Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram"

Transkript

1 Visma Compact Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1500 är den mest sålda versionen av Visma Compact. Denna innehåller både kund- och leverantörsreskontra, offert/ orderhantering, redovisning, utskrifter och analyser. Programmet är lättanvänt och uppskattat av våra kunder. Redovisning Programmet levereras med ett flertal anpassningsbara kontoplaner enligt BAS-gruppens standard. Färdiga kontoplaner för aktiebolag, handelsbolag, jordbruk, föreningar, ekonomisk föreningar, enskilda firmor och golfklubbar medföljer. Kontoplanerna är kompletta med momskoder, vilka ligger till grund för utskrift av momsrapporter. Till varje konto kan du välja om du vill arbeta med upp till två objekt för att få en mer detaljerad uppföljning av till exempelvis projekt. Om du i bokföringen vill se antal, av till exempel någonting du sålt, använder du dig av programmets antalsredovisning. Att registrera verifikationer i programmet är mycket smidigt. Du har alltid tillgång till kontolistan och saldot för kontona och det finns inga begränsningar för hur många transaktionsrader du kan ha med på varje verifikat. Att registrera verifikationer i programmet är mycket smidigt. Du ser hela tiden kontoplanen och saldot för kontona. Arbetet med att registrera verifikationer kan minskas med programmets automatfördelningar. Med programmet följer ett antal färdiga mallar som du kan använda till exempel för att räkna ut utgående moms när du bokför försäljning eller vill beräkna arbetsgivaravgifter när du bokför löner. I programmet finns tio olika verifikationsserier som används för att dela in verifikationerna i olika kategorier. Det finns till och med en serie speciellt reserverad för redovisningsbyråer för du ska kunna arbeta vidare i programmet samtidigt som redovisningsbyrån arbetar med dina verifikationer. I programmet finns alla standardrapporter som en företagare normalt behöver, exempelvis resultat- och balansrapport, huvudbok och momsrapport. Många av rapporterna kan du själv förändra och förhandsgranska direkt på skärmen eller ta ut i HTML-format. 1

2 Med programmet kan du spara upp till tio räkenskapsår vilket ger dig möjlighet att snabbt hitta det du letar efter utan att behöva leta i arkiv och i pärmar. Du kan arbeta med tre räkenskapsår öppna samtidigt, detta för att kunna göra nya bokningar i innevarande år, bokslut i föregående år, samt budgetera i nästkommande år. Du kan importera och exportera dina redovisningsdata i SIE-format (SIE står för Standardiserad Import Export). Dessa uppgifterna kan läsas av många andra program, som till exempel skatteprogram och analysprogram. Programmet har dessutom ett speciellt menyval för att förenkla utbyte av redovisningsdata mellan redovisningsbyrån och dess kunder. Automatfördelningar och mallkonteringar Genom att lägga upp ofta återkommande transaktioner kan du spara mycket tid. Använd till exempel automatfördelningar för att räkna ut utgående moms när du bokför försäljning eller vill beräkna arbetsgivaravgifter när du bokför löner. Mallkonteringar används när du återkommande bokar upp en likartad kontering med varierande belopp. Programmet har också månadsbaserade mallkonteringar. Budget För att planera ditt företags framtida verksamhet och för att underlätta beslut och styrning kan programmets budgetfunktion vara mycket användbar. Budgeten registreras i ett fönster, där du ser föregående räkenskapsårs utfall och hur budgetbeloppet fördelas över räkenskapsåret. Programmets mallkonteringar ger förslag på hur din verifikation ska registreras. Leverantörsreskontra Leverantörsreskontran i programmet hjälper dig att hålla ordning på dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Du kan registrera såväl debetsom kreditfakturor. Till dina leverantörer kan du koppla inköpskonto och objekt som hjälper dig att registrera leverantörsfakturorna på ett snabbt och enkelt sätt. Leverantörsreskontran och redovisningen uppdateras direkt när du registrerar en leverantörsfaktura. För varje leverantörsfaktura skapas ett verifikat i redovisningen. I programmet kan du göra analyser direkt på leverantörerna. Det innebär att du snabbt får svar på hur många obetalda leverantörsfakturor du har, samt vilka dessa leverantörer är. Du kan även visa de leverantörer du köper in mest respektive minst från. Leverantörsreskontran i programmet hjälper dig att hålla ordning på dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Utbetalningar I programmet kan du göra betalningar via bankgiro, plusgiro eller kontant. Du skapar betalningsfiler som kan överföras via Internet till din affärsbank för betalning. Där bevakas dina betalningsuppdrag samtidigt som de betalas på rätt dag. Utlandsbetalningar Med programmet hanterar du utländska betalningar med automatisk beräkning och kontering av kursdifferenser. Du kan skicka dina utländska betalningar på fil via LB-rutin. Skicka dina utländska betalningar på fil via LB-rutin. 2

3 Offert och order Programmet hanterar offerter oavsett om du arbetar med tjänster eller artiklar. Du kan skriva ut en snygg offert som skickas till kunden. Layouten på offerten kan du ändra med hjälp av programmets grafiska layoutredigerare. När kunden accepterat din offert kan du med en knapptryckning göra om denna till en order. All information följer med och du kan naturligtvis göra ändringar på ordern. Redan på offerten/ordern görs konteringar för att en faktura ska kunna skapas automatiskt. Du kan ändra föreslagen kontering och kontera om artikelrader på andra konton eller objekt. Du kan skriva ut orderbekräftelse, följesedel och plocklista. Med restorderhanteringen i programmet kan du skapa en restorder när du inte kan leverera en artikel. Här hanterar du en order oavsett om du arbetar med artiklar eller tjänster. När du ska fakturera väljer du att fakturera varje order var för sig eller alla på en gång. Fakturorna skapas automatiskt. Alla uppgifter som behövs följer med. Naturligtvis kan du göra ändringar på fakturan om du vill. Utleverans I Utleverans registreras levererade order som du har skapat i orderdelen av programmet. Du anger antalet levererade artiklar och av dessa skapas en faktura. I samband med utleveransen kan du även skriva ut en följesedel. Kundreskontra I programmets kundreskontra registrerar du inbetalningar från dina kunder. Kundreskontran och bokföringen uppdateras direkt när du är klar med registreringen. Arbetar du med OCR-fakturor kan du för att förenkla arbetet läsa in en återrapporteringsfil som hjälper dig att automatiskt pricka av dina inbetalda fakturor. Om du gör kundfakturor utanför programmet kan du enkelt registrera dem som manuella fakturor för bevakning i kundreskontran. Funktionen är också användbar för dina ingående kundfordringar när du börjar använda programmet. I programmets kan du använda olika valutor i alla dina kundreskontrarutiner. Vid betalning av fakturor i utländsk valuta räknar programmet själv ut kursdifferensen och konterar denna. Programmet påminner dig om de kunder som inte betalt sina fakturor i tid. Du anger i inställningarna hur många dagar som ska gå till första kravet och kommande krav. Kunder som betalat för sent kan du fakturera dröjsmålsränta. I programmet kan du göra analyser direkt på kunderna. Det innebär att du snabbt får svar på hur många förfallna kundfakturor du har, samt vilka dessa kunder är. I analysfönstret finns även möjlighet till drill down-analyser för att se innehållet i en specifik faktura. Du kan även visa de kunder du säljer mest respektive minst till. Kundreskontran och bokföringen uppdateras direkt när du är klar med registreringen. För varje artikel visas överskådligt omsättning, täckningsbidrag och täckningsgrad för varje månad. Täckningsbidraget beräknas som försäljningspriset minus inköpspris. 3

4 Fakturering Det är inte nödvändigt att alltid registrera en order utan du kan välja att registrera en kundfaktura direkt på samma enkla sätt som en order. Programmet hanterar smidigt vanliga kundfakturor, kontantnotor och kreditfakturor, oavsett om du säljer varor eller tjänster. Skriv ut fakturan med så många kopior du behöver. Du kan göra en direktutskrift av den faktura du arbetar med eller skriva ut flera fakturor samtidigt. Försäljningsprislistor och volymrabatter ger möjligheter att anpassa programmet till ditt företags prissättning. Du kan lägga upp fem olika försäljningsprislistor. Sedan anger du på kunden vilken prislista som ska användas. Försäljningsprislistorna kan bearbetas med prisomräkning så att du enkelt kan uppdatera och på så sätt alltid ha aktuella priser till dina kunder. Har du kunder som ofta köper samma saker av dig kan du på ett enkelt sätt kopiera tidigare fakturor eller skapa en mallfaktura och på så sätt snabbt skapa en ny faktura till kunden. Programmet hanterar kundfakturor, kontantnotor och kreditfakturor, oavsett om du säljer varor eller tjänster. Med programmet följer ett antal fakturalayouter. Utseendet på dessa kan enkelt anpassas med programmets grafiska layoutredigerare, till exempel om du vill lägga in en egen logotyp på dina fakturor. Samlingsfakturering Programmet hanterar samlingsfakturering, det vill säga du kan fakturera flera order på en och samma faktura till en kund. Valutahantering Valutahanteringen hjälper dig att hantera in- och utbetalningar i utländsk valuta med automatisk beräkning och kontering av kursdifferenser Analys och nyckeltal Alla saldorapporter går att analysera vidare genom så kallade drill down-analyser. Förhandsgranska till exempel en balansrapport på bildskärmen. Klicka därefter på det konto du vill analysera så visas huvudboken för det valda kontot. Markera en transaktion och klicka en gång till och den specifika verifikationen visas. Detta innebär att du snabbt och enkelt kan göra kontoanalyser och få svar på dina frågor. De mest förekommande nyckeltalen finns redan inlagda i programmet. Du har dessutom möjlighet att skapa egna nyckeltal som du själv kan anpassa och förändra. Så fort du skapat ett nyckeltal kan du ta fram ett antal olika diagram där du ställer ditt resultat mot föregående år och mot budget. Diagrammen går naturligtvis att klistra in i till exempel Word och Excel för vidare bearbetning. Du kan enkelt göra en så kallad drill downanalys. Rapporter och utskrifter I programmet finns alla standardrapporter som en företagare normalt behöver, exempelvis resultat- och balansrapport, huvudbok och momsrapport. Många av rapporterna kan du själv förändra och förhandsgranska direkt på skärmen eller ta ut i HTML-format. Vill du bearbeta en lista, rapport eller ett diagram i Excel eller något annat Windowsprogram behöver du bara högerklicka och kopiera informationen och klistra in den i önskat program. ODBC-gränssnitt Räcker inte rapporterna i programmet till kan du ta fram data och statistik Utskriftscentralen i programmet innehåller en mängd olika utskrifter och rapporter. 4

5 som är unikt för just ditt företag med ett så kallat ODBC-gränssnitt. Där kan du till exempel spegla hela programmets databas direkt i Excel, SQL eller Access och skapa dina rapporter direkt ur programmets databas. Visma Infoline Det första som visas när du startar ditt program är en internetbaserad informationskanal där du får direktkontakt med Visma Spcs och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som du behöver som programanvändare. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för ditt ekonomiprogram. Med hjälp av Visma Infoline håller du dig hela tiden informerad och uppdaterad. Anpassat för Visma EDI Visma EDI är ett perfekt hjälpmedel för dig som arbetar i Visma Compact. Med hjälp av denna tjänst låter du Visma ta hand om hela distributionen av dina fakturor. Du skickar dina fakturor direkt från Visma Compact. Sedan ser vi till att mottagaren får fakturan på det sätt du vill. Antingen i ett poststämplat kuvert eller helt elektroniskt. Du minskar tidsödande pappershantering och kan ägna dig åt andra saker än att skriva ut fakturor, lägga dem i kuvert och åka till posten. Visma EDI är en tjänst som du kan abonnera på om du har Visma Compact 1000, 1500 eller Mer information om Visma EDI hittar du på Systemkrav Dator: Pentium III-processor, 233 Mhz eller bättre. Pentium IV rekommenderas. Fleranvändarversion: Serverns prestanda är beroende av vilket nät verk du väljer, antalet samtidiga användare samt vilka andra program som ska köras. Vi rekommenderar att du har en dator med minst Pentium III-processor eller bättre och minst 256 MB arbetsminne. Operativsystem: Windows XP Professional med servicepack 3 (SP3), Vista Business (SP1), Vista Ultimate (SP1), Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate. Arbetsminne: Minst 512 MB arbetsminne. Hårddisk: Leveransmedia: Cd-skiva Minst 20 MB ledigt utrymme behövs för installation, samt minst 10 MB ledigt utrymme per företag som skapas i programmet. Visma Compact 1500 Program 6.490:- Program + 1 års serviceavtal 9.105:- Serviceavtal följande år: 2.615:- Bildskärm: Minst 800x600 (Super VGA) eller högre, lägst 256 färger. Frakt och moms tillkommer. Beställ direkt! Klicka här» 5

6 I ett serviceavtal hos Visma Spcs ingår massor av fördelar! Som avtalskund hos Visma Spcs kan du känna dig trygg och säker det förenklar din vardag helt enkelt. Vare sig det gäller support, nya versioner eller att spara en backup på vår säkra server, så ingår det såklart! Dessutom har du tillgång till många andra fördelar, såsom internettjänster och rabatter. Börja ta del av dem redan idag! 1 Supporten till din tjänst Ibland kör man fast och behöver hjälp. Det får du direkt av vår support, som nås på telefon eller e-post under kontorstid och dygnet runt via vår hemsida. För supporten är ingen fråga för enkel och våra medarbetare har gedigen programkunskap att dela med sig av. 2 Nya versioner alltid uppdaterad Lagar och regler ändras ständigt, vilket påverkar ditt program. Med Visma Spcs Serviceavtal får du tillgång till nya programversioner så snart en förändring har gjorts, funktioner lagts till eller förfinats. Uppdateringarna hämtas direkt från vår hemsida eller skickas hem till dig via post. 3 Tjänster för dig med avtal Du förenklar ditt företagande ytterligare genom att du får tillgång till ett antal smarta internettjänster. På Visma Online, där alla tjänster är samlade, kan du exempelvis göra kreditupplysningar, sköta dina backuper, skicka sms, rapportera reseräkningar och arbetstider direkt via internet var du än befinner dig. 4 Rabatt på program och utbildningar Med Visma Spcs Serviceavtal får du köpa följande program till reducerat pris: Visma Anläggningsregister Visma Revision Visma Analys Visma Skatt Visma Bokslut Visma Skatt Proffs Visma Koncern Du får också 20 procent rabatt på våra lärarledda utbildningar som omfattar allt från teoriutbildningar till fördjupningskurser i specifika funktioner. Beställ direkt på eller direkt hos din återförsäljare. Visma Spcs försäljningsavdelning Tel Fax E-post Öppet: mån fre Internet Återförsäljare Visma Spcs butiker Växjö Sambandsvägen 5 Tel Fax Öppet: mån fre Göteborg Första Långgatan 7 (Järntorget) Tel Öppet: mån fre Stockholm Kungsbron 18 Tel Fax Öppet: mån fre Malmö Skeppsbron 7 Tel Fax Öppet: mån fre kl Sommaröppettider juni augusti se