Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window"

Transkript

1 Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar du ser du ditt flexsaldo annars visas enbart klockan. Klickar du på klockan kommer du automatisk in på flexstämpling. Kommande frånvaro grön frånvaro är beviljad. orange frånvaro är inte än beviljad. röd frånvaro är avslagen. Aktuell anställning Länkar Ackar den anställning som ovanstående uppgifter visas för. bra länkar till andra företag och några blanketter. här visas ditt aktuella saldo för: Okompenserad övertid (4,35 timmar) och max antal timmar du får arbeta per månad (50 timmar) Uttagna semesterdagar (2) och totala semesterdagar du får ta ut inkl sparade dagar (32) Övertid i år visar hur mycket du arbetat över under året. Detta är bara en visning. För att gå in på Självservice - klicka på [Självservice] på orangea listen högst upp.

2 2 (18) Självservice - Frånvaro När du kommer in i Självservice kommer du automatiskt in på din Frånvaro. Du arbetar som tidigare här. För att byta anställning klicka på nedpilen efter ditt namn. välj rätt anställning och klicka på [Hämta] Perioden måste vara samma som det år du rapporterar på. För att ändra period klicka på nedpien efter årtalet välj rätt period och klicka på [Hämta]

3 3 (18) För att lägga upp en ny post klicka på [Ny ] Du får upp en ruta där du väljer Ska du vara ledig del av dag Frånvaroorsak Datum från och med Datum till och med Lägg in Tid from och Tid tom Du kan i detta fall bara rapportera en dag i sänder. Klicka på [Spara] Semester och okomptid Semester och okompenserad övertid hittar du enbart under din frånvaro. Klicka på [Visa Semester/Komptid] Detta är en visning hur det såg ut vid senaste löneutbetalningen. När du lagt in semester kan du [Simulera] kvarvarande semesterdagar, de behöver inte vara godkända av chef.

4 4 (18) Fyllnad/Övertid (Avvikande tjänstgöring) Vi har namnändrat rubriken då vi hoppas att det ska bli tydligare. För att lägga upp en ny post klicka på [Ny ] Välj ersättningsorsak: Extra tid i pengar ej ATL vikarierat för någon Extra tid i led ej ATL vikarierat för någon Extra tid i pengar gått utöver ordinarie bemanning Extra tid i ledighet gått utöver ordinarie bemanning Störning i pengar Störning i ledighet Skriv in datum ( ) Skriv in klockslag från och med (07:00) Skriv in klockslag till och med (15:30) Skriv in när rasten började (11:30) Skriv hur långe rasten pågick (45) Har du arbetat på natten skriver du datum för avstigningsdygnet. Är du med i TimeCare Planering kan du enbart välja ersättning i pengar. Har du arbetat på annan arbetsplats och den chefen ska bevilja posten klickar du på [Sök konto ]

5 5 (18) Fyll i var du arbetat och klicka på [Sök] Klicka på aktuell arbetsplats. Den hamnar på din rapport och du sparar den.

6 6 (18) Schemaändring (Turbyte) Vi har namnändrat rubriken då vi hoppas att det ska bli tydligare. Schemaändring ändrar på ett arbetspass men ger inget tillägg på lönen förutom eventuell ob-ersättning. För att lägga upp en ny post klicka på [Ny ] Skriv i det datum som ska ändras klicka på [Visa] I de gråmarkerade rutorna står ditt ordinarie arbetspass I de vita rutorna under Nytt fyller du i ditt nya arbetspass Ska du vara ledig skriver du i klartext ledig i fältet för Klocka from Ska du ändra klockslagen fyll i under Nytt Klocka från och med Klocka till och med När rasten startade Hur länge rasten varade Klicka på [Spara]

7 7 (18) Inrikes resor (Reseräkning) Vi har namnändrat rubriken då vi hoppas att det ska bli tydligare. Här kan du rapportera in en- och flerdygnsresor samt körjournal För att lägga upp en ny post klicka på [Ny ] Du kan följa guiden via rubrikerna i det oreange fältet eller klicka på [Nästa]

8 8 (18) Körjournal Fyll i Förrättning Körjournal Avrese dag Resans dag ( ) Hemkomst dag Samma som ovanstående ( ) Ort Dit du åkte (Vimmerby) Ändamål Varför du åkte (Förhandling) Antal kilometer Antal körda kilometer. Använd inte decimalkomma utan punkt (58.1) Har du inga kvitton klicka på [Slutför] Och sedan klicka på [Spara] Har du kvitton klicka på [Tillägg] eller [Nästa] Välj i rullisten vilket utlägg du vill ha ersättning för och skriv in belopp. Har du fyllt i körda kilometer får du inte fylla i det på denna bild också. Klicka på [Slutför] Och sedan klicka på [Spara och skriv ut] Häfta fast dina originalkvitton på utskriften och skicka in det till din lönehandläggare. Om inga originalkvitton inkommer kommer utlägget att dras tillbaka.

9 9 (18) Endagsförrättning För att få ersättning för endagsförrättning måste du resa utanför kommunen/verksamhetsområdet. Fyll i Förrättning Endagsförrättning Avrese dag Resans dag ( ) Tid Avresetid (06:00) Hemkomst dag Samma som ovanstående ( ) Tid Hemkomstid (19:00) Ort Dit du åkte (Vimmerby) Ändamål Varför du åkte (Förhandling) Har du blivit bjuden på lunch klicka på [Restid/kostavdrag] eller [Nästa] Bocka i rutan för lunch Har du inga kvitton eller körda kilometer klicka på [Slutför] Och sedan klicka på [Spara] Har du kvitton eller körda kilometer klicka på [Tillägg] eller [Nästa] Välj de ersättningar du vill ha ersättning för och belopp eller antal kilometer. Klicka på [Spara] och sedan klicka på [Spara och skriv ut] Häfta fast dina originalkvitton på utskriften och skicka in det till din lönehandläggare. Om inga originalkvitton inkommer kommer utlägget att dras tillbaka.

10 10 (18) Flerdygnsförrättning Fyll i Förrättning Flerdygnsförrättning Avrese dag Datum för avresa ( ) Tid Avresetid (13:30) Hemkomst dag Datum för hemkomst ( ) Tid Hemkomstid (18:30) Ort Dit du åkte (Värmano) Ändamål Varför du åkte (Kurs) Har du blivit bjuden på mat klicka på [Restid/kostavdrag] eller [Nästa] Bocka i rutorna för frukost, lunch och middag. Har du inga kvitton eller körda kilometer klicka på [Slutför] Och sedan klicka på [Spara] Har du kvitton eller körda kilometer klicka på [Tillägg] eller [Nästa] Välj de ersättningar du vill ha ersättning för och belopp eller antal kilometer. Klicka på [Spara] och sedan klicka på [Spara och skriv ut] Färdtid får du för restid utanför din ordinarie arbetstid. Räkna ut hur många timmar du åkt inom varje kalendervecka och lägg in i antal. Färdtid lägre får du för de första 10 timmarna per kalendervecka oavsett veckodag. Färdtid högre får du för överstigande 10 timmar per kalendervecka. Häfta fast dina originalkvitton på utskriften och skicka in det till din lönehandläggare. Om inga originalkvitton inkommer kommer utlägget att dras tillbaka.

11 11 (18) Tillägg avdrag Enbart vissa grupper har tillgång till denna rutin. Fyll i Ersättningstyp Ersättnings orsak Datum från och med Datum till och med Antal och eventuellt a-pris Klicka på [Spara]

12 12 (18) Lönelista Här ser du dina lönespecifikationer sedan november Väljer nedpilen efter utbetlaningsdatum för att ändra utbetalningsdag. För att se en eventuell extra utbetalning Klicka på [Extra] och sedan på [Hämta] Välj sedan utbetalningsdatum. Adress Under adress kan du ändra på adress-, telefon och epost uppgifter. Ska du ändra på din namn kontakta din lönehandläggare.

13 13 (18) Barn Barns sex första siffror i personnumret och namnet måste finnas här för att du ska kunna lägga in föräldraledighet eller vård av sjukt barn. Det som ligger här får inte tas bort men du kan ändra på felaktiga uppgifter. Dagar = hur många dagar du varit hemma med respektive barn sedan Dagar m tillägg = hur många dagar du fått föräldrapenningstillägg. För att registrera barn klicka på [Ny post] Fyll i uppgifterna och klicka på [Spara] Inställningar Här kan du bland annat markera Pekplatta för att få större mellanrum mellan rubrikerna.

14 14 (18) Bemanningsöversikt Här kan du se din och/eller hela avdelningens schema. Skulle en kollega vara frånvarande ser du att den är frånvarande men inte vilken typ av frånvaro.

15 15 (18) Tidutvärdering Under tidutvärderingen ser du ditt schema som du får lön utifrån. Kontrollera denna sida med jämna mellanrum. Är något fel här blir även lönen fel. Du ser föregående och innevarande månads uppgifter här.

16 16 (18) Flex Information om flextidsaldo visas direkt via självservice eller flextidsterminaler. Du kan stämpla samt korrigera dina stämplingar själv via Självservice. Till och med den 14:e i varje månad kan du korrigera föregående månads stämplingar. Exempel: Fram till den 14 februari kan du rätta stämplingar för hela januari. Efter den 14:e låses perioden och inga rättningar kan göras. Du kan inte göra korrigeringar de 2 sista dagarna per månad, du får vänta till den 1:a månaden efter. Om du inte stämplar på lunchen kommer det att dras 60 minuters rast. Tar du kortare rast än 30 minuter dras det ändå 30 minuters rast. Frånvaro del av dag Ska du vara ledig del av dag; anger du det klockslag som du flexade ut vid. Om du lägger in sjukdom från klockan och du flexar ut blir det en felsignal som måste rättas till. Flex stämpling Här kan du se ditt flexsaldo (gårdagens saldo) och kan även simulera den (aktuellt saldo) Ny stämpling Du får dagens datum och typen In. Klicka på [Spara] för att stämpla in. Automatisk får du nu typen Rast ut. När du tar rast klickar du igen på [Spara]

17 17 (18) Kod Du har möjlighet att lägga in koder 10 Flex utanför arbetstid Om du har arbetstid enligt schema till kl men kommer till arbetet efter kl måste denna kod användas, annars kan inte programmet hantera din stämpling korrekt. 100 Tjänsteärende innev dag Om du avslutar din arbetsdag med tjänsteärende ska denna kod användas. 110 Tjänste nästa dag Om du vet att du ska börja nästa dag med tjänsteärende ska denna kod användas när du går hem dagen innan. Under senaste stämpling ser du den senast gjorda stämplingen. Under fellista hittar du alla dina felstämplingar som ska rättas till under Flexkorrigering. Flex korringeringar Du rättar själv dina fel i Självservice. Välj datum och klicka på [Hämta] Klicka på [Ny ] för att lägga in en ny stämpling. För att rätta en gjord stämpling klickar du på aktuell rad. Du ser ditt aktuella schema, flexramen och dina stämplingar aktuell dag. När du klickat på en stämpling kommer den upp längst ned och du kan göra dina rättningar. Skriv ett meddelande om varför du gör en rättning. Spara dina ändringar genom att klicka på [Spara].

18 18 (18) Flex rapport Du kan ta ut en flexrapport på maximalt 31 dagar. Rubriker Datum In Kod Ut Kod Arbtid Flex Korr Ack Frånv Extra Odef Tj Fel Valda datum Klockslag för instämpling Eventuell kod i samband med instämpling Klockslag för utstämpling Eventuell kod i samband med utstämpling Arbetad tid under dagen Antalet timmar utanför ordinarie arbetstid. Eventuella timmar som är korrigerade av någon med högre behörighet. Visar den ackumulerade tiden som du har. Summa frånvaro timmar för aktuell dag Visar summa extra arbetad tid Summa odefinierad tid för aktuell dag. I samband med att dessa timmar uppstår finns det också ett felmeddelande som ska korrigeras. Visar tid vid tjänsteärende Markeras om det finns felaktigheter som ska korrigeras

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 2 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

Time Care Pool lathund för vikarier

Time Care Pool lathund för vikarier lathund 2013-03-01 Time Care Pool lathund för vikarier vikarier Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 3 2 ALLMÄNT...4 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1 Observandum för SMS... 6 2.1.1.1 Exempel på SMS svar

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat.

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat. Åttonde utgåvan (december 2012) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller förändringar i denna bok

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Sammanfattning De moment som du som Vikarie ska göra i Time Care Pool gör du via en webbsida (hemsida). Hur du kommer till din Time Care Pool

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer