Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice"

Transkript

1 Heroma Modul 5 Medarbetaren Användarinstruktion till Självservice - Inloggning i Heroma - Ändra personliga uppgifter - Arbetsförändring övertid vanlig eller under jour/beredskap - Registrering av frånvaro - Sjuk- och friskanmälan - Passbyte - Arbetsschema och arbetstimmar - Reseersättning och egna utlägg

2 Innehållsförteckning Om självstudier i Heromas webbguider i. Allmänt bra att känna till... 3 ii. Heromas webbguider Översikt av startsidan i Heroma Självservice Ändra personuppgifter Registrera arbetsförändring Registrera frånvaro Göra sjuk- och friskanmälan Byte av arbetstid Arbetsschema och arbetstimmar Reseersättning och egna utlägg Sidan 2 av 23

3 Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial I. Allmänt bra att känna till Välkommen till en introduktionsutbildning för Heroma! Heroma är ett system som ersätter IFS. Heroma levereras och driftsätts av företaget Logica. Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma. I den här användarinstruktionen finns anvisningar hur du: orienterar dig i Heroma ändrar dina personuppgifter gör en arbetsförändring i form av övertid vanlig eller under jour/beredskap registrerar frånvaro gör sjuk- och friskanmälan byter arbetspass med en kollega tar fram arbetsschema och summering av arbetstimmar hanterar reseersättning och egna utlägg Några saker som är bra att känna till inför starten av din introduktion är att webbguiderna är framtagna för en generell organisation och är därför inte anpassade för Partille kommun eller just dig och din verksamhet. Luta dig nu tillbaka glöm ditt arbete och allt du måste göra för ett par timmar - så ska jag ta dig i handen och gå igenom hur du arbetar i och med Heroma Självservice. Jag hoppas att du ska ha det någorlunda trevligt här och att du har nytta av den tid du lägger ner tillsammans med mig! Patrik Lögdqvist Utbildare Vuxenutbildningen i Partille Sidan 3 av 23

4 II. Heromas webbguider Heromas webbguider är korta övningsuppgifter där du i egen takt kan öva dig i att arbeta med och i Heroma Självservice. Webbguiderna är uppbygga ungefär som ett bildband där textrutor och grafiska element beskriver Heromas olika delar. Det innehåller också en del enklare övningar samt några korta repetitionsfrågor som avslutar varje kapitel. Du behöver inga inloggningsuppgifter för att arbeta med själva webbguiderna, däremot måste du sitta vid en dator som finns inom Partille kommuns datanät. Alla webbguider finns samlade på Insidan. Nu tror jag att du har tillräckligt på fötterna för att kunna sätta igång. Lycka till! Sidan 4 av 23

5 1. Översikt av startsidan i Heroma Självservice Logga in i Heroma enligt instruktionerna du fått. Instruktionen meddelas när Heroma är klart att driftsättas. Du kommer till startsidan den ser ut så här (alla bilder är tagna ur Heromas webbguider): Med menyerna överst på sidan kommer du åt Heroma Självservice alla delar. Du kan alltid nå den här startsidan genom att klicka på ordet Självservice. Panelen Mina personliga ärenden visar de aktuella ärenden du har. Det är antingen ärenden du skickat till någon kollega eller ärenden någon kollega skickat till dig. Du öppnar ett ärende genom att klicka på den understrukna texten i kolumnen BENÄMNING. Panelen Nyheter visar senaste nytt och viktigt som din arbetsgivare vill informera dig om. Panelen Saldon/Ackar visar saldon på till exempel din inarbetade övertid och dina ackumulerade semesterdagar. Panelen Kalender visar hur din arbetstid är planerad. I Kalendern kan du registrera arbetsförändringar, frånvaro med mera. Fönstret Hjälptext är ett nyttigt verktyg både när du är ovan vid Heroma och när du börjat komma in i systemet. Här visas information om den del i Heroma du för tillfället befinner dig. I det här fönstret kan du även se felmeddelanden till exempel om din dator skulle tappa kontakt med en server. Skulle du råka stänga Hjälptext klickar du på knappen med ett frågetecken längst upp till vänster på din skärm Sidan 5 av 23

6 I panelen Mina personliga ärenden finns en filterfunktion (se ovan). Den använder du när du har många ärenden och vill se på en särskild typ av ärenden. Du kan filtrera följande typer: - Arbetsförändring - Frånvaro - Resurshanteringsärenden - Meddelanden - Schemaplaneringsärenden Väljer du att lämna filtreringsrutan blank visas alla dina ärenden utan filtrering. Du kan även sortera dina ärenden genom att klicka på en rubrik i någon av panelens kolumner till exempel Benämning, Skapat eller Beskrivning. Klickar du på rubriken i kolumnen Skapat sorteras dina ärenden så att antingen det nyaste eller det äldsta står högst upp - beroende på om du klickar en eller flera gånger. Den lilla triangeln till höger om varje rubrik hjälper dig att se i vilken ordning ärendena sorterats. Längst upp på varje panel finns ett litet minustecken längst ut till höger. Med det kan du vika ihop eller veckla ut panelerna - om du till exempel tycker att en panel tar för stor plats på din skärm. Sidan 6 av 23

7 2. Ändra personuppgifter Ändras din vardag kan du behöva ändra dina personuppgifter till exempel vid flytt eller om du byter arbetsplats inom kommunen. Du kommer åt dina personuppgifter genom att klicka på knappen Personligt Under Personligt skapas nu en ny knapprad med knapparna Löneuppgifter, Frånvaro, Anställning, Namn & Adress, Skatteuppgifter samt Personakt. Klickar du på knappen Löneuppgifter öppnas en vy där du kan se dina lönespecifikationer. Den senaste visas alltid först och så snart lönekörningen är gjord. Du ser alltså underlaget för löneutbetalningen innan din lön betalas ut. 1 1 Under menyn Urval kan du titta på tidigare lönespecifikationer. Då Heroma är ett nytt system kommer den funktionen troligen inte att kunna användas innan två lönekörningar genomförts. Sidan 7 av 23

8 Klickar du på knappen Frånvaro öppnas en vy där du kan se din registrerade frånvaro. Klickar du på knappen Anställning öppnas en vy där du kan se uppgifter om din nuvarande och eventuella tidigare anställningar inom kommunen. Klickar du på knappen Namn & adress öppnas en vy där du kan se och ändra dina personuppgifter. Du kan även nå den här vyn genom att klicka på ditt namn i sidans övre högra hörn. Här kan du också skriva in uppgifter om barn och anhöriguppgifter. Sidan 8 av 23

9 Klickar du på knappen Skatteuppgifter öppnas en vy där du kan se underlag för den skatt du betalar. 3. Registrera Arbetsförändring I panelen Kalender påbörjar du de flesta ärenden som rör arbetsförändring, frånvaro och resurshantering. Klicka på det arbetspass du vill arbeta med och välj ett av alternativen i den lilla valmenyn som öppnas. I det här fallet en beordrad övertid. Sidan 9 av 23

10 Du hamnar i vyn Registrera arbetsförändring. Lägg märke till att knappsatsen överst på sidan ändrats knappen Registrera är markerad, en ny knapprad visas där ordet Arbetsförändring är markerat. Nedan kan du se hur du normalt fyller i de uppgifter som behövs för att registrera och skicka in ett ärende som gäller Beordrad övertid. Har du valt fel datum kan du trycka på symbolen bredvid datumrutan och leta fram rätt datum. Notera att i vårt exempel ser Verksamhet, Aktivitet och Person att skicka till helt annorlunda än hur de kommer att göra i din vardag då Heroma startat. Du ser också att du med en knapptryckning kan registrera fler tillfällen i samma arbetsförändring. I rutan nere till vänster kan du skriva en kommentar till ditt ärende till exempel varför du blev beordrad att arbeta över, vem som beordrade övertiden eller liknande. När du trycker på Skicka stängs vyn och det skapade ärendet skickas till din chef. Du får också ärendet under Mina personliga ärenden - du kan öppna, redigera eller ta bort ärendet fram till dess att din chef fattar beslut. Din chef hanterar ärendet, det returneras till dig där du kan se om det fastställts eller avslagits. Sidan 10 av 23

11 4. Registrera frånvaro Att hantera frånvaro i Heroma Självservice är i stora drag likadant som när du ska göra en arbetsförändring. Du utgår från schemat i panelen Kalender, klickar på den dag frånvaron ska börja gälla och väljer Registrera frånvaro från menyalternativen. Vyn för att registrera frånvaro öppnas. Som du ser är den ganska lik vyn du arbetar i när du registrerar arbetsförändringar. Lägg märke till att knappsatsen överst på sidan ändrats knappen Registrera är markerad, en ny knapprad visas där ordet Frånvaro är markerat. Har du valt fel datum kan du trycka på symbolen bredvid datumrutan och leta fram rätt datum. I rutan nere till vänster kan du skriva en kommentar till ditt ärende. När du trycker på Skicka stängs vyn och det skapade ärendet som skickas till din chef. Du får också ärendet under Mina personliga ärenden - du kan öppna, redigera eller ta bort ärendet fram till dess att din chef fattar beslut. Sidan 11 av 23

12 5. Göra Sjuk- och friskanmälan Du gör sjuk- och friskanmälan via Heroma Självservice men kan också ringa in en anmälan och låta din personaladministratör registrera den för dig. Du klickar på den dag sjuk- eller friskanmälan gäller i panelen Kalender och väljer menyalternativet Registrera frånvaro. Du fyller i nödvändiga uppgifter på samma sätt som man gör när man gör en semesteransökan (i kapitel 4 på sidan 11). Enda skillnaden är att du anger Sjukfrånvaro istället för Semester. Är du redan frisk kan du fylla i datum både för sjuk- och friskskrivning vanligen fyller du endast i det datum du sjukanmäler dig. I Kalendern visas nu att du gör Sjukavdrag från och med det datum du sjukanmälde dig. När du friskskriver dig ändras kalendern så att endast de dagar du anmält dig sjuk är markerade med Sjukavdrag (se det inringade arbetspasset nedan). Lägg märke till att knappsatsen överst på sidan ändrats knappen Registrera är markerad, en ny knapprad visas där ordet Frånvaro är markerat. När du trycker på Skicka stängs vyn och det skapade ärendet skickas till din chef. Du får också ärendet under Mina personliga ärenden - du kan öppna, redigera eller ta bort ärendet fram till dess att din chef fattar beslut. Sidan 12 av 23

13 6. Byte av arbetstid I Heroma Självservice byter du arbetspass genom att först klicka på knappen Arbetstider och sedan Arbetsöversikt grupp. Vyn Arbetsöversikt visas. Välj den kollega du vill byta arbetspass med och det datum arbetsbytet ska göras genom att klicka i på passet arbetsbytet gäller i det inringade exemplet ovan har jag valt att byta pass med Elisabeth Bernander den 25:e november. Välj alternativet Anställds byte vyn för byte av arbetspass visas. Notera att du även kan nå den genom att först trycka på Registrera och sedan på Anställds byte. I vårt exempel är det datum passbytet gäller markerat. Mitt på vyn finns rubriker på blå fält där du ser lite mer information om passet du vill byta. Vill du kan du skriva en notering till Elisabeth eller din chef rörande passbytet tänk på att informationen skickas till dem båda två. Verkar allt sedan stämma trycker du på Skicka. När du trycker på Skicka stängs vyn och det skapade ärendet skickas till din chef och till den du önskar byta pass med. Du får också ärendet under Mina personliga ärenden - du kan öppna, redigera eller ta bort ärendet fram till dess att din chef fattar beslut. Sidan 13 av 23

14 Du kan också byta pass med dig själv. Välj det pass du vill byta med i Kalendern. Klicka på passet och välj menyalternativet Eget byte. Vyn för registrering av eget passbyte visas. Under rubriken Dag 1 står uppgifter om det pass du vill byta bort, Dag 2 är det pass du vill byta till. Är allt korrekt klickar du på Skicka. När du trycker på Skicka stängs vyn och det skapade ärendet skickas till din chef. Du får också ärendet under Mina personliga ärenden - du kan öppna, redigera eller ta bort ärendet fram till dess att din chef fattar beslut. Sidan 14 av 23

15 7. Arbetsschema och arbetstimmar Du kan skapa rapporter och skriva ut ditt arbetsschema på två sätt i Heroma Självservice. Antingen markerar du knappen Rapporter eller så klickar du på symbolen som föreställer en skrivare i panelen Kalender. Vilket sätt du väljer är upp till dig en liten vy för arbete med rapporter öppnas. Du har endast ett alternativ att välja Personlig arbetstid webb. När du bockar för alternativet öppnas vyn Urval (se nästa sida). Sidan 15 av 23

16 I vyn Urval väljer du vilka delar ur ditt schema som du vill ska finnas med i rapporten du skriver ut. Här väljer du intervallet för din rapport. I mitt exempel har jag valt att skriva ut schema för december. I rutan Egen text kan du skriva in text som sedan syns i dokumentets sidfot. När du gjort de urval du önskar se klickar du på knappen Skapa. Rapporten skapas och öppnas i programmet Acrobat Reader. OBS! Du måste ha Acrobat Reader eller något annat program som kan öppna så kallade PDF dokument för att du ska kunna se dina rapporter. På nästa sida ser du hur rapporten ser ut. OBS! Rutan Visa urval ska vara ibockad om du vill att dina urval ska synas i utskriften! Sidan 16 av 23

17 Beroende på vilka intervall du angivit och de urval du valt kommer rapporten vara på olika många sidor därför visas bara ett utdrag ur rapporten nedan. Vill du skriva ut rapporten klickar du på skrivarikonen uppe till vänster i fönstret och gör sedan som du brukar när du skriver ut ett dokument. Bilden nedan visar hur dokumentets sidfot och sidhuvud ser ut. Här hamnar texten du skrev in i rutan Egen text. Raden under visar vilken användare som gjort rapporten Sidan 17 av 23

18 8. Reseersättning och egna utlägg Heroma har en särskild del för att registrera dina kostnader i samband med resor. Den ser något annorlunda ut jämför med Heroma Självservice. Du kommer till den genom att klicka på knappen Reseräkning när du loggat in på Heroma Självservice. En ny vy öppnas (se nedan). Som du märker ser den något annorlunda ut jämfört med Heroma Självservice. Högra delen av vyn visar det schema du för närvarande har som underlag för ditt arbete. Du kan inte använda schemat annat än till en hjälp för att se hur dina arbetspass är utlagda. Vänster det av vyn visar en ruta där dina nuvarande ärenden är listade. I kolumnen Status ser du vad som är gjort med ärendena. Det finns fyra olika typer av status ditt ärende kan ha: - Startad du har startat arbetet med ditt ärende - Pågående ditt ärende har skickats vidare till din chef - Attesterad ditt ärende har tagits emot av din chef och din reseräkning godkänts - Utanordnad ditt ärende är klart och du erhåller dina utlägg vid nästa löneutbetalning. Ytterligare två statustyper finns Returnerad och Makulerad - dessa används dock sällan. När du ska skapa en reseräkning finns det ett antal åtgärder du behöver utföra. Först ska du skapa en ny reseräkning. Klicka på Reseräkning sedan Ny reseräkning och sist Inrikes (Exemplet förutsätter att du gjort din resa / dina utlägg i Sverige). Följande vy öppnas (se nästa sida): Sidan 18 av 23

19 Den här vyn innehåller alla de flikar du använder för att skapa ditt ärende. Vyn är ganska komplex med många knappar och flikar vi ska bringa lite ordning i dem: Förrättning Här påbörjar du ett nytt ärende.. 2. Restidsersättning här fyller du i de timmar du arbetat under förrättningen. 3. Kilometerersättning här fyller du i det antal kilometer du kört om du färdats med bil. 4. Utlägg här registrerar du de utlägg du haft under förrättningen 5. Representation här registrerar du eventuell representation 6. Övriga ersättningar egentligen endast om du under förrättningen varit på fackliga uppdrag eller på lägerverksamhet. 7. Kontering här talar du om vilket konto som ska belastas. 8. Sammanställning här kan du se en summering av de uppgifter du matat in. Du börjar med att fylla i rutorna Tid, Datum, Avresa/Fri text samt Förrättningsort. Ange även vilken Distans förrättningen avser (1) samt Ändamålet med förrättningen (2). Du behöver inte trycka på knappen Ny rad det görs automatiskt när du påbörjar en ny reseräkning. 2 1 Tryck sedan på knappen Nästa du flyttas nu automatiskt över en vy där du ska fylla i de måltider du ätit under förrättningen och om du är berättigad till ersättning för dem (se nästa sida). Sidan 19 av 23

20 Som du ser har ärendet nu tre rader en för varje dag du varit på förrättning. Fyll i de måltider du bekostat under förrättningen. Välj sedan vilken typ av avdrag du är berättigad till (i exemplet har jag valt Måltidsavdrag). När du valt typ av Måltidsavdrag stängs vyn och du förflyttas vidare till fliken Restidsersättning. Du kan se att ditt ärende nu har två rader en för varje dag som du varit på resande fot. Du ser även att raderna markerats med en felsignal (vid pilen) du kan inte gå vidare förrän du korrigerat felet. Fyll i de restider du haft och klicka sedan på knappen Nästa. Du flyttas automatiskt över till fliken Kilometerersättning (se nästa sida). Sidan 20 av 23

21 Här fyller du i Transportsätt, Distans, mellan vilka platser du åkt samt kilometerantalet. Klicka sedan på knappen Nästa. Du flyttas automatiskt över till Utlägg. Här fyller du i de kostnader du haft i samband med till exempel boende, parkering etcetera. I mitt exempel har jag bott två nätter på Hotell samt haft 3 utlägg för Parkering. Du behöver inte räkna ut moms på beloppen endast fylla i antal samt totalsumma vid varje kategori. När du är klar klickar du på knappen Nästa. Du flyttas automatiskt vidare till Representation. Här fyller du i de kostnader du haft i samband med representation, antal deltagare samt vilken dag representationen avsåg. Om du haft fler representationstillfällen än ett använder du rullisten (vid pilen) och scrollar ner till du ser knappen Ny rad klicka på den så kan du föra in fler representationstillfällen. För att kunna komma vidare behöver du även klicka på symbolen för Deltagare (inringad). Fyll i namn och eventuella noteringar och stäng sedan det fönstret genom att klicka på knappen Tillbaka. Du är ny åter i vyn Representation. Övriga ersättningar används så sällan så jag har valt att hoppa över den fliken. Klicka på knappen Nästa. Du flyttas automatiskt vidare till Kontering (se nästa sida). Sidan 21 av 23

22 Nu ser du en sammanställning av alla dina utlägg. I slutet av varje rad ser du en symbol i form av en blå bok. Den betyder att du ska kontera ditt utlägg. Använd rullisten (se pilen i bilden ovan) och scrolla ned till du ser slutet av listan. Där ser du knappen Kontera kvarstående. Klickar du på den öppnas ett fönster med alla utlägg summerade (se bilden nedan). Kontrollera att du uppger rätt kontering. Skriv sedan in 100 under kolumnen %-sats och klicka på knappen Beräkna. Nu konteras alla (hundra procent) dina utlägg och en symbol i form av en grön sköld visa att allt är som det ska. Vill du uppge annan kontering än den du har enligt din anställning måste du klicka vid varje blå bok och där välja annan kontering. Klicka sedan på Nästa. Nu är du nästan klar. Du flyttas automatiskt över till vyn Sammanställning (se nästa sida). Sidan 22 av 23

23 Nu ser du en sammanställning av allt du matat in och fyllt i. Observera att texten Kvitton ska finnas står markerat med rött i sammanställningens övre del. Glöm alltså inte att medföra kvitton om du har med sådana i din reseräkning. De uppgifter som matats i de tidigare flikarna kan du titta på genom att dubbelklicka i respektive blått fält. Kontrollera att alla uppgifter stämmer och klicka sedan på knappen Spara. Har du kvitton måste du skriva ut ett Reseräkningsdokument. Klicka på den knappen så öppnas en pdf-fil där du kan se hela dokumentet. Skriv sedan ut det på vanligt sätt. Det utskrivna dokumentet och dina kvitton skickar du därefter till din chef för vidare hantering. Är allt i sin ordning avslutar du hanteringen av din reseräkning genom att klicka på knappen Skicka (inringad). Ärendet skickas då vidare till din chef. Nu är den här instruktionen slut lycka till med användandet av Heroma! Sidan 23 av 23

Heroma. Modul 6 Kom & Gå. Användarinstruktion. - Kom igång med Kom & Gå. - Registrera justeringar

Heroma. Modul 6 Kom & Gå. Användarinstruktion. - Kom igång med Kom & Gå. - Registrera justeringar Heroma Modul 6 Kom & Gå Användarinstruktion - Kom igång med Kom & Gå - Registrera justeringar Innehållsförteckning Om självstudier i Heromas webbguider i. Allmänt bra att känna till... 3 ii. Heromas webbguider...

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Heroma Rese. Användarmanual Medarbetare

Heroma Rese. Användarmanual Medarbetare Heroma Rese Användarmanual Medarbetare Inrikes tjänsteresa med övernattning Innehåll Allmänt... 3 Vad är Heroma rese?... 3 Var hittar jag Heroma rese?... 3 Var hittar jag mina reseräkningar i Heroma rese?...

Läs mer

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg 2011-04-06 1 Gå in i Personalportalen i Självservice och välj Reseräkning Välj reseräkning i meny och sedan ny reseräkning och välj därefter: Inrikes,

Läs mer

Heroma. Modul 4 Chefens meny

Heroma. Modul 4 Chefens meny Heroma Modul 4 Chefens meny Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets uppbyggnad och utseende... 4 iii. Heroma e-learning... 5 vi. Inloggning...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

Heroma Rese. Manual för medarbetare. vid inrikes tjänsteresor. Version 1.0 Version 1.0 Version 1.0. Löneservice, senast uppdaterad

Heroma Rese. Manual för medarbetare. vid inrikes tjänsteresor. Version 1.0 Version 1.0 Version 1.0. Löneservice, senast uppdaterad Heroma Rese Manual för medarbetare vid inrikes tjänsteresor Löneservice, senast uppdaterad 2019-07-12 Version 1.0 Version 1.0 Version 1.0 Innehåll Funktioner och knappval... 2 Registrera ny reseräkning...

Läs mer

Heroma Sja lvservice. Nya webben. En enkel manual riktad till anställda i Nykvarns kommun

Heroma Sja lvservice. Nya webben. En enkel manual riktad till anställda i Nykvarns kommun Heroma Sja lvservice Nya webben En enkel manual riktad till anställda i Nykvarns kommun. 2018-11-01 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Logga in...2 Startsidan...3 Byt anställning...4 Att göra...4 Pågående

Läs mer

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion 2015-10-02 1.0 D-2015-050382 1(13) HEROMA RESE LFV - SNABBGUIDE INRIKES RESA KONTERAD PÅ HEMKOSTNADSSTÄLLE Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion

Läs mer

Heroma Sja lvservice. Medarbetare. En enkel manual riktad till anställda medarbetare i Nykvarns kommun

Heroma Sja lvservice. Medarbetare. En enkel manual riktad till anställda medarbetare i Nykvarns kommun Heroma Sja lvservice Medarbetare En enkel manual riktad till anställda medarbetare i Nykvarns kommun. 2019-04-12 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Logga in...2 Startsidan...3 Byt anställning...4 Att göra...4

Läs mer

Heroma Rese. Användarmanual Medarbetare

Heroma Rese. Användarmanual Medarbetare Heroma Rese Användarmanual Medarbetare Kilometerersättning/Utlägg Innehåll Allmänt... 3 Vad är Heroma rese?... 3 Var hittar jag Heroma rese?... 3 Var hittar jag mina reseräkningar i Heroma rese?... 3 Var

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Heroma användarmanual Självservice i nya webben

Heroma användarmanual Självservice i nya webben Heroma användarmanual Självservice i nya webben Logga in i Självservice Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Har du glömt ditt lösenord klickar du på Glömt ditt lösenord?

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Manual Feriearbetande ungdomar. Självservice HR/Lön för ferieanställda ungdomar

Manual Feriearbetande ungdomar. Självservice HR/Lön för ferieanställda ungdomar Manual Feriearbetande ungdomar Självservice HR/Lön för ferieanställda ungdomar Logga in via mobil Gå via mobilens webbläsare och skriv i adressen Pmobile.soltakab.se Logga in med ditt AA-nummer och lösenord.

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Heroma. Klient

Heroma. Klient Heroma Klient 2011-04-19 1 Innehållsförteckning 3. Heroma Prod 6. Godkänna frånvaroärenden 7. Godkänna arbetsförändringsärenden 8. Registrera och godkänna frånvaroärenden 12. Registrera och godkänna arbetsförändring

Läs mer

ANVISNING/RUTIN. Rapportering i Självservice, timavlönade. Innehållsförteckning ANVISNING [ÅÅÅÅ-MM-DD]

ANVISNING/RUTIN. Rapportering i Självservice, timavlönade. Innehållsförteckning ANVISNING [ÅÅÅÅ-MM-DD] Rapportering i Självservice, timavlönade Innehållsförteckning Logga in... 1 Timlön... 3 Beredskap... 7 Övertid under beredskap... 9 Jour... 11 Jour med objekt... 17 Ärendestatus... 23 Sjukfrånvaro... 24

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny:

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny: Konsultportalen Här är en enklare och allmän manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

Heroma app MinTid Användarmanual

Heroma app MinTid Användarmanual 1 (37) Heroma 2018.2 cgi.com Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 2 1.1 Hämta MinTid... 3 1.2 Logga in... 4 1.2.1 Nytt tillfälligt lösenord via e-post... 5 1.3 Navigering... 6 1.4 Startsida...

Läs mer

Introduktion till Konsultportalen

Introduktion till Konsultportalen Introduktion till Konsultportalen Detta är en manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Medarbetarens ansvar i Självservice HR/Lön - Följande ska göras

Medarbetarens ansvar i Självservice HR/Lön - Följande ska göras Medarbetarens ansvar i Självservice HR/Lön - Följande ska göras 1. Kontrollera at dit schema i Självservice HR/Lön stämmer överens med dit arbetsschema. Du kan antingen kontrollera ditt schema i din kalender

Läs mer

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny:

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny: Konsultportalen Här är en enklare och allmän manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Nytt lösenord/byt Id Ta bort startat ärende

Nytt lösenord/byt Id Ta bort startat ärende Sida 1 Nytt lösenord/byt Id ------------------------------------------ 4 Ta bort startat ärende ---------------------------------------- 5 Lönespecifikation ----------------------------------------------

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 1(12) LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLOGGNING I WEBBKLIENTEN SJÄLVSERVICE... 3 2. FÖRSTA

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Se din tjänstgöringsplan i BPS Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Version 1.1/maj 2012 1. Logga in i BPS Från universitetets webbsida (www.umu.se) klicka på länken

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, här finns information för dig som Uniflex anställd. Ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp viktig information. För att komma

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar Heroma Resurshanteringsutbildning Modul 2 Hantera frånvaro Modul 3 Hantera arbetsförändringar Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

edwise Reviderad:

edwise Reviderad: 1 edwise Reviderad: 20171116 Guide för dig som vårdnadshavare Ägare: PMC Lärportalen edwise används i Åstorps kommun på samtliga förskolor och grundskolor. För att kunna använda edwise måste du som vårdnadshavare

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

1.1 Inbjudan Inloggning Viktigt att tänka på 2

1.1 Inbjudan Inloggning Viktigt att tänka på 2 Tidrapportering TIDRAPPORTERING 1 1 VAD BEHÖVS 2 1.1 Inbjudan 2 1.2 Inloggning 2 1.3 Viktigt att tänka på 2 2 UPPBYGGNAD 3 2.1 Startsida 3 2.2 Profilsida 4 2.3 Schema 6 2.4 Tidrapport 7 2.4.1 Översikt

Läs mer

Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef

Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef Instruktion 2015-10-02 2.0 D-2015-036982 1(9) Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef Instruktion 2015-10-02 2.0 D-2015-036982 2(9) Innehåll 1 ATTESTFLÖDET... 3 1.1 Attestera och utanordna reseräkningar...

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE Uppdaterad 2011-06-07 Hur använder jag självservice? 1 Kom & Gå 1. Starta Webbläsaren och välj din favorit Persona Tid Självservice eller lägg den som startsida så att den alltid

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

I Egenrapportering - resor kan du:

I Egenrapportering - resor kan du: LATHUND I Egenrapportering - resor kan du: söka fram dina egna tidigare registrerade reseärenden. registrera ett nytt reseärende. ändra på uppgifter tills du har överlämnat ärendet till granskaren. skicka

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Heroma Sja lvservice

Heroma Sja lvservice Heroma Sja lvservice Nya webben En enkel manual riktad till chefer/administratörer i Nykvarns kommun. 2018-11-27 Innehållsförteckning Logga in... 3 Startsidan... 4 Meddelande... 5 Att göra... 6 Arbetsförändringar...6

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Självservice för Timanställda

Självservice för Timanställda SOLTAK AB Självservice för Timanställda Självservice HR/Lön 1 Innehåll Information... 3 Inloggning och lösenord... 3 Inloggning inifrån (när du är inloggad i kommunens nät)... 3 Inloggning utifrån (när

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Medarbetarens ansvar i Visma självservice

Medarbetarens ansvar i Visma självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i Visma självservice Registrera dina avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) så snart som möjligt Logga in på självservice och välj rapportera. Lägg till dina avvikelser

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Lathund Löneöversyn i HRportalen

Lathund Löneöversyn i HRportalen Lathund Löneöversyn i HRportalen (Chef) 2017-01-19 1 Hitta löneöversynsmodulen a. Logga in i HR-portalen b. Klicka på fliken Mina anställda c. Välj alternativet Lönerevision. 2 Flödet i korthet Arbetet

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet.

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Startsida Du ser Meddelande från lön och Länkar som

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

LATHUND. För Primulas lönerevisionsmodul

LATHUND. För Primulas lönerevisionsmodul LATHUND För Primulas lönerevisionsmodul Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn: Bilden nedan kommer upp. Här måste du aktivt välja vilken

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Grundkurs. för. OPTO Web

Grundkurs. för. OPTO Web Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec P Självservice. Timavlönad arbetstagare Registrering i Kalendern

Utbildningsmaterial Personec P Självservice. Timavlönad arbetstagare Registrering i Kalendern Utbildningsmaterial Personec P Självservice Timavlönad arbetstagare Registrering i Kalendern Innehållsförteckning Kalendern 4 Registrering av dag och nattpass 6 Registrering av nattpass med jour 9 Översikt

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer