Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen"

Transkript

1 Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen av Entré. Avstämningen kan göras i november eller december månad men inga kontrolluppgifter kan skrivas ut förrän efter Entré är uppdaterat med årsuppdateringen som kommer tidigast runt julveckan. Avstämningen måste göras om efter årsuppdateringen enligt de dokument som då ligger på hemsidan men om fel upptäcks då så vet man att de har uppstått efter den senaste avstämningen. På grund av att flertalet kunder vill kunna göra denna avstämning före året slut så har vi valt att lägga ut detta dokument redan nu som en hjälp. Fördelen är att om man hittar felaktigheter i någon löneutbetalning så kan detta korrigeras på decemberlönen innan året är slut. Observera! Inställningar och hanteringar är oftast likvärdiga från år till år, varpå dokumentationen endast uppdateras då ändringar sker i Entré, lagar eller i kollektivavtalen. Tänk därför på att årsdatum enbart är exempel och att själv alltid ändra till årets årtal vid tillämpandet. Innehållsförteckning AVSTÄMNING LÖNEKONTON AVSTÄMNING LÖNEÅR BELOPP I DIFFERENSKOLUMNERNA BILAGA 1. FÖRKLARING AV KNAPPAR TILL AVSTÄMNING LÖNEÅR Exempel på utskrift: BILAGA 2. TIPS PÅ DIFFERENSER I AVSTÄMNING LÖNEÅR Kolumn Diff. UBD Kolumn Diff. avr Kolumn Diff. red BILAGA 3. ÖVRIGA FUNKTIONER FÖR KONTROLLUPPGIFTEN BILAGA 4. KONTROLLUPPGIFTSACKUMULATORER Ackumulator KU_ BILAGA 5. INTE LÖNEAVRÄKNAT ETT HELT KALENDERÅR I ENTRÉ

2 Avstämning lönekonton Lön Uppföljning/Spårning Lista lönerader Avstämning lönekonton Rapporten visar vilka bokföringskonton som löneraderna är bokförda på, fördelat på skatt, skattepliktig lön, förmåner och skattefria ersättningar och avdrag. Genom att klicka sig ner i rapporten går det att se vilka personer och lönearter som ingår i summorna. Rapporten underlättar kontrollen av kontointervall i grundinställningen i nästa moment och är underlaget för avstämning av kontrolluppgiftens totalsummering. Markera rapporten Avstämning lönekonton Klicka på flik 2 och välj första och sista bokföringsperiod under 2014 Klicka Skriv ut (eller Visa på skärmen)

3 Listade konton är de som har använts i löneavräkningen. Skriv ut rapporten. Gå till System Allmänna sidoregister och inställningar Grundinställningar Lön Årshantering Kontointervall för bruttolön vid avstämning löneår med inställningsnummer 2367 (om du saknar mappen System så måste man be om hjälp från någon på företaget som har den behörigheten). Kontrollera att alla konton för skattepliktig lön från utskriften ovan finns med Saknas något konto (eller om något konto ska tas bort), klicka Ändra för att korrigera Lämna inga mellanrum mellan kontonummer, bindestreck eller kommatecken Bara konton för skattepliktig lön får finnas här Info: Konton kan läggas till och tas bort flera gånger. Dessa konton används för avstämning mot löneavräknade rader som visas i kolumn Brutto avr. i rutinen Avstämning löneår. Se nästa sida. Gå ur grundinställningarna med Avsluta

4 Avstämning löneår Gå till Lön Årshantering Checklista Årsskifte och klicka Avstämning. I denna rutin stämmer man av all lön mot skatter och arbetsgivaravgifter samt kontering till bokföringen innan kontrolluppgifter skapas. Denna rutin och avstämning kan med fördel göras varje månad för att slippa det omfattande arbete som kan uppstå om man bara gör det en gång per år. Första gången för året som man klickar sig in i rutinen hämtas årets uppgifter in. Men är man osäker när man var inne sist, klicka Hämta in kontrolluppgifter för att hämta in t o m den senaste löneavräkningen. Olika urval kan göras för att begränsa avstämningen. Den kan göras per löneperiod (eller plocka perioder), per anställd, lönetyp, lönegrupp och/eller resultatenhet. Efter varje urvalsändring man gör måste man klicka Uppdatera. För företag med få anställda och små register uppdateras bilden automatiskt. Se till att ha nedan kolumner i bilden. Företag som inte har avräknat lön ett helt år i Entré kan lägga till andra kolumner för att se inlagda ingående värden, se bilaga 5 för hjälp med detta. Ett urval kan göras för att endast se personer med differenser Åtkomst till personregistret Bryt per period för lättare avstämning Utskrift av lista för avstämning Har man en differens på totala bruttosumman (se anställningsid 102), och samma summa ligger i kolumn KU fält 31, är det en ok differens. Personer födda 1937 eller tidigare ska redovisas i fält 31 på kontrolluppgiften. Avrundning av skattepliktig bilförmån i KU fält 13 sker nedåt till helt hundratal kronor (se Förmån avr. och Förmån KU). Om det endast är en avrundningsdifferens så är det en ok differens mellan förmåner KU mot avräkning och skattedeklaration. Var dock säker på att det bara är avrundningen som diffar. Har man 0 eller endast någon krona (öresavrundning) i kolumnerna för differens är avstämningen klar. Annars gå vidare till nästa sida

5 Belopp i differenskolumnerna Om det finns ett belopp i någon av differenskolumnerna behöver man fördjupa sig i underlaget via knapparna till höger. Följande bilagor hjälper till med detta. - För en förklaring av avstämningens knappar till höger, se bilaga 1 sidan För tips på vad som kan vara fel om man har mycket differenser, se bilaga 2 sidan För övriga funktioner för kontrolluppgiften, se bilaga 3 sidan För kontroll av ackumulatorernas definitioner, se bilaga 4 sidan Inte avräknat lön ett helt år i Entré, se bilaga 5 sidan

6 Bilaga 1. Förklaring av knappar till Avstämning löneår På sidan av bilden finns ett antal knappar för åtkomst till andra delar av systemet. Nedan förklaras var kolumnernas information i årsavstämningen kommer ifrån. OBS! Denna rutin kommer man bara åt efter årsuppdateringen av Entré är inhämtad. (Kolumn Brutto avr samt Förmåner avr i avstämningsbilden) Denna knapp visar de avräknade löneraderna för den aktuella personen. Välj till kolumner för bättre avstämning genom att högerklicka på en kolumnrubrik och klicka lägga till eller ta bort kolumner. Klicka Uppdatera. Klicka Visa för att se de underliggande löneraderna. Kolumnen Konto är bra att lägga till här

7 (Kolumn Brutto UBD samt Förmåner UBD i avstämningsbilden) Denna knapp visar de skattedeklarationer som gjorts under året för den person man står på. Har Entré inte körts ett helt år och skattedeklarationer för hela året inte finns i Entré, kommer man inte att kunna stämma av kolumnen Brutto UBD för hela året. (Kolumn Brutto KU ack och KU ack Förmåner i avstämningsbilden) Visar ackumulatorvärden till Kontrolluppgiften och Arbetsgivardeklaration till den valda personen

8 Genväg till personregistret. (Kolumn Brutto red i avstämningsbilden) Denna bild visar konteringen till redovisningen för aktuell person. Om man bryter per period, i avstämningsbilden (se bild sidan 4), visas endast den löneperiod som man står på när man klickar på knappen Konteringslogg. Annars visas hela årets konteringar. Vid stora register är bilden tom, klicka då Uppdatera. Exempel på utskrift:

9 Bilaga 2. Tips på differenser i avstämning löneår Kolumn Diff. UBD Alla arbetsgivardeklarationer måste vara genomförda för att inte få ett belopp i kolumn Diff. UBD. Om en arbetsgivardeklaration är preliminär så kan den utföras definitivt nu i efterhand. o Klicka då på Arbetsgivardeklaration och genomför skattedeklarationen i efterhand o Om Entré är inställt så att bokföringsunderlag skapas får man inte glömma att plocka bort eller motkontera de i verifikationsregistret Differenser kan också bero på felaktiga definitioner på ackumulatorerna som uppdaterar arbetsgivardeklarationen. o Klicka då på Ackumulator och kontrollera ackumulatorerna UBD_41, UBD_42, UBD_43, UBD_83 och UBD_85 o Kontrollera enligt samma förfaringssätt som för ackumulatorer till KU enligt bilaga 4 men välj istället grupp UBD o Stäm av mot dokumentet Ackumulatorer till UBD alternativ 1 eller 2 I det fall en anställd är född 1937 eller tidigare så skapas en differens i kolumnen Diff. UBD och Diff. avr i avstämningsbilden men det är ok i detta fall. Kolumn Diff. avr. I det fall en anställd är född 1937 eller tidigare så skapas en differens i kolumnen Diff. UBD och Diff. avr i avstämningsbilden men det är ok i detta fall. Om en löneart är avräknad som ej skattepliktig inkomst men ingår i ackumulatorn KU_11 så är detta fel. En sådan löneart ska inte komma med i KU_11 då denna ackumulator endast ska innehålla skattepliktig inkomst. o Klicka Ackumulator och gå igenom ackumulatorn KU_11 och kontrollera att bara lönearter och/eller lönehantering ligger i definitionen. Jämför mot dokumentet Ackumulatorer till KU. o Har man felaktigt betalat ut en ersättning skattepliktigt eller ej skattepliktigt men det skulle vara tvärtom så kan man korrigera det på sista lönen för året

10 Kolumn Diff. red. Kolumnen Diff. red. tittar endast på grundinställning 2367 för kontointervall. o Belopp i differenskolumnen Diff. red. kräver att du kontrollerar att du fick med alla konton eller kontointervall som avser skattepliktig lön o Gå till System - Allmänna sidoregister och inställningar Grundinställningar - Lön Årshantering för kontroll av kontointervall o Enbart konton för skattepliktig lön får finnas i kontointervallen. Stäm av detta mot rapporten Avstämning lönekonton (enligt instruktion sidan 2-3). o Vissa företag i Glas- och ev. Golvbranschen kan ha konto 2921 i grundinställning 2367 för att inte få någon differens i avstämning löneår o Inställning 3291 kan vara påslagen hos företag med väldigt stora register. De kan då inte stämma av konteringarna i löneårsavstämningen utan får tomt i kolumnen Brutto red. och således differens i kolumnen Diff. red

11 Bilaga 3. Övriga funktioner för kontrolluppgiften Ändra Formuläret kontrolluppgift kan bara öppnas efter årsuppdateringen av Entré är gjord. Bilaga 4. Kontrolluppgiftsackumulatorer Kontrollera att alla ackumulatorer som börjar på KU har rätt lönearter kopplade. Vid osäkerhet om vilken löneart som ska kopplas på vilken ackumulator så rekommenderar vi att man läser Skatteverkets broschyr SKV_304 som innehåller en detaljerad information om var och vad man ska redovisa i respektive ruta på kontrolluppgiften. Sidorna i SKV_304 innehåller en mycket bra förteckning över ett antal kontantersättningar och förmåner och i vilken ruta de ska redovisas. Jämför med dokumentet Ackumulatorer till KU som är ett exempel på hur koppling till lönearter kan se ut. Lön Register och löneinställningar Ackumulatorer Söka ackumulatorer Välj Grupp KU för kontrolluppgifter Ta ut en utskrift på definitionerna via Utskrift eller kontrollera direkt på skärmen Kontrollera att varje ackumulator är definierad med rätt löneart, lönehantering eller typ av tid

12 Ackumulator KU_37 Ackumulator KU_37 ska inte innehålla lönearter för fack- och/eller kontrollavgifter. Klicka Ta bort om lönearter för fack- och/eller kontrollavgift finns i definitionen

13 Bilaga 5. Inte löneavräknat ett helt kalenderår i Entré Om man inte har löneavräknat ett helt år i Entré kan man lägga till tre kolumner som visar det ingående värde man la in vid start av Entré lön. Detta är bara som en hjälp om man vill stämma av de ingående värden som inte är avräknade i Entré. Sätt pilen ovanför en kolumnrubrik, t ex Namn, och höger-klicka. Lägg till de tre kolumnerna för ingående värden och lägg de i förslagsvis nedan ordning. Flytta med pilarna upp och ner för att få kolumnerna i nedan ordning

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 2 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 1 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer