KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015"

Transkript

1 Entré KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifterna vara Skatteverket tillhanda. På Skatteverkets hemsida finner du mycket information. I deras broschyr SKV_304, sidorna 1-23 och 38-39, beskrivs det mycket detaljerat vad som ska ingå i alla fälten på kontrolluppgifterna. Kontrolluppgifter på fil lämnas via Skatteverkets e-tjänst med e-legitimation. Filen kan inte längre skickas på cd/dvd/diskett eller annat datamedia. Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) AVSTÄMNING LÖNEKONTON Ackumulator KU_ AVSTÄMNING LÖNEÅR BELOPP I DIFFERENSKOLUMNERNA PERSONLIGA VÄRDEN PÅ KU-ACKUMULATORERNA KONTROLLUPPGIFTER DETALJERAD INFORMATION AV VISSA FÄLT PÅ KONTROLLUPPGIFTEN ÄNDRA OCH BEARBETA KONTROLLUPPGIFT AVSTÄMNING TOTALSUMMA PÅ KONTROLLUPPGIFTEN UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFTER Skapa fil BILAGA 1. FÖRKLARING AV KNAPPAR TILL AVSTÄMNING LÖNEÅR Exempel på utskrift: BILAGA 2. TIPS PÅ DIFFERENSER I AVSTÄMNING LÖNEÅR Kolumn Diff. UBD Kolumn Diff. avr Kolumn Diff. red BILAGA 3. ÖVRIGA FUNKTIONER PÅ KONTROLLUPPGIFTEN BILAGA 4. KONTROLLUPPGIFTSACKUMULATORER BILAGA 5. INTE LÖNEAVRÄKNAT ETT HELT KALENDERÅR I ENTRÉ BILAGA 6. KOPPLING ACKUMULATORER TILL KU

2 Patcha/uppdatera Entré (om detta inte redan är utfört) Manual för hur man uppdaterar Entré finner ni på vår hemsida, och Mina sidor. Logga in med användarnamn och lösenord. Entré måste ha lägsta versionsnummer för att kunna genomföra årskiftesrutinerna. Uppdateringsassistent löneårsskiftet (Wizard) Uppdateringsassistenten måste genomföras för att få in rätt värden för nya året. Klicka Nästa och gå igenom de nya uppgifterna en efter en. De nya värden vi skickar med är inte definitiva utan kan ändras efter genomförd uppdateringsassistent. Uppdateringsassistenten startas när man kommer in i någon av rutinerna - Ny löneperiod för år Skapa/ändra löneår - Kontrolluppgifter Har rutinen redan körts en gång för årsskiftet behöver den inte köras igen. Om uppdateringsassistenten inte är körd, gå till Lön Årshantering Skapa/ändra löneår. Klicka på knappen Wizard När rutinen är körd och vald att genomföras kommer den inte att dyka upp igen. Den går att köra om via knappen Wizard i Skapa/Ändra löneår. För en mer detaljerad beskrivning av wizarden, se bilaga 1 i dokumentet Nytt löneår

3 Avstämning lönekonton Lön Uppföljning/Spårning Lista lönerader Avstämning lönekonton Rapporten visar vilka bokföringskonton som löneraderna är bokförda på, fördelat på skatt, skattepliktig lön, förmåner och skattefria ersättningar och avdrag. Genom att klicka sig ner i rapporten går det att se vilka personer och lönearter som ingår i summorna. Rapporten underlättar kontrollen av kontointervall i grundinställningen i nästa moment och är underlaget för avstämning av kontrolluppgiftens totalsummering. Markera rapporten Avstämning lönekonton Klicka på flik 2 och välj första och sista bokföringsperiod under 2015 Klicka Skriv ut (eller Visa på skärmen)

4 Listade konton är de som har använts i löneavräkningen. Skriv ut rapporten Gå till System Allmänna sidoregister och inställningar Grundinställningar Lön Årshantering Kontointervall för bruttolön vid avstämning löneår med inställningsnummer 2367 (om mappen System inte finns så måste man be om hjälp från någon på företaget som har den behörigheten). Kontrollera att alla konton för skattepliktig lön från utskriften ovan finns med Saknas något konto (eller om något konto ska tas bort), klicka Ändra för att korrigera Lämna inga mellanrum mellan kontonummer, bindestreck eller kommatecken Bara konton för skattepliktig lön får finnas här Info: Konton kan läggas till och tas bort flera gånger. Dessa konton används för avstämning mot löneavräknade rader som du ser i kolumn Brutto avr. i rutinen Avstämning löneår. Gå ur grundinställningarna med Avsluta

5 Ackumulator KU_37 Enligt Skatteverket är varken fack- eller kontrollavgifter avdragsgilla. Ackumulator KU_37 ska inte innehålla lönearter som avser detta. Lön Register och löneinställningar Ackumulatorer Söka ackumulatorer Klicka Ta bort om lönearter för fack- och/eller kontrollavgift finns i definitionen

6 Avstämning löneår Gå till Lön Årshantering Checklista Årsskifte och klicka Avstämning. I denna rutin stämmer man av all lön mot skatter och arbetsgivaravgifter samt kontering till bokföringen innan kontrolluppgifter skapas. Denna rutin och avstämning kan med fördel göras varje månad för att slippa det omfattande arbete som kan uppstå om man bara gör det en gång per år. Första gången för året man klickar sig in i rutinen hämtas årets uppgifter in. Men är man osäker när man var inne sist, klicka Hämta in kontrolluppgifter för att hämta in t o m den senaste löneavräkningen. Olika urval kan göras för att begränsa avstämningen. Den kan göras per löneperiod (eller plocka perioder), per anställd, lönetyp, lönegrupp och/eller resultatenhet. Efter varje urvalsändring man gör måste man klicka Uppdatera. För företag med få anställda och små register uppdateras bilden automatiskt. Se till att ha nedan kolumner i bilden. Företag som inte har avräknat lön ett helt år i Entré kan lägga till andra kolumner för att se inlagda ingående värden, se bilaga 5 för hjälp med detta. Ett urval kan göras för att endast se personer med differenser Skriv ut underlaget med urvalet Ingen periodbrytning för senare kontroll mot kontrolluppgiften Åtkomst till personregistret Bryt per period för lättare avstämning Utskrift av lista för avstämning Har man en differens på totala bruttosumman (se anställningsid 102), och samma summa ligger i kolumn KU fält 31, är det en ok differens. Personer födda 1937 eller tidigare ska redovisas i fält 31 på kontrolluppgiften. Avrundning av skattepliktig bilförmån i KU fält 13 sker nedåt till helt hundratal kronor (se Förmån avr. och Förmån KU). Om det endast är en avrundningsdifferens så är det en ok differens mellan förmåner KU mot avräkning och skattedeklaration. Var dock säker på att det bara är avrundningen som diffar. Har man 0 eller endast någon krona (öresavrundning) i kolumnerna för differens går man vidare till sidan 8. Annars fortsätt på nästa sida

7 Belopp i differenskolumnerna Om det finns ett belopp i någon av differenskolumnerna behöver man fördjupa sig i underlaget via knapparna till höger. Följande bilagor hjälper till med detta. - För en förklaring av avstämningens knappar till höger, se bilaga 1 sidan För tips på vad som kan vara fel om man har mycket differenser, se bilaga 2 sidan För övriga funktioner på kontrolluppgiften, se bilaga 3 sidan För kontroll av ackumulatorernas definitioner, se bilaga 4 sidan Inte avräknat lön ett helt år i Entré, se bilaga 5 sidan Koppling ackumulatorer till KU10, se bilaga 6 sidan

8 Personliga värden på KU-ackumulatorerna Gör en utskrift av alla värden till KU-ackumulatorerna per person och spara ner som ett PDFdokument. Lön Register och löneinställningar Ackumulatorer Sammanställning ackumulatorer - Välj grupp KU - Bocka i Bryt efter Person - Bocka i Ackumulerade värden och ange i rutan Till datum - Klicka på Uppdatera - Vid utskrift välj Sortera efter Person för att få en lista med personfördelade värden - Klicka Granska och välj att exportera utskriften till ett PDF-dokument för att spara på papper och plats Ta även ut en summerad lista på alla totala värden för att vid behov stämma av totala värden på alla kontrolluppgifter - Ta då bort bocken i Bryt efter Person - Klicka Uppdatera - Vid utskrift välj Sortera efter Ackumulator - Klicka Granska och välj att exportera utskriften till ett PDF-dokument

9 Kontrolluppgifter Sista lönen för året med utbetalningsdatum i december ska vara avräknad innan kontrolluppgifterna skapas. Lön Årshantering Checklista Årsskifte Klicka på 3 Kontrolluppgifter Första gången för året som man klickar sig in i rutinen hämtas årets uppgifter in. Men är man osäker när man var inne sist, klicka Hämta för att hämta in t o m den senaste löneavräkningen. Värden kan hämtas om flera gånger men tänk på att manuella förändringar då försvinner Negativa värden får inte redovisas på kontrolluppgiften. Finns sådana kommer en varning upp. Notera vilka personer och kolumner/fält som måste korrigeras. Gå sedan in via Ändra och korrigera dessa fält. Om den anställde betalt sin drivmedelsförmån ner till 0 kronor i fält 18, redovisas 0 på kontrolluppgiften och i filen. Läs mer om detta på sidan 11. För en mer detaljerad beskrivning av de olika knapparna till höger se bilaga

10 Detaljerad information av vissa fält på kontrolluppgiften 1. Personuppgifter, samordningsnummer och specifikationsnummer: a. För personer med samordningsnummer måste namnet skrivas med efternamnet först och förnamnet efter samt åtskilt med kommatecken (se ovan bild). Personen måste också ha ifylld gatuadress, postnummer och postort, annars går det inte att skapa en fil. b. Ett specifikationsnummer måste alltid anges. I Entré skapas detta automatiskt vid inhämtning av kontrolluppgifterna och är samma som personnumret. c. Specifikationsnumret går att korrigera via knappen Ändra. Detta kan vara aktuellt om samma person finns upplagd på flera anställningsnummer. d. Det får inte förekomma fler kontrolluppgifter med samma specifikationsnummer för en och samma person. e. Om en rättad kontrolluppgift skickas in ska den nya rättade kontrolluppgiften ha samma specifikationsnummer som den tidigare insända. f. Det går inte att skapa en KU-fil om det finns fler poster med samma personnummer och specifikationsnummer. En varning kommer upp och visar vilka personer som det gäller. 2. Diverse. a. Fält 210: i. Rättelsedatum är borttaget och fält 210 har tillkommit istället. ii. Den senast inskickade kontrolluppgiften till SKV ersätter alltid en tidigare inskickad, om det finns någon. Det blir därför ingen automatisk markering i ruta 210 om man skapar om en kontrolluppgift för det är alltid den senaste som gäller. iii. Vill man att det till den anställde ska visas att man har skickat en rättelse kan man bocka i fältet 210 så syns det på utskriften. b. Fält 205, nytt fält: i. Om man behöver få SKV att ta bort en tidigare inskickad kontrolluppgift måste man bocka i fältet 205. ii. I filen skickas information om borttag och värden nollas i filen och vid utskrift. iii. Inga värden nollas dock i Entré. iv. En varning kommer upp vid skapandet av filen och vid utskrift om det finns en markering av borttag så att man inte av misstag har markerat detta fält

11 c. Fälten 08/09 Anställningstid fr.o.m. t.o.m. i. Fälten fylls endast i om personen jobbat del av år. ii. Har en anställd haft flera anställningsperioder ska första månaden i första perioden, och sista månaden i sista perioden redovisas. Detta hämtas automatiskt om korrekta anställningsperioder är upplagda på personen. Titta under Anställningsinfo i personregistret. d. Fält 60 Arbetsställe SCB i. Arbetsställe ska enbart anges av företag som bedriver verksamhet vid mer än ett arbetsställe. ii. I november ska en förteckning över dessa ha skickats från SCB. iii. Värde hämtas från personregistret under personuppgifter och flik 5. e. Fält 61 Delägare m.fl. i fåmansbolag i. Värde hämtas från personregistrets personuppgifter och flik Bruttolön & skatt a. I fälten 12, 13 och 18 ska man i vissa fall redovisa 0 kronor. i. För ruta 13 och 18 sker automatiskt en markering vid inhämtning av kontrolluppgifter om rader finns i ackumulatorerna KU_13 och KU_18. ii. För ruta 12 sker ingen automatisk markering även om det finns rader i KU_12 men markering kan göras manuellt. iii. Regler för detta står att läsa i SKV_304 och kan laddas ner från Skatteverkets hemsida. b. Fält 93 i. För att med automatik få en bock i ruta 93 måste en markering göras på personens skatteberäkning för det aktuella året. ii. Se SKV 304 sidan 14 för mer information om detta fält. 6. Förmåner a. Fältet 14 i. Koden hämtas automatiskt om den finns med på de löneavräknade raderna

12 Ändra och bearbeta kontrolluppgift Det går bra att ändra enstaka löneuppgifter direkt på kontrolluppgiften. Vissa uppgifter måste man lägga till eller korrigera. T ex i FÄLT 65 Annan förmån måste man specificera vilka övriga förmåner som den anställde har haft under året. Fält 47: Här markeras om den anställde har haft annan förmån. Markeringen hämtas automatiskt om värde finns i ackumulator KU_47. Fält 65: Här ska det anges vad förmånen avser. För att få in samma text på flera anställda på en gång, gör följande: Markera de personer som ska ha samma text i Fält 65 Klicka på Bearbeta Markera 65 Annan förmån och sen Ok Skriv in förmånstexten och sen Ok

13 Avstämning totalsumma på kontrolluppgiften Ta fram utskriften Avstämning av löneår enligt kapitel Avstämning löneår, sidan 6. Klicka på Totaler i Kontrolluppgifter och stäm av att samma summor är löneavräknade som de som kommer att redovisas på kontrolluppgifterna

14 Utskrift kontrolluppgifter Markera de kontrolluppgifter som ska skrivas ut. Kontrolluppgifterna skrivs ut dels per person samt en total med summerade belopp. Skapa fil En fil kan inte skapas om det saknas kontaktperson, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson angivet i grundinställningarna eller i företagsuppgifter. Klicka på Skapa fil. Finns tomma kontrolluppgifter kommer följande meddelande upp och dessa rensas bort från listan. Om en kontrolluppgift är markerad för borttag kommer en varning upp. Sökväg till skrivbordet skapas för filen. När filen är skapad visas följande meddelande: Logglista kontrolluppgifter kommer upp automatiskt. Här kan filen visas, skapas om och få nytt filnamn. Med e-legitimation ska filen bifogas via Skatteverkets e-tjänst

15 Bilaga 1. Förklaring av knappar till Avstämning löneår Observera! Inställningar och hanteringar är oftast likvärdiga från år till år, varpå dokumentationen endast uppdateras då ändringar sker i Entré, lagar eller i kollektivavtalen. Tänk därför på att årsdatum enbart är exempel och att själv alltid ändra till årets årtal vid tillämpandet. På sidan av bilden finns ett antal knappar för åtkomst till andra delar av systemet. Nedan förklaras var kolumnernas information i årsavstämningen kommer ifrån. (Kolumn Brutto KU samt Förmåner KU i avstämningsbilden) Via denna knapp kommer man till den aktuella personens kontrolluppgift. Eventuella korrigeringar kan göras här. Kolumnen Brutto KU i avstämningen är beloppet i fält 11. Kolumnen Förmåner KU i avstämningen är summan av beloppen i fält 12, 13 och 18. Lön till anställda födda 1937 eller tidigare ska redovisas i ruta 31 istället för i ruta 11. Detta sköter Entré automatiskt genom att kontrollera personnumret i personregistret. Finns en anställd som är född 1937 eller tidigare så blir det en differens i kolumnen Diff. UBD, Diff. avr och Diff. red. i avstämningsbilden men det är ok i detta fall

16 (Kolumn Brutto avr samt Förmåner avr i avstämningsbilden) Denna knapp visar de avräknade löneraderna för den aktuella personen. Välj till kolumner för bättre avstämning genom att högerklicka på en kolumnrubrik och klicka lägga till eller ta bort kolumner. Klicka Uppdatera. Klicka Visa för att se de underliggande löneraderna. Kolumnen Konto är bra att lägga till här

17 (Kolumn Brutto UBD samt Förmåner UBD i avstämningsbilden) Denna knapp visar de skattedeklarationer som gjorts under året för den person man står på. Har Entré inte körts ett helt år och skattedeklarationer för hela året inte finns i Entré, kommer man inte att kunna stämma av kolumnen Brutto UBD för hela året. (Kolumn Brutto KU ack och KU ack Förmåner i avstämningsbilden) Visar ackumulatorvärden till Kontrolluppgiften och Arbetsgivardeklaration till den valda personen

18 Genväg till personregistret. (Kolumn Brutto red i avstämningsbilden) Denna bild visar konteringen till redovisningen för aktuell person. Om man bryter per period, i avstämningsbilden (se bild sidan 6), visas endast den löneperiod som man står på när man klickar på knappen Konteringslogg. Annars visas hela årets konteringar. Vid stora register är bilden tom, klicka då Uppdatera. Exempel på utskrift:

19 Bilaga 2. Tips på differenser i avstämning löneår Kolumn Diff. UBD Alla arbetsgivardeklarationer måste vara genomförda för att inte få ett belopp i kolumn Diff. UBD. Om en arbetsgivardeklaration är preliminär så kan den utföras definitivt nu i efterhand. o Klicka då på Arbetsgivardeklaration och genomför skattedeklarationen i efterhand o Om Entré är inställt så att bokföringsunderlag skapas får man inte glömma att plocka bort eller motkontera de i verifikationsregistret Differenser kan också bero på felaktiga definitioner på ackumulatorerna som uppdaterar arbetsgivardeklarationen. o Klicka då på Ackumulator och kontrollera ackumulatorerna UBD_41, UBD_42, UBD_43, UBD_83 och UBD_85 o Kontrollera enligt samma förfaringssätt som för ackumulatorer till KU enligt bilaga 4 men välj istället grupp UBD o Stäm av mot dokumentet Ackumulatorer till UBD alternativ 1 eller 2 I det fall en anställd är född 1937 eller tidigare så skapas en differens i kolumnen Diff. UBD och Diff. avr i avstämningsbilden men det är ok i detta fall. Kolumn Diff. avr. I det fall en anställd är född 1937 eller tidigare så skapas en differens i kolumnen Diff. UBD och Diff. avr i avstämningsbilden men det är ok i detta fall. Om en löneart är avräknad som ej skattepliktig inkomst men ingår i ackumulatorn KU_11 så är detta fel. En sådan löneart ska inte komma med i KU_11 då denna ackumulator endast ska innehålla skattepliktig inkomst. o o Klicka Ackumulator och gå igenom ackumulatorn KU_11 och kontrollera att bara lönearter och/eller lönehantering ligger i definitionen. Jämför mot dokumentet Ackumulatorer till KU. Har man felaktigt betalat ut en ersättning skattepliktigt eller ej skattepliktigt men det skulle vara tvärtom så kan man korrigera det på sista lönen för året

20 Kolumn Diff. red. Kolumnen Diff. red. tittar endast på grundinställning 2367 för kontointervall. o Belopp i differenskolumnen Diff. red. kräver att du kontrollerar att du fick med alla konton eller kontointervall som avser skattepliktig lön o Gå till System - Allmänna sidoregister och inställningar Grundinställningar - Lön Årshantering för kontroll av kontointervall o Enbart konton för skattepliktig lön får finnas i kontointervallen. Stäm av detta mot rapporten Avstämning lönekonton (enligt instruktion sidan 2-3). o Vissa företag i Glas- och ev. Golvbranschen kan ha konto 2921 i grundinställning 2367 för att inte få någon differens i avstämning löneår o Inställning 3291 kan vara påslagen hos företag med väldigt stora register. De kan då inte stämma av konteringarna i löneårsavstämningen utan får tomt i kolumnen Brutto red. och således differens i kolumnen Diff. red

21 Bilaga 3. Övriga funktioner på kontrolluppgiften Ändra Formuläret kontrolluppgift öppnas och ändringar kan göras. Skapa ny Här kan man lägga upp en helt ny person som inte finns med i personregistret. Ta bort Här kan kontrolluppgiften tas bort för en eller fler markerade personer. Person Genväg till Personregistret. Ackumulatorer - Med denna knapp kommer man till Sammanställning ackumulatorer och kan t ex ta fram beräkningsrader på en person. Inställningar Visar alla ackumulatorer som börjar på KU och används till kontrolluppgiften. Rensa Här rensar man registret från kontrolluppgifter utan värden, dvs. aktiva personer som inte löneavräknats under året. Totaler Här visas en kontrolluppgift med totalsummor för hela företaget. Bearbeta Bearbetningar av markerade kontrolluppgifter. Se separat avsnitt. Skapa fil Här skapas filen som skickas till SKV: s inläsningsställe. Se separat avsnitt. Utskrift Skriver ut alla eller valda kontrolluppgifter med en sammanställning, företagstotal, som en första sida

22 Bilaga 4. Kontrolluppgiftsackumulatorer Kontrollera att alla ackumulatorer som börjar på KU har rätt lönearter kopplade. Vid osäkerhet om vilken löneart som ska kopplas på vilken ackumulator så rekommenderar vi att man läser Skatteverkets broschyr SKV_304 som innehåller en detaljerad information om var och vad man ska redovisa i respektive ruta på kontrolluppgiften. Sidorna i SKV_304 innehåller en mycket bra förteckning över ett antal kontantersättningar och förmåner och i vilken ruta de ska redovisas. Jämför med dokumentet Ackumulatorer till KU som ligger på vår hemsida ihop med övrig årsskiftesdokumentation och är ett exempel på hur koppling till lönearter kan se ut. Lön Register och löneinställningar Ackumulatorer Söka ackumulatorer Välj Grupp KU för kontrolluppgifter Ta ut en utskrift på definitionerna via Utskrift eller kontrollera direkt på skärmen Kontrollera att varje ackumulator är definierad med rätt löneart, lönehantering eller typ av tid

23 Bilaga 5. Inte löneavräknat ett helt kalenderår i Entré Observera! Inställningar och hanteringar är oftast likvärdiga från år till år, varpå dokumentationen endast uppdateras då ändringar sker i Entré, lagar eller i kollektivavtalen. Tänk därför på att årsdatum enbart är exempel och att själv alltid ändra till årets årtal vid tillämpandet. Om man inte har löneavräknat ett helt år i Entré kan man lägga till tre kolumner som visar det ingående värde man la in vid start av Entré lön. Detta är bara som en hjälp om man vill stämma av de ingående värden som inte är avräknade i Entré. Sätt pilen ovanför en kolumnrubrik, t ex Namn, och höger-klicka. Lägg till de tre kolumnerna för ingående värden och lägg de i förslagsvis nedan ordning. Flytta med pilarna upp och ner för att få kolumnerna i nedan ordning

24 Bilaga 6. Koppling ackumulatorer till KU10 Nedan visas hur ackumulatorerna är kopplade till kontrolluppgiften enligt Hantverksdatas leveransregister. SKATT KU_01 Avdragen skatt KONTANT LÖN MM KU_11 Kontant bruttolön mm KU_25 Ers till grund för egenavg KU_31 Ers inte underlag för soc. avg. KU_93 Socialavgiftsavtal finns FÖRMÅNER MM KU_12 Sk.plikt. förm. exl bil/driv. KU_13 Sk.plikt. bilförm ex driv KU_14 Kod för förmånsbil KU_15 Antal mån med bilförmån KU_16 Antal km med bilers bilförm KU_17 Betalt för bilförmån KU_18 Drivmedel vid bilförmån KU_41 Bostad småhus KU_42 Kost KU_43 Bostad ej småhus KU_44 Ränta KU_45 Parkering KU_47 Annan förmån KU_48 Förmån har justerats KU_49 Förmån som pension KOSTNADSERSÄTTNINGAR KU_50 Bilers enligt schablon KU_51 Traktamente inom riket KU_52 Traktamente utom riket KU_53 Tj.res mer än 3 mån inrikes KU_54 Tj.res mer än 3 mån utrikes KU_55 Resekostnader KU_56 Logi KU_20 Kostn.ers Ej kryss ruta TJÄNSTEPENSION, ÖVR ERSÄTT KU_30 Tjänstepension KU_32 Andra skpli ersättningar ej sk.red KU_35 Vissa ej skpl ersättn till utländska experter m fl KU_37 Vissa avdrag KAPITAL KU_39 Hyresersättning SKATTERED. FÖR RUT-/ROTARBETE KU_21 Underlag sk red rutarbete KU_22 Underlag sk red rotarbete

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR Entré Nytt löneår 2016 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2016... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat... - 3 -

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet

Nyheter i Teknikinstallationsavtalet Entré Nyheter i Teknikinstallationsavtalet 2017-05-01 Denna instruktion beskriver de ändringar som behövs i Entré för att efterfölja nyheterna i Teknikinstallationsavtalet från 2017-05-01. Om filen med

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2017. Bråttom med lönen i januari? Betalar du ut lön tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.50 Version 2016.50 innehåller följande förändringar. Import från försystem Vid import av filformat PAxml (2.0) kan föräldraledighet anges per barn Om du använder filformatet

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 9/2012 Datum 2012-10-12 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Information från Visma Spcs

Information från Visma Spcs Kontrolluppgift och Fora-rapportering i Installation 1 Viktigt att tänka på innan du installerar 1 Så här gör du installationen 2 Årsavslut i 4 Checklista 4 1. Avsluta årets lönekörningar för 2012 4 2.

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11.

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11. Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2014/2015 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2014! Har du bråttom med januarilönen? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Förberedelser. Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Nyheter i Byggavtalet från

Nyheter i Byggavtalet från Entré Nyheter i Byggavtalet från 2010-11-01 Innehållsförteckning Ny övertidsersättning... - 2 - Skapa nya lönepriskoder... - 2 - Skapa nya lönearter... - 4 - Korrigering av ackumulatorn för komptid, Komp_Tot...

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer