Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema."

Transkript

1 Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och som bedriver verksamhet inom ramen för trossamfund eller ekumeniska organisationer. Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Schemat finns för nedladdning i två filformat Excel 2007 och Open Office 3.3. Nytt För år 2013 har inga väsentliga ändringar gjorts i tidsschemat. Innehåll: Information från Vision Ekumeniskas hemsida Uppstart Planera arbetstiden vid arbete del av år vid planering av arbetstiden för ett helt år Den löpande tidsredovisningen Semesterhantering Årsarbetsdagar Justering av antal dagar Exempel på ifyllt månadsschema Support: Du kan alltid maila mig och fråga om det är något du behöver hjälp med: Längst ned på dessa sidor i handboken ser du de flikar som finns i excel-dokumentet Vision_Tidsschema_2013.xlsx. Sidan 1 av 7

2 Information från Vision Ekumeniskas hemsida Tidrapporter Alla anställda är skyldiga att redovisa sin arbetstid till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan kräva att man redovisar på ett visst sätt men om inte arbetsgivaren tillhandahåller något rapportsystem kan det vara bra att föra bok för sin egen skull. Det är den anställdes och arbetsgivarens gemensamma ansvar att planera förläggningen av arbetstiden så att det blir en sund balans. Avtalet säger att man bör stämma av varje kvartal så att båda parter har bilden klar för sig och kan vidta åtgärder om obalans uppstår. OBS! Vid planering av läger kan man inte planera för att bryta dygnsvilan och automatiskt få ut kompensationsdagar. Kompensationen är tänkt för de tillfällen man tvingas bryta dygns eller veckovila. Läger skall normalt planeras så man inte bryter dessa vilotidsregler. Semester & deltid Oavsett hur många procent du arbetar har du rätt till de antal semesterdagar du har enligt lag eller kollektivavtal. Semesterdagarna blir däremot inte värda lika mycket som när du arbetade 100 procent, dvs när du tar en veckas semester dras 5 dagars semester oavsett om du arbetar 100 eller 80 procent. Uppstart av tidsschemat För att starta upp schemat väljer du fliken Uppstart. Följ sedan anvisningarna steg för steg, från punkt 1 till 9. När du kommer till punkt 8 går du till fliken Timmar. I kolumnen sysselsättningsgrad anger du för varje månad din sysselsättningsgrad. I nästa kolumn, arbetsdagar per vecka, anger du hur många dagar du i snitt arbetar per vecka, oavsett hur länge du arbetar per dag. Om du arbetar del av året så läser du anvisningarna i nästa stycke vid arbete del av år. Annars går du vidare till stycket vid planering av arbetstiden för ett helt år. Sidan 2 av 7

3 vid arbete del av år De månader man inte arbetar anger man sysselsättningsgraden till 0 på fliken Timmar. Om man arbetar del av år, exempelvis börjar en tjänst 1:a augusti, anger man alltså för månaderna januari juli sysselsättningsgraden 0%. Om man arbetar del av månad räknar man om sysselsättningsgraden för den månaden så att den motsvarar de antal timmar man skall arbeta under månaden. Skall man arbeta heltid 11 av månadens 22 arbetsdagar anger man sysselsättningsgraden till 50%. Arbetsdagar per vecka påverkas inte av att man arbetar del av år. Semesterdagar vid arbete del av år: När man arbetar en del av året skall också antalet semesterdagar anpassas. Det gör man genom att registrera hur många månader man är anställd under året. Man gör det på fliken Uppstart under punkt 6. Anställningstiden anges i antal månader. Halva månader kan också anges. OBS: Värdet för årsarbetsdagar punkt 7 under fliken uppstart skall inte ändras för att man arbetar del av år. Låt den stå orörd med 250 dagar. Nu kan du med hjälp av schemat börja planera din arbetstid. vid planering av arbetstiden för ett helt år Arbetstiden Den ordinarie arbetstiden utgörs av högst 250 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Vid planeringen ska utgångspunkten för arbetstidsuttaget vara 40 timmar och fem arbetsdagar per vecka i genomsnitt över året, enligt 5 mom2 i avtalet för Det innebär att planeringen av arbetstiden görs i timmar vilket i sin tur gör det möjligt att registrera frånvaro i timmar som vid sjukskrivning del av dag/deltidssjukskrivning och vid ledighet för vård av barn (VAB). För deltidsanställda som till exempel arbetar 50% skall utgångspunkten vara 20 timmar i veckan, men antal årsarbetsdagar kan fortfarande vara högst 250, beroende på om man arbetar hela eller halva dagar. För att ställa in schemat för att visa värden för deltidsarbete går man till fliken Timmar och anger sysselsättningsgraden för varje månad. Då avtalet reglerar arbetstid i såväl timmar som dagar finns möjlighet att läsa av planeringen och arbetad tid på båda sätten. Tips: Planera med timmar och dagar i fokus och följ schemat med antal dagar i fokus. Sidan 3 av 7

4 Så här planerar du på respektive månadsflik: I kolumnen "Plan" planerar du arbetstiden för hela månaden. Ange för varje dag det antal timmar som du skall arbeta, vanligtvis 8 timmar per arbetsdag för heltid. För att få grepp om din årsarbetstid skall du planera arbetstiden ända till årets slut. Du behöver inte planera in semester redan nu. För semester planeras i en separat kolumn. Registrera vanlig arbetstid den tid du räknar med att ta ut semester. Upptill på schemat ser du hur många timmar och dagar du planerat in och även rekommenderat antal timmar och dagar för månaden. Rekommenderat antal timmar och dagar finns angivna med en decimal för att fördelningen skall bli rätt per månad. Du rekommenderas att inte använda decimaler i schemat. Varje månad behöver inte innehålla exakt antal planerade timmar och dagar enligt Rekommenderat antal. För anställda med förtroendearbetstid bör det på ett år stämma överens på ett ungefär. Därför är det bra att planera hela året vid uppstart av tidsschemat. Den löpande tidsredovisningen Så här redovisar du tiden per dag: För varje arbetsdag registrerar man antal arbetade timmar i kolumnen Arb. Är man sjuk eller VABar anger man samma antal timmar som man skulle arbetat den dagen i respektive frånvarokolumn: sjuk eller VAB. En dag man skulle ha arbetat 8 timmar kan bli sådan att man arbetar 4 timmar och är sjuk eller VABar 4 timmar. Föräldraledighet: Tidsschemat saknar kolumn för föräldraledighet. Ett tips är att använda kolumnen sjuk för att registrera föräldraledighet. I anteckningskolumnen kan man på den raden förtydliga genom att skriva Föräldraledighet eller förkorta med FL. Är man ledig en dag som man skulle ha arbetat sätter man en. (punkt) i kolumnen för arbete. Då tar tidsschemat hänsyn till att du varit ledig den dagen och ser till att du arbetar motsvarande tid en annan dag. Semester planeras och redovisas i Sem -kolumnen. Man gör det genom att ange samma antal timmar i Sem -kolumnen som i Plan -kolumnen. Semestern planeras med fördel in så tidigt som möjligt. Sidan 4 av 7

5 Frånvarohanteringen på fliken Dagar Frånvaro del av dag räknas som arbetad dag under fliken Dagar oavsett om man varit sjuk eller VABat den övriga delen av dagen. Frånvaro hel dag som sjuk, VAB eller semester räknas i dag-statistiken som frånvaro hel dag. Räknare På varje månadsflik har förts in en räknare till höger om anteckningsfältet. Där kan man föra egen statistik, som man är intresserad av, till exempel hur många gånger man deltagit i gudstjänster eller sammanträden, gjort hembesök eller hur många mil man rest i tjänsten. Använd din fantasi för att komma på vad just du vill använda räknaren till. På fliken Dagar finns statistiken samlad per månad och summerad. Semesterhanteringen i tidsschemat Arbetar man fem dagar i veckan är det inga konstigheter med semesteruttaget. Tar man ut fem semesterdagar så sjunker kvarvarande semester med fem dagar. Arbetar man fyra dagar i veckan, oavsett hur många timmar man arbetar per dag, och tar ut fyra dagars semester räknas antalet semesterdagar ner med fem i alla fall. Arbetar man olika antal dagar under två veckor så är det genomsnitt antal dagar som räknas. Se exempel under fliken Uppstart. Oavsett om man har hel- eller deltidsarbete, eller om man arbetar 3 dagar eller 5 dagar i veckan så skall fyra veckors sammanhängande semester innebära att 20 semesterdagar räknas bort från semestersaldot. Detta hanteras i 2013 års tidsschema genom att man under fliken Timmar skall ange arbetsdagar per vecka för varje månad. Vid uttag av semester registrerar man semester enbart för de dagar man skulle ha arbetat under semesterperioden. Tidsschemat räknar sedan om dessa nettosemesterdagar till bruttosemesterdagar. I kolumnen Plan anger man vanlig arbetstid även för de dagar man tar ut semester. Semester planeras in genom att ange timvärdet i kolumnen Sem, alltså inte i kolumnen Arb. Sidan 5 av 7

6 Årsarbetsdagar Antal årsarbetsdagar enligt branchavtalet är 250. Om man har avtalat sig till annat antal arbetsdagar per år än branchavtalet ändrar man det under fliken Uppstart punkt 7. Vanligtvis ändrar man aldrig på värdet för årsarbetsdagar! OBS: Även för deltidsarbete gäller max 250 arbetsdagar per år. Deltidsarbete kan innebära att det faktiska antalet arbetsdagar blir mindre än 250, men det är i så fall ingen ändring av avtalets max 250 dagar per år. Exempel: Arbetar man 50% och 4 timmar per dag blir det 250 arbetsdagar per år. Men arbetar man 2 dagar varannan vecka och 3 dagar varannan vecka så blir samma arbetstid 125 dagar per år. Justering av antal dagar Nedtill under fliken Dagar finns en rad med texten Justering av antal dagar. När man fördelar arbetsdagarna till årets 12 månader kan det hända att avrundningarna under månadsflikarna gör att det sammanlagda antal dagar blir mer eller mindre än det antal dagar per år avtalet säger. Raden Justering av antal dagar justerar så att det blir rätt antal dagar totalt på året. Uträkningen visas under fliken MaxDgr. På nästa sida ser du ett exempel på hur ett ifyllt månadsschema kan se ut Många hälsningar från Kent Sidan 6 av 7

7 Exempel på ifyllt månadsschema (Exemplet är från jan 2012, men fungerar lika bra som exempel för 2013.) Sidan 7 av 7

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer