Versionsdokumentation juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsdokumentation juni 2011"

Transkript

1 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra någonting uppdateringarna finns redan i ditt program! Kontakta gärna oss på Fortnox via telefon eller e-post om du har några frågor eller funderingar kring våra program.

2 Innehållsförteckning Nyheter i Fortnox Bokföring...3 Avstämning kontantkassa i dagskassa... 3 Radverktyg i dagskassemallen... 4 Utskrift av dagskassa... 5 Spara dagskassa i Arkivplats... 5 Redigera verifikationstext på dagskassa... 6 Noteringsfält på dagskassan... 6 Detaljerad kontoplan... 6 Matchning på huvudrad i Checkavstämning... 6 Ange Ks på Ny leverantörsfaktura samt Nytt lagerinköp... 7 Nyheter i Fortnox Fakturering...8 Visa utpriser i Artikellistan... 8 Ange Ks och Pr i Kundregistret... 9 Ny vy för Nytt avtal... 9 Ny vy för Ny avtalsmall Nyheter i Fortnox Order Överföra ordertext till faktura Nyheter i Fortnox Webbshop Standardprislista flyttad Nyheter i Fortnox Tidredovisning Fakturera plussaldo Ändra fakturadag Typmärkning av fakturor från Tid Uppdrag och Projekt på faktura från Tid Noteringsfält på uppdragsmall Nyheter i Fortnox Lön Ny hantering av Semesterår Kontering av förmåner... 17

3 Nyheter i Fortnox Bokföring Avstämning kontantkassa i dagskassa Under Inställningar Bokföring Dagskassemallar har några nya val tillkommit. Visa avstämning kontantkassa innebär att du får välja vilket/vilka av betalsätten som används när du tar emot kontanter. Markeras denna ruta visas en ny kolumn vid betalsätten där du markerar betalsättet för kontantbetalning. Väljer du också att markera valet Aktivera möjlighet att importera kontosaldo kan du genom en knapptryckning på dagskassan hämta saldot från det konto du angivit för kontant betalning. När du sedan registrerar en dagskassa visas Avstämning kontantkassa längst ned. Här kan du registrera den ingående kontantkassan manuellt eller via knappen och programmet stämmer sedan av den ingående kontantkassan mot det du fått in i kassan under dagen.

4 Använd konto för uttag från kassa på dagskassemallen innebär att du kan ange olika inköpskonton under betalsätt där mindre inköp som exempelvis fika till personalen ska bokföras. På dagskassan registrerar du sedan dagens uttag och programmet räknar ut vad som finns i kontantkassan. Radverktyg i dagskassemallen Du kan enkelt byta plats på de olika raderna i dagskassemallen genom att använda pilarna, eller tömma en rad genom att klicka på papperskorgen.

5 Utskrift av dagskassa Nu finns möjlighet att skriva ut dagskassan genom att klicka på knappen Skriv ut och bokför. På denna utskrift finns plats för Signatur samt för att häfta fast kassaremsan. Spara dagskassa i Arkivplats Under Inställningar Bokföring Dagskassemallar kan du som även har Fortnox Arkivplats välja att det automatiskt ska sparas en utskrift av dagskassan i mappen Verifikat i Arkivplats.

6 Redigera verifikationstext på dagskassa Du kan nu själv ange verifikationstext när du registrerar en dagskassa. I en dagskassemall kan du lägga in en verifikationstext som blir förvald men redigerbar på dagskassan. Noteringsfält på dagskassan Nu finns ett noteringsfält där du kan skriva allmänna noteringar om dagskassan. Denna information syns endast på utskriften av dagskassan. Detaljerad kontoplan Vill du skriva ut Kontoplanen under fliken Rapporter kan du nu välja att få den Specificerad. Det innebär att rapporten även visar inställningar du gjort på kontot i form av Automatkontering, Kostnadsställe och Projekt med mera. Matchning på huvudrad i Checkavstämning I checkavstämningen då du ska matcha transaktionerna görs matchningen nu mot huvudraden och inte endast underraderna.

7 Ange Ks och Pr i Leverantörsregistret Du kan nu ange Kostnadsställe och Projekt på leverantören i Leverantörsregistret, under blocket Fler uppgifter. När Kostnadsställe eller Projekt är angivet här kommer denna information automatiskt att registreras vid skapande av ny leverantörsfaktura. Man kan sedan på varje faktura välja om just denna faktura ska bokföras på ett Kostnadsställe eller Projekt, eller inte. Ange Ks på Ny leverantörsfaktura samt Nytt lagerinköp Nu finns ett fält för Kostnadsställe i huvudet på Ny leverantörsfaktura och Nytt lagerinköp. Det kostnadsställe du anger här registreras på alla rader i fakturan.

8 Nyheter i Fortnox Fakturering Visa utpriser i Artikellistan Nu kan du välja att visa även utpriser i listan under Register Artiklar. Gör såhär: 1. Gå till Inställningar Artiklar Prislistor. Markera rutan Visa utpris i artikellista. 2. Välj Förvald prislista. Denna prislista kommer att vara förvald i artikellistan samt då du skapat en ny kund. 3. I listan under Register Artiklar visas nu den nya kolumnen Utpris med priserna från den förvalda prislistan. För att visa priser från en annan prislista, välj en annan prislista i filtret och klicka på Sök. I kolumnen längst till höger kan du också se om stafflingar finns på artikeln.

9 Ange Ks och Pr i Kundregistret Du kan nu ange Kostnadsställe och Projekt på kunden i Kundregistret, under blocket Fler uppgifter. När Kostnadsställe eller Projekt är angivet här kommer denna information automatiskt att registreras vid skapande av ny faktura. Man kan sedan på varje faktura välja om just denna faktura ska bokföras på ett Kostnadsställe eller Projekt, eller inte. Ny vy för Nytt avtal Vyn för Nytt avtal är ombyggd så att den nu ser ut som vyn för Ny faktura. Nya funktioner för Nytt avtal är bl. a fakturarabatt, val av utskriftsmall samt radverktyg.

10 Ny vy för Ny avtalsmall Även vyn för Ny avtalsmall är ändrad och ny funktionalitet finns för valuta, val av utskriftsmall samt radverktyg.

11 Nyheter i Fortnox Order Överföra ordertext till faktura Nu kan du välja om ordertext ska följa med till fakturan. Gör såhär: 1. Gå till Inställningar Order Ordertext och markera rutan Överför ordertext och använd som fakturatext. 2. På ordern kan du nu i blocket Ordertext, notering & adresser skriva en text och sedan genom att markera rutan Använd som fakturatext välja att flytta med texten då en faktura skapas. Självklart är denna text redigerbar när du skapat faktura. Du kan också avmarkera rutan på ordern för att inte föra med texten till fakturan. Samma funktion finns för att överföra offerttext till ordertext. Inställning för detta finns under Inställningar Order Offerttext.

12 Nyheter i Fortnox Webbshop Standardprislista flyttad Inställningen för standardprislista är flyttad och finns nu under Inställningar Grundinställningar Prislistor där fältet heter Förvald Prislista. Prislista som väljs här kommer att vara förvald även i Fortnox Order och Fakturering under Register Listor, om man valt att visa utpris där, samt vara förvald när en ny kund läggs upp.

13 Nyheter i Fortnox Tidredovisning Fakturera plussaldo Du kan nu fakturera endast plussaldo utan att samtidigt behöva fakturera andra timmar. 1. Sök fram aktuellt uppdrag under fliken Fakturering. 2. Finns endast plussaldo att fakturera så markerar du rutan i kolumnen Fakturera och ändrar eventuellt antal timmar som ska faktureras i kolumnen Faktureras. Väljer du att inte fakturera alla plussaldo-timmar på en aktivitet hamnar resterande timmar i kolumnen Saldo efter fakturering, och du kan fakturera dem vid ett senare tillfälle. 3. Finns ny rapporterad tid utöver plussaldot adderar du aktuellt antal plustimmar som ska faktureras till de nya timmar som ska faktureras i kolumnen Faktureras. Se bild. När du adderat ett antal plustimmar så räknas värdet för plustimmar ner i kolumnerna Faktureras och Saldo efter fakturering i Plussaldo-tabellen. På artikeln Grundkurs Bokföring har alla 8 timmar från plussaldot adderats till de nya 9 timmarna, antalet timmar som faktureras blir alltså 17 och det finns inga timmar kvar under Plussaldo.

14 På artikeln Grundkurs Fakturering har 6 av 12 plustimmar adderats till de 8 nya timmarna, alltså ska 14 timmar faktureras och 6 timmar ligger kvar i saldo, för fakturering vid ett senare tillfälle. Ändra fakturadag Ett nytt fält har tillkommit under Fakturering samt Massfakturering, där du kan ange vilket fakturadatum det ska stå på fakturan. Typmärkning av fakturor från Tid Fakturor som skapas i Tidredovisningen markeras nu på Kundfakturor - Lista med bokstaven T i kolumnen Typ så att du enklare ska kunna se vilka fakturor som kommer från Tidredovisningen. Uppdrag och Projekt på faktura från Tid Nu kan du välja om du vill att Uppdrag och Projekt ska visas på fakturan som du skapar från Tidredovisningen, genom att markera Visa uppdrag på faktura alt. Visa projekt på faktura under Fakturering samt Massfakturering. På fakturan visas denna information i benämningsfältet.

15 Noteringsfält på uppdragsmall Nu finns ett fält för interna noteringar även på Uppdragsmallen. Detta är endast för intern information och kan inte skrivas ut.

16 Nyheter i Fortnox Lön Ny hantering av Semesterår När du byter semesterår ska du nu gå till Register Semesterår. För att byta semesterår markerar du aktuella anställda och klickar på knappen Nytt semesterår. Välj sedan startdatum för det nya semesteråret. Du kan nu se historiken, hur det såg ut innan du ändrade semesteråret, genom att klicka på året under rubriken Historik. Om något inte stämmer kan du återställa året genom att klicka på knappen Återställ semesterår. Nu har informationen under blocket Semester i personalregistret uppdaterats enligt bilderna nedan. För att se hur semesterdagarna var fördelade innan du ändrade semesterår kan du klicka på knappen Historik.

17 Kontering av förmåner Nu finns möjlighet att automatiskt kontera förmåner. Under Inställningar Företagsinställningar finns i blocket Företagsinformation en ny ruta vid namn Bokför naturaförmåner. Markera denna ruta och ange konton i fälten Konto förmånsvärden naturaförmån samt Konto motbokning naturaförmån. Denna inställning är kopplad till alla lönearter som innebär naturaförmåner. När du sedan bokför lönebesked hat förmånerna bokförts likt nedan:

Versionsdokumentation januari 2011

Versionsdokumentation januari 2011 Versionsdokumentation januari 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i januari. Som vanligt behöver du som kund inte

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer