Självservice Personec P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självservice Personec P"

Transkript

1 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på under Löneadministration

2 ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5 GRUND... 6 Person... 6 Frånvaro... 6 Turbyte... 8 Avvikande tjänstgöring (övertid)... 9 Tillägg/Avdrag Sem/Ötid mm (Semester/ Övertid) Lönelista Tidutvärdering Dygnsvila Medd bemres (Meddelande bemaningsresurs) Bem översikt (Bemannings översikt) Reseräkning SMÅTT OCH GOTT

3 Allmänt Vad är Personec självservice Möjlighet att rapportera Frånvaro, Extra tid och Tillägg/Avdrag Möjlighet att rapportera Reseräkningar Möjlighet att se/ändra schema (Turbyte) Möjlighet att se Bemanningsöversikt på egen tid samt övriga medarbetares tid Möjlighet att skicka meddelande till Arbetsledare Möjlighet att se innestående Semester och Komp Möjlighet att se preliminärt Lönebesked Möjlighet att se Tidutvärdering (arbetad tid, OB-tid) 3

4 Inloggning Ange ditt Användarid och Lösenord, och klicka OK. 4

5 Inställningar Under inställningar kan du ändra textstorlek, spara senaste typ/orsak, om du bockar denna ruta så kommer den senaste frånvaroorsaken att visas automatiskt samt välja att få tidutvärdering i minuter istället för hundradelar. När du är klar klickar du på OK. 5

6 Grund Under Grund i navigatorn kan du hitta följande funktioner. Person Under Person hittar du Namn/Adress och Barn. Under Namn/Adress kan du ändra adress och telefonnummer. Under Barn lägger du in ditt barns namn, samt de sex första siffrorna i barnets personnummer, dessa uppgifter används när du lägger in frånvaro, Tillfällig föräldrapenning. Frånvaro Under denna flik rapporterar du in ledighet och annan frånvaro, ex. semester, sjuk eller kompledighet. Tänk på att du endast kan rapportera inom vald period! Börja med att välja frånvaroperiod och klicka på Hämta. Du får då upp dina tidigare ledigheter för den period du har valt. Har du inte lagt in någon frånvaro under perioden kommer inga poster upp. Nu tänds även Ny upp. 6

7 Klicka på Ny. Under pilen på Frånvaroorsak väljer du anledning till frånvaron. Fyll i Datum from och Datum tom. Datum tom måste alltid anges, annars blir ledigheten tillsvidare. Om det är heldagsfrånvaro ska det INTE vara några klockslag eller omfattning, utan bara datum. Om frånvaron bara ska vara under del av dag, anger du detta med klockslag i fälten Tid from och Tid tom. Klockslag som inte är hel timma anger du enligt exemplet ovan med kolon : för att ange minuter. Därefter klickar du på Spara, då kommer du tillbaka till den bild du utgick ifrån. I denna bild kan du lämna ett meddelande till din chef, ex. orsak till din frånvaro. Klicka på de understrukna punkterna under rubriken Medd. Du får då upp en ruta där du kan skriva ditt meddelande, när du skrivit klart klickar du på Spara. Din chef kan även skriva ett meddelande tillbaka till dig. För att ta bort eller ändra frånvaron, för muspekaren över raden, när den blir en hand klickar du på raden. Du kan nu ändra eller ta bort frånvaron (en Ta bort-knapp har tänts). När frånvaron har beviljats blir det en bock i rutan Beviljad. Då har du inte längre någon möjlighet att själv ändra eller ta bort ledigheten. 7

8 Turbyte Här har du möjlighet att rapportera ett Turbyte. Du väljer först Period och klickar sedan på Hämta för att Ny-knappen ska tändas. Klicka på Ny och följande bild kommer upp. Dagens datum kommer upp som förslag, så tänk på att ange det datum du ska göra turbytet på. Klicka därefter på knappen Visa. Skriv in datum i rutan och Visa Här rapporterar du ditt turbyte. Du kan nu se ditt ordinarie arbetspass i kolumnen Anställning. Under Nytt skriver du in ditt nya arbetspass (turbytet). Om du ska vara ledig skriv ledig i klockan fr o m under Nytt. Genom att bocka i Simulera dygnsvila kan du se att du följer reglerna för dygnsvila. När du är klar, klicka på Spara. OBS! Oftast behöver man göra 2 turbyten. Då lägger man ledig på den ordinarie turen, och sedan lägger man in den nya turen. Viktigt att det blir samma antal arbetstimmar som motbokas. 8

9 När du har sparat kommer du tillbaka till utgångsläget. Du kan nu se ditt turbyte. Även här kan du skriva meddelande till chefen, du klickar på den streckade raden i kolumnen Medd. Du får då upp en ruta där du skriver ditt meddelande, när du är klar klicka på Spara. Avvikande tjänstgöring (övertid) Här kan du rapportera in Avvikande tjänstgöring såsom ex. övertid. Du väljer först Period och klickar sedan på Hämta för att Ny-knappen ska tändas. Har du tidigare haft avvikande tjänstgöring under den valda perioden kommer detta att visas nu. Tänk på att du endast kan rapportera inom vald period. Klicka på Ny för att rapportera in avvikelsen. Du anger: Ersättningsorsak (Orsak väljer du genom att klicka på pilen ) Datum Tid from Tid tom Eventuell raststart och minuter Bemanningstyp (Orsak väljer du genom att klicka på pilen ) Därefter klickar du på Spara. När du har klickat på Spara kommer du tillbaka till översiktsbilden. Även här kan du lämna ett meddelande till chefen och ange orsak till övertiden. Du klickar då på den streckade raden i kolumnen Medd. I rutan som kommer upp skriver du ditt meddelande. När du är klar klickar du på Spara. 9

10 För att ta bort eller ändra övertiden, måste du föra muspekaren över raden, när den blir en hand klickar du på raden. Du kan nu ändra eller ta bort övertiden (En Ta bort-knapp har tänts). När övertiden har beviljats blir det en bock i rutan Beviljad. Då har du inte längre någon möjlighet att själv ändra eller ta bort övertiden. Tillägg/Avdrag Här kan du se dina Tillägg/Avdrag för önskad period samt lägga upp nya poster, ex. kostavdrag. Du börjar även här med att välja period och sedan Hämta. Nu kan du klicka på Ny. Du anger: Ersättningstyp (Orsak väljer du genom att klicka på pilen ) Ersättningsorsak Datum from Datum tom Antal Apris eller Belopp Därefter klickar du på Spara När du har sparat kommer du tillbaka till översiktsbilden. Du kan även här skriva meddelande till chefen. Du har t o m den 5:e nästkommande månad på dig att göra korrigeringar. 10

11 Sem/Ötid mm (Semester/Övertid) Under den här fliken kan du bland annat se hur många semesterdagar och hur mycket komp du har kvar. Uppgifterna på denna bild sammanställs i och med varje löneutbetalning. Diverse ackar får du upp genom att klicka i ringen och sen klicka på Hämta-knappen. Den övertid eller semester du har tagit ut/sökt, men ännu inte haft med på lönen är inte med på sammanställningen. Vid simulering av semester så tas även sökta/tillstyrkta/beviljade poster med. Tips! När du ansökt om semester kan du genom att simulera semester se att dina semesterdagar räcker. 11

12 Lönelista Under denna flik kan du se din lönespecifikation, dels de specifikationer som du har fått tidigare men även den specifikation som ligger närmast framåt i tiden. OBS! dock en preliminär specifikation. När du vill titta på en annan period så väljer du under Utbet datum. Huvud är de utbetalningar som gäller ordinarie lön. Extra är de ev. utbetalningar som sker mellan ordinarie löneutbetalningar. 12

13 Tidutvärdering Här kan du se resultatet av Tidutvärdering för tre perioder (= månader). Du kan se din arbetstid och vad det ger för Ob-ersättning, m m. Innehållet du får fram vid sökningen är ej nutid. Detta innebär att det som du rapporterat in nu, inte syns förrän en lönekörning är gjord. 13

14 Dygnsvila Här kan du se hur din dygnsvila ser ut. Förutsättningen är att systemförvaltarna fått information om hur just din dygnsvila ser ut, så att de kan lägga in den i systemet. Du väljer Rapporttyp, och ev. datum du vill titta på och klicka sedan på Hämta. Ex. aktuell dag V= Vila A= Arbete 14

15 Medd bemres (Meddelande bemanningsresurs) Här kan du skicka meddelande till din chef. Klicka först på Hämta för att Ny ska tändas. Bem översikt (Bemanningsöversikt) Här kan du gå in och se ditt bemanningsblad. Här ser du hur ditt grundschema och den avvikande rapporteringen som är gjord för perioden. Du kan även se dina medarbetare på avdelningen eller per viss yrkeskategori på din avdelning. När du kommer in föreslås innevarande veckas datum. Välj datum, vilket Visa-läge du vill ha och klicka sedan på Visa blad. Egen = Eget schema samt avvikelser Egen Kategori = Alla på din avdelning med samma befattningsbenämning Samtliga = Alla på din avdelning De olika rapporteringarna som är gjorda får olika färger beroende på orsak. Om du klickar på knappen Färgkarta får du upp en förklaringsruta. 15

16 Reseräkning Under denna flik gör du dina reseräkningar direkt via självservice istället för på en blankett. OBS! Utlandstraktamente får du dock skriva på blankett. Du börjar även här med att välja Period och sedan Hämta. Nu kan du klicka på Ny. Ex. Endast kört km: Du anger: Förrättning (Orsak väljer du genom att klicka på pilen ) Avrese dag Hemkomst dag Ort Ändamål Därefter klickar du på Nästa. Under Tillägg anger du hur många km du har kört och ev. parkeringsavgift mm, välj ersättning med pilen. Klicka på Nästa, här kan du lämna ev. meddelande till chefen. Ta Nästa igen och välj Spara eller Spara och skriv ut. 16

17 Klickar du på Simulera kan du se hur stor ersättningen blir. Klicka bort bilden vid X:et i högra hörnet. Ex. Reseräkning: Välj period och klicka på Hämta därefter Ny. Ange: Förrättning (Orsak väljer du genom att klicka på pilen ) Avrese dag Avrese tid Hemkomst dag Hemkomst tid Ort Ändamål Därefter klickar du på Nästa. 17

18 Under knappen Restid/Kost anger du vilka måltider du fått på resan genom att bocka i rutorna, klicka sedan på Nästa. Under knappen Tillägg kan du registrera andra eventuella utlägg du haft i samband med resan t.ex. buss och taxi. Har du kört egen bil tar du med det här också. Klicka Nästa, i denna ruta kan du lämna ev. meddelande till chefen. Nästa igen, här väljer du Spara eller Spara och skriv ut. Klickar du på Simulera kan du se hur stor ersättningen blir. Klicka bort bilden vid X:et i högra hörnet. När reseräkningen har beviljats blir det en bock i rutan Beviljad. Då har du inte längre någon möjlighet att själv ändra eller ta bort reseräkningen. OBS! Har du en reseräkning med utlägg, ska den ALLTID skrivas ut och kvitton ska bifogas för att sedan skickas till lönekontoret, via din chef. Du har till och med den 5:e nästkommande månad på dig att göra korrigeringar. 18

19 Smått och Gott Kalender - Du kan använda Kalendern för att söka dag och datum. Du får även fram den i alla datumfält genom att dubbelklicka i fältet. Hjälp - När du står i ett fönster kan du klicka på Hjälp i navigatorn. Du kan även klicka på Hjälp i det fönstret du står i (finns i högra hörnet under Aditro). Om du inte kan lägga in frånvaron Tillfällig föräldrapenning (vård av barn), beror det troligen på att du inte lagt in ditt barns födelsedata och namn. Om det är heldagsfrånvaro ska det INTE vara några klockslag utan bara datum. Meddelande - Du kan på många ställen skriva ett meddelande till chefen med en förklaring till t.ex. frånvaro eller övertiden. Gå via översiktfönstret och kolumnen Medd Tänk på att du endast kan rapportera inom vald period. Glöm inte att Logga ut när du är klar. OBS! Använd INTE krysset. Vid inaktivitet under en viss tid blir du automatiskt utloggad. 19

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Time Care Pool lathund för vikarier

Time Care Pool lathund för vikarier lathund 2013-03-01 Time Care Pool lathund för vikarier vikarier Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 3 2 ALLMÄNT...4 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1 Observandum för SMS... 6 2.1.1.1 Exempel på SMS svar

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2013-07-08

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2013-07-08 Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2013-07-08 Uppdaterat: 2012-12-31 Användarhandledning för Vikarier Page 1 of 27 Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 4 2 ALLMÄNT... 5 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08

Time Care Pool. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08 Time Care Pool Vikarie Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08 Version: Time Care Pool 3.3 Användarhandledning för Vikarier Page 1 of 27 Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 4 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Reviderat datum: 2015-01-07 Kontakt Bemanningscentralen bemanning.vo@nykoping.se Telefon 24 89 60 Öppettider må-fr 6.15-17, lö-sö 6.15-14

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för assistenter, VH tid

Manual för assistenter, VH tid Manual för assistenter, VH tid På VHtid:s startsida kommer du varje månad att få aktuell information från företaget angående aktiviteter, utbildning och rutiner. Du som assistent ansvarar för att läsa

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer