Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering"

Transkript

1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida på I Small Office Fakturering kan du på ett enkelt sätt börja arbeta med avdrag för husarbeten i programmet, följ nedan steg. Fakturablankett för Husarbeten Vi har skapat ett nytt blankettset som du ska använda för husarbeten. Importera filen Husfaktura.txt som ett nytt blankettset. Filen hittar du i katalogen Har du installerat version eller tidigare av Faktureringsprogrammet finns filen på sökvägen C:\Program\Hogia\Hogia Small Office\Fakturering. Har du installerat version eller senare av Faktureringsprogrammet finns filen på sökvägen C:\ProgramData\Hogia\Hogia Small Office\Fakturering Importera filen under menyn Arkiv Blankettdesign och klicka där på Import. Instruktion om hur du importerar blankettset Husfaktura Obs! Mer detaljerad instruktion om hur du importerar blankettset finns på Kundtorget. Så här skapar du faktura för husarbeten 1. Gå in under menyn Arkiv - Företagsinställningar och fliken Redovisning. Sätt en bock i valet för Husarbeten. Automatiskt blir fältet Konto för Husarbeten aktivt, vi föreslår standardkontot 1513 som nytt kundfordringskonto. Kontot rekommenderas av BAS-kontogruppen 1

2 2. Gå vidare till fliken Extratexter i Företagsinställningarna och skriv in texten du vill ska stå på fakturan. Vi rekommenderar att du skriver in de texter som Skatteverket i sin tur rekommenderar och som gäller som en friskrivningsklausul till fakturan samt ett meddelande vid eventuell påminnelse/meddelande då du inte fått begärd skattereduktion av Skatteverket. Extra 4: Gäller vid meddelande/påminnelse då du inte fått begärd skattereduktion. Skatteverket har avvisat er begäran om husavdrag helt eller delvis. Enligt tidigare fakturainformation åberopar vi betalning av resterande belopp på anvisad faktura. Extra 5: Gäller friskrivningsklausul som skrivs på fakturan Om Skatteverket efter begäran inte medger hel eller delvis utbetalning av husavdraget äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. När du skrivit in texten i fälten godkänner du ändringarna med OK. OBS! Dessa texter är endast förslag. 2

3 3. Välj menyn Register Kunder ta fram en befintlig kund genom att klicka på Öppna eller klicka på Ny för att lägga upp en ny kund. På de kunder som skall faktureras med avdrag för skattereduktion för husarbeten behöver du på kundkortet bocka för Husarbeten. På fliken Husarbeten registrerar du namn, personnummer samt uppgifter om fastighetsbeteckning eller bostadsrättsförening om det gäller ROT och adress om det gäller hushållsnära tjänster. Du kan ha delad skattereduktion för två personer. Detta är uppgifter som automatiskt kommer att skrivas på fakturan. Skatteverket rekommenderar att de uppgifterna finns på fakturan för eventuell granskning. På fliken Referenser väljer du blankettset Husfaktura. Välj Nej på frågan att ändra blanketten till samtliga kunder. När du har fyllt i de här uppgifterna klickar du på Spara. 3

4 4. Gå in under menyn Bearbeta - Faktura och hämta önskad kund. En kund som är markerad med husarbete på kundkortet kommer också att automatiskt vara markerad med husarbete här och ger dig tillgång till funktion Husarbete nertill, du kommer även att få rätt blankett, Husfaktura. Skapa fakturan med önskade fakturarader, belopp skrivs in inkl. moms. OBS! Den arbetskostnad som skall gälla som husarbete skall registreras på en egen rad som arbetskostnad. 4

5 När du registrerat dina fakturarader klickar du på Husarbete och nedan fönster öppnas. I version finns denna förändring av rutan. Här skall du ange om fakturan avser ROT eller hushållstjänster. Personuppgifterna hämtas automatiskt från kundkortet. I samband med registrering av Husarbetsfakturan finns nya fält för Typ av arbete där Antal timmar och Materialkostnad skall redovisas samt ett fält för Övriga kostnader. Typ av arbete ändras beroende på om det är ROT eller RUT-tjänster det gäller. Uppge antal timmar som arbetet har utförts, materialkostnaden och ev. övriga kostnader. Skriv in beloppet för den arbetskostnad för vilken skattereduktion för husarbetet skall gälla och tryck Enter. Beloppet kommer att fördelas på de personer som angivits på kundkortet. Om det är två personer kommer beloppet att fördelas 50/50. Önskar du annan fördelning anger du detta i procent eller kronor. Nertill i bilden visas det textförslag som kommer att skrivas på fakturan, det är den texten som du fyllde i inne i företagsuppgifterna. Önskar du ändra texten klickar du på Ändra. Klicka på Spara när du är klar. OBS! Dessa uppgifter går att ändra fram till att fakturan godkänns. Vill du ändra uppgifterna måste du först ta bort raderna med fördelat belopp och sedan skapa på nytt i fönstret för husarbete. När du är nöjd med din faktura skriver du ut den och godkänner. 5

6 Så här kan exempelvis en faktura se ut med de föreslagna texterna. 5. Fakturajournal skriver du ut under menyn Utskrift - Rapporter med rapporten Journal & bokf.order. Du kan också välja att utskrift skall ske automatiskt, detta väljer du i dina Företagsinställningarna på fliken Fakturering. På fakturajournalen konteras skattereduktionen på kundfordringskonto 1513 som lagts upp i företagsinställningarna. Det är det beloppet som du sedan kommer att begära få utbetalt från Skatteverket. 6

