Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen"

Transkript

1 Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest avancerade av de kritikerrosade skatteprogrammen från Visma Spcs. Proffsversionen har utvecklats för att motsvara alla de krav som kan ställas av företagare och av dem som yrkesmässigt arbetar med deklarationer och skatterådgivning. I Proffsversionen finns samtliga Skatteverkets deklarationsblanketter. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs innehåller allt som Visma Skatt gör. I Visma Skatt Proffs får du dessutom funktioner som förenklar för dig som jobbar professionellt med deklarationer och skatterådgivning åt flera klienter. Se nedan. Resultatplanering för AB/HB tax 2011 Du kan redan i årets version simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag och handelsbolag med räkenskapsår som avslutas under 2010 och som ska deklareras vid taxeringen Försäljning av näringsfastighet I en särskild kalkyl kan du beräkna skattepliktig kapitalvinst/avdragsgill kapitalförlust vid en försäljning eller delavyttring av näringsfastighet. Dessutom beräknas inkomstbelopp för återföring av näringsverksamhet. Alla deklarationsblanketter I Visma Skatt Proffs finns samtliga Skatteverkets deklarationsblanketter. 1

2 Avskrivnings- och beräkningsbilagor I Visma Skatt Proffs finns dessutom en mängd egna blanketter för avskrivnings- och beräkningshjälp. Här finns beräkningshjälp för bland annat periodiseringsfond och för gjorda avsättningar och nödvändiga återföringar. Du får hjälp att beräkna skattemässiga avskrivningar, liksom beräkningar av underlag för löneskatter, avkastningsskatt etc. För deklaration av näringsverksamhet finns omfattande beräkningshjälp, bl a skogsavdrag, skogskonto, lager i jordbruk och privata kostnader i jordbruk/rörelse. Blanketter för bouppteckning Sedan 1/ har Skatteverket tagit över arkivet med bouppteckning från landets tingsrätter. Blanketter för bouppteckning finns med i Visma Skatt Proffs. Deklarationskontroll Programmets deklarationskontroll ger tips, varningar och påpekar om du lämnat felaktiga, ofullständiga eller orimliga uppgifter på blanketterna. För varje kontroll ges en utökad informationstext som förklarar vad kontrollen innebär. Varje varning går också att klarmarkera när den är kontrollerad eller åtgärdad. Deklarationsstatus och blankettstatus/notering Det finns möjlighet att klarmarkera, låsa och markera inkomstdeklarationen som inlämnad. Med hjälp av funktionen kan du inte göra ändringar utan att först låsa upp deklarationen. På så vis kan du enkelt se när du färdigställde aktuell deklaration och får varningar och påminnelser om att en ändrad deklaration efter korrigeringen kan behöva skickas till Skatteverket på nytt. Med funktionen Blankettstatus kan du även göra noteringar, klarmarkera, låsa och markera en enskild blankett som inlämnad. Kontrolluppgifter nu även för inkomståret 2009 och 2010 Programmet har ett antal blanketter för kontrolluppgifter. Framför allt de som är aktuella att lämna för personer och företag som gjort utdelningar, samt för den som tagit emot eller betalat ut ränta. Det finns nu möjlighet att skapa blanketter för kontrolluppgifter för lön, utdelningar, räntor etc för inkomståret 2009 och Det är framför allt kontrolluppgiften för aktieutdelning under 2010 som brukar bli aktuell för bolag med kalenderår som räkenskapsår, där ju utdelningar oftast sker under första halvåret Blanketten kan skapas med automatik av programmets kalkyl för Fåmansbolag. 2

3 Råd, analyser och kalkyler för privatpersoner Programdelen skatteplanering ger personligt anpassade skatteråd sedan programmet analyserat inmatade uppgifter för en person eller två sammanboende. Programmet ger också personliga skatteanalyser av total skatt och marginalskatt liksom besked om pensionspoäng, beräknad sjukpenning etc. När det finns skattesänkningsråd att hämta blinkar en av ikonerna rött och du får råd som är skräddarsydda efter den inskrivna situationen. I bostadskalkylen får du besked om vad kostnaden är för den egna bostaden eller sådana du funderar på att köpa. I familjebudgeten kan du jämföra familjens ekonomi med Konsumentverkets normer. I programdelen bilkalkyl kan du göra en specialanalys för egna företagare som visar om tjänstebil eller privatbil lönar sig bäst. Då visas även hur stora uttag som måste göras i rörelsen. Det finns även en utökad bilkalkyl för jämförelse mellan leasing och köp. Bostadsförsäljningsdelen beräknar snabbt skatten för den som funderar på att sälja villa eller bostadsrätt. Den innehåller även en särskild kalkyl för slutredovisning av uppskovsavdrag. I kalkylen för lånberäkning kan du simulera hur ett lån ska återbetalas och vad det kommer att kosta i räntor och avgifter. Du kan välja att antingen bestämma återbetalningstiden och då räkna beloppet per betalningstillfälle, eller bestämma beloppet per betalningstillfälle och då beräkna återbetalningstiden. Kalkylen hanterar både annuitetslån och rakt lån. I kalkylen för sparande kan du simulera ett sparande för att beräkna slutbeloppet efter en angiven tidsperiod eller beräkna hur lång tid det tar att spara ihop ett önskat belopp. Räntesatsen och insättningstakten kan varieras för att se hur det påverkar slutresultatet. Råd, analyser och kalkyler för företaget I programmet finns bland annat en kontantberäkning för näringsidkare. De flesta uppgifter hämtas automatiskt från årets deklaration. Här finns också preliminärdeklaration med skatteberäkning och F-skattebesked. I programdelen Bilkalkyl kan du göra en specialanalys för egna företagare som visar om tjänstebil eller privatbil lönar sig bäst. Då visas även hur stora uttag som måste göras i rörelsen. Programmet hanterar skatten och återläggning av värdeminskningsavdrag vid en försäljning av näringsfastighet. Du lämnar grundfakta, programmet föreslår sedan historiska värdeminskningsavdrag och vilka belopp som ska återläggas. Programmet ger besked om kapitalvinst/förlust enligt gällande regler, om alternativet som ger den lägsta skatten och om belopp som måste återläggas. Samtliga uppgifter på blanketten K7 skapas av programmet, liksom en bilaga med återläggningsbelopp. Det finns unika analyser för näringsverksamhet för att kunna planera för mesta möjliga uttag men minsta möjliga skatt. Uppgifterna hämtas från den enskilda firmans bokföring. Bestäm själv vilken inkomst du vill deklarera och programmet räknar fram bästa möjliga resultat. Analysernas siffror förs automatiskt till blanketten NE och beräkningsbilagan för räntefördelning och expansionsfond (tidigare N6). I programmet kan du löpande under inkomståret se hur skattesituationen ser ut i din enskilda firma. Ange hur stor inkomst du helst vill ta upp i deklaratio- 3

4 nen programmet ger sedan besked om vad som är möjligt med hänsyn till avsättningsmöjligheter och andra skatteregler. Som delägare i handelsbolag kan du resultatplanera och beräkna skattepliktig nettoinkomst. Resultatet kan sedan automatiskt överföras till deklarationsblankett N3A. I programdelen Fåmansbolag beräknas utrymmen för skattefri och kapitalbeskattad utdelning från år till år och du kan, via ett par kommandon, låta programmet fylla i den krångliga blanketten K10 och kontrolluppgiftsblanketten KU31. I en särskild uttagsanalys ger programdelen Fåmansbolag besked om hur du kan ta ut pengar ur bolaget till lägsta möjliga skatt med bästa möjliga sociala förmåner. I Visma Skatt Proffs finns dessutom en programdel för att göra en historisk beräkning av sparad utdelning och sparad lättnad i fåmansbolaget. Du kan även kalkylera för en försäljning av aktier i fåmansbolag. Hanterar 3:12-reglerna Visma Skatt Företag hanterar de krångliga reglerna för beskattning av fåmansbolag de så kallade 3:12-reglerna. Reglerna ger möjlighet att planera för lägre skatt men viktiga åtgärder som minimerar skatten behöver vidtas redan i år. Kalkylen beräknar ditt utdelningsutrymme. Nedan följer en förklaring till bilderna till höger. Lönedelen av gränsbeloppet Lönedelen av årets gränsbelopp för hela företaget beräknas som: - 25 procent av hela löneunderlaget, - 25 procent av den del av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp. Lönekrav måste uppfyllas Det ställs ett lönekrav på varje ägare som måste uppfyllas för att en lönebaserad del av gränsbeloppet ska få användas av delägaren. Lönekravet beräknas på löneutbetalningar året före det år då det nya gränsbeloppet beräknas. Analys av lönekrav ger viktigt besked Om den inskrivna årslönen inte är tillräckligt stor för att lönekravet skall vara uppfyllt ger programmet en särskilt utförlig analys av lönekravet. I den ges besked om hur mycket som årslönen för den bästa betalda i familjen måste ökas, för att lönekravet ska uppfyllas. Beräkningen utgår då ifrån att även årslönesumman ökas lika mycket som årslönesumman för familjemedlemmen. Sparat utdelningsutrymme Programmet beräknar gränsbelopp och lättnadsbelopp med hänsyn till anskaffningsutgift, löneunderlag och sparat utdelningsutrymme. Om du anger en försäljning under inkomståret avräknas automatiskt eventuella gränsbelopp/lättnadsbelopp med hänsyn till utdelnings- och försäljningsdatum. Från 2006 avskaffas lättnadsbeloppet enligt de nya reglerna som beslutas av riksdagen i höst. Gamla lättnadsbelopp kommer från 2006 inte heller att uppräknas. De får dock utnyttjas för utdelning fram till och med år

5 Årets utdelning På sidan för Årets utdelning visas överst det belopp som programmet beräknat som: - utdelning som är skattefri för mottagaren - utdelning som beskattas med kapitalskatt hos mottagaren - högsta totala möjliga utdelning utan tjänstebeskattning Under knappen Visa beräkning finns en detaljerad beskrivning över hur utdelningsutrymmet har räknats fram. Kalkyl för löneunderlag inkomståret 2011 Det kan i en del företag av t ex budgetskäl finnas anledning att mycket tidigt räkna på lönekravet för 2010 som behöver uppfyllas för att löneunderlag ska få ingå i gränsbeloppet för år Därför finns i programmet en kalkyl även för en sådan beräkning. Inmatning måste ske av ett fåtal uppgifter på startsidan. Dessutom måste lönesummor anges av användaren på sedvanligt sätt. Därefter kan lönekravet för 2010 som villkorar löneunderlaget 2011 avläsas och analyseras. Deklarera aktieaffärerna I Skatteprogrammet finns en unik Aktiehanterare som håller reda på alla dina värdepapper - och ser till så att du utnyttjar kvittningsregler på bästa sätt. Här hanteras olika typer av aktier, fonder, konvertibler, obligationer, delrätter, inlösenrätter och teckningsrätter. Du kan löpande under året skriva in köp, försäljning, split, avknoppningar och annat som berör dina aktieaffärer. Programmet beräknar då det genomsnittliga anskaffningsvärdet för varje aktie, årets totala kapitalvinst/förlust, portföljens värde m m. Med hjälp av portföljanalysen ser du den skattemässiga kvittningssituationen i den valda aktie- och fondportföljen. Du kan direkt se hur den realiserade kapitalvinsten/ förlusten ser ut, samtidigt som programmet ger dig den aktuella kvittningssituationen och listar de orealiserade kapitalvinsterna/förlusterna. Med hjälp av aktiekontrollen sker en grundlig genomgång av inmatade uppgifter i aktiehanteraren. Kontrollen visar t ex marknadsvärde saknas, datum saknas,antal kvarvarande aktier är minus, orimliga courtagebelopp m m. Vid deklarationsdags fyller programmet i K4-blanketten och överför eventuell utdelning till huvudblanketten. Du kan registrera upp till 500 olika värdepapper och upp till 1000 transaktioner för varje värdepapper. Du kan lägga upp flera olika depåer och få hjälp med att göra aktieaffärer med minsta möjliga skatt. Depåer slås samman när K4 fylls i. Du kan exportera och importera olika depåer. Vid import har du möjlighet att välja hur stor andel av depån som du äger. Denna funktion är framför allt användbar för aktieklubbar och vid andra delägda depåer. Programmet hanterar också på ett mycket smidigt sätt de krångliga reglerna om uppskov. Programmet håller reda på kvarvarande uppskov. Om du senare år säljer uppskovsaktierna så måste uppskovsbeloppet återföras och tas upp till beskattning, även detta hanterar programmet. Nätmäklarna har möjlighet att lagra kundernas affärer i filer som kan hämtas på nätmäklarnas Internetsajter. Dessa filer kan sedan importeras i program- 5

6 mets Aktiehanterare, läggas in i en depå och sedan överföras till K4-blanketten. Förutsättningarna är att nätmäklarna anpassar filformatet efter Visma Spcs anvisningar. Internetuppdatering av aktier och fonder, nybilspriser och kommunalskattesatser Aktie- och fondkurser kan löpande under dagen uppdateras via internet. För börslistorna Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Aktietorget, NGM och Nya marknaden sker detta med ca 15 minuters fördröjning. Dagskurserna för de flesta fonderna som sammanställs av Morningstar, drygt stycken kan även uppdateras via internet. Även de sk PPM-fonderna finns med i uppdateringen. Kursuppdateringen ingår (under normala förutsättningar) t o m för version 2009/2010. Vid nedladdning av kursinformationen via internet får du även dagsaktuella aktieråd, sammanställda via Privata Affärers webbtjänst. Du kan även uppdatera nybilspriser, bas/statslåneränta och kommunalskattesatser via internet. Samarbete med flera banker och nätmäklare Nu kan du som använder Visma Skatt och är kund hos bland annat Aktiespararna, Avanza, Handelsbanken, samt Privata Affärers och Dagens Industris portföljhanterare, få dina aktier och fonder deklarerade på ett mycket enkelt sätt. Du beställer en fil från din nätmäklare som du importerar i Visma Skatt. Då får du med automatik alla aktie- och fondtransaktioner (ej options-, termins- eller blankningsaffärer) registrerade i Aktiehanteraren. Med några få musklick har du sedan K4-blanketterna ifyllda och klara. Mer information finns hos Aktiespararna, Avanza, Handelsbanken, Privata Affärer och DI. Aktiehanterare för aktiebolag Aktiehanteraren är anpassad för aktiebolag och hanterar kapitalplaceringsaktier. Programmet visar vinster/förluster som uppstått vid försäljningar och hur stort det kvarvarande värdet är. Förmögenhetsvärden hanteras inte. Uppgift om vinster och förluster kan överföras till bilagan Kapitalplaceringsaktier m fl i deklarationsdelen av programmet. Import- och exportfunktioner Du kan hämta alla utgående värden om sparad räntefördelning, periodiseringsfonder, expansionsmedel etc från förra årets deklaration. Du kan även importera föregående års deklarationsuppgifter från andra skatteprogram som kan skapa SRU-filer. Programmet har avancerade funktioner för för import av bokföringsuppgifter. Du kan t ex spåra vilka konton som tillhör respektive SRU-kod. Har du inte senaste SRU-koderna kan programmet automatiskt ändra till den senast publicerade kopplingstabellen. Deklarationsuppgifter kan exporteras och levereras till Skatteverket via filöverföringstjänst eller på diskett. 6

7 Pdf-filer för utskrift eller e-post Det går enkelt attt skapa pdf-filer av blanketter och skärmsidor i Visma Skatt. Funktionen är särskilt användbar om du vill spara enstaka utskrifter på hårddisken i din dator eller när du vill skicka utskrifter direkt från skatteprogrammet via e-post till kunder etc. Integrerat med Visma Klient När du arbetar med flera deklarationer och kunder är det viktigt att se hur långt du kommit i ditt arbete. Anståndsansökning blir nödvändig och kundvård en allt viktigare del. Med hjälp av integrationen mellan Visma Skatt Proffs och Visma Klient får du bättre kontroll på deklarationsarbetet. Du kan enkelt se status för deklarationsuppdraget samtidigt som inlämningsförfarandet förenklas. Visma Klient håller reda på alla grunduppgifter om kunderna, man kan göra anteckningar och samla dokument under respektive kund, bevaka händelser och uppdrag. Som ett enklare kundvårdsprogram eller säljstöd om man så vill. Integrerat med Visma Bokslut När du har färdigställt bokslutet för ett aktiebolag och handelsbolag i Visma Bokslut kan du enkelt importera det till Visma Skatt Proffs. Räkenskapsschemat och större delarna av huvudblanketten blir då ifylld automatiskt och deklarationen är i stort sett färdig. Informationsbank Informationsbanken i programmet är fylld med information som kan vara bra att ha tillgång till när du deklarerar eller skatteplanerar. Löpande programuppdateringar och nyhetsbrev I Visma Skatt Proffs ingår löpande programuppdateringar och nyhetsbrev fram till september år Så fort det sker större förändringar av skatteregler och lagar så finns det en ny programversion att ladda ner via internet. Visma Infoline Det första som visas när du startar skatteprogrammet är en internetbaserad informationskanal där du får direktkontakt med Visma Spcs och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som kan vara nyttiga i samband med att du använder Visma Skatt. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för skatteprogrammet. På det viset håller du dig hela tiden informerad och uppdaterad. 7

8 Systemkrav Dator: Pentium III-processor eller bättre. Internetanslutning rekommmenderas för bland annat kursuppdatering. Operativsystem: Windows 7, Vista eller XP. Arbetsminne: Minst 64 MB arbetsminne under förutsättning att programmets systemkrav för operativsystem uppfylls (t ex kräver Windows XP 128 MB) Hårddisk: Minst 100 MB ledigt utrymme behövs för installationen, ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Internet: Internet Explorer 5.0 eller senare installerat. Leveransmedia: Nedladdning från internet eller cd. Bildskärm: Upplösning minst 1024x768, 16 bitars färgkvalitet eller högre. Visma Skatt Proffs Pris program inkl abonnemang 4.400:- Abonnemang följande år: 2.700:- Frakt och moms tillkommer. Beställ direkt! Klicka här» 8

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman!

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman! Visma Enskild Firma. Pris från 890:- (frakt och moms tillkommer). Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! Visma Enskild Firma allt för den enskilda firman! Nu kan du som

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Har du koll på K3-reglerna? Se vår nya bok på sid 3. Moderna och kostnadseffektiva

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer