DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005"

Transkript

1 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS Installationsdata support: Installationsdata fax: support: Hemsida: SKV:s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverket Inläsningscentralen Box Vänersborg Det finns mycket information på Skatteverkets hemsida: Installationsdata AB Sidan 1 av 18

2 Välkommen till årsskifteshanteringen i Entré Dos Lön I oktober respektive december fick du information om CSR-förfrågan och övriga förberedelser inför årsskifteshanteringen. Om du inte har gjort dessa måste du göra dem innan du går vidare. Dokumenten finns att hämta på vår hemsida eller ring vår växel så kan vi faxa över dem till dig. När du gjort de förberedande uppgifterna enligt ovan, följer du vår checklista för årsuppdateringen. Checklistan måste utföras i turordning. Varje punkt har en hänvisning till mer utförlig beskrivning. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni följer detta dokument till punkt och pricka för att era kontrolluppgifter och avstämningar mot bokföringen ska bli korrekta. Januari är den månad då vi har flest samtal till supporten. För att korta ned väntetiden uppskattar vi om ni har ert kundnummer till hands. Om ni inte vill vänta i telefonen kan ni maila in till oss på så ringer vi er enligt turordningen i vår kö. Innehållsförteckning CHECKLISTA ÅRSSKIFTESRUTINER...3 FORA...4 AVSTÄMNING...6 KONTROLLUPPGIFTER...9 UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFT...11 ÅRSBYTE...14 CHECKLISTA INSTÄLLNINGAR INFÖR NYTT LÖNEÅR NYHETER INFÖR FÖRSTA LÖN Installationsdata AB Sidan 2 av 18

3 CHECKLISTA ÅRSSKIFTESRUTINER SIDA INLÄSNING ÅRSUPPDATERING FÖR LÖN Se sep. blad Sista lönen för året måste vara körd! Följ installationsanvisningen för uppdatering Ta ut löneuppgifter till Fora. 4-5 Kontrollera att samtliga uppgifter kommit med till 6-8 kontrolluppgiftsackumulatorerna. Saknas någon ersättning lägg till nödvändiga recept och räkna om de berörda ackumulatorerna. Gå in under årsbearbetningar. Gå till "Ändra kontroll uppgifter". Kontrollera uppgifterna på kontrolluppgifterna, lägg till eventuella meddelanden till myndigheten och de anställda. Skriv ut kontrolluppgifterna. Skapa gärna en speciell "KU-skrivare" som du använder speciellt för kontrolluppgifterna i lön. Skicka redovisningen på diskett till skattemyndigheten. 13 Se adressen på första sidan. Tag en säkerhetskopia alternativt en bandbackup, som sparas på säker plats. Gör årsbyte. OBS! Detta innebär att man inte längre 14 kan räkna om ackumulatorerna. Nu skapas nya ackumulatorer för 2005 och löneraderna nollställs och dina löneperioder tas bort. Gå igenom checklistan över alla inställningar av 15 förändringar inför det nya löneåret Detta måste göras innan första lönen på året körs. VIKTIGT! Vid tryckning av detta dokument var inte alla uppgifter för år 2005 slutligt fastställda. Vi ber dig kontrollera med Skatteverket om du är osäker. Gå in på deras hemsida, så slipper du vänta i telefonkö. Installationsdata AB Sidan 3 av 18

4 FORA Värden för intjänad bruttolön till FORA hämtas från ackumulator 320. Du bör kontrollera vilka värden som ackumuleras i 320 genom att ta ut en lista under ackumulatorer och anropande recept. Den visar alla lönearter som ackumulerar sitt värde till ackumulator 320. Det är lönegruppen som styr om den anställde ska redovisas som arbetare, tjänsteman, chef eller företagsägare. Gå igenom befattningskoderna och lönegrupperna på de anställda i personregistret. LN 7. Registerhantering 7. Lönegrupper. Om du väljer arbetare så kommer varje person som tillhör lönegruppen att redovisas på första sidan i FORA med personnummer och med övriga löneuppgifter. Om du väljer tjänstemän kommer personen endast att redovisas på sida ett, med ett totalbelopp beroende på vilken befattningskod personen tillhör. Installationsdata AB Sidan 4 av 18

5 Inställningar av FORA listan görs under LN 6 - Inställningar 2 - Rapporteringsinställningar 8 FORA-lista Fyll i uppgifterna som FORA skickat ut till dig som arbetsgivare. OBS! Fyller du i år 1983 kommer personer fyllda 84 med på listan för arbetare men enbart med namn och personnummer. Gå till LN, 4 och välj Fora lista. Tryck F5 för att redigera listan. Tryck F2 för att hämta in uppgifter från register. Vill du redigera uppgifterna på en anställd så ändrar du genom att trycka Enter när du står på personen. Vill du komplettera uppgifterna med en person som inte finns upplagd i personregistret så skapar du en ny post med F3. Tänk på att: För anställda som har semesterören ska bruttolönen för arbetare och slutliga uppgifter kompletteras med semesterersättningen som betalas till semesterkassa. Har den anställde fyllt 21 år under året gäller speciella regler. Läs noga i broschyren från FORA. De värden som du sparat i samband med semestermedelslistan finns sparade i ackumulator 911. Skriv ut innehållet för 911 under Listor & Statistik, Ackumulatorer och välj Innehåll. Läs i informationen från Fora hur de vill att du ska redovisa dina löneuppgifter, troligtvis med en fil direkt via Internet. Du väljer med mellanslag på fältet destination för att skapa en fil på diskett. Installationsdata AB Sidan 5 av 18

6 AVSTÄMNING För att göra en kontroll av den utbetalda lönen och övriga ersättningar till dina anställda så skriver du ut en ackumulatorlista på de ackumulatorer som ingår i kontrolluppgiften. Har du redan gjort detta enligt vårt tidigare utskick i december, behöver du inte göra avstämningen igen. Exempel 1. Jag vill göra en avstämning av innehållet i mina kontrolluppgifts ackumulatorer. Gå till LN 4 Listor & statistik Välj ackumulatorer. Här finns ett flertal listor men projektlistan är den som enklast kan visa innehållet både på person och period. Intervallet som innehåller dina uppgifter är från 110 till 156. =========================================================== ÅRSSKIFTE LÖN PROJEKT-ACKUMULATOR-LISTA Ackumulator : Personid : Lönetyp : Period : =========================================================== NR NAMN ID NAMN SUMMA AVDRAGEN A-SKATT 1001 Anders Johansson Peter Karlsson Eriksson Nils Johansson Ove KONTANT BRUTTOLÖN 1001 Anders Johansson Peter Karlsson Eriksson Nils Johansson Ove Installationsdata AB Sidan 6 av 18

7 Exempel 2. Jag vill göra en avstämning av mina lönearter som är använda under året Gå till LN 4 Listor & statistik Välj Lönearter Använda per period. Ta ut en lista för alla lönetyper du använder. Listan visar alla transaktioner med antal och totalbelopp. ============================================================ LÖNEFÖRETAGET ANVÄNDA LÖNEARTER PER PERIOD Sida 1 Lönetyp : 3 Löneperiod : - Person-id.: :36 ============================================================ AVT.OMR. ART TEXT ANTAL SUMMA Tidlön Mon Månadslön Motkontering Restid Utanf.arb.tid Ackordslön Mon Övertidsers. A Mon Övertidsers. B Mon Övertidsers. C Mon Rikskuponger Prel Skatt-tab Kontrollavgift 0.5% Mon Fack avgift Mon Rikskuponger Installationsdata AB Sidan 7 av 18

8 ACKUMULATORER Dina ackumulatorer som ligger till grund för kontrolluppgiften är följande: SKATT 110 AVDRAGEN A-SKATT TJÄNST 111 KONTANT BRUTTOLÖN MM FÖRMÅNER 112 SK.PLIKT. FÖRM. EXL BIL & DRIVMEDEL 113 SK.PLIKT. BILFÖRM UTOM DRIVMEDEL 115 ANTAL MÅNADER MED BILFÖRMÅN 116 ANTAL KM MED MILERS VID BILFÖRMÅN 117 BETALT FÖR BILFÖRMÅN 118 DRIVMEDEL VID BILFÖRMÅN KOSTNADSERSÄTTNINGAR 120 KOSTN.ERS EJ KRYSS SKPLI ERS GRUND EGENAVG 130 TJÄNSTEPENSION 131 ANDRA SKPL ERSÄTTNINGAR 135 VISSA EJ SKPL ERSÄTT- NINGAR TILL FORSKARE 137 VISSA AVDRAG KAPITAL 139 HYRESERSÄTTNING FÖRMÅN 141 BOSTAD SMÅHUS 142 KOSTFÖRMÅN 143 BOSTAD EJ SMÅHUS 144 RÄNTA 145 PARKERING 147 ANNAN FÖRMÅN KOSTNADSERSÄTTNINGAR 150 BILERS ENLIGT SCHABLON 151 TRAKTAMENTE INOM RIKET 152 TRAKTAMENTE UTOM RIKET 153 TRAKTAMENTE INRIKES 154 TRAKTAMENTE UTRIKES 155 RESKOSTNADSERSÄTTNING 156 LOGI Nytt till årets kontrolluppgift är ackumulator 145, förmån på parkering. Har du inte lagt upp någon sådan löneart och ackumulator än kan du göra det nu. Har du redan en löneart behöver du bara koppla ackumulatorerna enligt nedan. Börja med att skapa en ny ackumulator 145: Gå in under LN 7. Registerhantering 3. Ackumulatorer och tryck F3 för att skapa ny. Installationsdata AB Sidan 8 av 18

9 Skapa en ny löneart, eller helst, kopiera från en befintlig förmånslöneart t ex den för lunchförmån. Inställningen ska vara enligt nedan: Gå in under LN 7. Registerhantering 2. Lönearter och stå på en befintlig förmånslöneart och klicka F6, kopiera. Klicka sedan F2 och skapa recept till lönearten. Ack. 112 och 145 är koppling till kontrolluppgiften och 301 till uppbördsdeklarationen. KONTROLLUPPGIFTER Årsbearbetning av lönerna görs under Se LN - 8 Årsbearbetning - 5 Ändra Kontrolluppgifter Sista lönen för året ska vara avräknad innan du börjar med dina kontrolluppgifter. Första gången du går in på meny valet för Ändra Kontrolluppgifter skapas ett nytt årsregister för årets redovisning. Tänk på att om du varit inne tidigare under löneåret så finns det redan uppgifter på de anställda, men totalbeloppen på uppgifterna är inte fullständiga. Du måste då uppdatera dina värden genom att trycka F2=Hämta från ackumulatorer. Installationsdata AB Sidan 9 av 18

10 ÄNDRA KONTROLLUPPGIFT Det går bra att ändra en enstaka anställds löneuppgifter direkt på kontrolluppgiften genom att trycka Enter. Vissa uppgifter måste man lägga till eller korrigera direkt på kontrolluppgiften. T ex FÄLT 66 kostnadsersättning, FÄLT 70 mätavgift och FÄLT 14 förmånskod tjänstebil. Du som har använt dig av ett annat lönesystem under året kan summera de löneavräkningar som är utbetalda tidigare under året, till dem som är avräknade i Entré lön. Endast en kontrolluppgift behöver skickas till SKV. Stå i beloppsfältet och använd miniräknaren. Tryck F1 för att aktivera räknaren. Vissa avdrag i ruta 70 är t ex avdragen mätavgift. Genom att använda sig av F4 menyn kan du enkelt uppdatera alla kontrolluppgifter med samma text. OBS! Glöm inte att ta bort texten på de personer som inte har något belopp redovisat i ruta 37. Ta bort rättelsedatum! Installationsdata AB Sidan 10 av 18

11 När du har justerat dina kontrolluppgifter, tryck F10 = Spara. Om korrigeringen endast gäller ändring innan första redovisningen till Skatteverket så skall rättelsedatum tas bort via F4 menyn. Efter korrigering gå tillbaka till 4 - Kontrolluppgifter och skriv ut den korrigerade kontrolluppgiften. UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFT Utskriften av kontrolluppgifterna kan du göra på vanligt vitt papper. Du får då med textinformation på de fält som innehåller värden för den anställde. Person Id: Inkomstår: Sortering: Destination: Fältet lämnas tomt för att ta med alla anställda. Avser det inkomståret du ska redovisa till Skatteverket. Dvs. år Valfritt. Du kan dels lista uppgifterna på skärmen eller ta ut dem på skrivaren samt välja att skapa diskett. När dina uppgifter är klara och du ska redovisa dessa till Skatteverket skapar du en KU diskett. Om du väljer att skriva ut på vanligt papper så går det bra att välja den skrivare som du normalt använder till rapportskrivare annars ska du använda din KU skrivare. Här får du en snygg laserutskrift men den kräver att du har en HP-kompatibel laserskrivare. Installationsdata AB Sidan 11 av 18

12 SKAPA SKRIVARE TILL KONTROLLUPPGIFTEN När du står inne på kontrolluppgifter välj: F2 = Byt skrivare F3 = Skapa ny skrivare Du som vill skriva ut kontrolluppgiften på laserblanketten kan göra följande inställning. PUST!!! Ge inte upp! Du är nästan färdig! Installationsdata AB Sidan 12 av 18

13 SKAPA KU DISKETT Sätt i en tom och formaterad diskett i datorns diskettfack. Välj listtyp Diskett med mellanslag. Du får då med Destination: Diskett A: automatiskt. Tryck F10 för att starta. Disketten skickar du sedan till SKV:s inläsningsställe. Se första sidan för adressen. Vill du titta på innehållet på disketten så väljer du Listtyp diskett och sedan trycker du mellanslag på Destination till texten Titta på A: visas. Nu ser du innehållet på disketten som du har skapat. Du kan även välja att skriva ut innehållet på papper. #DATA_START #POST_START UGNR #UG #POST_START KU10 #PERSONNR #NAMN Anders #ADRESS Sollentunavägen 58 #POSTNR #POSTORT TÄBY #UP #UP #UP #UP 70 MÄTAVGIFT #POST_SLUT KU10 #POST_SLUT UGNR #DATA_SLUT #FIL_SLUT Installationsdata AB Sidan 13 av 18

14 ÅRSBYTE I denna rutin avslutar du löneåret och tömmer ett flertal register samt nollställer perioderna. Detta måste göras före första lönen Årsbyte finns under LN - 8 Årsbearbetning - 1 Årsbyte Observera att denna rutin kan köras flera gånger men med olika delar. Du behöver inte genomföra hela bytet på en gång. Man kan förbereda inför första lönen på nya året genom att skapa ett nytt ackumulatorår och göra förberedande inställningar ända fram till avräkningen. På raden Nollställa perioder ska det då stå Nej. Innan du gör avräkningen för januari måste du dock ha avslutat löneåret och nollställt perioder. Följande punkter berörs inte vid nollställning: Datum för de perioder som inte är avräknade. Om du har börjat registrera lön för januari så påverkas inte de lönerader som ligger registrerade i lönebearbetning. Tidsregistreringen påverkas inte av nollställning av perioder. Nytt årsregister skapas. Dvs att ackumulatorregistret är unikt för varje löneår. Detta innebär att man har alla ackumulatorer sparade tills man själv vill ta bort registret. Installationsdata AB Sidan 14 av 18

15 CHECKLISTA INSTÄLLNINGAR INFÖR NYTT LÖNEÅR 2005 VIKTIGT! Vid tryckning av detta dokument var inte alla uppgifter för år 2005 slutligt fastställda. Vi ber dig kontrollera med Skatteverket om du är osäker. Gå in på deras hemsida, så slipper du vänta i telefonkö. SIDA Ny %-sats på arbetsgivaravgift 32,46 % 16 Oförändrad %-sats på löneskatt 24,26 % 16 Oförändrad %-sats på löneskatt för ålderspensionärer födda år 1938 eller senare 26,37 % 16 Ackumulatorår 5 MYCKET VIKTIGT! 16 Begränsningsdatum för det nya året t ex Fackavgift % Om ni fått ändrad fackföreningsavgift, ändra procent på löneart 941. Om ni fått ändrad grundavgift, gäller VVS, Isoler och Plåt. Ändra procent på löneart 942. Prisbasbelopp Kr 16 Inkomstbasbelopp Kr Nytt maxbelopp för företagsstöd Kr Uppdatera semesterören för VVS, Isoler och Plåt i 17 befattningskodsregistret. Gå igenom nya förmånsvärden för dina tjänstebilar. Kontrollera gärna på SKV:s hemsida för bilförmånsberäkning, Gå igenom eventuella förändringar på lönearter som skall 17 generera nya värden. Kontrollera inställningar för uppbördsdeklarationen. 18 Läs in svaret från CSR. Spara listorna som skrivs ut med de 18 anställdas aktuella skatteberäkning och jämkning. Gå igenom engångsskatten i personregistret. Installationsdata AB Sidan 15 av 18

16 NYHETER INFÖR FÖRSTA LÖN 2005 Nedanstående ändringar ska utföras innan första lönen för 2005 körs. Se LN 6 - Inställningar 1 - Löneinställningar 1 Löneinställningar INSTÄLLNINGAR SOM SKA UPPDATERAS Ny arbetsgivaravgift % Oför. löneskatt för födda tom % Oför. löneskatt för födda from % Byt ackumulatorår till 5 Observera att du först måste skapa ett nytt löneår under LN - 8 Årsbearbetning - 1 Årsbyte Inställning av löneår. Löneårets begränsning: Om företaget arbetar med redovisning av arbetstid för ett annat intervall i tidsregistreringen så anges det datum som avser första dagen i perioden. T. ex Kontrollera att du har rätt procentsats för den kommunala skatten för företaget. Kontrollera följande inställningar under LN - 6, 4: Prisbasbeloppet kr Inkomstbasbelopp kr Allmän pensionsavgift 7 % Installationsdata AB Sidan 16 av 18

17 Uppdatera dina semesterören under LN - 7, 5: Kontrollera aktuella värden i ditt VVS, Isoler eller Plåt cirkulär. Se över dina lönearter som har fasta värden. T.ex. Typ av Förmån Löneartsgrupp Bilförmån & Matförmån 4xx FÖRMÅNER Bilförmåner, nya värden Matförmån 64 kr Bil & Traktamenten skattefritt 7xx SKFRI ERSÄTTNING Skattefri milersättning egen bil Milersättning skattefri 17 kr Skattefri milersättning förmåns bil Milersättning bensin skattefri 9 kr Milersättning diesel skattefri 6 kr Traktamenten inrikes 200 kr Rikskuponger & övriga avdrag Värdet av fri kostförmån Fack & kontrollavgift 9xx AVDRAG Installationsdata AB Sidan 17 av 18

18 KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR UPPBÖRDSDEKLARATIONEN Under LN 6, 2, 3 kommer du till inställningarna för uppbördsdeklarationen. Bruttoersättning 300 Förmånsackumulator 301 Full Arbetsgivaravgift 32,46 % Löneskatt för födda tom ,26 % Löneskatt födda from ,37 % Företagsstöd Maxbelopp för företagsstöd 5 % kr CSR SVAR Svarsdisketten som Skatteverket skickat tillbaka, läser du in under LN - 8 Årsbearbetning 3 Svar från CSR Den innehåller information om de anställdas skattetabeller och jämkning. Tänk på att du ska ha läst in den nya versionen av Entre innan disketten läses in. I årets svar får du uppgifter om - Jämkningsunderlag - Skattetabell för den anställde Uppgifterna från SKV läggs upp automatiskt i personregistret. Sätt i disketten i diskett stationen och tryck F10. Nu startar inläsningen och du får ett inläsningsresultat som du kan skriva ut på skrivaren. Inläsningsresultatet finns även sparat i din skrivarkö och kan skrivas ut igen. God fortsättning på det nya året! Önskar vi på Installationsdata Installationsdata AB Sidan 18 av 18

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR Entré Nytt löneår 2016 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2016... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat... - 3 -

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Entré KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifterna vara Skatteverket tillhanda. På Skatteverkets hemsida finner du mycket information. I deras broschyr SKV_304,

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. FLEX Lön. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Lön Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 14.3a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Användarmeddelande FLEX Lön

Användarmeddelande FLEX Lön Användarmeddelande 20151022 FLEX Lön Bäste kund! Nu är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2015 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB. Statistiken ska vara SCB tillhanda senast 30

Läs mer

LöneNytt Nr 1/2004 För dig som använder Hogia WindowsLön+ eller Hogia Small Office Lön

LöneNytt Nr 1/2004 För dig som använder Hogia WindowsLön+ eller Hogia Small Office Lön LöneNytt Nr 1/2004 För dig som använder Hogia WindowsLön+ eller Hogia Small Office Lön Årsskiftesrutiner Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2003. Ett årsskifte

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11.

Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen när du genomfört punkterna 1-6 samt 9-11. Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2014/2015 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2014! Har du bråttom med januarilönen? Betalar du ut lönen tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Kort kurs i Fazett Lön

Kort kurs i Fazett Lön Kortkurs för Fazett Lön Löneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter: - personal - lönearter Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex.

Läs mer

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden) Sida 1 av 6 Allmänt DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram. Varför? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna. I stället för att komma ihåg och fylla i en kod

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Nyheter i Byggavtalet från

Nyheter i Byggavtalet från Entré Nyheter i Byggavtalet från 2010-11-01 Innehållsförteckning Ny övertidsersättning... - 2 - Skapa nya lönepriskoder... - 2 - Skapa nya lönearter... - 4 - Korrigering av ackumulatorn för komptid, Komp_Tot...

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto

Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Att komma igång med funktionen Arbetstidskonto Inledning Avsättning till arbetstidskontot (Livsarbetstidspension samt Arbetstidspension) kan göras på två sätt, antingen görs en årlig avsättning med en

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com

AdmiPro. Lön. E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com AdmiPro Lön E-post: program@admipro.com Hemsida: www.admipro.com 2 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Anställda registret (Huvudmeny, lön, anställda)... 6 Ny uppläggning... 6 Fältbeskrivningar... 6

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2017

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2017 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2017 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer