WebAveny Elektronisk attest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WebAveny Elektronisk attest"

Transkript

1 E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest

2 Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via Internet/Intranet. Programmen körs direkt från webbläsaren och är så lättanvända att några större förkunskaper inte krävs. Med WebAveny Elektronisk attest kan leverantörsfakturor som anländer i form av e-fakturor eller i pappersformat, distribueras i organisationen på elektronisk väg. Därmed slipper man den osäkra hantering som det innebär att skicka runt pappersfakturor till attestansvariga i organisationen. Papperfakturan skannas in och omvandlas då till en fakturabild som följer leverantörsfakturaverifikationen. Hela attestförfarandet styrs upp med tydliga regler och onödig dröjsmålsränta undviks. Hanteringen är omgärdad av ett finmaskigt behörighetssystem som garanterar att organisationens attestregler följs. När leverantörsfakturan ankomstregistrerats skickas ett e-postmeddelande till attestanten som på så sätt blir uppmärksammad om att en faktura finns att attestera. Elektronisk attest med WebAveny ger god överblick och kontroll, ett snabbare attestflöde och minskar hanteringskostnaden per faktura. Effekten blir extra påtaglig i geografiskt spridda organisationer. Inga fakturor försvinner och det blir enklare att bevaka att de hanteras i tid. 2

3 Fakturaattest Från Första sidan kan du starta valfri rutin i WebAveny. Välj Fakturaattest till vänster eller klicka på länken till höger i bilden som anger antalet fakturor som finns att attestera. Klicka på fakturan som skall attesteras, antingen i kolumnen Leverantör eller på i kolumnen Öppna. Under Fakturastatus kan du bl a utläsa om fakturan skall mottagningsattesteras eller beslutsattesteras. Om fakturan är riktigt konterad och du vill attestera utan några ändringar trycker du direkt på knappen varvid samtliga konteringsrader markeras som attesterade samtidigt som programmet går vidare till nästa faktura. > 3

4 Mottagningsattest Tryck på knappen eller knappen för att returnera fakturan för utredning utan att den går till beslutsattestanten. Om mottagningsattestanten är behörig kan denne kontera fakturan. Det går också att skriva en notering som följer fakturan i attestkedjan. När fakturorna godkänts hamnar dom i utkorgen. För att skicka fakturorna vidare till nästa attestant trycker man på och signerar elektroniskt i den efterföljande bilden. Det sker genom att attestanten anger sitt lösenord. 4

5 Beslutsattest För att attestera enskilda rader klickar du i kryssrutorna till höger i konteringsraderna och trycker därefter på. Om du markerar alla konteringsrader som attesterade skickas fakturan automatiskt till utkorgen. Om fakturan saknar kontering, om den skall ändras eller kompletteras trycker du först på kontoradens kontosträng (i exemplet ovan <Konto saknas> ), varefter du kan registrera eller ändra kontering och samtidigt markera raden som attesterad i formuläret. Tryck på för att registrera ändringarna. Om du ändrat belopp så registreras automatiskt en ny konteringsrad med återstående belopp. > 5

6 Programmet kontrollerar att attestanten är behörig att attestera på angivet konto. Om så inte är fallet visas ett felmeddelande. Om du är osäker på hur leverantörsfakturan skall konteras eller vill titta på föregående fakturor från den aktuella leverantören kan du trycka på. Under fliken Historik visas tidigare fakturor från leverantören. Genom att klicka på erhåller du samma kontering som på vald faktura och genom att klicka på visas fakturabilden. Under fliken Konteringsrecept kan användaren få hjälp med hur konteringar skall göras för olika typer av inköp. Ansvarig för leverantörsfakturahanteringen lägger upp dessa recept och delar ut dem till respektive användare. > 6

7 Om leverantörsfakturan avser någon annan enhet eller om den skall delas, kan den omdirigeras eller vidarebefordras till annan attestant. Detta görs i rutan Attestkedja. Klicka på så öppnas en ny bild där en eller flera attestanter kan läggas till. Det kan vara såväl mottagningsattestanter som beslutsattestanter. Du kan dock inte ta bort dig själv som attestant. Efter att alla fakturans konteringsrader attesterats och fakturan skickats till utkorgen, visas följande knappar i rutan Åtgärder längst upp till vänster i bilden: Om du vill ändra din attest kan du trycka på knappen så länge fakturan inte definitivbokats eller attesterats av nästa attestant i attestkedjan. Tryck på för att gå tillbaka till föregående faktura, för att hämta nästa faktura att attestera eller på för att gå tillbaka till fakturaattestbilden. > 7

8 Alla attesterade fakturor läggs i Utkorgen och visas mot gul bakgrund på fakturaattestbilden. För att skicka fakturorna vidare till nästa beslutsattestant eller för definitivbokning, trycker du på och signerar i den efterföljande bilden. Du kan enkelt söka upp alla tidigare fakturor som du själv attesterat eller skall attestera. Genom att trycka på får du möjlighet att välja på ett stort antal urvalsbegrepp. 8

9 Fakturabevakning För att ge bästa möjliga överblick över leverantörsfakturorna används rutinen Fakturabevakning i Aveny Leverantörsreskontra. Denna rutin används främst för att administrera leverantörsfakturor. Du kan t ex använda rutinen för att: se vilka fakturor som är ute för attest och vem som skall attestera dem se vilka fakturor som är på väg att förfalla dirigera om fakturor till annan attestant se spärrade fakturor se vilka fakturor som är på väg till betalning Om man använder sig av elektronisk attest i Aveny kan man även följa fakturans väg genom attestkedjan, komplettera eller byta attestanter, skicka påminnelse till attestanter, bereda fakturan för attestanten genom att registrera konteringsförslag mm. I denna rutin kan man också utföra olika funktioner på fakturan som t ex makulera fakturan, ändra betalningssätt, justera belopp, ändra betalningsdatum o dyl. 9

10 Attestanter och attesträtter En viktig förutsättning för elektronisk fakturaattest är att attestanter finns registrerade och att regler fastställs för hur och vad dessa får attestera. Vi skiljer på mottagningsattestanter och beslutsattestanter. Till beslutsattestanten kan vi även komplettera med en kontrollattestant som attesterar efter beslutsattestanten. Innan enskilda attestanter kan tilldelas sin behörighet definierar vi vilka attestgrupper och attestområden som vi har i vår organisation. En attestgrupp motsvaras av en verksamhet och kan t ex vara Kyrkoförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Lukas församlingen, Matteus församling etc. Attestgruppen kan, om behov finns, delas in i undernivåer eller avdelningar som då kallas attestområden. Exempelvis kan Kyrkoförvaltningen delas in i ekonomi, fastigheter, it-avdelning etc. Attestanten erhåller sedan behörighet till en eller flera attesträtter som är kopplade till attestgrupper och -områden. Attesträtterna kan sättas individuellt och styras på ett finmaskigt sätt. Man kan exempelvis begränsa attesträtten på vissa kontobegrepp och på maxbelopp. Det går också att tala om för programmet vem som är ersättare för attestanten vid exempelvis semester och annan frånvaro. 10

11 Leverantörsreskontra En stor fördel med att skanna in fakturor är att du inte längre behöver lägga onödig tid på att leta efter pappersfakturorna i pärmar. Istället tar du snabbt och enkelt fram fakturabilden direkt på skärmen. Denna funktion återfinns överallt i de olika rutinerna i Avenyprogrammen då en leverantörsfakturaverifikation efterfrågas. Genom att klicka på visas fakturabilden i ett särskilt fönster. Du kan också markera att du vill se uppgifter om hur, och av vem fakturan attestanterats. Det gör du genom att markera i rutan längt ned i bilden. Du får då möjlighet att följa hela attestkedjan. Även detta är en funktion som är mycket uppskattad, inte minst av revisorerna. 11

12 Ett gränslöst program Telefon Telefax Krokslättstorg Mölndal

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer