fas Följebrev ny version Datum: lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7"

Transkript

1 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär Löneberedning Person befattning hanterar nu i evärdena två olika uppgifter om tim för respektive befattning. Vid val av eart som använder tim och det finns mer än en tim registrerad erhålls nu en fråga vilken av timerna som skall användas. Ny preliminärskatteberäkning för inkomstår Periodrutiner Pensionsinrapportering I och med den nya inrapporteringen till Svenska kyrkans pensionskassa (SKPK) via WM-data har formuläret fått ny utformning och även bytt namn. Tidigare fanns detta formulär endast under branschrapporter och hette SPV Inrapportering. Formuläret har bytt namn till SKPK Pensionsinrapportering och finns även under menyn Periodrutiner. Möjlighet till inrapportering via diskett har tagits bort och det ställts större krav på kontroller innan filen kan skickas. Pga. dessa krav kan det förekomma att registeruppgifterna inte uppfyller kraven för att kunna skickas. Dessa felaktigheter finns då dokumenterade i rapport 2404 SKPK Pensionsinrapportering. De felkoder som kan rapporteras är följande: Felkoder i rapport 2404 SKPK Pensionsinrapportering Felkod 1 Felkod 2 Felkod 3 Personens befattning har angetts som en intermittent anställning. Detta kräver att man även registrerar erad för antal arbetade dagar för intermittent anställda (Löneart 871). Saknas uppgift om antal dagar kommer pensionsinrapporteringen för personens befattning inte att bli accepterad av SKPK. Tänk på att felet istället kan vara att du felaktigt har angett befattningen som intermittent. Detta fel spärrar filen från att skickas till SKPK. Ändra antingen anställningsform eller lägg in ackumuleringsuppgifter för antal dagar som den anställde arbetat. Se nedan hur du gör för att ändra ackumuleringsvärdet! Personens befattning saknar pensionsgrundande. Felet kan bero på att personen felaktigt registrerats för pensionsavtal. Om personen endast har erhållit arvoden är detta inte pensionsgrundande och personen skall i fältet Pensionsavtal ha värdet <Ej pens.avtal>. Detta fel spärrar inte filen från att skickas till SKPK. Personen har en felaktig BSF-kod i förhållande till det avtalsområde som är valt för personens befattning. Detta fel spärrar inte filen från att skickas till SKPK. Dessa felkoder finns även dokumenterade i direkthjälpen till FAS Lön.

2 Sidan: 2 av 7 Skriv kontrolluppgift Ny utformning av kontrolluppgiften för inkomstår 2004, bl.a. har tillkommit ruta 45 för Förmån av parkeringsplats. Nytt kalenderår Ny kryssruta "Borttag av person med avslutad-status som inte fått det senaste året". Grundregister Formulär Person Befattning Ifyllnadshjälpen för BSF-kod tar nu hänsyn till befattningens avtalsområde och visar endast de BSF-koder som är tillämpliga. Vid manuell registrering av BSF-kod görs kontroll i förhållande till det valda avtalsområdet. FAS Lön hanterar nu i evärdena två olika uppgifter om tim för respektive befattning. Vid ändring av egrupp sätts nu ett rimligt avtalsområde (A eller B). Formulär Person Standard Vid val av eart som använder tim och det finns mer än en tim registrerad erhålls nu en fråga vilken av timerna som skall användas. Rapporter Rapport 2404 SKPK Pensionsinrapportering Rapport 2631 SKPK Avstämningsrapport Ny utformning pga. av den nya pensionsinrapporteringen. Malldatabas Löneartsregistret Ny eart 434 Förmån av parkering Ny eart 661 Avgångsvederlag Ackumulerar till Ack 112 och ack 145. Ger belopp i KU ruta 12 och kryss i KU ruta 45 Ger engångsskatt och ackumulerar till Ack 111 Hjälp FAS Lön direkthjälp Ny hjälpfil med bl.a. beskrivning av den nya pensionsinrapporteringen.

3 Sidan: 3 av 7 Allmänt Inrapportering till SKPK, FORA samt KPA Ett särskilt Tips och info kommer inom kort precis som tidigare att skickas ut. Denna information innehåller mer detaljerade anvisningar avseende dessa inrapporteringarna. Inrapporteringsfilen till SKPK: ska enligt nya direktiv endast innehålla personer som tillhör pensionsavtal PFA Övriga personer undantas automatiskt när filen skapas. Personer som tillhör övriga pensionsavtal ska inte inrapporteras via efil utan enligt anvisningarna från Kyrkans pensionskassa/wm-data. Sjuk och sjukpenning Fr o m gäller nya regler avseende sjuk enligt riksdagsbeslut: Första sjukeperioden förkortas åter till 14 dagar. Sjukpenningen höjs åter till 80% av SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Övergångsregler för sjukeperiod på 21 dagar/14 dagar i FAS Lön vid årsskiftet 2004/2005: Sjukeperiod som pågått längre tid än 14 dagar före årsskiftet ska upphöra i och med utgången av Detta innebär att för personer som fortfarande är sjukskrivna under 2005 ska för månadsanställda inte längre earterna 141 och 611 (eller 610) användas samt för timanställda inte earten 145. Byte sker för månadsanställda till earten 612 samt någon av earterna 142 eller 143 samt för timanställda till eart 146. Då de flesta korttidssjukskrivningar inrapporteras månaden efter ändras ovanstående earter inte förrän till februarien. Ny version av FAS Lön avseende sjukearter kommer i månadsskiftet januari/februari. Nedan visas hur inrapportering i FAS Lön ska göras i januari/februari: Sjukperiod max 14 dgr Åtgärd i januari Åtgärd i februari Sjukperioden var i december - alla dagar är registrerade i december Sjukperioden var i december men endast del av dessa dagar är rapporterade i december Sjukperioden var i december men ska registreras i januari Tabellen fortsätter på nästa sida! sjukperioden är avslutad och rapportera resterande dagar som vanligt. Samtliga earter beräknar enligt reglerna för och rapportera som vanligt. Samtliga earter beräknar enligt reglerna för sjukperioden är avslutad sjukperioden är avslutad sjukperioden är avslutad.

4 Sidan: 4 av 7 Sjukperiod > 14 dgr Åtgärd i januari Åtgärd i februari Sjukperioden påbörjades i december och 14 dagar eller mer har registrerats i december Sjukperioden påbörjades i december och mindre än 14 dgr har registrerats i december Sjukperioden påbörjades i december men ska registreras i januari Sjukperiod =/> 3 veckor Inrapportering har skett i december. Använd inte Ifyllnadshjälpen! Rapportera manuellt med earterna 612 och 142 eller 143. Använd inte Ifyllnadshjälpen! Rapportera istället manuellt. Använd earterna 611 samt 141 (för månadsanställda) eller 145 (för timanställda) för de 14 första dagarna. Från 15:e sjukdagen - välj earterna 612 och 142 eller 143 för månadsanställda eller 146 för timanställda. Använd inte Ifyllnadshjälpen! Rapportera istället manuellt. Använd earterna 611 samt 141 (för månadsanställda) eller 145 (för timanställda) för de 14 första dagarna. Från 15:e sjukdagen - välj earterna 612 och 142 eller 143 för månadsanställda eller 146 för timanställda. Åtgärd i januari som vanligt Ifyllnadshjälpen kan åter användas. som vanligt. som vanligt. Åtgärd i februari som vanligt Skattefri bilersättning Höjs fr.o.m till 17:-/mil. Ändringen genomförs i FAS Lön from ny version till februarien. Detta innebär att all bilersättning avseende 2004 måste registreras i januarien. Bilersättning avseende 2005 registreras fr.o.m. februarien.

5 Sidan: 5 av 7 FORA Församlingarna rapporterar till FORA på blankett eller via Internet. Upplysningar om rapporteringen finns i brevet alla kyrkoförvaltningar fått från FORA. FORA kan däremot fortfarande inte ta emot en efil från församlingar. Den information som FORA skickat ut avseende detta gäller i dagsläget endast privata företag. Ändrade gränser och belopp Arbetsgivaravgift: är fr.o.m sänkt till 32,46% Gräns för företagsstöd: är fr.o.m sänkt till 3090:- Ändringarna är genomförda i denna version av FAS Lön.

6 Sidan: 6 av 7 Checklista - FAS Lön årsskiftet 2004 / 2005 Nedan följer en checklista som kan vara till hjälp för att bocka av de rutiner som skall köras i samband med årsskiftet. Momenten ska normalt göras i den ordning som finns angiven. Längst ner finns en talong för beställning av MonoMail blanketter. Dessa blanketter kan användas vid utskrift av kontrolluppgifter till de anställda. MonoMail är förlimmade laserark som man bara viker ihop, frankerar och lägger på posten. Du slipper arbetet med kuvertering av kontrolluppgifterna! Samma MonoMail blankett kan även användas vid utskrift av ebesked. Kör skattedeklaration Dec 2004 OBS! Om inte skattedeklarationen är körd för decembererna 2004 kan inte rutinen Nytt år köras och eberedning av januarierna kan inte påbörjas. Kör rutinen Nytt kalenderår I början på det nya året körs rutinen Nytt kalenderår. Kör rutinerna för kontrolluppgift (det går lika bra att göra efter januari eberedning) Skriv ut KU sammanställning från formuläret Skriv kontrolluppgift. Redigera texter (använd rapporten KU Sammanställning som underlag för att snabbt hoppa till respektive person). Skriv kontrolluppgift. Kontrolluppgift på diskett. Inläsning CSR diskett Om du inte läser in CSR diskett kan det ev. bli aktuellt att manuellt ändra skatteuppgifter för anställda. Behandla eperioden Januari 2005 Skapa eperiod. Löneberedning. Utbetala eventuellt semesteretillägg för personer som ej fått 25 dagar (eller de antal dgr de är berättigade till). Använd rapport 2327 Utb dagar semesteregaranti för att kontrollera vilka personer som är berörda. Avsluta och registerpåverka. Skattedeklaration för januari. SKPK Pensionsinrapportering och FORA Skriv ut rapport 2631 SKPK Avstämningsrapport om du vill se vilka erader som rapporteras. Skriv ut rapport 2404 SKPK Pensionsinrapportering. OBS! Om rapporten innehåller felmeddelanden i anmärkningskolumnen måste dessa åtgärdas innan filen kan skickas till SKPK. Beskrivning av hur felen skall åtgärdas finns i direkthjälpen till formulär SKPK Pensionsinrapportering. Se även tidigare i detta följebrev. Skapa SKPK-fil och skicka med e-post. Skriv ut rapport 2634 FORA Avstämning eller 2633 FORA Avstämning detaljerad och gör avstämning av uppgifterna. Skriv ut rapport 2402 FORA Underlag. Fyll i blanketten och skicka in per post.

7 Sidan: 7 av 7 Kör rutinen Nytt semesterår Kontrollera semesteruppgifterna efter nytt semesterår genom att skriva rapporten semesterlista. Kör rutinen Semestereskuld I normalfallet behöver inga uppgifter ändras under gruppen Urval. Inrapportering KPA Skriv ut rapport 2635 KPA Avstämning och gör avstämning av uppgifterna. Skriv ut rapport 2412 KPA Arbetsgivaruppgift FAS Lön Beställning av MonoMail blanketter Församling: Vi beställer förpackning(ar) med 500 st KU / especifikationer för 975 kr / förpackning Tillkommer gör kostnader för frakt, 60 kr och moms.

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Personaladministration

Personaladministration nvändarhandledning vser: Utbildningsdokument 9.00 1[86] nvändarinstruktion till Personaladministration Copyright VITEC FSTIGHETSSYSTEM B Dok id: Utbildningsdokument Löner 9.00 nvändarhandledning vser:

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Hantera filöverföring till Collectum

Hantera filöverföring till Collectum Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld

Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld (Uppdaterad 2011-11-27) Efter att den skarpa lönekörningen är genomförd men innan avslutad lönekörning bör eventuella skulder

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer