Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering"

Transkript

1 Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

2

3 FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet. För oss har det alltid varit självklart att sätta användarens behov i centrum och skapa lösningar utifrån de nya krav och förväntningar som uppstår i takt med utvecklingen. Vi har utvecklat system för tid, reseräkning och lön i drygt 20 år och har nu integrerat dessa till ett enhetligt personalsystem. Vinsterna är förstås uppenbara. Integrationen ger en bättre överblick med gemensamt personalregister där all data om medarbetarna fi nns samlad på ett och samma ställe. Hanteringen blir smidigare när all överföring av till exempel tid- och reseräkningstransaktioner sker direkt till lönefunktionen utan omständliga fi löverföringar. Ytterligare en stor fördel är det enhetliga och behagliga gränssnitt som får användarna att känna igen sig överallt i systemet. Systemets moduler kan dessutom användas var för sig vilket ger er friheten att börja med valfri modul och därefter komplettera med andra allt eftersom nya behov uppstår. FLEX Personalsystem blir på så sätt ett personalsystem som kan växa i takt med företagets behov.

4

5 FLEX Personalsystem minimerar administrationen och frigör resurser Vilka krav bör man då ställa på ett personalsystem? Vår ambition har varit att utveckla en komplett lösning, där allt som har med ett företags personaladministration att göra ingår. Från självservice där den anställde registrerar sina reseräkningar och tidrapporter till löneberäkning och slutlig utbetalning med tillhörande dokumentation till medarbetaren för avstämning och kontroll. Personalsystemet eliminerar därmed mycket dubbelarbete och administration och gör att ni kan lägga resurser på annat, mer kvalifi cerat arbete. Lyhördhet och tillgänglighet Vi på Flex Datasystem har utvecklat våra system i nära samarbete med dem som ska använda dem. För något effektivare sätt att bygga ändamålsenliga och användarvänliga system finns inte. Genom att vara lyhörda för önskemål och synpunkter säkerställer vi att systemen är anpassade efter användarnas verkliga behov och står rustade inför de problem som uppstår i vardagen. Naturligtvis lägger vi också stor vikt vid att hålla en förstklassig support som präglas av hög tillgänglighet och utpräglad serviceanda. Något som vi har fått mycket beröm för.

6 FLEX Schemaläggning ger god framförhållning Med hjälp av modulen för schemaläggning är det mycket enkelt att lägga scheman för medarbetarna och planera bemanning för olika avdelningar eller tjänster. Självklart går det också att kalkylera medarbetarnas kostnader. Arbetet i modulen bygger på att skapa överskådliga planer. När planeringen av en period är bestämd får den automatiskt genomslag i tidsystemet utan att några separata överföringar av scheman krävs. För att underlätta planeringen fi nns ett antal olika hjälpfunktioner, som exempelvis planeringscykler och schemacykler, för varje medarbetare. Denna teknik frigör tid eftersom cyklerna bara behöver defi nieras en enda gång därefter rullas de ut på schemorna automatiskt. För användarvänlighetens och överskådlighetens skull kan du dessutom välja mellan olika färger för olika avdelningar och tjänster. Om någon del av verksamheten skulle vara underbemannad syns det i systemet där du får en tydlig bild av lediga resurser. Schemaläggning av olika avdelningar. Överskådliga färgscheman visar vilken avdelning de anställda är schemalagda på. Under Dagplanering visas schemaläggningen uppdelad i timmar för aktuell dag.

7 FLEX Tidredovisning totalkoll på tiden FLEX Tidredovisning är så mycket mer än bara ett system för närvaroredovisning. Här finns också funktioner för frånvaroansökningar, planering av frånvaro, avvikelserapportering, projektredovisning och fakturering. Kort sagt allt som är relevant för hela tidredovisningen på ditt företag. Systemet är unikt på så sätt att det kan användas för alla personalkategorier på företaget oavsett vad de har för arbetsuppgifter. Kanske matar tjänstemännen enbart in sina avvikelser från normalschemat medan kollektivanställda använder stämpelklocka och konsulter redovisar sin tid på olika projekt. FLEX Tidredovisning klarar all typ av tidrapportering. Med ett gemensamt användargränssnitt och en riktigt bred funktionalitet kan företaget använda FLEX Tidredovisning som ett enhetligt system för all hantering av tid inom företaget. Att samtliga uppgifter fi nns tillgängliga i ett enda system gör att det går enkelt att sammanställa statistik och annan information för all personal inom företaget. I Dagredovisning visas de tider som den anställde stämplat. Programmet räknar bland annat ut eventuell övertid och fl extid. I Planerad frånvaro ges en översikt över personalens frånvaro och övriga planering.

8 FLEX Reseräkning det ska vara lätt att resa FLEX Reseräkning är förmodligen det mest kompletta programmet som finns för att ta hand om ditt företags reseräkningar. Alla moment i reseräkningshanteringen täcks in. Från att det bestäms att en resa ska göras, via registrering av reseräkning som resenären naturligtvis kan göra själv, till uträkning, attestering och utbetalning. Trots de många funktionerna och finesserna är programmet förvånansvärt enkelt att använda. Medarbetaren kan själv registrera sina reseräkningar utan några manuella sammanräkningar överhuvudtaget. Systemet beräknar automatiskt traktamenten, utlägg, representation och bilersättning i samband med resorna. Enklare än så här blir det inte att resa. Det fi nns dessutom kopplingar till de fl esta kreditkortsföretag. Om resenären haft utlägg som betalats med företagskort eller företagsupphandlat privatkort visas dessa i systemet och kan enkelt komplettera reseräkningen. Ansvariga chefer kan därefter granska reseräkningarna och attestera dem elektroniskt. För att höja säkerheten ytterligare kan även administratörerna göra kontroller så att reseräkningarna är korrekt ifyllda och att de stämmer överens med bifogade kvitton. Resenären registrerar datum och klockslag för resan, eventuell utlandskod, uppgifter om utlägg för logi, bilkostnader och andra uppgifter som behövs.

9 FLEX Lön säkert, smidigt och flexibelt För FLEX Lön spelar bransch eller avtal ingen roll. Systemet är allt ditt företag behöver när det gäller löneadministration. Det vänder sig till dig som hanterar olika sorters löner och har höga krav på anpassning och flexibilitet. Med hjälp av det inbyggda kalendariet håller systemet reda på all typ av frånvaro, som karensdagar i samband med sjukfrånvaro, intermittent frånvaro mm. Vi har lagt stor möda på säkerhet och smidighet. Skulle en körning gå fel är det mycket enkelt att backa den för att rätta eller komplettera den. Därefter är det bara att göra om körningen utan besvärliga backuper eller återställningar av dessa. En annan stor fördel är att systemet arbetar med fria formler i löneartsregistret. Det skapar utrymme för hantering av ditt företags lokala avtal. Antal lönearter i katalogen kan hållas på ett minimum eftersom samma löneart kan användas för fl era personalkategorier. Hanteringen av historik har ytterligare en unik fördel jämfört med många andra system. I FLEX Lön kan du skriva ut redan utbetalda lönespecifi kationer med de uppgifter som gällde då. Detsamma gäller alla rapporter i systemet. Naturligtvis är systemet helt integrerat med både tid och reseräkningsfunktionerna vilket gör att transaktioner från båda systemen hämtas direkt till löneberedningen utan omständliga fi löverföringar. Löneberedningsbilden i FLEX Lön.

10 FLEX Portal ger medarbetarna hela bilden I FLEX Portal sammanstrålar alla systemen till ett. Du kan mata in din tidrapport eller reseräkning, titta på dina saldon eller din lönespecifikation. Ytterligare en stor fördel är att systemet är webbaserat vilket betyder att det kan användas oavsett var du befinner dig förutsatt att du har tillgång till Internet. Men detta är inte nog. Systemet innehåller så mycket mer. FLEX Portal är i själva verket en hel informationscentral där utbyte av information kan göras mellan alla som har behov av det. Administratörer, anställda och attestansvariga här fi nns plats för alla. I FLEX Portal fi nns också en riklig tillgång till rapporter där du enkelt kommer åt dina uppgifter. Det avlastar förstås både lönekontoret och ekonomiavdelningen. Gränssnittet är lika inbjudande som lättanvänt. På startsidan möts du av information riktad just till dig. Du får personliga påminnelser om klarmarkering av tidrapporter, reseräkningar och mycket annat. Här fi nns en kalender där du kan lägga in egna anteckningar samt information om vem du kan vända dig till i olika personalärenden. Vill du vara ledig kan du göra frånvaroansökan. När den har behandlats av närmaste chef får du besked om den har avslagits eller godkänts. Allt via FLEX Portal.

11 FLEX Personalsystem FLEX Schemaläggning 4Valfritt antal planer 4Behovsplanering 4Dagplanering 4Underbemanning 4Färgval av avdelningar 4Schema- och planeringscykler 4Uppskattning av kostnader FLEX Reseräkning 4Valutahantering 4Kontokortshantering 4Förskottshantering 4Reseanmälan 4Körjournal 4Nordiska traktamentsregler 4Språkmodul 4Export av rapporter till Excel 4Rapportgenerator 4Historik 4Projektredovisning 4Fakturering 4Elektronisk attestering 4Behörighetssystem 4Koppling till vanligaste lönesystemen FLEX Tidredovisning 4Terminal/PC-stämpling 4Avvikelserapportering 4Närvarotablå/Planerad frånvaro 4Projektredovisning 4Fakturering 4Hantering av fl extid, övertid, komptid, OB m.m. 4Hantering av olika typer av frånvaro 4Personliga dagschemor 4Språkmodul 4Export av rapporter till Excel, PDF m.m. 4Rapportgenerator 4Historik 4Elektronisk attestering 4Behörighetssystem 4Koppling till vanligaste lönesystemen FLEX Lön 4Kalendarium 4Rapportgenerator 4Export av rapporter till Excel 4Historik 4Lönearter per personalkategori 4Personaladministration 4Avancerad formelhantering 4Behörighetssystem

12 Drottninggatan 22, SE Örebro Växel Fax exdatasystem.se exdatasystem.se

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem PLAN TRAVEL TIME UPPTÄCK VALFRIHETEN med framtidens personalsystem PAYROLL Ledare UPPTÄCK VALFRIHETEN Flex i företagsnamnet står för flexibilitet, vilket har varit vår ledstjärna genom alla år. Vi har

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för hantverkare SoftOnes affärssystem är utvecklat särskilt för att

Läs mer

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN VERKTYGET FÖR EN EFFEKTIV LÖNEHANTERING I Hogia Lön har du alltid tillgång till aktuell information. Via en kalender i löneprogrammet får du tips om viktiga datum och påminnelser. Kalendern uppdateras

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation V Crona Lön Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Peter Falkesand Lena Kragelund

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Çrona Resenär iphone. Version 2.0

Çrona Resenär iphone. Version 2.0 Çrona Resenär iphone Version 2.0, c Crona Resenär iphone Med Crona Resenär iphone kan du på din iphone eller ipad registrera din reseräkning direkt när den faktiskt sker. Du klickar på telefonen vid avresa,

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer