Självservice Personec P Arbetsledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självservice Personec P Arbetsledare"

Transkript

1 Självservice Personec P Arbetsledare Manualen finns även att hämta på under Löneadministration

2 INLOGGNING... 3 INSTÄLLNINGAR... 4 ORGANISATION... 5 BESLUT... 6 GENERELLT FÖR MENYER UNDER BESLUT... 6 Urval... 6 Komplettering-Ändring-Attest... 6 Meddelandefunktion... 7 DELEGATION... 7 FRÅNVARO BEV FRÅNVARO TST... 8 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRNING (AVV TJÄNSTG)... 9 TURBYTE PLACERING TILLÄGG/AVDRAG BESLUT RESOR (RESOR BEV) BESLUT SAMTLIGA (SAMTLIGA) PRENUMERATIONER PERSON PERONUPPGIFTER PERONACK ANTECKNINGAR ANSTÄLLNING GRUNDUPPGIFTER SEMESTER ÖVR SEM ACKAR UPPEH/ FERIE ÖVERTID ARBETSTID... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ANSTÄLLNINGSACKUMULATORER KONTO KONTO/ PROC RAPPORTER ADRESSER ANSTÄLLNINGAR SEMESTER FERIE UPPEHÅLL ACK LISTOR FRÅNVARO ANTECKNINGAR AVV TJÄNSTG TURBYTE VECKOARBETSTID DYGNSVILA MEDD BEMRES SCHEMA UTDATA BEMANNING BEMANNINGSMÅL

3 Inloggning Ange ditt Användarid och Lösenord, och klicka OK. 3

4 Inställningar Inställningarna är personliga. I delen Urval kan du ställa in hur många rader som skall visas per sida när du söker fram rapporter (max 50 rekommenderas). Om du väljer att bocka i Tidutv minuter-rutan i urval, så kommer alla tider att utvärderas med minuter istället för hundradelar. OBS! Om du har behörighet till t ex en Förskola med underliggande avdelningar måste du ha en bock i Sökning på underliggande enheter. Som Exportformat rekommenderas Rich Text Format (Word m m). När du är klar klicka på Spara. 4

5 Organisation Du måste alltid ha en organisation vald för att kunna arbeta vidare i självservice arbetsledare. Under menyvalet Organisation kan du välja organisationsenhet från organisationsträdet. Markera önskad enhet och klicka på Välj. Genom att lägga mus-pekaren på Organisation visas vald sökning. 5

6 Beslut Under detta menyval finns olika funktioner för att tillstyrka/bevilja frånvaro, tillägg/avdrag samt tillstyrka/bevilja reseräkningar. Generellt för menyer under Beslut Urval Under beslut gäller alltid att den organisation som valts under Organisation ligger kvar här från ditt tidigare val av organisation. De personer som finns knutna till vald organisation kan listas upp i fältet Anställd. Period måste alltid anges. Du måste också ange om du vill lista Ej beviljade, Ej tillstyrkta poster eller Alla poster, undantaget är menyvalet Samtliga som styrs mot Alla perioder och listar endast oattesterade poster för det urval som är gjort i Organisation, kan dock kompletteras med urval på kategori/kategorigrupp. Ytterligare urval som kan göras i bilden är kategori/kategorigrupp, men detta rekommenderar vi inte att göra. Komplettering-Ändring-Attest För komplettering eller ändring av post, klicka på namnet så kommer du in i en uppdateringsbild. I denna bild finns även möjlighet att ange avvikande konto m m. 6

7 Meddelandefunktion I beslutslistan längst till höger finns möjlighet att klicka för att få upp en ruta att skriva i. Här kan du själv skriva meddelanden till varje arbetstagare och även ta emot meddelanden från dem. Klicka vid Med längst till höger i beslutsbilderna. Skriv texten, när du är klar klickar du på Spara. Färgerna förändras när meddelandet är sparat. När du för muspekaren över punkterna kan du läsa meddelandet utan att behöva öppna det. Delegation Du kan under en period välja att delegera din attesträtt till en annan person. Du får då delegera en meny i taget. Börja med att klicka på Ny. Välj sedan funktion, du delegerar en meny i taget. Sedan får du välja vem som ska attestera istället för dig via Delegera till. Ange From- och Tom datum. När du är klar klicka på Spara. 7

8 Frånvaro Bev Frånvaro Tst All frånvaro ska Beviljas. Antingen beviljas en och en eller så kan man Markera alla och sen Bevilja. 8

9 Avvikande tjänstgöring (Avv tjänstg) Under denna rubrik hamnar övertid som den anställde själv registrerat in. Om du vill komplettera med avvikande konto eller simulera dygnsvila, så klicka på den anställdes namn. 9

10 Turbyte Här ser du de turbyten som en anställd har gjort. Detta blir beviljat direkt när den anställde gör sitt turbyte, så det här ett informationsfönster. Det går bara att se en anställd i taget och den period som är vald. Du ser då den tid som ligger enligt schemat, d v s den gamla tiden samt den nya tiden. Placering Här gör löneassistenterna en placering på en anställd som har en partiell frånvaro. Placeringen görs för att visa hur den anställde arbetar på kvarvarande tid. Tillägg/Avdrag Här ser du olika tillägg/avdrag som har lagts upp på en anställd. Om du vill lägga upp en ny post eller se poster på en person får du börja med att: Välja period Markera anställda klicka på Sök Du ser nu den anställdes poster. Vill du nu lägga upp en ny post så klicka på Ny post efter att du har sökt efter poster. 10

11 Beslut Resor (Resor Bev) Här beviljas reseräkningar på dina anställda. Välj vilken Period du vill söka i. Välj anställd Välj om du vill se Ej beviljade eller Alla. Klicka sedan på Sök. För att bevilja reseräkningen klicka på antingen Markera alla eller sätt själv en bock i Bev- kolumnen. Då tänds Bevilja knappen och du kan nu bevilja. Om du vill ändra/komplettera eller se detaljer i en reseräkning på en anställd, klickar du på den aktuella posten (namnet). Detta måste dock göras innan posten är beviljad. Du ser då följande bild: OBS! Om du ändrar konton på första bilden så ändras kontot för hela resan. Ska konto endast ändras på tex. tillägget så får du gå till just det tillägget och ändra konto där. Du kommer till de olika delarna genom att klicka på respektive knapp. 11

12 Här ser du vilka måltider den anställde fått under resan. Här ser du ev. personliga utlägg den anställde haft under resan. Här kan du simulera resan och se vilka ersättningar som kommer att betalas ut. 12

13 Beslut Samtliga (Samtliga) I Samtliga visas alla poster som ej är tillstyrkta/beviljade. Det går även att välja Period, men välj Alla Perioder, för då är du säker på att inte missa något under Beslut. Klicka sedan på Sök. Antingen så sätter du själv en bock i Bev. Eller så klickar du på Markera alla och Tillstyrka/Bevilja. För att komma in på en post får du klicka på den anställdes namn. Du kan med hjälp av denna knapp Se då följande bild. ange avvikande konto. Du kan nu se vilket konto den anställde ligger på. Du kan här välja på att själv skriva in det avvikande kontot eller gå via knappen Välj org och då hämta från Organisationsträdet. När du är klar klicka på Spara. 13

14 Prenumerationer Du kan välja att göra en prenumeration vilket innebär att det kommer ett mail så fort någon anställd gjort en rapportering som kräver attest. Lägg in din mailadress (arbetets) i din egna roll som Arbetstagare, under Namn/Adress. Ta sen kontakt med ditt lönekontor för att få en uppdatering gjord i din roll. Prenumeration görs under Samtliga, du får då upp alla poster som ligger oattesterade, oavsett orsak. OBS! När du ska göra din prenumeration, kontrollera först att det under Inställningar finns en bock i rutan Sökning på underliggande enhet. Kontrollera sedan att rätt Organisation är vald. Ställ dig sedan på menyvalet Samtliga och sök på Alla perioder och gör en sökning. En länk visas längst ner på bilden. När du klickar på länken kommer en bild upp där du får ange namn på sökningen. 14

15 När du har sparat din prenumeration krävs att systemförvaltaren kör en bearbetning av prenumerationerna för att de ska aktiveras. När denna bearbetning är gjord visas vid inloggning en upplysning: Din prenumeration, Det namn du satt, rapporterar att det finns poster att attestera. Om du klickar på Poster att attestera kommer du in i beslutslistan. Om du vill ta bort din prenumeration klicka då på namnet, i ovanstående exempel Hemtjänst Centrum, och väljer Ta bort. 15

16 Person Personuppgifter Under detta val kan du titta på eller ändra adressuppgifter på dina anställda. Du kan även se vilken kompetens personen har. För att söka upp en person, skriv in efternamn eller personnummer i rutan. Du kan också välja att lämna rutan blank, klicka då på Sök och göra ett urval på den/de du letar efter genom att fylla i sökrutan i bilden nedan. Markera aktuell person och klicka sedan på Välj. Under Grunduppgifter ser du personens adress. Om du ändrar adressen så glöm ej Spara. Under Adress kan du även välja att titta på anhörigadress. 16

17 Under fliken Utbildning Kompetens kan du se vilka utbildningar som personen har alternativt registrera nya utbildningar. Första fliken, Utbildning, är till för att registrera olika utbildningar enligt de utbildningskoder som finns upplagda i tabellen. I andra fliken Kompetens och den tredje fliken Uppdrag ligger det olika koder, som systemförvaltarna har lagt upp, de kan man lägga på en person för att tala om t ex. att den är finsktalande. Kom ihåg att alltid klicka på Spara då du gjort en ändring. Under fliken Pension kan du hitta information om personen har någon form av sjukersättning eller delpension. Även from datum finns angivet i dessa fall. Under fliken Person-Företag kan du se/registrera företagsanknutna uppgifter såsom t ex. telefon, mobil och e-post. Glöm ej att Spara om du gör några tillägg eller ändringar. Under fliken Person-Barn anges den anställdes barns namn och födelsedata. Detta används när den anställde ska registrera vård av barn. Det är den anställde själv som lägger in detta. Personack Här kan du titta på personens ackumulerade uppgifter. Månadsackumulator: ex viss kontant bruttolön och prel skatt totalt. Årsackumulatorer: ex viss kilometerersättning och skattepliktig ersättning. Anteckningar Här syns ev. anteckningar på en person och det går även lägga in en ny anteckning. För att läsa en anteckning i sin helhet, klicka på raden med anteckningen du vill läsa. 17

18 Anställning Grunduppgifter Grunduppgifter består av sex flikar: Grunduppgifter, Arbetstid-Lön, Pensionsuppgifter, Utvärderingsuppgifter, Försäkringsuppgifter och Verksamhetsbegrepp. I alla bilder kan du klicka på Översikt och få fram en matrikel över personens anställningar Innehållet/utseendet på matrikeln bestämmer du själv genom att bocka i inställningar över vad som ska synas. Du kan med fördel välja alla fält eftersom de får plats på de flesta skärmar. Klicka på Spara när du har markerat det som ska vara med. 18

19 Under fliken Grunduppgifter ser du uppgifter gällande anställningen, organisation, avslut och övriga uppgifter. 19

20 Under fliken Arbetstid-Lön ser du vilket schema som är kopplat till anställningen, information ang. sysselsättningsgrad och faktorer, samt vilken månadslön/timlön den anställde har plus ev. lönetillägg. Här finns också värden för arbetstidskontroll, denna används för att kontrollera dygnsvilan enligt arbetstidsdirektivet. Under fliken Pensionsuppgifter ser du information angående pensionen som gäller anställningen. Man ser även uppgifter om avtal samt pensions%. Under fliken Utvärderingsuppgifter anges under Utvärdering 1 om den anställde berörs av någon annan integration som t ex. TimeCare. Flikarna Försäkringsuppgifter och Verksamhetsbegrepp används ej. 20

21 Semester Här ser du personens semesteruppgifter, betalda och sparade semesterdagar. Det går även att se hur många dagar personen har tagit ut och hur många kvarstående dagar hon/han har. Värdet som visas är efter senaste verkställda lönen. Om man klickar på Simulera så får man fram det aktuella värdet, man ser då också dagar som är inlagda men inte attesterade eller löneberäknade. I rutan Frånvarodagar ser du hur många frånvarodagar som är semesterlönegrundande och ej semesterlönegrundande ledighet. Det kan då ligga till grund för reducering av semesterdagar. 21

22 Övr sem ackar Övriga semesterackar visar en bild över vad som finns i ackumulatorerna då det gäller semester. Välj anställd du vill titta på, och med hjälp av rullningslistan väljer du vilken period du vill titta på. Uppeh/ Ferie Här ser du grunduppgifter gällande uppehåll/ferieanställningar. Om den anställde inte har uppehåll eller ferieanställning kommer inga uppgifter fram i denna bild. Klicka på Simulera för att se alla aktuella uppgifter. 22

23 Övertid Här finns uppgifter om mer eller övertid på en person. I delen Allmänt visas uppgifter om vilken period som beräkningen är bearbetad/verkställd för. Där finns också fält för att ange riktlinjer för ev. extra övertid och normaltid för timanställda. Det ska då alltid stå i fältet Norm tid timanst. Delen Månadens Övertid/Mertid uppdateras då systemförvaltaren bearbetar arbetstidsjournalen. Det går även att simulera timmarna innan bearbetningen. När arbetstidsjournalen är verkställd ackumuleras månadens timmar till årets Mertid/Övertid. Delen Årets Övertid/Mertid innehåller fält för ackumulerade värden för anställningens mereller övertid. Delen Ej kompenserad övertid innehåller innestående komptid från senaste verkställda period. Du kan simulera Innestående kompl och får då med tid som är rapporterad men ej verkställd. 23

24 Anställningsackumulatorer Här kan du se anställningsanknutna ackumulatorer. Den vänstra kolumnen visar månadsackumulatorer och den högra visar årsackumulatorer. För de år och månader som den anställde har varit med i bearbetning, kan du också välja period med hjälp av rullningslisten och se aktuella uppgifter. Konto Konto/ proc Här ser du vilket konto en anställd är kopplad till. För att lägga till en fördelning, klicka på Ny fördelning och en ny registreringsrad tänds upp. Är fördelningen tidsbegränsad så lägga upp en anteckning med bevakningsdatum. Då finns möjligheten att söka på dessa för att bevaka slutdatumet. Glöm inte klicka på Spara om en ny fördelning har gjorts. 24

25 Rapporter Generellt för rapporter gäller att du kan göra urval på organisation, kategori/kategorigrupp. Klicka på Skapa rapport för att få fram rapporten. Rapporter kan sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Det är även möjligt att ta fram en rapport som XML-fil, ett format som kan sparas vidare till excel-format. Ett annat val är att skriva ut (typ printscreen) via höger musknapp eller utskrift knappen under listan. Välj där format liggande. När du under respektive meny har skapat en rapport och sedan vill göra ett annat urval, så klicka bara på pilen vid urvalsvillkor. Du kommer då tillbaka till bilden för urval och kan då göra ett nytt urval. Adresser Här får du en lista på aktuella adresser på dina anställda. Du får bara med personer med en aktiv anställning. När du gjort dina val klicka på Skapa rapport. 25

26 Anställningar Här kan du få fram en rapport på lite olika slag. Kan söka på följande rapporttyper: I fälten Datum fr o m och Datum t o m anger du om du vill söka på en speciell månad. Skriver du inget i dessa fält så görs sökningen från dagens datum Under rapporttypen Anställningsuppgifter kan du själv välja ut åtta fält från anställningsuppgifter som du vill ha fram uppgifter på. Håll ner Ctrl-tangenten om du vill markera ett och ett av fälten. Fälten Personnr, Efternamn, Förnamn, Anstnr extern samt Signatur är fasta fält som alltid kommer med. 26

27 Semester Här finns möjligheten att ta ut en lista på dina anställdas semesterdagar. Vill du ha rapporten på hela din arbetsgrupp, klicka på Välj org. Välj vilka fält du vill ha med i rapporten. Håll ner Ctrl-tangenten för att markera mer än ett fält. Välj ev. semestergrupp och även vilket år du vill ha rapporten på. Ferie I denna rapport kommer endast ferieanställda med. Vill du ha ut en rapport på alla i din arbetsgrupp som har ferie, klicka på Välj org. De fält du får fram på rapporten är Arbetsår, HT-start, VT-slut, Semdgr/år, Ej semgr frånvarodgr, Betalda semdgr, Betalda semdgr korr, Betalda feriedgr, Betalda feriedgr korr, Obet feriedgr, Genomsnittlig syssgrad samt Genomsnittlig syssgrad korr. Värden i rapporten får du dock först efter den 1:a körningen av beräkning av ferielön, den brukar köras i början av juni månad. Uppehåll I denna rapport kommer endast uppehållsanställningar med. Vill du ha ut en rapport på alla i din arbetsgrupp som har uppehåll, klicka på Välj org. De fält du får fram på rapporten är Arbetsår, HT-start, VT-Slut, Uppehållsfaktor, Semgr frånvaro arbdgr, Genomsnittlig syssgrad, Genomsnittlig syssgrad korr samt Uppehållslönetillägg. Värden i rapporten får du dock först efter den 1:a körningen av beräkning av ferielön, den brukar köras i början av juni månad. 27

28 Ack listor Här finns möjligheten att få en rapportlista på bl a övertid för dina anställda. Vill du ha rapporten på hela din arbetsgrupp, klicka på Välj org. Markera de fält du vill ha med i rapporten. Beroende på vilken rapporttyp som har valts så får du olika fält att välja på. Håll nere Ctrl-tangenten för markering av mer än ett fält. Ange också vilket år och vilken månad du vill titta på i ackarna. Det är acken efter verkställd lön som du får fram i rapporten. Ex 28

29 Frånvaro Från den här rapporten kan du få en bevakningslista på frånvaro. Se till att du har rätt organisation vald. Välj Rapporttyp. Det går att göra ett urval på specifik frånvaroorsak. Datum kan anges men är inte nödvändigt för bevakning framåt i tiden. Om du inte anger datum så skapas rapporten utifrån dagens datum och framåt. Ex Anteckningar Här kan man söka på anteckningar som är gjort på en anställd. Du kan i dag välja på bl a under Rubrik: Fördelning upphör och Vilande grund. Om du lämnar Rubriken blank får du en rapport över alla anteckningar. Datum kan anges men är inte nödvändigt för bevakning framåt i tiden. Om inget datum anges så söker den på anteckningar med bevakningsdatum från dagens datum. Avv tjänstg Här kan du få upp en rapport på dina anställdas övertids- och även flexsaldo om den anställde har en anställning med flexavtal. Görs inget val på Anställd kommer samtliga upp på den organisation som är vald. Ange det datum du vill ha rapporten på. Väljs inget datum tar den automatiskt fr o m dagens datum. 29

30 Turbyte Här får du fram en rapport på turbyten som dina anställda har gjort. Har du rätt organisation vald så finns de anställda under den organisationen i rullningslistan Anställd. Det går också att ange from tom datum för vilken period du vill titta på turbyten. Anges inget from så görs sökningen från dagens datum och framåt. Veckoarbetstid Här får du fram en rapport på veckoarbetstid på de anställda för innevarande- föregåendeeller nästkommande period. Du får rapporten per 16 veckor. Har du rätt organisation vald så finns de anställda under den organisationen i rullningslistan Anställd. När du gjort dina val klicka på Skapa rapport. Dygnsvila Här tar du fram rapporter på dygnsvilan på de anställd för en specifik dag, innevarandenästkommande vecka eller för en månad. Har du rätt organisation vald så finns de anställda under den organisationen i rullningslistan Anställd. Välj Rapporttyp, när du sedan är klar klicka på Skapa rapport. I Kolumnen Resultat får du ett OK om dygnsvilan är uppfylld. Om du i kolumnen har Justera så behöver du in och kontrollera samt åtgärda för att du skall få dygnsvilan korrekt på den anställde. Du får en specifikation på arbetstid (A) och vilotid (V) på de som inte är OK. När du får texten under information Inga arbetstider funna, så är det en timanställd som inte har någon arbetstid under vald period. 30

31 Medd bemres Här får du en rapport med alla meddelande som skrivs mellan dig som chef och den anställde. Vill du ha på en specifik anställd väljer du i rullningslisten. Du kan då också ange from- tom datum för vilken period du vill titta på meddelanden. Anges inget from så görs sökningen från dagens datum och framåt. Du kan också bestämma om du vill se per Registrerings datum eller per Aktuellt datum. Orange färg = Arbetstagare sparat Blå färg = Arbetsledare sparat Schema Här kan man göra scheman. Se separat utbildningshäfte. Utdata Här kommer det finnas rapporter som personalhandläggarna gör. 31

32 Bemanning Under detta menyval finns en Bemanningsöversikt, du kan också använda dig av bemaningsmål. I den övre delen Urval bestämmer du vilka uppgifter du vill se. Du kan välja att titta på Veckoblad, Dagblad eller Planeringsblad. Med Veckoblad får du en översikt över hur bemanningen ser ut, schemat som ligger på anställningen samt ev. avvikelser som är rapporterad på detta. Med Dagblad ser du dag för dag på dina anställda. Med Planeringsblad har du möjlighet att vid ex frånvaro se hur din bemanning på avdelningen ser ut, var du måste täcka upp med vikarie. Vid Fr o m anger du den period du vill titta på, max 31 dagar. Har du personal med schema för både Arbete samt Jour/Beredskap skall du ha Båda markerat. Använd dig av Sök- knappen för att välja vilken Organisation du vill titta på. Du kan sortera Bemanningsöversikten på lite olika sätt: Namn, Kategori, Organisation/Namn samt Organisation/Kategori. Under knappen gör du inställningar som ligger kvar även nästa gång du loggar på. När du gjort dina inställningar klicka på Spara. Du kan när som helst gå in och förändra inställningarna och spara om. Klicka på när du gjort klart dina val. 32

33 I bemaningsöversikten ser du nu det urval du gjort. För all rapportering som görs så skapas det upp ett underlag för avvikelserapportering med olika färger. Du har längst ner i bilden möjlighet att ta upp en färgkarta eller göra en utskrift. Om du vill titta lite mer detaljerat per person så klicka på namnet. Här ifrån kan du komma till det som finns under Beslut. Du kan också få fram uppgifter om Person och Arbetstid/Schema. Om du har valt planeringsblad så finns även Semesteruppgifter möjlighet att välja på. 33

34 Bemanningsmål För att kunna få fram Bemanningsmål måste du först välja Planeringsblad och sedan sätta en bock i Visa bemanningsmål. Genom att hålla markören på stapeln ser du Närvaro/ Behov/ Differens. Genom att klicka på stapeln visas personlista för aktuella arbetstider. 34

35 Vill du se Bemanningsmålet för hela veckan, klicka på veckonumret istället. Ex 35

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Självservice P

Utbildningsmaterial Personec Självservice P Utbildningsmaterial Personec Självservice P Arbetsledare Allmänt 2 (10) Allmänt...3 Inloggning...4 Organisation...7 Inställningar...8 Användarhandledning...10 Detta utbildningsmaterial är skyddat av lagen

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Personec P Webinar-Rapporter i webb

Personec P Webinar-Rapporter i webb Personec P Webinar-Rapporter i webb 1 (30) Innehållsförteckning 1 Rapporter... 2 2 Adresser... 4 3 Anställning... 5 3.1 Anställd tom... 6 3.2 Vilande anställning... 7 3.3 Fast lönetillägg... 8 3.4 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Personec P. Manual för chef och chefsstöd

Personec P. Manual för chef och chefsstöd + Personec P Manual för chef och chefsstöd Datum 2016-04-19 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Varför tillstyrka/bevilja?... 3 Logga in i Personec P... 3 Support... 3 Grundinställningar... 4 Inställningsbild...

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 Responsgruppen 1 Innehållsförteckning Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7 5.1 Frånvaroorsaker 8 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 6.1 Mer/Övertidsorsaker 11

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Soltak ab. Manual chef. Visma Window 2016-04-25

Soltak ab. Manual chef. Visma Window 2016-04-25 Soltak ab Manual chef Visma Window 2016-04-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information... 4 Viktig information... 4 När du ska anställa en ny medarbetare eller göra en beställning av

Läs mer

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet.

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Startsida Du ser Meddelande från lön och Länkar som

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Personal- och lönesystem, Visma Manual för chefer

Personal- och lönesystem, Visma Manual för chefer Personal- och lönesystem, Visma Manual för chefer Innehåll Organisation... 4 Prenumerationer... 4 Attest... 5 Samtliga... 5 Delegation... 6 Rapportering... 7 Avvikande tjänstgöring... 7 Frånvaro... 9 Tillägg

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Rapportera i Självservice P. Manual för medarbetare

Rapportera i Självservice P. Manual för medarbetare Rapportera i Självservice P Manual för medarbetare 2016-09-02 Sida 2 av 18 Innehåll Person... 4 Kalender... 4 Visningar i kalendern... 4 Meny i kalendern... 5 Har du mer än en anställning... 5 Lägga till

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum]

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum] Soltak ab Manual Flex Rapportering av flex Visma Window [Datum] Innehållsförteckning Flex för medarbetare...2 Frånvaro...2 Flexregistrering...3 Flexöversikt...5 Rättning av fel...6 Framtida registrering...7

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapportera i Självservice P

Rapportera i Självservice P Rapportera i Självservice P Manual för medarbetare 2016-11-29 Sida 2 av 22 Innehåll Person... 4 Kalender... 4 Visningar i kalendern... 4 Meny i kalendern... 5 Har du mer än en anställning... 5 Lägga till

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Semester 1 Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. Semester Välj Ledigheter i

Läs mer

Rapportera i Självservice P

Rapportera i Självservice P Rapportera i Självservice P Manual för medarbetare 2016-11-15 2016-11-15 Sida 2 av 19 Innehåll Person... 4 Kalender... 4 Visningar i kalendern... 4 Meny i kalendern... 5 Har du mer än en anställning...

Läs mer

Semesteromställning 2017

Semesteromställning 2017 Semesteromställning 2017 Instruktion Personec P Innehållsförteckning 1 Instruktion gällande semester januari 2017... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 Information om semesteromställning 2017... 4 2.1 Allmänt... 4

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec P. Tid Arbetsledare Självservice

Utbildningsmaterial Personec P. Tid Arbetsledare Självservice Utbildningsmaterial Personec P Tid Arbetsledare Självservice 1(11) Personec P Tid 2 1 Inställningar 2 2 Korrigeringar 3 Korrigeringsbilden... 3 Korrigering av stämpling... 6 3 Bevakningar 8 Fellista...

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window Soltak ab Manual Flex för chef Lilla Edets kommun Visma Window 2016-05-06 Innehåll Flex-avtalet... 2 Viktigt att tänka på... 2 Funktioner för Flex i Visma Window... 3 Flex Korrigering... 3 Flexkorrigering

Läs mer

Medvind Web. Medarbetare

Medvind Web. Medarbetare Medvind Web Medarbetare Innehållsförteckning Logga in... 3 Din översikt/kalender... 3 Ändra arbetspass... 4 Registrera mertid/övertid... 4 Fliken Frånvaro... 5 Fliken Ledighetsansökan... 6 Fliken Löneartsrapportering...

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro Reviderad 2016-11-16 Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro 1 Manual anställningsavtal Från HR-portalen via anställning välj ny anställning eller via pilen något av alternativen 1, Vid val ny anställning

Läs mer

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Soltak ab Manual Schema Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Innehåll Schema... 2 Sök upp befintligt schema... 3 Skapa nytt schema... 4 Jourschema... 8 Beredskapsschema... 10 Placeringsschema...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29 Sida 1 av 18 UNIT4 Tid Registrering tid Agressowebb Sida 2 av 18 Innehåll Agressowebb - Primula... 3 Övertid och kompensationsledighet... 3 Ändrad tjänstgöring i % - tjänstledig/föräldraledig mm... 3 Att

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad Medvind Web Chef/Adm Senast redigerad 2016-08-30 Innehållsförteckning Logga in... 3 Startbild... 3 Anställd/Arbetsledare... 4 Navigering... 4 Uppgifter, Utfall, Sök person... 5 Personer... 6 Anställning...

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Kom igång med Adela Grundskola

Kom igång med Adela Grundskola Kom igång med Adela Grundskola Publicerad 2010-06-09 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Grundskola 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Soltak ab Manual Schema Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Innehåll Schema... 2 Sök upp befintligt schema... 2 Skapa nytt schema... 3 Nattschema... 6 Jourschema... 7 Beredskapsschema...

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Uppläggning av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg 2011-04-06 1 Gå in i Personalportalen i Självservice och välj Reseräkning Välj reseräkning i meny och sedan ny reseräkning och välj därefter: Inrikes,

Läs mer

Att bygga/förändra organisationsträd

Att bygga/förändra organisationsträd Att bygga/förändra organisationsträd 2013-04-23 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att bygga/förändra organisationsträd... 1 Allmänt Organisationsträdet... 3 Byggande av organisationsträd... 4 Förändringar av

Läs mer

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2012-10-01 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök Söka med filter Familjebild

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Förändring av anställning

Förändring av anställning Förändring av 2013-06-20 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 3 Vid förändring av befattningsbenämning, avtal, sdatum, sgrupp, sform, gren i organisationsträd och heltidsmått... 3 Anvisningar angående

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Lathund fritids

Lathund fritids Lathund fritids 2013-01-25 1 Innehåll Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer