Mamut Lön. Handbok del 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Lön. Handbok del 3"

Transkript

1 Mamut Lön Handbok del 3

2 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna är anpassade till olika versioner av Mamut Lön. När en funktion eller fält endast finns i en viss version av löneprogrammet markeras detta med en symbol i vänsterkanten. Beteckningen P anger att funktionen finns i Mamut Lön Professional. På motsvarande sätt anges B,N eller K om funktionen endast finns i tilläggsmodulen Byråversion, Nät eller Kalendarie. Tredje delen av handboken beskriver funktioner som endast finns i Mamut Lön Professional - P - och ingår inte i leveransen till Mamut Lön Standard. På CD-skivan finns handböckerna som pdf-fil. I denna bok kan finnas uppgifter om belopp, skattesatser och andra regler som kan ha ändrats sedan boken skrevs. Kontrollera alltid information mot lagar och avtal innan beslut tas i arbetsrättsliga frågor. Det är vår förhoppning och tro att med Mamut Lön kommer ni att förenkla företagets hantering av löner.

3 Mamut Lön Handbok Del III Handbok Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Peter Falkesand Leif Davidson, Björn Dahlin Anne-Marie Wallström, Lotta Lindroth Omslag Sofia Günther, Anneli Nyström Studio Alice Den information som finns i denna bok är av allmän karaktär och vi kan därför inte ta ansvar för fel eller skada som kan uppstå på grund av vår information eller tolkningar därav. Du måste själv kontrollera vad som är tillämpligt inom gällande lagar, förordningar och avtal. DV:2010a

4 Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Box Stockholm Stockholm Tlf.: , Fax: Internet: E-post: Support: Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Tel: , Mamut Lön Support Tel: Fax: Hemsida: E-post: Försäljning: Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: MBS 2010a DV:2010a

5 Mamut Lön Handbok III Innehåll Mamut Lön Handbok 22 BILFÖRMÅN... 1 BERÄKNINGSMETOD... 1 Miljöbilar... 1 BILFÖRMÅN I MAMUT LÖN... 2 GUIDEN BERÄKNA BILFÖRMÅN... 4 IMPORT BILFÖRMÅNSVÄRDE SEMESTER... 7 SEMESTERAVTAL... 7 Vilket semesteravtal ska jag välja... 8 Tjänstemän med semester innevarande år Kollektivanställda med bibehållen månadslön Kollektivanställda som följer semesterlagen Anställda med fria arbetstider Metallavtalet, månadsavlönade Metallavtalet, timavlönade Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet, timavlönade VVS avtal med semesterkassa Anställda med semesterersättning i anslutning till lön INSTÄLLNING AV SEMESTERAVTAL INSTÄLLNINGAR I PERSONALREGISTRET INSTÄLLNINGAR AV LÖNEARTER Uttag av semesterdagar Inställning för att kontera semesterskuld Exempel på inställning av lönearter REKONSTRUERA SEMESTER SEMESTERBEREDNING Bereda Granska Skriv ut Uppdatera ÅTERFÖRA SEMESTERUPPDATERINGEN SEMESTERSKULD Urval Inställningar NÅGRA BEGREPP GUIDEN SLUTLÖN... 39

6 Innehåll Mamut Lön Handbok III 25 LISTGENERATOR SKAPA NY LISTA Kopiera lista Listinformation Inställningar Kolumner Urval SKRIV UT Utskrift Skapa fil TA BORT LISTA ADRESSETIKETTER Utskrift av adressetiketter UTSKRIFT Urval ETIKETTARK SVENSKT NÄRINGSLIV INSTÄLLNINGAR Företagsinställningar Inställningar på lönearten Personalregister ARBETSGÅNG Bereda SN-statistik Granska SN-statistik Skriv ut STATISTISKA CENTRALBYRÅN INSTÄLLNINGAR STRUKTURLÖNESTATISTIK Arbetsgång Inställningar på lönearten Bereda Granska Skriv ut KONJUNKTURLÖNESTATISTIK Arbetsgång Bereda Granska Skriv ut SJUKLÖNEAVISERINGSSTATISTIK Arbetsgång Bereda... 75

7 Mamut Lön Handbok III Innehåll Granska Skriv ut FACKFÖRENINGAR Fackföreningsregister Personregister Löneartsregister FACKAVGIFTSLISTA FRIA ACKUMULATORER Uppläggning av fria ackumulatorer Koppla lönearten till fria ackumulatorer Utskrift av fria ackumulatorer AVDELNINGSREGISTER ATT ANVÄNDA AVDELNINGSREGISTER Adress Löneuppgifter Kontering Grundvärden Fora-försäkring Svenskt Näringsliv Statistiska Centralbyrån (SCB) JOURNALLISTOR JOURNALLISTOR ARBETSGIVARINTYG Val av källa Val av period och anställd Personuppgifter och anställningstid Tjänstledigt Arbetstid Erbjudande om fortsatt arbete Arbetad tid Arbetad tid Uppehållslön Uppgifter om lönen Uppgifter om lönen, övrigt Arbetsgivare och underskrift Val av utskrift Avsluta guiden HÄLSOBOKSLUT RETROAKTIV LÖN GRUNDINSTÄLLNINGAR Ändra uppgifter på personposten

8 Innehåll Mamut Lön Handbok III Ändra uppgifter i löneartsregistret Löneartsstyrningar BEREDA Ny beräkning Välj tidsintervall Personurval Ange förändring Ange lönearter Ange lönesartsstyrning GRANSKA SKRIV UT UPPDATERA MAMUT LÖN HANDBOK... 3

9 Mamut Lön Handbok III Bilförmån 22 Bilförmån Detta kapitel behandlar hanteringen av bilförmån. Vi börjar med att beskriva regelsystemet. Beräkningsmetod Huvudregeln innebär att värdet av bilförmån exklusive drivmedel för helt kalenderår ska bestämmas till 31,7 % (före 2009 var det 30 %) av prisbasbelopp med tillägg av ett ränterelaterat och ett prisrelaterat belopp. Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. Det prisrelaterade beloppet ska för en bil med ett nybilspris för bilmodellen som uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp beräknas till 9 % av nybilspriset. Överstiger nybilspriset 7,5 prisbasbelopp ska det prisrelaterade beloppet bestämmas till 9 % av 7,5 prisbasbelopp med tillägg av ett belopp motsvarande 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Till nybilspriset för bilmodellen ska i förekommande fall, med ett undantag, läggas anskaffningskostnaden för extrautrustning. Undantaget gäller bilar som är sex år eller äldre, där nybilspriset i vissa fall ska beräknas på ett särskilt sätt. För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska förmånsvärdet bestämmas till 75 % av det värde som skulle följa av reglerna ovan. Miljöbilar Med miljöbil avses bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med miljövänligare drivmedel än bensin och dielsel, eller med el. Det vanliga är att en miljöbil kan drivas både med bensin och med ett miljövänligare drivmedel. Det krävs då inte att bilen faktiskt drivs med det miljövänliga drivmedlet utan jämkning medges utifrån bilens utrustning. Sedan några år tillbaka finns en jämkningsregel som innebär att förmånsvärdet för miljöbilarna, som regelmässigt är dyrare i inköp, jämkas ned till värdet för motsvarande bensin- eller dieseldrivna bil. Nackdelen med att miljöbilen är dyra- 22-1

10 Bilförmån Mamut Lön Handbok III re i inköp kompenseras alltså i viss mån genom att den anställde får ett lägre förmånsvärde. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar som är utrustade med teknik för drift med annan gas än gasol har också gjorts förmånligare. Reduceringen av förmånsvärdet för dessa bilar har ökats från 20 % till 40 %. Den maximala reduceringen får dock inte överstiga kr. Det tidigare kravet om att varje år ansöka till Skatteverket för att reducera förmånsvärdet för miljöbilar är nu borttaget. I Mamut Lön har därför möjligheten att skriva ut en ansökningsblankett tagits bort. Dessa regler är tidsbegränsade och nedsättningen gällde från början för båda bilgrupperna till och med inkomståret Riksdagen har beslutat att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar förlängts med tre år. Nedsättningen kommer därmed att gälla till och med inkomståret Bilförmån i Mamut Lön En specialfunktion finns för att beräkna värdet av bilförmånen i Mamut Lön. Uppgift finns i programmet om alla personbilar som av Skatteverket har åsatts ett förmånsvärde. Beräkningen följer det år som du arbetar med. Programmet hämtar rätt prisbasbelopp och statslåneränta från inställningarna bland myndighetsuppgifterna. Du kommer till beräkningen av bilförmånen genom att gå in i personregistret och där välja sidomenyerna Skatt och därefter Tjänstebil. Klicka på knappen [Beräkna] för att registrera relevant information för att koppla bilförmånen till den person du har framme. I dialogrutan framgår hela beräkningen av bilförmånsvärdet, du ser beräkningsmetoden och beroende på vilket år du arbetar med finns olika prisbasbelopp och statslåneräntor. Slutresultatet redovisas som ett årsvärde samt förmånsvärdet för personens utbetalningsperiod. Årsmodell / bilmärke För att beräkna bilförmånsvärdet börjar du med att välja det tillverkningsår som den aktuella bilen har samt bilmärke, Volvo, SAAB, etc. Finns inte din bil med i listan kan du markera kryssrutan Nybilspris och beräkna bilförmånen för valfritt bilspris. 22-2

11 Mamut Lön Handbok III Bilförmån Bilmodell Sök upp din bilmodell i listan. I listan finns alla de bilar som finns upptagna i Skatteverkets bilförmånslista. Saknas just din bil, vilket inte är sannolikt, får du ange nybilspriset manuellt. Miljöbil motsvarar Har du en bil som klassas som en miljöbil visas här den bil som miljöbilen jämförs med och vars förmånsvärde ska användas vid beräknigen. Har du en godkänd miljöbil och det inte kommer fram någon jämförbar bil får du markera kryssrutan och välja bil manuellt alternativt ange det nybilspris som förmånen ska bygga på. Dialogrutan för bilförmånsberäkning Nybilspris Finns inte din bil i listan kan du markera kryssrutan Nybilspris och beräkna bilförmånen för valfritt bilspris. Du måste då också manuellt ange korrekt förmånskod. 22-3

12 Bilförmån Mamut Lön Handbok III P P Extrautrustning I beräkningsrutinen för bilförmån i Mamut Lön finns också möjlighet att lägga in eventuell extrautrustning som ett totalbelopp. Markera kryssrutan och ange totalbeloppet för extrautrustning. Extrautrustning I beräkningsrutinen för bilförmån finns också i Mamut Lön Professional möjlighet att specificera eventuell extrautrustning, denna information sparas på personen. Då blir det enkelt också efter flera år att se ifall takboxen köptes av företaget eller den anställde. Du har också en kontroll på bilens utrustning. Klicka på [Ny] för att lägga in en uppgift, du kan också ändra eller ta bort valfri noterad extrautrustning. Vill du lägga in extrautrustning som ett totalbeloppet utan att specificera varje enskild sak ska du markera kryssrutan och ange beloppet för extrautrustning. Godkänd miljöbil Denna kryssruta ska du markera när Skatteverket har godkänt en eventuell jämkningsansökan avseende miljöbil. Det är först efter att du kryssar denna ruta som förmånsvärdet beräknas enligt förutsättningarna för miljöbilar. Över 3000 tjänstemil per år För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska förmånsvärdet bestämmas till 75 % av fullt förmånsvärde. Reduceringen på grund av omfattande tjänstekörning är en del av värderingsreglerna och görs av arbetsgivaren. Reduktion för den som kört minst 3000 mil i tjänsten görs efter miljöbilsrabatten. Guiden beräkna bilförmån Även om man har kvar sin tjänstebil mellan olika år så ska ett nytt bilförmånsvärde användas. Detta eftersom både statslåneräntan och prisbasbeloppet normalt ändras mellan olika inkomstår. 22-4

13 Mamut Lön Handbok III Bilförmån Import bilförmånsvärde Skatteverket fastställer förmånsvärdet på en bil utifrån de uppgifter som generalagenten för bilen lämnar till skattemyndigheten. Detta kan ske flera gånger under ett år. Uppdaterade listor med förmånsvärden kan du importera till Mamut Lön och finns att hämta från vår hemsida, För att importera en bilprislista gör du: 1 Om bilförmånslistan inte finns inom ditt nätverk får du först hämta hem filen billista.dat från vår hemsida. 2 Välj menyalternativet Import bilförmånsvärden under rubriken Inställningar. 3 Fram kommer en guidebild där du ska ange sökväg och namn på den bilförmånslista som du vill importera. Filen innehåller alla bilförmånsvärden för de senaste sex åren. 4 Klicka på knappen [Slutför]. Allteftersom importen fortskrider visas vad programmet arbetar med. 22-5

14 Bilförmån Mamut Lön Handbok III 22-6

15 MamutLön Handbok III Semester 23 Semester P I Mamut Lön förenklas det annars tidskrävande arbetet med semesterhanteringen, där finns funktioner som om du har rätta inställningar automatiskt skapar en semesterberedning. Vid semesterberäkning finns det gränsvärden i antal semesterlönegrundande frånvarodagar du måste ta med i din beräkning. Det kan t ex vara 180 dagars sjukfrånvaro eller 120 dagars tillfällig föräldraledighet. I samband med sådan långtidsfrånvaro och där anställda har fast månadslön ska beräkning ske av genomsnittlig sysselsättningsgrad under intjänandeåret. Om du har fuktionen kalendarie får du vid semesterberäkningen med all hantering av dessa uppgifter i din beräkning. Om du inte har kalendariet tar programmet personens angivna sysselsättningsgrad under året som genomsnittlig sysselsättningsgrad. I detta kapitel får du en översiktlig information om vilka inställningar som kan göras för att utnyttja programmets olika semesterfunktioner. I korthet innebär detta att du på den anställde anger under vilket semesteravtal han arbetar. Vidare anges semesterrätten i antal dagar samt om den avser nettodagar. På varje löneart anges ifall lönearten påverkar semestern och i så fall hur. För vart och ett av nedanstående semesteravtal kan du också gå in och ändra vissa grundinställningar semesterrätten i dagar, semestersättningens andel i procent, etc. Semesteravtal Semesterhanteringen i Mamut Lön kan göras automatiskt, den kräver dock att du ställer in hur du vill att den ska arbeta. I Mamut Lön Professional har du tillgång till flera olika semesteravtal. Vart och ett av semesteravtalen kommer att förklaras närmare. Även om inte ditt semesteravtal finns med bland de uppräknade är det troligt att du ändå kan använda något av dessa. Enligt semesterlagen Tjänsteman med bibehållen månadslön Tjänsteman med semester innevarande år Kollektivanställda med bibehållen månadslön Kollektivanställda som följer semesterlagen Anställda med fria arbetstider Metallavtalet, månadsavlönade 23-7

16 Semester Mamut Lön Handbok III Metallavtalet, timavlönade Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet, timavlönade VVS-avtalet med semesterkassa Kollektivanställda med semester innevrande år KFO, semester innevarande år Anställda med semesterersättning i anslutning till lönen Semesteravtalens funktion är generell, dock kan man göra företagsanpassningar av semesteravtalet. Inställningar kan också göras på den anställde och för varje löneart. Efter att alla inställningar är gjorda och alla löner under intjänandeåret är körda kan du göra en semesterberedning och låta Mamut Lön beräkna antal betalda semesterdagar och semesterersättningens storlek inför det kommande semesteråret. I det kommande beskrivs varje semesteravtal för sig och vad som utmärker avtalet. Vilket semesteravtal ska jag välja Alla arbetsgivare måste följa ett semesteravtal. Om man har ett avtal att följa blir det inte aktuellt att välja annat än vad som står i avtalet, men om man inte vet vilket som kan vara lämpligast för den egna personalen kan man följa nedanstående råd. Timavlönade Om de har fasta arbetstider är Enligt semesterlagen lämplig. Har de en okontrollerad eller mycket varierande arbetstid bör Anställd med fria arbetstider vara lämpligast eftersom vi inte beräknar semesterlön per dag utan enbart en total semesterersättning. Månadsavlönade Här kan du välja Enligt semesterlagen. Du ska göra ett lämpligt bruttolöneavdrag, förslagsvis 1/21-del eller 4,6 % av månadslönen per semesterdag. Den anställde erhåller en semesterlön per dag beräknad på intjänandeårets semesterberäkning. Du kan också välja ett av två tjänstemannaavtal. Tjänstemän med bibehållen månadslön behåller sin månadslön och får enbart ett semesterlönetillägg multiplicerat med aktuell månadslön per betald semesterdag, antalet betalda semesterdagar är beräknat på intjänandeåret. Tjänstemän med semester innevarande år innebär att man får sina betalda semesterdagar utan att först tjäna in dem. Intjänandeåret är lika med semesteråret. Annars beräknas semesterlönetillägget precis som Tjänstemän med bibehållen månadslön. Har den anställde tagit ut fler semesterdagar än hon tjänat in uppstår skuld till arbetsgivaren. 23-8

17 MamutLön Handbok III Semester Enligt semesterlagen I korthet fungerar semesterlagen så att man räknar ut genomsnittlig dagslön för all arbetad tid. Denna genomsnittliga dagslön antas också under de frånvarodagar som är semestergrundande. Dessa två totalsummor adderas, summan multipliceras med 12 % och resultatet delas upp på de 25 dagar som är semesterrätten enligt semesterlagen. Både procentsatsen och semesterrätten kan justeras i Mamut Lön. 1 För att räkna ut den genomsnittliga dagslönen för arbetad tid under intjänandeåret, det som vi kallar semestergrundande närvaro, utgår du från all utbetald bruttolön. 2 Dra av sjuklön (även bibehållen lön under sjukfrånvaro), semesterlön och andra bruttolöner som inte ska ligga till grund för semesterberäkningen. 3 Frånvaro del av dag betraktas i sin helhet som en frånvarodag och utbetald lön den dagen ska också dras av. 4 Resultatet av punkterna 1 till 3 divideras med det antal dagar den anställde har arbetat under intjänandeåret. 5 Räkna ihop hur många frånvarodagar, inklusive de dagar han varit borta del av dag, den anställde har under intjänandeåret har som är semestergrundande. 6 Ta antal semesterlönegrundande frånvarodagar multiplicerat med den genomsnittliga dagslönen och lägg dessa till den summan du kom fram till under punkterna 1 till 3. 7 Multiplicera denna summa med 12 % och du har den totala semesterlönen. 8 Dela summan med antal betalda semesterdagar och du har fått fram semesterlönen per dag. Sparade dagar är värda 0,48 % per dag, d.v.s. 12 % av semesterrätten om 25 dagar, av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Tjänstemän med bibehållen månadslön Ett tjänstemannaavtal är enkelt eftersom du bara behöver veta hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut. Hur stor semesterersättning en tjänsteman ska ha per dag styrs av hans aktuella månadslön. En semesterdag värderas till 4,6 % av månadslönen. En tjänsteman får behålla sin aktuella månadslön som semesterlön vid semesterledigheten, dessutom får han ett semesterlönetillägg på 0,8 % per semesterdag. Sparade dagar är värda 5,4 % av aktuell månadslön med hänsyn till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den semestern tjänades in. Om den anställde har haft provision, bonus eller någon annan rörlig ersättning ersätts han med 0,5 % av detta belopp per dag. Beräkningen utförs så här 23-9

18 Semester Mamut Lön Handbok III 1 Multiplicera aktuell månadslön med den sysselsättningsgrad den anställde hade under intjänandeåret. 2 Multiplicera resultatet med 5,4 % och du får semesterersättningen per betald semesterdag, innan eventuella rörliga tillägg. 3 Summera all rörlig ersättning som var semestergrundande under intjänandeperioden och multiplicera denna summa med 0,5 %. 4 Lägg ihop summorna under punkterna 2 och 3 och du får den totala semesterersättningen per betald semesterdag. 5 Vill du även ta fram den totala semesterlönen ska du multiplicera semesterlön per dag med antal betalda semesterdagar att ta ut under semesteråret. Har du personer med rörliga tillägg som börjat under året och därför har färre betalda semesterdagar än hans semesterrätt ska det rörliga semesterlönetilläggets procentandel justeras för den anställde innan semesterberäkningen för att motsvara totalt 12.5 %. Tjänstemän med semester innevarande år Tjänstemän med semester innevarande år har förmånen att inte behöva arbeta in någon semester innan de kan ta ut betald semester. Intjänandeåret är detsamma som semesteråret. Man beräknar semesterlönen på samma sätt som för semesteravtalet Tjänstemän med bibehållen månadslön med följande skillnader: Anställda får ut betald semester samma år som den tjänas in och behåller aktuell månadslön plus semesterlönetillägg. Semesterberedning körs i efterhand och skillnaden mellan uttagna och intjänade dagar läggs som sparade dagar. Rörligt tillägg beräknas i efterhand. Ny full semesterrätt läggs in på personen inför det nya året. Kollektivanställda med bibehållen månadslön Semesteravtalet för Kollektivanställda med bibehållen månadslön fungerar på samma sätt som motsvarande avtal för tjänstemän med den samma intjänandeperiod 1/4 till 31/3. Du har här möjlighet att göra avvikande inställningar som följer ditt kollektivavtal. Kollektivanställda som följer semesterlagen Detta semesteravtal fungerar på samma sätt som avtalet Enligt semesterlagen. Ibland vill man kunna arbeta med två parallella avtal där en arbetstagargrupp ligger med en viss procentsats och en annan arbetstagargrupp med andra inställningar. Undvik att ändra avtalet Enligt semesterlagen välj istället detta semester

19 MamutLön Handbok III Semester avtal. Du har här möjlighet att göra avvikande inställningar som följer ditt kollektivavtal. Anställda med fria arbetstider För anställda med fria arbetstider vill man inte få fram semesterlönen i antal betalda dagar utan är enbart intresserad av den totala semesterlönen. Den anställde styr själv över sin semesterledighet. Beräkningen enligt detta avtal är uppbyggt på samma sätt som Enligt semesterlagen med den skillnaden att total semesterlön inte divideras med semesterrätten för att få fram ersättningen per dag. Du kan ändra procentsatsen för semesterersättning till den önskade på samma sätt som för övriga avtal. Metallavtalet, månadsavlönade Semesteråret följer det lagstiftade semesteråret från 1 april till 31 mars. När du räknar ut hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut, används intjänandeåret 1 april till 31 mars. Däremot används föregående kalenderår för beräkning av hur mycket pengar som ligger till grund för det rörliga semesterlönetillägget. Den anställde behåller sin månadslön med avdrag från aktuell månadslön med 4,6 % per semesterdag. Beräkningen utförs så här. 1 För varje betald semesterdag utgår ett tillägg om 0,8 % av aktuell månadslön. 2 För varje betald semesterdag utgår ett semesterlönetillägg för rörliga delar intjänade under kalenderåret före semesteråret. 3 Summan av de rörliga delarna ska delas med antalet arbetade timmar samma år. 4 Denna medeltimförtjänst ska multipliceras med helglönetillägget som är semesterlönegrundande frånvaro. Summan adderas sedan till summan av de rörliga delarna. 5 Det totala underlaget för rörlig del multipliceras med 0,52 %. Som motvarar 13% vid en semesterrätt på 25 dagar. 6 Summan multipliceras med semesterrätten (enligt lagen 25 dagar) och divideras med antalet betalda semesterdagar. 7 Om man lägger ihop semesterlönetilläggets uträknade belopp med tillägget för rörliga semesterdelar och multiplicerar dessa med antalet betalda semesterdagar kommer du fram till total semestertillägg per anställd. En sparad dag är värd lika mycket som en av årets betalda dagar. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in

20 Semester Mamut Lön Handbok III Metallavtalet, timavlönade Semesteråret följer det lagstiftade semesteråret från 1 april till 31 mars. När du räknar ut hur många betalda dagar den anställde har rätt att ta ut, används intjänandeåret 1 april till 31 mars. Däremot används föregående kalenderår för beräkning av hur mycket pengar som ligger till grund för semesterberäkningen. Beräkningen utförs så här. 1 Ta fram den totalt utbetalda bruttolönen för intjänandeåret. 2 Dra av utbetald semesterlön för årets semesterdagar. 3 Dra av sjuklön, även av den del av sjuklönen som bibehållits i lönen. 4 Dra av andra bruttolöner som inte ska ligga till grund för semesterberäkning. 5 Lägg ihop ovanstående belopp. 6 Ta detta belopp och dela det med antal timmar den anställde har arbetat under intjänandeåret. 7 Ta den uträknade medellönen per arbetad timma och multiplicera den med helglönetillägget (1,042). Nu har du räknat fram en helglönejusterad medeltimförtjänst. 8 Ta denna helglönejusterade medeltimförtjänst och multiplicera detta med antal arbetade timmar per dag och du får fram ett semesterlöneunderlag per dag. 9 Detta belopp på semesterlöneunderlag per dag ska därefter multipliceras med faktorn 1,22 för att slutligen komma fram till den verkliga semesterlönen per dag som ska betalas ut till den anställde. En sparad dag är värd lika mycket som en av årets betalda dagar. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Handelsavtalet, månadsavlönade Handelsavtalet liknar avtalet Enligt semesterlagen med skillnaden att semesterlönen utgör 13 % av semesterunderlaget. För månadsavlönade görs ett bruttolöneavdrag per semesterdag med 4,6 % av den aktuella månadslönen.avdraget för semester får inte överstiga månadslönen i sin helhet. Sparade dagar är värda 0,52 % dvs 13 % av semesterrätten 25 dagar av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. Handelsavtalet, timavlönade Handelsavtalet liknar avtalet Enligt semesterlagen med skillnaden att semesterlönen utgör 13 % av semesterunderlaget

21 MamutLön Handbok III Semester Sparade dagar är värda 0,52 % dvs 13 % av semesterrätten 25 dagar av semesterlönegrundende belopp på aktuellt intjänandeår. Beloppet måste anpassas till den sysselsättningsgrad som den anställde hade då den tjänades in. VVS avtal med semesterkassa Detta avtal finns kvar i löneprogrammet men ska inte längre användas vid kollektivavtal för VVS branschen. Ni ska i fortsättningen använda semesteravtal kollektivanställda som följer semesterlagen. För alla er som vill fortsätta med det tidigare VVS avtalet så finns nedanstående beskrivning av avtalet. I VVS-avtalet är det av intresse att räkna ut hur många arbetade timmar den anställde har arbetat under intjänandeperioden. Dessutom ska man lägga till timmar för semesterlönegrundande frånvaro. När man sammanställt detta ska man titta i tabellen för hur mycket varje timma är värd. Detta kallas för semesterören med fördelningstal 0,5 till 0,65 för gruppen under 18 år och 0,75 till 0,85 för gruppen över 18 år. Varje anställd har alltså ett individuellt fördelningstal. Varje timma multipliceras med semesteröret för att komma fram till total semesterersättning. Arbetsgivaren betalar därefter in semesterersättningen till Semesterkassan. Semesterersättningen betalas ut till den anställde via fackföreningen. Antal dagar med semesterlön beräknas i förhållande till antalet under året intjänadeåret arbetade timmar. Även här finns en lista som man läser av. För att få 25 betalda dagar ska du arbetat minst timmar. Anställda med semesterersättning i anslutning till lön Då en anställd ska ha semestererättningen direkt efter avlutad arbetsperiod ska man inte fylla i något semesteravtal alls. Istället ska man använda lönearten Semesterersättning i anslutning till lön på varje lönebesked till den anställde. Procentsatsen ska justeras på löneartens beloppsformel om den avviker från standard inställningen på 12 %. Lönearten kommer beräkna 12 % av värdet på de lönearter som är inställda som semesterlönegrundande

22 Semester Mamut Lön Handbok III Inställning av semesteravtal Semesteravtalen kan anpassas till andra grundvärden. Varje semesteravtal har olika möjligheter till anpassning. Dessa är uppdelade i tre olika flikar för semesteråret, semesterlön och övrigt. Under fliken Semesteråret kan du anpassa semesterrätten och startdatum för semesterår och intjänandeår. Under fliken Semesterlön kan du anpassa procentsatser som är tillämpliga i er semesterberäkning. För vissa uppgifter som Bokför semesterskuld % på lön kan värdet anges per dag av semesterrätten eller som en total procentsats. Denna inställning bör du använda om du har olika nivåer på semesterrätten. På fliken Övrigt görs inställningarna hur löneprogrammet ska beräkna nettosemesterdagar eller bruttodagar med semesterfaktor för intermittent deltidare. Inställningen hur länge sjukfrånvaron är semestergrundande beror på om företaget följer semesterlagen eller har ett kollektivavtal

23 MamutLön Handbok III Semester Anpassa till andra procentsatser för semesteravtalen. Semesterdagar intermittent deltid Vid semesterårsskiften när du skall göra en semesterberäkning kan du styra hur du vill beräkna semesterdagar för din personal som är intermittent deltid. Du kan välja mellan att räkna fram Nettodagar eller Semesterfaktor. Väljer du beräkna nettodagar beräknar programmet antal nettodagar utifrån personens semesterrätt och antal Arbetsdagar per vecka från fliken Anställning i personalregistret. Vill du inte att programmet ska sköta beräkningen lägger du in antalet nettodagar manuellt som semesterrätt och markerar Avser nettodagar. Om du i stället använder dig av en semesterfaktor vid uttag av semesterdagar skall du välja Beräkna semesterfaktor. Vid semesterberäkningen räknar programet fram en semesterfaktor enligt 5 / (arbetsdagar per vecka). Sjukfrånvaro semestergrundande Enligt semesterlagen är 180 dagars sjukfrånvaro i form av hel- eller deltid semestergrundande. I vissa avtal är all deltidssjukfrånvaro semestergrundande, alltså även efter de 180 dagarna. Om du har ett sådant avtal skall du välja Enligt lag samt deltid. Om du har ett avtal där all sjukfrånvaro är semestergrundande skall du välja All sjukfrånvaro Gå igenom och se efter vilka semesteravtal som används inom ert företag och anpassa de procentsatser som är tillämpliga i er semesterberäkning. Det är här du gör företagsanpassningar av de semesteravtal som finns i Mamut Lön

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB V Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Inför årsskifte i Mamut Lön

Inför årsskifte i Mamut Lön Innehåll sidan - Frågor & Svar 2 - Import av lönearter 3 - Förändringar i löneartstabellen 3 - CSR Förfrågan 4 - Aktuella värden 2005 5 - Nyheter och förändringar 6 - Säkerhetskopiera 8 - Uppdatera/Installera

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp Çrona Lön ppp Startguide Välkommen som användare av Crona Lön ppp Vi på DataVara AB vill hälsa Dig varmt välkommen som användare av Crona Lön ppp, pay per paper, vilket innebär att du endast betalar för

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat.

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat. Åttonde utgåvan (december 2012) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller förändringar i denna bok

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Programvara: Lön, Modell: 40+

Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Programvara: Lön, Modell: 40+ Årsskifte 2016 Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Det finns många saker att göra inför årsskifte. Nedan följer en kortfattad sammanställning av vad som behövs göras vid ett årsskifte. För mer information

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 2 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram

SPCS Lön Special. vårt mest sålda löneprogram SPCS löneprogram Från 2.490:- Pris ca (moms och frakt tillkommer) 37 procent* av Sveriges småföretagare använder löneprogram från SPCS *Källa Sifo 2002 02-0355_SPCS_lonep_6-sid.i2.0 3 Special vårt mest

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande

Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. FLEX Lön. Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning. Förberedelser & genomförande Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning FLEX Lön Skifte Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning Förberedelser & genomförande FLEX Lön Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning 2 Innehållsförteckning Arbetstidskonto

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 600. Förenkla din lönehantering! komplett löneprogram för det större företaget! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 600. Pris från 4.490:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 600 komplett löneprogram för det större företaget! Vårt mest heltäckande löneprogram som passar både

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer