Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning"

Transkript

1 Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning

2 Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering med redovisning och löneadministration. Genom en kontinuerlig och korrekt tidrapportering uppnås en bättre och mer direkt styrning och uppföljning av verksamheten. En god planering och ledning är en förutsättning för en effektiv användning av det som är verksamhetens viktigaste tillgång, nämligen de anställda och dess arbetsinsats. Tiden kan registreras eller stämplas in från din arbetsstation. Med närvarotablån får du en aktuell överblick över vilka arbetsuppgifter som utförs för tillfället. Avenys flexibla sök och urvalsmöjligheter gör det enkelt att sammanställa information om nedlagd tid samt att följa upp och analysera pågående och avslutade arbeten och projekt. Programmet är tätt integrerat med Aveny Ekonomi (genom internbokföring av timmar och kalkylkostnad) och erbjuder även integrationsmöjlighet med Aveny Hogia PA (löneberedningsrader och anställdas scheman). 2

3 Anställda I rutinen Anställda registreras övergripande uppgifter om den anställde såsom arbetstidsschema, kategoritillhörighet m m. De anställdas adressuppgifter hämtas från Avenys adressbok. Genom att använda tilläggsfunktionen K-navet hämtas adresserna in från Svenska kyrkans centrala medlemsregister. Programmet kan även användas för tidrapportering av andra typer av objekt, t ex kyrkogårdensförvaltningens maskinpark. 3

4 Projekt och arbetsuppgifter Tid rapporteras per arbetsuppgift. En arbetsuppgift tillhör alltid ett projekt, vilket alltså är ett överordnat begrepp. I det fall en arbetsuppgift behöver specificeras ytterligare eller är knuten till en fysisk plats anges detta med en särskild rapporteringskod. Projektregistret innehåller bl a information om prioritet och hur konteringen skall bestämmas vid integration med internbokföring och löneprogram, samt om rapporterade tider skall faktureras eller ej Arbetsuppgifter knyts till ett projekt och en ansvarig. Arbetsuppgiften kan därefter delas ut till ett valfritt antal anställda som därigenom blir behöriga att rapportera tid på arbetsuppgiften. Under fliken tidrapporteringar visas den sammanlagda tiden för alla anställda som arbetat med uppgiften. 4

5 Tidrapportering Det finns flera olika sätt för inrapportering av tid, genom programmets egen stämpelklocka, via tidstämplingsterminal och via en traditionell registreringsrutin för efterregistrering från tidrapporter, dels i ett windows- och dels i ett webbgränssnitt. Programmets inbyggda tidstämplingsfunktion används lämpligen då användaren har tillgång till en arbetsstation som är ansluten till nätverket I rutinen Tidregistrering efterregistreras arbetad tid per anställd, för en dag i taget. Detta gör antingen den anställde själv eller någon registreringsansvarig med tidrapporterna som underlag. 5

6 Även i WebAveny finns det en rutin för Tidregistrering där användaren har möjlighet att efterregistrera tid. Först visas en kalenderöversikt med uppgift om raipporterade tider per dag samt hur eventuell flextid förändras dag för dag. Genom att klicka på för aktuell dag kan registreringen göras. Med denna funktion är det också möjligt att rapportera tid från exempelvis mobiltelefoner (s k smartphones) och surfplattor. 6

7 Stämpelklocka Om man normalt arbetar med en och samma arbetsuppgift går det också att sätta upp en passerterminal i t ex entrén och låta användarna stämpla sin tid på den vid in- och utpassage. Denna terminal kan utrustas med en pekskärm för enklare hanter. 7

8 Fördela tid Om så önskas kan stämpelklockan enbart användas för att registrera komma-och-gåtid. Man kan sedan i efterhand registrera arbetsuppgifter antingen per dag eller summerat per vecka eller hela månaden. Välj först period (Månad, Vecka eller Dag), ange ett datum i perioden som skall fördelas. Välj därefter den anställde vars tider skall registreras. När arbetstid fördelas per vecka kommer tiderna att registreras på veckans eller månadens sista dag. Veckor som sträcker sig över två månader måste fördelas två gånger, en gång summerat till och med den sista dagen i månaden och resten summerat på söndagen (veckans sista dag). I rutinen Periodregistrering kan efterregistering av tid ske från tidrapporter även utan att den anställde registrerat någon komma-och-gå-tid. Rutinen fungerar på samma sätt som den ovan beskrivna rutinen men den skillnaden att det finns ingen tid att fördela utan här rör det sig enbart om en ren efterregistrering per vecka eller månad med summa per arbetsuppgift. 8

9 Uppföljning av tid Uppföljnings- och analysfunktionerna är mycket flexibla. Genom att välja rutinen Mina rapporteringar eller klicka på knappen i rutinen Stämpelklocka kan personalen snabbt och enkelt få fram en översiktlig bild dels över tidbankerna och där se aktuella saldon för flextid komptid och semester och dels sina rapporterade arbetsuppgifter per månad och dag. 9

10 Tidrapporter Under rutinen Tidrapporter kan du ta fram ett antal standardrapporter. I rutinen Rapportdefinitioner har du också möjlighet att bygga dina egna rapporter. Innan du skriver ut rapporten kan du sammanställa den direkt på bildskärmen. Där får du bl a möjlighet att förändra detaljnivån, erhålla mer detaljerade uppgifter (t ex se vilka anställda som har rapporterat tid på en viss arbetsuppgift). Du har också möjlighet att föra över informationen till Excel för vidare bearbetning. 10

11 Ett antal standardrapporter medföljer programmet. Dessa kan enkelt anpassas efter egna önskemål. 11

12 I rutinen Rapportdefinitioner kan man förändra layouten på de rapporter som tas fram och listas i Tidrapporter. Man kan också skapa egna rapporter. Det enklaste kan då vara att utgå i från någon liknande rapport och kopiera denna. Det sker genom att man markerar önskad rapport och högerklickar på den. Därefter väljer man Kopiera (se exemplet ovan). 12

13 Attest Innan ett månadsavslut görs skall först varje tidrapportering attesteras. Attestreglerna bestäms i programmets styrvärden. Principen är att alla anställda tillhör ett attestområde. För de olika attestområdena tilldelas de ansvariga behörighet att attestera. Attestansvaret kan också delas in i s k attestområden. Man kan därvid ha olika attestanter för t ex arbetstid, övertid, löneunderlag. Om attest skall ske i flera steg bestämmer man även ordningsföljden. Man kan exempelvis kräva att varje anställd först skall attestera sin egen tid innan attestområdes ansvariga attesterat tiden. I attestrutinen kan resp attestant se aktuell status genom olika flikar; tid som kan attesteras ej är klart för attest redan attesterad tid 13

14 Månadsavslut Vid månadsavslut stängs månadens rapporteringar och bokföringsjournalen till internredovisningen i Aveny Ekonomi skapas. I rutinen Månadsavslut kan man även att skriva ut tidrapporter till de anställda. Rapportens detaljnivå och summeringsnivåer bestäms vid rutinstart. 14

15 Lönetransaktioner VIssa rapporteringar som görs i Aveny Tidredovisning utgör underlag för lön, ersättningar eller löneavdrag. De kan med fördel föras över till Hogia Kyrklön i forma av avvikelseeller lönearter och skapa lönetransationer. För att säkerställa att samma schema används för såväl Tidredovisning som löneberedningen kan man även exportera över den anställdes schema. 15

16 Ett gränslöst program Telefon Telefax Krokslättstorg Mölndal

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av k y r ko g å r d s k a r to r Aveny Karta a v e n y k a r t a Aveny Karta Med Aveny Karta erbjuds ett toppmodernt hjälpmedel för elektronisk

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer