Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a"

Transkript

1 Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera olika typer av OB. En annan nyhet är att du kan kopiera personalkategorier mellan företag. Med vänlig hälsning Flex Datasystem

2 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 2 Innehåll Nyheter FLEX Tidredovisning 3 Flera olika typer av OB 3 Ignorera prisberäkning (optimering) 3 Kopiera personalkategori mellan företag 4 Faktor på dagschema 4 Visa information om deltidsfrånvaro i periodsammanställningen 5 Frisläpp endast tider för anställda man är behörig till 6 Bläddra mellan anställda i FLEX Portal 6 FLEX App för iphone 7 Rapport Arbetad och schemalagd tid jämfört med arbetsmått 8 Rapport Veckoövertid 8 Nyheter FLEX Schemaläggning 9 Visa information om deltidsfrånvaro i översikten 9 Dölj avslutade schemarader 10 Ny konteringsnivå i personurvalen 11 Uppdelad inställning i visningsalternativen 12 Knapp för att ladda plan 12 Föreslå tider efter behov 13 Räkna av planerade raster i schemacykeln 14 Färginställning i projektregistret 15

3 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 3 Nyheter FLEX Tidredovisning Tänk på att du kan behöva göra inställningar under Arkiv Behörighetsgrupper FLEX Tidredovisning flik Menyer så att nya funktioner blir tillgängliga. Flera olika typer av OB Det finns nu möjlighet att ställa in regler för olika typer av OB. Det kan vara användbart om du har olika OB-ersättningar vid t ex sjukfrånvaro och kompledighet. Inställningar görs under Inställningar Dagschemor OB. I kolumnen längst till höger anges vilken/vilka tidkoder denna OB-ersättning ska läggas ut på. Ignorera prisberäkning (optimering) För att förbättra prestandan vid stämpling och laddning/sparning av tidrapporter för de företag som inte använder prissättning för fakturering finns nu en inställning Ignorera prisberäkning (optimering). Den hittar du under Inställningar Styruppgifter Flik Allmänna. Störst prestandaförbättringar fås om företaget har ett stort antal projekt, kunder eller artiklar.

4 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 4 Kopiera personalkategori mellan företag Den befintliga funktionen för att kopiera personalkategorier är nu utökad så du kan kopiera personalkategorier mellan företag. Tidigare kunde man endast kopiera inom aktuellt företag. Faktor på dagschema Nu finns möjlighet att ställa in en faktor per dagschema. Denna faktor kommer att multipliceras med antalet dagar i överföringen till lön samt vid saldosummering. Det kan vara användbart om man t ex vill ha en korrekt antalsangivelse i lön när olika semesterkvoter används på olika dagschemor. Du måste även markera inställningen Multiplicera antal dagar med faktor på dagschemat på de tidkoder du vill att det ska gälla för. Det görs under Inställningar Tidkoder. Observera att endast tidkoder som för över antal dagar eller antal dagar, räknat emot arbetsmått till lön kan använda den inställningen.

5 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 5 Visa information om deltidsfrånvaro i periodsammanställningen För de som använder deltidsfrånvarofunktionen finns nu möjlighet att visa information om att en anställd är deltidsfrånvarande i periodsammanställningen. För att den informationen ska visas måste du markera inställningen Visning Visa info om deltidsfrånvaro på periodsammanställningen under Inställningar Styruppgifter Flik registrering.

6 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 6 Frisläpp endast tider för anställda man är behörig till För att göra frisläpp till fakturering mer flexibelt är det nu möjligt att ställa in om man endast ska kunna frisläppa tider för de anställda man är behörig till, eller som tidigare alla anställda. Den nya inställningen hittar du under Inställningar Styruppgifter Flik Allmänna. Denna funktion kräver att du har tillvalsmodulen Projekt i din programlicens. Bläddra mellan anställda i FLEX Portal I FLEX Portal har vi nu byggt in motsvarande bläddringsknappar som finns i FLEX Tidredovisning för att bläddra mellan anställda i registrering av tidrapport.

7 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 7 FLEX App för iphone En första version av FLEX App har nu släppts för iphone. I den har anställda möjlighet att se hur de är schemalagda i FLEX Tidredovisning. För att kunna köra FLEX App krävs att du har tillvalsmodulen FLEX API i din programlicens. Även om du inte har den licensen kan appen laddas ned gratis från AppStore och köras i demoläge.

8 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 8 Rapport Arbetad och schemalagd tid jämfört med arbetsmått Nu finns en ny rapport för att kunna jämföra hur en anställd arbetat och i framtiden är schemalagd jämfört med arbetsmåttet. I urvalen för rapporten får du välja om arbetstid ska hämtas från registrerade dagar, klarmarkerade dagar, godkända dagar, attesterade dagar eller avräknade dagar. För övriga dagar hämtas schematid. Om du har tillvalsmodulen Schemaläggning/Bemanning i din programlicens finns även möjligheten att per anställd få tiderna uppdelade per kontering (den konteringsnivån som används för schemaläggning). Du hittar rapporten under Arbeta med Rapporter Personal Arbetad och schemalagd tid jämfört med arbetsmått. För att användarna ska få tillgång till rapporten måste den aktiveras under Arkiv Behörighetsgrupper - FLEX Tidredovisning. Rapport Veckoövertid Om övertid inte betalas ut per dag utan veckovis, kan denna rapport vara bra för att få en översikt över vilka anställda som har jobbat mer än sitt veckoarbetsmått. Rapporten finns under Arbeta med Rapporter Personal Veckoövertid. För att användarna ska få tillgång till rapporten måste den aktiveras under Arkiv Behörighetsgrupper - FLEX Tidredovisning.

9 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 9 Nyheter FLEX Schemaläggning Följande nyheter kräver att du har tillvalsmodulen Schemaläggning/Bemanning i din programlicens för att kunna använda. Visa information om deltidsfrånvaro i översikten För de som använder deltidsfrånvarofunktionen finns nu möjlighet att visa information om att en anställd är deltidsfrånvarande i schemaläggningsöversikten. Informationen kommer att visas som tooltip när muspekaren hålls över en dag för en anställd där deltidsfrånvaro finns. För att den informationen ska visas måste du markera inställningen Visa information om ej genererad deltidsfrånvaro i översikten under Inställningar Styruppgifter Flik schemaläggning. Deltidsfrånvaro som genererats på tidrapporten visas alltid.

10 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 10 Dölj avslutade schemarader I de fall behov eller schematider läggs upp i projektregistret finns nu möjlighet att filtrera bort behov/schematider som inte längre är aktuella, dvs där tom-datumet har passerats. Detta görs genom att klicka på Dölj avslutade schemarader. Motsvarande funktionalitet för att dölja avslutade schemarader finns även i planeringscykeln för de kunder som använder inställningen Projekt styr schematider.

11 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 11 Ny konteringsnivå i personurvalen I personurvalen, som du hittar under visningsalternativen i schemaläggningen, finns nu möjlighet att filtrera anställda på ytterligare en hemkontering. Vilken konteringsnivå som ska användas ställer du in under Inställningar Styruppgifter Flik schemaläggning.

12 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 12 Uppdelad inställning i visningsalternativen För att förbättra urvalsmöjligheterna i schemaläggningen har inställningen Dölj anst som är frånvarande eller ej planerade i visningsalternativen till denna version deltats upp i två separata inställningar, Dölj anställda som är frånvarande och Dölj anställda som inte är planerade. Knapp för att ladda plan För de kunder som arbetar med planer i schemaläggningen finns nu möjlighet att visa en laddaknapp för urvalen. Det gör du genom att markera inställningen Visa laddaknapp i schemaläggningen under Inställningar Styruppgifter Flik schemaläggning. Det kan underlätta om du vill ändra flera urval och sedan ladda schemaläggningen enligt de urvalen. När något urval ändrats visas texten Schemaläggningen behöver laddas om. Tidigare laddades schemaläggningen om direkt när man ändrat något urval, tex personurval.

13 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 13 Föreslå tider efter behov Vid skapande av planeringscykel får du nu hjälp med att se vilka behov som gäller för det projektet du ska planera in. Dessa behov visas i en lista och du kan från den listan välja att infoga en rad om du vill planera den anställde exakt enligt behovet. Den här nyheten gäller endast om du har inställningen Visa fliken behov i projektregistret markerad under Inställningar Styruppgifter Flik schemaläggning. Motsvarande funktionalitet för att se och infoga behovsrader finns även i dagplaneringen där man per dag planerar in tid på projekt.

14 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 14 Räkna av planerade raster i schemacykeln I de fall man planerar in raster med avvikande tidkod i planeringscykeln så tar systemet nu hänsyn till dem när man är i schemacykeln. Totalt antal timmar räknas ned med motsvarande rastlängd. I exemplet nedan finns en timme planerad rast per dag (måndag-fredag) i planeringscykeln, därav 35 timmar istället för 40.

15 FLEX Tidredovisning - Användarmeddelande (november 2011) 15 Färginställning i projektregistret Det finns nu möjlighet att välja vilken färg ett projekt ska ha i schemaläggningen direkt i projektregistret. Detta gäller de företag som schemalägger på projekt och har tillvalsmodulen Projekt i sin programlicens.

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidrapportering

Pyramid TID Handbok Tidrapportering Den anställde rapporterar sin tid och kostnader i en överskådlig rutin. Ansvariga arbetsledare går igenom rapporterna och attesterar dem. I attestrutinen kan även resulterande - fakturor förhandsgranskas

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Stämpelklocka / Personalliggare

Stämpelklocka / Personalliggare AdmiPro Stämpelklocka / Personalliggare Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Snabbguide... 3 Tidrapportmeny... 3 Stämpelklocka... 4 Rapporter... 4 Parametrar... 4 Personalliggare... 4 Stämpelklocka

Läs mer

Manual för assistenter, VH tid

Manual för assistenter, VH tid Manual för assistenter, VH tid På VHtid:s startsida kommer du varje månad att få aktuell information från företaget angående aktiviteter, utbildning och rutiner. Du som assistent ansvarar för att läsa

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Tidhandbok Tidrapportering

Tidhandbok Tidrapportering Tidhandbok Tidrapportering Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer