Avvikelse- rapportering. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avvikelse- rapportering. Manual"

Transkript

1 Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version Medvind Informationsteknik AB

2 Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag... 6 Redigera... 6 Arbetspass... 6 Frånvaro... 6 Utbetalning av semester vid karensdag 7 Anteckning... 7 Rapporter... 8 Klarmarkera... 9 Översikt Planering Uppgifter Vad kan jag göra på min webbsida? Byten av arbetspass Att läsa/göra en anteckning Rapportering på daginformationsbilden Rapportering av extratid Lägg till/ta bort rad och dela intervall Lägg till rad Ta bort rad Dela intervall Återställ till grundtid Ansöka om ledighet Ledighet som du inte behöver ansöka om Frånvaro del av dag Se och rapportera andra tillägg/avdrag Godkänn för attest Mina inställningar Visa i kalendern Visa i grafen Övriga personliga inställningar Ändra färger Ferieanställning..27 Medvind Informationsteknik AB Sida 2

3 Logga in Klicka på Till Medvinds nya web Om du inte ser länken till Medvinds nya web tryck på Uppdatera sidan Logga in med ditt användarid och lösenord Du kan även logga in i Medvind hemifrån: logga in på och klicka på Invånare. Längst ner på sida klickar du på Logga in. Välj Medvind och Logga in i Medvind. Medvind Informationsteknik AB Sida 3

4 Medvind Informationsteknik AB Sida 4

5 Du kommer nu in på bilden där du ser dina arbetstider. Din bild öppnas alltid med fokus på aktuell period. Du kan byta period genom att klicka med pil framåt eller bakåt. Du kan även ange valfri period genom att välja datumperiod. Markera Välj datum och fyll i önskad period. Du kan välja att visa en grafisk beskrivning av dagen genom att under Visa välja Visa graf. Grafen ger en visning av behov och bemanning på din enhet. Medvind Informationsteknik AB Sida 5

6 Vad finns på min personliga webbsida? Nedan beskrivs vad som finns under de olika menyerna. Kalenderbilden Ändra dag Om du väljer ändra dag öppnas daginformation för markerad dag och du kan eventuellt ändra dina tider. Redigera Här kan du välja Klipp ut, Kopiera, Klistra in eller Ta bort. Det är den dag du har markerat som påverkas. Arbetspass Markerar du detta val visas de arbetspass som du har möjlighet att välja bland. Klickar du på ett arbetspass så byts dina tider på markerad dag. Alternativt kan du markera en dag och högerklicka och välja ett pass ur listan. Längst ner i listan finns texten Ledig. Anger du detta val så tas tiden bort från markerad dag. Alternativt kan du markera dagen och trycka på Delete. Du måste ha behörighet att ändra planerad arbetstid för att detta ska vara möjligt. Frånvaro Detta val väljer du när du vill lägga in en frånvaro för dagen. När du klickar här så öppnas en ny bild. Medvind Informationsteknik AB Sida 6

7 Lönerapportering Utbetalning av semester vid karens Om du vill att en semesterdag ska betalas ut i samband med karensdag markerar du första sjukdagen och trycker på fliken Löneartsrapportering Tryck på Ny och välj löneart Utb av sem vid sjukdom och fyll i antal dagar Anteckning Om du vill göra en anteckning på dagen så kan du göra det genom att klicka på detta val. Din anteckning kan sedan ses även av din chef. På de dagar du gjort en anteckning ser du en markering på dagen. Om du sätter muspekare på denna markering så visas anteckningen. Medvind Informationsteknik AB Sida 7

8 Rapporter Här finns t.ex. lönesaldo, lönerapport, schemauppgifter samt eventuell stämplingsmall. Lönesaldo Här kan du se dina lönesaldon. Det saldot som visas är det aktuella saldot just nu. Om Du lägger in en frånvaro med exempelvis kompledighet så kommer ditt saldo direkt att uppdateras. Lönerapport Om du vill se vilka tillägg och/eller frånvaro som kommer att skickas till lön kan du välja att öppna lönerapport. Välj datumintervall och sedan Visa. Genom att klicka på inställningar kan du byta format från exempelvis stående till liggande. Medvind Informationsteknik AB Sida 8

9 Schemauppgifter Om du är kopplad till ett grundschema kan du här se uppgifterna från detta. Informationen hämtas från det schema som gäller den markerade dagen i kalendern. Visa stämplingsmall Om du registrerar in- och ut-tid via stämpling så har du här möjlighet att se hur ditt regelverk för stämplingen är uppsatt. Klarmarkera Det är detta alternativ du väljer när du har kontrollerat dina tider och vill godkänna perioden. Medvind Informationsteknik AB Sida 9

10 Översikt Planering Här kommer du till en översiktsbild över alla personer som ingår i samma planeringsgrupp som du. Du kan se dina arbetskamraters tider. Markera den enhet du vill läsa upp och klicka sedan på Välj. Medvind Informationsteknik AB Sida 10

11 Uppgifter Om ni på din enhet även planerar med uppgifter kan du på denna bild se vilka personer som har en viss uppgift och även vilken tid. Vad kan jag göra på min webbsida? Byten av arbetspass Direkt på denna sida kan du enkelt rapportera byte av arbetstid om du har behörighet till detta. Markera dagen som är aktuell för ändring och klicka med höger mustangent. Välj ur listan det arbetspass som du vill byta mot. Om du ska byta till ledig dag markerar du först dagen och välj ledig från listan eller så trycker du på Delete på tangentbordet. Medvind Informationsteknik AB Sida 11

12 Att läsa/göra en anteckning Om du ser en röd triangel i det högra hörnet på en dag i planeringen betyder det att det finns en anteckning på den dagen. Den kan antingen vara skriven av dig eller din chef. För att läsa/skriva en anteckning markerar du dagen och sedan väljer du menyvalet Anteckning. Skriv in din anteckning och klicka på Spara. Har du själv eller din chef gjort en anteckning tidigare just den här dagen, så ser du det här. Du kan nu skriva en ny anteckning, välj sedan Spara. Du kan ta bort de anteckningar som du själv har skrivit, men inte de som din chef har skrivit. Rapportering på daginformationsbilden Dubbelklicka på den dag du vill rapportera på. Du kommer då till Daginformationsbilden. Här kan du se din arbetstid för dagen. I den nedre delen av bilden ser du din ursprungliga tid, d.v.s. hur det ser ut i ditt grundschema. Eller om ni arbetar med önskeschema, hur det såg ut när perioden fastställdes. På den här bilden kan du rapportera extratid, ändra din arbetstid eller välja en uppgift/uppdrag Medvind Informationsteknik AB Sida 12

13 Rapportering av extratid När du har arbetat någon form av extra tid t.ex. övertid, så är det på den övre delen av denna bild du ska rapportera övertiden. Det är viktigt att din rapportering görs i klockslagsordning. Om övertiden avser tid efter arbetspassets slut, så rapporterar du på den sista blanka raden. Om övertiden ska ske direkt i anslutning till ditt ordinarie pass så räcker det med att du fyller i slut-klocka, annars börjar du med att fylla i startklocka. Medvind Informationsteknik AB Sida 13

14 Du väljer vilken typ av tid det ska vara genom att klicka på pilen. Om du måste ange någon form av kommentar öppnas en ny ruta där du anger detta. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Om övertiden avser tid före arbetspassets början så rapporterar du på den första blanka raden. Om övertiden ska ske direkt i anslutning till ditt ordinarie pass så räcker det med att du fyller i start-klocka, annars fyller du i även slut-klocka. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 14

15 Lägg till/ta bort rad och dela intervall Lägg till rad. Nya rader fylls på automatisk när du skrivit in klockslag på den sista raden. Ta bort rad. Markera den rad du vill ta bort och klicka på Ta bort. Dela intervall. För att t ex kunna rapportera olika uppgifter eller avvikande konto på ett arbetspass, kan du använda dig av Dela. Markera det intervall du vill dela och klicka på valet ovan. Du får då upp ett ruta där du får ange till vilket klockslag. Fyll i detta och klicka på Dela intervall. Medvind Informationsteknik AB Sida 15

16 Återställ till grundtid. Om du vill ta bort eventuella ändringar så kan du välja Återställ till grundtid i den nedre delen av bilden. Ansöka om ledighet När du ska ansöka om ledighet väljer du Ledighetsansökan. När du väljer ledighetsansökan får du upp följande bild: Finns det ingen tidigare ansökan under perioden så visas det blankt. För att lägga in en ansökan klickar du nu på Ny Observera att de uppgifter du måste ange är markerade med *. Medvind Informationsteknik AB Sida 16

17 1. Välj frånvaroorsak från listan. 2. Ange datum som du önskar ledighet, om frånvaron endast är del av en dag kan du även ange klockslag. Om den önskade ledigheten inte är på heltid måste du bocka för Avser partiell ledighet. 3. I kommentar kan du skriva ett meddelande till din chef. Om du valt att ansökan avser partiell ledig så måste du skriva en kommentar. 4. Här anges barnets personnummer på föräldraledigheter. När du är klar klickar du på spara, du har nu lagt in ditt önskemål om ledighet Du ser att du har en ansökan som ännu inte hanterad genom att det nu visas 1 vid ledighetsansökan. Avser frånvaro den aktuella perioden så kan du även se den med särskild färg direkt i din bild. Så länge din ansökan inte har hanterats av din chef kan du ändra den eller ta bort den. Detta gör du genom att välja Ledighetsansökan igen och markera den du vill ändra eller ta bort. Markera den aktuella raden och välj Ändra om du vill göra justeringar. Vill du ta bort den klickar du istället på Ta bort. Medvind Informationsteknik AB Sida 17

18 Ledighet som du inte behöver ansöka om Det kan finnas vissa frånvaroorsaker som du inte behöver ansöka om. De behöver inte beviljas av din chef utan frånvaron blir fastställd direkt vid rapportering. Det kan vara t.ex. sjukfrånvaro eller vård av barn. Dessa lägger du in genom att välja Frånvaro. När du öppnat fliken, klickar du på Ny om du vill ange en ny frånvaro Frånvaron räknas bara av för dagar som innehåller arbetstid, så du behöver inte göra uppehåll för lediga dagar utan rapporterar första och sista dag på frånvaron. 1. Du börjar med att välja frånvaroorsak ur listan. Klicka på pilen för att öppna rullgardinsmenyn. 2. Som förslag till Datum får du samma datum som den dag du markerade. Datumet kan du givetvis ändra. 3. Klockslag i fälten Fr.o.m klockan. och T.o.m klockan anger du endast om frånvaron gäller del av dag. 4. Du kan ange barnets personnummer. 5. Om du vill att frånvaro ska gälla tillsvidare bockar du i detta fält. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 18

19 När du har sparat din rapportering visas frånvaron under den övre fliken Frånvaro. Frånvaron kan du ändra om du har behörighet att göra det. Frånvaro del av dag I detta exempel är normalarbetstiden Om rapporteringen avser: En dag från passets början till klockan En dag från till passets slut En dag mellan kl Medvind Informationsteknik AB Sida 19

20 Flera dagar I det här exemplet gäller frånvaron fr.o.m. kl. 12:00 den 24 april t.o.m. kl. 13:00 den 26 april. Se och rapportera andra tillägg/avdrag Vissa tillägg/avdrag kan du lägga in genom att rapportera en specifik löneart. Du gör detta genom att välja fliken Löneartsrapportering. Här ser du lönearter som tidigare rapporteras och du kan även lägga in en ny eller ändra/ta bort en tidigare rapporterad löneart. För att lägga in en ny, klicka på Ny. Medvind Informationsteknik AB Sida 20

21 Du väljer i listan vilken löneart du vill rapportera. Ange det datum som du vill sätta på denna. Beroende på vad det är för typ av löneart så visa antal eller belopp. Du fyller i det som ska gälla och väljer Spara. För att ändra eller ta bort, markera den aktuella raden och välj det aktuella valet. Du kan se lönearter som du inte har behörighet att ändra, dessa är markerade med ett hänglås. Godkänn för attest För att din chef ska kunna se att du är klar med din rapportering för månaden bör du klarmarkera dina tider. När du väljer klarmarkera så öppnas ett nytt fönster. Om du har tider i flera olika grupper så visas flera rader här. Bocka i den/dem som du vill klarmarkera. Klicka sedan på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 21

22 Du kan nu se på din bild att du har klarmarkerat perioden. Klarmarkerad dagar visas med avvikande färg. Om du upptäcker att det blev fel kan du välja att ta bort din klarmarkering igen. Det gör du genom att välja det andra valet, Ta bort klarmarkering. Du väljer på samma sätt som tidigare, när du sedan valt att spara kan du se att färgmarkeringen försvinner och du har inte längre klarmarkerat dig. Mina inställningar Du kan göra flera olika inställningar för hur du vill att din bild ska presenteras, här får du en beskrivning av dessa. Visa i kalendern Medvind Informationsteknik AB Sida 22

23 Arbetspass Om du markerar detta val så visas arbetspassets namn i kalendern. Klockslag Här visas samtliga klockslagsintervall för varje dag. Per tidtyp Då visas rad endast för varje unik typ av tid, du får två rader om du exempelvis har arbete och extratid Ramtider Då visas första och sista klockslaget, oavsett typ av tid och glapp. Uppdrag Markerar du detta val så visa aktuella uppdrag i kalendern. Uppgift Markerar du detta val så visa aktuella uppgifter i kalendern. Visa grundtid/schema Har du detta alternativ visas dubbla rader för varje dag. Den övre raden visar då hur dina tider såg ut när önskeperioden fastställdes, alternativt hur ditt schema ser ut. Den undre raden visar hur tiderna ser ut just nu. Visa ledig Om du vill att texten ledig ska visas på tomma dagar markerar du detta val. Annars blir fältet tomt. Visa tider från andr Har du denna markerad ser du direkt i din planering tider du gör på andra ställen. Visa summering. Denna markering gör att du ser en ruta med summering av vilka arbetspass du har. Denna ruta visas under övriga summeringar. Medvind Informationsteknik AB Sida 23

24 Visa graf Du måste markera här för att du ska se grafen under dina tider. Alla dessa inställningar sparas, så nästa gång du går in är det dessa inställningar som visas. Medvind Informationsteknik AB Sida 24

25 Visa i grafen När du valt att du ska visa graf så kan du även här välja inställningar för hur du vill visa denna. Intervall Du kan välja om du vill visa grafen med 15, 30 eller 60 minutersintervall. Tänk på att du bör välja 15 om det finns arbetspass som börjar exempelvis 07:15. Resursbehov Utfall Visas i utfall Markera om du vill se alla behov eller endast exempelvis Idealt. Om du vill att arbete, jour och beredskap ska visas i utfallet markerar du dessa. Varje typ kan visas med egen färg. Om du vill se var rasterna ligger så bockar du för detta val. Vill du i utfallet se vilka som har uppgifter (visas med egen färg) så markerar du detta. Medvind Informationsteknik AB Sida 25

26 Övriga personliga inställningar Klickar du på kugghjulet bredvid Logga ut så får du möjlighet att välja vilka färger du vill visa på bilden. Här kan du även byta ditt lösenord. Ändra färger Om du har behörighet att byta färger så visas detta genom att du får en rullist efter vald färg. Tänk på att om du väljer en färg för exempelvis tidtypen Arbete, och din systemadministratör valt en annan färg för Arbete, så gäller den färgen före ditt val. Även om du inte har behörighet att välja färger, så kan du ändå välja eller välja bort visningen av färger genom att bocka för olika alternativ. Färger för tidtypstexter: Denna inställning spelar endast roll om du får ändra färgerna och det inte finns en gemensam färgsättning. Undantag är visning av godkännande. Har du markering för denna så visas en särskild färg för tider som din chef ska godkänna (exempelvis övertid) Färg för frånvarorsaker: Har du markering här, så visas olika färger för ledigheter om de är beviljade eller endast ansökta. Bakgrundsfärg: Vill du se om dagen är attesterad, godkänd eller klarmarkerad så markerar du detta. Vill du se om du gjort ändring i fastställt läge mot din ursprungliga tid så markerar du planerad tid. Vill du se dagar du korrigerat i korrigeringsomgång så markerar du detta val. Vill du se med egen färg att perioden är i önskestatus/korrstatus så bockar du för önskestatus. Slutligen kan du även välja att visa markering för dagar som du av annan orsak inte får ändra, markera då Övrigt skrivskydd. Medvind Informationsteknik AB Sida 26

27 Ferieanställd UTB Sid Innehåll 27 Övergripande 28 Avsnitt 1 Logga in på din Web-sida 28 Avsnitt 2 Din web-sida 30 Avsnitt 3 Att söka ledigt 31 Avsnitt 4 Frånvaro 33 Avsnitt 5 Löneartsrapportering 33 Avsnitt 6 Extratid 34 Avsnitt 7 - Klarmarkera 39 Avsnitt 8 Lönerapport 40 Avsnitt 9 Lönesaldo 41 Medvind Informationsteknik AB Sida 27

28 Övergripande Du är anställd i Trollhättans Stad som lärare och skall använda Medvind till att söka dina ledigheter/ersättningar utifrån den reglerade arbetstiden. Avsnitt 1 Logga in på din Web-sida Gå vidare från Trollhättans Stad s Stadsportalen. Medvind Informationsteknik AB Sida 28

29 Gå vidare till Medvinds nya web I fältet Domän ska ni välja THN, ange din användaridentitet och lösenord, klicka på Logga in. Medvind Informationsteknik AB Sida 29

30 Avsnitt 2 Din web-sida När du loggat in syns din web-sida. I den övre delen av bilden syns månaden som är vald. Du kan byta period genom att klicka på pilen, välj datum! De klockslag som syns är de som genereras av ditt schema. Du får en detaljerad beskrivning av dagen genom att dubbelklicka på dagen. För att stänga detaljfönstret, klicka på X. Du kan ändra utseende på web-sidan, genom att gå till Visa : Välj det utseende som passar dig! Medvind Informationsteknik AB Sida 30

31 För att lämna web-sidan, klicka på Logga ut. Avsnitt 3 Att söka ledigt Klicka på Ledighetsansökan Välj Ny! Välj Frånvaroorsak i rullisten! Ange datum i kalendern! Endast år mån dag Ange kommentar om du vill. Klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 31

32 Om du ska vara partiellt ledig måste du bocka i rutan Avser partiell ledighet Och skriva in omfattningen i rutan Kommentar Nu ser du ledigheten i översiktsfönstret, när chef har beviljat ledighet ändras status till beviljad. Medvind Informationsteknik AB Sida 32

33 Avsnitt 4 Frånvaro Under fliken Frånvaro ser du all frånvaro, även de som inte kräver en ledighetsansökan. Om du har ringt och sjukanmält dig , senare friskanmäler du dig till arbetsledaren. Kontrollera så att du är friskanmäld i Medvind, anges tom Gäller tills vidare dubbelklicka på raden. Avmarkera Gäller tills vidare Ange datum sjuk tom i kalendern! Klicka på Spara. Avsnitt 5 Löneartsrapportering Då du har rätt till någon ersättning ex kilometerersättning, rapporterar du detta under Löneartsrapportering. Klicka på Ny. Medvind Informationsteknik AB Sida 33

34 Välj ersättning i rullisten Ange datum i kalender och antal Valfritt att ange kommentar Klicka på Spara. Nu ser du löneartsrapporteringen i översiktsfönstret. Avsnitt 6 Extratid Du har en årsarbetstid på 1360tim/verksamhetsår. Extratid är tid som ni arbetat utöver er ordinarie arbetstid. Skall inte förväxlas med förtroendetid. Avräkning för extratid sker vid 4 tillfällen. Lägga in extra tid Logga in på den personliga webbsidan i Medvind. Medvind Informationsteknik AB Sida 34

35 Dubbelklicka på den dagen extra tid är gjord. Ange kommentar Ange mellan vilka klockslag extra tid är gjord och välj Extra tid i rullisten Tryck Spara. På din sida syns antal timmar extra tid. Medvind Informationsteknik AB Sida 35

36 Ta ut extra tid Logga in på den personliga webbsidan i Medvind. Välj Frånvarofliken. Ange Frånvaroorsak Extra tid- Ange Datum t.o.m Ange klockslag Tryck på spara Medvind Informationsteknik AB Sida 36

37 På din sida syns antal extra tid efter uttaget. Utbetalning extra tid När en avstämningsperiod är slut ska ersättning för extra tid betalas ut. Avstämningen görs fyra gånger om året. Januari Mars April Juni Juli September Oktober - December Logga in på den personliga webbsidan i Medvind Välj avstämningsperiod Medvind Informationsteknik AB Sida 37

38 Du måste själv undersöka vilken dag timmarna som ska utbetalas är gjorda för att välja rätt utbetalning. Fyllnadstid väljs upp till heltidsmått för deltidsanställd. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. Övertid ENKEL väljs för övertidsarbete 2 timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. Övertid KVAL väljs under annan tid. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. När hela avstämningsperioden är framtagen syns antal timmar extra timmar för hela avstämningsperioden. Kontrollerar vilken dag timmarna är gjorda för att avgöra vilken ersättning som ska utbetalas. Om det finns extra tid under dagen är den rosa. Om det finns uttag av extra tid syns den med grön samt förkortning Ex. Medvind Informationsteknik AB Sida 38

39 Välj fliken löneartsrapportering. Ange vilken ersättning samt antal timmar Tryck spara Minskar saldo Avsnitt 7 - Klarmarkera När du har tjänstgjort dina tider måste du klarmarkera perioden, det motsvarar din underskrift. Det är bra om du klarmarkerar vid flera tillfällen under en månad. Börja med att gå in på din web-sida. Klicka på Klarmarkera och därefter Klarmarkera igen! Du klarmarkerar tom detta datum! Du kan ändra tom datum i kalendern! Markera Planering! Klicka på Spara Medvind Informationsteknik AB Sida 39

40 Du ser på översiktsbilden hur långt du klarmarkerat med hjälp av den blå färgen. Avsnitt 8 Lönerapport Här kan du se dina tider och vilka tillägg perioden innehåller. Klicka på Rapporter och välj Lönerapport. Välj månad! Klicka på Visa Medvind Informationsteknik AB Sida 40

41 Du får då upp ett detaljfönster Lönerapport med en redovisning av dina tider och utfall. För att stänga rapporten, klicka på Stäng. Avsnitt 9 - Lönesaldo För att se din eventuella kompledighet eller övertid, välj Rapporter och Lönesaldo. Medvind Informationsteknik AB Sida 41

42 Här får du en detaljerad information! Klicka på Stäng. För att lämna web-sidan, klicka på Logga ut. Medvind Informationsteknik AB Sida 42

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Medvind Web. Medarbetare

Medvind Web. Medarbetare Medvind Web Medarbetare Innehållsförteckning Logga in... 3 Din översikt/kalender... 3 Ändra arbetspass... 4 Registrera mertid/övertid... 4 Fliken Frånvaro... 5 Fliken Ledighetsansökan... 6 Fliken Löneartsrapportering...

Läs mer

Timanställd OF 2015-01-20

Timanställd OF 2015-01-20 Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 5 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 7 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 9 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 11 AVSNITT 5 KLARMARKERA

Läs mer

Timanställd

Timanställd Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 5 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 7 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 9 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 11 AVSNITT 5 KLARMARKERA

Läs mer

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken.

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken. Medvind webb Lathund för visstidsanställda 2014-06-02 Extern inloggning Hitta inloggning till Medvind hemifrån: 1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad Medvind Web Chef/Adm Senast redigerad 2016-08-30 Innehållsförteckning Logga in... 3 Startbild... 3 Anställd/Arbetsledare... 4 Navigering... 4 Uppgifter, Utfall, Sök person... 5 Personer... 6 Anställning...

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Önska arbetspass... 4 Lönerapport 6 Klarmarkering... 7 Klarmarkera

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Tidrapport.. 6 Klarmarkering...

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Rapportera mertid/övertid

Rapportera mertid/övertid Rapportera mertid/övertid För att rapportera in de tillfällen som du har jobbat mer än din ordinarie schemalagda arbetstid, så kan du göra på två sätt. 1. I kalendern, dubbelklicka på den dag du vill rapportera

Läs mer

HR-manual för timanställda inom Divisionen Barn Utbildning och Kultur

HR-manual för timanställda inom Divisionen Barn Utbildning och Kultur HR-manual för timanställda inom Divisionen Barn Utbildning och Kultur Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Skriva in tider för varje dag...

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 Responsgruppen 1 Innehållsförteckning Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7 5.1 Frånvaroorsaker 8 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 6.1 Mer/Övertidsorsaker 11

Läs mer

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen.

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. Gul mapp Planeringsgrupp Kloss blå grön gul Grundschema blå röd vit randig Avstämningsperiod

Läs mer

Medvind Klient Chef/Adm

Medvind Klient Chef/Adm Medvind Klient Chef/Adm Senast redigerad 2016-08-30 Innehållsförteckning Startbild... 3 Nya/ändrade anställningar... 3 Organisationsträd... 4 Söka person/anställning... 4 Anställning... 6 Placering...

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version Stämpling- Medarbetare Manual Version 2015.08 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Användare... 4 Ange val av arbetsplats... 4 Kvittens vid instämpling... 5 Efter att du har dragit ditt

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Heroma. Klient

Heroma. Klient Heroma Klient 2011-04-19 1 Innehållsförteckning 3. Heroma Prod 6. Godkänna frånvaroärenden 7. Godkänna arbetsförändringsärenden 8. Registrera och godkänna frånvaroärenden 12. Registrera och godkänna arbetsförändring

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Reviderat datum: 2015-01-07 Kontakt Bemanningscentralen bemanning.vo@nykoping.se Telefon 24 89 60 Öppettider må-fr 6.15-17, lö-sö 6.15-14

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet.

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Startsida Du ser Meddelande från lön och Länkar som

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Uppdatera i portletten Min tidrapportering

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Uppdatera i portletten Min tidrapportering Tidkort Du kommer till tidkortet genom att trycka på Uppdatera i portletten Min tidrapportering Genom att skriva in datum fr om t o m (åååå-mm-dd) och trycka på knappen kan du se tidkorten för den period

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

https://besched.lycksele.se

https://besched.lycksele.se https://besched.lycksele.se Inloggning Användar-ID är personnumrets 9 första siffror, ex vis 630731850 Har du inte haft BeSched tidigare så är användar-id och lösenordet samma vid första inloggningen.

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Soltak ab. Manual chef. Visma Window 2016-04-25

Soltak ab. Manual chef. Visma Window 2016-04-25 Soltak ab Manual chef Visma Window 2016-04-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information... 4 Viktig information... 4 När du ska anställa en ny medarbetare eller göra en beställning av

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE Uppdaterad 2011-06-07 Hur använder jag självservice? 1 Kom & Gå 1. Starta Webbläsaren och välj din favorit Persona Tid Självservice eller lägg den som startsida så att den alltid

Läs mer

ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA.

ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA. ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA. OBS! Läs sakta igenom meningarna steg för steg och gå inte för fort fram. 1. Ställ markören på den trefärgade klossen i organisationsträdet blå, gul, grön på din enhet och högerklicka.

Läs mer

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering Tidkort Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering Genom att skriva in datum fr om t o m (åååå-mm-dd) och trycka på knappen kan du se tidkorten för den period du

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 1(12) LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLOGGNING I WEBBKLIENTEN SJÄLVSERVICE... 3 2. FÖRSTA

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Soltak ab Manual Schema Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Innehåll Schema... 2 Sök upp befintligt schema... 3 Skapa nytt schema... 4 Jourschema... 8 Beredskapsschema... 10 Placeringsschema...

Läs mer

Tid som har klarmarkerats av den anställde kan ändras av arbetsledaren. Den anställde markerar till och med vilket datum han/hon är klar.

Tid som har klarmarkerats av den anställde kan ändras av arbetsledaren. Den anställde markerar till och med vilket datum han/hon är klar. Attestnivåer Attestering kan utföras upp till tre nivåer varav den 1:a (klarmarkering) är frivillig. Om tre nivåer används, står nivå 1 för att den anställde själv godkänner sina tider (klarmarkering),

Läs mer

1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och

1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och 1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och ebernamnet och lägg 2ll 123 1. Klicka på datumet som du vill

Läs mer

1. Extern inloggning- hitta inloggning till Medvind hemifrån eller från dator utanför kommunens nätverk, sidan 2

1. Extern inloggning- hitta inloggning till Medvind hemifrån eller från dator utanför kommunens nätverk, sidan 2 Medvind webb Lathund för visstidsanställda Innehållsförteckning 1. Extern inloggning- hitta inloggning till Medvind hemifrån eller från dator utanför kommunens nätverk, sidan 2 2. Intern inloggning hitta

Läs mer

Personec P. Manual för chef och chefsstöd

Personec P. Manual för chef och chefsstöd + Personec P Manual för chef och chefsstöd Datum 2016-04-19 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Varför tillstyrka/bevilja?... 3 Logga in i Personec P... 3 Support... 3 Grundinställningar... 4 Inställningsbild...

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum]

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum] Soltak ab Manual Flex Rapportering av flex Visma Window [Datum] Innehållsförteckning Flex för medarbetare...2 Frånvaro...2 Flexregistrering...3 Flexöversikt...5 Rättning av fel...6 Framtida registrering...7

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis IT-avdelningen Innehåll 1 Logga in... 2 2 Byta lösenord... 2 3 Lägg till och ändra kontaktuppgifter... 2 4 Glömt lösenord... 3 5 För dig som inte jobbar heltid... 3 6 Lägga in arbetad tid (gamla flextids

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Dina barns närvaro på Hjärntorget

Dina barns närvaro på Hjärntorget Dina barns närvaro på Hjärntorget Från och med vårterminen 2014 har vi fått en ny närvarofunktion på Hjärntorget. Lärarna rapporterar in barnens närvaro direkt på lektionen och du kan själv gå in och se

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window Soltak ab Manual Flex för chef Lilla Edets kommun Visma Window 2016-05-06 Innehåll Flex-avtalet... 2 Viktigt att tänka på... 2 Funktioner för Flex i Visma Window... 3 Flex Korrigering... 3 Flexkorrigering

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo Bemanningspoolen förskola/skola/måltidsservice Tel. 031-366 33 03/29 vikariepool.barn.ungdom@afh.goteborg.se

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar in i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling: Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch:

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Soltak ab Manual Schema Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Innehåll Schema... 2 Sök upp befintligt schema... 2 Skapa nytt schema... 3 Nattschema... 6 Jourschema... 7 Beredskapsschema...

Läs mer

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind.

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Innehållsförteckning Logga in... Via mobil/surfplatta... Via dator... 3 Tidrapportera... 3 Registrera tid...

Läs mer

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE FÖR DIG SOM FLEXAR Redigerad 2015-02-06 INLOGGNING... 3 STÄMPLA IN/UT, MANUELL TID... 3 STÄMPLA IN/UT VID DUBBLA ANSTÄLLNINGAR... 3 TJÄNSTE IN/UT... 4 GLÖMT ATT STÄMPLA...

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid Webbtidsrapportering 1. Gå till sidan www.mytranspa.com 2. Klicka på Rapportera tid Logga in 1. Skriv ert kundnummer 2. Ange signatur. 3. Ange lösenord. Var noga med små och stora bokstäver. 4. Klicka

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer