Avvikelse- rapportering. Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avvikelse- rapportering. Manual"

Transkript

1 Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version Medvind Informationsteknik AB

2 Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag... 6 Redigera... 6 Arbetspass... 6 Frånvaro... 6 Utbetalning av semester vid karensdag 7 Anteckning... 7 Rapporter... 8 Klarmarkera... 9 Översikt Planering Uppgifter Vad kan jag göra på min webbsida? Byten av arbetspass Att läsa/göra en anteckning Rapportering på daginformationsbilden Rapportering av extratid Lägg till/ta bort rad och dela intervall Lägg till rad Ta bort rad Dela intervall Återställ till grundtid Ansöka om ledighet Ledighet som du inte behöver ansöka om Frånvaro del av dag Se och rapportera andra tillägg/avdrag Godkänn för attest Mina inställningar Visa i kalendern Visa i grafen Övriga personliga inställningar Ändra färger Ferieanställning..27 Medvind Informationsteknik AB Sida 2

3 Logga in Klicka på Till Medvinds nya web Om du inte ser länken till Medvinds nya web tryck på Uppdatera sidan Logga in med ditt användarid och lösenord Du kan även logga in i Medvind hemifrån: logga in på och klicka på Invånare. Längst ner på sida klickar du på Logga in. Välj Medvind och Logga in i Medvind. Medvind Informationsteknik AB Sida 3

4 Medvind Informationsteknik AB Sida 4

5 Du kommer nu in på bilden där du ser dina arbetstider. Din bild öppnas alltid med fokus på aktuell period. Du kan byta period genom att klicka med pil framåt eller bakåt. Du kan även ange valfri period genom att välja datumperiod. Markera Välj datum och fyll i önskad period. Du kan välja att visa en grafisk beskrivning av dagen genom att under Visa välja Visa graf. Grafen ger en visning av behov och bemanning på din enhet. Medvind Informationsteknik AB Sida 5

6 Vad finns på min personliga webbsida? Nedan beskrivs vad som finns under de olika menyerna. Kalenderbilden Ändra dag Om du väljer ändra dag öppnas daginformation för markerad dag och du kan eventuellt ändra dina tider. Redigera Här kan du välja Klipp ut, Kopiera, Klistra in eller Ta bort. Det är den dag du har markerat som påverkas. Arbetspass Markerar du detta val visas de arbetspass som du har möjlighet att välja bland. Klickar du på ett arbetspass så byts dina tider på markerad dag. Alternativt kan du markera en dag och högerklicka och välja ett pass ur listan. Längst ner i listan finns texten Ledig. Anger du detta val så tas tiden bort från markerad dag. Alternativt kan du markera dagen och trycka på Delete. Du måste ha behörighet att ändra planerad arbetstid för att detta ska vara möjligt. Frånvaro Detta val väljer du när du vill lägga in en frånvaro för dagen. När du klickar här så öppnas en ny bild. Medvind Informationsteknik AB Sida 6

7 Lönerapportering Utbetalning av semester vid karens Om du vill att en semesterdag ska betalas ut i samband med karensdag markerar du första sjukdagen och trycker på fliken Löneartsrapportering Tryck på Ny och välj löneart Utb av sem vid sjukdom och fyll i antal dagar Anteckning Om du vill göra en anteckning på dagen så kan du göra det genom att klicka på detta val. Din anteckning kan sedan ses även av din chef. På de dagar du gjort en anteckning ser du en markering på dagen. Om du sätter muspekare på denna markering så visas anteckningen. Medvind Informationsteknik AB Sida 7

8 Rapporter Här finns t.ex. lönesaldo, lönerapport, schemauppgifter samt eventuell stämplingsmall. Lönesaldo Här kan du se dina lönesaldon. Det saldot som visas är det aktuella saldot just nu. Om Du lägger in en frånvaro med exempelvis kompledighet så kommer ditt saldo direkt att uppdateras. Lönerapport Om du vill se vilka tillägg och/eller frånvaro som kommer att skickas till lön kan du välja att öppna lönerapport. Välj datumintervall och sedan Visa. Genom att klicka på inställningar kan du byta format från exempelvis stående till liggande. Medvind Informationsteknik AB Sida 8

9 Schemauppgifter Om du är kopplad till ett grundschema kan du här se uppgifterna från detta. Informationen hämtas från det schema som gäller den markerade dagen i kalendern. Visa stämplingsmall Om du registrerar in- och ut-tid via stämpling så har du här möjlighet att se hur ditt regelverk för stämplingen är uppsatt. Klarmarkera Det är detta alternativ du väljer när du har kontrollerat dina tider och vill godkänna perioden. Medvind Informationsteknik AB Sida 9

10 Översikt Planering Här kommer du till en översiktsbild över alla personer som ingår i samma planeringsgrupp som du. Du kan se dina arbetskamraters tider. Markera den enhet du vill läsa upp och klicka sedan på Välj. Medvind Informationsteknik AB Sida 10

11 Uppgifter Om ni på din enhet även planerar med uppgifter kan du på denna bild se vilka personer som har en viss uppgift och även vilken tid. Vad kan jag göra på min webbsida? Byten av arbetspass Direkt på denna sida kan du enkelt rapportera byte av arbetstid om du har behörighet till detta. Markera dagen som är aktuell för ändring och klicka med höger mustangent. Välj ur listan det arbetspass som du vill byta mot. Om du ska byta till ledig dag markerar du först dagen och välj ledig från listan eller så trycker du på Delete på tangentbordet. Medvind Informationsteknik AB Sida 11

12 Att läsa/göra en anteckning Om du ser en röd triangel i det högra hörnet på en dag i planeringen betyder det att det finns en anteckning på den dagen. Den kan antingen vara skriven av dig eller din chef. För att läsa/skriva en anteckning markerar du dagen och sedan väljer du menyvalet Anteckning. Skriv in din anteckning och klicka på Spara. Har du själv eller din chef gjort en anteckning tidigare just den här dagen, så ser du det här. Du kan nu skriva en ny anteckning, välj sedan Spara. Du kan ta bort de anteckningar som du själv har skrivit, men inte de som din chef har skrivit. Rapportering på daginformationsbilden Dubbelklicka på den dag du vill rapportera på. Du kommer då till Daginformationsbilden. Här kan du se din arbetstid för dagen. I den nedre delen av bilden ser du din ursprungliga tid, d.v.s. hur det ser ut i ditt grundschema. Eller om ni arbetar med önskeschema, hur det såg ut när perioden fastställdes. På den här bilden kan du rapportera extratid, ändra din arbetstid eller välja en uppgift/uppdrag Medvind Informationsteknik AB Sida 12

13 Rapportering av extratid När du har arbetat någon form av extra tid t.ex. övertid, så är det på den övre delen av denna bild du ska rapportera övertiden. Det är viktigt att din rapportering görs i klockslagsordning. Om övertiden avser tid efter arbetspassets slut, så rapporterar du på den sista blanka raden. Om övertiden ska ske direkt i anslutning till ditt ordinarie pass så räcker det med att du fyller i slut-klocka, annars börjar du med att fylla i startklocka. Medvind Informationsteknik AB Sida 13

14 Du väljer vilken typ av tid det ska vara genom att klicka på pilen. Om du måste ange någon form av kommentar öppnas en ny ruta där du anger detta. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Om övertiden avser tid före arbetspassets början så rapporterar du på den första blanka raden. Om övertiden ska ske direkt i anslutning till ditt ordinarie pass så räcker det med att du fyller i start-klocka, annars fyller du i även slut-klocka. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 14

15 Lägg till/ta bort rad och dela intervall Lägg till rad. Nya rader fylls på automatisk när du skrivit in klockslag på den sista raden. Ta bort rad. Markera den rad du vill ta bort och klicka på Ta bort. Dela intervall. För att t ex kunna rapportera olika uppgifter eller avvikande konto på ett arbetspass, kan du använda dig av Dela. Markera det intervall du vill dela och klicka på valet ovan. Du får då upp ett ruta där du får ange till vilket klockslag. Fyll i detta och klicka på Dela intervall. Medvind Informationsteknik AB Sida 15

16 Återställ till grundtid. Om du vill ta bort eventuella ändringar så kan du välja Återställ till grundtid i den nedre delen av bilden. Ansöka om ledighet När du ska ansöka om ledighet väljer du Ledighetsansökan. När du väljer ledighetsansökan får du upp följande bild: Finns det ingen tidigare ansökan under perioden så visas det blankt. För att lägga in en ansökan klickar du nu på Ny Observera att de uppgifter du måste ange är markerade med *. Medvind Informationsteknik AB Sida 16

17 1. Välj frånvaroorsak från listan. 2. Ange datum som du önskar ledighet, om frånvaron endast är del av en dag kan du även ange klockslag. Om den önskade ledigheten inte är på heltid måste du bocka för Avser partiell ledighet. 3. I kommentar kan du skriva ett meddelande till din chef. Om du valt att ansökan avser partiell ledig så måste du skriva en kommentar. 4. Här anges barnets personnummer på föräldraledigheter. När du är klar klickar du på spara, du har nu lagt in ditt önskemål om ledighet Du ser att du har en ansökan som ännu inte hanterad genom att det nu visas 1 vid ledighetsansökan. Avser frånvaro den aktuella perioden så kan du även se den med särskild färg direkt i din bild. Så länge din ansökan inte har hanterats av din chef kan du ändra den eller ta bort den. Detta gör du genom att välja Ledighetsansökan igen och markera den du vill ändra eller ta bort. Markera den aktuella raden och välj Ändra om du vill göra justeringar. Vill du ta bort den klickar du istället på Ta bort. Medvind Informationsteknik AB Sida 17

18 Ledighet som du inte behöver ansöka om Det kan finnas vissa frånvaroorsaker som du inte behöver ansöka om. De behöver inte beviljas av din chef utan frånvaron blir fastställd direkt vid rapportering. Det kan vara t.ex. sjukfrånvaro eller vård av barn. Dessa lägger du in genom att välja Frånvaro. När du öppnat fliken, klickar du på Ny om du vill ange en ny frånvaro Frånvaron räknas bara av för dagar som innehåller arbetstid, så du behöver inte göra uppehåll för lediga dagar utan rapporterar första och sista dag på frånvaron. 1. Du börjar med att välja frånvaroorsak ur listan. Klicka på pilen för att öppna rullgardinsmenyn. 2. Som förslag till Datum får du samma datum som den dag du markerade. Datumet kan du givetvis ändra. 3. Klockslag i fälten Fr.o.m klockan. och T.o.m klockan anger du endast om frånvaron gäller del av dag. 4. Du kan ange barnets personnummer. 5. Om du vill att frånvaro ska gälla tillsvidare bockar du i detta fält. När du är klar måste du spara genom att klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 18

19 När du har sparat din rapportering visas frånvaron under den övre fliken Frånvaro. Frånvaron kan du ändra om du har behörighet att göra det. Frånvaro del av dag I detta exempel är normalarbetstiden Om rapporteringen avser: En dag från passets början till klockan En dag från till passets slut En dag mellan kl Medvind Informationsteknik AB Sida 19

20 Flera dagar I det här exemplet gäller frånvaron fr.o.m. kl. 12:00 den 24 april t.o.m. kl. 13:00 den 26 april. Se och rapportera andra tillägg/avdrag Vissa tillägg/avdrag kan du lägga in genom att rapportera en specifik löneart. Du gör detta genom att välja fliken Löneartsrapportering. Här ser du lönearter som tidigare rapporteras och du kan även lägga in en ny eller ändra/ta bort en tidigare rapporterad löneart. För att lägga in en ny, klicka på Ny. Medvind Informationsteknik AB Sida 20

21 Du väljer i listan vilken löneart du vill rapportera. Ange det datum som du vill sätta på denna. Beroende på vad det är för typ av löneart så visa antal eller belopp. Du fyller i det som ska gälla och väljer Spara. För att ändra eller ta bort, markera den aktuella raden och välj det aktuella valet. Du kan se lönearter som du inte har behörighet att ändra, dessa är markerade med ett hänglås. Godkänn för attest För att din chef ska kunna se att du är klar med din rapportering för månaden bör du klarmarkera dina tider. När du väljer klarmarkera så öppnas ett nytt fönster. Om du har tider i flera olika grupper så visas flera rader här. Bocka i den/dem som du vill klarmarkera. Klicka sedan på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 21

22 Du kan nu se på din bild att du har klarmarkerat perioden. Klarmarkerad dagar visas med avvikande färg. Om du upptäcker att det blev fel kan du välja att ta bort din klarmarkering igen. Det gör du genom att välja det andra valet, Ta bort klarmarkering. Du väljer på samma sätt som tidigare, när du sedan valt att spara kan du se att färgmarkeringen försvinner och du har inte längre klarmarkerat dig. Mina inställningar Du kan göra flera olika inställningar för hur du vill att din bild ska presenteras, här får du en beskrivning av dessa. Visa i kalendern Medvind Informationsteknik AB Sida 22

23 Arbetspass Om du markerar detta val så visas arbetspassets namn i kalendern. Klockslag Här visas samtliga klockslagsintervall för varje dag. Per tidtyp Då visas rad endast för varje unik typ av tid, du får två rader om du exempelvis har arbete och extratid Ramtider Då visas första och sista klockslaget, oavsett typ av tid och glapp. Uppdrag Markerar du detta val så visa aktuella uppdrag i kalendern. Uppgift Markerar du detta val så visa aktuella uppgifter i kalendern. Visa grundtid/schema Har du detta alternativ visas dubbla rader för varje dag. Den övre raden visar då hur dina tider såg ut när önskeperioden fastställdes, alternativt hur ditt schema ser ut. Den undre raden visar hur tiderna ser ut just nu. Visa ledig Om du vill att texten ledig ska visas på tomma dagar markerar du detta val. Annars blir fältet tomt. Visa tider från andr Har du denna markerad ser du direkt i din planering tider du gör på andra ställen. Visa summering. Denna markering gör att du ser en ruta med summering av vilka arbetspass du har. Denna ruta visas under övriga summeringar. Medvind Informationsteknik AB Sida 23

24 Visa graf Du måste markera här för att du ska se grafen under dina tider. Alla dessa inställningar sparas, så nästa gång du går in är det dessa inställningar som visas. Medvind Informationsteknik AB Sida 24

25 Visa i grafen När du valt att du ska visa graf så kan du även här välja inställningar för hur du vill visa denna. Intervall Du kan välja om du vill visa grafen med 15, 30 eller 60 minutersintervall. Tänk på att du bör välja 15 om det finns arbetspass som börjar exempelvis 07:15. Resursbehov Utfall Visas i utfall Markera om du vill se alla behov eller endast exempelvis Idealt. Om du vill att arbete, jour och beredskap ska visas i utfallet markerar du dessa. Varje typ kan visas med egen färg. Om du vill se var rasterna ligger så bockar du för detta val. Vill du i utfallet se vilka som har uppgifter (visas med egen färg) så markerar du detta. Medvind Informationsteknik AB Sida 25

26 Övriga personliga inställningar Klickar du på kugghjulet bredvid Logga ut så får du möjlighet att välja vilka färger du vill visa på bilden. Här kan du även byta ditt lösenord. Ändra färger Om du har behörighet att byta färger så visas detta genom att du får en rullist efter vald färg. Tänk på att om du väljer en färg för exempelvis tidtypen Arbete, och din systemadministratör valt en annan färg för Arbete, så gäller den färgen före ditt val. Även om du inte har behörighet att välja färger, så kan du ändå välja eller välja bort visningen av färger genom att bocka för olika alternativ. Färger för tidtypstexter: Denna inställning spelar endast roll om du får ändra färgerna och det inte finns en gemensam färgsättning. Undantag är visning av godkännande. Har du markering för denna så visas en särskild färg för tider som din chef ska godkänna (exempelvis övertid) Färg för frånvarorsaker: Har du markering här, så visas olika färger för ledigheter om de är beviljade eller endast ansökta. Bakgrundsfärg: Vill du se om dagen är attesterad, godkänd eller klarmarkerad så markerar du detta. Vill du se om du gjort ändring i fastställt läge mot din ursprungliga tid så markerar du planerad tid. Vill du se dagar du korrigerat i korrigeringsomgång så markerar du detta val. Vill du se med egen färg att perioden är i önskestatus/korrstatus så bockar du för önskestatus. Slutligen kan du även välja att visa markering för dagar som du av annan orsak inte får ändra, markera då Övrigt skrivskydd. Medvind Informationsteknik AB Sida 26

27 Ferieanställd UTB Sid Innehåll 27 Övergripande 28 Avsnitt 1 Logga in på din Web-sida 28 Avsnitt 2 Din web-sida 30 Avsnitt 3 Att söka ledigt 31 Avsnitt 4 Frånvaro 33 Avsnitt 5 Löneartsrapportering 33 Avsnitt 6 Extratid 34 Avsnitt 7 - Klarmarkera 39 Avsnitt 8 Lönerapport 40 Avsnitt 9 Lönesaldo 41 Medvind Informationsteknik AB Sida 27

28 Övergripande Du är anställd i Trollhättans Stad som lärare och skall använda Medvind till att söka dina ledigheter/ersättningar utifrån den reglerade arbetstiden. Avsnitt 1 Logga in på din Web-sida Gå vidare från Trollhättans Stad s Stadsportalen. Medvind Informationsteknik AB Sida 28

29 Gå vidare till Medvinds nya web I fältet Domän ska ni välja THN, ange din användaridentitet och lösenord, klicka på Logga in. Medvind Informationsteknik AB Sida 29

30 Avsnitt 2 Din web-sida När du loggat in syns din web-sida. I den övre delen av bilden syns månaden som är vald. Du kan byta period genom att klicka på pilen, välj datum! De klockslag som syns är de som genereras av ditt schema. Du får en detaljerad beskrivning av dagen genom att dubbelklicka på dagen. För att stänga detaljfönstret, klicka på X. Du kan ändra utseende på web-sidan, genom att gå till Visa : Välj det utseende som passar dig! Medvind Informationsteknik AB Sida 30

31 För att lämna web-sidan, klicka på Logga ut. Avsnitt 3 Att söka ledigt Klicka på Ledighetsansökan Välj Ny! Välj Frånvaroorsak i rullisten! Ange datum i kalendern! Endast år mån dag Ange kommentar om du vill. Klicka på Spara. Medvind Informationsteknik AB Sida 31

32 Om du ska vara partiellt ledig måste du bocka i rutan Avser partiell ledighet Och skriva in omfattningen i rutan Kommentar Nu ser du ledigheten i översiktsfönstret, när chef har beviljat ledighet ändras status till beviljad. Medvind Informationsteknik AB Sida 32

33 Avsnitt 4 Frånvaro Under fliken Frånvaro ser du all frånvaro, även de som inte kräver en ledighetsansökan. Om du har ringt och sjukanmält dig , senare friskanmäler du dig till arbetsledaren. Kontrollera så att du är friskanmäld i Medvind, anges tom Gäller tills vidare dubbelklicka på raden. Avmarkera Gäller tills vidare Ange datum sjuk tom i kalendern! Klicka på Spara. Avsnitt 5 Löneartsrapportering Då du har rätt till någon ersättning ex kilometerersättning, rapporterar du detta under Löneartsrapportering. Klicka på Ny. Medvind Informationsteknik AB Sida 33

34 Välj ersättning i rullisten Ange datum i kalender och antal Valfritt att ange kommentar Klicka på Spara. Nu ser du löneartsrapporteringen i översiktsfönstret. Avsnitt 6 Extratid Du har en årsarbetstid på 1360tim/verksamhetsår. Extratid är tid som ni arbetat utöver er ordinarie arbetstid. Skall inte förväxlas med förtroendetid. Avräkning för extratid sker vid 4 tillfällen. Lägga in extra tid Logga in på den personliga webbsidan i Medvind. Medvind Informationsteknik AB Sida 34

35 Dubbelklicka på den dagen extra tid är gjord. Ange kommentar Ange mellan vilka klockslag extra tid är gjord och välj Extra tid i rullisten Tryck Spara. På din sida syns antal timmar extra tid. Medvind Informationsteknik AB Sida 35

36 Ta ut extra tid Logga in på den personliga webbsidan i Medvind. Välj Frånvarofliken. Ange Frånvaroorsak Extra tid- Ange Datum t.o.m Ange klockslag Tryck på spara Medvind Informationsteknik AB Sida 36

37 På din sida syns antal extra tid efter uttaget. Utbetalning extra tid När en avstämningsperiod är slut ska ersättning för extra tid betalas ut. Avstämningen görs fyra gånger om året. Januari Mars April Juni Juli September Oktober - December Logga in på den personliga webbsidan i Medvind Välj avstämningsperiod Medvind Informationsteknik AB Sida 37

38 Du måste själv undersöka vilken dag timmarna som ska utbetalas är gjorda för att välja rätt utbetalning. Fyllnadstid väljs upp till heltidsmått för deltidsanställd. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. Övertid ENKEL väljs för övertidsarbete 2 timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. Övertid KVAL väljs under annan tid. Välj till pengar för att få ersättningen i pengar eller välj till komp för att få ersättningen i tid. När hela avstämningsperioden är framtagen syns antal timmar extra timmar för hela avstämningsperioden. Kontrollerar vilken dag timmarna är gjorda för att avgöra vilken ersättning som ska utbetalas. Om det finns extra tid under dagen är den rosa. Om det finns uttag av extra tid syns den med grön samt förkortning Ex. Medvind Informationsteknik AB Sida 38

39 Välj fliken löneartsrapportering. Ange vilken ersättning samt antal timmar Tryck spara Minskar saldo Avsnitt 7 - Klarmarkera När du har tjänstgjort dina tider måste du klarmarkera perioden, det motsvarar din underskrift. Det är bra om du klarmarkerar vid flera tillfällen under en månad. Börja med att gå in på din web-sida. Klicka på Klarmarkera och därefter Klarmarkera igen! Du klarmarkerar tom detta datum! Du kan ändra tom datum i kalendern! Markera Planering! Klicka på Spara Medvind Informationsteknik AB Sida 39

40 Du ser på översiktsbilden hur långt du klarmarkerat med hjälp av den blå färgen. Avsnitt 8 Lönerapport Här kan du se dina tider och vilka tillägg perioden innehåller. Klicka på Rapporter och välj Lönerapport. Välj månad! Klicka på Visa Medvind Informationsteknik AB Sida 40

41 Du får då upp ett detaljfönster Lönerapport med en redovisning av dina tider och utfall. För att stänga rapporten, klicka på Stäng. Avsnitt 9 - Lönesaldo För att se din eventuella kompledighet eller övertid, välj Rapporter och Lönesaldo. Medvind Informationsteknik AB Sida 41

42 Här får du en detaljerad information! Klicka på Stäng. För att lämna web-sidan, klicka på Logga ut. Medvind Informationsteknik AB Sida 42

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Timanställd OF 2015-01-20

Timanställd OF 2015-01-20 Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 5 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 7 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 9 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 11 AVSNITT 5 KLARMARKERA

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Tidrapport.. 6 Klarmarkering...

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 Responsgruppen 1 Innehållsförteckning Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7 5.1 Frånvaroorsaker 8 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 6.1 Mer/Övertidsorsaker 11

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg

Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Manual till HR-portalen för timanställda inom Division Social Omsorg Reviderat datum: 2015-01-07 Kontakt Bemanningscentralen bemanning.vo@nykoping.se Telefon 24 89 60 Öppettider må-fr 6.15-17, lö-sö 6.15-14

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE Uppdaterad 2011-06-07 Hur använder jag självservice? 1 Kom & Gå 1. Starta Webbläsaren och välj din favorit Persona Tid Självservice eller lägg den som startsida så att den alltid

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice Heroma Modul 5 Medarbetaren Användarinstruktion till Självservice - Inloggning i Heroma - Ändra personliga uppgifter - Arbetsförändring övertid vanlig eller under jour/beredskap - Registrering av frånvaro

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec P. Tid Arbetsledare Självservice

Utbildningsmaterial Personec P. Tid Arbetsledare Självservice Utbildningsmaterial Personec P Tid Arbetsledare Självservice 1(11) Personec P Tid 2 1 Inställningar 2 2 Korrigeringar 3 Korrigeringsbilden... 3 Korrigering av stämpling... 6 3 Bevakningar 8 Fellista...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt s. 2 Schema-personal s. 2 Schema-grupp s. 2 Fast behov s. 2-3 Personal Huvudbild s. 4 Anställningsuppgifter s. 5 Arbetstidsvillkor s. 6 Arbetstidsregler s. 6 Arbetsflödet s.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Sammanställning, statistik och utskrift

Sammanställning, statistik och utskrift Sammanställning, statistik och utskrift Klassen/Mentorsgruppen Det finns två sätt att få fram aktuell statistik för klassen/mentorsgruppen man är ansvarig för. Detta sker via: Elevkontroll Ger grafisk

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Time Care Pool lathund för vikarier

Time Care Pool lathund för vikarier lathund 2013-03-01 Time Care Pool lathund för vikarier vikarier Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 3 2 ALLMÄNT...4 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1 Observandum för SMS... 6 2.1.1.1 Exempel på SMS svar

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid Webbtidsrapportering 1. Gå till sidan www.mytranspa.com 2. Klicka på Rapportera tid Logga in 1. Skriv ert kundnummer 2. Ange signatur. 3. Ange lösenord. Var noga med små och stora bokstäver. 4. Klicka

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera

Läs mer

Time Care Pool. TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier. Version 1.9

Time Care Pool. TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier. Version 1.9 Time Care Pool TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier Version 1.9 Copyright 2010 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 av 27 Copyright 2010 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 av 27

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar Heroma Resurshanteringsutbildning Modul 2 Hantera frånvaro Modul 3 Hantera arbetsförändringar Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer