Bli ett bättre företag!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli ett bättre företag!"

Transkript

1 Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina arbetsplatser, registrerar sina tider och vad de gjort. Molnbaserad All information sparas och hanteras på nätet vilket innebär att du och dina anställda når all er information var ni än befinner er. Rapportera Med ett knapptryck på mobilen eller datorn stämplar du in på arbetsplatsen eller startar/stoppar timern för projektet. Rapporter Utifrån de inrapporterade tiderna skapas enkelt löneunderlag och fakturaunderlag. Dessa kan sparas som PDF eller exporteras till Excel. Dela ut Öka transparansen genom att låta beställaren få tillgång till projektet. Eller varför inte låta dina UE rapportera direkt på ditt projekt?

2 Molnbaserat rapportverktyg i samtliga enheter. Med vårt molnbaserade rapportverktyg kommer du åt företagets tider var du än befinner dig. Det enda som behövs är en Internetuppkoppling och en dator eller mobiltelefon. Lär mer nedan om hur systemet fungerar. Så fungerar det Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina arbetsplatser, registrerar sina tider och vad de gjort. Tidrapporter, fakturaunderlag, löneunderlag etc, allt finns tillgängligt i samma sekund som den anställde knappat in sina uppgifter. Allt sker via nätet och mobiltelefonen/datorn. Total kontroll = trygghet även för kunden om hantverkaren så önskar. Kunden kan få ett eget inlogg för att själv följa sitt projekt. Missförstånd skapar konflikter. Är kunden trygg och informerad så undviker man missförstånd/konflikter. Användarens arbete via mobil eller dator Den anställde rapporterar in tid via sin mobiltelefon eller dator. Han väljer vilket projekt inmatningen gäller, samt anger timmar och notering för arbetspasset. Alternativt använder han "stämpelklockan" och stämplar in och ut vid arbetspassets början och slut. Den anställde kan även se information om företagets olika projekt, så som telefonnummer till beställaren, arbetsplatsens adress osv. Ledningens arbete via mobil eller dator I samma stund som de anställda registrerar tid via sin telefon eller dator finns informationen tillgänglig för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan nu sammanställa registreringarna för ett visst projekt till ett fakturaunderlag, eller registreringarna för en anställd och få fram ett löneunderlag. De registrerade tiderna kan enkelt sorteras och filtreras för att generera en så detaljerad rapport som möjligt.

3 Ett system för hantverkare. ITimeManager är framtaget av hantverkare - för hantverkare. I princip så kan alla hantverksföretag använda systemet. Det är byggt för hantverkare och dess kunder. Våra flexibla och låga priser gör också att systemet blir attraktivt för alla sorters hantverksföretag, små som stora. Vi vill gärna säga att vi hjälper företag att bli bättre. Det gör vi genom främst genom uppfylla två huvudmål som du kan läsa mer om nedan. Förenklad administration Arbetsledningen börjar med att skapa ett konto i ITimeManager och där lägga in sina anställda, underentreprenörer och/eller andra som skall kunna följa med i arbetet. Varje anställd kommer då att få ett mail och ett sms där de med ett enkelt handgrepp installerar ITimeManager i sin telefon (Android/iPhone/Windows). Därefter skapar Arbetsledaren ett projekt (ex bygga om ett kök i Uppsala) samt bjuder in de som är berörda till detta projekt. Man kan även bjuda in sin kund så att denne kan följa projektet i realtid. Sedan börjar själva rapportarbetet. 1. Arbetsstyrkan kommer till sin arbetsplats, varje person, loggar in och stämplar in, dvs startar ett tidur i systemet. När personen är klar loggar man in igen och stämplar ut samt skriver in vad man har gjort under dagen. Man kan även i speciella rutor lägga till saker som bortforsling av material eller annat som gjorts.

4 2. Tiden som rapporterats in går nu automatiskt in i flera led: Lönerapport (man kan givetvis rapportera in frånvaro, övertid etc istället för arbetad tid). Fakturaunderlag, samtlig personal som arbetar med projektet rapporterar in tid. Denna tid sammanställs och kommer automatiskt fram i tydliga fakturaunderlag. Tiden med olika papperslappar som kommit bort är nu förbi. Företaget har allting på plats vid varje givet tillfälle, detta i realtid. Ökad transparens 1. Personal, varje person som rapporterar in tid har tillgång till sitt eget konto där deras tid är rapporterad. Det gör att varje person vid varje givet tillfälle kan se hur många timmar man har arbetat den månaden. Sjukfrånvaro, semester, övertid. Det är bara att logga in. 2. Företaget kan ge sina kunder access till deras projekt. De kan inte ändra något men de kan se och följa vad som görs allteftersom arbetet framskrider. Vi vet att detta kan kännas obekvämt för en del av oss. Men tänk efter lite. Vi vet att hantverkare råkar ut för oproportionerligt många konflikter med sina kunder. Något som tar tid och kraft från företaget. Resurser som kan användas bättre på annat håll. Vi tror oss veta att många konflikter bottnar i en osäkerhet (rädsla för att bli lurad), kunden kan ingenting om det de köper, vilket bara det gör dem osäkra, de är inte på plats vilket gör att de inte kan följa arbetet och se att arbetet pågår, vilket också gör dem osäkra. Så där fortsätter det. Öppnar man projektet för kunden så kommer många osäkerhetsfaktorer att tas bort. De vet alltid när någon är på plats (det finns ju klockor som tickar instämplade). De vet varje kväll vad som är gjort under dagen. Det finns inrapporterat. Skulle det i alla fall vara så att kunden i efterhand försöker säga att de inte visste att det tagit sådan tid eller att Ni gjort si eller så, så kan man alltid hänvisa till att de haft full insyn i projektet och kunnat stoppa eller fråga närsomhelst. De kan alltså aldrig säga att det inte varit informerade.

5 Funktioner för användaren Rapportera arbetad tid per uppdrag När den anställde börjar sitt arbete loggar han via sin telefon in på ITimeManager och väljer vilket projekt han skall arbeta med och "stämplar in" dvs. han startar en timer. När den anställde sedan är klar "stämplar" han helt enkelt ut. Rapportera extratjänster och dylikt Den anställde kan när som helst även välja att rapportera in ifall en viss extratjänst har utförts. Arbetsgivaren kan lägga till upp till tre extratjänster som användaren kan välja att kryssa i vid sin tidsinmatning. Dessa kan exempelvis vara hämtning av material, bortforsling av material, hyra av släpkärra, användande av lagermaterial eller något annat som man vill debitera kunden för. När arbetsgivaren senare tar ut en sammanställning på projektet i fråga så får han upp exempelvis hur många gånger arbetarna har hämtat material på respektive projekt. Registrera frånvaro, sjuk, semester etc De anställda kan redogöra för frånvaro via sin mobiltelefon, så som exempelvis semester, sjukdom, vård av sjukt barn osv. Det finns några frånvarotyper inlagda från start och administatören kan enkelt lägga till fler frånvarotyper som är speciellt anpassade till det aktuella företaget. Notera vad som utförts, kommentarer etc När den anställde "stämplar" ut får han även möjlighet att notera vad som utförts under det aktuella arbetspasset. Detta blir särskilt viktigt när man efter ett tag vill kunna gå tillbaka i projektet och se vad som gjordes när och av vilken arbetare. Man kan även använda noteringsfältet till att ange exempelvis väderförhållande och temperatur vid exempelvis en gjutning. Granska "mina tider", varje användare kan se sina egna tider. Varje användare kan hela tiden gå in och granska sina inrapporterade tider. Man kan på så vis hålla reda på sin egna arbetade tid, sin frånvaro och liknande. Granska aktuellt projekt, se vad som skall utföras och vart. Användaren kan hela tiden granska företagets projekt och på så sätt hålla sig uppdaterad om vad som skall göras på vilken plats. Projektinformationen innehåller givetvis en beskrivning av projektets uppgifter, men även adress- och kontaktinformation till beställare och eventuell boende på projektet.

6 Funktioner för ledningen Hantera uppdrag och projekt Administratören (arbetsgivaren) lägger till och tar bort projekt. En stor mängd info kan läggas till om varje projekt och den anställde kan hela tiden söka efter info om ett visst projekt, så som adress eller kontaktuppgift till beställare osv. Här kan även läggas in information om projektets olika arbetsmoment, typ av kontrakt (fast/löpande), fastighetsbeteckning vid ROT osv. Hantera anställda/inhyrda/konsulter Administratören lägger till och tar bort användare (anställda). Den anställde kan hela tiden gå in via dator och hålla informationen om sig själv uppdaterad, exempelvis anhöriglista och kontaktuppgifter. Arbetsgivaren har även möjlighet att notera den anställdes lön, kontonummer osv. Man kan välja ifall användaren man lägger in skall vara anställd eller inhyrd. När en användare inte längre är aktiv i företaget så markerar administratören användaren som inaktiv. Hantera vem som ser vad Administratören har möjlighet att begränsa en viss användare till ett visst projekt. Detta är användbart ifall användaren exempelvis är en inhyrd resurs som inte skall se företagets övriga objekt. Administratören kan även välja ifall en specifik användare skall kunna skapa nya projekt, samt ifall användaren skall ha möjlighet att redigera sina inlagda tidsinmatningar. Hantera och utforma rapporter Administratören kan välja hur de inrapporterade tiderna skall visas på en rad olika vis. Han kan välja att visa samtliga tider för ett visst objekt, en viss arbetare på ett visst objekt, samtliga tider för en viss arbetare, samtliga tider för ett visst objekt inom en viss tidsperiod osv. När tiderna väl är filtrerade efter administratörens önskemål visas de på skärmen i en enkel och tydlig lista. Listan skrivs ut via ett knapptryck och kan bifogas med fakturan till kunden, eller användas som löneunderlag för den anställda. Klicka här för att se ett exempel på en utskriven tidrapport. Inloggning för slutkund/beställare Låt din kund få ett "inlogg" och ge kunden möjlighet att själv följa tidrapporteringen för sitt projekt i realtid. Att ge kunden denna möjlighet är en konkurrensfördel för ditt företag. Med ett kundinlogg låter du inte bara din beställare följa sitt projekt närmare. Du stärker även relationen, samt ger ditt företag ökad trovärdighet genom transparens och insyn i rapporteringen. Kunden kan följa sina kostnader från dag till dag. Du kan alltid säga till kunden att de hela tiden varit informerade om vad som gjorts och hur lång tid det tagit i det specifika projektet.

7 Prisvärt & lättarbetat. Priset skall inte stoppa någon från att använda marknadens enklaste rapportverktyg. Det finns både en nedre gräns (480 kr per månad) och en övre gräns (840 kr per månad) för vad systemet kostar. Så att både det lilla företaget och det stora företaget skall kunna använda ITimemanager. Upp till 5 användare kostar inte mer per månad än vad många fakturerar för en timmas arbete. Alla skall ha råd med systemet. Du sparar in långt mer än vårt arvode på att använda systemet. Eftersom det skall vara lättanvänt så är priset fast och alla funktioner ingår. Av samma skäl har vi inga uppsägningstider. Vi faktuerar kvartalsvis i förskott. Säg upp ditt avtal så behöver du bara betala de fakturor som redan är utfärdade. Därefter är kontot avslutat. 480:-/mån. Upp till 5 användare 570:-/mån användare 660:-/mån användare ITimeManager AB Företaget med Sveriges smartaste rapportverktyg för hantverkare. ITimeManager AB Letsegårdsängen 13 A BILLDAL Tel Org nr Bankgiro Vi är registrerade för f-skatt

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Time Care Pool lathund för vikarier

Time Care Pool lathund för vikarier lathund 2013-03-01 Time Care Pool lathund för vikarier vikarier Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 3 2 ALLMÄNT...4 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1 Observandum för SMS... 6 2.1.1.1 Exempel på SMS svar

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Sammanfattning De moment som du som Vikarie ska göra i Time Care Pool gör du via en webbsida (hemsida). Hur du kommer till din Time Care Pool

Läs mer