7 Så här skapar du en kreditfaktura för husarbeten Kreditering av en husarbetsfaktura fungerar som vid registrering av en vanlig kreditfaktura. Du kan välja att hämta fakturarader från debetfakturan genom att ange debetfakturans nummer eller att manuellt skriva in fakturaraderna. Vid delkreditering rekommenderar vi att hela arbetskostnaden krediteras och att ny faktura skapas med rätt belopp. Vid registering av kreditfakturan är bilden för Husarbete nedsläckt. 6. Välj menyn Bearbeta Faktura - Ny faktura. Välj Kreditfaktura som fakturatyp. Då visas ett extrafält där du anger fakturanr för den debetfaktura du vill hämta och använda som underlag. Kreditfakturan hämtar alltid det totala fakturabelopp som finns från debetfakturan. Obs! Kreditfakturan är inte kopplad mot debetfaktura vilket innebär att debetfakturan måste betalas fiktivt samt att även kreditfakturan måste få en fiktiv betalning. Detta för att din reskontra skall bli riktigt. Så här kan en kreditfaktura se ut. 11

8 Kundinbetalning Observera att inbetalning av arbetskostnaden från kund måste ske innan du får skicka begäran om utbetalning till Skatteverket. 7. Registrering av kundbetalning görs under menyn Bearbeta - Inbetalningar. Skriv inbetalningens belopp i rutan Totalt inbetalt belopp och/eller hämta fakturan under knappen för Husarbete. OBS! Alla fakturor som registrerats som husarbetsfakturor finns under knappen Husarbete. Välj önskad faktura och tryck OK. Nu hämtas fakturan med hela fakturabeloppet för betalning som kunden ska betala in. Tänk på att du måste ändra till rätt inbetalt belopp i rutan Inbetalt. När differensen är noll blir Spara knappen aktiv och du kan Spara. 11

9 Skriv ut inbetalningsjournal under Rapporter, rapporten Journal & bokf. order. Det kan du också välja att få automatiskt utskrivet under Företagsinställningar, fliken Fakturering. Nu kan du skapa underlaget till Skatteverket, Begäran om utbetalning. Dessa blanketter kan du öppna direkt härifrån genom att välja ROT-blankett eller RUT-blankett under menyn Bearbeta - Inbetalningar. Det är Skatteverkets egen blankett och du fyller i nödvändiga uppgifter och skriver ut. Det går inte att spara detta dokument så vi rekommendera att du skriver ut ett extra exemplar att spara som avstämningsunderlag. Inbetalning av skattereduktion från Skatteverket När du fått utbetalningen av skattereduktionen från Skatteverket registreras den nästan på samma sätt som kundbetalningen men med skillnad att du nu skall bocka för den person som utbetalningen avser. 8. Välj menyn Bearbeta Inbetalning. Klicka på Husarbete. Sök fram fakturan, när du markerar den blir fältet Från skatteverket aktivt och personnumren på kunden kommer upp, markera hur du vill att utbetalningen ska dras, på Båda eller på bara en person. Klicka på OK. 11

10 Resterande fakturabelopp som normalt är detsamma som beloppet för skattereduktion visas i rutan Inbetalningar. Avsluta betalningen som vanligt. Lista över Husarbeten 9. Under menyn Utskrift Visa Husfakturor kan du se status för dina husfakturor. Här kan du söka på faktura eller datumintervall. Om du inte vill visa färdigbetalda fakturor kryssa i Visa EJ nollfakturor. Här kan du se fakturans betalflöde som kan vara en hjälp för dig vid avstämning mot bokföringen som komplement till kundreskontrajournalen. 11

11 I version finns denna förändring av underlag. 11

12 Betalningspåminnelse/Meddelande Behöver du skicka en påminnelse på fakturan görs det som vanlig påminnelse 10. Välj menyn Bearbeta Påminnelse/Meddelande kryssa i om du endast önskar se husfakturor samt ange datum och klicka på OK. Markera önskad faktura och skriv ut. Avslag från Skatteverket Om du får ett avslag från Skatteverket och behöver begära betalning av resterande fakturabelopp av din kund gör du urval och markerar önskad faktura MEN byter blankettdesign till Husfaktura. Då kommer du att få ett meddelande som hänvisar till friskrivningsklausulen på fakturan för begäran om resterande betalning. Önskar du ändra texten gör du det i Företagsinställningar, fliken Extratexter. Om du behöver mer information om Fakturering så hittar du snabbt svar via Frågor & Svar i Support Center Online och på Kundtorget. Tips! Bokföring Skapa ett unikt fodringskonto i din kontoplan i din redovisning, t.ex 1513 som är det konto som BAS-kontogruppen rekommenderar. Det för att du sedan lättare ska kunna följa upp och göra avstämningar gentemot husarbetsfakturorna. Tänk på att göra avstämning i bokföring mot reskontran redan från första fakturan så du ser att fakturaflödet fungerar. Detta är ett förslag och vi rekommenderar att du rådgör med din revisor. 11

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING...6 1.1

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Enskild Firma Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Enskild Firma För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer