Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra."

Transkript

1 Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s v. Du ska först gå till Företagsunderhåll och lägga in de standardvärden du vill arbeta med. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Som Normalvärden på leverantörsfakturor ska du välja det som är vanligast för dina leverantörsfakturor. Om Betalningsvillkor och andra inställningar varierar mycket är det bättre att inte välja några normalvärden alls. Klicka på listpilen vid fältet För attest och plocka in Sign ML. Gör likadant på Vår referens. Om du vill att alla nya leverantörsfakturor automatiskt ska markeras som attesterade ska du behålla markeringen på Attesterad. Om du däremot vill registrera fakturorna när de kommer till företaget, skicka dem på attest till olika befattningshavare på företaget och först därefter attestera dem, tar du bort markeringen. Markera Föreslå senaste fakturadatum på ny leverantörsfaktura. Om du inte aktiverar funktionen föreslås alltid dagens datum när du registrerar en ny leverantörsfaktura. 5-1

2 Företagsunderhåll/In- och utbetalningar Välj Utbetalningar. Här anger du de inställningar som behövs för att du ska kunna föra över dina utbetalningar till PlusGirot, Bankgirot eller din internetbank. Om du använder Fakturabetalningsservice ska du göra dina inställningar på flik 2. Fakturabetalningsservice. Om du använder LB-rutin ska du göra dina inställningar på flik 3 LB-rutin. Inställningar som är generella oavsett hur du skickar dina utbetalningar görs på flik 1. Utbetalningar. På flik 1 anger du hur många dagar kreditfakturorna ska bevakas hos PlusGirot/Bankgirot. Om du vill att fakturan ska betraktas som betald när betalordern skrivs ut, markerar du Betald vid utskrift/överföring. Vill du själv ange fakturan som betald när du får PlusGirots/bankens registreringsbesked ska denna ruta vara omarkerad. Betalningen får statusen på väg i leverantörsreskontran från det att betalningsordern är godkänd tills du bekräftar betalningen. Om du vill ha möjlighet att skriva ut avier så sätter du en markering i rutan för Använd utskrift av avier. Då får du upp ett alternativ till under Kommando när du ska göra dina betalningar så du kan välja att skriva ut avier. Om du markerar rutan Visa extra fält för betalrader i programdelen utbetalningar, så kommer du att få upp extra fält längst ner i arbetsfönstret. Där kan du se mer detaljer om t ex utlandsbetalningar direkt på första bilden. Om du tycker att det tar för stor plats i arbetsbilden så kan du låta denna ruta vara omarkerad. Du hittar samma information om du dubbelklickar på betalraden. Gå till flik 2. Här anger du dina uppgifter om du betalar via PlusGirot. Om du under Sändning av fil för utbetalning anger Girolink Internet så behöver du inte fylla i någon sökväg eftersom du kommer direkt till PlusGirots inloggningssida. Men om du anger Övrigt ska du lägga in sökväg till det överföringsprogram du använder dig av. I fältet Filer som ska skickas ligger i mappen anger du sökvägen till var betalfilen ska sparas på din dator. Gå till flik 3. Här anger du uppgifter om du betalar via LB-rutin. Du väljer om du vill skicka dina betalfiler till Bankgirot eller till din internetbank. Du anger sökvägen till internetsidan eller överföringsprogrammet. Du anger också var betalfilerna som ska skickas ska sparas någonstans på din dator. 5-2

3 Leverantörer Gå till Register Leverantörer eller klicka på knappen Leverantörsregister. I listan ligger de leverantörer som finns i Utbildningsföretaget AB. Gör så här för att registrera en ny leverantör: Klicka på Ny eller tryck Ctrl-N. Skriv: som Levnr. Detta fältet är alfanumeriskt och det går ej att ändra. Skriv: som Organisationsnummer. Skriv: Resbyrån AB som Namn, Box 1444 som Postadress och ÅSARP som Postnr/Ort. Skriv: som Telefon och som Telefon 2. Skriv: 120 som Vårt kundnr, som Bankgiro och som PlusGiro. Inställningar för betalningsvillkor hämtas från de standardvärden som är upplagda i företagsunderhållet. Du kan ändra detta om leverantören har ett annat betalningsvillkor. Det kan se ut så här när du är klar: Byt till flik 5. Spårning. Klicka på listpilen till höger om fältet Visa. Det finns tre spårningsval: Ej slutbetalda fakturor, Slutbetalda fakturor och Ej attesterade fakturor. Har du Visma Administration 2000 finns ytterligare två val: Beställningar och Följesedlar. Med hjälp av dessa spårningsval kan du snabbt kontrollera t ex vad det finns för obetalda fakturor till en viss leverantör. Stäng fönstret Leverantörer. 5-3

4 Konteringsmallar för leverantörer Innan vi registrerar den första leverantörsfakturan ska vi skapa en ny konteringsmall. Gå till Arbeta med Bokföring Konteringsmallar. Om du importerat Visma Spcs Konteringsmallar och skapat en egen mall kan listan se ut så här: Vi ska skapa en egen mall för leverantörsfakturor på telefonkostnader. En konteringsmall kan skapas antingen genom att man gör en helt ny mall eller kopierar en befintlig mall. Markera KML51 Telefonräkning och klicka på Kopiera eller tryck på Ctrl-K. Skriv in Nytt Id. Klicka på OK. 5-4

5 Kontrollera att de konton som finns i mallen är samma som du använder. Byt annars konton. Om ditt företag inte är momspliktigt tar du bort markeringen för Moms. Leverantörsfakturor Du ska nu lägga in Utbildningsföretagets första leverantörsfaktura. Normal faktura Gå till Arbeta med Leverantörsfakturor. Du kommer först till listläget. Listan är tom. Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Välj Normal faktura. Alla dina leverantörsfakturor får ett löpnummer från en nummerserie som automatiskt räknas upp. Numret fastställs när du plockar upp leverantörsnummer eller byter flik. Startvärdet anges i Arkiv Företagsunderhåll Företagsinställningar Nummerserier. Klicka på listpilen till höger om fältet Levnr: Plocka in Bensinbolaget AB. Skriv: på Fakturanr: Skriv: 3 000,00 i Värde Total och 600,00 i Värde Moms och tryck på -tangenten. 5-5

6 Så här långt är fakturan automatiskt konterad på total, moms och eventuell frakt. Konton för Total och Moms hämtas från Arkiv Företagsunderhåll Företagsinställningar Kontonummer. När du väljer en leverantör som använder OCR-nummer på sina fakturor får du en upplysning om det. Programmet har en kontrollfunktion som känner av vilka PlusGironummer som kräver att OCR-nummer anges. Du ska ange OCR-nummer på dessa fakturor. Varning! Om du skickar betalningar via modem utan att ange OCR-nummer får din leverantör bristfällig information om vilken faktura som betalats. Beroende på inställningarna i företagsunderhållet får du antingen dagens datum eller senast använda datum som förslag på fakturadatum när du registrerar leverantörsfakturor. Acceptera eller ändra Fakturadatum. Förfallodatum anges enligt det betalningsvillkor som är inlagt på leverantören i leverantörsregistret. Om förslaget inte är korrekt kan du ändra förfallodatum. Om hela fakturan, alltså även leverantörsskulder och moms ska styras till en resultatenhet i bokföringen registrerar du in resultatenheten i fältet Resenh. Du ska nu kontera resten av fakturan. Ställ dig i kolumn Konto på nästa tomma rad under konto 2641, skriv: 5611 som konto och tryck på -tangenten. Så fort du börjar skriva fälls listan med konton ner och du kan välja rätt konto. I Programunderhåll Programinställningar väljer du om du vill att listan ska visas automatiskt. Skriv: 2 400,00 i kolumnen Debet kr. Obs! Det finns en funktion för att automatiskt utjämna differensen mellan debet och kredit när du registrerar leverantörsfakturor. Om man trycker på -tangenten två gånger utjämnas differensen. 5-6 Fakturan är nu konterad och klar. Du behöver inte spara den med något speciellt kommando. Längst ner till höger i bilden ser du att fakturan är markerad som Attesterad. Det blev den automatiskt eftersom detta är valt som Normalvärde i Företagsunderhåll. Flik 5. Betalningar, m m återkommer vi till senare. Välj Ny och sedan Normal faktura för att registrera nästa leverantörsfaktura. Plocka in Datorleverantören AB. Skriv: som Fakturanr. Skriv: ,00 på Total och 4 197,25 på Moms. Acceptera eller ändra Fakturadatum och acceptera eller ändra Förfallodatum. Välj konto 4010 Inköp material och varor och utjämna differensen genom att trycka två gånger på -tangenten: ,75. Fakturan är klar och du ska nu registrera en kreditfaktura.

7 Kreditfaktura Välj först Ny och därefter Kreditfaktura. Du har möjlighet att hämta uppgifter från en debetfaktura när du ska registrera en kreditfaktura. Om du fått en kredit på hela beloppet på en faktura är det enklast att ange den fakturans löpnummer i fältet Krediterar: och sedan markera Hela fakturan. Om en faktura bara delvis blivit krediterad kan du ange löpnumret och markera Leverantörsuppgifter. Du kan också markera Inget och radera löpnumret i fältet Krediterar, om ingen speciell faktura ska krediteras. Obs! Programmet föreslår 2 som löpnummer i Krediterar. Detta beror på att det är den fakturan som ligger i bild. Om du ställer dig på en annan faktura är det den fakturans löpnummer som föreslås. Du kan stå i kortläge eller listläge det spelar ingen roll. Markera Leverantörsuppgifter under kopiera och skriv: 1 på Krediterar, välj sedan OK. Skriv: på Fakturanr, 210,00 i Totalt och 41,95 i Moms. Kreditfakturan är delvis konterad. Totalbeloppet ligger i debetkolumnen och momsen i kredit. Acceptera eller ändra Fakturadatum och Förfallodatum. Välj konto 5611 Drivmedel personbilar och skriv: 168,05 i kolumnen Kredit. Det ser ut så här när du är klar: Obs! Längst ner mitt i fönstret står det Krediterar

8 Registrera följande tre underlag som leverantörsfakturor. Underlagen är enkla schabloner på hur leverantörsfakturor kan se ut. Om du vill träna ytterligare på registrering av fakturor kan du använda egna underlag. Det finns inga datum angivna på leverantörsfakturorna. Du får själv bestämma datum. Faktura från Programvaruleverantören AB: Faktura från Tillbehörsspecialisten AB: 5-8

9 Fakturan från Hyresvärden AB ska periodiseras på tre månader: Skriv 56250,00 på Total och 11250,00 på moms. Acceptera eller ändra Fakturadatum och acceptera eller ändra Förfallodatum. Välj konto 1710 Förutbetalda hyror och utjämna differensen genom att trycka två gånger på -tangenten. Markera raden där du lade in konto 1710 och välj Kommando - Periodisering av leverantörsfaktura. I dialogen som öppnas väljer du datum för första periodisering och hur många månader periodiseringen ska delas på. För att periodisering ska kunna utföras måste ett konto för motkontering anges. Ange 5010 Lokalhyra som konto. 5-9

10 När uppgifterna är ifyllda kan du uppdatera tabellen för att se hur periodiseringarna kommer att föreslås. Välj Spara. När datum för föreslagna periodiseringar inträffar kommer programmet att upplysa om att dessa periodiseringar bör utföras. Upplysningen visas när du arbetar med verifikationer. Leverantörsfakturajournal När du har registrerat alla fakturor ska du ta ut en leverantörsfakturajournal. Om du får leverantörsfakturor varje dag är det bäst att registrera dessa och direkt ta ut en leverantörsfakturajournal. Om du bara får några fakturor varje dag, kan det räcka att ta ut journalen en gång i veckan. Det är bara fakturor som är markerade som attesterade som kommer med på journalen. Välj Utskrift Leverantörsfakturajournal. Bokföringsunderlaget för leverantörsfakturajournalen kommer att registreras som en verifikation direkt i bokföringen med samma verifikationsdatum som du väljer som Till och med datum vid utskriften. Du kan också välja om du vill att bokföringsunderlaget ska vara detaljerat eller ej. Det innebär att du vid överföring av en leverantörsfakturajournal kan få varje fakturakontering på en egen rad i verifikationen. Markera Skriv Konteringar för varje faktura om det inte redan är gjort. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Ja för att godkänna Leverantörsfakturajournalen och skapa verifikationen. 5-10

11 Varning! Godkänn inte journalen innan du har sett att utskriften är OK. Du kan inte skriva ut journalen på nytt när du väl har godkänt den. Detta gäller även om du valt manuell registrering av bokföringsunderlag. Första delen av fakturajournalen visar uppgifter om varje faktura, datum, löpnummer bokföringskonton m m. Nedan visas första delen av sidan: Om din leverantörsfakturajournal och ditt bokföringsunderlag inte ser exakt likadant ut som bilagan kan det bero på att du valt andra konton, bokfört öresavrundning på annat sätt m m. Detta har ingen praktisk betydelse för det fortsatta arbetet. Om du däremot inte fått samma totalbelopp på din journal ska du försöka komma underfund med vad det beror på. 5-11

12 Andra delen av utskriften består av bokföringsunderlaget. Stäng fönstret Leverantörsfakturor. Utskrifter leverantörsreskontra Det finns flera olika utskrifter i leverantörsreskontran som hjälper dig att hålla reda på vad du har för obetalda fakturor och när de ska betalas. Stäng alla fönster och välj Utskrift Leverantörsreskontra. Som du ser finns där fem utskrifter förutom Leverantörsfakturajournalen och Utbetalningsjournal. Både Leverantörsreskontralista och Leverantörsskulder är användbara utskrifter när du ska stämma av mot bokföringens konto för leverantörsskulder. Listorna går att periodisera, d v s du kan ange ett datum och programmet skriver ut de fakturor som var obetalda just då. Övriga utskrifter kan du läsa mer om i programmets Hjälp. Välj Leverantörsreskontralista. 5-12

13 Välj dagens datum, markera Totalsumma och välj Skrivare. Här ser du hur många fakturor som finns i leverantörsreskontran och det totala beloppet. Detta belopp ska vara det samma som på konto 2440 Leverantörsskulder för samma datum. Vill du ha en detaljerad lista skriver du ut en Fullständig Leverantörsreskontralista. Utbetalningar Det finns flera olika sätt att hantera utbetalningar i programmet. Du kan göra betalningar via fil till både Bankgirot och Plusgirot eller till din Internetbank. Du kan skriva ut avier. Du kan också välja att göra betalningarna manuellt. Oavsett hur du tänkt göra din utbetalning så utgår du från samma arbetsbild. Gå till Arbeta med Utbetalningar Utbetalningar. Du kommer då till en lista över alla dina fakturor som ännu inte är betalade. Uppe till höger kan du välja vilka fakturor du vill se. Du kan välja om du vill se svenska/ utländska och debet/kredit. Om du inte använder dig av valuta i Administration 1000 har du bara två kryssrutor här Normala och Kredit. 5-13

14 Du kan välja att markera alla fakturor för betalning, alla till ett visst datum eller bara vissa. Markera manuellt löpnummer 1, 2, 3 och 4 genom att klicka i kolumnen Markering. Du har nu valt vilka fakturor du ska betala. I detta fall ska du skicka fakturorna med LBrutinen. Välj Kommando Skicka betalfil eller klicka på Här kan du välja vilket överföringssätt du vill använda dig av och kontrollera att antalet betalningar och belopp stämmer. Vill du se mer information om betalningarna klickar du på Mer info. Här får du lite mer information om de olika betalningarna. Klicka på OK. Om du vill kan du skriva ut en banklista så du enkelt kan se vad som skickas iväg för betalning. Klicka på Skicka betalfil>>. Nu öppnas den internetsida eller det överföringsprogram som du angav på flik 3 under Arkiv Företagsunderhåll Utbetalningar. 5-14

15 När du skickat iväg filen får du upp en bekräftelse på att betalningarna är på väg. När du kommer tillbaka till din lista över betalningar kan du se att löpnr 1, 2, 3 och 4 har fått status På Väg. Det innebär att de är ivägskickade men ännu inte betalade. När du fått besked om att betalningsuppdraget är slutfört gör du så här för att boka betalningarna som genomförda. Välj att göra urval på de som har status På väg så behöver du inte få upp en lista över alla betalningar. 5-15

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Visma Administation 500

Visma Administation 500 Visma Administration 500. Pris från 3.890:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administation 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer