Mamut Lön. Handbok del 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Lön. Handbok del 3"

Transkript

1 Mamut Lön Handbok del 3

2 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna är anpassade till olika versioner av Mamut Lön. När en funktion eller fält endast finns i en viss version av löneprogrammet markeras detta med en symbol i vänsterkanten. Beteckningen P anger att funktionen finns i Mamut Lön Professional. På motsvarande sätt anges B,N eller K om funktionen endast finns i tilläggsmodulen Byråversion, Nät eller Kalendarie. Tredje delen av handboken beskriver funktioner som endast finns i Mamut Lön Professional - P - och ingår inte i leveransen till Mamut Lön Standard. På CD-skivan finns handböckerna som pdf-fil. I denna bok kan finnas uppgifter om belopp, skattesatser och andra regler som kan ha ändrats sedan boken skrevs. Kontrollera alltid information mot lagar och avtal innan beslut tas i arbetsrättsliga frågor. Det är vår förhoppning och tro att med Mamut Lön kommer ni att förenkla företagets hantering av löner.

3 Mamut Lön Handbok Del III Handbok Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Peter Falkesand Leif Davidson, Björn Dahlin Anne-Marie Wallström, Lotta Lindroth Omslag Sofia Günther, Anneli Nyström Studio Alice Den information som finns i denna bok är av allmän karaktär och vi kan därför inte ta ansvar för fel eller skada som kan uppstå på grund av vår information eller tolkningar därav. Du måste själv kontrollera vad som är tillämpligt inom gällande lagar, förordningar och avtal. DV:2010a

4 Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Box Stockholm Stockholm Tlf.: , Fax: Internet: E-post: Support: Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Tel: , Mamut Lön Support Tel: Fax: Hemsida: E-post: Försäljning: Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: MBS 2010a DV:2010a

5 Mamut Lön Handbok III Innehåll Mamut Lön Handbok 22 BILFÖRMÅN... 1 BERÄKNINGSMETOD... 1 Miljöbilar... 1 BILFÖRMÅN I MAMUT LÖN... 2 GUIDEN BERÄKNA BILFÖRMÅN... 4 IMPORT BILFÖRMÅNSVÄRDE SEMESTER... 7 SEMESTERAVTAL... 7 Vilket semesteravtal ska jag välja... 8 Tjänstemän med semester innevarande år Kollektivanställda med bibehållen månadslön Kollektivanställda som följer semesterlagen Anställda med fria arbetstider Metallavtalet, månadsavlönade Metallavtalet, timavlönade Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet, timavlönade VVS avtal med semesterkassa Anställda med semesterersättning i anslutning till lön INSTÄLLNING AV SEMESTERAVTAL INSTÄLLNINGAR I PERSONALREGISTRET INSTÄLLNINGAR AV LÖNEARTER Uttag av semesterdagar Inställning för att kontera semesterskuld Exempel på inställning av lönearter REKONSTRUERA SEMESTER SEMESTERBEREDNING Bereda Granska Skriv ut Uppdatera ÅTERFÖRA SEMESTERUPPDATERINGEN SEMESTERSKULD Urval Inställningar NÅGRA BEGREPP GUIDEN SLUTLÖN... 39

6 Innehåll Mamut Lön Handbok III 25 LISTGENERATOR SKAPA NY LISTA Kopiera lista Listinformation Inställningar Kolumner Urval SKRIV UT Utskrift Skapa fil TA BORT LISTA ADRESSETIKETTER Utskrift av adressetiketter UTSKRIFT Urval ETIKETTARK SVENSKT NÄRINGSLIV INSTÄLLNINGAR Företagsinställningar Inställningar på lönearten Personalregister ARBETSGÅNG Bereda SN-statistik Granska SN-statistik Skriv ut STATISTISKA CENTRALBYRÅN INSTÄLLNINGAR STRUKTURLÖNESTATISTIK Arbetsgång Inställningar på lönearten Bereda Granska Skriv ut KONJUNKTURLÖNESTATISTIK Arbetsgång Bereda Granska Skriv ut SJUKLÖNEAVISERINGSSTATISTIK Arbetsgång Bereda... 75

7 Mamut Lön Handbok III Innehåll Granska Skriv ut FACKFÖRENINGAR Fackföreningsregister Personregister Löneartsregister FACKAVGIFTSLISTA FRIA ACKUMULATORER Uppläggning av fria ackumulatorer Koppla lönearten till fria ackumulatorer Utskrift av fria ackumulatorer AVDELNINGSREGISTER ATT ANVÄNDA AVDELNINGSREGISTER Adress Löneuppgifter Kontering Grundvärden Fora-försäkring Svenskt Näringsliv Statistiska Centralbyrån (SCB) JOURNALLISTOR JOURNALLISTOR ARBETSGIVARINTYG Val av källa Val av period och anställd Personuppgifter och anställningstid Tjänstledigt Arbetstid Erbjudande om fortsatt arbete Arbetad tid Arbetad tid Uppehållslön Uppgifter om lönen Uppgifter om lönen, övrigt Arbetsgivare och underskrift Val av utskrift Avsluta guiden HÄLSOBOKSLUT RETROAKTIV LÖN GRUNDINSTÄLLNINGAR Ändra uppgifter på personposten

8 Innehåll Mamut Lön Handbok III Ändra uppgifter i löneartsregistret Löneartsstyrningar BEREDA Ny beräkning Välj tidsintervall Personurval Ange förändring Ange lönearter Ange lönesartsstyrning GRANSKA SKRIV UT UPPDATERA MAMUT LÖN HANDBOK... 3

9 Mamut Lön Handbok III Bilförmån 22 Bilförmån Detta kapitel behandlar hanteringen av bilförmån. Vi börjar med att beskriva regelsystemet. Beräkningsmetod Huvudregeln innebär att värdet av bilförmån exklusive drivmedel för helt kalenderår ska bestämmas till 31,7 % (före 2009 var det 30 %) av prisbasbelopp med tillägg av ett ränterelaterat och ett prisrelaterat belopp. Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. Det prisrelaterade beloppet ska för en bil med ett nybilspris för bilmodellen som uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp beräknas till 9 % av nybilspriset. Överstiger nybilspriset 7,5 prisbasbelopp ska det prisrelaterade beloppet bestämmas till 9 % av 7,5 prisbasbelopp med tillägg av ett belopp motsvarande 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Till nybilspriset för bilmodellen ska i förekommande fall, med ett undantag, läggas anskaffningskostnaden för extrautrustning. Undantaget gäller bilar som är sex år eller äldre, där nybilspriset i vissa fall ska beräknas på ett särskilt sätt. För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska förmånsvärdet bestämmas till 75 % av det värde som skulle följa av reglerna ovan. Miljöbilar Med miljöbil avses bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med miljövänligare drivmedel än bensin och dielsel, eller med el. Det vanliga är att en miljöbil kan drivas både med bensin och med ett miljövänligare drivmedel. Det krävs då inte att bilen faktiskt drivs med det miljövänliga drivmedlet utan jämkning medges utifrån bilens utrustning. Sedan några år tillbaka finns en jämkningsregel som innebär att förmånsvärdet för miljöbilarna, som regelmässigt är dyrare i inköp, jämkas ned till värdet för motsvarande bensin- eller dieseldrivna bil. Nackdelen med att miljöbilen är dyra- 22-1

10 Bilförmån Mamut Lön Handbok III re i inköp kompenseras alltså i viss mån genom att den anställde får ett lägre förmånsvärde. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar som är utrustade med teknik för drift med annan gas än gasol har också gjorts förmånligare. Reduceringen av förmånsvärdet för dessa bilar har ökats från 20 % till 40 %. Den maximala reduceringen får dock inte överstiga kr. Det tidigare kravet om att varje år ansöka till Skatteverket för att reducera förmånsvärdet för miljöbilar är nu borttaget. I Mamut Lön har därför möjligheten att skriva ut en ansökningsblankett tagits bort. Dessa regler är tidsbegränsade och nedsättningen gällde från början för båda bilgrupperna till och med inkomståret Riksdagen har beslutat att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar förlängts med tre år. Nedsättningen kommer därmed att gälla till och med inkomståret Bilförmån i Mamut Lön En specialfunktion finns för att beräkna värdet av bilförmånen i Mamut Lön. Uppgift finns i programmet om alla personbilar som av Skatteverket har åsatts ett förmånsvärde. Beräkningen följer det år som du arbetar med. Programmet hämtar rätt prisbasbelopp och statslåneränta från inställningarna bland myndighetsuppgifterna. Du kommer till beräkningen av bilförmånen genom att gå in i personregistret och där välja sidomenyerna Skatt och därefter Tjänstebil. Klicka på knappen [Beräkna] för att registrera relevant information för att koppla bilförmånen till den person du har framme. I dialogrutan framgår hela beräkningen av bilförmånsvärdet, du ser beräkningsmetoden och beroende på vilket år du arbetar med finns olika prisbasbelopp och statslåneräntor. Slutresultatet redovisas som ett årsvärde samt förmånsvärdet för personens utbetalningsperiod. Årsmodell / bilmärke För att beräkna bilförmånsvärdet börjar du med att välja det tillverkningsår som den aktuella bilen har samt bilmärke, Volvo, SAAB, etc. Finns inte din bil med i listan kan du markera kryssrutan Nybilspris och beräkna bilförmånen för valfritt bilspris. 22-2

11 Mamut Lön Handbok III Bilförmån Bilmodell Sök upp din bilmodell i listan. I listan finns alla de bilar som finns upptagna i Skatteverkets bilförmånslista. Saknas just din bil, vilket inte är sannolikt, får du ange nybilspriset manuellt. Miljöbil motsvarar Har du en bil som klassas som en miljöbil visas här den bil som miljöbilen jämförs med och vars förmånsvärde ska användas vid beräknigen. Har du en godkänd miljöbil och det inte kommer fram någon jämförbar bil får du markera kryssrutan och välja bil manuellt alternativt ange det nybilspris som förmånen ska bygga på. Dialogrutan för bilförmånsberäkning Nybilspris Finns inte din bil i listan kan du markera kryssrutan Nybilspris och beräkna bilförmånen för valfritt bilspris. Du måste då också manuellt ange korrekt förmånskod. 22-3

12 Bilförmån Mamut Lön Handbok III P P Extrautrustning I beräkningsrutinen för bilförmån i Mamut Lön finns också möjlighet att lägga in eventuell extrautrustning som ett totalbelopp. Markera kryssrutan och ange totalbeloppet för extrautrustning. Extrautrustning I beräkningsrutinen för bilförmån finns också i Mamut Lön Professional möjlighet att specificera eventuell extrautrustning, denna information sparas på personen. Då blir det enkelt också efter flera år att se ifall takboxen köptes av företaget eller den anställde. Du har också en kontroll på bilens utrustning. Klicka på [Ny] för att lägga in en uppgift, du kan också ändra eller ta bort valfri noterad extrautrustning. Vill du lägga in extrautrustning som ett totalbeloppet utan att specificera varje enskild sak ska du markera kryssrutan och ange beloppet för extrautrustning. Godkänd miljöbil Denna kryssruta ska du markera när Skatteverket har godkänt en eventuell jämkningsansökan avseende miljöbil. Det är först efter att du kryssar denna ruta som förmånsvärdet beräknas enligt förutsättningarna för miljöbilar. Över 3000 tjänstemil per år För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska förmånsvärdet bestämmas till 75 % av fullt förmånsvärde. Reduceringen på grund av omfattande tjänstekörning är en del av värderingsreglerna och görs av arbetsgivaren. Reduktion för den som kört minst 3000 mil i tjänsten görs efter miljöbilsrabatten. Guiden beräkna bilförmån Även om man har kvar sin tjänstebil mellan olika år så ska ett nytt bilförmånsvärde användas. Detta eftersom både statslåneräntan och prisbasbeloppet normalt ändras mellan olika inkomstår. 22-4

13 Mamut Lön Handbok III Bilförmån Import bilförmånsvärde Skatteverket fastställer förmånsvärdet på en bil utifrån de uppgifter som generalagenten för bilen lämnar till skattemyndigheten. Detta kan ske flera gånger under ett år. Uppdaterade listor med förmånsvärden kan du importera till Mamut Lön och finns att hämta från vår hemsida, För att importera en bilprislista gör du: 1 Om bilförmånslistan inte finns inom ditt nätverk får du först hämta hem filen billista.dat från vår hemsida. 2 Välj menyalternativet Import bilförmånsvärden under rubriken Inställningar. 3 Fram kommer en guidebild där du ska ange sökväg och namn på den bilförmånslista som du vill importera. Filen innehåller alla bilförmånsvärden för de senaste sex åren. 4 Klicka på knappen [Slutför]. Allteftersom importen fortskrider visas vad programmet arbetar med. 22-5

14 Bilförmån Mamut Lön Handbok III 22-6

15 MamutLön Handbok III Semester 23 Semester P I Mamut Lön förenklas det annars tidskrävande arbetet med semesterhanteringen, där finns funktioner som om du har rätta inställningar automatiskt skapar en semesterberedning. Vid semesterberäkning finns det gränsvärden i antal semesterlönegrundande frånvarodagar du måste ta med i din beräkning. Det kan t ex vara 180 dagars sjukfrånvaro eller 120 dagars tillfällig föräldraledighet. I samband med sådan långtidsfrånvaro och där anställda har fast månadslön ska beräkning ske av genomsnittlig sysselsättningsgrad under intjänandeåret. Om du har fuktionen kalendarie får du vid semesterberäkningen med all hantering av dessa uppgifter i din beräkning. Om du inte har kalendariet tar programmet personens angivna sysselsättningsgrad under året som genomsnittlig sysselsättningsgrad. I detta kapitel får du en översiktlig information om vilka inställningar som kan göras för att utnyttja programmets olika semesterfunktioner. I korthet innebär detta att du på den anställde anger under vilket semesteravtal han arbetar. Vidare anges semesterrätten i antal dagar samt om den avser nettodagar. På varje löneart anges ifall lönearten påverkar semestern och i så fall hur. För vart och ett av nedanstående semesteravtal kan du också gå in och ändra vissa grundinställningar semesterrätten i dagar, semestersättningens andel i procent, etc. Semesteravtal Semesterhanteringen i Mamut Lön kan göras automatiskt, den kräver dock att du ställer in hur du vill att den ska arbeta. I Mamut Lön Professional har du tillgång till flera olika semesteravtal. Vart och ett av semesteravtalen kommer att förklaras närmare. Även om inte ditt semesteravtal finns med bland de uppräknade är det troligt att du ändå kan använda något av dessa. Enligt semesterlagen Tjänsteman med bibehållen månadslön Tjänsteman med semester innevarande år Kollektivanställda med bibehållen månadslön Kollektivanställda som följer semesterlagen Anställda med fria arbetstider Metallavtalet, månadsavlönade 23-7

16 Semester Mamut Lön Handbok III Metallavtalet, timavlönade Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet, timavlönade VVS-avtalet med semesterkassa Kollektivanställda med semester innevrande år KFO, semester innevarande år Anställda med semesterersättning i anslutning till lönen Semesteravtalens funktion är generell, dock kan man göra företagsanpassningar av semesteravtalet. Inställningar kan också göras på den anställde och för varje löneart. Efter att alla inställningar är gjorda och alla löner under intjänandeåret är körda kan du göra en semesterberedning och låta Mamut Lön beräkna antal betalda semesterdagar och semesterersättningens storlek inför det kommande semesteråret. I det kommande beskrivs varje semesteravtal för sig och vad som utmärker avtalet. Vilket semesteravtal ska jag välja Alla arbetsgivare måste följa ett semesteravtal. Om man har ett avtal att följa blir det inte aktuellt att välja annat än vad som står i avtalet, men om man inte vet vilket som kan vara lämpligast för den egna personalen kan man följa nedanstående råd. Timavlönade Om de har fasta arbetstider är Enligt semesterlagen lämplig. Har de en okontrollerad eller mycket varierande arbetstid bör Anställd med fria arbetstider vara lämpligast eftersom vi inte beräknar semesterlön per dag utan enbart en total semesterersättning. Månadsavlönade Här kan du välja Enligt semesterlagen. Du ska göra ett lämpligt bruttolöneavdrag, förslagsvis 1/21-del eller 4,6 % av månadslönen per semesterdag. Den anställde erhåller en semesterlön per dag beräknad på intjänandeårets semesterberäkning. Du kan också välja ett av två tjänstemannaavtal. Tjänstemän med bibehållen månadslön behåller sin månadslön och får enbart ett semesterlönetillägg multiplicerat med aktuell månadslön per betald semesterdag, antalet betalda semesterdagar är beräknat på intjänandeåret. Tjänstemän med semester innevarande år innebär att man får sina betalda semesterdagar utan att först tjäna in dem. Intjänandeåret är lika med semesteråret. Annars beräknas semesterlönetillägget precis som Tjänstemän med bibehållen månadslön. Har den anställde tagit ut fler semesterdagar än hon tjänat in uppstår skuld till arbetsgivaren. 23-8

17 MamutLön Handbok III Semester Enligt semesterlagen I korthet fungerar semesterlagen så att man räknar ut genomsnittlig dagslön för all arbetad tid. Denna genomsnittliga dagslön antas också under de frånvarodagar som är semestergrundande. Dessa två totalsummor adderas, summan multipliceras med 12 % och resultatet delas upp på de 25 dagar som är semesterrätten enligt semesterlagen. Både procentsatsen och semesterrätten kan justeras i Mamut Lön. 1 För att räkna ut den genomsnittliga dagslönen för arbetad tid under intjänandeåret, det som vi kallar semestergrundande närvaro, utgår du från all utbetald bruttolön. 2 Dra av sjuklön (även bibehållen lön under sjukfrånvaro), semesterlön och andra bruttolöner som inte ska ligga till grund för semesterberäkningen. 3 Frånvaro del av dag betraktas i sin helhet som en frånvarodag och utbetald lön den dagen ska också dras av. 4 Resultatet av punkterna 1 till 3 divideras med det antal dagar den anställde har arbetat under intjänandeåret. 5 Räkna ihop hur många frånvarodagar, inklusive de dagar han varit borta del av dag, den anställde har under intjänandeåret har som är semestergrundande. 6 Ta antal semesterlönegrundande frånvarodagar multiplicerat med den genomsnittliga dagslönen och lägg dessa till den summan du kom fram till under punkterna 1 till 3. 7 Multiplicera denna summa med 12 % och du har den totala semesterlönen. 8 Dela summan med antal betalda semesterdagar och du har fått fram semesterlönen per dag. Sparade dagar är värda 0,48 % per dag, d.v.s. 12 % av semesterrätten om 25 dagar, av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Tjänstemän med bibehållen månadslön Ett tjänstemannaavtal är enkelt eftersom du bara behöver veta hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut. Hur stor semesterersättning en tjänsteman ska ha per dag styrs av hans aktuella månadslön. En semesterdag värderas till 4,6 % av månadslönen. En tjänsteman får behålla sin aktuella månadslön som semesterlön vid semesterledigheten, dessutom får han ett semesterlönetillägg på 0,8 % per semesterdag. Sparade dagar är värda 5,4 % av aktuell månadslön med hänsyn till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den semestern tjänades in. Om den anställde har haft provision, bonus eller någon annan rörlig ersättning ersätts han med 0,5 % av detta belopp per dag. Beräkningen utförs så här 23-9

18 Semester Mamut Lön Handbok III 1 Multiplicera aktuell månadslön med den sysselsättningsgrad den anställde hade under intjänandeåret. 2 Multiplicera resultatet med 5,4 % och du får semesterersättningen per betald semesterdag, innan eventuella rörliga tillägg. 3 Summera all rörlig ersättning som var semestergrundande under intjänandeperioden och multiplicera denna summa med 0,5 %. 4 Lägg ihop summorna under punkterna 2 och 3 och du får den totala semesterersättningen per betald semesterdag. 5 Vill du även ta fram den totala semesterlönen ska du multiplicera semesterlön per dag med antal betalda semesterdagar att ta ut under semesteråret. Har du personer med rörliga tillägg som börjat under året och därför har färre betalda semesterdagar än hans semesterrätt ska det rörliga semesterlönetilläggets procentandel justeras för den anställde innan semesterberäkningen för att motsvara totalt 12.5 %. Tjänstemän med semester innevarande år Tjänstemän med semester innevarande år har förmånen att inte behöva arbeta in någon semester innan de kan ta ut betald semester. Intjänandeåret är detsamma som semesteråret. Man beräknar semesterlönen på samma sätt som för semesteravtalet Tjänstemän med bibehållen månadslön med följande skillnader: Anställda får ut betald semester samma år som den tjänas in och behåller aktuell månadslön plus semesterlönetillägg. Semesterberedning körs i efterhand och skillnaden mellan uttagna och intjänade dagar läggs som sparade dagar. Rörligt tillägg beräknas i efterhand. Ny full semesterrätt läggs in på personen inför det nya året. Kollektivanställda med bibehållen månadslön Semesteravtalet för Kollektivanställda med bibehållen månadslön fungerar på samma sätt som motsvarande avtal för tjänstemän med den samma intjänandeperiod 1/4 till 31/3. Du har här möjlighet att göra avvikande inställningar som följer ditt kollektivavtal. Kollektivanställda som följer semesterlagen Detta semesteravtal fungerar på samma sätt som avtalet Enligt semesterlagen. Ibland vill man kunna arbeta med två parallella avtal där en arbetstagargrupp ligger med en viss procentsats och en annan arbetstagargrupp med andra inställningar. Undvik att ändra avtalet Enligt semesterlagen välj istället detta semester

19 MamutLön Handbok III Semester avtal. Du har här möjlighet att göra avvikande inställningar som följer ditt kollektivavtal. Anställda med fria arbetstider För anställda med fria arbetstider vill man inte få fram semesterlönen i antal betalda dagar utan är enbart intresserad av den totala semesterlönen. Den anställde styr själv över sin semesterledighet. Beräkningen enligt detta avtal är uppbyggt på samma sätt som Enligt semesterlagen med den skillnaden att total semesterlön inte divideras med semesterrätten för att få fram ersättningen per dag. Du kan ändra procentsatsen för semesterersättning till den önskade på samma sätt som för övriga avtal. Metallavtalet, månadsavlönade Semesteråret följer det lagstiftade semesteråret från 1 april till 31 mars. När du räknar ut hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut, används intjänandeåret 1 april till 31 mars. Däremot används föregående kalenderår för beräkning av hur mycket pengar som ligger till grund för det rörliga semesterlönetillägget. Den anställde behåller sin månadslön med avdrag från aktuell månadslön med 4,6 % per semesterdag. Beräkningen utförs så här. 1 För varje betald semesterdag utgår ett tillägg om 0,8 % av aktuell månadslön. 2 För varje betald semesterdag utgår ett semesterlönetillägg för rörliga delar intjänade under kalenderåret före semesteråret. 3 Summan av de rörliga delarna ska delas med antalet arbetade timmar samma år. 4 Denna medeltimförtjänst ska multipliceras med helglönetillägget som är semesterlönegrundande frånvaro. Summan adderas sedan till summan av de rörliga delarna. 5 Det totala underlaget för rörlig del multipliceras med 0,52 %. Som motvarar 13% vid en semesterrätt på 25 dagar. 6 Summan multipliceras med semesterrätten (enligt lagen 25 dagar) och divideras med antalet betalda semesterdagar. 7 Om man lägger ihop semesterlönetilläggets uträknade belopp med tillägget för rörliga semesterdelar och multiplicerar dessa med antalet betalda semesterdagar kommer du fram till total semestertillägg per anställd. En sparad dag är värd lika mycket som en av årets betalda dagar. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in

20 Semester Mamut Lön Handbok III Metallavtalet, timavlönade Semesteråret följer det lagstiftade semesteråret från 1 april till 31 mars. När du räknar ut hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut, används intjänandeåret 1 april till 31 mars. Däremot används föregående kalenderår för beräkning av hur mycket pengar som ligger till grund för semesterberäkningen. Beräkningen utförs så här. 1 Ta fram den totalt utbetalda bruttolönen för intjänandeåret. 2 Dra av utbetald semesterlön för årets semesterdagar. 3 Dra av sjuklön, även av den del av sjuklönen som bibehållits i lönen. 4 Dra av andra bruttolöner som inte ska ligga till grund för semesterberäkning. 5 Lägg ihop ovanstående belopp. 6 Ta detta belopp och dela det med antal timmar den anställde har arbetat under intjänandeåret. 7 Ta den uträknade medellönen per arbetad timma och multiplicera den med helglönetillägget (1,042). Nu har du räknat fram en helglönejusterad medeltimförtjänst. 8 Ta denna helglönejusterade medeltimförtjänst och multiplicera detta med antal arbetade timmar per dag och du får fram ett semesterlöneunderlag per dag. 9 Detta belopp på semesterlöneunderlag per dag ska därefter multipliceras med faktorn 1,22 för att slutligen komma fram till den verkliga semesterlönen per dag som ska betalas ut till den anställde. En sparad dag är värd lika mycket som en av årets betalda dagar. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet liknar avtalet Enligt semesterlagen med skillnaden att semesterlönen utgör 13 % av semesterunderlaget. För månadsavlönade görs ett bruttolöneavdrag per semesterdag med 4,6 % av den aktuella månadslönen.avdraget för semester får inte överstiga månadslönen i sin helhet. Sparade dagar är värda 0,52 % dvs 13 % av semesterrätten 25 dagar av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Handelsavtalet, timavlönade Handelsavtalet liknar avtalet Enligt semesterlagen med skillnaden att semesterlönen utgör 13 % av semesterunderlaget

21 MamutLön Handbok III Semester Sparade dagar är värda 0,52 % dvs 13 % av semesterrätten 25 dagar av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. VVS avtal med semesterkassa Detta avtal finns kvar i löneprogrammet men ska inte längre användas vid kollektivavtal för VVS branschen. Ni ska i fortsättningen använda semesteravtal kollektivanställda som följer semesterlagen. För alla er som vill fortsätta med det tidigare VVS avtalet så finns nedanstående beskrivning av avtalet. I VVS-avtalet är det av intresse att räkna ut hur många arbetade timmar den anställde har arbetat under intjänandeperioden. Dessutom ska man lägga till timmar för semesterlönegrundande frånvaro. När man sammanställt detta ska man titta i tabellen för hur mycket varje timma är värd. Detta kallas för semesterören med fördelningstal 0,5 till 0,65 för gruppen under 18 år och 0,75 till 0,85 för gruppen över 18 år. Varje anställd har alltså ett individuellt fördelningstal. Varje timma multipliceras med semesteröret för att komma fram till total semesterersättning. Arbetsgivaren betalar därefter in semesterersättningen till Semesterkassan. Semesterersättningen betalas ut till den anställde via fackföreningen. Antal dagar med semesterlön beräknas i förhållande till antalet under året intjänadeåret arbetade timmar. Även här finns en lista som man läser av. För att få 25 betalda dagar ska du arbetat minst timmar. Anställda med semesterersättning i anslutning till lön Då en anställd ska ha semestererättningen direkt efter avlutad arbetsperiod ska man inte fylla i något semesteravtal alls. Istället ska man använda lönearten Semesterersättning i anslutning till lön på varje lönebesked till den anställde. Procentsatsen ska justeras på löneartens beloppsformel om den avviker från standard inställningen på 12 %. Lönearten kommer beräkna 12 % av värdet på de lönearter som är inställda som semesterlönegrundande

22 Semester Mamut Lön Handbok III Inställning av semesteravtal Semesteravtalen kan anpassas till andra grundvärden. Varje semesteravtal har olika möjligheter till anpassning. Dessa är uppdelade i tre olika flikar för semesteråret, semesterlön och övrigt. Under fliken Semesteråret kan du anpassa semesterrätten och startdatum för semesterår och intjänandeår. Under fliken Semesterlön kan du anpassa procentsatser som är tillämpliga i er semesterberäkning. För vissa uppgifter som Bokför semesterskuld % på lön kan värdet anges per dag av semesterrätten eller som en total procentsats. Denna inställning bör du använda om du har olika nivåer på semesterrätten. På fliken Övrigt görs inställningarna hur löneprogrammet ska beräkna nettosemesterdagar eller bruttodagar med semesterfaktor för intermittent deltidare. Inställningen hur länge sjukfrånvaron är semestergrundande beror på om företaget följer semesterlagen eller har ett kollektivavtal

23 MamutLön Handbok III Semester Anpassa till andra procentsatser för semesteravtalen. Semesterdagar intermittent deltid Vid semesterårsskiften när du skall göra en semesterberäkning kan du styra hur du vill beräkna semesterdagar för din personal som är intermittent deltid. Du kan välja mellan att räkna fram Nettodagar eller Semesterfaktor. Väljer du beräkna nettodagar beräknar programmet antal nettodagar utifrån personens semesterrätt och antal Arbetsdagar per vecka från fliken Anställning i personalregistret. Vill du inte att programmet ska sköta beräkningen lägger du in antalet nettodagar manuellt som semesterrätt och markerar Avser nettodagar. Om du i stället använder dig av en semesterfaktor vid uttag av semesterdagar skall du välja Beräkna semesterfaktor. Vid semesterberäkningen räknar programet fram en semesterfaktor enligt 5 / (arbetsdagar per vecka). Sjukfrånvaro semestergrundande Enligt semesterlagen är 180 dagars sjukfrånvaro i form av hel- eller deltid semestergrundande. I vissa avtal är all deltidssjukfrånvaro semestergrundande, alltså även efter de 180 dagarna. Om du har ett sådant avtal skall du välja Enligt lag samt deltid. Om du har ett avtal där all sjukfrånvaro är semestergrundande skall du välja All sjukfrånvaro Gå igenom och se efter vilka semesteravtal som används inom ert företag och anpassa de procentsatser som är tillämpliga i er semesterberäkning. Det är här du gör företagsanpassningar av de semesteravtal som finns i Mamut Lön

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Revisionsrapport Region Halland

Revisionsrapport Region Halland Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 3 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer