25 augusti till 5 september, markerar du alternativet Ingen tidrapportering över månadsskifte. Om sådan registrering förekommer får användaren följande meddelande i PAintranet: Kunna attestera direkt i attestlistan För att förenkla attestering då en avvikelseart är rapporterad av flera användare kan du markera Kunna attestera direkt i attestlistan.

17 Fler konteringsbegrepp Som standard visas enbart datum, klockslag och anmärkningsfält i tidrapporteringsbilden i PAintranet. Markerar du Fler konteringsbegrepp kan användaren även rapportera konto, resultatenhet samt kostnadsbärare. Visa/registrera projekt Om du vill att användaren skall kunna registrera projekt markerar du detta val. Hur vill du att datumet skall visas i PA-intranet Välj mellan alternativet ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅ-MM om endast år och månad skall kunna anges vid tidrapportering. Tidrapportering möjlighet att kunna rapportera avvikelser. Om samtliga anställda inte skall kunna tidrapportera är ett alternativ att inte visa detta på PAintranet som alternativ till att inte ge dem rättighet att rapportera. Personuppgifter Vill du att de anställda skall kunna rapportera in adressändringar m.m. via PA-intranet markerar du detta alternativet. Lönespecifikation/tidrapport För att kunna visa lönespecifikationen på PA-intranet skall detta alternativ vara markerat. Summa skatter Vill du att en summering av skatter och avgifter skall visas på lönespecifikationen markerar du detta alternativet. Företagsnamn Vill du att det företag som den anställde tillhör skall visas tillsammans med informationen om vem som är inloggad markerar du detta alternativet. Bankkonto Skall bankkontonumret visas på lönespecifikationen samt under Personuppgifter, markerar du detta alternativet. Valfri länk/sida Genom att markera alternativet Visa den valfria länken/sidan i PA-intranet och sedan ange hemsidans URL-adress samt en rubrik, kan användarna av PA-intranet koppla upp sig till sidan direkt från PA-intranet. Rubriken som du lägger in visas i huvudmenyn till PA-intranet, längst till höger på aktivitetsraden. Lösenordskontroll i PA-intranet Här väljer du säkerhetsnivå för inloggningen till PA-intranet. Du talar om hur många tecken som användarens lösenord minst måste bestå av samt många dagar det får gälla innan användaren måste byta. Avancerad lösenordskontroll Detta betyder att lösenordet skall vara minst 7 tecken långt och innehålla både stora och små bokstäver mellan A-Z samt siffror 0-9. Färger för PA-intranet Under inställningarna kan du också välja vilka färger som bakgrunder och rubriker skall ha i PAintranet. Blir du inte nöjd med ditt färgval kan du ändra tillbaka till originalfärgen genom att klicka på knappen Återställ.

18 Verktyg - Överföring av tidrapporter När det är dags att föra över personalens tidrapporter till löneprogrammet börjar du med att säkerhetskopiera databasen i PA-admin. Detta gör du under menyn Verktyg Säkerhetskopiera. När säkerhetskopian är tagen väljer du alternativet Överföring av tidrapporter under menyn Verktyg. Överföringsrutinen är uppdelad i två steg och när du har gått igenom dessa skapar programmet en fil som innehåller de överförda tidrapporterna. Filen importerar du sedan i löneprogrammet, denna import beskrivs längre fram i handboken. Följande fönster visas när du väljer Överföring av tidrapporter i menyn Verktyg: Alternativ Om de anställda både kan använda sig av avvikelsearter och lönearter vid tidrapportering i PAintranet markerar du alternativen: För över avvikelser och För över antalsposter. Du har även möjlighet att föra över ej attesterade tidrapporter (avvikelser/antalsposter) till lönesystemet. Om det förekommer personer med oattesterade tidrapporter visas dessa i steg 2 av överföringen.

19 Har användarna lagt in kommentarer till sina tidregistreringar i PA-intranet kan du välja att föra över dessa genom att markera Ta med anmärkning från PA-intranet till anmärkningsfältet i HogiaLön. För att få med alla konteringsbegrepp markerar du Ta med konto, resenh, kbärare, och projekt till HogiaLön. Datumintervall Du anger vilket datumintervall som skall gälla för tidrapporterna, t ex Om någon användare sedan har registrerat avvikelser och dylikt utöver själva tidrapporteringsperioden, t ex semesteruttag från 1 juni till 15 juli, ligger de 15 överskjutande semesterdagarna för juli kvar som attesterade på användarens tidrapport i PA-intranet. Dessa dagar måste alltså inte registreras om utan ligger kvar till nästa löneperiods tidrapport. Om det förekommer överlappande tidrapporter får du ett meddelande om detta i samband med överföringen. Du har också möjlighet att ta med attesterade avvikelser bakåt i tiden som aldrig blivit överförda genom att bocka för Tag även med; och sedan fylla i ett fr.o.m. datum. Utfall enligt val ovan I dialogen till steg 1 visas en informationsruta med hur många avvikelser/antalsposter som kommer att föras över till lönesystemet, d.v.s. dessa poster hamnar i filen som du sedan importerar. Du ser också hur många poster som inte blivit attesterade samt om det förekommer ej godkända tidregistreringar. Du kan dessutom välja vilka företags tidrapporter som skall föras över genom att markera Välj företag och flytta över de företag som du vill arbeta med till den högra kolumnen med hjälp av pilarna. Är det inte alla anställda i detta företag som du vill föra över avvikelser för markerar du alternativet Välj anställd(a).

20 Markera den/de anställda du vill arbeta med och tryck Ok. Tryck sedan Nästa. För den utvalda personen kan du sedan markera vilka av de attesterade avvikelserna/antalsposterna som skall föras över till lön. Har du valt att överföra samtliga anställda i ett eller flera företag får du i steg 2 mer utförlig information om vilka personers tidrapporter som har attesterats, vilka som inte har attesterats samt vilka som har missat att mata in sin tidrapport. När du har fyllt i beställningsbilden klickar du på knappen Fortsätt. Vill du avbryta överföringen väljer du istället Avbryt. I fältet Visa finns det tre viktiga alternativ som du skall gå igenom innan du fortsätter med överföringen av tidrapporter. Observera att det bara är användare som har möjlighet att logga in på PA-intranet som visas här. Saknas användarnamn eller lösenord kommer inte användaren upp på listan. Användare som ej matat in tidrapport - Om det finns användare som inte har matat in sina tidrapporter visar programmet dessa i samband med att du skall hämta avvikelser från PA-intranet.

21 Innan du fortsätter måste du också kontrollera om det finns Användare som ej har attesterat tidrapporter samt om det finns användare som har knappat in tidrapporter men som inte har blivit attesterade av sin chef. I detta fall väljer du alternativet Användare som ej är attesterade under Visa. Klicka på pilen vid fältet för att ta fram dessa alternativ.

22 Om någon anställd har missat att mata in sin tidrapport kan du enkelt påminna personen genom att använda e-post funktionen. Klicka på knappen Skicka e-post, programmet hämtar uppgift om personens e-postadress från registret Anställda i HogiaLön Plus. För närvarande hanterar vi E- postprogrammen MS Outlook och MS Exchange. Skicka e-post Ovanstående meddelande ligger som förslag i programmet, vill du ändra meddelandet går detta givetvis bra. När du är klar klickar du på OK för att sända iväg meddelandet. När du har gått igenom de olika Visa-alternativen och vill gå vidare med överföringen klickar du på knappen Fortsätt. Nu skapas själva filen med tidrapporter om allt stämmer.

23 Om någon har registrerat tidrapporter med ett tidigare datum än datumintervallet som du har valt för överföringen, informerar programmet dig om detta samt frågar om du vill ha med dessa eftersläntrare. Efter att filen med tidrapporter har skapats får du besked om hur många registreringar (poster) som har förts över från PA-intranet och sedan visas en överföringsrapport. Överföringsrapport När överföringen till PA-admin är klar får du en rapport på bildskärmen som visar vilka personers tidrapporter som har överförts. Poster som börjare med ett A innebär avvikelsearter och L står för lönearter. Vill du ha överföringsrapporten utskriven klickar du på symbolen för skrivare. Under Analys Tidrapporter kan du också titta på de överförda tidrapporterna. När överföringen är klar är det dags att importera informationen till själva löneprogrammet. Tidrapporterna hamnar i en fil som du läser in i löneprogrammet. Inläsningen kan du göra på två sätt, antingen använder du den automatiska importfunktionen se punkt 1 nedan, eller så läser du in filen manuellt se punkt 2.

24 OBS! Gör en säkerhetskopia av databasen i HogiaLön Plus innan du importerar filen med tidrapporter. Tips! Under Arkiv Inställningar Avancerade inställningar, fliken Säkerhetskopiering kan du markera att programmet skall göra en automatisk backup av databasen innan import av fil sker. Automatisk import HogiaLön Plus innehåller ett importformat som innebär att programmet kan bevaka om det finns nya filer med tidrapporter samt även importera dessa i löneberedningen. Denna bevakningskontroll och import kan ske med automatik om du så önskar, och då krävs följande inställningar i HogiaLön Plus: Välj Arkiv Inställningar, fliken Import. Markera alternativet Jag vill att HogiaLön Plus bevakar importfiler med automatik och även rutan för: Om avvikelser importerats så skall dialogen Överför avvikelser till löneberedningsrader visas. Ange sedan sökväg till importfiler. Markera när löneprogrammet skall kontrollera om det finnas nya importfiler, antingen när företaget öppnas eller innan avräkning. Efter att filen är importerad kan du antingen radera eller flytta filen till en separat katalog med gamla importfiler. Vår rekommendation är att importfilen sparas om något skulle gå fel och avräkningen måste göras om på nytt.

25 Manuell import Vill du själv styra när importfilen med tidrapporter skall läsas in i löneprogrammet använder du istället importfunktionen under menyn Arkiv Import löneberedning. I handboken/hjälptexterna till HogiaLön Plus kan du läsa mer om denna import.

26 Efter genomförd import får du en kvittens på antal inlästa poster, om några har varit felaktiga samt om några poster har avvisats. De anställdas lönespecifikationer är tillgängliga via PA-intranet så fort du har gjort en definitiv avräkning av lönerna. Verktyg - Återföring utav tidrapporter Om du vill återställa en överföring väljer du först det datum som överföringen gäller, därefter trycker du på Ok. Återföringen slår genast igenom och under Analys Status ser du att avvikelserna ändrat status från historisk till attesterad. Observera att denna åtgärd måste kombineras med återläsning av en säkerhetskopia i lön om du hunnit importera filen i lönesystemet. Verktyg - Registrering Om du stoppar registrering för användarna på PA-intranet visas ditt meddelande när någon försöker välja funktionerna Tidrapporter eller Personuppgifter i PA-intranet. För att du inte skall glömma att häva stoppet för registrering i PA-intranet visas nedanstående påminnelse när du avslutar PA-admin:

27 För att tillåta (starta) registrering igen i PA-intranet väljer du återigen Registrering under menyn Verktyg och klickar på knappen Starta. Verktyg - Grupper Om du inte vill att alla anställda skall ha tillgång till de lönearter som skall visas i PA-intranet kan du dela upp de anställda i grupper. Dessa grupper ger du sedan tillgång till de olika löne- och avvikelsearterna.

28 Verktyg - Säkerhetskopiera När du vill göra en säkerhetskopia av databasen i PA-admin väljer du alternativet Säkerhetskopiera under menyn Verktyg. Programmet gör en säkerhetskopia av samtliga användare, attesträtter och avvikelser, d v s både tidrapporter som är överförda till PA-admin och tidrapporter i PA-intranet. Under Arkiv Inställningar talar du om sökvägen till mappen där säkerhetskopian skall läggas då du har en access-databas. Använder företaget SQL som databas så lägger sig säkerhetskopian per default i PA-admins programmapp. Analys - Tidrapporter Under Analys - Tidrapporter kan du titta på samt skriva ut personalens tidrapporter. Anställd Du kan välja att visa samtliga anställdas tidrapporter eller klicka på pilen vid fältet och välja ett företag och/eller en specifik anställd. Tidrapport När det gäller Tidrapporter kan du göra urval på Aktuell tidrapport - detta alternativ visar alla inneliggande tidrapporter i PA-intranet - dessa är ännu ej överförda till PA-admin. Vill du istället titta på redan överförda tidrapporter klickar du på pilen och väljer dessa efter datumperiod.

29 Avvikelser, antalsposter eller förkastade En tidrapport kan innehålla både avvikelsearter och enskilda antalsposter (lönearter) beroende på dina registerinställningar i HogiaLön Plus. När du analyserar Tidrapporter visas Avvikelser för sig och Antalsposter för sig. Välj vad som skall visas genom att antingen markera radioknappen för Avvikelser, Antalsposter eller Förkastade. Fältet Status kan beroende på val av tidrapport innehålla följande alternativ: Attesterad och Ej attesterad. Tittar du på en redan överförd tidrapport är Status = Historik. Klicka på knappen Skriv ut om du vill ha rapporten utskriven på skrivare. Attesterande chefer I menyn Analys kan du välja alternativet Attesterande chefer för att se vilka personer som har rätt att attestera andras tidrapporter samt vilka personer dessa attesterar. Du kan välja att visa samtliga attesterande chefer (personer) eller en specifik person genom att klicka på nedåt pilen och välja honom/henne i anställdalistan. Analys - Status

30 Under menyvalet Analys Status kan du enkelt kontrollera statusen på inneliggande tidrapporter i PA-intranet. Du kan också välja att fylla i ett t o m datum som programmet skall ta hänsyn till. Under Visa kan du ta fram listor över alla användare som inte har matat in sin tidrapport i PAintranet vilka chefer/attestansvariga som ännu ej har attesterat

31 samt vilka anställda som har matat in sin tidrapport men inte fått denna attesterad.

32 Skicka e-post Om någon anställd har missat att mata in sin tidrapport kan du enkelt påminna personen genom att använda e-post funktionen. Klicka på knappen Skicka E-post, programmet hämtar uppgift om personens e-postadress från anställdaregistret i HogiaLön Plus. För närvarande hanterar vi E- postprogrammen MS Outlook och MS Exchange. Behörighet Ändra behörighet Behörighet är en funktion som användare Admin och löneadministratörer med fullständiga rättigheter har tillgång till. Med hjälp av behörighetsfunktionen kan du skräddarsy vilka programfunktioner och företag en användare av PA-admin får tillåtelse att arbete med. En användare kan givetvis läggas upp med fullständiga programrättigheter, vilka innebär att personen kan: Lägga till nya företag i databasen under fliken Företag. Ta bort företag under fliken Företag. Ändra företagsuppgifter under fliken Företag. Ändra behörigheter - Verktyg - Ändra behörighet. Hämta avvikelser Verktyg - Överför tidrapporter. Säkerhetskopiera Verktyg - Säkerhetskopiera. Stoppa registrering i PA-intranet Verktyg - Registrering. Ändra anställda under fliken Anställda. Lägga upp/ändra attesträttigheter under fliken Attesträtt. Ny Gör så här när du vill lägga upp en ny användare av PA-admin, klicka på knappen Ny. Fyll i personens signatur, fullständiga namn och ett tillfälligt lösenord. Efter att användaren har loggat in i PA-admin bör hon/han byta sitt lösenord så snart som möjligt. Det gör användaren själv genom att välja menyn Behörighet - Ändra lösenord. Rättigheter Tala om vilka rättigheter den nya administratören skall ha i PA-admin. Ange om personen skall få tillgång till alla företag i databasen, även sådana som läggs upp i framtiden. Eller om personen endast skall arbeta med företaget/en som du markerar i företagslistan. Klicka OK när du är klar med personens behörighetsprofil.

33 En användare med fullständiga rättigheter kan också Ändra och Ta bort befintliga användare. Markera aktuell person i listan över användare och klicka därefter på Ändra alternativt Ta bort. Behörighet - Ändra lösenord Om du vill ändra ditt lösenord till PA-admin gör du detta under menyn Behörighet Ändra lösenord och fyller i nedanstående fönster:

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus Schemala tt 6.0 - Export till HOGIA lo n plus Inledning Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema och lönetransaktioner från Schemalätt 6.0 till HOGIA Lön plus. Lathunden visar också

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handbok Hogia PBM Payslip

Handbok Hogia PBM Payslip Handbok Innehållsförteckning Vad är... 2 Portalens uppbyggnad... 2 Hem... 2 Mina uppgifter... 2 pråk (Tilläggsmodul Hogia PBM)... 2 Användaruppgifter... 2 Personlig information... 3 Vänster meny... 3 Portalyta...

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Tidrapport.. 6 Klarmarkering...

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. Versionsnytt Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. I höstens 14.2 versioner av Hogias PBM produkter har anpassningar gjorts

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Handbok Hogia PBM Integration Tool

Handbok Hogia PBM Integration Tool Handbok Vad är Integration Tool?... 3 Arkiv... 4 Inställningar... 4 Visa...12 Registerägare...12 Behörighet...13 Visa Registreringar...13 Visa Loggar...15 Verktyg...16 Tidigare överföringar...16 Behörighet/Register/Kategorier...17

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1

Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2. Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.1 Följebrev Hogia PBM Time & Project/Time & Attendance 10.2 I webbgränssnittet är lördagar och söndagar korrigerade gällande schemahanteringen. Prestanda åtgärder är genomförda i Integration Tool. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Önska arbetspass... 4 Lönerapport 6 Klarmarkering... 7 Klarmarkera

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Analys - Rapportprofiler

Analys - Rapportprofiler Analys - Rapportprofiler Rapportering går ofta i cykler och det är vanligt att samma rapporter efterfrågas varje månad. För att underlätta detta kan du i löneprogrammet markera de rapporter du önskar och

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Hogia Lön Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Innehåll Nyheter 2014.2... 1 Bilförmånsberäkning... 1 Anställningsnummer i anställdaregistret... 2 Uppdaterat filformat

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Versionsinformations för version 4.96

Versionsinformations för version 4.96 Versionsinformations för version 4.96 Denna version innehåller 2015 års samlade utveckling, som har utförts i versionerna 4.95, 4.95 B, 4.95 C samt 4.95 D 1 Version 4.95 D SMS-påminnelser Nu finns möjligheten

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Uppläggning av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer