Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering"

Transkript

1 Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

2 FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet. För oss har det alltid varit självklart att sätta användarens behov i centrum och skapa lösningar utifrån de nya krav och förväntningar som uppstår i takt med utvecklingen. Vi har utvecklat system för tid, reseräkning och lön i drygt 20 år och har nu integrerat dessa till ett enhetligt personalsystem. Vinsterna är förstås uppenbara. Integrationen ger en bättre överblick med gemensamt personalregister där all data om medarbetarna finns samlad på ett och samma ställe. Hanteringen blir smidigare när all överföring av till exempel tid- och reseräkningstransaktioner sker direkt till lönefunktionen utan omständliga filöverföringar. Ytterligare en stor fördel är det enhetliga och behagliga gränssnitt som får användarna att känna igen sig överallt i systemet. Systemets moduler kan dessutom användas var för sig vilket ger er friheten att börja med valfri modul och därefter komplettera med andra allt eftersom nya behov uppstår. FLEX Personalsystem blir på så sätt ett personalsystem som kan växa i takt med företagets behov.

3 FLEX Personalsystem minimerar administrationen och frigör resurser Vilka krav bör man då ställa på ett personalsystem? Vår ambition har varit att utveckla en komplett lösning, där allt som har med ett företags personaladministration att göra ingår. Från självservice där den anställde registrerar sina reseräkningar och tidrapporter till löneberäkning och slutlig utbetalning med tillhörande dokumentation till medarbetaren för avstämning och kontroll. Personalsystemet eliminerar därmed mycket dubbelarbete och administration och gör att ni kan lägga resurser på annat, mer kvalificerat arbete. Lyhördhet och tillgänglighet Vi på Flex Datasystem har utvecklat våra system i nära samarbete med dem som ska använda dem. För något effektivare sätt att bygga ändamålsenliga och användarvänliga system finns inte. Genom att vara lyhörda för önskemål och synpunkter säkerställer vi att systemen är anpassade efter användarnas verkliga behov och står rustade inför de problem som uppstår i vardagen. Naturligtvis lägger vi också stor vikt vid att hålla en förstklassig support som präglas av hög tillgänglighet och utpräglad serviceanda. Något som vi har fått mycket beröm för.

4 FLEX Schemaläggning ger god framförhållning FLEX Tidredovisning totalkoll på tiden Med hjälp av modulen för schemaläggning är det mycket enkelt att lägga scheman för medarbetarna och planera bemanning för olika avdelningar eller tjänster. Självklart går det också att kalkylera medarbetarnas kostnader. Arbetet i modulen bygger på att skapa överskådliga planer. När planeringen av en period är bestämd får den automatiskt genomslag i tidsystemet utan att några separata överföringar av scheman krävs. FLEX Tidredovisning är så mycket mer än bara ett system för närvaroredovisning. Här finns också funktioner för frånvaroansökningar, planering av frånvaro, avvikelserapportering, projektredovisning och fakturering. Kort sagt allt som är relevant för hela tidredovisningen på ditt företag. För att underlätta planeringen finns ett antal olika hjälpfunktioner, som exempelvis planeringscykler och schemacykler, för varje medarbetare. Denna teknik frigör tid eftersom cyklerna bara behöver definieras en enda gång därefter rullas de ut på schemorna automatiskt. För användarvänlighetens och överskådlighetens skull kan du dessutom välja mellan olika färger för olika avdelningar och tjänster. Om någon del av verksamheten skulle vara underbemannad syns det i systemet där du får en tydlig bild av lediga resurser. Schemaläggning av olika avdelningar. Överskådliga färgscheman visar vilken avdelning de anställda är schemalagda på. Systemet är unikt på så sätt att det kan användas för alla personalkategorier på företaget oavsett vad de har för arbetsuppgifter. Kanske matar tjänstemännen enbart in sina avvikelser från normalschemat medan kollektivanställda använder stämpelklocka och konsulter redovisar sin tid på olika projekt. FLEX Tidredovisning klarar all typ av tidrapportering. Med ett gemensamt användargränssnitt och en riktigt bred funktionalitet kan företaget använda FLEX Tidredovisning som ett enhetligt system för all hantering av tid inom företaget. Att samtliga uppgifter finns tillgängliga i ett enda system gör att det går enkelt att sammanställa statistik och annan information för all personal inom företaget. I Dagredovisning visas de tider som den anställde stämplat. Programmet räknar bland annat ut eventuell övertid och flextid. Under Dagplanering visas schemaläggningen uppdelad i timmar för aktuell dag. I Planerad frånvaro ges en översikt över personalens frånvaro och övriga planering.

5 FLEX Reseräkning det ska vara lätt att resa FLEX Lön säkert, smidigt och flexibelt För FLEX Lön spelar bransch eller avtal ingen roll. Systemet är allt ditt företag behöver när det gäller löneadministration. Det vänder sig till dig som hanterar olika sorters löner och har höga krav på anpassning och flexibilitet. Med hjälp av det inbyggda kalendariet håller systemet reda på all typ av frånvaro, som karensdagar i samband med sjukfrånvaro, intermittent frånvaro mm. FLEX Reseräkning är förmodligen det mest kompletta programmet som finns för att ta hand om ditt företags reseräkningar. Alla moment i reseräkningshanteringen täcks in. Från att det bestäms att en resa ska göras, via registrering av reseräkning som resenären naturligtvis kan göra själv, till uträkning, attestering och utbetalning. Trots de många funktionerna och finesserna är programmet förvånansvärt enkelt att använda. Vi har lagt stor möda på säkerhet och smidighet. Skulle en körning gå fel är det mycket enkelt att backa den för att rätta eller komplettera den. Därefter är det bara att göra om körningen utan besvärliga backuper eller återställningar av dessa. En annan stor fördel är att systemet arbetar med fria formler i löneartsregistret. Det skapar utrymme för hantering av ditt företags lokala avtal. Antal lönearter i katalogen kan hållas på ett minimum eftersom samma löneart kan användas för flera personalkategorier. Hanteringen av historik har ytterligare en unik fördel jämfört med många andra system. I FLEX Lön kan du skriva ut redan utbetalda lönespecifikationer med de uppgifter som gällde då. Detsamma gäller alla rapporter i systemet. Naturligtvis är systemet helt integrerat med både tid och reseräkningsfunktionerna vilket gör att transaktioner från båda systemen hämtas direkt till löneberedningen utan omständliga filöverföringar. Medarbetaren kan själv registrera sina reseräkningar utan några manuella sammanräkningar överhuvudtaget. Systemet beräknar automatiskt traktamenten, utlägg, representation och bilersättning i samband med resorna. Enklare än så här blir det inte att resa. Det finns dessutom kopplingar till de flesta kreditkortsföretag. Om resenären haft utlägg som betalats med företagskort eller företagsupphandlat privatkort visas dessa i systemet och kan enkelt komplettera reseräkningen. Ansvariga chefer kan därefter granska reseräkningarna och attestera dem elektroniskt. För att höja säkerheten ytterligare kan även administratörerna göra kontroller så att reseräkningarna är korrekt ifyllda och att de stämmer överens med bifogade kvitton. Resenären registrerar datum och klockslag för resan, eventuell utlandskod, uppgifter om utlägg för logi, bilkostnader och andra uppgifter som behövs. Löneberedningsbilden i FLEX Lön.

6 FLEX Portal ger medarbetarna hela bilden FLEX Personalsystem FLEX Schemaläggning 4Valfritt antal planer 4Behovsplanering 4Dagplanering 4Underbemanning 4Färgval av avdelningar 4Schema- och planeringscykler 4Uppskattning av kostnader FLEX Reseräkning 4Valutahantering 4Kontokortshantering 4Förskottshantering 4Reseanmälan 4Körjournal 4Nordiska traktamentsregler 4Språkmodul 4Export av rapporter till Excel 4Rapportgenerator 4Historik 4Projektredovisning 4Fakturering 4Elektronisk attestering 4Behörighetssystem 4Koppling till vanligaste lönesystemen I FLEX Portal sammanstrålar alla systemen till ett. Du kan mata in din tidrapport eller reseräkning, titta på dina saldon eller din lönespecifikation. Ytterligare en stor fördel är att systemet är webbaserat vilket betyder att det kan användas oavsett var du befinner dig förutsatt att du har tillgång till Internet. Men detta är inte nog. Systemet innehåller så mycket mer. FLEX Portal är i själva verket en hel informationscentral där utbyte av information kan göras mellan alla som har behov av det. Administratörer, anställda och attestansvariga här finns plats för alla. I FLEX Portal finns också en riklig tillgång till rapporter där du enkelt kommer åt dina uppgifter. Det avlastar förstås både lönekontoret och ekonomiavdelningen. Gränssnittet är lika inbjudande som lättanvänt. På startsidan möts du av information riktad just till dig. Du får personliga påminnelser om klarmarkering av tidrapporter, reseräkningar och mycket annat. Här finns en kalender där du kan lägga in egna anteckningar samt information om vem du kan vända dig till i olika personalärenden. Vill du vara ledig kan du göra frånvaroansökan. När den har behandlats av närmaste chef får du besked om den har avslagits eller godkänts. Allt via FLEX Portal. FLEX Tidredovisning 4Terminal/PC-stämpling 4Avvikelserapportering 4Närvarotablå/Planerad frånvaro 4Projektredovisning 4Fakturering 4Hantering av flextid, övertid, komptid, OB m.m. 4Hantering av olika typer av frånvaro 4Personliga dagschemor 4Språkmodul 4Export av rapporter till Excel, PDF m.m. 4Rapportgenerator 4Historik 4Elektronisk attestering 4Behörighetssystem 4Koppling till vanligaste lönesystemen FLEX Lön 4Kalendarium 4Rapportgenerator 4Export av rapporter till Excel 4Historik 4Lönearter per personalkategori 4Personaladministration 4Avancerad formelhantering 4Behörighetssystem

7 Drottninggatan 22, SE Örebro Växel Fax

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Svenska Elnät berättar om TimeApp

Svenska Elnät berättar om TimeApp TimeApp - Mer än bara tidredovisning på nätet www.timeapp.se/magazine 0150-506 15 Sponsrar idrotten sida 3 Mångfunktionellt system sida 4-5 Kort om kundnyttan sida 2 TimeApp i storformat sida 8 Svenska

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox.

Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox. www.timeapp.se/magazine Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox. LÄS MER PÅ SIDA 6 Vi får de vinster vi förtjänar

Läs mer

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Har du koll på K3-reglerna? Se vår nya bok på sid 3. Moderna och kostnadseffektiva

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer